Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa
Nội dung

"Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186 18/03/15 3.134
Chapter 112 18/03/15 3.185
Chapter 111 18/03/15 3.081
Chapter 110 18/03/15 3.044
Chapter 109 18/03/15 3.046
Chapter 108 18/03/15 3.047
Chapter 107 18/03/15 3.044
Chapter 106 18/03/15 3.073
Chapter 105 18/03/15 3.042
Chapter 104 18/03/15 3.056
Chapter 103 18/03/15 3.045
Chapter 101 18/03/15 3.046
Chapter 99 18/03/15 3.041
Chapter 98 18/03/15 3.041
Chapter 97 18/03/15 3.037
Chapter 95 18/03/15 3.059
Chapter 94 18/03/15 3.045
Chapter 93 18/03/15 3.041
Chapter 92 18/03/15 3.043
Chapter 91 18/03/15 3.048
Chapter 90 18/03/15 3.048
Chapter 89 18/03/15 3.039
Chapter 88 18/03/15 3.038
Chapter 87 18/03/15 3.041
Chapter 86 18/03/15 3.041
Chapter 85 18/03/15 3.042
Chapter 84 18/03/15 3.037
Chapter 83 18/03/15 3.038
Chapter 82 18/03/15 3.038
Chapter 81 18/03/15 3.038
Chapter 80 18/03/15 3.049
Chapter 79 15/03/15 3.038
Chapter 78 15/03/15 3.034
Chapter 77 15/03/15 3.035
Chapter 76 15/03/15 3.031
Chapter 75 15/03/15 3.035
Chapter 74 15/03/15 3.036
Chapter 73 15/03/15 3.037
Chapter 72 15/03/15 3.037
Chapter 71 15/03/15 3.038
Chapter 70 15/03/15 3.088
Chapter 69 15/03/15 3.030
Chapter 68 15/03/15 3.037
Chapter 67 15/03/15 3.035
Chapter 66 15/03/15 3.040
Chapter 65 15/03/15 3.042
Chapter 64 15/03/15 3.036
Chapter 63 15/03/15 3.084
Chapter 62 15/03/15 3.043
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.035
Chapter 59 15/03/15 3.039
Chapter 58 15/03/15 3.038
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.035
Chapter 55 15/03/15 3.034
Chapter 54 15/03/15 3.036
Chapter 53 15/03/15 3.033
Chapter 52 15/03/15 3.035
Chapter 51 15/03/15 3.032
Chapter 50 15/03/15 3.043
Chapter 49 15/03/15 3.034
Chapter 48 15/03/15 3.037
Chapter 47 15/03/15 3.034
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.035
Chapter 44 15/03/15 3.034
Chapter 43 15/03/15 3.037
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.035
Chapter 40 15/03/15 3.041
Chapter 39 15/03/15 3.033
Chapter 38 15/03/15 3.042
Chapter 37 15/03/15 3.036
Chapter 36 15/03/15 3.035
Chapter 35 15/03/15 3.044
Chapter 34 15/03/15 3.035
Chapter 33 15/03/15 3.037
Chapter 32 15/03/15 3.033
Chapter 31 15/03/15 3.036
Chapter 30 15/03/15 3.038
Chapter 29 15/03/15 3.036
Chapter 28 15/03/15 3.033
Chapter 27 15/03/15 3.035
Chapter 26 15/03/15 3.039
Chapter 25 15/03/15 3.051
Chapter 24 15/03/15 3.038
Chapter 23 15/03/15 3.036
Chapter 22 15/03/15 3.043
Chapter 21 15/03/15 3.039
Chapter 20 15/03/15 3.036
Chapter 19 15/03/15 3.033
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.034
Chapter 16 15/03/15 3.039
Chapter 15 15/03/15 3.032
Chapter 14 15/03/15 3.040
Chapter 13 15/03/15 3.035
Chapter 12 15/03/15 3.077
Chapter 11 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.042
Chapter 9 15/03/15 3.031
Chapter 8 15/03/15 3.038
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.038
Chapter 5 15/03/15 3.046
Chapter 4 15/03/15 3.044
Chapter 3 15/03/15 3.039
Chapter 2 15/03/15 3.043
Chapter 1 15/03/15 3.058
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch