Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký
Lượt xem: 16.285
Nội dung

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 21/04/15 3.169
Chapter 197 21/04/15 3.122
Chapter 196 21/04/15 3.113
Chapter 195 21/04/15 3.069
Chapter 194 21/04/15 3.076
Chapter 193 21/04/15 3.044
Chapter 192 21/04/15 3.047
Chapter 191 21/04/15 3.055
Chapter 190 21/04/15 3.072
Chapter 189 21/04/15 3.052
Chapter 188 21/04/15 3.035
Chapter 187 21/04/15 3.064
Chapter 186 21/04/15 3.040
Chapter 185 21/04/15 3.065
Chapter 184 21/04/15 3.071
Chapter 183 21/04/15 3.041
Chapter 182 21/04/15 3.054
Chapter 181 21/04/15 3.038
Chapter 180 21/04/15 3.063
Chapter 179 21/04/15 3.033
Chapter 178 21/04/15 3.057
Chapter 177 21/04/15 3.055
Chapter 176 21/04/15 3.059
Chapter 175 21/04/15 3.033
Chapter 174 21/04/15 3.035
Chapter 173 21/04/15 3.071
Chapter 172 21/04/15 3.033
Chapter 171 21/04/15 3.053
Chapter 170 21/04/15 3.060
Chapter 169 21/04/15 3.060
Chapter 168 21/04/15 3.051
Chapter 167 21/04/15 3.028
Chapter 166 21/04/15 3.031
Chapter 165 21/04/15 3.055
Chapter 164 21/04/15 3.059
Chapter 163 21/04/15 3.046
Chapter 162 21/04/15 3.032
Chapter 161 21/04/15 3.033
Chapter 160 21/04/15 3.040
Chapter 159 21/04/15 3.071
Chapter 158 21/04/15 3.066
Chapter 157 21/04/15 3.064
Chapter 156 21/04/15 3.059
Chapter 155 21/04/15 3.069
Chapter 154 21/04/15 3.037
Chapter 153 21/04/15 3.065
Chapter 152 21/04/15 3.072
Chapter 151 21/04/15 3.083
Chapter 150 21/04/15 3.061
Chapter 149 21/04/15 3.066
Chapter 148 21/04/15 3.060
Chapter 147 21/04/15 3.064
Chapter 146 21/04/15 3.037
Chapter 145.5 21/04/15 3.060
Chapter 145 21/04/15 3.059
Chapter 144 21/04/15 3.061
Chapter 143 21/04/15 3.031
Chapter 142 21/04/15 3.054
Chapter 141 21/04/15 3.031
Chapter 140 21/04/15 3.031
Chapter 139 21/04/15 3.059
Chapter 138 21/04/15 3.068
Chapter 137 21/04/15 3.034
Chapter 136 21/04/15 3.063
Chapter 135 21/04/15 3.069
Chapter 134 21/04/15 3.079
Chapter 133 21/04/15 3.037
Chapter 132 21/04/15 3.063
Chapter 131 21/04/15 3.060
Chapter 130 21/04/15 3.078
Chapter 129 21/04/15 3.104
Chapter 128 21/04/15 3.035
Chapter 127 21/04/15 3.034
Chapter 126 21/04/15 3.034
Chapter 125 21/04/15 3.056
Chapter 124 21/04/15 3.031
Chapter 123 21/04/15 3.065
Chapter 122 21/04/15 3.052
Chapter 121 21/04/15 3.082
Chapter 120 21/04/15 3.138
Chapter 119 21/04/15 3.069
Chapter 118 21/04/15 3.121
Chapter 117 21/04/15 3.113
Chapter 116 21/04/15 3.062
Chapter 115 21/04/15 3.040
Chapter 114 21/04/15 3.038
Chapter 113 21/04/15 3.059
Chapter 112 21/04/15 3.042
Chapter 111 21/04/15 3.088
Chapter 110 21/04/15 3.046
Chapter 109 21/04/15 3.065
Chapter 108 21/04/15 3.047
Chapter 107 21/04/15 3.047
Chapter 106 21/04/15 3.044
Chapter 105 21/04/15 3.081
Chapter 104 21/04/15 3.086
Chapter 103 21/04/15 3.043
Chapter 102 21/04/15 3.053
Chapter 101 21/04/15 3.074
Chapter 100 21/04/15 3.079
Chapter 99 21/04/15 3.070
Chapter 98 21/04/15 3.065
Chapter 97 21/04/15 3.076
Chapter 96 21/04/15 3.065
Chapter 95 21/04/15 3.047
Chapter 94 21/04/15 3.040
Chapter 93 21/04/15 3.040
Chapter 92 21/04/15 3.071
Chapter 91 21/04/15 3.088
Chapter 90 21/04/15 3.078
Chapter 89 21/04/15 3.084
Chapter 88 21/04/15 3.078
Chapter 87 21/04/15 3.067
Chapter 86 21/04/15 3.069
Chapter 85 21/04/15 3.046
Chapter 84 21/04/15 3.044
Chapter 83 21/04/15 3.041
Chapter 82 21/04/15 3.068
Chapter 81 21/04/15 3.053
Chapter 80 21/04/15 3.059
Chapter 79 21/04/15 3.042
Chapter 78 21/04/15 3.073
Chapter 77 21/04/15 3.043
Chapter 76 21/04/15 3.076
Chapter 75 21/04/15 3.066
Chapter 74 21/04/15 3.067
Chapter 73 21/04/15 3.074
Chapter 72 21/04/15 3.054
Chapter 71 21/04/15 3.065
Chapter 70 21/04/15 3.073
Chapter 69 21/04/15 3.044
Chapter 68 21/04/15 3.052
Chapter 67 21/04/15 3.069
Chapter 66 21/04/15 3.074
Chapter 65 21/04/15 3.108
Chapter 64 21/04/15 3.102
Chapter 63 21/04/15 3.053
Chapter 62 21/04/15 3.077
Chapter 61 21/04/15 3.083
Chapter 60 21/04/15 3.084
Chapter 59 21/04/15 3.094
Chapter 58 21/04/15 3.053
Chapter 57 21/04/15 3.082
Chapter 56 21/04/15 3.082
Chapter 55 21/04/15 3.076
Chapter 54 21/04/15 3.057
Chapter 53 21/04/15 3.054
Chapter 52 21/04/15 3.088
Chapter 51 21/04/15 3.067
Chapter 50 21/04/15 3.097
Chapter 49 21/04/15 3.054
Chapter 48 21/04/15 3.053
Chapter 47 21/04/15 3.058
Chapter 46 21/04/15 3.055
Chapter 45 21/04/15 3.104
Chapter 44 21/04/15 3.058
Chapter 43 21/04/15 3.055
Chapter 42 21/04/15 3.056
Chapter 41 21/04/15 3.082
Chapter 40 21/04/15 3.061
Chapter 39 21/04/15 3.070
Chapter 38 21/04/15 3.104
Chapter 37 21/04/15 3.065
Chapter 36 21/04/15 3.083
Chapter 35 21/04/15 3.066
Chapter 34 21/04/15 3.079
Chapter 33 21/04/15 3.095
Chapter 32 21/04/15 3.058
Chapter 31 21/04/15 3.086
Chapter 30 21/04/15 3.085
Chapter 29 21/04/15 3.064
Chapter 28 21/04/15 3.087
Chapter 27 21/04/15 3.091
Chapter 26 21/04/15 3.076
Chapter 25 21/04/15 3.115
Chapter 24 21/04/15 3.067
Chapter 23 21/04/15 3.060
Chapter 22 21/04/15 3.068
Chapter 21 21/04/15 3.096
Chapter 20 21/04/15 3.062
Chapter 19 21/04/15 3.066
Chapter 18 21/04/15 3.083
Chapter 17 21/04/15 3.072
Chapter 16 21/04/15 3.092
Chapter 15 21/04/15 3.099
Chapter 14 21/04/15 3.069
Chapter 13 21/04/15 3.073
Chapter 12 21/04/15 3.089
Chapter 11 21/04/15 3.098
Chapter 10 21/04/15 3.091
Chapter 9 21/04/15 3.092
Chapter 8 21/04/15 3.109
Chapter 7 21/04/15 3.099
Chapter 6 21/04/15 3.100
Chapter 5 21/04/15 3.067
Chapter 4 21/04/15 3.110
Chapter 3 21/04/15 3.099
Chapter 2 21/04/15 3.115
Chapter 1 21/04/15 3.118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch