Slam Dunk

Slam Dunk
Lượt xem: 30.177
Nội dung

Hanamichi được mệnh danh là "người kỉ lục thế giới" về thất tình. Anh chàng tóc đỏ, nóng nẩy, và học sinh quậy này lại đem lòng yêu mến Haruko, một cô gái ngoan hiền, dễ thương. Vì Haruko, Hanamichi quyết tâm vào đội bóng rổ của trường. Rukawa, tình địch của Hanamichi, cũng tham vào thời gian đó, và cả hai nhanh chóng thành kẻ đối đầu với nhau.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 277: 10 Ngày Sau 15/03/15 3.207
Chapter 276 15/03/15 3.227
Chapter 275 15/03/15 3.200
Chapter 274 15/03/15 3.140
Chapter 273 15/03/15 3.131
Chapter 272 15/03/15 3.139
Chapter 271 15/03/15 3.142
Chapter 270 15/03/15 3.113
Chapter 269 15/03/15 3.123
Chapter 268 15/03/15 3.111
Chapter 267 15/03/15 3.133
Chapter 266 15/03/15 3.120
Chapter 265 15/03/15 3.130
Chapter 264 15/03/15 3.120
Chapter 263 15/03/15 3.120
Chapter 262 15/03/15 3.108
Chapter 261 15/03/15 3.128
Chapter 260 15/03/15 3.131
Chapter 259 15/03/15 3.120
Chapter 258 15/03/15 3.118
Chapter 257 15/03/15 3.124
Chapter 256 15/03/15 3.115
Chapter 255 15/03/15 3.106
Chapter 254 15/03/15 3.127
Chapter 253 15/03/15 3.137
Chapter 252 15/03/15 3.129
Chapter 251 15/03/15 3.102
Chapter 250 15/03/15 3.137
Chapter 249 15/03/15 3.138
Chapter 248 15/03/15 3.146
Chapter 247 15/03/15 3.130
Chapter 246 15/03/15 3.122
Chapter 245 15/03/15 3.122
Chapter 244 15/03/15 3.119
Chapter 243 15/03/15 3.116
Chapter 242 15/03/15 3.096
Chapter 241 15/03/15 3.115
Chapter 240 15/03/15 3.141
Chapter 239 15/03/15 3.082
Chapter 238 15/03/15 3.111
Chapter 237 15/03/15 3.108
Chapter 236 15/03/15 3.101
Chapter 235 15/03/15 3.104
Chapter 234 15/03/15 3.097
Chapter 233 15/03/15 3.116
Chapter 232 15/03/15 3.108
Chapter 231 15/03/15 3.126
Chapter 230 15/03/15 3.115
Chapter 229 15/03/15 3.105
Chapter 228 15/03/15 3.104
Chapter 227 15/03/15 3.125
Chapter 226 15/03/15 3.108
Chapter 225 15/03/15 3.114
Chapter 224 15/03/15 3.109
Chapter 223 15/03/15 3.095
Chapter 222 15/03/15 3.105
Chapter 221 15/03/15 3.097
Chapter 220 15/03/15 3.134
Chapter 219 15/03/15 3.084
Chapter 218 15/03/15 3.100
Chapter 217 15/03/15 3.102
Chapter 216 15/03/15 3.096
Chapter 215 15/03/15 3.109
Chapter 214 15/03/15 3.082
Chapter 213 15/03/15 3.103
Chapter 212 15/03/15 3.101
Chapter 211 15/03/15 3.106
Chapter 210 15/03/15 3.098
Chapter 209 15/03/15 3.105
Chapter 208 15/03/15 3.081
Chapter 207 15/03/15 3.097
Chapter 206 15/03/15 3.079
Chapter 205 15/03/15 3.101
Chapter 204 15/03/15 3.102
Chapter 203 15/03/15 3.088
Chapter 202 15/03/15 3.098
Chapter 201 15/03/15 3.072
Chapter 200 15/03/15 3.111
Chapter 199 15/03/15 3.116
Chapter 198 15/03/15 3.127
Chapter 197 15/03/15 3.098
Chapter 196 15/03/15 3.089
Chapter 195 15/03/15 3.102
Chapter 194 15/03/15 3.126
Chapter 193 15/03/15 3.090
Chapter 192 15/03/15 3.090
Chapter 191 15/03/15 3.086
Chapter 190 15/03/15 3.086
Chapter 189 15/03/15 3.080
Chapter 188 15/03/15 3.108
Chapter 187 15/03/15 3.079
Chapter 186 15/03/15 3.099
Chapter 185 15/03/15 3.105
Chapter 184 15/03/15 3.103
Chapter 183 15/03/15 3.100
Chapter 182 15/03/15 3.085
Chapter 181 15/03/15 3.098
Chapter 180 15/03/15 3.104
Chapter 179 15/03/15 3.093
Chapter 178 15/03/15 3.091
Chapter 177 15/03/15 3.087
Chapter 176 15/03/15 3.094
Chapter 175 15/03/15 3.103
Chapter 174 15/03/15 3.071
Chapter 173 15/03/15 3.068
Chapter 172 15/03/15 3.090
Chapter 171 15/03/15 3.105
Chapter 170 15/03/15 3.094
Chapter 169 15/03/15 3.084
Chapter 168 15/03/15 3.093
Chapter 167 15/03/15 3.110
Chapter 166 15/03/15 3.092
Chapter 165 15/03/15 3.096
Chapter 164 15/03/15 3.096
Chapter 163 15/03/15 3.092
Chapter 162 15/03/15 3.091
Chapter 161 15/03/15 3.093
Chapter 160 15/03/15 3.094
Chapter 159 15/03/15 3.095
Chapter 158 15/03/15 3.082
Chapter 157 15/03/15 3.095
Chapter 156 15/03/15 3.094
Chapter 155 15/03/15 3.100
Chapter 154 15/03/15 3.107
Chapter 153 15/03/15 3.090
Chapter 152 15/03/15 3.084
Chapter 151 15/03/15 3.096
Chapter 150 15/03/15 3.093
Chapter 149 15/03/15 3.093
Chapter 148 15/03/15 3.093
Chapter 147 15/03/15 3.083
Chapter 146 15/03/15 3.070
Chapter 145 15/03/15 3.081
Chapter 144 15/03/15 3.075
Chapter 143 15/03/15 3.099
Chapter 142 15/03/15 3.069
Chapter 141 15/03/15 3.093
Chapter 140 15/03/15 3.097
Chapter 139 15/03/15 3.101
Chapter 138 15/03/15 3.063
Chapter 137 15/03/15 3.086
Chapter 136 15/03/15 3.082
Chapter 135 15/03/15 3.089
Chapter 134 15/03/15 3.105
Chapter 133 15/03/15 3.092
Chapter 132 15/03/15 3.072
Chapter 131 15/03/15 3.105
Chapter 130 15/03/15 3.090
Chapter 129 15/03/15 3.105
Chapter 128 15/03/15 3.097
Chapter 127 15/03/15 3.109
Chapter 126 15/03/15 3.076
Chapter 125 15/03/15 3.103
Chapter 124 15/03/15 3.093
Chapter 123 15/03/15 3.107
Chapter 122 15/03/15 3.076
Chapter 121 15/03/15 3.097
Chapter 120 15/03/15 3.106
Chapter 119 15/03/15 3.074
Chapter 118 15/03/15 3.093
Chapter 117 15/03/15 3.085
Chapter 116 15/03/15 3.080
Chapter 115 15/03/15 3.096
Chapter 114 15/03/15 3.084
Chapter 113 15/03/15 3.073
Chapter 112 15/03/15 3.090
Chapter 111 15/03/15 3.083
Chapter 110 15/03/15 3.099
Chapter 109 15/03/15 3.092
Chapter 108 15/03/15 3.090
Chapter 107 15/03/15 3.095
Chapter 106 15/03/15 3.105
Chapter 105 15/03/15 3.110
Chapter 104 15/03/15 3.094
Chapter 103 15/03/15 3.100
Chapter 102 15/03/15 3.085
Chapter 101 15/03/15 3.117
Chapter 100 15/03/15 3.134
Chapter 99 15/03/15 3.091
Chapter 98 15/03/15 3.097
Chapter 97 15/03/15 3.095
Chapter 96 15/03/15 3.089
Chapter 95 15/03/15 3.091
Chapter 94 15/03/15 3.069
Chapter 93 15/03/15 3.104
Chapter 92 15/03/15 3.096
Chapter 91 15/03/15 3.096
Chapter 90 15/03/15 3.104
Chapter 89 15/03/15 3.086
Chapter 88 15/03/15 3.092
Chapter 87 15/03/15 3.099
Chapter 86 15/03/15 3.090
Chapter 85 15/03/15 3.093
Chapter 84 15/03/15 3.099
Chapter 83 15/03/15 3.098
Chapter 82 15/03/15 3.089
Chapter 81 15/03/15 3.084
Chapter 80 15/03/15 3.102
Chapter 79 15/03/15 3.099
Chapter 78 15/03/15 3.111
Chapter 77 15/03/15 3.094
Chapter 76 15/03/15 3.100
Chapter 75 15/03/15 3.104
Chapter 74 15/03/15 3.070
Chapter 73 15/03/15 3.096
Chapter 72 15/03/15 3.069
Chapter 71 15/03/15 3.092
Chapter 70 15/03/15 3.075
Chapter 69 15/03/15 3.073
Chapter 68 15/03/15 3.101
Chapter 67 15/03/15 3.107
Chapter 66 15/03/15 3.076
Chapter 65 15/03/15 3.103
Chapter 64 15/03/15 3.072
Chapter 63 15/03/15 3.099
Chapter 62 15/03/15 3.102
Chapter 61 15/03/15 3.100
Chapter 60 15/03/15 3.094
Chapter 59 15/03/15 3.075
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.091
Chapter 55 15/03/15 3.067
Chapter 54 15/03/15 3.076
Chapter 53 15/03/15 3.078
Chapter 52 15/03/15 3.118
Chapter 51 15/03/15 3.092
Chapter 50 15/03/15 3.111
Chapter 49 15/03/15 3.118
Chapter 48 15/03/15 3.094
Chapter 47 15/03/15 3.090
Chapter 46 15/03/15 3.087
Chapter 45 15/03/15 3.077
Chapter 44 15/03/15 3.066
Chapter 43 15/03/15 3.095
Chapter 42 15/03/15 3.095
Chapter 41 15/03/15 3.082
Chapter 40 15/03/15 3.090
Chapter 39 15/03/15 3.073
Chapter 38 15/03/15 3.085
Chapter 37 15/03/15 3.095
Chapter 36 15/03/15 3.088
Chapter 35 15/03/15 3.075
Chapter 34 15/03/15 3.089
Chapter 33 15/03/15 3.079
Chapter 32 15/03/15 3.106
Chapter 31 15/03/15 3.063
Chapter 30 15/03/15 3.094
Chapter 29 15/03/15 3.059
Chapter 28 15/03/15 3.079
Chapter 27 15/03/15 3.072
Chapter 26 15/03/15 3.092
Chapter 25 15/03/15 3.090
Chapter 24 15/03/15 3.084
Chapter 23 15/03/15 3.090
Chapter 22 15/03/15 3.086
Chapter 21 15/03/15 3.097
Chapter 20 15/03/15 3.091
Chapter 19 15/03/15 3.078
Chapter 18 15/03/15 3.090
Chapter 17 15/03/15 3.089
Chapter 16 15/03/15 3.086
Chapter 15 15/03/15 3.086
Chapter 14 15/03/15 3.083
Chapter 13 15/03/15 3.082
Chapter 12 15/03/15 3.084
Chapter 11 15/03/15 3.102
Chapter 10 15/03/15 3.111
Chapter 9 15/03/15 3.070
Chapter 8 15/03/15 3.064
Chapter 7 15/03/15 3.082
Chapter 6 15/03/15 3.088
Chapter 5 15/03/15 3.089
Chapter 4 15/03/15 3.094
Chapter 3 15/03/15 3.093
Chapter 2 15/03/15 3.096
Chapter 1 15/03/15 3.113
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch