Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lượt xem: 6.484
Nội dung

"Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186 18/03/15 3.095
Chapter 112 18/03/15 3.131
Chapter 111 18/03/15 3.066
Chapter 110 18/03/15 3.033
Chapter 109 18/03/15 3.031
Chapter 108 18/03/15 3.033
Chapter 107 18/03/15 3.030
Chapter 106 18/03/15 3.060
Chapter 105 18/03/15 3.029
Chapter 104 18/03/15 3.044
Chapter 103 18/03/15 3.032
Chapter 101 18/03/15 3.031
Chapter 99 18/03/15 3.028
Chapter 98 18/03/15 3.028
Chapter 97 18/03/15 3.028
Chapter 95 18/03/15 3.049
Chapter 94 18/03/15 3.035
Chapter 93 18/03/15 3.029
Chapter 92 18/03/15 3.030
Chapter 91 18/03/15 3.029
Chapter 90 18/03/15 3.033
Chapter 89 18/03/15 3.026
Chapter 88 18/03/15 3.030
Chapter 87 18/03/15 3.030
Chapter 86 18/03/15 3.028
Chapter 85 18/03/15 3.033
Chapter 84 18/03/15 3.029
Chapter 83 18/03/15 3.028
Chapter 82 18/03/15 3.028
Chapter 81 18/03/15 3.026
Chapter 80 18/03/15 3.037
Chapter 79 15/03/15 3.027
Chapter 78 15/03/15 3.024
Chapter 77 15/03/15 3.025
Chapter 76 15/03/15 3.024
Chapter 75 15/03/15 3.026
Chapter 74 15/03/15 3.026
Chapter 73 15/03/15 3.026
Chapter 72 15/03/15 3.028
Chapter 71 15/03/15 3.030
Chapter 70 15/03/15 3.073
Chapter 69 15/03/15 3.023
Chapter 68 15/03/15 3.028
Chapter 67 15/03/15 3.023
Chapter 66 15/03/15 3.026
Chapter 65 15/03/15 3.033
Chapter 64 15/03/15 3.025
Chapter 63 15/03/15 3.062
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.025
Chapter 60 15/03/15 3.025
Chapter 59 15/03/15 3.027
Chapter 58 15/03/15 3.025
Chapter 57 15/03/15 3.032
Chapter 56 15/03/15 3.028
Chapter 55 15/03/15 3.024
Chapter 54 15/03/15 3.023
Chapter 53 15/03/15 3.025
Chapter 52 15/03/15 3.026
Chapter 51 15/03/15 3.024
Chapter 50 15/03/15 3.033
Chapter 49 15/03/15 3.025
Chapter 48 15/03/15 3.031
Chapter 47 15/03/15 3.024
Chapter 46 15/03/15 3.024
Chapter 45 15/03/15 3.024
Chapter 44 15/03/15 3.025
Chapter 43 15/03/15 3.031
Chapter 42 15/03/15 3.027
Chapter 41 15/03/15 3.028
Chapter 40 15/03/15 3.033
Chapter 39 15/03/15 3.025
Chapter 38 15/03/15 3.030
Chapter 37 15/03/15 3.026
Chapter 36 15/03/15 3.025
Chapter 35 15/03/15 3.027
Chapter 34 15/03/15 3.025
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.025
Chapter 31 15/03/15 3.028
Chapter 30 15/03/15 3.029
Chapter 29 15/03/15 3.028
Chapter 28 15/03/15 3.024
Chapter 27 15/03/15 3.026
Chapter 26 15/03/15 3.031
Chapter 25 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.028
Chapter 23 15/03/15 3.027
Chapter 22 15/03/15 3.034
Chapter 21 15/03/15 3.030
Chapter 20 15/03/15 3.027
Chapter 19 15/03/15 3.025
Chapter 18 15/03/15 3.032
Chapter 17 15/03/15 3.026
Chapter 16 15/03/15 3.026
Chapter 15 15/03/15 3.025
Chapter 14 15/03/15 3.029
Chapter 13 15/03/15 3.024
Chapter 12 15/03/15 3.067
Chapter 11 15/03/15 3.026
Chapter 10 15/03/15 3.031
Chapter 9 15/03/15 3.026
Chapter 8 15/03/15 3.027
Chapter 7 15/03/15 3.026
Chapter 6 15/03/15 3.028
Chapter 5 15/03/15 3.032
Chapter 4 15/03/15 3.031
Chapter 3 15/03/15 3.027
Chapter 2 15/03/15 3.028
Chapter 1 15/03/15 3.034
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch