Sekirei

Sekirei
Sekirei Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một tổ chức tên là MBI đã tung ra những người sở hữu năng lực siêu nhiên, gọi là Sekirei trên tokyo. Có tất cả 108 Sekirei, mỗi người đều có mã số riêng của mình, các Sekirei này tự tìm kiếm Ashikabi của mình(nhưng cũng có thể bị ép trở thành Sekirei của Ashikabi đó), sau đó các Sekirei này sẽ đấu với nhau, Sekirei và Ashikabi cuối cùng còn lại sẽ được một phần thưởng của MBI. Minato Sahashi, một chàng trai bị rớt đại học 2 lần, tình cờ đụng phải Sekirei số 88, tên là Musubi, và được cô nhận làm Ashikabi...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 187: end 09:43 23/01 3.119
Chapter 186 09:43 23/01 3.047
Chapter 185 09:43 23/01 3.048
Chapter 184 09:43 23/01 3.024
Chapter 183 09:43 23/01 3.024
Chapter 182 09:43 23/01 3.021
Chapter 181 09:43 23/01 3.021
Chapter 180 09:43 23/01 3.023
Chapter 179 09:43 23/01 3.021
Chapter 178 09:43 23/01 3.019
Chapter 177 13:33 21/01 3.062
Chapter 176 06:15 19/01 3.062
Chapter 175 06:15 19/01 3.043
Chapter 174 17:39 17/01 3.089
Chapter 173 13/04/16 3.112
Chapter 172 13/04/16 3.065
Chapter 171 13/04/16 3.058
Chapter 170 13/04/16 3.029
Chapter 169 13/04/16 3.024
Chapter 168 13/04/16 3.021
Chapter 167 13/04/16 3.027
Chapter 166 15/03/15 3.074
Chapter 165 15/03/15 3.054
Chapter 164 15/03/15 3.054
Chapter 163 15/03/15 3.026
Chapter 162 15/03/15 3.029
Chapter 161 15/03/15 3.027
Chapter 161 15/03/15 3.031
Chapter 160 15/03/15 3.029
Chapter 159 15/03/15 3.029
Chapter 158 15/03/15 3.027
Chapter 157 15/03/15 3.027
Chapter 156 15/03/15 3.028
Chapter 155 15/03/15 3.030
Chapter 154 15/03/15 3.026
Chapter 153 15/03/15 3.029
Chapter 152 15/03/15 3.027
Chapter 151 15/03/15 3.026
Chapter 150 15/03/15 3.025
Chapter 149 15/03/15 3.028
Chapter 148 15/03/15 3.024
Chapter 147 15/03/15 3.025
Chapter 146 15/03/15 3.030
Chapter 145 15/03/15 3.026
Chapter 144 15/03/15 3.026
Chapter 143 15/03/15 3.035
Chapter 142.2 13/04/16 3.010
Chapter 142.1 15/03/15 3.024
Chapter 142 15/03/15 3.028
Chapter 141.2 15/03/15 3.025
Chapter 141.1 15/03/15 3.041
Chapter 141 15/03/15 3.031
Chapter 140 15/03/15 3.036
Chapter 139 15/03/15 3.034
Chapter 138 15/03/15 3.032
Chapter 137 15/03/15 3.034
Chapter 136 15/03/15 3.035
Chapter 135 15/03/15 3.042
Chapter 134 15/03/15 3.037
Chapter 133 15/03/15 3.050
Chapter 132 15/03/15 3.038
Chapter 131 15/03/15 3.042
Chapter 130 15/03/15 3.034
Chapter 129 15/03/15 3.031
Chapter 128 15/03/15 3.037
Chapter 127 15/03/15 3.036
Chapter 126 15/03/15 3.034
Chapter 125 15/03/15 3.031
Chapter 124 15/03/15 3.031
Chapter 123 15/03/15 3.039
Chapter 122 15/03/15 3.031
Chapter 121 15/03/15 3.043
Chapter 120 15/03/15 3.037
Chapter 119 15/03/15 3.031
Chapter 118 15/03/15 3.032
Chapter 117 15/03/15 3.031
Chapter 116 15/03/15 3.032
Chapter 115 15/03/15 3.034
Chapter 114 15/03/15 3.032
Chapter 113 15/03/15 3.033
Chapter 112 15/03/15 3.030
Chapter 111 15/03/15 3.030
Chapter 110 15/03/15 3.029
Chapter 109 15/03/15 3.028
Chapter 108 15/03/15 3.032
Chapter 107 15/03/15 3.029
Chapter 106 15/03/15 3.028
Chapter 105 15/03/15 3.029
Chapter 104 15/03/15 3.031
Chapter 103 15/03/15 3.031
Chapter 102 15/03/15 3.029
Chapter 101 15/03/15 3.037
Chapter 100 15/03/15 3.038
Chapter 99 15/03/15 3.033
Chapter 98 15/03/15 3.035
Chapter 97 15/03/15 3.035
Chapter 96 15/03/15 3.035
Chapter 95 15/03/15 3.040
Chapter 94 15/03/15 3.049
Chapter 93 15/03/15 3.041
Chapter 92 15/03/15 3.037
Chapter 91 15/03/15 3.038
Chapter 90 15/03/15 3.049
Chapter 89 15/03/15 3.037
Chapter 88 15/03/15 3.037
Chapter 87 15/03/15 3.033
Chapter 86 15/03/15 3.034
Chapter 85 15/03/15 3.034
Chapter 84 15/03/15 3.044
Chapter 83 15/03/15 3.034
Chapter 82 15/03/15 3.037
Chapter 81 15/03/15 3.042
Chapter 80 15/03/15 3.063
Chapter 79 15/03/15 3.035
Chapter 78 15/03/15 3.038
Chapter 77 15/03/15 3.036
Chapter 76 15/03/15 3.036
Chapter 75 15/03/15 3.040
Chapter 74 15/03/15 3.040
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.039
Chapter 71 15/03/15 3.041
Chapter 70 15/03/15 3.043
Chapter 69 15/03/15 3.037
Chapter 68 15/03/15 3.038
Chapter 67 15/03/15 3.039
Chapter 66 15/03/15 3.041
Chapter 65.5 15/03/15 3.036
Chapter 65 15/03/15 3.039
Chapter 64 15/03/15 3.031
Chapter 63 15/03/15 3.037
Chapter 62 15/03/15 3.033
Chapter 61 15/03/15 3.044
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.032
Chapter 58 15/03/15 3.036
Chapter 57 15/03/15 3.038
Chapter 56.5 15/03/15 3.035
Chapter 56 15/03/15 3.037
Chapter 55 15/03/15 3.033
Chapter 54 15/03/15 3.035
Chapter 53 15/03/15 3.038
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.040
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.034
Chapter 48 15/03/15 3.039
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.032
Chapter 44 15/03/15 3.030
Chapter 43 15/03/15 3.033
Chapter 42 15/03/15 3.036
Chapter 41 15/03/15 3.031
Chapter 40 15/03/15 3.034
Chapter 39 15/03/15 3.032
Chapter 38 15/03/15 3.043
Chapter 37 15/03/15 3.044
Chapter 36 15/03/15 3.039
Chapter 35 15/03/15 3.040
Chapter 34 15/03/15 3.039
Chapter 33 15/03/15 3.039
Chapter 32 15/03/15 3.037
Chapter 31 15/03/15 3.051
Chapter 30 15/03/15 3.042
Chapter 29 15/03/15 3.043
Chapter 28 15/03/15 3.040
Chapter 27 15/03/15 3.039
Chapter 26 15/03/15 3.044
Chapter 25 15/03/15 3.050
Chapter 24 15/03/15 3.049
Chapter 23 15/03/15 3.047
Chapter 22 15/03/15 3.042
Chapter 21 15/03/15 3.040
Chapter 20 15/03/15 3.047
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.063
Chapter 16 15/03/15 3.060
Chapter 15 15/03/15 3.059
Chapter 14 15/03/15 3.050
Chapter 13 15/03/15 3.059
Chapter 12 15/03/15 3.064
Chapter 11 15/03/15 3.066
Chapter 10 15/03/15 3.057
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.068
Chapter 7 15/03/15 3.071
Chapter 6 15/03/15 3.067
Chapter 5 15/03/15 3.086
Chapter 4 15/03/15 3.080
Chapter 3 15/03/15 3.109
Chapter 2 15/03/15 3.121
Chapter 1 15/03/15 3.294
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
H 12:34 23/01Báo vi phạm
Thank nhieu . Thank ad nhieu
AuthorTrả lời
lot 00:35 14/04/16Báo vi phạm
Ad lâu quá tưởng drop r chứ ;))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch