Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký
Nội dung

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 198 21/04/15 3.351
Chapter 197 21/04/15 3.205
Chapter 196 21/04/15 3.189
Chapter 195 21/04/15 3.135
Chapter 194 21/04/15 3.141
Chapter 193 21/04/15 3.099
Chapter 192 21/04/15 3.099
Chapter 191 21/04/15 3.116
Chapter 190 21/04/15 3.140
Chapter 189 21/04/15 3.108
Chapter 188 21/04/15 3.092
Chapter 187 21/04/15 3.113
Chapter 186 21/04/15 3.092
Chapter 185 21/04/15 3.119
Chapter 184 21/04/15 3.119
Chapter 183 21/04/15 3.092
Chapter 182 21/04/15 3.107
Chapter 181 21/04/15 3.090
Chapter 180 21/04/15 3.116
Chapter 179 21/04/15 3.077
Chapter 178 21/04/15 3.105
Chapter 177 21/04/15 3.101
Chapter 176 21/04/15 3.106
Chapter 175 21/04/15 3.080
Chapter 174 21/04/15 3.081
Chapter 173 21/04/15 3.124
Chapter 172 21/04/15 3.095
Chapter 171 21/04/15 3.114
Chapter 170 21/04/15 3.118
Chapter 169 21/04/15 3.116
Chapter 168 21/04/15 3.100
Chapter 167 21/04/15 3.075
Chapter 166 21/04/15 3.081
Chapter 165 21/04/15 3.100
Chapter 164 21/04/15 3.122
Chapter 163 21/04/15 3.107
Chapter 162 21/04/15 3.088
Chapter 161 21/04/15 3.087
Chapter 160 21/04/15 3.107
Chapter 159 21/04/15 3.143
Chapter 158 21/04/15 3.129
Chapter 157 21/04/15 3.142
Chapter 156 21/04/15 3.116
Chapter 155 21/04/15 3.139
Chapter 154 21/04/15 3.121
Chapter 153 21/04/15 3.135
Chapter 152 21/04/15 3.154
Chapter 151 21/04/15 3.179
Chapter 150 21/04/15 3.132
Chapter 149 21/04/15 3.138
Chapter 148 21/04/15 3.145
Chapter 147 21/04/15 3.146
Chapter 146 21/04/15 3.116
Chapter 145.5 21/04/15 3.142
Chapter 145 21/04/15 3.137
Chapter 144 21/04/15 3.138
Chapter 143 21/04/15 3.117
Chapter 142 21/04/15 3.138
Chapter 141 21/04/15 3.111
Chapter 140 21/04/15 3.105
Chapter 139 21/04/15 3.132
Chapter 138 21/04/15 3.139
Chapter 137 21/04/15 3.104
Chapter 136 21/04/15 3.131
Chapter 135 21/04/15 3.153
Chapter 134 21/04/15 3.199
Chapter 133 21/04/15 3.116
Chapter 132 21/04/15 3.134
Chapter 131 21/04/15 3.136
Chapter 130 21/04/15 3.169
Chapter 129 21/04/15 3.179
Chapter 128 21/04/15 3.108
Chapter 127 21/04/15 3.107
Chapter 126 21/04/15 3.101
Chapter 125 21/04/15 3.125
Chapter 124 21/04/15 3.098
Chapter 123 21/04/15 3.126
Chapter 122 21/04/15 3.183
Chapter 121 21/04/15 3.159
Chapter 120 21/04/15 3.265
Chapter 119 21/04/15 3.161
Chapter 118 21/04/15 3.260
Chapter 117 21/04/15 3.230
Chapter 116 21/04/15 3.144
Chapter 115 21/04/15 3.132
Chapter 114 21/04/15 3.119
Chapter 113 21/04/15 3.153
Chapter 112 21/04/15 3.137
Chapter 111 21/04/15 3.183
Chapter 110 21/04/15 3.136
Chapter 109 21/04/15 3.153
Chapter 108 21/04/15 3.142
Chapter 107 21/04/15 3.135
Chapter 106 21/04/15 3.135
Chapter 105 21/04/15 3.166
Chapter 104 21/04/15 3.194
Chapter 103 21/04/15 3.135
Chapter 102 21/04/15 3.140
Chapter 101 21/04/15 3.178
Chapter 100 21/04/15 3.182
Chapter 99 21/04/15 3.164
Chapter 98 21/04/15 3.156
Chapter 97 21/04/15 3.170
Chapter 96 21/04/15 3.162
Chapter 95 21/04/15 3.147
Chapter 94 21/04/15 3.132
Chapter 93 21/04/15 3.143
Chapter 92 21/04/15 3.172
Chapter 91 21/04/15 3.197
Chapter 90 21/04/15 3.191
Chapter 89 21/04/15 3.185
Chapter 88 21/04/15 3.194
Chapter 87 21/04/15 3.163
Chapter 86 21/04/15 3.161
Chapter 85 21/04/15 3.149
Chapter 84 21/04/15 3.147
Chapter 83 21/04/15 3.138
Chapter 82 21/04/15 3.165
Chapter 81 21/04/15 3.140
Chapter 80 21/04/15 3.154
Chapter 79 21/04/15 3.130
Chapter 78 21/04/15 3.161
Chapter 77 21/04/15 3.129
Chapter 76 21/04/15 3.159
Chapter 75 21/04/15 3.148
Chapter 74 21/04/15 3.141
Chapter 73 21/04/15 3.146
Chapter 72 21/04/15 3.127
Chapter 71 21/04/15 3.145
Chapter 70 21/04/15 3.168
Chapter 69 21/04/15 3.119
Chapter 68 21/04/15 3.137
Chapter 67 21/04/15 3.165
Chapter 66 21/04/15 3.167
Chapter 65 21/04/15 3.207
Chapter 64 21/04/15 3.196
Chapter 63 21/04/15 3.139
Chapter 62 21/04/15 3.172
Chapter 61 21/04/15 3.225
Chapter 60 21/04/15 3.219
Chapter 59 21/04/15 3.338
Chapter 58 21/04/15 3.199
Chapter 57 21/04/15 3.231
Chapter 56 21/04/15 3.228
Chapter 55 21/04/15 3.215
Chapter 54 21/04/15 3.201
Chapter 53 21/04/15 3.202
Chapter 52 21/04/15 3.227
Chapter 51 21/04/15 3.197
Chapter 50 21/04/15 3.272
Chapter 49 21/04/15 3.204
Chapter 48 21/04/15 3.184
Chapter 47 21/04/15 3.196
Chapter 46 21/04/15 3.194
Chapter 45 21/04/15 3.245
Chapter 44 21/04/15 3.211
Chapter 43 21/04/15 3.183
Chapter 42 21/04/15 3.181
Chapter 41 21/04/15 3.239
Chapter 40 21/04/15 3.210
Chapter 39 21/04/15 3.214
Chapter 38 21/04/15 3.239
Chapter 37 21/04/15 3.203
Chapter 36 21/04/15 3.234
Chapter 35 21/04/15 3.219
Chapter 34 21/04/15 3.227
Chapter 33 21/04/15 3.242
Chapter 32 21/04/15 3.201
Chapter 31 21/04/15 3.243
Chapter 30 21/04/15 3.237
Chapter 29 21/04/15 3.207
Chapter 28 21/04/15 3.219
Chapter 27 21/04/15 3.234
Chapter 26 21/04/15 3.221
Chapter 25 21/04/15 3.269
Chapter 24 21/04/15 3.212
Chapter 23 21/04/15 3.212
Chapter 22 21/04/15 3.208
Chapter 21 21/04/15 3.225
Chapter 20 21/04/15 3.193
Chapter 19 21/04/15 3.187
Chapter 18 21/04/15 3.213
Chapter 17 21/04/15 3.200
Chapter 16 21/04/15 3.224
Chapter 15 21/04/15 3.238
Chapter 14 21/04/15 3.207
Chapter 13 21/04/15 3.231
Chapter 12 21/04/15 3.242
Chapter 11 21/04/15 3.248
Chapter 10 21/04/15 3.251
Chapter 9 21/04/15 3.258
Chapter 8 21/04/15 3.271
Chapter 7 21/04/15 3.252
Chapter 6 21/04/15 3.254
Chapter 5 21/04/15 3.235
Chapter 4 21/04/15 3.298
Chapter 3 21/04/15 3.285
Chapter 2 21/04/15 3.314
Chapter 1 21/04/15 3.412
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch