Song Hùng Kỳ Hiệp

Song Hùng Kỳ Hiệp
Lượt xem: 61.684
Song Hùng Kỳ Hiệp Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 208 1 ngày trước 3.696
Chapter 207: Chân Long Kinh Chiến 09:38 14/01 3.783
Chapter 206: Biến Cố Kinh Thế Bảo 22:56 04/01 4.008
Chapter 205: Long không bộc - vương không vương 29/11/16 4.380
Chapter 204: Trong Miệng Hổ Là Du Ngư 26/09/16 5.108
Chapter 203: Cực Đạo Chi Bí 16/09/16 4.648
Chapter 202: Tam Nhật Chi Ước 15/09/16 4.772
Chapter 201: Ma Ha Niết Bàn Tầng Thứ 16 13/09/16 4.632
Chapter 200: Vô Khuyết Thần Công 01/09/16 4.257
Chapter 199: Sơ Hội Vũ Văn Khinh Thế 28/08/16 3.865
Chapter 198: Tiểu Ngư Thần Công 27/08/16 3.808
Chapter 197: Càn Khôn Khố Ẩn Chứa Càn Khôn 26/08/16 3.757
Chapter 196: Kinh Lôi Ngũ Tướng 25/08/16 3.720
Chapter 195: Tam Chiêu Tất Thắng – Vô Tình Nhất Vẫn 24/08/16 3.735
Chapter 194: Trí Thoát Thiên Quân Trùng Vây 23/08/16 3.634
Chapter 193: Quyền Quyền Đáo Nhục Chi Chiến 22/08/16 3.644
Chapter 192: Nữ Nhân Thông Minh – Thông Minh Hại Người 20/08/16 3.622
Chapter 191: Đổ Cục Kỳ Quái 11/08/16 3.792
Chapter 190: Hữu Vĩ Tiện Là Ngư, Hữu Nãi Tiện Là Nương 08/08/16 3.696
Chapter 189: Mộ Dung Cửu Chi Tử 06/08/16 3.694
Chapter 188: Bí Mật Của Vũ Văn Khinh Thế 04/08/16 3.648
Chapter 187: Chết Trong Vòng Tay Người Đẹp 01/08/16 3.679
Chapter 186: Con Rồng Bị Lãng Quên 30/07/16 3.776
Chapter 185: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Kết 28/07/16 3.961
Chapter 184: Cường Trung Chi Cường – Cực Đạo Thượng Tôn 20/07/16 3.892
Chapter 183: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Thứ 5 04/07/16 3.637
Chapter 182: Tây Vực Bát Đại Ma Đầu 24/06/16 3.670
Chapter 181: Hối Hận Muộn Màng 18/03/15 3.524
Chapter 180: Tạm Biệt Tô Anh 18/03/15 3.491
Chapter 179 16/03/15 3.333
Chapter 178 16/03/15 3.290
Chapter 177 16/03/15 3.272
Chapter 176 16/03/15 3.237
Chapter 175 16/03/15 3.242
Chapter 174 16/03/15 3.223
Chapter 173 16/03/15 3.277
Chapter 172 16/03/15 3.230
Chapter 171 16/03/15 3.245
Chapter 170 16/03/15 3.253
Chapter 169 16/03/15 3.199
Chapter 168 16/03/15 3.174
Chapter 167 16/03/15 3.162
Chapter 166 16/03/15 3.185
Chapter 165 16/03/15 3.180
Chapter 164 16/03/15 3.158
Chapter 163 16/03/15 3.167
Chapter 162 16/03/15 3.162
Chapter 161 16/03/15 3.155
Chapter 160 16/03/15 3.179
Chapter 159 16/03/15 3.146
Chapter 158 16/03/15 3.147
Chapter 157 16/03/15 3.151
Chapter 156 16/03/15 3.172
Chapter 155 16/03/15 3.174
Chapter 154 16/03/15 3.200
Chapter 153 16/03/15 3.179
Chapter 152 16/03/15 3.170
Chapter 151 16/03/15 3.177
Chapter 150 16/03/15 3.195
Chapter 149 16/03/15 3.162
Chapter 148 16/03/15 3.154
Chapter 147 16/03/15 3.150
Chapter 146 16/03/15 3.160
Chapter 145 16/03/15 3.163
Chapter 144 16/03/15 3.186
Chapter 143 16/03/15 3.188
Chapter 142 16/03/15 3.172
Chapter 141 16/03/15 3.185
Chapter 140 16/03/15 3.194
Chapter 139 16/03/15 3.162
Chapter 138 16/03/15 3.174
Chapter 137 16/03/15 3.157
Chapter 136 16/03/15 3.174
Chapter 135 16/03/15 3.155
Chapter 134 16/03/15 3.162
Chapter 133 16/03/15 3.164
Chapter 132 16/03/15 3.154
Chapter 131 16/03/15 3.161
Chapter 130 16/03/15 3.173
Chapter 129 16/03/15 3.143
Chapter 128 16/03/15 3.170
Chapter 127 16/03/15 3.156
Chapter 126 16/03/15 3.182
Chapter 125 16/03/15 3.206
Chapter 124 16/03/15 3.160
Chapter 123 16/03/15 3.159
Chapter 122 16/03/15 3.169
Chapter 121 16/03/15 3.176
Chapter 120 16/03/15 3.182
Chapter 119 16/03/15 3.155
Chapter 118 16/03/15 3.153
Chapter 117 16/03/15 3.159
Chapter 116 16/03/15 3.158
Chapter 115 16/03/15 3.257
Chapter 114 16/03/15 3.160
Chapter 113 16/03/15 3.172
Chapter 112 16/03/15 3.159
Chapter 111 16/03/15 3.174
Chapter 110 16/03/15 3.168
Chapter 109 16/03/15 3.168
Chapter 108 16/03/15 3.155
Chapter 107 16/03/15 3.145
Chapter 106 16/03/15 3.150
Chapter 105 16/03/15 3.146
Chapter 104 16/03/15 3.178
Chapter 103 16/03/15 3.261
Chapter 102 18/03/15 3.412
Chapter 101 16/03/15 3.236
Chapter 100 16/03/15 3.211
Chapter 99 16/03/15 3.168
Chapter 98 16/03/15 3.174
Chapter 97 16/03/15 3.189
Chapter 96 16/03/15 3.170
Chapter 95 16/03/15 3.168
Chapter 94 16/03/15 3.184
Chapter 93 16/03/15 3.152
Chapter 92 16/03/15 3.162
Chapter 91 16/03/15 3.169
Chapter 90 16/03/15 3.180
Chapter 89 16/03/15 3.157
Chapter 88 16/03/15 3.145
Chapter 87 16/03/15 3.158
Chapter 86 16/03/15 3.186
Chapter 85 16/03/15 3.159
Chapter 84 16/03/15 3.155
Chapter 83 16/03/15 3.159
Chapter 82 16/03/15 3.156
Chapter 81 16/03/15 3.158
Chapter 80 16/03/15 3.167
Chapter 79 16/03/15 3.149
Chapter 78 16/03/15 3.156
Chapter 77 18/03/15 3.166
Chapter 76 18/03/15 3.178
Chapter 75 16/03/15 3.176
Chapter 74 16/03/15 3.163
Chapter 73 16/03/15 3.194
Chapter 72 16/03/15 3.170
Chapter 71 16/03/15 3.162
Chapter 70 16/03/15 3.165
Chapter 69 16/03/15 3.165
Chapter 68 16/03/15 3.165
Chapter 67 16/03/15 3.165
Chapter 66 16/03/15 3.173
Chapter 65 16/03/15 3.175
Chapter 64 16/03/15 3.166
Chapter 63 16/03/15 3.174
Chapter 62 16/03/15 3.166
Chapter 61 16/03/15 3.170
Chapter 60 16/03/15 3.175
Chapter 59 16/03/15 3.166
Chapter 58 16/03/15 3.160
Chapter 57 16/03/15 3.157
Chapter 56 16/03/15 3.149
Chapter 55 16/03/15 3.161
Chapter 54 16/03/15 3.151
Chapter 53 16/03/15 3.161
Chapter 52 16/03/15 3.153
Chapter 51 16/03/15 3.153
Chapter 50 16/03/15 3.180
Chapter 49 16/03/15 3.153
Chapter 48 16/03/15 3.158
Chapter 47 16/03/15 3.157
Chapter 46 16/03/15 3.154
Chapter 45 16/03/15 3.151
Chapter 44 16/03/15 3.168
Chapter 43 16/03/15 3.155
Chapter 42 16/03/15 3.161
Chapter 41 16/03/15 3.168
Chapter 40 16/03/15 3.176
Chapter 39 16/03/15 3.160
Chapter 38 16/03/15 3.162
Chapter 37 16/03/15 3.160
Chapter 36 16/03/15 3.162
Chapter 35 16/03/15 3.163
Chapter 34 16/03/15 3.172
Chapter 33 16/03/15 3.161
Chapter 32 16/03/15 3.154
Chapter 31 16/03/15 3.163
Chapter 30 16/03/15 3.173
Chapter 29 16/03/15 3.158
Chapter 28 16/03/15 3.156
Chapter 27 16/03/15 3.157
Chapter 26 16/03/15 3.158
Chapter 25 16/03/15 3.168
Chapter 24 16/03/15 3.165
Chapter 23 16/03/15 3.178
Chapter 22 16/03/15 3.182
Chapter 21 16/03/15 3.179
Chapter 20 16/03/15 3.180
Chapter 19 16/03/15 3.188
Chapter 18 16/03/15 3.177
Chapter 17 16/03/15 3.171
Chapter 16 16/03/15 3.187
Chapter 15 16/03/15 3.192
Chapter 14 16/03/15 3.186
Chapter 13 16/03/15 3.209
Chapter 12 18/03/15 3.227
Chapter 11 18/03/15 3.200
Chapter 10 16/03/15 3.210
Chapter 9 18/03/15 3.213
Chapter 8 18/03/15 3.201
Chapter 7 16/03/15 3.195
Chapter 6 16/03/15 3.207
Chapter 5 18/03/15 3.208
Chapter 4 18/03/15 3.232
Chapter 3 18/03/15 3.242
Chapter 2 18/03/15 3.250
Chapter 1 18/03/15 3.403
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
hải 23:11 11/01Chapter 206Báo vi phạm
quá hay
AuthorTrả lời
huy 16:19 04/01Chapter 205Báo vi phạm
ad dịch nhanh nhé , chân thành cả ơn
AuthorTrả lời
hải 22:58 11/12/16Chapter 205Báo vi phạm
nhanh nhanh ae ơi
AuthorTrả lời
Beng 23:12 21/11/16Chapter 204Báo vi phạm
truyện này hay ad ơi. mong ad up đủ bộ ngay và luôn đi ad. 500 ae cảm tạ ad trước
AuthorTrả lời
hòa 20:16 19/10/16Chapter 204Báo vi phạm
nhanh các bạn trẻ ơi
AuthorTrả lời
Pipi 17:02 03/10/16Báo vi phạm
Chap tiếp lâu thế ad ơi
AuthorTrả lời
hòa 11:53 30/09/16Chapter 204Báo vi phạm
khi game thủ mê kiếm hiệp anh ta sẽ nói : " dm. nhanhhh " .
AuthorTrả lời
hòa 11:51 30/09/16Chapter 204Báo vi phạm
tieepsppppppppppppppppppp anhhhhhhhhhhhhhhh emmmmmmmmmmmmmmmm owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
AuthorTrả lời
phong vu 20:11 26/09/16Chapter 204Báo vi phạm
xin link truyện tiếng trung đọc raw trước ad oi ?
AuthorTrả lời
Lekhoj 15:46 26/09/16Chapter 204Báo vi phạm
204 ad ơi
AuthorTrả lời
^.^ 14:22 26/09/16Chapter 203
204 di ad
 • Author
  NetTruyenQuản trị viên 14:24 26/09/16
  Ít view quá mà 
 • Author
  Hoàng 13:04 27/09/16Báo vi phạm
  It hay nhiều thì liên quan gì đến web mình có dịch mẹ đâu đi lêch về thôi mà =))
 • Author
  Thanh 13:12 27/09/16Báo vi phạm
  Bộ leech ko tốn tiền ah? tốn tiền thì view nhiều mới leech chứ thằng ngu
AuthorTrả lời
ahaihw 13:18 26/09/16Báo vi phạm
Lên 204 đi ad :D :D
AuthorTrả lời
a 20:57 25/09/16Báo vi phạm
có 204 rùi add oi 
AuthorTrả lời
phong 21:05 14/09/16Chapter 201Báo vi phạm
lech 202 đi
 • Author
  Cu li NetTruyen 21:09 14/09/16Báo vi phạm
  Chắc ad nhà ta hết tiền rồi, leech rất chi là khiêm tốn
AuthorTrả lời
dadada 18:00 14/09/16Chapter 201Báo vi phạm
leech not 202 di nao

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch