Sekirei

Sekirei
Lượt xem: 7.236
Sekirei Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một tổ chức tên là MBI đã tung ra những người sở hữu năng lực siêu nhiên, gọi là Sekirei trên tokyo. Có tất cả 108 Sekirei, mỗi người đều có mã số riêng của mình, các Sekirei này tự tìm kiếm Ashikabi của mình(nhưng cũng có thể bị ép trở thành Sekirei của Ashikabi đó), sau đó các Sekirei này sẽ đấu với nhau, Sekirei và Ashikabi cuối cùng còn lại sẽ được một phần thưởng của MBI. Minato Sahashi, một chàng trai bị rớt đại học 2 lần, tình cờ đụng phải Sekirei số 88, tên là Musubi, và được cô nhận làm Ashikabi...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 173 22:25 13/04 3.084
Chapter 172 22:25 13/04 3.041
Chapter 171 22:25 13/04 3.044
Chapter 170 22:25 13/04 3.011
Chapter 169 22:25 13/04 3.010
Chapter 168 22:25 13/04 3.009
Chapter 167 22:25 13/04 3.014
Chapter 166 15/03/15 3.058
Chapter 165 15/03/15 3.041
Chapter 164 15/03/15 3.045
Chapter 163 15/03/15 3.018
Chapter 162 15/03/15 3.020
Chapter 161 15/03/15 3.018
Chapter 161 15/03/15 3.018
Chapter 160 15/03/15 3.020
Chapter 159 15/03/15 3.019
Chapter 158 15/03/15 3.019
Chapter 157 15/03/15 3.020
Chapter 156 15/03/15 3.020
Chapter 155 15/03/15 3.022
Chapter 154 15/03/15 3.017
Chapter 153 15/03/15 3.019
Chapter 152 15/03/15 3.018
Chapter 151 15/03/15 3.018
Chapter 150 15/03/15 3.018
Chapter 149 15/03/15 3.020
Chapter 148 15/03/15 3.018
Chapter 147 15/03/15 3.019
Chapter 146 15/03/15 3.022
Chapter 145 15/03/15 3.019
Chapter 144 15/03/15 3.019
Chapter 143 15/03/15 3.025
Chapter 142.2 22:25 13/04 3.003
Chapter 142.1 15/03/15 3.017
Chapter 142 15/03/15 3.020
Chapter 141.2 15/03/15 3.017
Chapter 141.1 15/03/15 3.031
Chapter 141 15/03/15 3.021
Chapter 140 15/03/15 3.024
Chapter 139 15/03/15 3.022
Chapter 138 15/03/15 3.021
Chapter 137 15/03/15 3.022
Chapter 136 15/03/15 3.023
Chapter 135 15/03/15 3.027
Chapter 134 15/03/15 3.025
Chapter 133 15/03/15 3.031
Chapter 132 15/03/15 3.023
Chapter 131 15/03/15 3.029
Chapter 130 15/03/15 3.020
Chapter 129 15/03/15 3.020
Chapter 128 15/03/15 3.024
Chapter 127 15/03/15 3.024
Chapter 126 15/03/15 3.023
Chapter 125 15/03/15 3.020
Chapter 124 15/03/15 3.020
Chapter 123 15/03/15 3.025
Chapter 122 15/03/15 3.020
Chapter 121 15/03/15 3.031
Chapter 120 15/03/15 3.022
Chapter 119 15/03/15 3.019
Chapter 118 15/03/15 3.021
Chapter 117 15/03/15 3.020
Chapter 116 15/03/15 3.021
Chapter 115 15/03/15 3.022
Chapter 114 15/03/15 3.019
Chapter 113 15/03/15 3.021
Chapter 112 15/03/15 3.020
Chapter 111 15/03/15 3.020
Chapter 110 15/03/15 3.018
Chapter 109 15/03/15 3.018
Chapter 108 15/03/15 3.021
Chapter 107 15/03/15 3.017
Chapter 106 15/03/15 3.018
Chapter 105 15/03/15 3.019
Chapter 104 15/03/15 3.020
Chapter 103 15/03/15 3.021
Chapter 102 15/03/15 3.019
Chapter 101 15/03/15 3.020
Chapter 100 15/03/15 3.022
Chapter 99 15/03/15 3.021
Chapter 98 15/03/15 3.024
Chapter 97 15/03/15 3.024
Chapter 96 15/03/15 3.022
Chapter 95 15/03/15 3.022
Chapter 94 15/03/15 3.027
Chapter 93 15/03/15 3.026
Chapter 92 15/03/15 3.022
Chapter 91 15/03/15 3.023
Chapter 90 15/03/15 3.028
Chapter 89 15/03/15 3.020
Chapter 88 15/03/15 3.023
Chapter 87 15/03/15 3.019
Chapter 86 15/03/15 3.020
Chapter 85 15/03/15 3.020
Chapter 84 15/03/15 3.028
Chapter 83 15/03/15 3.021
Chapter 82 15/03/15 3.023
Chapter 81 15/03/15 3.023
Chapter 80 15/03/15 3.024
Chapter 79 15/03/15 3.023
Chapter 78 15/03/15 3.024
Chapter 77 15/03/15 3.024
Chapter 76 15/03/15 3.024
Chapter 75 15/03/15 3.025
Chapter 74 15/03/15 3.028
Chapter 73 15/03/15 3.024
Chapter 72 15/03/15 3.025
Chapter 71 15/03/15 3.026
Chapter 70 15/03/15 3.027
Chapter 69 15/03/15 3.024
Chapter 68 15/03/15 3.025
Chapter 67 15/03/15 3.025
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65.5 15/03/15 3.024
Chapter 65 15/03/15 3.024
Chapter 64 15/03/15 3.018
Chapter 63 15/03/15 3.024
Chapter 62 15/03/15 3.021
Chapter 61 15/03/15 3.027
Chapter 60 15/03/15 3.027
Chapter 59 15/03/15 3.019
Chapter 58 15/03/15 3.023
Chapter 57 15/03/15 3.025
Chapter 56.5 15/03/15 3.020
Chapter 56 15/03/15 3.024
Chapter 55 15/03/15 3.021
Chapter 54 15/03/15 3.021
Chapter 53 15/03/15 3.023
Chapter 52 15/03/15 3.025
Chapter 51 15/03/15 3.026
Chapter 50 15/03/15 3.023
Chapter 49 15/03/15 3.018
Chapter 48 15/03/15 3.021
Chapter 47 15/03/15 3.021
Chapter 46 15/03/15 3.028
Chapter 45 15/03/15 3.017
Chapter 44 15/03/15 3.016
Chapter 43 15/03/15 3.018
Chapter 42 15/03/15 3.017
Chapter 41 15/03/15 3.015
Chapter 40 15/03/15 3.018
Chapter 39 15/03/15 3.017
Chapter 38 15/03/15 3.023
Chapter 37 15/03/15 3.026
Chapter 36 15/03/15 3.022
Chapter 35 15/03/15 3.021
Chapter 34 15/03/15 3.020
Chapter 33 15/03/15 3.021
Chapter 32 15/03/15 3.022
Chapter 31 15/03/15 3.025
Chapter 30 15/03/15 3.023
Chapter 29 15/03/15 3.025
Chapter 28 15/03/15 3.023
Chapter 27 15/03/15 3.021
Chapter 26 15/03/15 3.024
Chapter 25 15/03/15 3.028
Chapter 24 15/03/15 3.026
Chapter 23 15/03/15 3.026
Chapter 22 15/03/15 3.022
Chapter 21 15/03/15 3.022
Chapter 20 15/03/15 3.024
Chapter 19 15/03/15 3.024
Chapter 18 15/03/15 3.025
Chapter 17 15/03/15 3.028
Chapter 16 15/03/15 3.026
Chapter 15 15/03/15 3.026
Chapter 14 15/03/15 3.020
Chapter 13 15/03/15 3.030
Chapter 12 15/03/15 3.031
Chapter 11 15/03/15 3.027
Chapter 10 15/03/15 3.026
Chapter 9 15/03/15 3.023
Chapter 8 15/03/15 3.028
Chapter 7 15/03/15 3.029
Chapter 6 15/03/15 3.029
Chapter 5 15/03/15 3.028
Chapter 4 15/03/15 3.029
Chapter 3 15/03/15 3.039
Chapter 2 15/03/15 3.037
Chapter 1 15/03/15 3.072
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
lot 00:35 14/04Báo vi phạm
Ad lâu quá tưởng drop r chứ ;))

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch