Song Hùng Kỳ Hiệp

Song Hùng Kỳ Hiệp
Lượt xem: 49.311
Song Hùng Kỳ Hiệp Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 205: Long không bộc - vương không vương 16:53 29/11 3.824
Chapter 204: Trong Miệng Hổ Là Du Ngư 14:39 26/09 4.862
Chapter 203: Cực Đạo Chi Bí 17:32 16/09 4.503
Chapter 202: Tam Nhật Chi Ước 02:15 15/09 4.633
Chapter 201: Ma Ha Niết Bàn Tầng Thứ 16 10:10 13/09 4.433
Chapter 200: Vô Khuyết Thần Công 11:33 01/09 4.111
Chapter 199: Sơ Hội Vũ Văn Khinh Thế 13:26 28/08 3.749
Chapter 198: Tiểu Ngư Thần Công 09:55 27/08 3.693
Chapter 197: Càn Khôn Khố Ẩn Chứa Càn Khôn 14:33 26/08 3.665
Chapter 196: Kinh Lôi Ngũ Tướng 14:42 25/08 3.623
Chapter 195: Tam Chiêu Tất Thắng – Vô Tình Nhất Vẫn 15:17 24/08 3.637
Chapter 194: Trí Thoát Thiên Quân Trùng Vây 17:36 23/08 3.534
Chapter 193: Quyền Quyền Đáo Nhục Chi Chiến 11:47 22/08 3.549
Chapter 192: Nữ Nhân Thông Minh – Thông Minh Hại Người 11:16 20/08 3.522
Chapter 191: Đổ Cục Kỳ Quái 12:14 11/08 3.711
Chapter 190: Hữu Vĩ Tiện Là Ngư, Hữu Nãi Tiện Là Nương 15:00 08/08 3.579
Chapter 189: Mộ Dung Cửu Chi Tử 10:28 06/08 3.596
Chapter 188: Bí Mật Của Vũ Văn Khinh Thế 11:54 04/08 3.548
Chapter 187: Chết Trong Vòng Tay Người Đẹp 16:19 01/08 3.577
Chapter 186: Con Rồng Bị Lãng Quên 13:34 30/07 3.670
Chapter 185: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Kết 15:09 28/07 3.871
Chapter 184: Cường Trung Chi Cường – Cực Đạo Thượng Tôn 10:51 20/07 3.806
Chapter 183: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Thứ 5 13:51 04/07 3.548
Chapter 182: Tây Vực Bát Đại Ma Đầu 14:22 24/06 3.579
Chapter 181: Hối Hận Muộn Màng 18/03/15 3.441
Chapter 180: Tạm Biệt Tô Anh 18/03/15 3.418
Chapter 179 16/03/15 3.292
Chapter 178 16/03/15 3.252
Chapter 177 16/03/15 3.234
Chapter 176 16/03/15 3.206
Chapter 175 16/03/15 3.206
Chapter 174 16/03/15 3.187
Chapter 173 16/03/15 3.240
Chapter 172 16/03/15 3.193
Chapter 171 16/03/15 3.203
Chapter 170 16/03/15 3.209
Chapter 169 16/03/15 3.160
Chapter 168 16/03/15 3.139
Chapter 167 16/03/15 3.131
Chapter 166 16/03/15 3.149
Chapter 165 16/03/15 3.144
Chapter 164 16/03/15 3.122
Chapter 163 16/03/15 3.137
Chapter 162 16/03/15 3.130
Chapter 161 16/03/15 3.122
Chapter 160 16/03/15 3.142
Chapter 159 16/03/15 3.116
Chapter 158 16/03/15 3.114
Chapter 157 16/03/15 3.115
Chapter 156 16/03/15 3.138
Chapter 155 16/03/15 3.138
Chapter 154 16/03/15 3.167
Chapter 153 16/03/15 3.144
Chapter 152 16/03/15 3.134
Chapter 151 16/03/15 3.144
Chapter 150 16/03/15 3.155
Chapter 149 16/03/15 3.129
Chapter 148 16/03/15 3.115
Chapter 147 16/03/15 3.114
Chapter 146 16/03/15 3.121
Chapter 145 16/03/15 3.126
Chapter 144 16/03/15 3.150
Chapter 143 16/03/15 3.154
Chapter 142 16/03/15 3.135
Chapter 141 16/03/15 3.150
Chapter 140 16/03/15 3.153
Chapter 139 16/03/15 3.132
Chapter 138 16/03/15 3.139
Chapter 137 16/03/15 3.129
Chapter 136 16/03/15 3.145
Chapter 135 16/03/15 3.128
Chapter 134 16/03/15 3.128
Chapter 133 16/03/15 3.130
Chapter 132 16/03/15 3.120
Chapter 131 16/03/15 3.126
Chapter 130 16/03/15 3.134
Chapter 129 16/03/15 3.113
Chapter 128 16/03/15 3.137
Chapter 127 16/03/15 3.127
Chapter 126 16/03/15 3.154
Chapter 125 16/03/15 3.172
Chapter 124 16/03/15 3.128
Chapter 123 16/03/15 3.127
Chapter 122 16/03/15 3.136
Chapter 121 16/03/15 3.145
Chapter 120 16/03/15 3.150
Chapter 119 16/03/15 3.126
Chapter 118 16/03/15 3.127
Chapter 117 16/03/15 3.126
Chapter 116 16/03/15 3.127
Chapter 115 16/03/15 3.206
Chapter 114 16/03/15 3.129
Chapter 113 16/03/15 3.137
Chapter 112 16/03/15 3.132
Chapter 111 16/03/15 3.144
Chapter 110 16/03/15 3.140
Chapter 109 16/03/15 3.117
Chapter 108 16/03/15 3.134
Chapter 107 16/03/15 3.122
Chapter 106 16/03/15 3.126
Chapter 105 16/03/15 3.122
Chapter 104 16/03/15 3.146
Chapter 103 16/03/15 3.194
Chapter 102 18/03/15 3.319
Chapter 101 16/03/15 3.191
Chapter 100 16/03/15 3.168
Chapter 99 16/03/15 3.133
Chapter 98 16/03/15 3.130
Chapter 97 16/03/15 3.151
Chapter 96 16/03/15 3.135
Chapter 95 16/03/15 3.134
Chapter 94 16/03/15 3.149
Chapter 93 16/03/15 3.118
Chapter 92 16/03/15 3.128
Chapter 91 16/03/15 3.135
Chapter 90 16/03/15 3.144
Chapter 89 16/03/15 3.126
Chapter 88 16/03/15 3.115
Chapter 87 16/03/15 3.120
Chapter 86 16/03/15 3.154
Chapter 85 16/03/15 3.126
Chapter 84 16/03/15 3.119
Chapter 83 16/03/15 3.123
Chapter 82 16/03/15 3.120
Chapter 81 16/03/15 3.121
Chapter 80 16/03/15 3.131
Chapter 79 16/03/15 3.115
Chapter 78 16/03/15 3.121
Chapter 77 18/03/15 3.129
Chapter 76 18/03/15 3.133
Chapter 75 16/03/15 3.135
Chapter 74 16/03/15 3.129
Chapter 73 16/03/15 3.154
Chapter 72 16/03/15 3.134
Chapter 71 16/03/15 3.124
Chapter 70 16/03/15 3.125
Chapter 69 16/03/15 3.124
Chapter 68 16/03/15 3.128
Chapter 67 16/03/15 3.130
Chapter 66 16/03/15 3.137
Chapter 65 16/03/15 3.139
Chapter 64 16/03/15 3.132
Chapter 63 16/03/15 3.137
Chapter 62 16/03/15 3.135
Chapter 61 16/03/15 3.134
Chapter 60 16/03/15 3.143
Chapter 59 16/03/15 3.133
Chapter 58 16/03/15 3.129
Chapter 57 16/03/15 3.125
Chapter 56 16/03/15 3.121
Chapter 55 16/03/15 3.125
Chapter 54 16/03/15 3.124
Chapter 53 16/03/15 3.128
Chapter 52 16/03/15 3.125
Chapter 51 16/03/15 3.117
Chapter 50 16/03/15 3.148
Chapter 49 16/03/15 3.124
Chapter 48 16/03/15 3.133
Chapter 47 16/03/15 3.129
Chapter 46 16/03/15 3.127
Chapter 45 16/03/15 3.123
Chapter 44 16/03/15 3.135
Chapter 43 16/03/15 3.126
Chapter 42 16/03/15 3.133
Chapter 41 16/03/15 3.135
Chapter 40 16/03/15 3.145
Chapter 39 16/03/15 3.128
Chapter 38 16/03/15 3.130
Chapter 37 16/03/15 3.128
Chapter 36 16/03/15 3.129
Chapter 35 16/03/15 3.132
Chapter 34 16/03/15 3.143
Chapter 33 16/03/15 3.130
Chapter 32 16/03/15 3.122
Chapter 31 16/03/15 3.132
Chapter 30 16/03/15 3.141
Chapter 29 16/03/15 3.126
Chapter 28 16/03/15 3.124
Chapter 27 16/03/15 3.121
Chapter 26 16/03/15 3.125
Chapter 25 16/03/15 3.130
Chapter 24 16/03/15 3.130
Chapter 23 16/03/15 3.142
Chapter 22 16/03/15 3.135
Chapter 21 16/03/15 3.140
Chapter 20 16/03/15 3.142
Chapter 19 16/03/15 3.146
Chapter 18 16/03/15 3.135
Chapter 17 16/03/15 3.130
Chapter 16 16/03/15 3.144
Chapter 15 16/03/15 3.150
Chapter 14 16/03/15 3.143
Chapter 13 16/03/15 3.163
Chapter 12 18/03/15 3.172
Chapter 11 18/03/15 3.149
Chapter 10 16/03/15 3.158
Chapter 9 18/03/15 3.163
Chapter 8 18/03/15 3.159
Chapter 7 16/03/15 3.157
Chapter 6 16/03/15 3.158
Chapter 5 18/03/15 3.157
Chapter 4 18/03/15 3.182
Chapter 3 18/03/15 3.178
Chapter 2 18/03/15 3.186
Chapter 1 18/03/15 3.291
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Beng 23:12 21/11Chapter 204Báo vi phạm
truyện này hay ad ơi. mong ad up đủ bộ ngay và luôn đi ad. 500 ae cảm tạ ad trước
AuthorTrả lời
hòa 20:16 19/10Chapter 204Báo vi phạm
nhanh các bạn trẻ ơi
AuthorTrả lời
Pipi 17:02 03/10Báo vi phạm
Chap tiếp lâu thế ad ơi
AuthorTrả lời
hòa 11:53 30/09Chapter 204Báo vi phạm
khi game thủ mê kiếm hiệp anh ta sẽ nói : " dm. nhanhhh " .
AuthorTrả lời
hòa 11:51 30/09Chapter 204Báo vi phạm
tieepsppppppppppppppppppp anhhhhhhhhhhhhhhh emmmmmmmmmmmmmmmm owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
AuthorTrả lời
phong vu 20:11 26/09Chapter 204Báo vi phạm
xin link truyện tiếng trung đọc raw trước ad oi ?
AuthorTrả lời
Lekhoj 15:46 26/09Chapter 204Báo vi phạm
204 ad ơi
AuthorTrả lời
^.^ 14:22 26/09Chapter 203
204 di ad
 • Author
  NetTruyenQuản trị viên 14:24 26/09
  Ít view quá mà 
 • Author
  Hoàng 13:04 27/09Báo vi phạm
  It hay nhiều thì liên quan gì đến web mình có dịch mẹ đâu đi lêch về thôi mà =))
 • Author
  Thanh 13:12 27/09Báo vi phạm
  Bộ leech ko tốn tiền ah? tốn tiền thì view nhiều mới leech chứ thằng ngu
AuthorTrả lời
ahaihw 13:18 26/09Báo vi phạm
Lên 204 đi ad :D :D
AuthorTrả lời
a 20:57 25/09Báo vi phạm
có 204 rùi add oi 
AuthorTrả lời
phong 21:05 14/09Chapter 201Báo vi phạm
lech 202 đi
 • Author
  Cu li NetTruyen 21:09 14/09Báo vi phạm
  Chắc ad nhà ta hết tiền rồi, leech rất chi là khiêm tốn
AuthorTrả lời
dadada 18:00 14/09Chapter 201Báo vi phạm
leech not 202 di nao
AuthorTrả lời
Tiểu ngư nhi 10:41 27/08Chapter 198Báo vi phạm
 hàng thải cứ chờ đấy
AuthorTrả lời
Độc giả 07:01 05/07Chapter 183Báo vi phạm
Ad ơi, truyện này hay. Ad úp nhanh nhanh lên đi. Thank Ad
Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch