Shin Kurosagi

Shin Kurosagi
Lượt xem: 9.776
Nội dung

Tiếp tục ss1. Một chàng trai trẻ tên Kurosaki nung nấu ý định trả thù bọn “Shirosagi” ( hay “diệc trắng” chuyên đi lừa đảo các nạn nhân ) bằng cách lừa gạt hầu như toàn bộ tiền của bọn chúng rồi gửi bằng chứng có thể đưa chúng vào tù tới cho cảnh sát. Với sự giúp đỡ của ông trùm lừa đảo Katsuragi, Kurosaki đã giúp những người dân hiền lành bị lừa gạt lấy lại được tài sản. Để trả thù được cho gia đình, Kurosaki phải học cách trở nên tàn nhẫn, anh phải hy sinh tất cả kể cả việc nói không với tình yêu. Nhưng từ lúc anh cứu cô gái Tsusara thoát khỏi bị xe lửa đâm phải, mọi chuyện trở nên thay đổi hoàn toàn. Trang chính: http://comicvn.net/truyen-tranh/shin-kurosagi-con-diec-den/11274

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 17/03/15 3.063
Chapter 197 17/03/15 3.059
Chapter 196 17/03/15 3.060
Chapter 195 17/03/15 3.042
Chapter 194 17/03/15 3.034
Chapter 193 17/03/15 3.038
Chapter 192 17/03/15 3.036
Chapter 191 17/03/15 3.022
Chapter 190 17/03/15 3.041
Chapter 189 17/03/15 3.033
Chapter 188 17/03/15 3.034
Chapter 187 17/03/15 3.036
Chapter 186 17/03/15 3.043
Chapter 185 17/03/15 3.018
Chapter 184 17/03/15 3.037
Chapter 183 17/03/15 3.032
Chapter 182 17/03/15 3.033
Chapter 181 17/03/15 3.019
Chapter 180 17/03/15 3.040
Chapter 179 17/03/15 3.035
Chapter 178 17/03/15 3.043
Chapter 177 17/03/15 3.039
Chapter 176 17/03/15 3.036
Chapter 175 17/03/15 3.030
Chapter 174 17/03/15 3.037
Chapter 173 17/03/15 3.035
Chapter 172 17/03/15 3.021
Chapter 171 17/03/15 3.046
Chapter 170 17/03/15 3.017
Chapter 169 17/03/15 3.017
Chapter 168 17/03/15 3.036
Chapter 167 17/03/15 3.044
Chapter 166 17/03/15 3.038
Chapter 165 17/03/15 3.037
Chapter 164 17/03/15 3.042
Chapter 163 17/03/15 3.036
Chapter 162 17/03/15 3.037
Chapter 161 17/03/15 3.048
Chapter 160 17/03/15 3.017
Chapter 159 17/03/15 3.017
Chapter 158 17/03/15 3.036
Chapter 157 17/03/15 3.041
Chapter 156 17/03/15 3.038
Chapter 155 17/03/15 3.019
Chapter 154 17/03/15 3.034
Chapter 153 17/03/15 3.044
Chapter 152 17/03/15 3.038
Chapter 151 17/03/15 3.036
Chapter 150 17/03/15 3.036
Chapter 149 17/03/15 3.036
Chapter 148 17/03/15 3.016
Chapter 147 17/03/15 3.041
Chapter 146 17/03/15 3.040
Chapter 145 17/03/15 3.023
Chapter 144 17/03/15 3.035
Chapter 143 17/03/15 3.019
Chapter 142 17/03/15 3.034
Chapter 141 17/03/15 3.038
Chapter 140 17/03/15 3.038
Chapter 139 17/03/15 3.020
Chapter 138 17/03/15 3.044
Chapter 137 17/03/15 3.039
Chapter 136 17/03/15 3.019
Chapter 135 17/03/15 3.049
Chapter 134 17/03/15 3.042
Chapter 133 17/03/15 3.041
Chapter 132 17/03/15 3.043
Chapter 131 17/03/15 3.042
Chapter 130 17/03/15 3.022
Chapter 129 17/03/15 3.045
Chapter 128 17/03/15 3.022
Chapter 127 17/03/15 3.024
Chapter 126 17/03/15 3.022
Chapter 125 17/03/15 3.045
Chapter 124 17/03/15 3.044
Chapter 123 17/03/15 3.042
Chapter 122 17/03/15 3.020
Chapter 121 17/03/15 3.043
Chapter 120 17/03/15 3.045
Chapter 119 17/03/15 3.041
Chapter 118 17/03/15 3.039
Chapter 117 17/03/15 3.043
Chapter 116 17/03/15 3.036
Chapter 115 17/03/15 3.020
Chapter 114 17/03/15 3.044
Chapter 113 17/03/15 3.037
Chapter 112 17/03/15 3.042
Chapter 111 17/03/15 3.040
Chapter 110 17/03/15 3.042
Chapter 109 17/03/15 3.038
Chapter 108 17/03/15 3.033
Chapter 107 17/03/15 3.018
Chapter 106 17/03/15 3.034
Chapter 105 17/03/15 3.032
Chapter 104 17/03/15 3.017
Chapter 103 17/03/15 3.018
Chapter 102 17/03/15 3.036
Chapter 101 17/03/15 3.043
Chapter 100 17/03/15 3.043
Chapter 99 17/03/15 3.037
Chapter 98 17/03/15 3.020
Chapter 97 17/03/15 3.044
Chapter 96 17/03/15 3.032
Chapter 95 17/03/15 3.040
Chapter 94 17/03/15 3.036
Chapter 93 17/03/15 3.047
Chapter 92 17/03/15 3.038
Chapter 91 17/03/15 3.047
Chapter 90 17/03/15 3.041
Chapter 89 17/03/15 3.018
Chapter 88 17/03/15 3.033
Chapter 87 17/03/15 3.037
Chapter 86 17/03/15 3.014
Chapter 85 17/03/15 3.036
Chapter 84 17/03/15 3.020
Chapter 83 17/03/15 3.039
Chapter 82 17/03/15 3.044
Chapter 81 17/03/15 3.050
Chapter 80 17/03/15 3.042
Chapter 79 17/03/15 3.036
Chapter 78 17/03/15 3.044
Chapter 77 17/03/15 3.043
Chapter 76 17/03/15 3.039
Chapter 75 17/03/15 3.019
Chapter 74 17/03/15 3.019
Chapter 73 17/03/15 3.022
Chapter 72 17/03/15 3.020
Chapter 71 17/03/15 3.046
Chapter 70 17/03/15 3.041
Chapter 69 17/03/15 3.035
Chapter 68 17/03/15 3.038
Chapter 67 17/03/15 3.044
Chapter 66 17/03/15 3.024
Chapter 65 17/03/15 3.041
Chapter 64 17/03/15 3.041
Chapter 63 17/03/15 3.020
Chapter 62 17/03/15 3.021
Chapter 61 17/03/15 3.022
Chapter 60 17/03/15 3.035
Chapter 59 17/03/15 3.036
Chapter 58 17/03/15 3.037
Chapter 57 17/03/15 3.045
Chapter 56 17/03/15 3.019
Chapter 55 17/03/15 3.041
Chapter 54 17/03/15 3.031
Chapter 53 17/03/15 3.042
Chapter 52 17/03/15 3.037
Chapter 51 17/03/15 3.017
Chapter 50 17/03/15 3.040
Chapter 49 17/03/15 3.039
Chapter 48 17/03/15 3.020
Chapter 47 17/03/15 3.018
Chapter 46 17/03/15 3.041
Chapter 45 17/03/15 3.036
Chapter 44 17/03/15 3.039
Chapter 43 17/03/15 3.018
Chapter 42 17/03/15 3.041
Chapter 41 17/03/15 3.020
Chapter 40 17/03/15 3.034
Chapter 39 17/03/15 3.017
Chapter 38 17/03/15 3.039
Chapter 37 17/03/15 3.017
Chapter 36 17/03/15 3.016
Chapter 35 17/03/15 3.037
Chapter 34 17/03/15 3.033
Chapter 33 17/03/15 3.039
Chapter 32 17/03/15 3.039
Chapter 31 17/03/15 3.037
Chapter 30 17/03/15 3.040
Chapter 29 17/03/15 3.017
Chapter 28 17/03/15 3.046
Chapter 27 17/03/15 3.016
Chapter 26 17/03/15 3.035
Chapter 25 17/03/15 3.033
Chapter 24 17/03/15 3.036
Chapter 23 17/03/15 3.039
Chapter 22 17/03/15 3.040
Chapter 21 17/03/15 3.041
Chapter 20 17/03/15 3.022
Chapter 19 17/03/15 3.043
Chapter 18 17/03/15 3.036
Chapter 17 17/03/15 3.044
Chapter 16 17/03/15 3.037
Chapter 15 17/03/15 3.018
Chapter 14 17/03/15 3.041
Chapter 13 17/03/15 3.042
Chapter 12 17/03/15 3.021
Chapter 11 17/03/15 3.018
Chapter 10 17/03/15 3.039
Chapter 9 17/03/15 3.040
Chapter 8 17/03/15 3.023
Chapter 7 17/03/15 3.045
Chapter 6 17/03/15 3.024
Chapter 5 17/03/15 3.019
Chapter 4 17/03/15 3.041
Chapter 3 17/03/15 3.018
Chapter 2 17/03/15 3.039
Chapter 1 17/03/15 3.054
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch