Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chapter 411

[Cập nhật lúc: 20:00 27/01/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 1
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 2
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 3
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 4
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 5
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 6
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 7
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 8
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 9
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 10
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 11
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 12
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 13
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 14
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi chap 411 - Trang 15
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thông Thiên Giáo - Thông Thiên Giáo Chủ Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Tuyển các đạo hữu vào giáo phải cùng nhau thông thiên, tu luyện đỉnh phong, thông thiên bất tử bất diệt , chân đạp cửu thiên. https://www.facebook.com/groups/274755653439685/
Author Trả lời
Quy Phan Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm

cấm đi xuống cầu thang
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
 • Author
  Phồng tôm-sama Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Nếu seen trả lời thì tôi cũng khuyên bạn y chang
Author Trả lời
FBI 123 Ẩn danh 8 giờ trước Chapter 261 Báo vi phạm
1 phút tưởng niệm giành cho mộc tử😥😥😥
Author Trả lời
Thanh minh Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
Cho hỏi ý kiến của các hạ bộ này có hay ko??  emo
 • Author
  Maru 1080 Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Hay từ trong trứng.
Author Trả lời
Thông Thiên Giáo - Thông Thiên Giáo Chủ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Tuyển các đạo hữu vào giáo phải cùng nhau thông thiên, tu luyện đỉnh phong, thông thiên bất tử bất diệt , chân đạp cửu thiên.
Author Trả lời
Nguyễn Vũ Trần Tín Thành viên 1 ngày trước Chapter 441 Báo vi phạm
woa tu sĩ trái đất còn mạnh hơn cả bọn linh cảnh linh cảnh không có thiên tính
 • Author
  Th Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mạnh thế sao vẫn bị thua trận đầy xuống trái đất?
Author Trả lời
ACE Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Hết hoạt hình thì đến chap bao nhiêu v ae
 • Author
  Nguyễn Vũ Trần Tín Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  chap 3 mấy ý
Author Trả lời
FBI 123 Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 85 Báo vi phạm
Đồ đệ của dương quá
Author Trả lời
Nguyễn Vũ Trần Tín Thành viên 1 ngày trước Chapter 403 Báo vi phạm
lần này thì rồng lại về làm kiếm rồi haizz tốn bao công trốn đi được cuối cùng lại về làm kiếm tiếp
Author Trả lời
nguyen Kuro Thành viên 1 ngày trước Chapter 482 Báo vi phạm
đấm phát chết luôn
Author Trả lời
P Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 260 Báo vi phạm
Có gặp lại và giết chết con rồng ko
 • Author
  Béo Drink’s Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Có nha, lên linh cảnh vô tình gặp lại con rồng, cơ mà nó bị bắt lại rồi luyện xương thành kiếm, main lấy cây kiếm đó.
Author Trả lời
Long Thành viên 2 ngày trước Chapter 482 Báo vi phạm
Đã có chap 484 nhé anh em. Link đây nha: ranbista.byethost33.com
Author Trả lời
Nguyễn Vanh Thành viên 2 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
ve cang ngay cang dep
Author Trả lời
Zack Dwayne Thành viên 2 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
vẽ có thể k đc sắc sảo ,nhưng mới 2 tập đầu đã thấy hàivl rồi 
hơi tiếc 1 tập vẽ hơi ngắn emo
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Dược Thần Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  ngắn nhưng mà nó có tận gần 500 chap bạn ơi  emo
Author Trả lời
Hải sâm Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 482 Báo vi phạm
Mà có ai biết cái bộ truyện main bị đưa về quá khứ rồi gặp công chúa bị nó cho ăn tên sau đó làm quản gia cho gia đình nào mà có 3 đưa tóc hồng rồi nó còn giúp 3 đứa ý kinh làm nước hoa váy... truyện hay vl mà bị ngừng
 • Author
  Tùng Lâm Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Hình như là cực phẩm gia đinh
  Drop lâu lắm r
 • Author
  cac cac Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Có cả phim rồi đấy tên phim là cực phẩm gia đinh luôn