Shaman King - Vua Pháp Thuật

Shaman King - Vua Pháp Thuật
Lượt xem: 9.880
Nội dung

Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 21/03/15 3.114
Chapter 299 21/03/15 3.093
Chapter 297 21/03/15 3.107
Chapter 296 21/03/15 3.039
Chapter 295 21/03/15 3.036
Chapter 294 21/03/15 3.037
Chapter 293 21/03/15 3.043
Chapter 292 21/03/15 3.043
Chapter 291 21/03/15 3.037
Chapter 290 21/03/15 3.034
Chapter 289 21/03/15 3.036
Chapter 288 21/03/15 3.035
Chapter 287 21/03/15 3.035
Chapter 283 21/03/15 3.039
Chapter 282 21/03/15 3.036
Chapter 281 21/03/15 3.039
Chapter 280 21/03/15 3.037
Chapter 279 21/03/15 3.034
Chapter 278 21/03/15 3.033
Chapter 277 21/03/15 3.031
Chapter 276 21/03/15 3.034
Chapter 273 21/03/15 3.031
Chapter 272 21/03/15 3.033
Chapter 271 21/03/15 3.032
Chapter 270 21/03/15 3.040
Chapter 269 21/03/15 3.031
Chapter 268 21/03/15 3.036
Chapter 267 21/03/15 3.044
Chapter 266 21/03/15 3.030
Chapter 265 21/03/15 3.031
Chapter 264 21/03/15 3.030
Chapter 263 21/03/15 3.031
Chapter 262 21/03/15 3.029
Chapter 261 21/03/15 3.040
Chapter 260 21/03/15 3.029
Chapter 259 21/03/15 3.046
Chapter 258 21/03/15 3.036
Chapter 257 21/03/15 3.032
Chapter 256 21/03/15 3.033
Chapter 255 21/03/15 3.034
Chapter 254 21/03/15 3.035
Chapter 253 21/03/15 3.037
Chapter 252 21/03/15 3.034
Chapter 251 21/03/15 3.039
Chapter 250 21/03/15 3.036
Chapter 249 21/03/15 3.033
Chapter 248 21/03/15 3.032
Chapter 247 21/03/15 3.033
Chapter 246 21/03/15 3.040
Chapter 245 21/03/15 3.088
Chapter 244 21/03/15 3.025
Chapter 243 21/03/15 3.027
Chapter 242 21/03/15 3.031
Chapter 241 21/03/15 3.036
Chapter 240 21/03/15 3.030
Chapter 239 21/03/15 3.031
Chapter 238 21/03/15 3.031
Chapter 237 21/03/15 3.026
Chapter 236 21/03/15 3.034
Chapter 235 21/03/15 3.035
Chapter 234 21/03/15 3.026
Chapter 233 21/03/15 3.024
Chapter 232 21/03/15 3.026
Chapter 231 21/03/15 3.023
Chapter 230 21/03/15 3.031
Chapter 229 21/03/15 3.035
Chapter 228 21/03/15 3.046
Chapter 227 21/03/15 3.024
Chapter 226 21/03/15 3.026
Chapter 225 21/03/15 3.027
Chapter 224 21/03/15 3.024
Chapter 223 21/03/15 3.033
Chapter 222 21/03/15 3.031
Chapter 221 21/03/15 3.031
Chapter 220 21/03/15 3.042
Chapter 219 21/03/15 3.053
Chapter 218 21/03/15 3.053
Chapter 217 21/03/15 3.060
Chapter 216: ( tiếp theo tập 34 ) 21/03/15 3.091
Chapter 87 21/03/15 3.061
Chapter 86 21/03/15 3.050
Chapter 85 21/03/15 3.044
Chapter 84 21/03/15 3.097
Chapter 83 21/03/15 3.079
Chapter 82 21/03/15 3.046
Chapter 81 21/03/15 3.048
Chapter 80 21/03/15 3.096
Chapter 79 21/03/15 3.079
Chapter 78 21/03/15 3.047
Chapter 77 21/03/15 3.040
Chapter 76 21/03/15 3.076
Chapter 75 21/03/15 3.040
Chapter 74 21/03/15 3.042
Chapter 73 21/03/15 3.038
Chapter 72 21/03/15 3.040
Chapter 71 21/03/15 3.039
Chapter 70 21/03/15 3.059
Chapter 69 21/03/15 3.047
Chapter 68 21/03/15 3.041
Chapter 67 21/03/15 3.053
Chapter 66 21/03/15 3.041
Chapter 65 21/03/15 3.037
Chapter 64 21/03/15 3.037
Chapter 63 21/03/15 3.037
Chapter 62 21/03/15 3.038
Chapter 61 21/03/15 3.037
Chapter 60 21/03/15 3.041
Chapter 59 21/03/15 3.038
Chapter 58 21/03/15 3.038
Chapter 57 21/03/15 3.040
Chapter 56 21/03/15 3.057
Chapter 55 21/03/15 3.062
Chapter 54 21/03/15 3.055
Chapter 53 21/03/15 3.042
Chapter 52 21/03/15 3.044
Chapter 51 21/03/15 3.060
Chapter 50 21/03/15 3.059
Chapter 49 21/03/15 3.043
Chapter 48 21/03/15 3.064
Chapter 47 21/03/15 3.038
Chapter 46 21/03/15 3.040
Chapter 45 21/03/15 3.047
Chapter 44 21/03/15 3.046
Chapter 43 21/03/15 3.043
Chapter 42 21/03/15 3.036
Chapter 41 21/03/15 3.041
Chapter 40 21/03/15 3.039
Chapter 39 21/03/15 3.037
Chapter 38 21/03/15 3.047
Chapter 37 21/03/15 3.037
Chapter 36 21/03/15 3.044
Chapter 35 21/03/15 3.042
Chapter 34 21/03/15 3.040
Chapter 33 21/03/15 3.040
Chapter 32 21/03/15 3.040
Chapter 31 21/03/15 3.040
Chapter 30 21/03/15 3.040
Chapter 29 21/03/15 3.036
Chapter 28 21/03/15 3.036
Chapter 27 21/03/15 3.043
Chapter 26 21/03/15 3.034
Chapter 25 21/03/15 3.039
Chapter 24 21/03/15 3.036
Chapter 23 21/03/15 3.035
Chapter 22 21/03/15 3.038
Chapter 21 21/03/15 3.040
Chapter 20 21/03/15 3.038
Chapter 19 21/03/15 3.034
Chapter 18 21/03/15 3.035
Chapter 17 21/03/15 3.033
Chapter 16 21/03/15 3.033
Chapter 15 21/03/15 3.036
Chapter 14 21/03/15 3.036
Chapter 13 21/03/15 3.036
Chapter 12 21/03/15 3.034
Chapter 11 21/03/15 3.035
Chapter 10 21/03/15 3.036
Chapter 9 21/03/15 3.035
Chapter 8 21/03/15 3.037
Chapter 7 21/03/15 3.035
Chapter 6 21/03/15 3.039
Chapter 5 21/03/15 3.038
Chapter 4 21/03/15 3.036
Chapter 3 21/03/15 3.039
Chapter 2 21/03/15 3.038
Chapter 1 21/03/15 3.052
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch