Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lượt xem: 6.952
Nội dung

"Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186 18/03/15 3.103
Chapter 112 18/03/15 3.146
Chapter 111 18/03/15 3.069
Chapter 110 18/03/15 3.036
Chapter 109 18/03/15 3.035
Chapter 108 18/03/15 3.037
Chapter 107 18/03/15 3.034
Chapter 106 18/03/15 3.063
Chapter 105 18/03/15 3.033
Chapter 104 18/03/15 3.047
Chapter 103 18/03/15 3.036
Chapter 101 18/03/15 3.034
Chapter 99 18/03/15 3.031
Chapter 98 18/03/15 3.032
Chapter 97 18/03/15 3.030
Chapter 95 18/03/15 3.052
Chapter 94 18/03/15 3.038
Chapter 93 18/03/15 3.033
Chapter 92 18/03/15 3.034
Chapter 91 18/03/15 3.032
Chapter 90 18/03/15 3.035
Chapter 89 18/03/15 3.029
Chapter 88 18/03/15 3.032
Chapter 87 18/03/15 3.033
Chapter 86 18/03/15 3.032
Chapter 85 18/03/15 3.035
Chapter 84 18/03/15 3.031
Chapter 83 18/03/15 3.032
Chapter 82 18/03/15 3.030
Chapter 81 18/03/15 3.030
Chapter 80 18/03/15 3.040
Chapter 79 15/03/15 3.029
Chapter 78 15/03/15 3.027
Chapter 77 15/03/15 3.029
Chapter 76 15/03/15 3.026
Chapter 75 15/03/15 3.028
Chapter 74 15/03/15 3.030
Chapter 73 15/03/15 3.030
Chapter 72 15/03/15 3.031
Chapter 71 15/03/15 3.033
Chapter 70 15/03/15 3.078
Chapter 69 15/03/15 3.026
Chapter 68 15/03/15 3.032
Chapter 67 15/03/15 3.026
Chapter 66 15/03/15 3.030
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.029
Chapter 63 15/03/15 3.072
Chapter 62 15/03/15 3.036
Chapter 61 15/03/15 3.030
Chapter 60 15/03/15 3.028
Chapter 59 15/03/15 3.033
Chapter 58 15/03/15 3.031
Chapter 57 15/03/15 3.035
Chapter 56 15/03/15 3.031
Chapter 55 15/03/15 3.029
Chapter 54 15/03/15 3.029
Chapter 53 15/03/15 3.029
Chapter 52 15/03/15 3.030
Chapter 51 15/03/15 3.028
Chapter 50 15/03/15 3.037
Chapter 49 15/03/15 3.029
Chapter 48 15/03/15 3.034
Chapter 47 15/03/15 3.027
Chapter 46 15/03/15 3.028
Chapter 45 15/03/15 3.028
Chapter 44 15/03/15 3.030
Chapter 43 15/03/15 3.034
Chapter 42 15/03/15 3.031
Chapter 41 15/03/15 3.031
Chapter 40 15/03/15 3.037
Chapter 39 15/03/15 3.028
Chapter 38 15/03/15 3.035
Chapter 37 15/03/15 3.031
Chapter 36 15/03/15 3.030
Chapter 35 15/03/15 3.037
Chapter 34 15/03/15 3.031
Chapter 33 15/03/15 3.032
Chapter 32 15/03/15 3.029
Chapter 31 15/03/15 3.032
Chapter 30 15/03/15 3.033
Chapter 29 15/03/15 3.031
Chapter 28 15/03/15 3.028
Chapter 27 15/03/15 3.030
Chapter 26 15/03/15 3.035
Chapter 25 15/03/15 3.047
Chapter 24 15/03/15 3.032
Chapter 23 15/03/15 3.031
Chapter 22 15/03/15 3.039
Chapter 21 15/03/15 3.034
Chapter 20 15/03/15 3.032
Chapter 19 15/03/15 3.029
Chapter 18 15/03/15 3.035
Chapter 17 15/03/15 3.030
Chapter 16 15/03/15 3.033
Chapter 15 15/03/15 3.029
Chapter 14 15/03/15 3.034
Chapter 13 15/03/15 3.029
Chapter 12 15/03/15 3.072
Chapter 11 15/03/15 3.032
Chapter 10 15/03/15 3.037
Chapter 9 15/03/15 3.029
Chapter 8 15/03/15 3.033
Chapter 7 15/03/15 3.031
Chapter 6 15/03/15 3.034
Chapter 5 15/03/15 3.038
Chapter 4 15/03/15 3.037
Chapter 3 15/03/15 3.033
Chapter 2 15/03/15 3.034
Chapter 1 15/03/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch