Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 33 - Trang 87
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
tao iu neko ? Thành viên 14 giờ trước Chapter 47 Báo vi phạm
solo boss 1 mình còn dẫn quân làm j v ?
 • Author
  Phong Thủy thần Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Hướng dẫn bọn nó đánh quái và thu thập đồ?? Chả lẽ cứ 1 mình nó đi ra đi vào thu đồ 1 mình cả khu đến bh, đào bao nhiêu quặng nx
Author Trả lời
Phan Duy Thành viên 17 giờ trước Chapter 47 Báo vi phạm
Nhìn thg main mà ta tưởng nhân vật quần chúng chứ nói thiệt bộ giáp main nó bần vãi cức gì đâu mà đội quân mặt nạ hãm lol thật
 • Author
  djdj Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  Hội mặt nạ. Má cái tên nghe trẻ trâu vl . mặc bộ giáp vs đeo mặt nạ hìn bần thiệt .deo ngầu chút nào
Author Trả lời
Dinh Bui Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
Bạn nào muốn tham gia nhóm zalo bàn luận về truyện thì ib 0965790526
Author Trả lời
FBI Fake Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Dã quái mạnh thế game thế này sao chơi mới giai đoạn 20 % thôi đấy quái khỏe thế thì nghỉ game
Author Trả lời
Vanduong Yasuo Thành viên 1 ngày trước Chapter 38 Báo vi phạm
Từ cháp trước đã nghi nghi sao bồ thằng hội phó giống con trên giường thăng hoi trưởng vl rùi
Author Trả lời
Vuong Anh Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Tính cách main thối nát cùng cực bộ giáp nhìn đã ngứa mắt ngôn từ nói ra đúng chất thể hiện mk là bố thiên hạ k nghe thì cút k chấp thuận thì cũng cút. Lúc đàm phán vs quốc gia hay người khác lại mở mồm nói câu chắc mx k hiểu vị thế của mx ở đâu nghe như phản diện. Thằng này đến lúc boss cuối chết thí đ nào cũng bị tống vào tù.
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  ??? Bạn đứng trước tụi chính phủ xạo loz, lợi dụng mình, với cả player cả nước,... Không biết bạn có đàng hoàng ko nhể? Bạn yếu hơn thì bạn sợ, bạn nhường nhịn thui :))) Nhưng main mạnh nhất, main có quyền khịa tụi chính phủ; Chính phủ mới là lũ thối nát, láo xược, và đéo hiểu vị thế của mình!! Thử ngon thì chọc chó đi nào, đéo còn nhà xanh hay cả nhà trắng...
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chính phủ tận thế vẫn lợi dụng player, ưu tiên mình, thích lên mặt,... Main chưa cho bay màu hết là may rồi! Tính cách main thì real thôi, mạnh có quyền, như main là tốt rồi, và ko thk nào là hero đéo cả. Thích thì làm, antihero. Như bạn thì coi siêu nhân hay mấy bộ main hiền lương đi :)))
 • Author
  Thần Vương Hỗn Độn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Xưa tới nay đều thế,quan võ ghét quan văn,vì lũ quan văn chỉ việc xạo L và tham ô,có việc thì quan có đánh sml mới lên được,còn lũ quan văn chỉ việc nịnh và võ mông ngựa,thế nên quan văn toàn lũ ăn hại
Author Trả lời
uu Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
từ lúc xem đến giờ tao vẫn cứ có ác cảm với bộ giáp của main
nếu ông tác giả thay bộ giáp của main bằng quần đùi ,áo ba lỗ, dép tổ ông thì hay biết mấy. à còn cây búa thì thay bằng cây chổi đót gắn khiên cao sao vàng như mấy thanh niên biểu tình bên Mỹ nữa thì phải gọi là ờ mấy zìng gút chóp tác giả
 • Author
  Hoàng Thắng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tôi là ng chs leo tháp 1 mình- thích dép tổ ong qua đó mà đọc🤣
Author Trả lời
Thiên Đường Không Cửa Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Mấy thằng kia muốn phá bỏ giới hạn lv chắc méo còn cơ hội nữa rồi. Vì cái đảo nó lặn mịa rồi còn đâu. Còn main thì cứ phà phà farm golem thăng cấp
 • Author
  Ma giáo Sát Thủ Tâm Giới Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Biết trước sao được mấy năm sau nó lại ngoi lên thì sao
 • Author
  anh xtanh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  10 năm ngoi lên 1 lần, có thể xuất hiện hoặc ko :)))
 • Author
  Phạm Tuấn Anh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  10 năm nx thg này bỏ xa bọn kia r. Lúc ấy nó làm gì chả đc
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mấy đứa kia còn chưa chắc biết thuốc đó tồn tại nữa là
Author Trả lời
phat ok555 Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
'
Author Trả lời
lllll jonh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
'
Author Trả lời
lllll jonh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
'
Author Trả lời
Lương Công Thiện [༺༒༻] (☔ ͡° ͜ʖ ͡°)☕ Thành viên 2 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Giáp chỉ số ngon nhưng như cek phải tôi tôi cũng thế nhưng nên đổi lại cả bộ
Author Trả lời
Le Dung Thành viên 3 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Sao truyện hàn như kiểu ghét chính phủ và quân đội vậy nhỉ? Bom đạn chưa bao giờ bị phế như bây giờ
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Vũ khí có mana như game mới sát thương người từ trong game đc :))) Tủi chính phủ
 • Author
  Le Dung Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Vậy làm thế quái nào mà ng trong game gây sát thương đc cho ng bên ngoài
 • Author
  Juggernaut MK3 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ví dụ như vậy sao ổng hiểu xD.
  Ví như Kiếm quang học vs kiếm gỗ ấy
 • Author
  Zzz Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Bọn nó thích kiểu đó thì cũng chịu, nói ra thì vô lý bọn chính phủ với vũ khí hiện đại đòi ra oai đi bắt ép thằng mạnh như thần cầm trong tay đội quân thằng nào cũng như siêu nhân. Giờ toàn truyện kiểu võ mồm với lý lẽ dở hơi
 • Author
  8wj Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  mấy bác hỏi vậy thì em cũng chịu chắc lúc nào bên hàn hết dịch em sang bển hỏi ông tác giả cho
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nói đơn giản thì vật liệu trong game có chứa mana, bền hơn real life rất nhiều! ( Game mà lị ). Còn real life thì mang tính có sẵn r, chả có phép hay mana gì sất!! Bom thì đơn giản là bom, trong khi mấy phép trong game thì kinh vl ra,... Vs lại trong game chơi chỉ số giáp, máu,... Vũ khí ngoài đời sao chơi đc???
Author Trả lời
sky Thành viên 3 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
ít nhất thì CP đã khá thông manh khi giao dãy núi thép cho main emo
 • Author
  Duy Diy Hephaestus Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Khó giải quyết thì ném cho đứa mình ghét
 • Author
  Senpai Oraru Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mà đứa chính phủ mún chọc, đéo nước nào dám đụng!!
Author Trả lời
nguyen huy khoi Thành viên 3 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
:))