Shaman King

Shaman King
Lượt xem: 11.870
Nội dung

Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu tình cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 15/03/15 3.168
Chapter 299 15/03/15 3.118
Chapter 298 15/03/15 3.081
Chapter 297 15/03/15 3.038
Chapter 296 15/03/15 3.037
Chapter 295 15/03/15 3.032
Chapter 294 15/03/15 3.028
Chapter 293 15/03/15 3.028
Chapter 292 15/03/15 3.029
Chapter 291 15/03/15 3.031
Chapter 290 15/03/15 3.032
Chapter 289 15/03/15 3.031
Chapter 288 15/03/15 3.026
Chapter 287 15/03/15 3.025
Chapter 286 15/03/15 3.030
Chapter 285 15/03/15 3.028
Chapter 284 15/03/15 3.024
Chapter 283 15/03/15 3.030
Chapter 282 15/03/15 3.027
Chapter 281 15/03/15 3.025
Chapter 280 15/03/15 3.029
Chapter 279 15/03/15 3.026
Chapter 278 15/03/15 3.028
Chapter 277 15/03/15 3.030
Chapter 276 15/03/15 3.027
Chapter 275 15/03/15 3.034
Chapter 274 15/03/15 3.043
Chapter 273 15/03/15 3.034
Chapter 272 15/03/15 3.035
Chapter 271 15/03/15 3.032
Chapter 270 15/03/15 3.043
Chapter 269 15/03/15 3.035
Chapter 268 15/03/15 3.037
Chapter 267 15/03/15 3.038
Chapter 266 15/03/15 3.038
Chapter 265 15/03/15 3.031
Chapter 264 15/03/15 3.045
Chapter 263 15/03/15 3.046
Chapter 262 15/03/15 3.041
Chapter 261 15/03/15 3.037
Chapter 260 15/03/15 3.042
Chapter 259 15/03/15 3.052
Chapter 258 15/03/15 3.043
Chapter 257 15/03/15 3.045
Chapter 256 15/03/15 3.043
Chapter 255 15/03/15 3.038
Chapter 254 15/03/15 3.042
Chapter 253 15/03/15 3.049
Chapter 252 15/03/15 3.037
Chapter 251 15/03/15 3.046
Chapter 250 15/03/15 3.036
Chapter 249 15/03/15 3.035
Chapter 248 15/03/15 3.035
Chapter 247 15/03/15 3.031
Chapter 246 15/03/15 3.028
Chapter 245 15/03/15 3.029
Chapter 244 15/03/15 3.031
Chapter 243 15/03/15 3.029
Chapter 242 15/03/15 3.028
Chapter 241 15/03/15 3.032
Chapter 240 15/03/15 3.033
Chapter 239 15/03/15 3.032
Chapter 238 15/03/15 3.024
Chapter 237 15/03/15 3.026
Chapter 236 15/03/15 3.031
Chapter 235 15/03/15 3.024
Chapter 234 15/03/15 3.032
Chapter 233 15/03/15 3.023
Chapter 232 15/03/15 3.027
Chapter 231 15/03/15 3.033
Chapter 230 15/03/15 3.031
Chapter 229 15/03/15 3.029
Chapter 228 15/03/15 3.029
Chapter 227 15/03/15 3.022
Chapter 226 15/03/15 3.022
Chapter 225 15/03/15 3.025
Chapter 224 15/03/15 3.024
Chapter 223 15/03/15 3.025
Chapter 222 15/03/15 3.026
Chapter 221 15/03/15 3.027
Chapter 220 15/03/15 3.030
Chapter 219 15/03/15 3.030
Chapter 218 15/03/15 3.040
Chapter 217 15/03/15 3.067
Chapter 216 15/03/15 3.080
Chapter 87 15/03/15 3.052
Chapter 86 15/03/15 3.041
Chapter 85 15/03/15 3.029
Chapter 84 15/03/15 3.037
Chapter 83 15/03/15 3.038
Chapter 82 15/03/15 3.051
Chapter 81 15/03/15 3.058
Chapter 80 15/03/15 3.061
Chapter 79 15/03/15 3.053
Chapter 78 15/03/15 3.045
Chapter 77 15/03/15 3.049
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.045
Chapter 74 15/03/15 3.047
Chapter 73 15/03/15 3.049
Chapter 72 15/03/15 3.050
Chapter 71 15/03/15 3.047
Chapter 70 15/03/15 3.051
Chapter 69 15/03/15 3.051
Chapter 68 15/03/15 3.056
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.051
Chapter 65 15/03/15 3.052
Chapter 64 15/03/15 3.061
Chapter 63 15/03/15 3.058
Chapter 62 15/03/15 3.059
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.059
Chapter 59 15/03/15 3.049
Chapter 58 15/03/15 3.051
Chapter 57 15/03/15 3.049
Chapter 56 15/03/15 3.049
Chapter 55 15/03/15 3.051
Chapter 54 15/03/15 3.053
Chapter 53 15/03/15 3.046
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.049
Chapter 49 15/03/15 3.049
Chapter 49 15/03/15 3.032
Chapter 48 15/03/15 3.046
Chapter 48 15/03/15 3.036
Chapter 47 15/03/15 3.045
Chapter 47 15/03/15 3.046
Chapter 46 15/03/15 3.055
Chapter 46 15/03/15 3.042
Chapter 45 15/03/15 3.043
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.043
Chapter 44 15/03/15 3.047
Chapter 43 15/03/15 3.045
Chapter 43 15/03/15 3.047
Chapter 42 15/03/15 3.045
Chapter 42 15/03/15 3.052
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 41 15/03/15 3.044
Chapter 40 15/03/15 3.052
Chapter 40 15/03/15 3.053
Chapter 39 15/03/15 3.050
Chapter 39 15/03/15 3.044
Chapter 38 15/03/15 3.047
Chapter 38 15/03/15 3.051
Chapter 37 15/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.045
Chapter 36 15/03/15 3.040
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 35 15/03/15 3.049
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 34 15/03/15 3.048
Chapter 33 15/03/15 3.042
Chapter 33 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.053
Chapter 31 15/03/15 3.054
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.052
Chapter 30 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.051
Chapter 29 15/03/15 3.053
Chapter 28 15/03/15 3.059
Chapter 28 15/03/15 3.059
Chapter 27 15/03/15 3.055
Chapter 27 15/03/15 3.063
Chapter 26 15/03/15 3.064
Chapter 25 15/03/15 3.058
Chapter 24 15/03/15 3.061
Chapter 23 15/03/15 3.055
Chapter 22 15/03/15 3.057
Chapter 21 15/03/15 3.067
Chapter 20 15/03/15 3.059
Chapter 19 15/03/15 3.052
Chapter 18 15/03/15 3.055
Chapter 17 15/03/15 3.054
Chapter 16 15/03/15 3.052
Chapter 15 15/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.048
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 12 15/03/15 3.058
Chapter 11 15/03/15 3.060
Chapter 10 15/03/15 3.063
Chapter 9 15/03/15 3.056
Chapter 8 15/03/15 3.063
Chapter 7 15/03/15 3.062
Chapter 6 15/03/15 3.068
Chapter 5 15/03/15 3.075
Chapter 4 15/03/15 3.079
Chapter 3 15/03/15 3.081
Chapter 2 15/03/15 3.085
Chapter 1 15/03/15 3.114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch