Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lượt xem: 7.470
Nội dung

"Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 186 18/03/15 3.121
Chapter 112 18/03/15 3.169
Chapter 111 18/03/15 3.075
Chapter 110 18/03/15 3.041
Chapter 109 18/03/15 3.041
Chapter 108 18/03/15 3.044
Chapter 107 18/03/15 3.042
Chapter 106 18/03/15 3.071
Chapter 105 18/03/15 3.039
Chapter 104 18/03/15 3.052
Chapter 103 18/03/15 3.042
Chapter 101 18/03/15 3.043
Chapter 99 18/03/15 3.039
Chapter 98 18/03/15 3.040
Chapter 97 18/03/15 3.035
Chapter 95 18/03/15 3.058
Chapter 94 18/03/15 3.044
Chapter 93 18/03/15 3.039
Chapter 92 18/03/15 3.040
Chapter 91 18/03/15 3.040
Chapter 90 18/03/15 3.042
Chapter 89 18/03/15 3.035
Chapter 88 18/03/15 3.035
Chapter 87 18/03/15 3.039
Chapter 86 18/03/15 3.039
Chapter 85 18/03/15 3.040
Chapter 84 18/03/15 3.034
Chapter 83 18/03/15 3.036
Chapter 82 18/03/15 3.035
Chapter 81 18/03/15 3.035
Chapter 80 18/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.034
Chapter 78 15/03/15 3.033
Chapter 77 15/03/15 3.033
Chapter 76 15/03/15 3.030
Chapter 75 15/03/15 3.034
Chapter 74 15/03/15 3.034
Chapter 73 15/03/15 3.034
Chapter 72 15/03/15 3.034
Chapter 71 15/03/15 3.036
Chapter 70 15/03/15 3.083
Chapter 69 15/03/15 3.028
Chapter 68 15/03/15 3.035
Chapter 67 15/03/15 3.032
Chapter 66 15/03/15 3.037
Chapter 65 15/03/15 3.039
Chapter 64 15/03/15 3.032
Chapter 63 15/03/15 3.080
Chapter 62 15/03/15 3.040
Chapter 61 15/03/15 3.033
Chapter 60 15/03/15 3.032
Chapter 59 15/03/15 3.037
Chapter 58 15/03/15 3.035
Chapter 57 15/03/15 3.038
Chapter 56 15/03/15 3.032
Chapter 55 15/03/15 3.031
Chapter 54 15/03/15 3.032
Chapter 53 15/03/15 3.031
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.031
Chapter 50 15/03/15 3.041
Chapter 49 15/03/15 3.032
Chapter 48 15/03/15 3.036
Chapter 47 15/03/15 3.033
Chapter 46 15/03/15 3.032
Chapter 45 15/03/15 3.032
Chapter 44 15/03/15 3.032
Chapter 43 15/03/15 3.036
Chapter 42 15/03/15 3.037
Chapter 41 15/03/15 3.034
Chapter 40 15/03/15 3.040
Chapter 39 15/03/15 3.031
Chapter 38 15/03/15 3.040
Chapter 37 15/03/15 3.034
Chapter 36 15/03/15 3.032
Chapter 35 15/03/15 3.041
Chapter 34 15/03/15 3.034
Chapter 33 15/03/15 3.035
Chapter 32 15/03/15 3.032
Chapter 31 15/03/15 3.034
Chapter 30 15/03/15 3.036
Chapter 29 15/03/15 3.034
Chapter 28 15/03/15 3.032
Chapter 27 15/03/15 3.034
Chapter 26 15/03/15 3.037
Chapter 25 15/03/15 3.050
Chapter 24 15/03/15 3.037
Chapter 23 15/03/15 3.034
Chapter 22 15/03/15 3.041
Chapter 21 15/03/15 3.037
Chapter 20 15/03/15 3.035
Chapter 19 15/03/15 3.033
Chapter 18 15/03/15 3.038
Chapter 17 15/03/15 3.033
Chapter 16 15/03/15 3.037
Chapter 15 15/03/15 3.032
Chapter 14 15/03/15 3.039
Chapter 13 15/03/15 3.034
Chapter 12 15/03/15 3.077
Chapter 11 15/03/15 3.037
Chapter 10 15/03/15 3.041
Chapter 9 15/03/15 3.031
Chapter 8 15/03/15 3.037
Chapter 7 15/03/15 3.035
Chapter 6 15/03/15 3.037
Chapter 5 15/03/15 3.045
Chapter 4 15/03/15 3.042
Chapter 3 15/03/15 3.038
Chapter 2 15/03/15 3.041
Chapter 1 15/03/15 3.053
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch