Shinryaku! Ika Musume

Shinryaku! Ika Musume
Shinryaku! Ika Musume Xếp hạng: 4/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Anbe Masahiro

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 265 00:35 29/01 3.030
Chapter 264 23:07 27/01 3.025
Chapter 263 11/12/16 3.037
Chapter 262 11/12/16 3.023
Chapter 261 27/11/16 3.037
Chapter 260 27/11/16 3.032
Chapter 259: Chó hoang hả? 16/11/16 3.028
Chapter 258: Lộn xà hả? 16/11/16 3.027
Chapter 257 30/10/16 3.034
Chapter 256 30/10/16 3.026
Chapter 255: - Quen rồi hả? 11/09/16 3.036
Chapter 254: - Tham ăn hả? 11/09/16 3.032
Chapter 253 07/08/16 3.041
Chapter 252 06/08/16 3.031
Chapter 251: - Có ai ở đó hả? 02/08/16 3.036
Chapter 250 31/07/16 3.034
Chapter 249 12/06/16 3.043
Chapter 248 12/06/16 3.048
Chapter 247 23/05/16 3.044
Chapter 246 23/05/16 3.034
Chapter 245 08/05/16 3.061
Chapter 244 08/05/16 3.057
Chapter 243 19/04/16 3.060
Chapter 242 04/04/16 3.049
Chapter 241 04/04/16 3.045
Chapter 240 21/03/16 3.042
Chapter 239 15/03/16 3.050
Chapter 238 06/03/16 3.053
Chapter 237: - Lập kế hoạch hả? 28/02/16 3.071
Chapter 236: Đánh giá thấp tui hả? 21/02/16 3.056
Chapter 235: - Làm người mẫu hả? 13/02/16 3.057
Chapter 234: - Bị sâu răng hả? 29/01/16 3.072
Chapter 233: - Đồng hồ báo thức hả? 29/01/16 3.078
Chapter 232: - Truyện ma đó hả? 29/01/16 3.079
Chapter 231 03/01/16 3.073
Chapter 230 27/12/15 3.062
Chapter 229 21/12/15 3.068
Chapter 228 21/12/15 3.067
Chapter 227 14/12/15 3.089
Chapter 226 14/12/15 3.081
Chapter 225 05/12/15 3.077
Chapter 224 05/12/15 3.077
Chapter 223 27/11/15 3.111
Chapter 222 27/11/15 3.083
Chapter 221 17/03/15 3.082
Chapter 220 17/03/15 3.071
Chapter 219 17/03/15 3.062
Chapter 218 17/03/15 3.051
Chapter 217 17/03/15 3.050
Chapter 216 17/03/15 3.050
Chapter 215 17/03/15 3.053
Chapter 214 17/03/15 3.071
Chapter 213 17/03/15 3.065
Chapter 212 17/03/15 3.049
Chapter 211.5 17/03/15 3.075
Chapter 211 17/03/15 3.049
Chapter 210 17/03/15 3.050
Chapter 209 17/03/15 3.054
Chapter 208 17/03/15 3.048
Chapter 207 17/03/15 3.050
Chapter 206 17/03/15 3.051
Chapter 205 17/03/15 3.051
Chapter 204 17/03/15 3.047
Chapter 203 17/03/15 3.081
Chapter 202 17/03/15 3.056
Chapter 201 17/03/15 3.071
Chapter 200 17/03/15 3.051
Chapter 199 17/03/15 3.052
Chapter 198 17/03/15 3.048
Chapter 197 17/03/15 3.054
Chapter 196 17/03/15 3.046
Chapter 195 17/03/15 3.053
Chapter 194 17/03/15 3.055
Chapter 193 17/03/15 3.047
Chapter 192 17/03/15 3.055
Chapter 191 17/03/15 3.054
Chapter 190 17/03/15 3.048
Chapter 189 17/03/15 3.051
Chapter 188 17/03/15 3.043
Chapter 187 17/03/15 3.049
Chapter 186 17/03/15 3.056
Chapter 185 17/03/15 3.049
Chapter 184 17/03/15 3.047
Chapter 183 17/03/15 3.052
Chapter 182 17/03/15 3.051
Chapter 181 17/03/15 3.047
Chapter 180 17/03/15 3.047
Chapter 179 17/03/15 3.045
Chapter 178 17/03/15 3.048
Chapter 177 17/03/15 3.050
Chapter 176 17/03/15 3.053
Chapter 175 17/03/15 3.053
Chapter 174 17/03/15 3.047
Chapter 173 17/03/15 3.042
Chapter 172 17/03/15 3.048
Chapter 171 17/03/15 3.047
Chapter 170 17/03/15 3.044
Chapter 169 17/03/15 3.057
Chapter 168 17/03/15 3.050
Chapter 167 17/03/15 3.044
Chapter 166 17/03/15 3.053
Chapter 165 17/03/15 3.049
Chapter 164 17/03/15 3.050
Chapter 163 17/03/15 3.051
Chapter 162 17/03/15 3.048
Chapter 161 17/03/15 3.056
Chapter 160 17/03/15 3.062
Chapter 159 17/03/15 3.048
Chapter 158 17/03/15 3.055
Chapter 157 17/03/15 3.052
Chapter 156 17/03/15 3.060
Chapter 155 17/03/15 3.060
Chapter 154 17/03/15 3.051
Chapter 153 17/03/15 3.064
Chapter 152 17/03/15 3.056
Chapter 151 17/03/15 3.055
Chapter 150 17/03/15 3.057
Chapter 149 17/03/15 3.052
Chapter 148 17/03/15 3.050
Chapter 147 17/03/15 3.067
Chapter 146 17/03/15 3.048
Chapter 145 17/03/15 3.045
Chapter 144 17/03/15 3.045
Chapter 143 17/03/15 3.050
Chapter 142 17/03/15 3.052
Chapter 141 17/03/15 3.050
Chapter 140 17/03/15 3.046
Chapter 139 17/03/15 3.049
Chapter 138 17/03/15 3.048
Chapter 137 17/03/15 3.047
Chapter 136 17/03/15 3.049
Chapter 135 17/03/15 3.046
Chapter 134 17/03/15 3.044
Chapter 133 17/03/15 3.052
Chapter 132 17/03/15 3.051
Chapter 131 17/03/15 3.053
Chapter 130 17/03/15 3.055
Chapter 129 17/03/15 3.045
Chapter 128 17/03/15 3.060
Chapter 127 17/03/15 3.051
Chapter 126 17/03/15 3.050
Chapter 125 17/03/15 3.057
Chapter 124 17/03/15 3.049
Chapter 123 17/03/15 3.055
Chapter 122 17/03/15 3.051
Chapter 121 17/03/15 3.052
Chapter 120 17/03/15 3.052
Chapter 119 17/03/15 3.056
Chapter 118 17/03/15 3.055
Chapter 117 17/03/15 3.054
Chapter 116 17/03/15 3.069
Chapter 115 17/03/15 3.055
Chapter 114 17/03/15 3.058
Chapter 113 17/03/15 3.042
Chapter 112 17/03/15 3.047
Chapter 111 17/03/15 3.056
Chapter 110 17/03/15 3.049
Chapter 109 17/03/15 3.054
Chapter 108 17/03/15 3.054
Chapter 107 17/03/15 3.055
Chapter 106 17/03/15 3.055
Chapter 105 17/03/15 3.050
Chapter 104 17/03/15 3.049
Chapter 103 17/03/15 3.055
Chapter 102 17/03/15 3.055
Chapter 101 17/03/15 3.058
Chapter 100 17/03/15 3.059
Chapter 99 17/03/15 3.048
Chapter 98 17/03/15 3.052
Chapter 97 17/03/15 3.050
Chapter 96 17/03/15 3.056
Chapter 95 17/03/15 3.051
Chapter 94 17/03/15 3.055
Chapter 93 17/03/15 3.058
Chapter 92 17/03/15 3.038
Chapter 91 17/03/15 3.048
Chapter 90 17/03/15 3.059
Chapter 89 17/03/15 3.056
Chapter 88 17/03/15 3.052
Chapter 87 17/03/15 3.057
Chapter 86 17/03/15 3.051
Chapter 85 17/03/15 3.054
Chapter 84 17/03/15 3.058
Chapter 83 17/03/15 3.042
Chapter 82 17/03/15 3.047
Chapter 81 17/03/15 3.050
Chapter 80 17/03/15 3.052
Chapter 79 17/03/15 3.049
Chapter 78 17/03/15 3.058
Chapter 77 17/03/15 3.061
Chapter 76 17/03/15 3.052
Chapter 75 17/03/15 3.057
Chapter 74 17/03/15 3.050
Chapter 73 17/03/15 3.056
Chapter 72 17/03/15 3.048
Chapter 71 17/03/15 3.053
Chapter 70 17/03/15 3.051
Chapter 69 17/03/15 3.049
Chapter 68 17/03/15 3.058
Chapter 67 17/03/15 3.052
Chapter 66 17/03/15 3.055
Chapter 65 17/03/15 3.053
Chapter 64 17/03/15 3.058
Chapter 63 17/03/15 3.049
Chapter 62 17/03/15 3.060
Chapter 61 17/03/15 3.054
Chapter 60 17/03/15 3.061
Chapter 59 17/03/15 3.058
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.058
Chapter 56 15/03/15 3.047
Chapter 55 15/03/15 3.048
Chapter 54 15/03/15 3.061
Chapter 53 15/03/15 3.050
Chapter 52 15/03/15 3.049
Chapter 51 15/03/15 3.048
Chapter 50 15/03/15 3.060
Chapter 49 15/03/15 3.046
Chapter 48 15/03/15 3.049
Chapter 47 15/03/15 3.056
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.049
Chapter 44 15/03/15 3.050
Chapter 43 15/03/15 3.052
Chapter 42 15/03/15 3.048
Chapter 41 15/03/15 3.048
Chapter 40 15/03/15 3.055
Chapter 39 15/03/15 3.051
Chapter 38 15/03/15 3.053
Chapter 37 15/03/15 3.051
Chapter 36 15/03/15 3.048
Chapter 35 15/03/15 3.045
Chapter 34 15/03/15 3.047
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.050
Chapter 31 15/03/15 3.048
Chapter 30 15/03/15 3.049
Chapter 29 15/03/15 3.052
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.048
Chapter 26 15/03/15 3.050
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.053
Chapter 23 15/03/15 3.058
Chapter 22 15/03/15 3.050
Chapter 21 15/03/15 3.050
Chapter 20 15/03/15 3.065
Chapter 19 15/03/15 3.053
Chapter 18 15/03/15 3.057
Chapter 17 15/03/15 3.060
Chapter 16 15/03/15 3.053
Chapter 15 15/03/15 3.054
Chapter 14 15/03/15 3.058
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.063
Chapter 11 15/03/15 3.065
Chapter 10 15/03/15 3.065
Chapter 9 15/03/15 3.067
Chapter 8 15/03/15 3.067
Chapter 7 15/03/15 3.060
Chapter 6 15/03/15 3.061
Chapter 5 15/03/15 3.080
Chapter 4 15/03/15 3.063
Chapter 3 15/03/15 3.081
Chapter 3: ~ Tháng Năm của I ... 15/03/15 3.073
Chapter 2: ~ Mini Ika-chan 15/03/15 3.099
Chapter 2 15/03/15 3.075
Chapter 1: ~ Mùa đông của Ik ... 15/03/15 3.189
Chapter 1 15/03/15 3.101
Chapter 0 17/03/15 3.163
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch