TAL

TAL
Lượt xem: 7.367
Nội dung

Họ bước đi như người bình thường, họ nói chuyện như những người bình thường nhưng trong thực tế không có gì bình thường về họ. Là vì họ có thể hiện thực một hình ảnh mà họ có trong tâm trí của họ ... Họ tự gọi mình là "Chachaoong" đó cũng có nghĩa là "Shaman" và họ không biết họ đến với thế giới này như thế nào hoặc khi nào. Bây giờ là thời gian mà ông vua hiện tại của họ lựa chọn một người kế tục trong tương lai và vì vậy ông đã làm bằng cách chọn Yu Jin một con người bình thường ...? Nhiều người trong số các Chachaoong không thể chịu đựng được một phán quyết của con người đặt lên họ. Thế là cậu bé tội nghiệp Yu Jin đang yên ổn một cuộc sống như bao học sinh khác luôn bảo nỗ lực bảo vệ khỏi những ChaChaYoong muốn giết cậu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 108 16/09/15 3.109
Chapter 107 18/03/15 3.071
Chapter 106 18/03/15 3.066
Chapter 105 18/03/15 3.042
Chapter 104 18/03/15 3.038
Chapter 103 18/03/15 3.035
Chapter 102 18/03/15 3.035
Chapter 101 18/03/15 3.049
Chapter 100 18/03/15 3.037
Chapter 99 18/03/15 3.041
Chapter 98 18/03/15 3.045
Chapter 97 18/03/15 3.037
Chapter 96 18/03/15 3.039
Chapter 95 18/03/15 3.038
Chapter 94 18/03/15 3.043
Chapter 93 18/03/15 3.039
Chapter 92 18/03/15 3.037
Chapter 91 18/03/15 3.039
Chapter 90 18/03/15 3.043
Chapter 89 18/03/15 3.037
Chapter 88 18/03/15 3.044
Chapter 87 18/03/15 3.038
Chapter 86 18/03/15 3.042
Chapter 85 18/03/15 3.036
Chapter 84 18/03/15 3.041
Chapter 83 18/03/15 3.037
Chapter 82 18/03/15 3.047
Chapter 80 18/03/15 3.037
Chapter 79 18/03/15 3.038
Chapter 78 18/03/15 3.042
Chapter 77 18/03/15 3.038
Chapter 76 18/03/15 3.038
Chapter 75 18/03/15 3.037
Chapter 74 18/03/15 3.038
Chapter 73 18/03/15 3.040
Chapter 72 18/03/15 3.042
Chapter 71 18/03/15 3.038
Chapter 70 18/03/15 3.038
Chapter 69 18/03/15 3.040
Chapter 68 18/03/15 3.045
Chapter 67 18/03/15 3.039
Chapter 66 18/03/15 3.038
Chapter 65 18/03/15 3.043
Chapter 64 18/03/15 3.041
Chapter 63.5 18/03/15 3.059
Chapter 63 18/03/15 3.042
Chapter 62 18/03/15 3.047
Chapter 61 18/03/15 3.042
Chapter 60 18/03/15 3.039
Chapter 59 18/03/15 3.037
Chapter 58 18/03/15 3.044
Chapter 57 18/03/15 3.042
Chapter 56 18/03/15 3.046
Chapter 55 18/03/15 3.038
Chapter 54 18/03/15 3.041
Chapter 53 18/03/15 3.039
Chapter 52 18/03/15 3.039
Chapter 51 18/03/15 3.041
Chapter 50 18/03/15 3.042
Chapter 49 18/03/15 3.038
Chapter 48 18/03/15 3.041
Chapter 47 18/03/15 3.043
Chapter 46 18/03/15 3.042
Chapter 41 18/03/15 3.039
Chapter 40 18/03/15 3.041
Chapter 39 18/03/15 3.042
Chapter 38 18/03/15 3.043
Chapter 37 18/03/15 3.043
Chapter 36 18/03/15 3.043
Chapter 34 18/03/15 3.042
Chapter 31 18/03/15 3.043
Chapter 30 18/03/15 3.051
Chapter 27 18/03/15 3.055
Chapter 26 18/03/15 3.060
Chapter 25 18/03/15 3.066
Chapter 24 18/03/15 3.053
Chapter 23 18/03/15 3.051
Chapter 22 18/03/15 3.050
Chapter 21 18/03/15 3.049
Chapter 20 18/03/15 3.049
Chapter 19 18/03/15 3.042
Chapter 18 18/03/15 3.041
Chapter 17 18/03/15 3.049
Chapter 14 18/03/15 3.050
Chapter 13 18/03/15 3.053
Chapter 11 18/03/15 3.047
Chapter 10 18/03/15 3.047
Chapter 9 18/03/15 3.051
Chapter 8 15/03/15 3.044
Chapter 7 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.052
Chapter 5 15/03/15 3.048
Chapter 4 15/03/15 3.046
Chapter 3 15/03/15 3.052
Chapter 2 15/03/15 3.053
Chapter 1 15/03/15 3.083
Chapter 0: - Prologue 15/03/15 3.056
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch