Shin Kurosagi

Shin Kurosagi
Nội dung

Tiếp tục ss1.
Một chàng trai trẻ tên Kurosaki nung nấu ý định trả thù bọn “Shirosagi” ( hay “diệc trắng” chuyên đi lừa đảo các nạn nhân ) bằng cách lừa gạt hầu như toàn bộ tiền của bọn chúng rồi gửi bằng chứng có thể đưa chúng vào tù tới cho cảnh sát. Với sự giúp đỡ của ông trùm lừa đảo Katsuragi, Kurosaki đã giúp những người dân hiền lành bị lừa gạt lấy lại được tài sản. Để trả thù được cho gia đình, Kurosaki phải học cách trở nên tàn nhẫn, anh phải hy sinh tất cả kể cả việc nói không với tình yêu. Nhưng từ lúc anh cứu cô gái Tsusara thoát khỏi bị xe lửa đâm phải, mọi chuyện trở nên thay đổi hoàn toàn.

Trang chính: http://comicvn.net/truyen-tranh/shin-kurosagi-con-diec-den/11274

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 17/03/15 3.066
Chapter 197 17/03/15 3.060
Chapter 196 17/03/15 3.062
Chapter 195 17/03/15 3.043
Chapter 194 17/03/15 3.035
Chapter 193 17/03/15 3.040
Chapter 192 17/03/15 3.037
Chapter 191 17/03/15 3.024
Chapter 190 17/03/15 3.043
Chapter 189 17/03/15 3.034
Chapter 188 17/03/15 3.035
Chapter 187 17/03/15 3.037
Chapter 186 17/03/15 3.044
Chapter 185 17/03/15 3.019
Chapter 184 17/03/15 3.038
Chapter 183 17/03/15 3.033
Chapter 182 17/03/15 3.034
Chapter 181 17/03/15 3.022
Chapter 180 17/03/15 3.042
Chapter 179 17/03/15 3.035
Chapter 178 17/03/15 3.044
Chapter 177 17/03/15 3.039
Chapter 176 17/03/15 3.036
Chapter 175 17/03/15 3.031
Chapter 174 17/03/15 3.038
Chapter 173 17/03/15 3.035
Chapter 172 17/03/15 3.022
Chapter 171 17/03/15 3.053
Chapter 170 17/03/15 3.019
Chapter 169 17/03/15 3.019
Chapter 168 17/03/15 3.037
Chapter 167 17/03/15 3.047
Chapter 166 17/03/15 3.042
Chapter 165 17/03/15 3.043
Chapter 164 17/03/15 3.045
Chapter 163 17/03/15 3.037
Chapter 162 17/03/15 3.038
Chapter 161 17/03/15 3.050
Chapter 160 17/03/15 3.019
Chapter 159 17/03/15 3.018
Chapter 158 17/03/15 3.037
Chapter 157 17/03/15 3.043
Chapter 156 17/03/15 3.039
Chapter 155 17/03/15 3.020
Chapter 154 17/03/15 3.036
Chapter 153 17/03/15 3.045
Chapter 152 17/03/15 3.039
Chapter 151 17/03/15 3.037
Chapter 150 17/03/15 3.037
Chapter 149 17/03/15 3.038
Chapter 148 17/03/15 3.019
Chapter 147 17/03/15 3.043
Chapter 146 17/03/15 3.044
Chapter 145 17/03/15 3.025
Chapter 144 17/03/15 3.036
Chapter 143 17/03/15 3.020
Chapter 142 17/03/15 3.035
Chapter 141 17/03/15 3.040
Chapter 140 17/03/15 3.039
Chapter 139 17/03/15 3.021
Chapter 138 17/03/15 3.045
Chapter 137 17/03/15 3.040
Chapter 136 17/03/15 3.021
Chapter 135 17/03/15 3.051
Chapter 134 17/03/15 3.044
Chapter 133 17/03/15 3.041
Chapter 132 17/03/15 3.045
Chapter 131 17/03/15 3.042
Chapter 130 17/03/15 3.024
Chapter 129 17/03/15 3.046
Chapter 128 17/03/15 3.023
Chapter 127 17/03/15 3.025
Chapter 126 17/03/15 3.023
Chapter 125 17/03/15 3.046
Chapter 124 17/03/15 3.046
Chapter 123 17/03/15 3.043
Chapter 122 17/03/15 3.021
Chapter 121 17/03/15 3.044
Chapter 120 17/03/15 3.047
Chapter 119 17/03/15 3.042
Chapter 118 17/03/15 3.040
Chapter 117 17/03/15 3.044
Chapter 116 17/03/15 3.037
Chapter 115 17/03/15 3.021
Chapter 114 17/03/15 3.047
Chapter 113 17/03/15 3.039
Chapter 112 17/03/15 3.043
Chapter 111 17/03/15 3.041
Chapter 110 17/03/15 3.043
Chapter 109 17/03/15 3.040
Chapter 108 17/03/15 3.034
Chapter 107 17/03/15 3.019
Chapter 106 17/03/15 3.035
Chapter 105 17/03/15 3.033
Chapter 104 17/03/15 3.019
Chapter 103 17/03/15 3.019
Chapter 102 17/03/15 3.037
Chapter 101 17/03/15 3.044
Chapter 100 17/03/15 3.044
Chapter 99 17/03/15 3.038
Chapter 98 17/03/15 3.021
Chapter 97 17/03/15 3.048
Chapter 96 17/03/15 3.033
Chapter 95 17/03/15 3.041
Chapter 94 17/03/15 3.038
Chapter 93 17/03/15 3.050
Chapter 92 17/03/15 3.039
Chapter 91 17/03/15 3.049
Chapter 90 17/03/15 3.042
Chapter 89 17/03/15 3.021
Chapter 88 17/03/15 3.036
Chapter 87 17/03/15 3.041
Chapter 86 17/03/15 3.016
Chapter 85 17/03/15 3.037
Chapter 84 17/03/15 3.022
Chapter 83 17/03/15 3.040
Chapter 82 17/03/15 3.047
Chapter 81 17/03/15 3.051
Chapter 80 17/03/15 3.043
Chapter 79 17/03/15 3.037
Chapter 78 17/03/15 3.046
Chapter 77 17/03/15 3.045
Chapter 76 17/03/15 3.040
Chapter 75 17/03/15 3.020
Chapter 74 17/03/15 3.020
Chapter 73 17/03/15 3.023
Chapter 72 17/03/15 3.021
Chapter 71 17/03/15 3.047
Chapter 70 17/03/15 3.042
Chapter 69 17/03/15 3.036
Chapter 68 17/03/15 3.039
Chapter 67 17/03/15 3.046
Chapter 66 17/03/15 3.025
Chapter 65 17/03/15 3.042
Chapter 64 17/03/15 3.042
Chapter 63 17/03/15 3.023
Chapter 62 17/03/15 3.022
Chapter 61 17/03/15 3.026
Chapter 60 17/03/15 3.037
Chapter 59 17/03/15 3.037
Chapter 58 17/03/15 3.038
Chapter 57 17/03/15 3.047
Chapter 56 17/03/15 3.020
Chapter 55 17/03/15 3.042
Chapter 54 17/03/15 3.032
Chapter 53 17/03/15 3.046
Chapter 52 17/03/15 3.039
Chapter 51 17/03/15 3.018
Chapter 50 17/03/15 3.041
Chapter 49 17/03/15 3.040
Chapter 48 17/03/15 3.021
Chapter 47 17/03/15 3.019
Chapter 46 17/03/15 3.042
Chapter 45 17/03/15 3.037
Chapter 44 17/03/15 3.040
Chapter 43 17/03/15 3.019
Chapter 42 17/03/15 3.043
Chapter 41 17/03/15 3.021
Chapter 40 17/03/15 3.035
Chapter 39 17/03/15 3.018
Chapter 38 17/03/15 3.040
Chapter 37 17/03/15 3.017
Chapter 36 17/03/15 3.017
Chapter 35 17/03/15 3.037
Chapter 34 17/03/15 3.034
Chapter 33 17/03/15 3.041
Chapter 32 17/03/15 3.040
Chapter 31 17/03/15 3.039
Chapter 30 17/03/15 3.041
Chapter 29 17/03/15 3.018
Chapter 28 17/03/15 3.047
Chapter 27 17/03/15 3.017
Chapter 26 17/03/15 3.037
Chapter 25 17/03/15 3.034
Chapter 24 17/03/15 3.038
Chapter 23 17/03/15 3.041
Chapter 22 17/03/15 3.042
Chapter 21 17/03/15 3.041
Chapter 20 17/03/15 3.022
Chapter 19 17/03/15 3.043
Chapter 18 17/03/15 3.037
Chapter 17 17/03/15 3.044
Chapter 16 17/03/15 3.037
Chapter 15 17/03/15 3.018
Chapter 14 17/03/15 3.041
Chapter 13 17/03/15 3.042
Chapter 12 17/03/15 3.021
Chapter 11 17/03/15 3.023
Chapter 10 17/03/15 3.041
Chapter 9 17/03/15 3.042
Chapter 8 17/03/15 3.026
Chapter 7 17/03/15 3.049
Chapter 6 17/03/15 3.027
Chapter 5 17/03/15 3.021
Chapter 4 17/03/15 3.043
Chapter 3 17/03/15 3.020
Chapter 2 17/03/15 3.042
Chapter 1 17/03/15 3.059
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch