Shinryaku! Ika Musume

Shinryaku! Ika Musume
Lượt xem: 17.029
Shinryaku! Ika Musume Xếp hạng: 4/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Anbe Masahiro

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 263 11/12/16 3.025
Chapter 262 11/12/16 3.016
Chapter 261 27/11/16 3.031
Chapter 260 27/11/16 3.027
Chapter 259: Chó hoang hả? 16/11/16 3.024
Chapter 258: Lộn xà hả? 16/11/16 3.023
Chapter 257 30/10/16 3.030
Chapter 256 30/10/16 3.018
Chapter 255: - Quen rồi hả? 11/09/16 3.032
Chapter 254: - Tham ăn hả? 11/09/16 3.028
Chapter 253 07/08/16 3.037
Chapter 252 06/08/16 3.027
Chapter 251: - Có ai ở đó hả? 02/08/16 3.033
Chapter 250 31/07/16 3.029
Chapter 249 12/06/16 3.040
Chapter 248 12/06/16 3.044
Chapter 247 23/05/16 3.039
Chapter 246 23/05/16 3.031
Chapter 245 08/05/16 3.058
Chapter 244 08/05/16 3.052
Chapter 243 19/04/16 3.056
Chapter 242 04/04/16 3.046
Chapter 241 04/04/16 3.042
Chapter 240 21/03/16 3.037
Chapter 239 15/03/16 3.047
Chapter 238 06/03/16 3.051
Chapter 237: - Lập kế hoạch hả? 28/02/16 3.068
Chapter 236: Đánh giá thấp tui hả? 21/02/16 3.054
Chapter 235: - Làm người mẫu hả? 13/02/16 3.055
Chapter 234: - Bị sâu răng hả? 29/01/16 3.070
Chapter 233: - Đồng hồ báo thức hả? 29/01/16 3.076
Chapter 232: - Truyện ma đó hả? 29/01/16 3.076
Chapter 231 03/01/16 3.071
Chapter 230 27/12/15 3.059
Chapter 229 21/12/15 3.066
Chapter 228 21/12/15 3.065
Chapter 227 14/12/15 3.087
Chapter 226 14/12/15 3.079
Chapter 225 05/12/15 3.075
Chapter 224 05/12/15 3.075
Chapter 223 27/11/15 3.108
Chapter 222 27/11/15 3.081
Chapter 221 17/03/15 3.079
Chapter 220 17/03/15 3.070
Chapter 219 17/03/15 3.061
Chapter 218 17/03/15 3.050
Chapter 217 17/03/15 3.049
Chapter 216 17/03/15 3.048
Chapter 215 17/03/15 3.052
Chapter 214 17/03/15 3.068
Chapter 213 17/03/15 3.063
Chapter 212 17/03/15 3.048
Chapter 211.5 17/03/15 3.074
Chapter 211 17/03/15 3.047
Chapter 210 17/03/15 3.046
Chapter 209 17/03/15 3.053
Chapter 208 17/03/15 3.047
Chapter 207 17/03/15 3.049
Chapter 206 17/03/15 3.049
Chapter 205 17/03/15 3.050
Chapter 204 17/03/15 3.046
Chapter 203 17/03/15 3.079
Chapter 202 17/03/15 3.054
Chapter 201 17/03/15 3.069
Chapter 200 17/03/15 3.050
Chapter 199 17/03/15 3.051
Chapter 198 17/03/15 3.047
Chapter 197 17/03/15 3.053
Chapter 196 17/03/15 3.045
Chapter 195 17/03/15 3.052
Chapter 194 17/03/15 3.051
Chapter 193 17/03/15 3.045
Chapter 192 17/03/15 3.054
Chapter 191 17/03/15 3.052
Chapter 190 17/03/15 3.047
Chapter 189 17/03/15 3.050
Chapter 188 17/03/15 3.042
Chapter 187 17/03/15 3.047
Chapter 186 17/03/15 3.054
Chapter 185 17/03/15 3.047
Chapter 184 17/03/15 3.046
Chapter 183 17/03/15 3.051
Chapter 182 17/03/15 3.050
Chapter 181 17/03/15 3.045
Chapter 180 17/03/15 3.046
Chapter 179 17/03/15 3.044
Chapter 178 17/03/15 3.047
Chapter 177 17/03/15 3.049
Chapter 176 17/03/15 3.052
Chapter 175 17/03/15 3.052
Chapter 174 17/03/15 3.046
Chapter 173 17/03/15 3.041
Chapter 172 17/03/15 3.047
Chapter 171 17/03/15 3.046
Chapter 170 17/03/15 3.043
Chapter 169 17/03/15 3.056
Chapter 168 17/03/15 3.048
Chapter 167 17/03/15 3.042
Chapter 166 17/03/15 3.051
Chapter 165 17/03/15 3.048
Chapter 164 17/03/15 3.049
Chapter 163 17/03/15 3.050
Chapter 162 17/03/15 3.047
Chapter 161 17/03/15 3.055
Chapter 160 17/03/15 3.061
Chapter 159 17/03/15 3.047
Chapter 158 17/03/15 3.053
Chapter 157 17/03/15 3.051
Chapter 156 17/03/15 3.058
Chapter 155 17/03/15 3.059
Chapter 154 17/03/15 3.050
Chapter 153 17/03/15 3.063
Chapter 152 17/03/15 3.055
Chapter 151 17/03/15 3.051
Chapter 150 17/03/15 3.055
Chapter 149 17/03/15 3.051
Chapter 148 17/03/15 3.049
Chapter 147 17/03/15 3.066
Chapter 146 17/03/15 3.047
Chapter 145 17/03/15 3.044
Chapter 144 17/03/15 3.044
Chapter 143 17/03/15 3.048
Chapter 142 17/03/15 3.051
Chapter 141 17/03/15 3.049
Chapter 140 17/03/15 3.045
Chapter 139 17/03/15 3.048
Chapter 138 17/03/15 3.047
Chapter 137 17/03/15 3.046
Chapter 136 17/03/15 3.048
Chapter 135 17/03/15 3.045
Chapter 134 17/03/15 3.043
Chapter 133 17/03/15 3.051
Chapter 132 17/03/15 3.050
Chapter 131 17/03/15 3.052
Chapter 130 17/03/15 3.053
Chapter 129 17/03/15 3.043
Chapter 128 17/03/15 3.057
Chapter 127 17/03/15 3.049
Chapter 126 17/03/15 3.048
Chapter 125 17/03/15 3.055
Chapter 124 17/03/15 3.047
Chapter 123 17/03/15 3.053
Chapter 122 17/03/15 3.048
Chapter 121 17/03/15 3.050
Chapter 120 17/03/15 3.049
Chapter 119 17/03/15 3.054
Chapter 118 17/03/15 3.053
Chapter 117 17/03/15 3.052
Chapter 116 17/03/15 3.067
Chapter 115 17/03/15 3.052
Chapter 114 17/03/15 3.055
Chapter 113 17/03/15 3.039
Chapter 112 17/03/15 3.045
Chapter 111 17/03/15 3.052
Chapter 110 17/03/15 3.047
Chapter 109 17/03/15 3.052
Chapter 108 17/03/15 3.050
Chapter 107 17/03/15 3.052
Chapter 106 17/03/15 3.053
Chapter 105 17/03/15 3.048
Chapter 104 17/03/15 3.047
Chapter 103 17/03/15 3.053
Chapter 102 17/03/15 3.053
Chapter 101 17/03/15 3.056
Chapter 100 17/03/15 3.055
Chapter 99 17/03/15 3.045
Chapter 98 17/03/15 3.049
Chapter 97 17/03/15 3.048
Chapter 96 17/03/15 3.052
Chapter 95 17/03/15 3.049
Chapter 94 17/03/15 3.053
Chapter 93 17/03/15 3.056
Chapter 92 17/03/15 3.036
Chapter 91 17/03/15 3.046
Chapter 90 17/03/15 3.056
Chapter 89 17/03/15 3.054
Chapter 88 17/03/15 3.049
Chapter 87 17/03/15 3.055
Chapter 86 17/03/15 3.049
Chapter 85 17/03/15 3.052
Chapter 84 17/03/15 3.056
Chapter 83 17/03/15 3.040
Chapter 82 17/03/15 3.045
Chapter 81 17/03/15 3.048
Chapter 80 17/03/15 3.050
Chapter 79 17/03/15 3.047
Chapter 78 17/03/15 3.056
Chapter 77 17/03/15 3.059
Chapter 76 17/03/15 3.050
Chapter 75 17/03/15 3.054
Chapter 74 17/03/15 3.048
Chapter 73 17/03/15 3.054
Chapter 72 17/03/15 3.046
Chapter 71 17/03/15 3.051
Chapter 70 17/03/15 3.049
Chapter 69 17/03/15 3.047
Chapter 68 17/03/15 3.055
Chapter 67 17/03/15 3.050
Chapter 66 17/03/15 3.053
Chapter 65 17/03/15 3.051
Chapter 64 17/03/15 3.055
Chapter 63 17/03/15 3.046
Chapter 62 17/03/15 3.058
Chapter 61 17/03/15 3.052
Chapter 60 17/03/15 3.059
Chapter 59 17/03/15 3.056
Chapter 58 15/03/15 3.060
Chapter 57 15/03/15 3.056
Chapter 56 15/03/15 3.045
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.059
Chapter 53 15/03/15 3.048
Chapter 52 15/03/15 3.046
Chapter 51 15/03/15 3.045
Chapter 50 15/03/15 3.058
Chapter 49 15/03/15 3.043
Chapter 48 15/03/15 3.047
Chapter 47 15/03/15 3.054
Chapter 46 15/03/15 3.048
Chapter 45 15/03/15 3.047
Chapter 44 15/03/15 3.048
Chapter 43 15/03/15 3.050
Chapter 42 15/03/15 3.046
Chapter 41 15/03/15 3.046
Chapter 40 15/03/15 3.053
Chapter 39 15/03/15 3.049
Chapter 38 15/03/15 3.051
Chapter 37 15/03/15 3.049
Chapter 36 15/03/15 3.046
Chapter 35 15/03/15 3.043
Chapter 34 15/03/15 3.045
Chapter 33 15/03/15 3.047
Chapter 32 15/03/15 3.047
Chapter 31 15/03/15 3.045
Chapter 30 15/03/15 3.046
Chapter 29 15/03/15 3.048
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.045
Chapter 26 15/03/15 3.047
Chapter 25 15/03/15 3.046
Chapter 24 15/03/15 3.050
Chapter 23 15/03/15 3.052
Chapter 22 15/03/15 3.047
Chapter 21 15/03/15 3.046
Chapter 20 15/03/15 3.061
Chapter 19 15/03/15 3.049
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.050
Chapter 15 15/03/15 3.050
Chapter 14 15/03/15 3.055
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 12 15/03/15 3.059
Chapter 11 15/03/15 3.062
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.064
Chapter 8 15/03/15 3.063
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.058
Chapter 5 15/03/15 3.076
Chapter 4 15/03/15 3.060
Chapter 3 15/03/15 3.079
Chapter 3: ~ Tháng Năm của I ... 15/03/15 3.070
Chapter 2 15/03/15 3.073
Chapter 2: ~ Mini Ika-chan 15/03/15 3.097
Chapter 1 15/03/15 3.098
Chapter 1: ~ Mùa đông của Ik ... 15/03/15 3.167
Chapter 0 17/03/15 3.138
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
nghaolo 16:32 24/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
nghaolo 14:56 09/05/16Báo vi phạm
truyện về con mực còn dài hơn cọng râu của nó
AuthorTrả lời
pandinh2007 19:07 20/04/16Báo vi phạm
có phim lâu rồi mà mấy thím k coi à
AuthorTrả lời
nguyentranha 12:10 20/04/16
Dễ thương vô đối
AuthorTrả lời
Tao la tao 03 21:35 10/04/16Báo vi phạm
chap mới đâu thớt
AuthorTrả lời
stingiang 11:46 14/02/16Báo vi phạm
Ôi bé mực loli dễ thương của ta. Ta đến đây...
AuthorTrả lời
thienthan7 18:24 30/01/16Báo vi phạm
Tuởng drop rùi cơ
AuthorTrả lời
shirogami3107 18:44 03/01/16Báo vi phạm
Chap mới. Chap mới. Mong đăng nhiều hơn. Đọc eng khổ quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch