Shonan Junai Gumi

Shonan Junai Gumi
Lượt xem: 27.771
Nội dung

Các bạn đã đọc qua Bad Company, Great Teacher Onizuka và Shonan 14 days. Bad Company là phần 1, Great Teacher Onizuka là phần 3, Shonan 14 days là phần 4 và Shonan Junai Gumi chính là phần 2 của seri này. Đây là phần nói về việc cuộc sống của Eikichi Onizuka (Đỗ Thành Đạt) và Danma Ryujy (Tùng sửa xe) lúc hồi còn học cấp 3 nghĩa là sau khi bộ Bad Company kết thúc. Eikichi Onizuka và Danma Ryujy gọi tắt là Onibaku là thành viên của 1 nhóm đua xe nổi tiếng và những cuộc đánh nhau đối với họ xảy ra như cơm bữa và mức độ đánh nhau và bạo lực thì còn hơn GTO nhiều. Nói nhiêu đây thôi bạn muốn biết thêm thì hãy vào xem chuyện gì sẽ xảy ra….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 18/03/15 3.710
Chapter 266 18/03/15 3.313
Chapter 265 18/03/15 3.230
Chapter 264 18/03/15 3.147
Chapter 263 18/03/15 3.156
Chapter 262 18/03/15 3.151
Chapter 261 18/03/15 3.178
Chapter 239 23:01 03/11 3.111
Chapter 238 23:01 03/11 3.077
Chapter 237 23:01 03/11 3.069
Chapter 236 18/03/15 3.088
Chapter 235 18/03/15 3.083
Chapter 234 18/03/15 3.066
Chapter 233 18/03/15 3.064
Chapter 232 18/03/15 3.085
Chapter 231 18/03/15 3.084
Chapter 230 18/03/15 3.080
Chapter 229 18/03/15 3.069
Chapter 228 18/03/15 3.082
Chapter 227 18/03/15 3.069
Chapter 226 18/03/15 3.069
Chapter 225 18/03/15 3.076
Chapter 224 18/03/15 3.068
Chapter 223 18/03/15 3.065
Chapter 222 18/03/15 3.071
Chapter 221 18/03/15 3.064
Chapter 220 18/03/15 3.076
Chapter 219 18/03/15 3.034
Chapter 218 18/03/15 3.059
Chapter 217 18/03/15 3.066
Chapter 216 18/03/15 3.055
Chapter 215 18/03/15 3.061
Chapter 214 18/03/15 3.066
Chapter 213 18/03/15 3.063
Chapter 212 18/03/15 3.082
Chapter 211 18/03/15 3.078
Chapter 210 18/03/15 3.126
Chapter 209 18/03/15 3.124
Chapter 208 18/03/15 3.095
Chapter 207 18/03/15 3.108
Chapter 206 18/03/15 3.130
Chapter 205 18/03/15 3.114
Chapter 204 18/03/15 3.099
Chapter 203 18/03/15 3.097
Chapter 202 18/03/15 3.092
Chapter 201 18/03/15 3.102
Chapter 200 18/03/15 3.124
Chapter 199 18/03/15 3.088
Chapter 198 18/03/15 3.098
Chapter 197 18/03/15 3.093
Chapter 196 18/03/15 3.091
Chapter 195 18/03/15 3.102
Chapter 194 18/03/15 3.094
Chapter 193 18/03/15 3.096
Chapter 192 18/03/15 3.070
Chapter 191 18/03/15 3.090
Chapter 190 18/03/15 3.105
Chapter 189 18/03/15 3.090
Chapter 188 18/03/15 3.090
Chapter 187 18/03/15 3.112
Chapter 186 18/03/15 3.085
Chapter 185 18/03/15 3.089
Chapter 184 18/03/15 3.084
Chapter 183 18/03/15 3.084
Chapter 182 18/03/15 3.108
Chapter 181 18/03/15 3.112
Chapter 180 18/03/15 3.129
Chapter 179 18/03/15 3.114
Chapter 178 18/03/15 3.128
Chapter 177 18/03/15 3.150
Chapter 176 18/03/15 3.125
Chapter 175 18/03/15 3.117
Chapter 174 18/03/15 3.106
Chapter 173 18/03/15 3.122
Chapter 172 18/03/15 3.115
Chapter 171 18/03/15 3.099
Chapter 170 18/03/15 3.101
Chapter 169 18/03/15 3.097
Chapter 168 18/03/15 3.111
Chapter 167 18/03/15 3.077
Chapter 166 18/03/15 3.082
Chapter 165 18/03/15 3.119
Chapter 164 18/03/15 3.116
Chapter 163 18/03/15 3.110
Chapter 162 18/03/15 3.111
Chapter 161 18/03/15 3.097
Chapter 160 18/03/15 3.100
Chapter 159 18/03/15 3.083
Chapter 158 18/03/15 3.087
Chapter 157 18/03/15 3.084
Chapter 156 18/03/15 3.087
Chapter 155 18/03/15 3.082
Chapter 154 18/03/15 3.093
Chapter 153 18/03/15 3.087
Chapter 152 18/03/15 3.083
Chapter 151 18/03/15 3.080
Chapter 150 18/03/15 3.086
Chapter 149 18/03/15 3.081
Chapter 148 18/03/15 3.080
Chapter 147 18/03/15 3.080
Chapter 146 18/03/15 3.076
Chapter 145 18/03/15 3.083
Chapter 144 18/03/15 3.083
Chapter 143 18/03/15 3.085
Chapter 142 18/03/15 3.085
Chapter 141 18/03/15 3.079
Chapter 140 18/03/15 3.089
Chapter 139 18/03/15 3.083
Chapter 138 18/03/15 3.083
Chapter 137 18/03/15 3.093
Chapter 136 18/03/15 3.087
Chapter 135 18/03/15 3.087
Chapter 134 18/03/15 3.084
Chapter 133 18/03/15 3.096
Chapter 132 18/03/15 3.104
Chapter 131 18/03/15 3.114
Chapter 130 18/03/15 3.131
Chapter 129 18/03/15 3.119
Chapter 128 18/03/15 3.128
Chapter 127 18/03/15 3.127
Chapter 126 18/03/15 3.136
Chapter 125 18/03/15 3.257
Chapter 124 18/03/15 3.087
Chapter 123 18/03/15 3.124
Chapter 122 18/03/15 3.097
Chapter 121 18/03/15 3.087
Chapter 120 18/03/15 3.091
Chapter 119 18/03/15 3.078
Chapter 118 18/03/15 3.082
Chapter 117 18/03/15 3.074
Chapter 116 18/03/15 3.080
Chapter 115 18/03/15 3.077
Chapter 114 18/03/15 3.081
Chapter 113 18/03/15 3.080
Chapter 112 18/03/15 3.074
Chapter 111 18/03/15 3.075
Chapter 110 18/03/15 3.082
Chapter 109 18/03/15 3.067
Chapter 108 18/03/15 3.080
Chapter 107 18/03/15 3.076
Chapter 106 18/03/15 3.078
Chapter 105 18/03/15 3.076
Chapter 104 18/03/15 3.079
Chapter 103 18/03/15 3.074
Chapter 102 18/03/15 3.074
Chapter 101 18/03/15 3.080
Chapter 100 18/03/15 3.091
Chapter 99 18/03/15 3.083
Chapter 98 18/03/15 3.079
Chapter 97 18/03/15 3.083
Chapter 96 18/03/15 3.082
Chapter 95 18/03/15 3.090
Chapter 94 18/03/15 3.089
Chapter 93 18/03/15 3.090
Chapter 92 18/03/15 3.088
Chapter 91 18/03/15 3.091
Chapter 90 18/03/15 3.101
Chapter 89 18/03/15 3.085
Chapter 88 18/03/15 3.089
Chapter 87 18/03/15 3.087
Chapter 86 18/03/15 3.087
Chapter 85 18/03/15 3.088
Chapter 84 18/03/15 3.087
Chapter 83 18/03/15 3.090
Chapter 82 18/03/15 3.088
Chapter 81 18/03/15 3.091
Chapter 80 18/03/15 3.088
Chapter 79 18/03/15 3.089
Chapter 78 18/03/15 3.079
Chapter 77 18/03/15 3.084
Chapter 76 18/03/15 3.087
Chapter 75 18/03/15 3.092
Chapter 74 18/03/15 3.089
Chapter 73 18/03/15 3.083
Chapter 72 18/03/15 3.080
Chapter 71 18/03/15 3.087
Chapter 70 18/03/15 3.096
Chapter 69 18/03/15 3.080
Chapter 68 18/03/15 3.083
Chapter 67 18/03/15 3.078
Chapter 66 18/03/15 3.080
Chapter 65 18/03/15 3.088
Chapter 64 18/03/15 3.084
Chapter 63 18/03/15 3.079
Chapter 62 18/03/15 3.081
Chapter 61 18/03/15 3.079
Chapter 60 18/03/15 3.073
Chapter 59 18/03/15 3.073
Chapter 58 18/03/15 3.081
Chapter 57 18/03/15 3.064
Chapter 56 18/03/15 3.074
Chapter 55 18/03/15 3.072
Chapter 54 18/03/15 3.082
Chapter 53 18/03/15 3.078
Chapter 52 18/03/15 3.081
Chapter 51 18/03/15 3.081
Chapter 50 18/03/15 3.083
Chapter 49 18/03/15 3.072
Chapter 48 18/03/15 3.069
Chapter 47 18/03/15 3.076
Chapter 46 18/03/15 3.079
Chapter 45 18/03/15 3.069
Chapter 44 18/03/15 3.062
Chapter 43 18/03/15 3.073
Chapter 42 18/03/15 3.072
Chapter 41 18/03/15 3.100
Chapter 40 18/03/15 3.096
Chapter 39 18/03/15 3.094
Chapter 38 18/03/15 3.083
Chapter 37 18/03/15 3.090
Chapter 36 18/03/15 3.090
Chapter 35 18/03/15 3.085
Chapter 34 18/03/15 3.088
Chapter 33 18/03/15 3.092
Chapter 32 18/03/15 3.100
Chapter 31 18/03/15 3.096
Chapter 30 18/03/15 3.097
Chapter 29 18/03/15 3.095
Chapter 28 18/03/15 3.091
Chapter 27 18/03/15 3.092
Chapter 26 18/03/15 3.125
Chapter 25 18/03/15 3.106
Chapter 24 18/03/15 3.093
Chapter 23 18/03/15 3.097
Chapter 22 18/03/15 3.098
Chapter 21 18/03/15 3.098
Chapter 20 18/03/15 3.096
Chapter 19 18/03/15 3.096
Chapter 18 18/03/15 3.089
Chapter 17 18/03/15 3.087
Chapter 16 18/03/15 3.080
Chapter 15 18/03/15 3.096
Chapter 14 18/03/15 3.089
Chapter 13 18/03/15 3.107
Chapter 12 23:01 03/11 3.081
Chapter 11 23:01 03/11 3.138
Chapter 10 23:01 03/11 3.250
Chapter 9 23:01 03/11 3.121
Chapter 8 23:01 03/11 3.122
Chapter 7 23:01 03/11 3.127
Chapter 6 23:01 03/11 3.129
Chapter 5 23:01 03/11 3.133
Chapter 4 23:01 03/11 3.141
Chapter 3 23:01 03/11 3.152
Chapter 2 23:01 03/11 3.186
Chapter 1: a 23:01 03/11 3.299
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch