Slam Dunk

Slam Dunk
  • Tác giả

    Đang cập nhật

  • Tình trạng

    Đang tiến hành

  • Thể loại

  • Lượt xem

    34.095 Phiên bản mobile

Nội dung

Hanamichi được mệnh danh là "người kỉ lục thế giới" về thất tình. Anh chàng tóc đỏ, nóng nẩy, và học sinh quậy này lại đem lòng yêu mến Haruko, một cô gái ngoan hiền, dễ thương. Vì Haruko, Hanamichi quyết tâm vào đội bóng rổ của trường. Rukawa, tình địch của Hanamichi, cũng tham vào thời gian đó, và cả hai nhanh chóng thành kẻ đối đầu với nhau.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 277: 10 Ngày Sau 15/03/15 3.242
Chapter 276 15/03/15 3.275
Chapter 275 15/03/15 3.238
Chapter 274 15/03/15 3.170
Chapter 273 15/03/15 3.164
Chapter 272 15/03/15 3.172
Chapter 271 15/03/15 3.178
Chapter 270 15/03/15 3.144
Chapter 269 15/03/15 3.151
Chapter 268 15/03/15 3.139
Chapter 267 15/03/15 3.160
Chapter 266 15/03/15 3.146
Chapter 265 15/03/15 3.155
Chapter 264 15/03/15 3.144
Chapter 263 15/03/15 3.144
Chapter 262 15/03/15 3.133
Chapter 261 15/03/15 3.153
Chapter 260 15/03/15 3.158
Chapter 259 15/03/15 3.143
Chapter 258 15/03/15 3.141
Chapter 257 15/03/15 3.145
Chapter 256 15/03/15 3.137
Chapter 255 15/03/15 3.127
Chapter 254 15/03/15 3.152
Chapter 253 15/03/15 3.160
Chapter 252 15/03/15 3.154
Chapter 251 15/03/15 3.127
Chapter 250 15/03/15 3.162
Chapter 249 15/03/15 3.164
Chapter 248 15/03/15 3.169
Chapter 247 15/03/15 3.152
Chapter 246 15/03/15 3.144
Chapter 245 15/03/15 3.146
Chapter 244 15/03/15 3.142
Chapter 243 15/03/15 3.138
Chapter 242 15/03/15 3.117
Chapter 241 15/03/15 3.135
Chapter 240 15/03/15 3.159
Chapter 239 15/03/15 3.101
Chapter 238 15/03/15 3.128
Chapter 237 15/03/15 3.126
Chapter 236 15/03/15 3.122
Chapter 235 15/03/15 3.125
Chapter 234 15/03/15 3.118
Chapter 233 15/03/15 3.140
Chapter 232 15/03/15 3.131
Chapter 231 15/03/15 3.143
Chapter 230 15/03/15 3.133
Chapter 229 15/03/15 3.120
Chapter 228 15/03/15 3.124
Chapter 227 15/03/15 3.148
Chapter 226 15/03/15 3.131
Chapter 225 15/03/15 3.136
Chapter 224 15/03/15 3.133
Chapter 223 15/03/15 3.119
Chapter 222 15/03/15 3.125
Chapter 221 15/03/15 3.115
Chapter 220 15/03/15 3.152
Chapter 219 15/03/15 3.099
Chapter 218 15/03/15 3.118
Chapter 217 15/03/15 3.120
Chapter 216 15/03/15 3.112
Chapter 215 15/03/15 3.125
Chapter 214 15/03/15 3.098
Chapter 213 15/03/15 3.119
Chapter 212 15/03/15 3.118
Chapter 211 15/03/15 3.121
Chapter 210 15/03/15 3.112
Chapter 209 15/03/15 3.120
Chapter 208 15/03/15 3.095
Chapter 207 15/03/15 3.113
Chapter 206 15/03/15 3.093
Chapter 205 15/03/15 3.117
Chapter 204 15/03/15 3.126
Chapter 203 15/03/15 3.102
Chapter 202 15/03/15 3.110
Chapter 201 15/03/15 3.086
Chapter 200 15/03/15 3.125
Chapter 199 15/03/15 3.130
Chapter 198 15/03/15 3.143
Chapter 197 15/03/15 3.111
Chapter 196 15/03/15 3.102
Chapter 195 15/03/15 3.117
Chapter 194 15/03/15 3.140
Chapter 193 15/03/15 3.103
Chapter 192 15/03/15 3.102
Chapter 191 15/03/15 3.100
Chapter 190 15/03/15 3.099
Chapter 189 15/03/15 3.092
Chapter 188 15/03/15 3.124
Chapter 187 15/03/15 3.093
Chapter 186 15/03/15 3.113
Chapter 185 15/03/15 3.117
Chapter 184 15/03/15 3.115
Chapter 183 15/03/15 3.112
Chapter 182 15/03/15 3.098
Chapter 181 15/03/15 3.110
Chapter 180 15/03/15 3.116
Chapter 179 15/03/15 3.106
Chapter 178 15/03/15 3.103
Chapter 177 15/03/15 3.099
Chapter 176 15/03/15 3.107
Chapter 175 15/03/15 3.115
Chapter 174 15/03/15 3.083
Chapter 173 15/03/15 3.079
Chapter 172 15/03/15 3.101
Chapter 171 15/03/15 3.116
Chapter 170 15/03/15 3.105
Chapter 169 15/03/15 3.098
Chapter 168 15/03/15 3.105
Chapter 167 15/03/15 3.121
Chapter 166 15/03/15 3.103
Chapter 165 15/03/15 3.107
Chapter 164 15/03/15 3.107
Chapter 163 15/03/15 3.102
Chapter 162 15/03/15 3.102
Chapter 161 15/03/15 3.105
Chapter 160 15/03/15 3.104
Chapter 159 15/03/15 3.105
Chapter 158 15/03/15 3.093
Chapter 157 15/03/15 3.104
Chapter 156 15/03/15 3.104
Chapter 155 15/03/15 3.111
Chapter 154 15/03/15 3.117
Chapter 153 15/03/15 3.100
Chapter 152 15/03/15 3.094
Chapter 151 15/03/15 3.105
Chapter 150 15/03/15 3.104
Chapter 149 15/03/15 3.104
Chapter 148 15/03/15 3.104
Chapter 147 15/03/15 3.094
Chapter 146 15/03/15 3.080
Chapter 145 15/03/15 3.091
Chapter 144 15/03/15 3.088
Chapter 143 15/03/15 3.110
Chapter 142 15/03/15 3.079
Chapter 141 15/03/15 3.105
Chapter 140 15/03/15 3.109
Chapter 139 15/03/15 3.110
Chapter 138 15/03/15 3.074
Chapter 137 15/03/15 3.098
Chapter 136 15/03/15 3.092
Chapter 135 15/03/15 3.099
Chapter 134 15/03/15 3.114
Chapter 133 15/03/15 3.103
Chapter 132 15/03/15 3.083
Chapter 131 15/03/15 3.117
Chapter 130 15/03/15 3.100
Chapter 129 15/03/15 3.116
Chapter 128 15/03/15 3.109
Chapter 127 15/03/15 3.120
Chapter 126 15/03/15 3.088
Chapter 125 15/03/15 3.113
Chapter 124 15/03/15 3.105
Chapter 123 15/03/15 3.119
Chapter 122 15/03/15 3.088
Chapter 121 15/03/15 3.108
Chapter 120 15/03/15 3.117
Chapter 119 15/03/15 3.085
Chapter 118 15/03/15 3.104
Chapter 117 15/03/15 3.096
Chapter 116 15/03/15 3.090
Chapter 115 15/03/15 3.109
Chapter 114 15/03/15 3.095
Chapter 113 15/03/15 3.084
Chapter 112 15/03/15 3.101
Chapter 111 15/03/15 3.095
Chapter 110 15/03/15 3.110
Chapter 109 15/03/15 3.103
Chapter 108 15/03/15 3.101
Chapter 107 15/03/15 3.107
Chapter 106 15/03/15 3.116
Chapter 105 15/03/15 3.123
Chapter 104 15/03/15 3.108
Chapter 103 15/03/15 3.111
Chapter 102 15/03/15 3.097
Chapter 101 15/03/15 3.129
Chapter 100 15/03/15 3.146
Chapter 99 15/03/15 3.101
Chapter 98 15/03/15 3.108
Chapter 97 15/03/15 3.108
Chapter 96 15/03/15 3.103
Chapter 95 15/03/15 3.102
Chapter 94 15/03/15 3.080
Chapter 93 15/03/15 3.115
Chapter 92 15/03/15 3.107
Chapter 91 15/03/15 3.108
Chapter 90 15/03/15 3.117
Chapter 89 15/03/15 3.097
Chapter 88 15/03/15 3.103
Chapter 87 15/03/15 3.111
Chapter 86 15/03/15 3.101
Chapter 85 15/03/15 3.104
Chapter 84 15/03/15 3.109
Chapter 83 15/03/15 3.109
Chapter 82 15/03/15 3.102
Chapter 81 15/03/15 3.096
Chapter 80 15/03/15 3.114
Chapter 79 15/03/15 3.110
Chapter 78 15/03/15 3.121
Chapter 77 15/03/15 3.104
Chapter 76 15/03/15 3.110
Chapter 75 15/03/15 3.114
Chapter 74 15/03/15 3.080
Chapter 73 15/03/15 3.106
Chapter 72 15/03/15 3.079
Chapter 71 15/03/15 3.103
Chapter 70 15/03/15 3.084
Chapter 69 15/03/15 3.085
Chapter 68 15/03/15 3.144
Chapter 67 15/03/15 3.118
Chapter 66 15/03/15 3.087
Chapter 65 15/03/15 3.114
Chapter 64 15/03/15 3.083
Chapter 63 15/03/15 3.110
Chapter 62 15/03/15 3.112
Chapter 61 15/03/15 3.110
Chapter 60 15/03/15 3.107
Chapter 59 15/03/15 3.087
Chapter 58 15/03/15 3.075
Chapter 57 15/03/15 3.079
Chapter 56 15/03/15 3.105
Chapter 55 15/03/15 3.079
Chapter 54 15/03/15 3.085
Chapter 53 15/03/15 3.089
Chapter 52 15/03/15 3.128
Chapter 51 15/03/15 3.103
Chapter 50 15/03/15 3.121
Chapter 49 15/03/15 3.129
Chapter 48 15/03/15 3.106
Chapter 47 15/03/15 3.100
Chapter 46 15/03/15 3.099
Chapter 45 15/03/15 3.088
Chapter 44 15/03/15 3.076
Chapter 43 15/03/15 3.104
Chapter 42 15/03/15 3.104
Chapter 41 15/03/15 3.090
Chapter 40 15/03/15 3.100
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.094
Chapter 37 15/03/15 3.105
Chapter 36 15/03/15 3.098
Chapter 35 15/03/15 3.085
Chapter 34 15/03/15 3.098
Chapter 33 15/03/15 3.095
Chapter 32 15/03/15 3.115
Chapter 31 15/03/15 3.072
Chapter 30 15/03/15 3.103
Chapter 29 15/03/15 3.068
Chapter 28 15/03/15 3.088
Chapter 27 15/03/15 3.081
Chapter 26 15/03/15 3.101
Chapter 25 15/03/15 3.098
Chapter 24 15/03/15 3.094
Chapter 23 15/03/15 3.099
Chapter 22 15/03/15 3.096
Chapter 21 15/03/15 3.114
Chapter 20 15/03/15 3.102
Chapter 19 15/03/15 3.087
Chapter 18 15/03/15 3.098
Chapter 17 15/03/15 3.098
Chapter 16 15/03/15 3.095
Chapter 15 15/03/15 3.096
Chapter 14 15/03/15 3.094
Chapter 13 15/03/15 3.092
Chapter 12 15/03/15 3.094
Chapter 11 15/03/15 3.113
Chapter 10 15/03/15 3.121
Chapter 9 15/03/15 3.079
Chapter 8 15/03/15 3.074
Chapter 7 15/03/15 3.092
Chapter 6 15/03/15 3.098
Chapter 5 15/03/15 3.099
Chapter 4 15/03/15 3.106
Chapter 3 15/03/15 3.103
Chapter 2 15/03/15 3.109
Chapter 1 15/03/15 3.133
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch