Suzuka

Suzuka
Lượt xem: 6.448
Nội dung

Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì... có trời biết, đất không biết.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 166 15/03/15 3.062
Chapter 165 15/03/15 3.043
Chapter 164 15/03/15 3.044
Chapter 163 15/03/15 3.019
Chapter 162 15/03/15 3.017
Chapter 161 15/03/15 3.017
Chapter 160 15/03/15 3.030
Chapter 159 15/03/15 3.016
Chapter 158 15/03/15 3.016
Chapter 157 15/03/15 3.016
Chapter 156 15/03/15 3.036
Chapter 155 15/03/15 3.020
Chapter 154 15/03/15 3.023
Chapter 153 15/03/15 3.019
Chapter 152 15/03/15 3.016
Chapter 151 15/03/15 3.016
Chapter 150 15/03/15 3.018
Chapter 149 15/03/15 3.016
Chapter 148 15/03/15 3.016
Chapter 147 15/03/15 3.020
Chapter 146 15/03/15 3.017
Chapter 145 15/03/15 3.020
Chapter 144 15/03/15 3.035
Chapter 143 15/03/15 3.022
Chapter 142 15/03/15 3.016
Chapter 141 15/03/15 3.017
Chapter 140 15/03/15 3.017
Chapter 139 15/03/15 3.016
Chapter 138 15/03/15 3.017
Chapter 137 15/03/15 3.017
Chapter 136 15/03/15 3.018
Chapter 135 15/03/15 3.023
Chapter 134 15/03/15 3.020
Chapter 133 15/03/15 3.019
Chapter 132 15/03/15 3.015
Chapter 131 15/03/15 3.014
Chapter 130 15/03/15 3.017
Chapter 129 15/03/15 3.014
Chapter 128 15/03/15 3.016
Chapter 127 15/03/15 3.013
Chapter 126 15/03/15 3.015
Chapter 125 15/03/15 3.014
Chapter 124 15/03/15 3.015
Chapter 123 15/03/15 3.015
Chapter 122 15/03/15 3.018
Chapter 121 15/03/15 3.014
Chapter 120 15/03/15 3.028
Chapter 119 15/03/15 3.015
Chapter 118 15/03/15 3.016
Chapter 117 15/03/15 3.014
Chapter 116 15/03/15 3.015
Chapter 115 15/03/15 3.015
Chapter 114 15/03/15 3.015
Chapter 113 15/03/15 3.050
Chapter 112 15/03/15 3.016
Chapter 111 15/03/15 3.015
Chapter 110 15/03/15 3.014
Chapter 109 15/03/15 3.014
Chapter 108 15/03/15 3.013
Chapter 107 15/03/15 3.013
Chapter 106 15/03/15 3.014
Chapter 105 15/03/15 3.024
Chapter 104 15/03/15 3.018
Chapter 103 15/03/15 3.016
Chapter 102 15/03/15 3.012
Chapter 101 15/03/15 3.012
Chapter 100 15/03/15 3.014
Chapter 99 15/03/15 3.013
Chapter 98 15/03/15 3.012
Chapter 97 15/03/15 3.012
Chapter 96 15/03/15 3.014
Chapter 95 15/03/15 3.028
Chapter 94 15/03/15 3.014
Chapter 93 15/03/15 3.025
Chapter 92 15/03/15 3.014
Chapter 91 15/03/15 3.014
Chapter 90 15/03/15 3.013
Chapter 89 15/03/15 3.012
Chapter 88 15/03/15 3.012
Chapter 87 15/03/15 3.013
Chapter 86 15/03/15 3.010
Chapter 85 15/03/15 3.013
Chapter 84 15/03/15 3.013
Chapter 83 15/03/15 3.014
Chapter 82 15/03/15 3.012
Chapter 81 15/03/15 3.012
Chapter 80 15/03/15 3.010
Chapter 79 15/03/15 3.011
Chapter 78 15/03/15 3.017
Chapter 77 15/03/15 3.016
Chapter 76 15/03/15 3.018
Chapter 75 15/03/15 3.018
Chapter 74 15/03/15 3.013
Chapter 73 15/03/15 3.013
Chapter 72 15/03/15 3.011
Chapter 71 15/03/15 3.012
Chapter 70 15/03/15 3.020
Chapter 69 15/03/15 3.012
Chapter 68 15/03/15 3.012
Chapter 67 15/03/15 3.012
Chapter 66 15/03/15 3.012
Chapter 65 15/03/15 3.012
Chapter 64 15/03/15 3.013
Chapter 63 15/03/15 3.012
Chapter 62 15/03/15 3.012
Chapter 61 15/03/15 3.014
Chapter 60 15/03/15 3.017
Chapter 59 15/03/15 3.012
Chapter 58 15/03/15 3.025
Chapter 57 15/03/15 3.013
Chapter 56 15/03/15 3.013
Chapter 55 15/03/15 3.015
Chapter 54 15/03/15 3.020
Chapter 53 15/03/15 3.012
Chapter 52 15/03/15 3.015
Chapter 51 15/03/15 3.059
Chapter 50 15/03/15 3.014
Chapter 49 15/03/15 3.012
Chapter 48 15/03/15 3.012
Chapter 47 15/03/15 3.020
Chapter 46 15/03/15 3.013
Chapter 45 15/03/15 3.014
Chapter 44 15/03/15 3.015
Chapter 43 15/03/15 3.014
Chapter 42 15/03/15 3.012
Chapter 41 15/03/15 3.017
Chapter 40 15/03/15 3.013
Chapter 39 15/03/15 3.338
Chapter 38 15/03/15 3.013
Chapter 37 15/03/15 3.012
Chapter 36 15/03/15 3.012
Chapter 35 15/03/15 3.013
Chapter 34 15/03/15 3.016
Chapter 33 15/03/15 3.022
Chapter 32 15/03/15 3.013
Chapter 31 15/03/15 3.015
Chapter 30 15/03/15 3.011
Chapter 29 15/03/15 3.017
Chapter 28 15/03/15 3.012
Chapter 27 15/03/15 3.014
Chapter 26 15/03/15 3.027
Chapter 25 15/03/15 3.014
Chapter 24 15/03/15 3.020
Chapter 23 15/03/15 3.011
Chapter 22 15/03/15 3.013
Chapter 21 15/03/15 3.012
Chapter 20 15/03/15 3.013
Chapter 19 15/03/15 3.014
Chapter 18 15/03/15 3.014
Chapter 17 15/03/15 3.029
Chapter 16 15/03/15 3.309
Chapter 15 15/03/15 3.015
Chapter 14 15/03/15 3.012
Chapter 13 15/03/15 3.015
Chapter 12 15/03/15 3.016
Chapter 12 15/03/15 3.037
Chapter 11 15/03/15 3.014
Chapter 11 15/03/15 3.012
Chapter 11 15/03/15 3.012
Chapter 10 15/03/15 3.016
Chapter 10 15/03/15 3.013
Chapter 9 15/03/15 3.011
Chapter 8 15/03/15 3.015
Chapter 7 15/03/15 3.019
Chapter 6 15/03/15 3.015
Chapter 5 15/03/15 3.016
Chapter 4 15/03/15 3.015
Chapter 3 15/03/15 3.022
Chapter 2 15/03/15 3.044
Chapter 2 15/03/15 3.034
Chapter 1 15/03/15 3.049
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch