Sekirei

Sekirei
Lượt xem: 8.949
Sekirei Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một tổ chức tên là MBI đã tung ra những người sở hữu năng lực siêu nhiên, gọi là Sekirei trên tokyo. Có tất cả 108 Sekirei, mỗi người đều có mã số riêng của mình, các Sekirei này tự tìm kiếm Ashikabi của mình(nhưng cũng có thể bị ép trở thành Sekirei của Ashikabi đó), sau đó các Sekirei này sẽ đấu với nhau, Sekirei và Ashikabi cuối cùng còn lại sẽ được một phần thưởng của MBI. Minato Sahashi, một chàng trai bị rớt đại học 2 lần, tình cờ đụng phải Sekirei số 88, tên là Musubi, và được cô nhận làm Ashikabi...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 177 1 ngày trước 3.046
Chapter 176 06:15 19/01 3.051
Chapter 175 06:15 19/01 3.032
Chapter 174 17:39 17/01 3.081
Chapter 173 13/04/16 3.105
Chapter 172 13/04/16 3.059
Chapter 171 13/04/16 3.053
Chapter 170 13/04/16 3.022
Chapter 169 13/04/16 3.017
Chapter 168 13/04/16 3.017
Chapter 167 13/04/16 3.021
Chapter 166 15/03/15 3.068
Chapter 165 15/03/15 3.050
Chapter 164 15/03/15 3.050
Chapter 163 15/03/15 3.023
Chapter 162 15/03/15 3.026
Chapter 161 15/03/15 3.024
Chapter 161 15/03/15 3.026
Chapter 160 15/03/15 3.025
Chapter 159 15/03/15 3.026
Chapter 158 15/03/15 3.025
Chapter 157 15/03/15 3.025
Chapter 156 15/03/15 3.026
Chapter 155 15/03/15 3.028
Chapter 154 15/03/15 3.023
Chapter 153 15/03/15 3.025
Chapter 152 15/03/15 3.023
Chapter 151 15/03/15 3.024
Chapter 150 15/03/15 3.023
Chapter 149 15/03/15 3.025
Chapter 148 15/03/15 3.022
Chapter 147 15/03/15 3.023
Chapter 146 15/03/15 3.028
Chapter 145 15/03/15 3.024
Chapter 144 15/03/15 3.023
Chapter 143 15/03/15 3.032
Chapter 142.2 13/04/16 3.009
Chapter 142.1 15/03/15 3.022
Chapter 142 15/03/15 3.025
Chapter 141.2 15/03/15 3.023
Chapter 141.1 15/03/15 3.037
Chapter 141 15/03/15 3.028
Chapter 140 15/03/15 3.031
Chapter 139 15/03/15 3.030
Chapter 138 15/03/15 3.026
Chapter 137 15/03/15 3.026
Chapter 136 15/03/15 3.029
Chapter 135 15/03/15 3.035
Chapter 134 15/03/15 3.030
Chapter 133 15/03/15 3.041
Chapter 132 15/03/15 3.031
Chapter 131 15/03/15 3.036
Chapter 130 15/03/15 3.028
Chapter 129 15/03/15 3.025
Chapter 128 15/03/15 3.031
Chapter 127 15/03/15 3.031
Chapter 126 15/03/15 3.028
Chapter 125 15/03/15 3.025
Chapter 124 15/03/15 3.025
Chapter 123 15/03/15 3.032
Chapter 122 15/03/15 3.025
Chapter 121 15/03/15 3.036
Chapter 120 15/03/15 3.031
Chapter 119 15/03/15 3.026
Chapter 118 15/03/15 3.026
Chapter 117 15/03/15 3.025
Chapter 116 15/03/15 3.026
Chapter 115 15/03/15 3.030
Chapter 114 15/03/15 3.025
Chapter 113 15/03/15 3.027
Chapter 112 15/03/15 3.025
Chapter 111 15/03/15 3.025
Chapter 110 15/03/15 3.023
Chapter 109 15/03/15 3.023
Chapter 108 15/03/15 3.027
Chapter 107 15/03/15 3.024
Chapter 106 15/03/15 3.023
Chapter 105 15/03/15 3.024
Chapter 104 15/03/15 3.025
Chapter 103 15/03/15 3.026
Chapter 102 15/03/15 3.024
Chapter 101 15/03/15 3.029
Chapter 100 15/03/15 3.030
Chapter 99 15/03/15 3.026
Chapter 98 15/03/15 3.029
Chapter 97 15/03/15 3.029
Chapter 96 15/03/15 3.028
Chapter 95 15/03/15 3.028
Chapter 94 15/03/15 3.037
Chapter 93 15/03/15 3.033
Chapter 92 15/03/15 3.029
Chapter 91 15/03/15 3.031
Chapter 90 15/03/15 3.038
Chapter 89 15/03/15 3.026
Chapter 88 15/03/15 3.029
Chapter 87 15/03/15 3.025
Chapter 86 15/03/15 3.026
Chapter 85 15/03/15 3.027
Chapter 84 15/03/15 3.035
Chapter 83 15/03/15 3.028
Chapter 82 15/03/15 3.031
Chapter 81 15/03/15 3.033
Chapter 80 15/03/15 3.056
Chapter 79 15/03/15 3.029
Chapter 78 15/03/15 3.029
Chapter 77 15/03/15 3.030
Chapter 76 15/03/15 3.030
Chapter 75 15/03/15 3.034
Chapter 74 15/03/15 3.034
Chapter 73 15/03/15 3.034
Chapter 72 15/03/15 3.033
Chapter 71 15/03/15 3.032
Chapter 70 15/03/15 3.035
Chapter 69 15/03/15 3.029
Chapter 68 15/03/15 3.032
Chapter 67 15/03/15 3.032
Chapter 66 15/03/15 3.033
Chapter 65.5 15/03/15 3.030
Chapter 65 15/03/15 3.031
Chapter 64 15/03/15 3.024
Chapter 63 15/03/15 3.030
Chapter 62 15/03/15 3.027
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.035
Chapter 59 15/03/15 3.024
Chapter 58 15/03/15 3.029
Chapter 57 15/03/15 3.031
Chapter 56.5 15/03/15 3.029
Chapter 56 15/03/15 3.032
Chapter 55 15/03/15 3.028
Chapter 54 15/03/15 3.027
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.035
Chapter 51 15/03/15 3.033
Chapter 50 15/03/15 3.034
Chapter 49 15/03/15 3.027
Chapter 48 15/03/15 3.032
Chapter 47 15/03/15 3.028
Chapter 46 15/03/15 3.036
Chapter 45 15/03/15 3.024
Chapter 44 15/03/15 3.022
Chapter 43 15/03/15 3.024
Chapter 42 15/03/15 3.024
Chapter 41 15/03/15 3.022
Chapter 40 15/03/15 3.026
Chapter 39 15/03/15 3.024
Chapter 38 15/03/15 3.032
Chapter 37 15/03/15 3.035
Chapter 36 15/03/15 3.030
Chapter 35 15/03/15 3.031
Chapter 34 15/03/15 3.031
Chapter 33 15/03/15 3.030
Chapter 32 15/03/15 3.030
Chapter 31 15/03/15 3.039
Chapter 30 15/03/15 3.032
Chapter 29 15/03/15 3.034
Chapter 28 15/03/15 3.032
Chapter 27 15/03/15 3.030
Chapter 26 15/03/15 3.033
Chapter 25 15/03/15 3.038
Chapter 24 15/03/15 3.036
Chapter 23 15/03/15 3.035
Chapter 22 15/03/15 3.031
Chapter 21 15/03/15 3.031
Chapter 20 15/03/15 3.036
Chapter 19 15/03/15 3.034
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.040
Chapter 16 15/03/15 3.038
Chapter 15 15/03/15 3.038
Chapter 14 15/03/15 3.030
Chapter 13 15/03/15 3.039
Chapter 12 15/03/15 3.042
Chapter 11 15/03/15 3.039
Chapter 10 15/03/15 3.036
Chapter 9 15/03/15 3.033
Chapter 8 15/03/15 3.043
Chapter 7 15/03/15 3.044
Chapter 6 15/03/15 3.043
Chapter 5 15/03/15 3.048
Chapter 4 15/03/15 3.045
Chapter 3 15/03/15 3.056
Chapter 2 15/03/15 3.062
Chapter 1 15/03/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
lot 00:35 14/04/16Báo vi phạm
Ad lâu quá tưởng drop r chứ ;))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch