Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)

Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử)
Lượt xem: 7.356
Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử) Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ cãi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn còn đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mãnh đất hỗn loạn điêu tàn đó…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 78 15/03/15 3.110
Chapter 77 15/03/15 3.082
Chapter 76 15/03/15 3.071
Chapter 75 15/03/15 3.044
Chapter 74 15/03/15 3.045
Chapter 73 15/03/15 3.053
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.067
Chapter 70 15/03/15 3.070
Chapter 69 15/03/15 3.054
Chapter 68 15/03/15 3.063
Chapter 67 15/03/15 3.047
Chapter 66 15/03/15 3.090
Chapter 65 15/03/15 3.052
Chapter 64 15/03/15 3.048
Chapter 63 15/03/15 3.052
Chapter 62 15/03/15 3.048
Chapter 61 15/03/15 3.050
Chapter 60 15/03/15 3.056
Chapter 59 15/03/15 3.050
Chapter 58 15/03/15 3.051
Chapter 57 15/03/15 3.048
Chapter 56 15/03/15 3.055
Chapter 55 15/03/15 3.052
Chapter 54 15/03/15 3.048
Chapter 53 15/03/15 3.051
Chapter 52 15/03/15 3.053
Chapter 50 15/03/15 3.050
Chapter 49 15/03/15 3.048
Chapter 48 15/03/15 3.049
Chapter 47 15/03/15 3.049
Chapter 46 15/03/15 3.089
Chapter 45 15/03/15 3.044
Chapter 44 15/03/15 3.044
Chapter 43 15/03/15 3.045
Chapter 42 15/03/15 3.047
Chapter 41 15/03/15 3.046
Chapter 40 15/03/15 3.053
Chapter 39 15/03/15 3.042
Chapter 38 15/03/15 3.044
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.049
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.050
Chapter 33 15/03/15 3.045
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.046
Chapter 30 15/03/15 3.059
Chapter 29 15/03/15 3.397
Chapter 28 15/03/15 3.047
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.049
Chapter 25 15/03/15 3.043
Chapter 24 15/03/15 3.046
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.057
Chapter 21 15/03/15 3.046
Chapter 20 15/03/15 3.044
Chapter 19 15/03/15 3.049
Chapter 18 15/03/15 3.042
Chapter 17 15/03/15 3.041
Chapter 16 15/03/15 3.044
Chapter 15 15/03/15 3.044
Chapter 14 15/03/15 3.041
Chapter 13 15/03/15 3.046
Chapter 12 15/03/15 3.045
Chapter 11 15/03/15 3.055
Chapter 10 15/03/15 3.048
Chapter 9 15/03/15 3.042
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7 15/03/15 3.042
Chapter 6 15/03/15 3.043
Chapter 5 15/03/15 3.050
Chapter 4 15/03/15 3.058
Chapter 3 15/03/15 3.061
Chapter 2 15/03/15 3.056
Chapter 1 15/03/15 3.098
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch