Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký
Lượt xem: 22.202
Nội dung

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 21/04/15 3.228
Chapter 197 21/04/15 3.151
Chapter 196 21/04/15 3.140
Chapter 195 21/04/15 3.092
Chapter 194 21/04/15 3.097
Chapter 193 21/04/15 3.060
Chapter 192 21/04/15 3.063
Chapter 191 21/04/15 3.073
Chapter 190 21/04/15 3.093
Chapter 189 21/04/15 3.070
Chapter 188 21/04/15 3.053
Chapter 187 21/04/15 3.081
Chapter 186 21/04/15 3.057
Chapter 185 21/04/15 3.085
Chapter 184 21/04/15 3.086
Chapter 183 21/04/15 3.057
Chapter 182 21/04/15 3.070
Chapter 181 21/04/15 3.052
Chapter 180 21/04/15 3.081
Chapter 179 21/04/15 3.047
Chapter 178 21/04/15 3.070
Chapter 177 21/04/15 3.070
Chapter 176 21/04/15 3.073
Chapter 175 21/04/15 3.048
Chapter 174 21/04/15 3.049
Chapter 173 21/04/15 3.090
Chapter 172 21/04/15 3.052
Chapter 171 21/04/15 3.069
Chapter 170 21/04/15 3.075
Chapter 169 21/04/15 3.079
Chapter 168 21/04/15 3.067
Chapter 167 21/04/15 3.042
Chapter 166 21/04/15 3.048
Chapter 165 21/04/15 3.068
Chapter 164 21/04/15 3.072
Chapter 163 21/04/15 3.062
Chapter 162 21/04/15 3.045
Chapter 161 21/04/15 3.047
Chapter 160 21/04/15 3.054
Chapter 159 21/04/15 3.087
Chapter 158 21/04/15 3.082
Chapter 157 21/04/15 3.085
Chapter 156 21/04/15 3.074
Chapter 155 21/04/15 3.086
Chapter 154 21/04/15 3.060
Chapter 153 21/04/15 3.085
Chapter 152 21/04/15 3.095
Chapter 151 21/04/15 3.107
Chapter 150 21/04/15 3.081
Chapter 149 21/04/15 3.086
Chapter 148 21/04/15 3.085
Chapter 147 21/04/15 3.088
Chapter 146 21/04/15 3.059
Chapter 145.5 21/04/15 3.082
Chapter 145 21/04/15 3.078
Chapter 144 21/04/15 3.077
Chapter 143 21/04/15 3.048
Chapter 142 21/04/15 3.070
Chapter 141 21/04/15 3.046
Chapter 140 21/04/15 3.050
Chapter 139 21/04/15 3.075
Chapter 138 21/04/15 3.086
Chapter 137 21/04/15 3.053
Chapter 136 21/04/15 3.078
Chapter 135 21/04/15 3.086
Chapter 134 21/04/15 3.099
Chapter 133 21/04/15 3.058
Chapter 132 21/04/15 3.081
Chapter 131 21/04/15 3.079
Chapter 130 21/04/15 3.104
Chapter 129 21/04/15 3.127
Chapter 128 21/04/15 3.052
Chapter 127 21/04/15 3.052
Chapter 126 21/04/15 3.050
Chapter 125 21/04/15 3.071
Chapter 124 21/04/15 3.052
Chapter 123 21/04/15 3.082
Chapter 122 21/04/15 3.082
Chapter 121 21/04/15 3.103
Chapter 120 21/04/15 3.173
Chapter 119 21/04/15 3.094
Chapter 118 21/04/15 3.149
Chapter 117 21/04/15 3.153
Chapter 116 21/04/15 3.080
Chapter 115 21/04/15 3.061
Chapter 114 21/04/15 3.058
Chapter 113 21/04/15 3.078
Chapter 112 21/04/15 3.064
Chapter 111 21/04/15 3.106
Chapter 110 21/04/15 3.067
Chapter 109 21/04/15 3.084
Chapter 108 21/04/15 3.070
Chapter 107 21/04/15 3.069
Chapter 106 21/04/15 3.069
Chapter 105 21/04/15 3.099
Chapter 104 21/04/15 3.115
Chapter 103 21/04/15 3.067
Chapter 102 21/04/15 3.076
Chapter 101 21/04/15 3.097
Chapter 100 21/04/15 3.106
Chapter 99 21/04/15 3.092
Chapter 98 21/04/15 3.088
Chapter 97 21/04/15 3.103
Chapter 96 21/04/15 3.090
Chapter 95 21/04/15 3.070
Chapter 94 21/04/15 3.064
Chapter 93 21/04/15 3.064
Chapter 92 21/04/15 3.097
Chapter 91 21/04/15 3.112
Chapter 90 21/04/15 3.109
Chapter 89 21/04/15 3.109
Chapter 88 21/04/15 3.104
Chapter 87 21/04/15 3.094
Chapter 86 21/04/15 3.098
Chapter 85 21/04/15 3.072
Chapter 84 21/04/15 3.069
Chapter 83 21/04/15 3.069
Chapter 82 21/04/15 3.095
Chapter 81 21/04/15 3.076
Chapter 80 21/04/15 3.090
Chapter 79 21/04/15 3.069
Chapter 78 21/04/15 3.099
Chapter 77 21/04/15 3.071
Chapter 76 21/04/15 3.105
Chapter 75 21/04/15 3.091
Chapter 74 21/04/15 3.089
Chapter 73 21/04/15 3.096
Chapter 72 21/04/15 3.077
Chapter 71 21/04/15 3.092
Chapter 70 21/04/15 3.101
Chapter 69 21/04/15 3.068
Chapter 68 21/04/15 3.081
Chapter 67 21/04/15 3.104
Chapter 66 21/04/15 3.106
Chapter 65 21/04/15 3.142
Chapter 64 21/04/15 3.131
Chapter 63 21/04/15 3.085
Chapter 62 21/04/15 3.108
Chapter 61 21/04/15 3.123
Chapter 60 21/04/15 3.126
Chapter 59 21/04/15 3.152
Chapter 58 21/04/15 3.096
Chapter 57 21/04/15 3.124
Chapter 56 21/04/15 3.128
Chapter 55 21/04/15 3.112
Chapter 54 21/04/15 3.094
Chapter 53 21/04/15 3.100
Chapter 52 21/04/15 3.133
Chapter 51 21/04/15 3.106
Chapter 50 21/04/15 3.152
Chapter 49 21/04/15 3.104
Chapter 48 21/04/15 3.097
Chapter 47 21/04/15 3.105
Chapter 46 21/04/15 3.095
Chapter 45 21/04/15 3.151
Chapter 44 21/04/15 3.107
Chapter 43 21/04/15 3.093
Chapter 42 21/04/15 3.097
Chapter 41 21/04/15 3.124
Chapter 40 21/04/15 3.113
Chapter 39 21/04/15 3.122
Chapter 38 21/04/15 3.150
Chapter 37 21/04/15 3.109
Chapter 36 21/04/15 3.137
Chapter 35 21/04/15 3.120
Chapter 34 21/04/15 3.131
Chapter 33 21/04/15 3.146
Chapter 32 21/04/15 3.103
Chapter 31 21/04/15 3.131
Chapter 30 21/04/15 3.137
Chapter 29 21/04/15 3.105
Chapter 28 21/04/15 3.130
Chapter 27 21/04/15 3.139
Chapter 26 21/04/15 3.123
Chapter 25 21/04/15 3.167
Chapter 24 21/04/15 3.120
Chapter 23 21/04/15 3.111
Chapter 22 21/04/15 3.113
Chapter 21 21/04/15 3.138
Chapter 20 21/04/15 3.107
Chapter 19 21/04/15 3.103
Chapter 18 21/04/15 3.122
Chapter 17 21/04/15 3.113
Chapter 16 21/04/15 3.133
Chapter 15 21/04/15 3.143
Chapter 14 21/04/15 3.116
Chapter 13 21/04/15 3.132
Chapter 12 21/04/15 3.141
Chapter 11 21/04/15 3.147
Chapter 10 21/04/15 3.144
Chapter 9 21/04/15 3.148
Chapter 8 21/04/15 3.156
Chapter 7 21/04/15 3.139
Chapter 6 21/04/15 3.144
Chapter 5 21/04/15 3.122
Chapter 4 21/04/15 3.167
Chapter 3 21/04/15 3.153
Chapter 2 21/04/15 3.179
Chapter 1 21/04/15 3.217
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch