Shonan Junai Gumi

Shonan Junai Gumi
Lượt xem: 30.490
Nội dung

Các bạn đã đọc qua Bad Company, Great Teacher Onizuka và Shonan 14 days. Bad Company là phần 1, Great Teacher Onizuka là phần 3, Shonan 14 days là phần 4 và Shonan Junai Gumi chính là phần 2 của seri này. Đây là phần nói về việc cuộc sống của Eikichi Onizuka (Đỗ Thành Đạt) và Danma Ryujy (Tùng sửa xe) lúc hồi còn học cấp 3 nghĩa là sau khi bộ Bad Company kết thúc. Eikichi Onizuka và Danma Ryujy gọi tắt là Onibaku là thành viên của 1 nhóm đua xe nổi tiếng và những cuộc đánh nhau đối với họ xảy ra như cơm bữa và mức độ đánh nhau và bạo lực thì còn hơn GTO nhiều. Nói nhiêu đây thôi bạn muốn biết thêm thì hãy vào xem chuyện gì sẽ xảy ra….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 18/03/15 3.739
Chapter 266 18/03/15 3.336
Chapter 265 18/03/15 3.240
Chapter 264 18/03/15 3.160
Chapter 263 18/03/15 3.168
Chapter 262 18/03/15 3.161
Chapter 261 18/03/15 3.193
Chapter 239 03/11/16 3.128
Chapter 238 03/11/16 3.087
Chapter 237 03/11/16 3.079
Chapter 236 18/03/15 3.097
Chapter 235 18/03/15 3.101
Chapter 234 18/03/15 3.075
Chapter 233 18/03/15 3.070
Chapter 232 18/03/15 3.091
Chapter 231 18/03/15 3.093
Chapter 230 18/03/15 3.087
Chapter 229 18/03/15 3.077
Chapter 228 18/03/15 3.089
Chapter 227 18/03/15 3.076
Chapter 226 18/03/15 3.078
Chapter 225 18/03/15 3.084
Chapter 224 18/03/15 3.074
Chapter 223 18/03/15 3.070
Chapter 222 18/03/15 3.076
Chapter 221 18/03/15 3.068
Chapter 220 18/03/15 3.081
Chapter 219 18/03/15 3.038
Chapter 218 18/03/15 3.063
Chapter 217 18/03/15 3.070
Chapter 216 18/03/15 3.060
Chapter 215 18/03/15 3.066
Chapter 214 18/03/15 3.072
Chapter 213 18/03/15 3.070
Chapter 212 18/03/15 3.090
Chapter 211 18/03/15 3.085
Chapter 210 18/03/15 3.138
Chapter 209 18/03/15 3.138
Chapter 208 18/03/15 3.103
Chapter 207 18/03/15 3.121
Chapter 206 18/03/15 3.141
Chapter 205 18/03/15 3.127
Chapter 204 18/03/15 3.112
Chapter 203 18/03/15 3.112
Chapter 202 18/03/15 3.109
Chapter 201 18/03/15 3.119
Chapter 200 18/03/15 3.145
Chapter 199 18/03/15 3.100
Chapter 198 18/03/15 3.108
Chapter 197 18/03/15 3.103
Chapter 196 18/03/15 3.104
Chapter 195 18/03/15 3.114
Chapter 194 18/03/15 3.105
Chapter 193 18/03/15 3.108
Chapter 192 18/03/15 3.082
Chapter 191 18/03/15 3.104
Chapter 190 18/03/15 3.117
Chapter 189 18/03/15 3.102
Chapter 188 18/03/15 3.103
Chapter 187 18/03/15 3.124
Chapter 186 18/03/15 3.098
Chapter 185 18/03/15 3.101
Chapter 184 18/03/15 3.096
Chapter 183 18/03/15 3.095
Chapter 182 18/03/15 3.119
Chapter 181 18/03/15 3.124
Chapter 180 18/03/15 3.148
Chapter 179 18/03/15 3.127
Chapter 178 18/03/15 3.145
Chapter 177 18/03/15 3.166
Chapter 176 18/03/15 3.141
Chapter 175 18/03/15 3.131
Chapter 174 18/03/15 3.120
Chapter 173 18/03/15 3.139
Chapter 172 18/03/15 3.130
Chapter 171 18/03/15 3.116
Chapter 170 18/03/15 3.118
Chapter 169 18/03/15 3.110
Chapter 168 18/03/15 3.126
Chapter 167 18/03/15 3.098
Chapter 166 18/03/15 3.093
Chapter 165 18/03/15 3.133
Chapter 164 18/03/15 3.132
Chapter 163 18/03/15 3.132
Chapter 162 18/03/15 3.132
Chapter 161 18/03/15 3.112
Chapter 160 18/03/15 3.118
Chapter 159 18/03/15 3.101
Chapter 158 18/03/15 3.105
Chapter 157 18/03/15 3.107
Chapter 156 18/03/15 3.104
Chapter 155 18/03/15 3.102
Chapter 154 18/03/15 3.117
Chapter 153 18/03/15 3.135
Chapter 152 18/03/15 3.096
Chapter 151 18/03/15 3.093
Chapter 150 18/03/15 3.096
Chapter 149 18/03/15 3.091
Chapter 148 18/03/15 3.092
Chapter 147 18/03/15 3.089
Chapter 146 18/03/15 3.084
Chapter 145 18/03/15 3.094
Chapter 144 18/03/15 3.096
Chapter 143 18/03/15 3.092
Chapter 142 18/03/15 3.094
Chapter 141 18/03/15 3.089
Chapter 140 18/03/15 3.101
Chapter 139 18/03/15 3.090
Chapter 138 18/03/15 3.093
Chapter 137 18/03/15 3.104
Chapter 136 18/03/15 3.097
Chapter 135 18/03/15 3.105
Chapter 134 18/03/15 3.094
Chapter 133 18/03/15 3.106
Chapter 132 18/03/15 3.113
Chapter 131 18/03/15 3.125
Chapter 130 18/03/15 3.142
Chapter 129 18/03/15 3.127
Chapter 128 18/03/15 3.138
Chapter 127 18/03/15 3.137
Chapter 126 18/03/15 3.147
Chapter 125 18/03/15 3.278
Chapter 124 18/03/15 3.094
Chapter 123 18/03/15 3.136
Chapter 122 18/03/15 3.108
Chapter 121 18/03/15 3.097
Chapter 120 18/03/15 3.099
Chapter 119 18/03/15 3.082
Chapter 118 18/03/15 3.088
Chapter 117 18/03/15 3.079
Chapter 116 18/03/15 3.085
Chapter 115 18/03/15 3.082
Chapter 114 18/03/15 3.085
Chapter 113 18/03/15 3.085
Chapter 112 18/03/15 3.081
Chapter 111 18/03/15 3.080
Chapter 110 18/03/15 3.090
Chapter 109 18/03/15 3.072
Chapter 108 18/03/15 3.086
Chapter 107 18/03/15 3.084
Chapter 106 18/03/15 3.085
Chapter 105 18/03/15 3.083
Chapter 104 18/03/15 3.086
Chapter 103 18/03/15 3.080
Chapter 102 18/03/15 3.082
Chapter 101 18/03/15 3.088
Chapter 100 18/03/15 3.105
Chapter 99 18/03/15 3.091
Chapter 98 18/03/15 3.086
Chapter 97 18/03/15 3.090
Chapter 96 18/03/15 3.091
Chapter 95 18/03/15 3.098
Chapter 94 18/03/15 3.098
Chapter 93 18/03/15 3.100
Chapter 92 18/03/15 3.098
Chapter 91 18/03/15 3.107
Chapter 90 18/03/15 3.113
Chapter 89 18/03/15 3.099
Chapter 88 18/03/15 3.100
Chapter 87 18/03/15 3.096
Chapter 86 18/03/15 3.097
Chapter 85 18/03/15 3.099
Chapter 84 18/03/15 3.101
Chapter 83 18/03/15 3.098
Chapter 82 18/03/15 3.099
Chapter 81 18/03/15 3.105
Chapter 80 18/03/15 3.098
Chapter 79 18/03/15 3.098
Chapter 78 18/03/15 3.086
Chapter 77 18/03/15 3.090
Chapter 76 18/03/15 3.097
Chapter 75 18/03/15 3.102
Chapter 74 18/03/15 3.101
Chapter 73 18/03/15 3.090
Chapter 72 18/03/15 3.088
Chapter 71 18/03/15 3.096
Chapter 70 18/03/15 3.105
Chapter 69 18/03/15 3.090
Chapter 68 18/03/15 3.090
Chapter 67 18/03/15 3.084
Chapter 66 18/03/15 3.088
Chapter 65 18/03/15 3.101
Chapter 64 18/03/15 3.092
Chapter 63 18/03/15 3.088
Chapter 62 18/03/15 3.087
Chapter 61 18/03/15 3.085
Chapter 60 18/03/15 3.079
Chapter 59 18/03/15 3.078
Chapter 58 18/03/15 3.086
Chapter 57 18/03/15 3.070
Chapter 56 18/03/15 3.079
Chapter 55 18/03/15 3.078
Chapter 54 18/03/15 3.089
Chapter 53 18/03/15 3.086
Chapter 52 18/03/15 3.087
Chapter 51 18/03/15 3.088
Chapter 50 18/03/15 3.092
Chapter 49 18/03/15 3.080
Chapter 48 18/03/15 3.073
Chapter 47 18/03/15 3.081
Chapter 46 18/03/15 3.086
Chapter 45 18/03/15 3.074
Chapter 44 18/03/15 3.068
Chapter 43 18/03/15 3.079
Chapter 42 18/03/15 3.078
Chapter 41 18/03/15 3.107
Chapter 40 18/03/15 3.105
Chapter 39 18/03/15 3.100
Chapter 38 18/03/15 3.089
Chapter 37 18/03/15 3.108
Chapter 36 18/03/15 3.098
Chapter 35 18/03/15 3.092
Chapter 34 18/03/15 3.097
Chapter 33 18/03/15 3.101
Chapter 32 18/03/15 3.111
Chapter 31 18/03/15 3.108
Chapter 30 18/03/15 3.107
Chapter 29 18/03/15 3.101
Chapter 28 18/03/15 3.098
Chapter 27 18/03/15 3.104
Chapter 26 18/03/15 3.135
Chapter 25 18/03/15 3.110
Chapter 24 18/03/15 3.098
Chapter 23 18/03/15 3.101
Chapter 22 18/03/15 3.104
Chapter 21 18/03/15 3.101
Chapter 20 18/03/15 3.103
Chapter 19 18/03/15 3.100
Chapter 18 18/03/15 3.100
Chapter 17 18/03/15 3.092
Chapter 16 18/03/15 3.088
Chapter 15 18/03/15 3.116
Chapter 14 18/03/15 3.103
Chapter 13 18/03/15 3.131
Chapter 12 03/11/16 3.099
Chapter 11 03/11/16 3.171
Chapter 10 03/11/16 3.277
Chapter 9 03/11/16 3.139
Chapter 8 03/11/16 3.141
Chapter 7 03/11/16 3.144
Chapter 6 03/11/16 3.151
Chapter 5 03/11/16 3.153
Chapter 4 03/11/16 3.161
Chapter 3 03/11/16 3.172
Chapter 2 03/11/16 3.208
Chapter 1: a 03/11/16 3.337
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch