Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)

Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    7.688 Phiên bản mobile

Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử) Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ cãi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn còn đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mãnh đất hỗn loạn điêu tàn đó…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 78 15/03/15 3.119
Chapter 77 15/03/15 3.099
Chapter 76 15/03/15 3.074
Chapter 75 15/03/15 3.047
Chapter 74 15/03/15 3.049
Chapter 73 15/03/15 3.056
Chapter 72 15/03/15 3.052
Chapter 71 15/03/15 3.071
Chapter 70 15/03/15 3.074
Chapter 69 15/03/15 3.057
Chapter 68 15/03/15 3.067
Chapter 67 15/03/15 3.050
Chapter 66 15/03/15 3.094
Chapter 65 15/03/15 3.056
Chapter 64 15/03/15 3.053
Chapter 63 15/03/15 3.056
Chapter 62 15/03/15 3.055
Chapter 61 15/03/15 3.058
Chapter 60 15/03/15 3.060
Chapter 59 15/03/15 3.054
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.054
Chapter 56 15/03/15 3.058
Chapter 55 15/03/15 3.055
Chapter 54 15/03/15 3.051
Chapter 53 15/03/15 3.055
Chapter 52 15/03/15 3.056
Chapter 50 15/03/15 3.053
Chapter 49 15/03/15 3.051
Chapter 48 15/03/15 3.052
Chapter 47 15/03/15 3.052
Chapter 46 15/03/15 3.093
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.048
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.050
Chapter 41 15/03/15 3.050
Chapter 40 15/03/15 3.056
Chapter 39 15/03/15 3.045
Chapter 38 15/03/15 3.047
Chapter 37 15/03/15 3.071
Chapter 36 15/03/15 3.054
Chapter 35 15/03/15 3.063
Chapter 34 15/03/15 3.054
Chapter 33 15/03/15 3.048
Chapter 32 15/03/15 3.050
Chapter 31 15/03/15 3.050
Chapter 30 15/03/15 3.063
Chapter 29 15/03/15 3.407
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.049
Chapter 26 15/03/15 3.053
Chapter 25 15/03/15 3.072
Chapter 24 15/03/15 3.050
Chapter 23 15/03/15 3.051
Chapter 22 15/03/15 3.062
Chapter 21 15/03/15 3.049
Chapter 20 15/03/15 3.047
Chapter 19 15/03/15 3.051
Chapter 18 15/03/15 3.045
Chapter 17 15/03/15 3.045
Chapter 16 15/03/15 3.047
Chapter 15 15/03/15 3.047
Chapter 14 15/03/15 3.045
Chapter 13 15/03/15 3.049
Chapter 12 15/03/15 3.048
Chapter 11 15/03/15 3.060
Chapter 10 15/03/15 3.053
Chapter 9 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.055
Chapter 7 15/03/15 3.046
Chapter 6 15/03/15 3.050
Chapter 5 15/03/15 3.058
Chapter 4 15/03/15 3.064
Chapter 3 15/03/15 3.070
Chapter 2 15/03/15 3.085
Chapter 1 15/03/15 3.116
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch