Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Xếp hạng: 4/5 - 6 Lượt đánh giá.
Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 223 1 ngày trước 3.415
Chapter 222 21:20 17/02 3.633
Chapter 221 19:20 14/02 3.554
Chapter 220 20:16 13/02 3.528
Chapter 219 20:09 12/02 3.627
Chapter 218 20:19 07/02 3.592
Chapter 217 20:33 06/02 3.549
Chapter 216 19:16 21/01 3.648
Chapter 215 20:16 18/01 3.535
Chapter 214 19:11 15/01 3.567
Chapter 213 20:16 13/01 3.579
Chapter 212 19:20 07/01 3.606
Chapter 211 21:19 03/01 3.584
Chapter 210 28/12/16 3.597
Chapter 209 25/12/16 3.558
Chapter 208 22/12/16 3.531
Chapter 207 19/12/16 3.484
Chapter 206 17/12/16 3.476
Chapter 205 14/12/16 3.494
Chapter 204 10/12/16 3.502
Chapter 203 05/12/16 3.529
Chapter 202 01/12/16 3.496
Chapter 201 28/11/16 3.523
Chapter 200 26/11/16 3.532
Chapter 199 23/11/16 3.526
Chapter 198 18/11/16 3.531
Chapter 197 15/11/16 3.508
Chapter 196 11/11/16 3.511
Chapter 195 05/11/16 3.523
Chapter 194 02/11/16 3.520
Chapter 193 30/10/16 3.538
Chapter 192 26/10/16 3.536
Chapter 191 20/10/16 3.603
Chapter 190 16/10/16 3.685
Chapter 189 13/10/16 3.615
Chapter 188 08/10/16 3.554
Chapter 187 05/10/16 3.625
Chapter 186 01/10/16 3.586
Chapter 185 30/09/16 3.569
Chapter 184 26/09/16 3.543
Chapter 183 24/09/16 3.512
Chapter 182 17/09/16 3.498
Chapter 181 15/09/16 3.496
Chapter 180 10/09/16 3.566
Chapter 179 07/09/16 3.521
Chapter 178 06/09/16 3.496
Chapter 177 01/09/16 3.530
Chapter 176 27/08/16 3.524
Chapter 175 24/08/16 3.546
Chapter 174 20/08/16 3.543
Chapter 173 17/08/16 3.528
Chapter 172 14/08/16 3.551
Chapter 171 10/08/16 3.550
Chapter 170 07/08/16 3.555
Chapter 169 04/08/16 3.519
Chapter 168 30/07/16 3.646
Chapter 167 29/07/16 3.536
Chapter 166 25/07/16 3.519
Chapter 165 22/07/16 3.539
Chapter 164 19/07/16 3.527
Chapter 163 14/07/16 3.503
Chapter 162 12/07/16 3.548
Chapter 161 10/07/16 3.596
Chapter 160 02/07/16 3.622
Chapter 159 28/06/16 3.711
Chapter 158 24/06/16 3.612
Chapter 157 21/06/16 3.571
Chapter 156 20/06/16 3.615
Chapter 155 11/06/16 3.654
Chapter 154 10/06/16 3.551
Chapter 153 08/06/16 3.645
Chapter 152 02/06/16 4.559
Chapter 151 29/05/16 4.294
Chapter 150 25/05/16 4.040
Chapter 149 25/05/16 3.486
Chapter 148 21/05/16 3.728
Chapter 147 18/05/16 3.708
Chapter 146 14/05/16 3.692
Chapter 145 11/05/16 3.774
Chapter 144 07/05/16 3.760
Chapter 143 03/05/16 3.942
Chapter 142 01/05/16 3.926
Chapter 141 27/04/16 3.851
Chapter 140 25/04/16 3.753
Chapter 139 22/04/16 3.719
Chapter 138 21/04/16 3.623
Chapter 137 21/04/16 3.581
Chapter 136 20/04/16 3.588
Chapter 135 20/04/16 3.598
Chapter 134 19/04/16 3.619
Chapter 133 19/04/16 3.635
Chapter 132 16/04/16 4.011
Chapter 131 18/04/16 3.580
Chapter 130 17/04/16 3.545
Chapter 129 17/04/16 3.717
Chapter 128 16/04/16 3.660
Chapter 127 16/04/16 3.609
Chapter 126 15/04/16 3.657
Chapter 125 14/04/16 3.597
Chapter 124 13/04/16 3.604
Chapter 123 12/04/16 3.597
Chapter 122 11/04/16 3.610
Chapter 121 06:18 13/02 3.045
Chapter 120 10/04/16 3.674
Chapter 119 10/04/16 3.668
Chapter 118 09/04/16 3.615
Chapter 117 08/04/16 3.602
Chapter 116 07/04/16 3.639
Chapter 115 06:18 13/02 3.038
Chapter 114 06/04/16 3.660
Chapter 113 05/04/16 3.633
Chapter 112 04/04/16 3.619
Chapter 111 04/04/16 3.631
Chapter 110 02/04/16 3.734
Chapter 109 02/04/16 3.586
Chapter 108 01/04/16 3.643
Chapter 107 31/03/16 3.666
Chapter 106 31/03/16 3.648
Chapter 105 29/03/16 3.673
Chapter 104 29/03/16 3.605
Chapter 103 28/03/16 3.688
Chapter 102 27/03/16 3.652
Chapter 101 27/03/16 3.653
Chapter 100 27/03/16 3.703
Chapter 99 27/03/16 3.727
Chapter 98 26/03/16 3.854
Chapter 97 25/03/16 3.748
Chapter 96 25/03/16 3.660
Chapter 95 24/03/16 3.743
Chapter 94 23/03/16 3.721
Chapter 93 23/03/16 3.605
Chapter 92 22/03/16 3.654
Chapter 91 21/03/16 3.700
Chapter 90 21/03/16 3.631
Chapter 89 20/03/16 3.668
Chapter 88 20/03/16 3.630
Chapter 87 20/03/16 3.635
Chapter 86 19/03/16 3.581
Chapter 85 18/03/16 3.639
Chapter 84 17/03/16 3.656
Chapter 83 16/03/16 3.624
Chapter 82 16/03/16 3.641
Chapter 81 16/03/16 3.625
Chapter 80 15/03/16 3.675
Chapter 79 15/03/16 3.600
Chapter 78 13/03/16 3.703
Chapter 77 13/03/16 3.644
Chapter 76 13/03/16 3.717
Chapter 75 13/03/16 3.606
Chapter 74 13/03/16 3.634
Chapter 73 12/03/16 3.633
Chapter 72 12/03/16 3.639
Chapter 71 12/03/16 3.651
Chapter 70 11/03/16 3.630
Chapter 69 11/03/16 3.758
Chapter 68 11/03/16 3.612
Chapter 67 10/03/16 3.719
Chapter 66 10/03/16 3.672
Chapter 65 10/03/16 3.687
Chapter 64 04/03/16 3.704
Chapter 63 03/03/16 3.660
Chapter 62 29/02/16 3.705
Chapter 61 29/02/16 3.718
Chapter 60 29/02/16 3.632
Chapter 59 26/02/16 3.806
Chapter 58 26/02/16 3.639
Chapter 57 19/02/16 3.763
Chapter 56 18/02/16 3.639
Chapter 55 18/02/16 3.663
Chapter 54 06:18 13/02 3.041
Chapter 53 18/02/16 3.655
Chapter 52 18/02/16 3.680
Chapter 51 17/02/16 3.748
Chapter 50 17/02/16 3.785
Chapter 49 17/02/16 3.686
Chapter 48 16/02/16 3.720
Chapter 47 16/02/16 3.743
Chapter 46 16/02/16 3.665
Chapter 45 15/02/16 3.673
Chapter 44: - Lẫm 15/02/16 3.701
Chapter 43 15/02/16 3.681
Chapter 42 14/02/16 3.746
Chapter 41 13/02/16 3.746
Chapter 40 13/02/16 3.833
Chapter 39 13/02/16 4.532
Chapter 38 08/02/16 3.932
Chapter 37 08/02/16 3.809
Chapter 36 05/02/16 4.001
Chapter 35 04/02/16 3.891
Chapter 34 04/02/16 3.842
Chapter 33 04/02/16 3.903
Chapter 32 04/02/16 3.884
Chapter 31 04/02/16 3.888
Chapter 30 03/02/16 3.923
Chapter 29 03/02/16 3.815
Chapter 28 03/02/16 3.866
Chapter 27 03/02/16 3.845
Chapter 26 03/02/16 3.932
Chapter 25 02/02/16 4.023
Chapter 24 01/02/16 3.967
Chapter 23 01/02/16 3.965
Chapter 22 31/01/16 4.187
Chapter 21 31/01/16 4.093
Chapter 20 29/01/16 4.133
Chapter 19 29/01/16 4.016
Chapter 18 29/01/16 4.095
Chapter 17 28/01/16 4.086
Chapter 16 27/01/16 4.141
Chapter 15 27/01/16 4.124
Chapter 14 27/01/16 4.103
Chapter 13 26/01/16 4.162
Chapter 12 26/01/16 4.122
Chapter 11 26/01/16 4.087
Chapter 10 23/01/16 4.193
Chapter 9 23/01/16 4.122
Chapter 8 23/01/16 4.160
Chapter 7 22/01/16 4.232
Chapter 6 22/01/16 4.368
Chapter 5 22/01/16 4.534
Chapter 4 21/01/16 4.758
Chapter 3 20/01/16 4.941
Chapter 2 19/01/16 5.633
Chapter 1 19/01/16 7.251
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Sakura Ngọc 09:30 19/02Chapter 222Báo vi phạm
hóng
AuthorTrả lời
ngọc dũng 18:32 18/02Chapter 222Báo vi phạm
hóng
AuthorTrả lời
Sakura Ngọc 10:36 28/01Báo vi phạm
sao lâu quá vậy?
AuthorTrả lời
phuong 09:42 23/12/16Chapter 6Báo vi phạm
tao sao khong doc duoc tap 6 zay a
AuthorTrả lời
phuong 09:41 23/12/16Chapter 6Báo vi phạm
tai sao khong doc duoc tap 6 zay a
AuthorTrả lời
hoang hai 20:42 05/10/16Chapter 187Báo vi phạm
hóng tiếp
AuthorTrả lời
hoang hai 19:19 07/08/16Chapter 170Báo vi phạm
hóng main Móc kiếm ra
AuthorTrả lời
dick 22:05 12/07/16Chapter 3Báo vi phạm
hải vcl
AuthorTrả lời
quankd2 20:31 24/04/16Báo vi phạm
vãi cả lâu đang hóng để sem mỗi khi 2 ngày 3 chap mà 2 ngày rồi chưa thấy chap nào đau lòng
AuthorTrả lời
khánh henyai 13:07 23/04/16Báo vi phạm
phim này vẽ xấu vãi
AuthorTrả lời
Buôn lậu 11:24 21/04/16Báo vi phạm
Vãi dụ thằng bé vào tròng
AuthorTrả lời
Dao Tử Tiêu 22:08 20/04/16Báo vi phạm
truyeen tranh ngắn quá thớt nào být tiểu thuyết k..............
AuthorTrả lời
Buôn lậu 13:42 20/04/16Báo vi phạm
Vãi long chảo thủ like
AuthorTrả lời
Dao Tử Tiêu 21:20 19/04/16
main học đc cửu âm chân kinh-ngũ trả vồ sôi.............
AuthorTrả lời
sakuratltb2001 16:03 11/04/16Báo vi phạm
nham so chap kia

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch