Sword Soul - Kiếm Hồn

Sword Soul - Kiếm Hồn
Lượt xem: 7.067
Nội dung

Một chàng trai đến từ Đao Giới, nơi chỉ có luyện Đao Pháp. Do một lần tình cờ + duyên phận cứu được linh hồn của một đại ca bên Kiếm Giới. Do linh hồn này từng là boss và nhận thấy cậu bé có khiếu về kiếm nên đã truyền dạy và cùng nhau phiêu lưu đến Kiếm Giới.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 63 15/03/15 3.083
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.059
Chapter 60 15/03/15 3.055
Chapter 59 15/03/15 3.037
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.063
Chapter 56 15/03/15 3.069
Chapter 55 15/03/15 3.058
Chapter 54 15/03/15 3.073
Chapter 53 15/03/15 3.056
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.056
Chapter 50 15/03/15 3.063
Chapter 49 15/03/15 3.038
Chapter 48 15/03/15 3.038
Chapter 47 15/03/15 3.040
Chapter 46 15/03/15 3.054
Chapter 45 15/03/15 3.062
Chapter 44 15/03/15 3.059
Chapter 43 15/03/15 3.055
Chapter 42 15/03/15 3.063
Chapter 41 15/03/15 3.058
Chapter 40 15/03/15 3.061
Chapter 39 15/03/15 3.057
Chapter 38 15/03/15 3.065
Chapter 37 15/03/15 3.050
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.069
Chapter 34 15/03/15 3.039
Chapter 33 15/03/15 3.056
Chapter 32 15/03/15 3.062
Chapter 31 15/03/15 3.053
Chapter 30 15/03/15 3.058
Chapter 29 15/03/15 3.069
Chapter 28 15/03/15 3.061
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.064
Chapter 25 15/03/15 3.076
Chapter 24 15/03/15 3.072
Chapter 23 15/03/15 3.044
Chapter 22 15/03/15 3.044
Chapter 21 15/03/15 3.065
Chapter 20 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.066
Chapter 18 15/03/15 3.044
Chapter 17 15/03/15 3.070
Chapter 16 15/03/15 3.072
Chapter 15 15/03/15 3.070
Chapter 14 15/03/15 3.043
Chapter 13 15/03/15 3.053
Chapter 12 15/03/15 3.082
Chapter 11 15/03/15 3.048
Chapter 10 15/03/15 3.334
Chapter 9 15/03/15 3.069
Chapter 8 15/03/15 3.070
Chapter 7 15/03/15 3.081
Chapter 6 15/03/15 3.070
Chapter 5 15/03/15 3.076
Chapter 4 15/03/15 3.069
Chapter 3 15/03/15 3.079
Chapter 2 15/03/15 3.068
Chapter 1 15/03/15 3.079
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch