Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Tam Nhãn Hao Thiên Lục
Lượt xem: 81.737
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Xếp hạng: 4,2/5 - 18 Lượt đánh giá.
Nội dung

Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 222 08:31 20/01 3.347
Chapter 221.5 11:32 17/01 3.258
Chapter 221 20:00 15/01 3.284
Chapter 220.8 10:29 12/01 3.327
Chapter 220.7 13:09 11/01 3.310
Chapter 220.6 09:13 10/01 3.331
Chapter 220.5 09:35 04/01 3.365
Chapter 220 30/12/16 3.304
Chapter 219.5 17/12/16 3.273
Chapter 219 13/12/16 3.249
Chapter 218 28/11/16 3.340
Chapter 217 18/11/16 3.344
Chapter 216 28/10/16 3.339
Chapter 215.5 15/10/16 3.219
Chapter 215 14/10/16 3.352
Chapter 214.5 24/09/16 3.362
Chapter 214 15/09/16 3.438
Chapter 213 06/09/16 3.313
Chapter 212 19/08/16 3.361
Chapter 211 11/08/16 3.310
Chapter 210 17/07/16 3.259
Chapter 209.5 17/07/16 3.156
Chapter 209 05/07/16 3.182
Chapter 208 16/06/16 3.219
Chapter 207 06/06/16 3.270
Chapter 206.5 28/05/16 3.269
Chapter 206 07/05/16 3.359
Chapter 205 30/04/16 3.433
Chapter 204.5 17/04/16 3.259
Chapter 204 07/04/16 3.320
Chapter 203 24/03/16 3.325
Chapter 202 06/03/16 3.277
Chapter 201.5 26/02/16 3.309
Chapter 201 22/02/16 3.271
Chapter 200 25/01/16 3.484
Chapter 199 02/01/16 3.384
Chapter 198.5 30/12/15 3.342
Chapter 198 23/12/15 3.363
Chapter 197 23/12/15 3.309
Chapter 196 03/12/15 3.325
Chapter 195 03/12/15 3.282
Chapter 194 26/11/15 3.311
Chapter 193 26/11/15 3.294
Chapter 192 04/11/15 3.301
Chapter 191 22/10/15 3.299
Chapter 190 22/10/15 3.319
Chapter 189 25/09/15 3.359
Chapter 188 24/09/15 3.318
Chapter 187 13/09/15 3.408
Chapter 186 13/09/15 3.356
Chapter 185 24/08/15 3.376
Chapter 184 24/08/15 3.296
Chapter 183 14/08/15 3.328
Chapter 182 22/07/15 3.321
Chapter 181 22/07/15 3.358
Chapter 180 17/07/15 3.339
Chapter 179 17/07/15 3.253
Chapter 178 23/06/15 3.298
Chapter 177 23/06/15 3.271
Chapter 176 06/06/15 3.310
Chapter 175 02/06/15 3.284
Chapter 174 01/06/15 3.266
Chapter 173 31/05/15 3.275
Chapter 172 30/05/15 3.320
Chapter 171 29/05/15 3.275
Chapter 170 28/05/15 3.296
Chapter 169 27/05/15 3.272
Chapter 168 26/05/15 3.274
Chapter 167 25/05/15 3.299
Chapter 166 24/05/15 3.297
Chapter 165 23/05/15 3.280
Chapter 164 22/05/15 3.276
Chapter 163 21/05/15 3.286
Chapter 162 19/05/15 3.316
Chapter 161 15/05/15 3.345
Chapter 160 17/05/15 3.292
Chapter 159 16/05/15 3.272
Chapter 158 15/05/15 3.289
Chapter 157 14/05/15 3.281
Chapter 156 13/05/15 3.285
Chapter 155 12/05/15 3.300
Chapter 154 11/05/15 3.308
Chapter 153 10/05/15 3.292
Chapter 152 09/05/15 3.290
Chapter 151 08/05/15 3.291
Chapter 150 07/05/15 3.292
Chapter 149 06/05/15 3.288
Chapter 148 05/05/15 3.304
Chapter 147 04/05/15 3.302
Chapter 146 04/05/15 3.299
Chapter 145 02/05/15 3.336
Chapter 144 01/05/15 3.305
Chapter 143 30/04/15 3.346
Chapter 142 29/04/15 3.357
Chapter 141 28/04/15 3.348
Chapter 140 27/04/15 3.363
Chapter 139 26/04/15 3.397
Chapter 138 25/04/15 3.338
Chapter 137 24/04/15 3.307
Chapter 136 23/04/15 3.308
Chapter 135 22/04/15 3.307
Chapter 134 21/04/15 3.300
Chapter 133 20/04/15 3.296
Chapter 132 19/04/15 3.305
Chapter 131 18/04/15 3.309
Chapter 130 17/04/15 3.303
Chapter 129 16/04/15 3.335
Chapter 128 15/04/15 3.290
Chapter 127 14/04/15 3.309
Chapter 126 13/04/15 3.301
Chapter 125 12/04/15 3.310
Chapter 124 11/04/15 3.302
Chapter 123 10/04/15 3.305
Chapter 122 09/04/15 3.291
Chapter 121 08/04/15 3.325
Chapter 120 07/04/15 3.302
Chapter 119 06/04/15 3.277
Chapter 118 05/04/15 3.336
Chapter 117 04/04/15 3.296
Chapter 116 03/04/15 3.285
Chapter 115 02/04/15 3.302
Chapter 114 01/04/15 3.286
Chapter 113 31/03/15 3.281
Chapter 112 30/03/15 3.274
Chapter 111 29/03/15 3.291
Chapter 110 28/03/15 3.284
Chapter 109 27/03/15 3.268
Chapter 108 26/03/15 3.279
Chapter 107 25/03/15 3.288
Chapter 106 24/03/15 3.277
Chapter 105 23/03/15 3.285
Chapter 104 22/03/15 3.278
Chapter 103 20/03/15 3.302
Chapter 102 19/03/15 3.280
Chapter 101 18/03/15 3.268
Chapter 100 17/03/15 3.293
Chapter 99 16/03/15 3.244
Chapter 98 16/03/15 3.266
Chapter 97 16/03/15 3.277
Chapter 96 16/03/15 3.283
Chapter 95 16/03/15 3.333
Chapter 94 16/03/15 3.287
Chapter 93 16/03/15 3.303
Chapter 92 16/03/15 3.282
Chapter 91 16/03/15 3.290
Chapter 90 16/03/15 3.336
Chapter 89 16/03/15 3.257
Chapter 88 16/03/15 3.343
Chapter 87 16/03/15 3.274
Chapter 86 16/03/15 3.263
Chapter 85 16/03/15 3.254
Chapter 84 16/03/15 3.262
Chapter 83 16/03/15 3.234
Chapter 82 16/03/15 3.247
Chapter 81 16/03/15 3.269
Chapter 80 16/03/15 3.291
Chapter 79 16/03/15 3.268
Chapter 78 16/03/15 3.310
Chapter 77.2 16/03/15 3.260
Chapter 77.1 16/03/15 3.306
Chapter 77 16/03/15 3.279
Chapter 76 16/03/15 3.257
Chapter 75 16/03/15 3.278
Chapter 74 16/03/15 3.270
Chapter 73 16/03/15 3.268
Chapter 72 16/03/15 3.276
Chapter 71 16/03/15 3.271
Chapter 70 16/03/15 3.287
Chapter 69 16/03/15 3.305
Chapter 68 16/03/15 3.323
Chapter 67 16/03/15 3.292
Chapter 66 16/03/15 3.292
Chapter 65 16/03/15 3.298
Chapter 64 16/03/15 3.309
Chapter 63 16/03/15 3.311
Chapter 62 16/03/15 3.325
Chapter 61 16/03/15 3.341
Chapter 60 16/03/15 3.335
Chapter 59 16/03/15 3.306
Chapter 58 16/03/15 3.328
Chapter 57 16/03/15 3.336
Chapter 56 16/03/15 3.333
Chapter 55 16/03/15 3.349
Chapter 54 16/03/15 3.328
Chapter 53 16/03/15 3.330
Chapter 52 16/03/15 3.307
Chapter 51 16/03/15 3.330
Chapter 50 16/03/15 3.343
Chapter 49 16/03/15 3.328
Chapter 48 16/03/15 3.316
Chapter 47 16/03/15 3.324
Chapter 46 16/03/15 3.328
Chapter 45 16/03/15 3.356
Chapter 44 16/03/15 3.332
Chapter 43 16/03/15 3.326
Chapter 42 16/03/15 3.323
Chapter 41 16/03/15 3.336
Chapter 40 16/03/15 3.341
Chapter 39 16/03/15 3.324
Chapter 38 16/03/15 3.357
Chapter 37 16/03/15 3.341
Chapter 36 16/03/15 3.342
Chapter 35 16/03/15 3.361
Chapter 34 16/03/15 3.348
Chapter 33 16/03/15 3.342
Chapter 32 16/03/15 3.366
Chapter 31 16/03/15 3.349
Chapter 30 16/03/15 3.395
Chapter 29 16/03/15 3.362
Chapter 28 16/03/15 3.354
Chapter 27 16/03/15 3.369
Chapter 26 16/03/15 3.366
Chapter 25 16/03/15 3.361
Chapter 24 16/03/15 3.379
Chapter 23 16/03/15 3.341
Chapter 22 16/03/15 3.369
Chapter 21 16/03/15 3.358
Chapter 20 16/03/15 3.393
Chapter 19 16/03/15 3.349
Chapter 18 16/03/15 3.370
Chapter 17 16/03/15 3.370
Chapter 16 16/03/15 3.363
Chapter 15 16/03/15 3.389
Chapter 14 16/03/15 3.372
Chapter 13 16/03/15 3.379
Chapter 12 16/03/15 3.411
Chapter 11 16/03/15 3.439
Chapter 10 16/03/15 3.474
Chapter 9 16/03/15 3.440
Chapter 8 16/03/15 3.476
Chapter 7 16/03/15 3.527
Chapter 6 16/03/15 3.547
Chapter 5 16/03/15 3.672
Chapter 4 16/03/15 3.663
Chapter 3 16/03/15 3.750
Chapter 2 16/03/15 3.960
Chapter 1 16/03/15 4.845
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
mắm 13:44 19/01Chapter 222Báo vi phạm
sao lại ko sub
AuthorTrả lời
mắm 12:15 12/01Chapter 220.8Báo vi phạm
mua haha tiễn ca đúng là...
AuthorTrả lời
Hi 14:44 05/01Chapter 220.5Báo vi phạm
Hi vọng ra nhanh hơn
AuthorTrả lời
NIKKI MIU 21:37 04/01Chapter 15Báo vi phạm
AuthorTrả lời
jennyha 14:34 23/12/16Chapter 219.5Báo vi phạm
 quần áo của dương tiền ................!
AuthorTrả lời
Ai 10:49 18/12/16Chapter 219.5Báo vi phạm
Ra chậm wa
AuthorTrả lời
Gi 20:21 13/12/16Chapter 219Báo vi phạm
Hy vọng ra nhanh hơn nữa
AuthorTrả lời
cun bong 15:50 09/12/16Chapter 57Báo vi phạm
mau ra chap mới đi hai tuần rùi đấy 
AuthorTrả lời
nana 07:53 09/12/16Chapter 218Báo vi phạm
thằng chó!huyền u đầu
AuthorTrả lời
cun bong 22:11 08/12/16Chapter 186Báo vi phạm
hay quá đi mất thui
AuthorTrả lời
Cường Khôn Liền 12:39 28/11/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Hi 12:20 28/11/16Chapter 218Báo vi phạm
Ra nhanh hơn đi
AuthorTrả lời
anna 11:26 25/11/16Chapter 218Báo vi phạm
không biết dương tiễn sẽ ra sao nữa
nhanh ra chap tiếp theoo nha
AuthorTrả lời
dan 10:20 25/11/16Chapter 218Báo vi phạm
 dich nhanh len gium coi nguoi gi ma luoi du vay
AuthorTrả lời
dan 10:18 25/11/16Chapter 212Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch