Shinryaku! Ika Musume

Shinryaku! Ika Musume
Lượt xem: 16.466
Shinryaku! Ika Musume Xếp hạng: 4/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Anbe Masahiro

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 261 19:56 27/11 3.018
Chapter 260 19:56 27/11 3.019
Chapter 259: Chó hoang hả? 21:27 16/11 3.020
Chapter 258: Lộn xà hả? 21:27 16/11 3.017
Chapter 257 22:11 30/10 3.026
Chapter 256 22:11 30/10 3.014
Chapter 255: - Quen rồi hả? 15:52 11/09 3.027
Chapter 254: - Tham ăn hả? 15:52 11/09 3.023
Chapter 253 08:12 07/08 3.033
Chapter 252 23:06 06/08 3.024
Chapter 251: - Có ai ở đó hả? 22:45 02/08 3.030
Chapter 250 20:25 31/07 3.026
Chapter 249 17:05 12/06 3.039
Chapter 248 17:05 12/06 3.041
Chapter 247 23:32 23/05 3.036
Chapter 246 23:32 23/05 3.030
Chapter 245 20:25 08/05 3.056
Chapter 244 20:25 08/05 3.051
Chapter 243 22:55 19/04 3.054
Chapter 242 22:19 04/04 3.045
Chapter 241 22:19 04/04 3.041
Chapter 240 22:39 21/03 3.036
Chapter 239 21:39 15/03 3.046
Chapter 238 22:55 06/03 3.050
Chapter 237: - Lập kế hoạch hả? 22:37 28/02 3.066
Chapter 236: Đánh giá thấp tui hả? 23:02 21/02 3.053
Chapter 235: - Làm người mẫu hả? 22:46 13/02 3.054
Chapter 234: - Bị sâu răng hả? 23:07 29/01 3.069
Chapter 233: - Đồng hồ báo thức hả? 23:07 29/01 3.075
Chapter 232: - Truyện ma đó hả? 23:07 29/01 3.073
Chapter 231 18:55 03/01 3.069
Chapter 230 27/12/15 3.057
Chapter 229 21/12/15 3.064
Chapter 228 21/12/15 3.062
Chapter 227 14/12/15 3.085
Chapter 226 14/12/15 3.077
Chapter 225 05/12/15 3.072
Chapter 224 05/12/15 3.072
Chapter 223 27/11/15 3.105
Chapter 222 27/11/15 3.079
Chapter 221 17/03/15 3.076
Chapter 220 17/03/15 3.068
Chapter 219 17/03/15 3.059
Chapter 218 17/03/15 3.048
Chapter 217 17/03/15 3.047
Chapter 216 17/03/15 3.046
Chapter 215 17/03/15 3.050
Chapter 214 17/03/15 3.064
Chapter 213 17/03/15 3.061
Chapter 212 17/03/15 3.046
Chapter 211.5 17/03/15 3.072
Chapter 211 17/03/15 3.045
Chapter 210 17/03/15 3.044
Chapter 209 17/03/15 3.052
Chapter 208 17/03/15 3.046
Chapter 207 17/03/15 3.048
Chapter 206 17/03/15 3.047
Chapter 205 17/03/15 3.048
Chapter 204 17/03/15 3.044
Chapter 203 17/03/15 3.077
Chapter 202 17/03/15 3.053
Chapter 201 17/03/15 3.063
Chapter 200 17/03/15 3.047
Chapter 199 17/03/15 3.050
Chapter 198 17/03/15 3.045
Chapter 197 17/03/15 3.052
Chapter 196 17/03/15 3.044
Chapter 195 17/03/15 3.051
Chapter 194 17/03/15 3.049
Chapter 193 17/03/15 3.044
Chapter 192 17/03/15 3.053
Chapter 191 17/03/15 3.051
Chapter 190 17/03/15 3.045
Chapter 189 17/03/15 3.048
Chapter 188 17/03/15 3.041
Chapter 187 17/03/15 3.046
Chapter 186 17/03/15 3.053
Chapter 185 17/03/15 3.046
Chapter 184 17/03/15 3.045
Chapter 183 17/03/15 3.049
Chapter 182 17/03/15 3.048
Chapter 181 17/03/15 3.044
Chapter 180 17/03/15 3.045
Chapter 179 17/03/15 3.043
Chapter 178 17/03/15 3.046
Chapter 177 17/03/15 3.047
Chapter 176 17/03/15 3.051
Chapter 175 17/03/15 3.051
Chapter 174 17/03/15 3.045
Chapter 173 17/03/15 3.040
Chapter 172 17/03/15 3.046
Chapter 171 17/03/15 3.045
Chapter 170 17/03/15 3.042
Chapter 169 17/03/15 3.055
Chapter 168 17/03/15 3.047
Chapter 167 17/03/15 3.041
Chapter 166 17/03/15 3.050
Chapter 165 17/03/15 3.047
Chapter 164 17/03/15 3.048
Chapter 163 17/03/15 3.049
Chapter 162 17/03/15 3.046
Chapter 161 17/03/15 3.054
Chapter 160 17/03/15 3.060
Chapter 159 17/03/15 3.046
Chapter 158 17/03/15 3.052
Chapter 157 17/03/15 3.050
Chapter 156 17/03/15 3.057
Chapter 155 17/03/15 3.058
Chapter 154 17/03/15 3.049
Chapter 153 17/03/15 3.062
Chapter 152 17/03/15 3.054
Chapter 151 17/03/15 3.050
Chapter 150 17/03/15 3.054
Chapter 149 17/03/15 3.050
Chapter 148 17/03/15 3.048
Chapter 147 17/03/15 3.065
Chapter 146 17/03/15 3.046
Chapter 145 17/03/15 3.043
Chapter 144 17/03/15 3.043
Chapter 143 17/03/15 3.047
Chapter 142 17/03/15 3.050
Chapter 141 17/03/15 3.047
Chapter 140 17/03/15 3.044
Chapter 139 17/03/15 3.047
Chapter 138 17/03/15 3.046
Chapter 137 17/03/15 3.045
Chapter 136 17/03/15 3.046
Chapter 135 17/03/15 3.044
Chapter 134 17/03/15 3.042
Chapter 133 17/03/15 3.050
Chapter 132 17/03/15 3.049
Chapter 131 17/03/15 3.051
Chapter 130 17/03/15 3.052
Chapter 129 17/03/15 3.042
Chapter 128 17/03/15 3.054
Chapter 127 17/03/15 3.048
Chapter 126 17/03/15 3.047
Chapter 125 17/03/15 3.054
Chapter 124 17/03/15 3.046
Chapter 123 17/03/15 3.052
Chapter 122 17/03/15 3.047
Chapter 121 17/03/15 3.049
Chapter 120 17/03/15 3.048
Chapter 119 17/03/15 3.053
Chapter 118 17/03/15 3.052
Chapter 117 17/03/15 3.050
Chapter 116 17/03/15 3.066
Chapter 115 17/03/15 3.051
Chapter 114 17/03/15 3.053
Chapter 113 17/03/15 3.038
Chapter 112 17/03/15 3.044
Chapter 111 17/03/15 3.051
Chapter 110 17/03/15 3.046
Chapter 109 17/03/15 3.051
Chapter 108 17/03/15 3.049
Chapter 107 17/03/15 3.051
Chapter 106 17/03/15 3.051
Chapter 105 17/03/15 3.047
Chapter 104 17/03/15 3.046
Chapter 103 17/03/15 3.052
Chapter 102 17/03/15 3.052
Chapter 101 17/03/15 3.055
Chapter 100 17/03/15 3.053
Chapter 99 17/03/15 3.044
Chapter 98 17/03/15 3.047
Chapter 97 17/03/15 3.047
Chapter 96 17/03/15 3.049
Chapter 95 17/03/15 3.048
Chapter 94 17/03/15 3.052
Chapter 93 17/03/15 3.055
Chapter 92 17/03/15 3.035
Chapter 91 17/03/15 3.045
Chapter 90 17/03/15 3.052
Chapter 89 17/03/15 3.053
Chapter 88 17/03/15 3.047
Chapter 87 17/03/15 3.054
Chapter 86 17/03/15 3.045
Chapter 85 17/03/15 3.050
Chapter 84 17/03/15 3.054
Chapter 83 17/03/15 3.038
Chapter 82 17/03/15 3.043
Chapter 81 17/03/15 3.046
Chapter 80 17/03/15 3.048
Chapter 79 17/03/15 3.045
Chapter 78 17/03/15 3.053
Chapter 77 17/03/15 3.057
Chapter 76 17/03/15 3.048
Chapter 75 17/03/15 3.052
Chapter 74 17/03/15 3.045
Chapter 73 17/03/15 3.052
Chapter 72 17/03/15 3.044
Chapter 71 17/03/15 3.048
Chapter 70 17/03/15 3.047
Chapter 69 17/03/15 3.045
Chapter 68 17/03/15 3.053
Chapter 67 17/03/15 3.047
Chapter 66 17/03/15 3.051
Chapter 65 17/03/15 3.049
Chapter 64 17/03/15 3.053
Chapter 63 17/03/15 3.043
Chapter 62 17/03/15 3.056
Chapter 61 17/03/15 3.050
Chapter 60 17/03/15 3.057
Chapter 59 17/03/15 3.054
Chapter 58 15/03/15 3.058
Chapter 57 15/03/15 3.054
Chapter 56 15/03/15 3.043
Chapter 55 15/03/15 3.044
Chapter 54 15/03/15 3.057
Chapter 53 15/03/15 3.046
Chapter 52 15/03/15 3.044
Chapter 51 15/03/15 3.043
Chapter 50 15/03/15 3.056
Chapter 49 15/03/15 3.041
Chapter 48 15/03/15 3.045
Chapter 47 15/03/15 3.052
Chapter 46 15/03/15 3.046
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.046
Chapter 43 15/03/15 3.048
Chapter 42 15/03/15 3.044
Chapter 41 15/03/15 3.044
Chapter 40 15/03/15 3.051
Chapter 39 15/03/15 3.047
Chapter 38 15/03/15 3.049
Chapter 37 15/03/15 3.047
Chapter 36 15/03/15 3.044
Chapter 35 15/03/15 3.041
Chapter 34 15/03/15 3.043
Chapter 33 15/03/15 3.045
Chapter 32 15/03/15 3.045
Chapter 31 15/03/15 3.043
Chapter 30 15/03/15 3.044
Chapter 29 15/03/15 3.046
Chapter 28 15/03/15 3.046
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.045
Chapter 25 15/03/15 3.044
Chapter 24 15/03/15 3.048
Chapter 23 15/03/15 3.050
Chapter 22 15/03/15 3.045
Chapter 21 15/03/15 3.044
Chapter 20 15/03/15 3.059
Chapter 19 15/03/15 3.047
Chapter 18 15/03/15 3.052
Chapter 17 15/03/15 3.054
Chapter 16 15/03/15 3.048
Chapter 15 15/03/15 3.046
Chapter 14 15/03/15 3.052
Chapter 13 15/03/15 3.050
Chapter 12 15/03/15 3.057
Chapter 11 15/03/15 3.060
Chapter 10 15/03/15 3.059
Chapter 9 15/03/15 3.062
Chapter 8 15/03/15 3.061
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.055
Chapter 5 15/03/15 3.072
Chapter 4 15/03/15 3.058
Chapter 3 15/03/15 3.076
Chapter 3: ~ Tháng Năm của I ... 15/03/15 3.066
Chapter 2 15/03/15 3.069
Chapter 2: ~ Mini Ika-chan 15/03/15 3.093
Chapter 1 15/03/15 3.092
Chapter 1: ~ Mùa đông của Ik ... 15/03/15 3.155
Chapter 0 17/03/15 3.129
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
nghaolo 16:32 24/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nghaolo 14:56 09/05Báo vi phạm
truyện về con mực còn dài hơn cọng râu của nó
AuthorTrả lời
pandinh2007 19:07 20/04Báo vi phạm
có phim lâu rồi mà mấy thím k coi à
AuthorTrả lời
nguyentranha 12:10 20/04
Dễ thương vô đối
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 21:35 10/04Báo vi phạm
chap mới đâu thớt
AuthorTrả lời
stingiang 11:46 14/02Báo vi phạm
Ôi bé mực loli dễ thương của ta. Ta đến đây...
AuthorTrả lời
thienthan7 18:24 30/01Báo vi phạm
Tuởng drop rùi cơ
AuthorTrả lời
shirogami3107 18:44 03/01Báo vi phạm
Chap mới. Chap mới. Mong đăng nhiều hơn. Đọc eng khổ quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch