Shaman King - Vua Pháp Thuật

Shaman King - Vua Pháp Thuật
Lượt xem: 10.691
Nội dung

Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 300 21/03/15 3.125
Chapter 299 21/03/15 3.097
Chapter 297 21/03/15 3.110
Chapter 296 21/03/15 3.041
Chapter 295 21/03/15 3.038
Chapter 294 21/03/15 3.040
Chapter 293 21/03/15 3.048
Chapter 292 21/03/15 3.045
Chapter 291 21/03/15 3.041
Chapter 290 21/03/15 3.038
Chapter 289 21/03/15 3.038
Chapter 288 21/03/15 3.037
Chapter 287 21/03/15 3.037
Chapter 283 21/03/15 3.041
Chapter 282 21/03/15 3.038
Chapter 281 21/03/15 3.042
Chapter 280 21/03/15 3.040
Chapter 279 21/03/15 3.036
Chapter 278 21/03/15 3.034
Chapter 277 21/03/15 3.033
Chapter 276 21/03/15 3.036
Chapter 273 21/03/15 3.032
Chapter 272 21/03/15 3.037
Chapter 271 21/03/15 3.036
Chapter 270 21/03/15 3.041
Chapter 269 21/03/15 3.032
Chapter 268 21/03/15 3.039
Chapter 267 21/03/15 3.048
Chapter 266 21/03/15 3.033
Chapter 265 21/03/15 3.033
Chapter 264 21/03/15 3.031
Chapter 263 21/03/15 3.033
Chapter 262 21/03/15 3.031
Chapter 261 21/03/15 3.041
Chapter 260 21/03/15 3.031
Chapter 259 21/03/15 3.048
Chapter 258 21/03/15 3.038
Chapter 257 21/03/15 3.034
Chapter 256 21/03/15 3.034
Chapter 255 21/03/15 3.036
Chapter 254 21/03/15 3.037
Chapter 253 21/03/15 3.038
Chapter 252 21/03/15 3.035
Chapter 251 21/03/15 3.042
Chapter 250 21/03/15 3.040
Chapter 249 21/03/15 3.035
Chapter 248 21/03/15 3.035
Chapter 247 21/03/15 3.036
Chapter 246 21/03/15 3.043
Chapter 245 21/03/15 3.094
Chapter 244 21/03/15 3.027
Chapter 243 21/03/15 3.029
Chapter 242 21/03/15 3.033
Chapter 241 21/03/15 3.037
Chapter 240 21/03/15 3.031
Chapter 239 21/03/15 3.031
Chapter 238 21/03/15 3.031
Chapter 237 21/03/15 3.028
Chapter 236 21/03/15 3.035
Chapter 235 21/03/15 3.036
Chapter 234 21/03/15 3.027
Chapter 233 21/03/15 3.027
Chapter 232 21/03/15 3.026
Chapter 231 21/03/15 3.025
Chapter 230 21/03/15 3.034
Chapter 229 21/03/15 3.035
Chapter 228 21/03/15 3.046
Chapter 227 21/03/15 3.026
Chapter 226 21/03/15 3.026
Chapter 225 21/03/15 3.030
Chapter 224 21/03/15 3.026
Chapter 223 21/03/15 3.034
Chapter 222 21/03/15 3.034
Chapter 221 21/03/15 3.034
Chapter 220 21/03/15 3.046
Chapter 219 21/03/15 3.063
Chapter 218 21/03/15 3.062
Chapter 217 21/03/15 3.068
Chapter 216: ( tiếp theo tập 34 ) 21/03/15 3.102
Chapter 87 21/03/15 3.071
Chapter 86 21/03/15 3.055
Chapter 85 21/03/15 3.049
Chapter 84 21/03/15 3.105
Chapter 83 21/03/15 3.085
Chapter 82 21/03/15 3.053
Chapter 81 21/03/15 3.055
Chapter 80 21/03/15 3.107
Chapter 79 21/03/15 3.088
Chapter 78 21/03/15 3.053
Chapter 77 21/03/15 3.047
Chapter 76 21/03/15 3.084
Chapter 75 21/03/15 3.048
Chapter 74 21/03/15 3.049
Chapter 73 21/03/15 3.047
Chapter 72 21/03/15 3.048
Chapter 71 21/03/15 3.045
Chapter 70 21/03/15 3.064
Chapter 69 21/03/15 3.051
Chapter 68 21/03/15 3.050
Chapter 67 21/03/15 3.061
Chapter 66 21/03/15 3.048
Chapter 65 21/03/15 3.044
Chapter 64 21/03/15 3.046
Chapter 63 21/03/15 3.046
Chapter 62 21/03/15 3.046
Chapter 61 21/03/15 3.045
Chapter 60 21/03/15 3.049
Chapter 59 21/03/15 3.046
Chapter 58 21/03/15 3.047
Chapter 57 21/03/15 3.050
Chapter 56 21/03/15 3.064
Chapter 55 21/03/15 3.071
Chapter 54 21/03/15 3.061
Chapter 53 21/03/15 3.048
Chapter 52 21/03/15 3.052
Chapter 51 21/03/15 3.066
Chapter 50 21/03/15 3.067
Chapter 49 21/03/15 3.052
Chapter 48 21/03/15 3.072
Chapter 47 21/03/15 3.044
Chapter 46 21/03/15 3.046
Chapter 45 21/03/15 3.052
Chapter 44 21/03/15 3.052
Chapter 43 21/03/15 3.048
Chapter 42 21/03/15 3.042
Chapter 41 21/03/15 3.046
Chapter 40 21/03/15 3.046
Chapter 39 21/03/15 3.042
Chapter 38 21/03/15 3.052
Chapter 37 21/03/15 3.044
Chapter 36 21/03/15 3.050
Chapter 35 21/03/15 3.050
Chapter 34 21/03/15 3.048
Chapter 33 21/03/15 3.047
Chapter 32 21/03/15 3.044
Chapter 31 21/03/15 3.044
Chapter 30 21/03/15 3.047
Chapter 29 21/03/15 3.040
Chapter 28 21/03/15 3.040
Chapter 27 21/03/15 3.048
Chapter 26 21/03/15 3.040
Chapter 25 21/03/15 3.044
Chapter 24 21/03/15 3.040
Chapter 23 21/03/15 3.040
Chapter 22 21/03/15 3.043
Chapter 21 21/03/15 3.045
Chapter 20 21/03/15 3.046
Chapter 19 21/03/15 3.040
Chapter 18 21/03/15 3.041
Chapter 17 21/03/15 3.040
Chapter 16 21/03/15 3.038
Chapter 15 21/03/15 3.041
Chapter 14 21/03/15 3.040
Chapter 13 21/03/15 3.040
Chapter 12 21/03/15 3.039
Chapter 11 21/03/15 3.041
Chapter 10 21/03/15 3.042
Chapter 9 21/03/15 3.040
Chapter 8 21/03/15 3.042
Chapter 7 21/03/15 3.039
Chapter 6 21/03/15 3.044
Chapter 5 21/03/15 3.044
Chapter 4 21/03/15 3.054
Chapter 3 21/03/15 3.048
Chapter 2 21/03/15 3.049
Chapter 1 21/03/15 3.077
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch