Shonan Junai Gumi

Shonan Junai Gumi
Lượt xem: 14.839
Nội dung

Các bạn đã đọc qua Bad Company, Great Teacher Onizuka và Shonan 14 days. Bad Company là phần 1, Great Teacher Onizuka là phần 3, Shonan 14 days là phần 4 và Shonan Junai Gumi chính là phần 2 của seri này. Đây là phần nói về việc cuộc sống của Eikichi Onizuka (Đỗ Thành Đạt) và Danma Ryujy (Tùng sửa xe) lúc hồi còn học cấp 3 nghĩa là sau khi bộ Bad Company kết thúc. Eikichi Onizuka và Danma Ryujy gọi tắt là Onibaku là thành viên của 1 nhóm đua xe nổi tiếng và những cuộc đánh nhau đối với họ xảy ra như cơm bữa và mức độ đánh nhau và bạo lực thì còn hơn GTO nhiều. Nói nhiêu đây thôi bạn muốn biết thêm thì hãy vào xem chuyện gì sẽ xảy ra….

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 267 18/03/15 3.115
Chapter 266 18/03/15 3.085
Chapter 265 18/03/15 3.091
Chapter 264 18/03/15 3.045
Chapter 263 18/03/15 3.050
Chapter 262 18/03/15 3.047
Chapter 261 18/03/15 3.055
Chapter 236 18/03/15 3.041
Chapter 235 18/03/15 3.040
Chapter 234 18/03/15 3.027
Chapter 233 18/03/15 3.024
Chapter 232 18/03/15 3.032
Chapter 231 18/03/15 3.044
Chapter 230 18/03/15 3.041
Chapter 229 18/03/15 3.037
Chapter 228 18/03/15 3.053
Chapter 227 18/03/15 3.039
Chapter 226 18/03/15 3.047
Chapter 225 18/03/15 3.050
Chapter 224 18/03/15 3.048
Chapter 223 18/03/15 3.042
Chapter 222 18/03/15 3.046
Chapter 221 18/03/15 3.039
Chapter 220 18/03/15 3.049
Chapter 219 18/03/15 3.022
Chapter 218 18/03/15 3.046
Chapter 217 18/03/15 3.048
Chapter 216 18/03/15 3.029
Chapter 215 18/03/15 3.042
Chapter 214 18/03/15 3.042
Chapter 213 18/03/15 3.032
Chapter 212 18/03/15 3.047
Chapter 211 18/03/15 3.033
Chapter 210 18/03/15 3.064
Chapter 209 18/03/15 3.048
Chapter 208 18/03/15 3.042
Chapter 207 18/03/15 3.056
Chapter 206 18/03/15 3.078
Chapter 205 18/03/15 3.058
Chapter 204 18/03/15 3.044
Chapter 203 18/03/15 3.046
Chapter 202 18/03/15 3.043
Chapter 201 18/03/15 3.050
Chapter 200 18/03/15 3.068
Chapter 199 18/03/15 3.051
Chapter 198 18/03/15 3.058
Chapter 197 18/03/15 3.054
Chapter 196 18/03/15 3.051
Chapter 195 18/03/15 3.052
Chapter 194 18/03/15 3.054
Chapter 193 18/03/15 3.057
Chapter 192 18/03/15 3.034
Chapter 191 18/03/15 3.050
Chapter 190 18/03/15 3.058
Chapter 189 18/03/15 3.052
Chapter 188 18/03/15 3.050
Chapter 187 18/03/15 3.065
Chapter 186 18/03/15 3.039
Chapter 185 18/03/15 3.043
Chapter 184 18/03/15 3.041
Chapter 183 18/03/15 3.043
Chapter 182 18/03/15 3.064
Chapter 181 18/03/15 3.064
Chapter 180 18/03/15 3.069
Chapter 179 18/03/15 3.063
Chapter 178 18/03/15 3.078
Chapter 177 18/03/15 3.103
Chapter 176 18/03/15 3.079
Chapter 175 18/03/15 3.067
Chapter 174 18/03/15 3.062
Chapter 173 18/03/15 3.078
Chapter 172 18/03/15 3.070
Chapter 171 18/03/15 3.055
Chapter 170 18/03/15 3.055
Chapter 169 18/03/15 3.057
Chapter 168 18/03/15 3.068
Chapter 167 18/03/15 3.040
Chapter 166 18/03/15 3.040
Chapter 165 18/03/15 3.078
Chapter 164 18/03/15 3.074
Chapter 163 18/03/15 3.068
Chapter 162 18/03/15 3.067
Chapter 161 18/03/15 3.057
Chapter 160 18/03/15 3.052
Chapter 159 18/03/15 3.043
Chapter 158 18/03/15 3.047
Chapter 157 18/03/15 3.048
Chapter 156 18/03/15 3.046
Chapter 155 18/03/15 3.040
Chapter 154 18/03/15 3.052
Chapter 153 18/03/15 3.044
Chapter 152 18/03/15 3.044
Chapter 151 18/03/15 3.041
Chapter 150 18/03/15 3.048
Chapter 149 18/03/15 3.051
Chapter 148 18/03/15 3.044
Chapter 147 18/03/15 3.046
Chapter 146 18/03/15 3.048
Chapter 145 18/03/15 3.051
Chapter 144 18/03/15 3.056
Chapter 143 18/03/15 3.051
Chapter 142 18/03/15 3.053
Chapter 141 18/03/15 3.052
Chapter 140 18/03/15 3.059
Chapter 139 18/03/15 3.048
Chapter 138 18/03/15 3.055
Chapter 137 18/03/15 3.059
Chapter 136 18/03/15 3.051
Chapter 135 18/03/15 3.047
Chapter 134 18/03/15 3.047
Chapter 133 18/03/15 3.058
Chapter 132 18/03/15 3.055
Chapter 131 18/03/15 3.061
Chapter 130 18/03/15 3.061
Chapter 129 18/03/15 3.068
Chapter 128 18/03/15 3.070
Chapter 127 18/03/15 3.065
Chapter 126 18/03/15 3.075
Chapter 125 18/03/15 3.169
Chapter 124 18/03/15 3.041
Chapter 123 18/03/15 3.075
Chapter 122 18/03/15 3.047
Chapter 121 18/03/15 3.045
Chapter 120 18/03/15 3.044
Chapter 119 18/03/15 3.040
Chapter 118 18/03/15 3.045
Chapter 117 18/03/15 3.036
Chapter 116 18/03/15 3.042
Chapter 115 18/03/15 3.039
Chapter 114 18/03/15 3.043
Chapter 113 18/03/15 3.041
Chapter 112 18/03/15 3.039
Chapter 111 18/03/15 3.040
Chapter 110 18/03/15 3.043
Chapter 109 18/03/15 3.038
Chapter 108 18/03/15 3.041
Chapter 107 18/03/15 3.039
Chapter 106 18/03/15 3.038
Chapter 105 18/03/15 3.041
Chapter 104 18/03/15 3.040
Chapter 103 18/03/15 3.040
Chapter 102 18/03/15 3.036
Chapter 101 18/03/15 3.040
Chapter 100 18/03/15 3.046
Chapter 99 18/03/15 3.040
Chapter 98 18/03/15 3.040
Chapter 97 18/03/15 3.041
Chapter 96 18/03/15 3.040
Chapter 95 18/03/15 3.048
Chapter 94 18/03/15 3.048
Chapter 93 18/03/15 3.047
Chapter 92 18/03/15 3.046
Chapter 91 18/03/15 3.049
Chapter 90 18/03/15 3.056
Chapter 89 18/03/15 3.047
Chapter 88 18/03/15 3.053
Chapter 87 18/03/15 3.050
Chapter 86 18/03/15 3.047
Chapter 85 18/03/15 3.049
Chapter 84 18/03/15 3.048
Chapter 83 18/03/15 3.050
Chapter 82 18/03/15 3.047
Chapter 81 18/03/15 3.048
Chapter 80 18/03/15 3.043
Chapter 79 18/03/15 3.047
Chapter 78 18/03/15 3.041
Chapter 77 18/03/15 3.041
Chapter 76 18/03/15 3.044
Chapter 75 18/03/15 3.050
Chapter 74 18/03/15 3.048
Chapter 73 18/03/15 3.042
Chapter 72 18/03/15 3.037
Chapter 71 18/03/15 3.044
Chapter 70 18/03/15 3.045
Chapter 69 18/03/15 3.040
Chapter 68 18/03/15 3.039
Chapter 67 18/03/15 3.043
Chapter 66 18/03/15 3.045
Chapter 65 18/03/15 3.048
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63 18/03/15 3.044
Chapter 62 18/03/15 3.046
Chapter 61 18/03/15 3.045
Chapter 60 18/03/15 3.037
Chapter 59 18/03/15 3.035
Chapter 58 18/03/15 3.046
Chapter 57 18/03/15 3.034
Chapter 56 18/03/15 3.042
Chapter 55 18/03/15 3.039
Chapter 54 18/03/15 3.043
Chapter 53 18/03/15 3.040
Chapter 52 18/03/15 3.043
Chapter 51 18/03/15 3.042
Chapter 50 18/03/15 3.040
Chapter 49 18/03/15 3.032
Chapter 48 18/03/15 3.033
Chapter 47 18/03/15 3.039
Chapter 46 18/03/15 3.041
Chapter 45 18/03/15 3.032
Chapter 44 18/03/15 3.028
Chapter 43 18/03/15 3.035
Chapter 42 18/03/15 3.036
Chapter 41 18/03/15 3.057
Chapter 40 18/03/15 3.051
Chapter 39 18/03/15 3.051
Chapter 38 18/03/15 3.043
Chapter 37 18/03/15 3.047
Chapter 36 18/03/15 3.050
Chapter 35 18/03/15 3.042
Chapter 34 18/03/15 3.043
Chapter 33 18/03/15 3.045
Chapter 32 18/03/15 3.047
Chapter 31 18/03/15 3.046
Chapter 30 18/03/15 3.048
Chapter 29 18/03/15 3.035
Chapter 28 18/03/15 3.039
Chapter 27 18/03/15 3.040
Chapter 26 18/03/15 3.071
Chapter 25 18/03/15 3.046
Chapter 24 18/03/15 3.035
Chapter 23 18/03/15 3.041
Chapter 22 18/03/15 3.038
Chapter 21 18/03/15 3.046
Chapter 20 18/03/15 3.042
Chapter 19 18/03/15 3.050
Chapter 18 18/03/15 3.034
Chapter 17 18/03/15 3.032
Chapter 16 18/03/15 3.025
Chapter 15 18/03/15 3.036
Chapter 14 18/03/15 3.031
Chapter 13 18/03/15 3.034
Chapter 12 18/03/15 3.040
Chapter 11 18/03/15 3.027
Chapter 10 18/03/15 3.034
Chapter 9 18/03/15 3.037
Chapter 8 18/03/15 3.028
Chapter 7 18/03/15 3.031
Chapter 6 18/03/15 3.033
Chapter 5 18/03/15 3.037
Chapter 4 18/03/15 3.039
Chapter 3 18/03/15 3.054
Chapter 2 18/03/15 3.095
Chapter 1 18/03/15 3.157
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch