Slam Dunk

Slam Dunk
Lượt xem: 27.229
Nội dung

Hanamichi được mệnh danh là "người kỉ lục thế giới" về thất tình. Anh chàng tóc đỏ, nóng nẩy, và học sinh quậy này lại đem lòng yêu mến Haruko, một cô gái ngoan hiền, dễ thương. Vì Haruko, Hanamichi quyết tâm vào đội bóng rổ của trường. Rukawa, tình địch của Hanamichi, cũng tham vào thời gian đó, và cả hai nhanh chóng thành kẻ đối đầu với nhau.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 277: 10 Ngày Sau 15/03/15 3.188
Chapter 276 15/03/15 3.189
Chapter 275 15/03/15 3.174
Chapter 274 15/03/15 3.122
Chapter 273 15/03/15 3.111
Chapter 272 15/03/15 3.118
Chapter 271 15/03/15 3.118
Chapter 270 15/03/15 3.092
Chapter 269 15/03/15 3.102
Chapter 268 15/03/15 3.087
Chapter 267 15/03/15 3.113
Chapter 266 15/03/15 3.097
Chapter 265 15/03/15 3.106
Chapter 264 15/03/15 3.101
Chapter 263 15/03/15 3.098
Chapter 262 15/03/15 3.089
Chapter 261 15/03/15 3.109
Chapter 260 15/03/15 3.110
Chapter 259 15/03/15 3.105
Chapter 258 15/03/15 3.102
Chapter 257 15/03/15 3.106
Chapter 256 15/03/15 3.101
Chapter 255 15/03/15 3.088
Chapter 254 15/03/15 3.108
Chapter 253 15/03/15 3.109
Chapter 252 15/03/15 3.104
Chapter 251 15/03/15 3.078
Chapter 250 15/03/15 3.109
Chapter 249 15/03/15 3.111
Chapter 248 15/03/15 3.124
Chapter 247 15/03/15 3.111
Chapter 246 15/03/15 3.103
Chapter 245 15/03/15 3.098
Chapter 244 15/03/15 3.099
Chapter 243 15/03/15 3.100
Chapter 242 15/03/15 3.081
Chapter 241 15/03/15 3.099
Chapter 240 15/03/15 3.122
Chapter 239 15/03/15 3.070
Chapter 238 15/03/15 3.099
Chapter 237 15/03/15 3.094
Chapter 236 15/03/15 3.088
Chapter 235 15/03/15 3.090
Chapter 234 15/03/15 3.084
Chapter 233 15/03/15 3.098
Chapter 232 15/03/15 3.092
Chapter 231 15/03/15 3.110
Chapter 230 15/03/15 3.096
Chapter 229 15/03/15 3.092
Chapter 228 15/03/15 3.087
Chapter 227 15/03/15 3.107
Chapter 226 15/03/15 3.091
Chapter 225 15/03/15 3.096
Chapter 224 15/03/15 3.092
Chapter 223 15/03/15 3.077
Chapter 222 15/03/15 3.086
Chapter 221 15/03/15 3.081
Chapter 220 15/03/15 3.114
Chapter 219 15/03/15 3.073
Chapter 218 15/03/15 3.091
Chapter 217 15/03/15 3.091
Chapter 216 15/03/15 3.086
Chapter 215 15/03/15 3.099
Chapter 214 15/03/15 3.074
Chapter 213 15/03/15 3.095
Chapter 212 15/03/15 3.091
Chapter 211 15/03/15 3.098
Chapter 210 15/03/15 3.086
Chapter 209 15/03/15 3.094
Chapter 208 15/03/15 3.068
Chapter 207 15/03/15 3.087
Chapter 206 15/03/15 3.067
Chapter 205 15/03/15 3.092
Chapter 204 15/03/15 3.092
Chapter 203 15/03/15 3.077
Chapter 202 15/03/15 3.089
Chapter 201 15/03/15 3.066
Chapter 200 15/03/15 3.101
Chapter 199 15/03/15 3.108
Chapter 198 15/03/15 3.118
Chapter 197 15/03/15 3.092
Chapter 196 15/03/15 3.084
Chapter 195 15/03/15 3.093
Chapter 194 15/03/15 3.120
Chapter 193 15/03/15 3.084
Chapter 192 15/03/15 3.085
Chapter 191 15/03/15 3.080
Chapter 190 15/03/15 3.079
Chapter 189 15/03/15 3.072
Chapter 188 15/03/15 3.092
Chapter 187 15/03/15 3.072
Chapter 186 15/03/15 3.092
Chapter 185 15/03/15 3.097
Chapter 184 15/03/15 3.094
Chapter 183 15/03/15 3.090
Chapter 182 15/03/15 3.077
Chapter 181 15/03/15 3.092
Chapter 180 15/03/15 3.097
Chapter 179 15/03/15 3.085
Chapter 178 15/03/15 3.083
Chapter 177 15/03/15 3.077
Chapter 176 15/03/15 3.088
Chapter 175 15/03/15 3.096
Chapter 174 15/03/15 3.064
Chapter 173 15/03/15 3.062
Chapter 172 15/03/15 3.081
Chapter 171 15/03/15 3.093
Chapter 170 15/03/15 3.086
Chapter 169 15/03/15 3.076
Chapter 168 15/03/15 3.085
Chapter 167 15/03/15 3.102
Chapter 166 15/03/15 3.084
Chapter 165 15/03/15 3.090
Chapter 164 15/03/15 3.091
Chapter 163 15/03/15 3.086
Chapter 162 15/03/15 3.086
Chapter 161 15/03/15 3.086
Chapter 160 15/03/15 3.087
Chapter 159 15/03/15 3.089
Chapter 158 15/03/15 3.077
Chapter 157 15/03/15 3.089
Chapter 156 15/03/15 3.089
Chapter 155 15/03/15 3.095
Chapter 154 15/03/15 3.102
Chapter 153 15/03/15 3.083
Chapter 152 15/03/15 3.076
Chapter 151 15/03/15 3.089
Chapter 150 15/03/15 3.085
Chapter 149 15/03/15 3.087
Chapter 148 15/03/15 3.088
Chapter 147 15/03/15 3.076
Chapter 146 15/03/15 3.063
Chapter 145 15/03/15 3.075
Chapter 144 15/03/15 3.068
Chapter 143 15/03/15 3.092
Chapter 142 15/03/15 3.063
Chapter 141 15/03/15 3.087
Chapter 140 15/03/15 3.090
Chapter 139 15/03/15 3.085
Chapter 138 15/03/15 3.057
Chapter 137 15/03/15 3.081
Chapter 136 15/03/15 3.076
Chapter 135 15/03/15 3.083
Chapter 134 15/03/15 3.097
Chapter 133 15/03/15 3.084
Chapter 132 15/03/15 3.065
Chapter 131 15/03/15 3.096
Chapter 130 15/03/15 3.082
Chapter 129 15/03/15 3.099
Chapter 128 15/03/15 3.089
Chapter 127 15/03/15 3.101
Chapter 126 15/03/15 3.067
Chapter 125 15/03/15 3.095
Chapter 124 15/03/15 3.087
Chapter 123 15/03/15 3.099
Chapter 122 15/03/15 3.069
Chapter 121 15/03/15 3.090
Chapter 120 15/03/15 3.099
Chapter 119 15/03/15 3.066
Chapter 118 15/03/15 3.086
Chapter 117 15/03/15 3.079
Chapter 116 15/03/15 3.073
Chapter 115 15/03/15 3.088
Chapter 114 15/03/15 3.076
Chapter 113 15/03/15 3.066
Chapter 112 15/03/15 3.082
Chapter 111 15/03/15 3.078
Chapter 110 15/03/15 3.091
Chapter 109 15/03/15 3.086
Chapter 108 15/03/15 3.082
Chapter 107 15/03/15 3.085
Chapter 106 15/03/15 3.096
Chapter 105 15/03/15 3.103
Chapter 104 15/03/15 3.085
Chapter 103 15/03/15 3.091
Chapter 102 15/03/15 3.075
Chapter 101 15/03/15 3.107
Chapter 100 15/03/15 3.123
Chapter 99 15/03/15 3.085
Chapter 98 15/03/15 3.091
Chapter 97 15/03/15 3.088
Chapter 96 15/03/15 3.082
Chapter 95 15/03/15 3.085
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 15/03/15 3.098
Chapter 92 15/03/15 3.088
Chapter 91 15/03/15 3.090
Chapter 90 15/03/15 3.094
Chapter 89 15/03/15 3.080
Chapter 88 15/03/15 3.086
Chapter 87 15/03/15 3.090
Chapter 86 15/03/15 3.084
Chapter 85 15/03/15 3.087
Chapter 84 15/03/15 3.092
Chapter 83 15/03/15 3.089
Chapter 82 15/03/15 3.080
Chapter 81 15/03/15 3.073
Chapter 80 15/03/15 3.090
Chapter 79 15/03/15 3.087
Chapter 78 15/03/15 3.099
Chapter 77 15/03/15 3.082
Chapter 76 15/03/15 3.086
Chapter 75 15/03/15 3.093
Chapter 74 15/03/15 3.060
Chapter 73 15/03/15 3.083
Chapter 72 15/03/15 3.059
Chapter 71 15/03/15 3.081
Chapter 70 15/03/15 3.061
Chapter 69 15/03/15 3.063
Chapter 68 15/03/15 3.091
Chapter 67 15/03/15 3.098
Chapter 66 15/03/15 3.067
Chapter 65 15/03/15 3.093
Chapter 64 15/03/15 3.061
Chapter 63 15/03/15 3.090
Chapter 62 15/03/15 3.092
Chapter 61 15/03/15 3.091
Chapter 60 15/03/15 3.084
Chapter 59 15/03/15 3.065
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.057
Chapter 56 15/03/15 3.077
Chapter 55 15/03/15 3.059
Chapter 54 15/03/15 3.067
Chapter 53 15/03/15 3.070
Chapter 52 15/03/15 3.110
Chapter 51 15/03/15 3.083
Chapter 50 15/03/15 3.097
Chapter 49 15/03/15 3.104
Chapter 48 15/03/15 3.081
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.073
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.057
Chapter 43 15/03/15 3.084
Chapter 42 15/03/15 3.087
Chapter 41 15/03/15 3.072
Chapter 40 15/03/15 3.082
Chapter 39 15/03/15 3.064
Chapter 38 15/03/15 3.076
Chapter 37 15/03/15 3.086
Chapter 36 15/03/15 3.080
Chapter 35 15/03/15 3.064
Chapter 34 15/03/15 3.079
Chapter 33 15/03/15 3.071
Chapter 32 15/03/15 3.099
Chapter 31 15/03/15 3.056
Chapter 30 15/03/15 3.085
Chapter 29 15/03/15 3.051
Chapter 28 15/03/15 3.071
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.084
Chapter 25 15/03/15 3.083
Chapter 24 15/03/15 3.076
Chapter 23 15/03/15 3.083
Chapter 22 15/03/15 3.078
Chapter 21 15/03/15 3.089
Chapter 20 15/03/15 3.084
Chapter 19 15/03/15 3.071
Chapter 18 15/03/15 3.082
Chapter 17 15/03/15 3.081
Chapter 16 15/03/15 3.079
Chapter 15 15/03/15 3.078
Chapter 14 15/03/15 3.075
Chapter 13 15/03/15 3.074
Chapter 12 15/03/15 3.078
Chapter 11 15/03/15 3.095
Chapter 10 15/03/15 3.103
Chapter 9 15/03/15 3.065
Chapter 8 15/03/15 3.059
Chapter 7 15/03/15 3.076
Chapter 6 15/03/15 3.081
Chapter 5 15/03/15 3.080
Chapter 4 15/03/15 3.084
Chapter 3 15/03/15 3.083
Chapter 2 15/03/15 3.087
Chapter 1 15/03/15 3.097
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch