Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)

Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)
Lượt xem: 6.619
Nội dung

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ cãi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn còn đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mãnh đất hỗn loạn điêu tàn đó…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 78 15/03/15 3.083
Chapter 77 15/03/15 3.068
Chapter 76 15/03/15 3.061
Chapter 75 15/03/15 3.037
Chapter 74 15/03/15 3.037
Chapter 73 15/03/15 3.045
Chapter 72 15/03/15 3.040
Chapter 71 15/03/15 3.055
Chapter 70 15/03/15 3.055
Chapter 69 15/03/15 3.041
Chapter 68 15/03/15 3.053
Chapter 67 15/03/15 3.039
Chapter 66 15/03/15 3.078
Chapter 65 15/03/15 3.042
Chapter 64 15/03/15 3.038
Chapter 63 15/03/15 3.041
Chapter 62 15/03/15 3.040
Chapter 61 15/03/15 3.043
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.042
Chapter 58 15/03/15 3.038
Chapter 57 15/03/15 3.039
Chapter 56 15/03/15 3.044
Chapter 55 15/03/15 3.041
Chapter 54 15/03/15 3.038
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.042
Chapter 50 15/03/15 3.039
Chapter 49 15/03/15 3.038
Chapter 48 15/03/15 3.039
Chapter 47 15/03/15 3.039
Chapter 46 15/03/15 3.079
Chapter 45 15/03/15 3.036
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.036
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.037
Chapter 40 15/03/15 3.042
Chapter 39 15/03/15 3.037
Chapter 38 15/03/15 3.038
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.039
Chapter 35 15/03/15 3.049
Chapter 34 15/03/15 3.044
Chapter 33 15/03/15 3.038
Chapter 32 15/03/15 3.042
Chapter 31 15/03/15 3.040
Chapter 30 15/03/15 3.053
Chapter 29 15/03/15 3.367
Chapter 28 15/03/15 3.036
Chapter 27 15/03/15 3.039
Chapter 26 15/03/15 3.041
Chapter 25 15/03/15 3.038
Chapter 24 15/03/15 3.039
Chapter 23 15/03/15 3.040
Chapter 22 15/03/15 3.048
Chapter 21 15/03/15 3.040
Chapter 20 15/03/15 3.038
Chapter 19 15/03/15 3.039
Chapter 18 15/03/15 3.036
Chapter 17 15/03/15 3.035
Chapter 16 15/03/15 3.035
Chapter 15 15/03/15 3.036
Chapter 14 15/03/15 3.035
Chapter 13 15/03/15 3.039
Chapter 12 15/03/15 3.040
Chapter 11 15/03/15 3.044
Chapter 10 15/03/15 3.041
Chapter 9 15/03/15 3.035
Chapter 8 15/03/15 3.037
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.035
Chapter 5 15/03/15 3.039
Chapter 4 15/03/15 3.046
Chapter 3 15/03/15 3.044
Chapter 2 15/03/15 3.039
Chapter 1 15/03/15 3.061
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch