TAL

TAL
Lượt xem: 7.553
Nội dung

Họ bước đi như người bình thường, họ nói chuyện như những người bình thường nhưng trong thực tế không có gì bình thường về họ. Là vì họ có thể hiện thực một hình ảnh mà họ có trong tâm trí của họ ... Họ tự gọi mình là "Chachaoong" đó cũng có nghĩa là "Shaman" và họ không biết họ đến với thế giới này như thế nào hoặc khi nào. Bây giờ là thời gian mà ông vua hiện tại của họ lựa chọn một người kế tục trong tương lai và vì vậy ông đã làm bằng cách chọn Yu Jin một con người bình thường ...? Nhiều người trong số các Chachaoong không thể chịu đựng được một phán quyết của con người đặt lên họ. Thế là cậu bé tội nghiệp Yu Jin đang yên ổn một cuộc sống như bao học sinh khác luôn bảo nỗ lực bảo vệ khỏi những ChaChaYoong muốn giết cậu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 16/09/15 3.110
Chapter 107 18/03/15 3.071
Chapter 106 18/03/15 3.066
Chapter 105 18/03/15 3.043
Chapter 104 18/03/15 3.039
Chapter 103 18/03/15 3.036
Chapter 102 18/03/15 3.036
Chapter 101 18/03/15 3.050
Chapter 100 18/03/15 3.039
Chapter 99 18/03/15 3.042
Chapter 98 18/03/15 3.046
Chapter 97 18/03/15 3.039
Chapter 96 18/03/15 3.041
Chapter 95 18/03/15 3.041
Chapter 94 18/03/15 3.045
Chapter 93 18/03/15 3.041
Chapter 92 18/03/15 3.039
Chapter 91 18/03/15 3.042
Chapter 90 18/03/15 3.045
Chapter 89 18/03/15 3.039
Chapter 88 18/03/15 3.046
Chapter 87 18/03/15 3.042
Chapter 86 18/03/15 3.044
Chapter 85 18/03/15 3.038
Chapter 84 18/03/15 3.043
Chapter 83 18/03/15 3.039
Chapter 82 18/03/15 3.049
Chapter 80 18/03/15 3.039
Chapter 79 18/03/15 3.040
Chapter 78 18/03/15 3.043
Chapter 77 18/03/15 3.039
Chapter 76 18/03/15 3.040
Chapter 75 18/03/15 3.039
Chapter 74 18/03/15 3.041
Chapter 73 18/03/15 3.042
Chapter 72 18/03/15 3.044
Chapter 71 18/03/15 3.040
Chapter 70 18/03/15 3.040
Chapter 69 18/03/15 3.042
Chapter 68 18/03/15 3.046
Chapter 67 18/03/15 3.041
Chapter 66 18/03/15 3.039
Chapter 65 18/03/15 3.044
Chapter 64 18/03/15 3.042
Chapter 63.5 18/03/15 3.061
Chapter 63 18/03/15 3.043
Chapter 62 18/03/15 3.049
Chapter 61 18/03/15 3.044
Chapter 60 18/03/15 3.041
Chapter 59 18/03/15 3.039
Chapter 58 18/03/15 3.045
Chapter 57 18/03/15 3.047
Chapter 56 18/03/15 3.049
Chapter 55 18/03/15 3.041
Chapter 54 18/03/15 3.045
Chapter 53 18/03/15 3.043
Chapter 52 18/03/15 3.042
Chapter 51 18/03/15 3.042
Chapter 50 18/03/15 3.044
Chapter 49 18/03/15 3.039
Chapter 48 18/03/15 3.042
Chapter 47 18/03/15 3.044
Chapter 46 18/03/15 3.044
Chapter 41 18/03/15 3.040
Chapter 40 18/03/15 3.042
Chapter 39 18/03/15 3.043
Chapter 38 18/03/15 3.044
Chapter 37 18/03/15 3.044
Chapter 36 18/03/15 3.045
Chapter 34 18/03/15 3.043
Chapter 31 18/03/15 3.044
Chapter 30 18/03/15 3.052
Chapter 27 18/03/15 3.056
Chapter 26 18/03/15 3.061
Chapter 25 18/03/15 3.068
Chapter 24 18/03/15 3.055
Chapter 23 18/03/15 3.053
Chapter 22 18/03/15 3.052
Chapter 21 18/03/15 3.051
Chapter 20 18/03/15 3.050
Chapter 19 18/03/15 3.043
Chapter 18 18/03/15 3.043
Chapter 17 18/03/15 3.051
Chapter 14 18/03/15 3.051
Chapter 13 18/03/15 3.055
Chapter 11 18/03/15 3.050
Chapter 10 18/03/15 3.051
Chapter 9 18/03/15 3.055
Chapter 8 15/03/15 3.048
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 6 15/03/15 3.055
Chapter 5 15/03/15 3.051
Chapter 4 15/03/15 3.049
Chapter 3 15/03/15 3.055
Chapter 2 15/03/15 3.056
Chapter 1 15/03/15 3.087
Chapter 0: - Prologue 15/03/15 3.057
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch