Song Hùng Kỳ Hiệp

Song Hùng Kỳ Hiệp
Song Hùng Kỳ Hiệp Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 218 00:12 25/02 3.776
Chapter 217 23:13 19/02 4.126
Chapter 216 22:44 14/02 4.117
Chapter 215 14:47 12/02 4.148
Chapter 214 20:56 02/02 4.327
Chapter 213: Tương Lai Của Tô Anh - Quá Khứ Của Lạc Nhạn 23:35 30/01 4.519
Chapter 212: Hắc phạt tần vương Yến Nam Thiên 15:10 27/01 4.260
Chapter 211: Hiên viên binh giám 22:57 24/01 4.418
Chapter 210: Mùi Vị Thành Vương 12:03 21/01 4.393
Chapter 209: Thực Thần Bội Tín Bội Nghĩa 11:35 21/01 4.213
Chapter 208: Chân Long Kinh Chiến (P2) 22:26 16/01 4.516
Chapter 207: Chân Long Kinh Chiến 09:38 14/01 4.373
Chapter 206: Biến Cố Kinh Thế Bảo 22:56 04/01 4.539
Chapter 205: Long không bộc - vương không vương 29/11/16 4.803
Chapter 204: Trong Miệng Hổ Là Du Ngư 26/09/16 5.420
Chapter 203: Cực Đạo Chi Bí 16/09/16 4.915
Chapter 202: Tam Nhật Chi Ước 15/09/16 5.019
Chapter 201: Ma Ha Niết Bàn Tầng Thứ 16 13/09/16 4.886
Chapter 200: Vô Khuyết Thần Công 01/09/16 4.519
Chapter 199: Sơ Hội Vũ Văn Khinh Thế 28/08/16 4.080
Chapter 198: Tiểu Ngư Thần Công 27/08/16 4.041
Chapter 197: Càn Khôn Khố Ẩn Chứa Càn Khôn 26/08/16 3.957
Chapter 196: Kinh Lôi Ngũ Tướng 25/08/16 3.931
Chapter 195: Tam Chiêu Tất Thắng – Vô Tình Nhất Vẫn 24/08/16 3.957
Chapter 194: Trí Thoát Thiên Quân Trùng Vây 23/08/16 3.900
Chapter 193: Quyền Quyền Đáo Nhục Chi Chiến 22/08/16 3.826
Chapter 192: Nữ Nhân Thông Minh – Thông Minh Hại Người 20/08/16 3.818
Chapter 191: Đổ Cục Kỳ Quái 11/08/16 3.981
Chapter 190: Hữu Vĩ Tiện Là Ngư, Hữu Nãi Tiện Là Nương 08/08/16 3.894
Chapter 189: Mộ Dung Cửu Chi Tử 06/08/16 3.886
Chapter 188: Bí Mật Của Vũ Văn Khinh Thế 04/08/16 3.851
Chapter 187: Chết Trong Vòng Tay Người Đẹp 01/08/16 3.869
Chapter 186: Con Rồng Bị Lãng Quên 30/07/16 4.004
Chapter 185: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Kết 28/07/16 4.190
Chapter 184: Cường Trung Chi Cường – Cực Đạo Thượng Tôn 20/07/16 4.123
Chapter 183: Nam Thiên Hiển Hận Hồi Thứ 5 04/07/16 3.831
Chapter 182: Tây Vực Bát Đại Ma Đầu 24/06/16 3.883
Chapter 181: Hối Hận Muộn Màng 18/03/15 3.709
Chapter 180: Tạm Biệt Tô Anh 18/03/15 3.696
Chapter 179 16/03/15 3.475
Chapter 178 16/03/15 3.456
Chapter 177 16/03/15 3.420
Chapter 176 16/03/15 3.375
Chapter 175 16/03/15 3.376
Chapter 174 16/03/15 3.363
Chapter 173 16/03/15 3.414
Chapter 172 16/03/15 3.364
Chapter 171 16/03/15 3.392
Chapter 170 16/03/15 3.397
Chapter 169 16/03/15 3.313
Chapter 168 16/03/15 3.303
Chapter 167 16/03/15 3.273
Chapter 166 16/03/15 3.289
Chapter 165 16/03/15 3.283
Chapter 164 16/03/15 3.256
Chapter 163 16/03/15 3.268
Chapter 162 16/03/15 3.256
Chapter 161 16/03/15 3.249
Chapter 160 16/03/15 3.284
Chapter 159 16/03/15 3.234
Chapter 158 16/03/15 3.233
Chapter 157 16/03/15 3.239
Chapter 156 16/03/15 3.264
Chapter 155 16/03/15 3.268
Chapter 154 16/03/15 3.295
Chapter 153 16/03/15 3.275
Chapter 152 16/03/15 3.264
Chapter 151 16/03/15 3.277
Chapter 150 16/03/15 3.303
Chapter 149 16/03/15 3.249
Chapter 148 16/03/15 3.241
Chapter 147 16/03/15 3.234
Chapter 146 16/03/15 3.248
Chapter 145 16/03/15 3.259
Chapter 144 16/03/15 3.298
Chapter 143 16/03/15 3.298
Chapter 142 16/03/15 3.273
Chapter 141 16/03/15 3.295
Chapter 140 16/03/15 3.312
Chapter 139 16/03/15 3.260
Chapter 138 16/03/15 3.269
Chapter 137 16/03/15 3.248
Chapter 136 16/03/15 3.267
Chapter 135 16/03/15 3.245
Chapter 134 16/03/15 3.262
Chapter 133 16/03/15 3.252
Chapter 132 16/03/15 3.232
Chapter 131 16/03/15 3.243
Chapter 130 16/03/15 3.265
Chapter 129 16/03/15 3.219
Chapter 128 16/03/15 3.268
Chapter 127 16/03/15 3.242
Chapter 126 16/03/15 3.292
Chapter 125 16/03/15 3.325
Chapter 124 16/03/15 3.247
Chapter 123 16/03/15 3.248
Chapter 122 16/03/15 3.263
Chapter 121 16/03/15 3.258
Chapter 120 16/03/15 3.275
Chapter 119 16/03/15 3.228
Chapter 118 16/03/15 3.222
Chapter 117 16/03/15 3.245
Chapter 116 16/03/15 3.246
Chapter 115 16/03/15 3.424
Chapter 114 16/03/15 3.244
Chapter 113 16/03/15 3.259
Chapter 112 16/03/15 3.251
Chapter 111 16/03/15 3.268
Chapter 110 16/03/15 3.265
Chapter 109 16/03/15 3.270
Chapter 108 16/03/15 3.236
Chapter 107 16/03/15 3.227
Chapter 106 16/03/15 3.229
Chapter 105 16/03/15 3.220
Chapter 104 16/03/15 3.278
Chapter 103 16/03/15 3.439
Chapter 102 18/03/15 3.717
Chapter 101 16/03/15 3.387
Chapter 100 16/03/15 3.361
Chapter 99 16/03/15 3.292
Chapter 98 16/03/15 3.293
Chapter 97 16/03/15 3.311
Chapter 96 16/03/15 3.289
Chapter 95 16/03/15 3.307
Chapter 94 16/03/15 3.311
Chapter 93 16/03/15 3.281
Chapter 92 16/03/15 3.292
Chapter 91 16/03/15 3.309
Chapter 90 16/03/15 3.322
Chapter 89 16/03/15 3.279
Chapter 88 16/03/15 3.272
Chapter 87 16/03/15 3.298
Chapter 86 16/03/15 3.318
Chapter 85 16/03/15 3.288
Chapter 84 16/03/15 3.274
Chapter 83 16/03/15 3.275
Chapter 82 16/03/15 3.270
Chapter 81 16/03/15 3.276
Chapter 80 16/03/15 3.294
Chapter 79 16/03/15 3.270
Chapter 78 16/03/15 3.282
Chapter 77 18/03/15 3.308
Chapter 76 18/03/15 3.319
Chapter 75 16/03/15 3.298
Chapter 74 16/03/15 3.279
Chapter 73 16/03/15 3.312
Chapter 72 16/03/15 3.297
Chapter 71 16/03/15 3.283
Chapter 70 16/03/15 3.297
Chapter 69 16/03/15 3.271
Chapter 68 16/03/15 3.277
Chapter 67 16/03/15 3.275
Chapter 66 16/03/15 3.279
Chapter 65 16/03/15 3.295
Chapter 64 16/03/15 3.276
Chapter 63 16/03/15 3.286
Chapter 62 16/03/15 3.280
Chapter 61 16/03/15 3.284
Chapter 60 16/03/15 3.295
Chapter 59 16/03/15 3.276
Chapter 58 16/03/15 3.265
Chapter 57 16/03/15 3.265
Chapter 56 16/03/15 3.265
Chapter 55 16/03/15 3.268
Chapter 54 16/03/15 3.260
Chapter 53 16/03/15 3.285
Chapter 52 16/03/15 3.265
Chapter 51 16/03/15 3.269
Chapter 50 16/03/15 3.283
Chapter 49 16/03/15 3.253
Chapter 48 16/03/15 3.265
Chapter 47 16/03/15 3.257
Chapter 46 16/03/15 3.257
Chapter 45 16/03/15 3.268
Chapter 44 16/03/15 3.273
Chapter 43 16/03/15 3.260
Chapter 42 16/03/15 3.267
Chapter 41 16/03/15 3.275
Chapter 40 16/03/15 3.291
Chapter 39 16/03/15 3.261
Chapter 38 16/03/15 3.266
Chapter 37 16/03/15 3.251
Chapter 36 16/03/15 3.254
Chapter 35 16/03/15 3.256
Chapter 34 16/03/15 3.264
Chapter 33 16/03/15 3.255
Chapter 32 16/03/15 3.251
Chapter 31 16/03/15 3.265
Chapter 30 16/03/15 3.288
Chapter 29 16/03/15 3.252
Chapter 28 16/03/15 3.275
Chapter 27 16/03/15 3.249
Chapter 26 16/03/15 3.252
Chapter 25 16/03/15 3.265
Chapter 24 16/03/15 3.262
Chapter 23 16/03/15 3.281
Chapter 22 16/03/15 3.279
Chapter 21 16/03/15 3.280
Chapter 20 16/03/15 3.285
Chapter 19 16/03/15 3.284
Chapter 18 16/03/15 3.277
Chapter 17 16/03/15 3.272
Chapter 16 16/03/15 3.298
Chapter 15 16/03/15 3.309
Chapter 14 16/03/15 3.285
Chapter 13 16/03/15 3.311
Chapter 12 18/03/15 3.329
Chapter 11 18/03/15 3.306
Chapter 10 16/03/15 3.332
Chapter 9 18/03/15 3.310
Chapter 8 18/03/15 3.294
Chapter 7 16/03/15 3.290
Chapter 6 16/03/15 3.311
Chapter 5 18/03/15 3.303
Chapter 4 18/03/15 3.339
Chapter 3 18/03/15 3.358
Chapter 2 18/03/15 3.374
Chapter 1 18/03/15 3.610
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Dung 03:31 25/02Chapter 218Báo vi phạm
Yến Nam Thiên về sau cùi mía, đánh thua liên tục. Tiểu Ngư Nhi hấp thụ chân nguyên của Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh vl.
AuthorTrả lời
Hưng hóm hỉnh 03:13 03/02Chapter 214Báo vi phạm
Mình nhớ là năm 2012 - 2013 đã đọc đến tập 130 rồi mà. Vũ văn kinh thế chết, vũ văn hận thiên nuốt nguyên đơn của VVKT dòng còn mạnh hơn kinh thế bây giờ. Yêu nguyệt và Yến nam thiên yêu nhau cơ và vẫn mạnh nhất truyện này. Mấy năm rồi ko thấy ra nữa.
 • Author
  Khôi 12:13 20/02Báo vi phạm
  mình cũng đã đọc tới đó. tới tập tiểu ngư nhi phân làm 2 người. 1 chính 1 tà
AuthorTrả lời
hải 23:11 11/01Chapter 206Báo vi phạm
quá hay
AuthorTrả lời
huy 16:19 04/01Chapter 205Báo vi phạm
ad dịch nhanh nhé , chân thành cả ơn
AuthorTrả lời
hải 22:58 11/12/16Chapter 205Báo vi phạm
nhanh nhanh ae ơi
AuthorTrả lời
Beng 23:12 21/11/16Chapter 204Báo vi phạm
truyện này hay ad ơi. mong ad up đủ bộ ngay và luôn đi ad. 500 ae cảm tạ ad trước
AuthorTrả lời
hòa 20:16 19/10/16Chapter 204Báo vi phạm
nhanh các bạn trẻ ơi
AuthorTrả lời
Pipi 17:02 03/10/16Báo vi phạm
Chap tiếp lâu thế ad ơi
AuthorTrả lời
hòa 11:53 30/09/16Chapter 204Báo vi phạm
khi game thủ mê kiếm hiệp anh ta sẽ nói : " dm. nhanhhh " .
AuthorTrả lời
hòa 11:51 30/09/16Chapter 204Báo vi phạm
tieepsppppppppppppppppppp anhhhhhhhhhhhhhhh emmmmmmmmmmmmmmmm owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
AuthorTrả lời
phong vu 20:11 26/09/16Chapter 204Báo vi phạm
xin link truyện tiếng trung đọc raw trước ad oi ?
AuthorTrả lời
Lekhoj 15:46 26/09/16Chapter 204Báo vi phạm
204 ad ơi
AuthorTrả lời
^.^ 14:22 26/09/16Chapter 203
204 di ad
 • Author
  NetTruyenQuản trị viên 14:24 26/09/16
  Ít view quá mà 
 • Author
  Hoàng 13:04 27/09/16Báo vi phạm
  It hay nhiều thì liên quan gì đến web mình có dịch mẹ đâu đi lêch về thôi mà =))
 • Author
  Thanh 13:12 27/09/16Báo vi phạm
  Bộ leech ko tốn tiền ah? tốn tiền thì view nhiều mới leech chứ thằng ngu
AuthorTrả lời
ahaihw 13:18 26/09/16Báo vi phạm
Lên 204 đi ad :D :D
AuthorTrả lời
a 20:57 25/09/16Báo vi phạm
có 204 rùi add oi 

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch