Slam Dunk

Slam Dunk
Lượt xem: 25.763
Nội dung

Hanamichi được mệnh danh là "người kỉ lục thế giới" về thất tình. Anh chàng tóc đỏ, nóng nẩy, và học sinh quậy này lại đem lòng yêu mến Haruko, một cô gái ngoan hiền, dễ thương. Vì Haruko, Hanamichi quyết tâm vào đội bóng rổ của trường. Rukawa, tình địch của Hanamichi, cũng tham vào thời gian đó, và cả hai nhanh chóng thành kẻ đối đầu với nhau.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 277: 10 Ngày Sau 15/03/15 3.172
Chapter 276 15/03/15 3.171
Chapter 275 15/03/15 3.164
Chapter 274 15/03/15 3.114
Chapter 273 15/03/15 3.105
Chapter 272 15/03/15 3.111
Chapter 271 15/03/15 3.111
Chapter 270 15/03/15 3.084
Chapter 269 15/03/15 3.094
Chapter 268 15/03/15 3.079
Chapter 267 15/03/15 3.106
Chapter 266 15/03/15 3.091
Chapter 265 15/03/15 3.100
Chapter 264 15/03/15 3.094
Chapter 263 15/03/15 3.091
Chapter 262 15/03/15 3.083
Chapter 261 15/03/15 3.102
Chapter 260 15/03/15 3.105
Chapter 259 15/03/15 3.098
Chapter 258 15/03/15 3.094
Chapter 257 15/03/15 3.101
Chapter 256 15/03/15 3.096
Chapter 255 15/03/15 3.083
Chapter 254 15/03/15 3.102
Chapter 253 15/03/15 3.105
Chapter 252 15/03/15 3.100
Chapter 251 15/03/15 3.072
Chapter 250 15/03/15 3.102
Chapter 249 15/03/15 3.106
Chapter 248 15/03/15 3.120
Chapter 247 15/03/15 3.107
Chapter 246 15/03/15 3.098
Chapter 245 15/03/15 3.094
Chapter 244 15/03/15 3.093
Chapter 243 15/03/15 3.096
Chapter 242 15/03/15 3.077
Chapter 241 15/03/15 3.095
Chapter 240 15/03/15 3.110
Chapter 239 15/03/15 3.065
Chapter 238 15/03/15 3.094
Chapter 237 15/03/15 3.087
Chapter 236 15/03/15 3.083
Chapter 235 15/03/15 3.085
Chapter 234 15/03/15 3.078
Chapter 233 15/03/15 3.093
Chapter 232 15/03/15 3.087
Chapter 231 15/03/15 3.105
Chapter 230 15/03/15 3.091
Chapter 229 15/03/15 3.086
Chapter 228 15/03/15 3.081
Chapter 227 15/03/15 3.102
Chapter 226 15/03/15 3.086
Chapter 225 15/03/15 3.087
Chapter 224 15/03/15 3.085
Chapter 223 15/03/15 3.072
Chapter 222 15/03/15 3.081
Chapter 221 15/03/15 3.076
Chapter 220 15/03/15 3.109
Chapter 219 15/03/15 3.066
Chapter 218 15/03/15 3.084
Chapter 217 15/03/15 3.086
Chapter 216 15/03/15 3.081
Chapter 215 15/03/15 3.093
Chapter 214 15/03/15 3.068
Chapter 213 15/03/15 3.088
Chapter 212 15/03/15 3.084
Chapter 211 15/03/15 3.093
Chapter 210 15/03/15 3.080
Chapter 209 15/03/15 3.087
Chapter 208 15/03/15 3.062
Chapter 207 15/03/15 3.081
Chapter 206 15/03/15 3.062
Chapter 205 15/03/15 3.087
Chapter 204 15/03/15 3.086
Chapter 203 15/03/15 3.072
Chapter 202 15/03/15 3.085
Chapter 201 15/03/15 3.058
Chapter 200 15/03/15 3.096
Chapter 199 15/03/15 3.103
Chapter 198 15/03/15 3.112
Chapter 197 15/03/15 3.087
Chapter 196 15/03/15 3.080
Chapter 195 15/03/15 3.088
Chapter 194 15/03/15 3.113
Chapter 193 15/03/15 3.078
Chapter 192 15/03/15 3.081
Chapter 191 15/03/15 3.075
Chapter 190 15/03/15 3.074
Chapter 189 15/03/15 3.066
Chapter 188 15/03/15 3.086
Chapter 187 15/03/15 3.067
Chapter 186 15/03/15 3.085
Chapter 185 15/03/15 3.090
Chapter 184 15/03/15 3.088
Chapter 183 15/03/15 3.083
Chapter 182 15/03/15 3.070
Chapter 181 15/03/15 3.088
Chapter 180 15/03/15 3.091
Chapter 179 15/03/15 3.079
Chapter 178 15/03/15 3.079
Chapter 177 15/03/15 3.072
Chapter 176 15/03/15 3.083
Chapter 175 15/03/15 3.090
Chapter 174 15/03/15 3.059
Chapter 173 15/03/15 3.056
Chapter 172 15/03/15 3.076
Chapter 171 15/03/15 3.089
Chapter 170 15/03/15 3.080
Chapter 169 15/03/15 3.072
Chapter 168 15/03/15 3.079
Chapter 167 15/03/15 3.096
Chapter 166 15/03/15 3.080
Chapter 165 15/03/15 3.083
Chapter 164 15/03/15 3.087
Chapter 163 15/03/15 3.080
Chapter 162 15/03/15 3.083
Chapter 161 15/03/15 3.081
Chapter 160 15/03/15 3.082
Chapter 159 15/03/15 3.083
Chapter 158 15/03/15 3.071
Chapter 157 15/03/15 3.086
Chapter 156 15/03/15 3.086
Chapter 155 15/03/15 3.089
Chapter 154 15/03/15 3.098
Chapter 153 15/03/15 3.077
Chapter 152 15/03/15 3.071
Chapter 151 15/03/15 3.086
Chapter 150 15/03/15 3.082
Chapter 149 15/03/15 3.081
Chapter 148 15/03/15 3.085
Chapter 147 15/03/15 3.070
Chapter 146 15/03/15 3.057
Chapter 145 15/03/15 3.071
Chapter 144 15/03/15 3.064
Chapter 143 15/03/15 3.088
Chapter 142 15/03/15 3.058
Chapter 141 15/03/15 3.081
Chapter 140 15/03/15 3.085
Chapter 139 15/03/15 3.082
Chapter 138 15/03/15 3.052
Chapter 137 15/03/15 3.078
Chapter 136 15/03/15 3.071
Chapter 135 15/03/15 3.079
Chapter 134 15/03/15 3.094
Chapter 133 15/03/15 3.081
Chapter 132 15/03/15 3.059
Chapter 131 15/03/15 3.089
Chapter 130 15/03/15 3.077
Chapter 129 15/03/15 3.093
Chapter 128 15/03/15 3.084
Chapter 127 15/03/15 3.095
Chapter 126 15/03/15 3.061
Chapter 125 15/03/15 3.089
Chapter 124 15/03/15 3.082
Chapter 123 15/03/15 3.093
Chapter 122 15/03/15 3.063
Chapter 121 15/03/15 3.084
Chapter 120 15/03/15 3.092
Chapter 119 15/03/15 3.062
Chapter 118 15/03/15 3.081
Chapter 117 15/03/15 3.076
Chapter 116 15/03/15 3.068
Chapter 115 15/03/15 3.081
Chapter 114 15/03/15 3.068
Chapter 113 15/03/15 3.061
Chapter 112 15/03/15 3.077
Chapter 111 15/03/15 3.073
Chapter 110 15/03/15 3.084
Chapter 109 15/03/15 3.081
Chapter 108 15/03/15 3.076
Chapter 107 15/03/15 3.079
Chapter 106 15/03/15 3.088
Chapter 105 15/03/15 3.098
Chapter 104 15/03/15 3.080
Chapter 103 15/03/15 3.085
Chapter 102 15/03/15 3.068
Chapter 101 15/03/15 3.100
Chapter 100 15/03/15 3.117
Chapter 99 15/03/15 3.079
Chapter 98 15/03/15 3.084
Chapter 97 15/03/15 3.082
Chapter 96 15/03/15 3.074
Chapter 95 15/03/15 3.080
Chapter 94 15/03/15 3.057
Chapter 93 15/03/15 3.091
Chapter 92 15/03/15 3.084
Chapter 91 15/03/15 3.084
Chapter 90 15/03/15 3.088
Chapter 89 15/03/15 3.076
Chapter 88 15/03/15 3.082
Chapter 87 15/03/15 3.085
Chapter 86 15/03/15 3.080
Chapter 85 15/03/15 3.083
Chapter 84 15/03/15 3.088
Chapter 83 15/03/15 3.083
Chapter 82 15/03/15 3.072
Chapter 81 15/03/15 3.068
Chapter 80 15/03/15 3.082
Chapter 79 15/03/15 3.082
Chapter 78 15/03/15 3.095
Chapter 77 15/03/15 3.078
Chapter 76 15/03/15 3.081
Chapter 75 15/03/15 3.086
Chapter 74 15/03/15 3.055
Chapter 73 15/03/15 3.078
Chapter 72 15/03/15 3.055
Chapter 71 15/03/15 3.077
Chapter 70 15/03/15 3.056
Chapter 69 15/03/15 3.059
Chapter 68 15/03/15 3.087
Chapter 67 15/03/15 3.094
Chapter 66 15/03/15 3.064
Chapter 65 15/03/15 3.088
Chapter 64 15/03/15 3.055
Chapter 63 15/03/15 3.084
Chapter 62 15/03/15 3.089
Chapter 61 15/03/15 3.088
Chapter 60 15/03/15 3.081
Chapter 59 15/03/15 3.062
Chapter 58 15/03/15 3.050
Chapter 57 15/03/15 3.054
Chapter 56 15/03/15 3.074
Chapter 55 15/03/15 3.053
Chapter 54 15/03/15 3.064
Chapter 53 15/03/15 3.065
Chapter 52 15/03/15 3.105
Chapter 51 15/03/15 3.077
Chapter 50 15/03/15 3.087
Chapter 49 15/03/15 3.099
Chapter 48 15/03/15 3.077
Chapter 47 15/03/15 3.071
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.064
Chapter 44 15/03/15 3.052
Chapter 43 15/03/15 3.080
Chapter 42 15/03/15 3.083
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.077
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.073
Chapter 37 15/03/15 3.083
Chapter 36 15/03/15 3.075
Chapter 35 15/03/15 3.059
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.066
Chapter 32 15/03/15 3.096
Chapter 31 15/03/15 3.051
Chapter 30 15/03/15 3.081
Chapter 29 15/03/15 3.048
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.060
Chapter 26 15/03/15 3.080
Chapter 25 15/03/15 3.079
Chapter 24 15/03/15 3.073
Chapter 23 15/03/15 3.080
Chapter 22 15/03/15 3.075
Chapter 21 15/03/15 3.085
Chapter 20 15/03/15 3.079
Chapter 19 15/03/15 3.068
Chapter 18 15/03/15 3.079
Chapter 17 15/03/15 3.079
Chapter 16 15/03/15 3.075
Chapter 15 15/03/15 3.074
Chapter 14 15/03/15 3.071
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.073
Chapter 11 15/03/15 3.092
Chapter 10 15/03/15 3.100
Chapter 9 15/03/15 3.061
Chapter 8 15/03/15 3.051
Chapter 7 15/03/15 3.070
Chapter 6 15/03/15 3.076
Chapter 5 15/03/15 3.075
Chapter 4 15/03/15 3.077
Chapter 3 15/03/15 3.077
Chapter 2 15/03/15 3.081
Chapter 1 15/03/15 3.091
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch