Shigurui - Cuồng Tử

Shigurui - Cuồng Tử
Lượt xem: 7.502
Nội dung

Shigurui (シグルイ, tạm dịch là “Cuồng tử”) là một tác phẩm Jidaigeki Manga của họa sĩ Yamaguchi Takayuki, dựa trên tiểu thuyết của tác giả Nanjō Norio. Tác phẩm này được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga của Akita Shoten là Champion Red từ số tháng 8 năm 2003 cho đến tháng số 9 năm 2010. Bản Tankōbon được Champion Red phát hành, tính đến thời điểm tháng 3 năm 2010 đã được 14 cuốn. Sách giải thích chính thức cho tác phẩm này có tên là “Shigurui Ōgi Hidensho” (Bí kiếp bí truyền thư “Cuồng tử”).

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 84: End 15/03/15 3.107
Chapter 83 15/03/15 3.060
Chapter 82 15/03/15 3.058
Chapter 81 15/03/15 3.046
Chapter 80 15/03/15 3.046
Chapter 79 15/03/15 3.045
Chapter 78 15/03/15 3.042
Chapter 77 15/03/15 3.051
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.046
Chapter 74 15/03/15 3.047
Chapter 73 15/03/15 3.045
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.047
Chapter 70 15/03/15 3.043
Chapter 69 15/03/15 3.045
Chapter 68 15/03/15 3.047
Chapter 67 15/03/15 3.072
Chapter 66 15/03/15 3.049
Chapter 65 15/03/15 3.057
Chapter 64 15/03/15 3.047
Chapter 63 15/03/15 3.057
Chapter 62 15/03/15 3.184
Chapter 61 15/03/15 3.050
Chapter 60 15/03/15 3.052
Chapter 59 15/03/15 3.035
Chapter 58 15/03/15 3.053
Chapter 57 15/03/15 3.055
Chapter 56 15/03/15 3.071
Chapter 55 15/03/15 3.053
Chapter 54 15/03/15 3.050
Chapter 53 15/03/15 3.166
Chapter 52 15/03/15 3.052
Chapter 51 15/03/15 3.053
Chapter 50 15/03/15 3.045
Chapter 49 15/03/15 3.051
Chapter 48 15/03/15 3.048
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.059
Chapter 44 15/03/15 3.051
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.055
Chapter 41 15/03/15 3.059
Chapter 40 15/03/15 3.070
Chapter 39 15/03/15 3.054
Chapter 38 15/03/15 3.053
Chapter 37 15/03/15 3.053
Chapter 36 15/03/15 3.052
Chapter 35 15/03/15 3.057
Chapter 34 15/03/15 3.063
Chapter 33 15/03/15 3.050
Chapter 32 15/03/15 3.054
Chapter 31 15/03/15 3.047
Chapter 30 15/03/15 3.055
Chapter 29 15/03/15 3.047
Chapter 28 15/03/15 3.065
Chapter 27 15/03/15 3.051
Chapter 26 15/03/15 3.092
Chapter 25 15/03/15 3.054
Chapter 24 15/03/15 3.056
Chapter 23 15/03/15 3.050
Chapter 22 15/03/15 3.050
Chapter 21 15/03/15 3.057
Chapter 20 15/03/15 3.057
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.055
Chapter 17 15/03/15 3.065
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.057
Chapter 14 15/03/15 3.052
Chapter 13 15/03/15 3.048
Chapter 12 15/03/15 3.056
Chapter 10: - 011 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.060
Chapter 7 15/03/15 3.055
Chapter 6 15/03/15 3.064
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.060
Chapter 3 15/03/15 3.050
Chapter 2 15/03/15 3.058
Chapter 1 15/03/15 3.067
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch