Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký
Lượt xem: 31.114
Nội dung

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 21/04/15 3.311
Chapter 197 21/04/15 3.186
Chapter 196 21/04/15 3.172
Chapter 195 21/04/15 3.122
Chapter 194 21/04/15 3.127
Chapter 193 21/04/15 3.085
Chapter 192 21/04/15 3.084
Chapter 191 21/04/15 3.097
Chapter 190 21/04/15 3.124
Chapter 189 21/04/15 3.094
Chapter 188 21/04/15 3.078
Chapter 187 21/04/15 3.100
Chapter 186 21/04/15 3.078
Chapter 185 21/04/15 3.106
Chapter 184 21/04/15 3.106
Chapter 183 21/04/15 3.079
Chapter 182 21/04/15 3.094
Chapter 181 21/04/15 3.072
Chapter 180 21/04/15 3.101
Chapter 179 21/04/15 3.065
Chapter 178 21/04/15 3.092
Chapter 177 21/04/15 3.089
Chapter 176 21/04/15 3.093
Chapter 175 21/04/15 3.069
Chapter 174 21/04/15 3.065
Chapter 173 21/04/15 3.109
Chapter 172 21/04/15 3.077
Chapter 171 21/04/15 3.096
Chapter 170 21/04/15 3.103
Chapter 169 21/04/15 3.102
Chapter 168 21/04/15 3.088
Chapter 167 21/04/15 3.062
Chapter 166 21/04/15 3.069
Chapter 165 21/04/15 3.087
Chapter 164 21/04/15 3.107
Chapter 163 21/04/15 3.091
Chapter 162 21/04/15 3.065
Chapter 161 21/04/15 3.068
Chapter 160 21/04/15 3.082
Chapter 159 21/04/15 3.119
Chapter 158 21/04/15 3.107
Chapter 157 21/04/15 3.119
Chapter 156 21/04/15 3.098
Chapter 155 21/04/15 3.116
Chapter 154 21/04/15 3.094
Chapter 153 21/04/15 3.111
Chapter 152 21/04/15 3.126
Chapter 151 21/04/15 3.150
Chapter 150 21/04/15 3.112
Chapter 149 21/04/15 3.117
Chapter 148 21/04/15 3.119
Chapter 147 21/04/15 3.122
Chapter 146 21/04/15 3.092
Chapter 145.5 21/04/15 3.115
Chapter 145 21/04/15 3.112
Chapter 144 21/04/15 3.122
Chapter 143 21/04/15 3.094
Chapter 142 21/04/15 3.117
Chapter 141 21/04/15 3.088
Chapter 140 21/04/15 3.085
Chapter 139 21/04/15 3.110
Chapter 138 21/04/15 3.119
Chapter 137 21/04/15 3.086
Chapter 136 21/04/15 3.114
Chapter 135 21/04/15 3.131
Chapter 134 21/04/15 3.149
Chapter 133 21/04/15 3.089
Chapter 132 21/04/15 3.110
Chapter 131 21/04/15 3.111
Chapter 130 21/04/15 3.142
Chapter 129 21/04/15 3.158
Chapter 128 21/04/15 3.087
Chapter 127 21/04/15 3.084
Chapter 126 21/04/15 3.081
Chapter 125 21/04/15 3.107
Chapter 124 21/04/15 3.079
Chapter 123 21/04/15 3.108
Chapter 122 21/04/15 3.134
Chapter 121 21/04/15 3.139
Chapter 120 21/04/15 3.228
Chapter 119 21/04/15 3.129
Chapter 118 21/04/15 3.221
Chapter 117 21/04/15 3.203
Chapter 116 21/04/15 3.121
Chapter 115 21/04/15 3.106
Chapter 114 21/04/15 3.098
Chapter 113 21/04/15 3.130
Chapter 112 21/04/15 3.114
Chapter 111 21/04/15 3.155
Chapter 110 21/04/15 3.110
Chapter 109 21/04/15 3.129
Chapter 108 21/04/15 3.113
Chapter 107 21/04/15 3.109
Chapter 106 21/04/15 3.108
Chapter 105 21/04/15 3.137
Chapter 104 21/04/15 3.163
Chapter 103 21/04/15 3.105
Chapter 102 21/04/15 3.111
Chapter 101 21/04/15 3.138
Chapter 100 21/04/15 3.149
Chapter 99 21/04/15 3.132
Chapter 98 21/04/15 3.124
Chapter 97 21/04/15 3.141
Chapter 96 21/04/15 3.126
Chapter 95 21/04/15 3.113
Chapter 94 21/04/15 3.106
Chapter 93 21/04/15 3.118
Chapter 92 21/04/15 3.142
Chapter 91 21/04/15 3.171
Chapter 90 21/04/15 3.163
Chapter 89 21/04/15 3.161
Chapter 88 21/04/15 3.156
Chapter 87 21/04/15 3.140
Chapter 86 21/04/15 3.139
Chapter 85 21/04/15 3.123
Chapter 84 21/04/15 3.121
Chapter 83 21/04/15 3.117
Chapter 82 21/04/15 3.142
Chapter 81 21/04/15 3.117
Chapter 80 21/04/15 3.128
Chapter 79 21/04/15 3.107
Chapter 78 21/04/15 3.138
Chapter 77 21/04/15 3.106
Chapter 76 21/04/15 3.138
Chapter 75 21/04/15 3.125
Chapter 74 21/04/15 3.123
Chapter 73 21/04/15 3.129
Chapter 72 21/04/15 3.108
Chapter 71 21/04/15 3.125
Chapter 70 21/04/15 3.147
Chapter 69 21/04/15 3.100
Chapter 68 21/04/15 3.119
Chapter 67 21/04/15 3.147
Chapter 66 21/04/15 3.146
Chapter 65 21/04/15 3.187
Chapter 64 21/04/15 3.173
Chapter 63 21/04/15 3.118
Chapter 62 21/04/15 3.150
Chapter 61 21/04/15 3.186
Chapter 60 21/04/15 3.187
Chapter 59 21/04/15 3.272
Chapter 58 21/04/15 3.162
Chapter 57 21/04/15 3.185
Chapter 56 21/04/15 3.188
Chapter 55 21/04/15 3.176
Chapter 54 21/04/15 3.164
Chapter 53 21/04/15 3.160
Chapter 52 21/04/15 3.190
Chapter 51 21/04/15 3.169
Chapter 50 21/04/15 3.234
Chapter 49 21/04/15 3.173
Chapter 48 21/04/15 3.156
Chapter 47 21/04/15 3.163
Chapter 46 21/04/15 3.155
Chapter 45 21/04/15 3.216
Chapter 44 21/04/15 3.174
Chapter 43 21/04/15 3.154
Chapter 42 21/04/15 3.152
Chapter 41 21/04/15 3.189
Chapter 40 21/04/15 3.177
Chapter 39 21/04/15 3.184
Chapter 38 21/04/15 3.205
Chapter 37 21/04/15 3.172
Chapter 36 21/04/15 3.197
Chapter 35 21/04/15 3.183
Chapter 34 21/04/15 3.194
Chapter 33 21/04/15 3.210
Chapter 32 21/04/15 3.168
Chapter 31 21/04/15 3.208
Chapter 30 21/04/15 3.207
Chapter 29 21/04/15 3.176
Chapter 28 21/04/15 3.188
Chapter 27 21/04/15 3.202
Chapter 26 21/04/15 3.189
Chapter 25 21/04/15 3.230
Chapter 24 21/04/15 3.180
Chapter 23 21/04/15 3.183
Chapter 22 21/04/15 3.177
Chapter 21 21/04/15 3.196
Chapter 20 21/04/15 3.161
Chapter 19 21/04/15 3.159
Chapter 18 21/04/15 3.183
Chapter 17 21/04/15 3.170
Chapter 16 21/04/15 3.193
Chapter 15 21/04/15 3.208
Chapter 14 21/04/15 3.177
Chapter 13 21/04/15 3.194
Chapter 12 21/04/15 3.207
Chapter 11 21/04/15 3.209
Chapter 10 21/04/15 3.211
Chapter 9 21/04/15 3.212
Chapter 8 21/04/15 3.222
Chapter 7 21/04/15 3.205
Chapter 6 21/04/15 3.207
Chapter 5 21/04/15 3.186
Chapter 4 21/04/15 3.241
Chapter 3 21/04/15 3.232
Chapter 2 21/04/15 3.259
Chapter 1 21/04/15 3.336
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch