Shonan Junai Gumi

Shonan Junai Gumi
Lượt xem: 29.680
Nội dung

Các bạn đã đọc qua Bad Company, Great Teacher Onizuka và Shonan 14 days. Bad Company là phần 1, Great Teacher Onizuka là phần 3, Shonan 14 days là phần 4 và Shonan Junai Gumi chính là phần 2 của seri này. Đây là phần nói về việc cuộc sống của Eikichi Onizuka (Đỗ Thành Đạt) và Danma Ryujy (Tùng sửa xe) lúc hồi còn học cấp 3 nghĩa là sau khi bộ Bad Company kết thúc. Eikichi Onizuka và Danma Ryujy gọi tắt là Onibaku là thành viên của 1 nhóm đua xe nổi tiếng và những cuộc đánh nhau đối với họ xảy ra như cơm bữa và mức độ đánh nhau và bạo lực thì còn hơn GTO nhiều. Nói nhiêu đây thôi bạn muốn biết thêm thì hãy vào xem chuyện gì sẽ xảy ra….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 18/03/15 3.726
Chapter 266 18/03/15 3.327
Chapter 265 18/03/15 3.237
Chapter 264 18/03/15 3.153
Chapter 263 18/03/15 3.164
Chapter 262 18/03/15 3.157
Chapter 261 18/03/15 3.188
Chapter 239 03/11/16 3.122
Chapter 238 03/11/16 3.084
Chapter 237 03/11/16 3.077
Chapter 236 18/03/15 3.093
Chapter 235 18/03/15 3.094
Chapter 234 18/03/15 3.070
Chapter 233 18/03/15 3.068
Chapter 232 18/03/15 3.089
Chapter 231 18/03/15 3.088
Chapter 230 18/03/15 3.084
Chapter 229 18/03/15 3.073
Chapter 228 18/03/15 3.086
Chapter 227 18/03/15 3.073
Chapter 226 18/03/15 3.075
Chapter 225 18/03/15 3.081
Chapter 224 18/03/15 3.072
Chapter 223 18/03/15 3.068
Chapter 222 18/03/15 3.074
Chapter 221 18/03/15 3.066
Chapter 220 18/03/15 3.079
Chapter 219 18/03/15 3.036
Chapter 218 18/03/15 3.061
Chapter 217 18/03/15 3.068
Chapter 216 18/03/15 3.058
Chapter 215 18/03/15 3.064
Chapter 214 18/03/15 3.069
Chapter 213 18/03/15 3.069
Chapter 212 18/03/15 3.087
Chapter 211 18/03/15 3.082
Chapter 210 18/03/15 3.135
Chapter 209 18/03/15 3.134
Chapter 208 18/03/15 3.100
Chapter 207 18/03/15 3.118
Chapter 206 18/03/15 3.138
Chapter 205 18/03/15 3.124
Chapter 204 18/03/15 3.109
Chapter 203 18/03/15 3.109
Chapter 202 18/03/15 3.106
Chapter 201 18/03/15 3.116
Chapter 200 18/03/15 3.142
Chapter 199 18/03/15 3.097
Chapter 198 18/03/15 3.106
Chapter 197 18/03/15 3.101
Chapter 196 18/03/15 3.102
Chapter 195 18/03/15 3.111
Chapter 194 18/03/15 3.102
Chapter 193 18/03/15 3.106
Chapter 192 18/03/15 3.079
Chapter 191 18/03/15 3.101
Chapter 190 18/03/15 3.114
Chapter 189 18/03/15 3.098
Chapter 188 18/03/15 3.098
Chapter 187 18/03/15 3.120
Chapter 186 18/03/15 3.094
Chapter 185 18/03/15 3.098
Chapter 184 18/03/15 3.093
Chapter 183 18/03/15 3.092
Chapter 182 18/03/15 3.114
Chapter 181 18/03/15 3.119
Chapter 180 18/03/15 3.137
Chapter 179 18/03/15 3.122
Chapter 178 18/03/15 3.138
Chapter 177 18/03/15 3.161
Chapter 176 18/03/15 3.137
Chapter 175 18/03/15 3.127
Chapter 174 18/03/15 3.116
Chapter 173 18/03/15 3.133
Chapter 172 18/03/15 3.126
Chapter 171 18/03/15 3.110
Chapter 170 18/03/15 3.113
Chapter 169 18/03/15 3.106
Chapter 168 18/03/15 3.122
Chapter 167 18/03/15 3.093
Chapter 166 18/03/15 3.090
Chapter 165 18/03/15 3.127
Chapter 164 18/03/15 3.127
Chapter 163 18/03/15 3.127
Chapter 162 18/03/15 3.127
Chapter 161 18/03/15 3.107
Chapter 160 18/03/15 3.113
Chapter 159 18/03/15 3.093
Chapter 158 18/03/15 3.098
Chapter 157 18/03/15 3.102
Chapter 156 18/03/15 3.098
Chapter 155 18/03/15 3.096
Chapter 154 18/03/15 3.109
Chapter 153 18/03/15 3.116
Chapter 152 18/03/15 3.093
Chapter 151 18/03/15 3.090
Chapter 150 18/03/15 3.094
Chapter 149 18/03/15 3.089
Chapter 148 18/03/15 3.089
Chapter 147 18/03/15 3.086
Chapter 146 18/03/15 3.081
Chapter 145 18/03/15 3.092
Chapter 144 18/03/15 3.093
Chapter 143 18/03/15 3.090
Chapter 142 18/03/15 3.091
Chapter 141 18/03/15 3.086
Chapter 140 18/03/15 3.097
Chapter 139 18/03/15 3.087
Chapter 138 18/03/15 3.089
Chapter 137 18/03/15 3.101
Chapter 136 18/03/15 3.094
Chapter 135 18/03/15 3.096
Chapter 134 18/03/15 3.091
Chapter 133 18/03/15 3.103
Chapter 132 18/03/15 3.110
Chapter 131 18/03/15 3.122
Chapter 130 18/03/15 3.138
Chapter 129 18/03/15 3.124
Chapter 128 18/03/15 3.133
Chapter 127 18/03/15 3.133
Chapter 126 18/03/15 3.142
Chapter 125 18/03/15 3.269
Chapter 124 18/03/15 3.093
Chapter 123 18/03/15 3.132
Chapter 122 18/03/15 3.106
Chapter 121 18/03/15 3.096
Chapter 120 18/03/15 3.097
Chapter 119 18/03/15 3.081
Chapter 118 18/03/15 3.086
Chapter 117 18/03/15 3.077
Chapter 116 18/03/15 3.083
Chapter 115 18/03/15 3.080
Chapter 114 18/03/15 3.084
Chapter 113 18/03/15 3.083
Chapter 112 18/03/15 3.078
Chapter 111 18/03/15 3.078
Chapter 110 18/03/15 3.088
Chapter 109 18/03/15 3.070
Chapter 108 18/03/15 3.084
Chapter 107 18/03/15 3.082
Chapter 106 18/03/15 3.083
Chapter 105 18/03/15 3.081
Chapter 104 18/03/15 3.084
Chapter 103 18/03/15 3.078
Chapter 102 18/03/15 3.080
Chapter 101 18/03/15 3.085
Chapter 100 18/03/15 3.101
Chapter 99 18/03/15 3.089
Chapter 98 18/03/15 3.083
Chapter 97 18/03/15 3.087
Chapter 96 18/03/15 3.089
Chapter 95 18/03/15 3.095
Chapter 94 18/03/15 3.096
Chapter 93 18/03/15 3.097
Chapter 92 18/03/15 3.094
Chapter 91 18/03/15 3.105
Chapter 90 18/03/15 3.110
Chapter 89 18/03/15 3.096
Chapter 88 18/03/15 3.098
Chapter 87 18/03/15 3.094
Chapter 86 18/03/15 3.094
Chapter 85 18/03/15 3.097
Chapter 84 18/03/15 3.098
Chapter 83 18/03/15 3.096
Chapter 82 18/03/15 3.097
Chapter 81 18/03/15 3.102
Chapter 80 18/03/15 3.096
Chapter 79 18/03/15 3.096
Chapter 78 18/03/15 3.084
Chapter 77 18/03/15 3.088
Chapter 76 18/03/15 3.095
Chapter 75 18/03/15 3.100
Chapter 74 18/03/15 3.099
Chapter 73 18/03/15 3.088
Chapter 72 18/03/15 3.086
Chapter 71 18/03/15 3.094
Chapter 70 18/03/15 3.103
Chapter 69 18/03/15 3.087
Chapter 68 18/03/15 3.088
Chapter 67 18/03/15 3.083
Chapter 66 18/03/15 3.087
Chapter 65 18/03/15 3.100
Chapter 64 18/03/15 3.091
Chapter 63 18/03/15 3.088
Chapter 62 18/03/15 3.086
Chapter 61 18/03/15 3.084
Chapter 60 18/03/15 3.079
Chapter 59 18/03/15 3.077
Chapter 58 18/03/15 3.085
Chapter 57 18/03/15 3.069
Chapter 56 18/03/15 3.077
Chapter 55 18/03/15 3.076
Chapter 54 18/03/15 3.088
Chapter 53 18/03/15 3.085
Chapter 52 18/03/15 3.086
Chapter 51 18/03/15 3.087
Chapter 50 18/03/15 3.091
Chapter 49 18/03/15 3.079
Chapter 48 18/03/15 3.073
Chapter 47 18/03/15 3.080
Chapter 46 18/03/15 3.085
Chapter 45 18/03/15 3.073
Chapter 44 18/03/15 3.067
Chapter 43 18/03/15 3.077
Chapter 42 18/03/15 3.076
Chapter 41 18/03/15 3.105
Chapter 40 18/03/15 3.103
Chapter 39 18/03/15 3.097
Chapter 38 18/03/15 3.086
Chapter 37 18/03/15 3.106
Chapter 36 18/03/15 3.096
Chapter 35 18/03/15 3.089
Chapter 34 18/03/15 3.094
Chapter 33 18/03/15 3.098
Chapter 32 18/03/15 3.108
Chapter 31 18/03/15 3.106
Chapter 30 18/03/15 3.103
Chapter 29 18/03/15 3.099
Chapter 28 18/03/15 3.096
Chapter 27 18/03/15 3.102
Chapter 26 18/03/15 3.133
Chapter 25 18/03/15 3.109
Chapter 24 18/03/15 3.097
Chapter 23 18/03/15 3.100
Chapter 22 18/03/15 3.102
Chapter 21 18/03/15 3.100
Chapter 20 18/03/15 3.099
Chapter 19 18/03/15 3.099
Chapter 18 18/03/15 3.098
Chapter 17 18/03/15 3.091
Chapter 16 18/03/15 3.085
Chapter 15 18/03/15 3.111
Chapter 14 18/03/15 3.098
Chapter 13 18/03/15 3.124
Chapter 12 03/11/16 3.093
Chapter 11 03/11/16 3.168
Chapter 10 03/11/16 3.271
Chapter 9 03/11/16 3.134
Chapter 8 03/11/16 3.135
Chapter 7 03/11/16 3.139
Chapter 6 03/11/16 3.143
Chapter 5 03/11/16 3.145
Chapter 4 03/11/16 3.153
Chapter 3 03/11/16 3.164
Chapter 2 03/11/16 3.201
Chapter 1: a 03/11/16 3.319
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch