Tân Tây Du Ký

Tân Tây Du Ký
Nội dung

Tân Tây Du Ký  là câu chuyện thuộc thể loại truyện tranh hài hước. Các bạn chắc đã quá quen thuộc với các nhân vật Đường Tam Tạng,Tôn Ngộ Không,Trư Bát Giới và Sa Tăng, bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Đường Tam Tạng đi lấy kinh ở thế kỉ 21,cùng nhau vào xem nào. Đường Tam Tạng đi lấy kinh ở thế kỉ 21,chuyện gì sẽ đến với Đường Tăng đây.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 107 17/03/15 3.285
Chapter 106 17/03/15 3.139
Chapter 105 15/03/15 3.119
Chapter 104 15/03/15 3.071
Chapter 103 15/03/15 3.057
Chapter 102 15/03/15 3.061
Chapter 101 15/03/15 3.074
Chapter 100 15/03/15 3.053
Chapter 99 15/03/15 3.069
Chapter 98 15/03/15 3.047
Chapter 97 15/03/15 3.080
Chapter 96 15/03/15 3.065
Chapter 95 15/03/15 3.054
Chapter 94 15/03/15 3.067
Chapter 93 15/03/15 3.063
Chapter 92 15/03/15 3.071
Chapter 91 15/03/15 3.048
Chapter 90 15/03/15 3.061
Chapter 89 15/03/15 3.074
Chapter 88 15/03/15 3.048
Chapter 87 15/03/15 3.049
Chapter 86 15/03/15 3.112
Chapter 85 15/03/15 3.063
Chapter 84 15/03/15 3.096
Chapter 83 15/03/15 3.086
Chapter 82 15/03/15 3.056
Chapter 81 15/03/15 3.097
Chapter 80 15/03/15 3.137
Chapter 79 15/03/15 3.297
Chapter 78 15/03/15 3.080
Chapter 77 15/03/15 3.071
Chapter 76 15/03/15 3.056
Chapter 75 15/03/15 3.073
Chapter 74 15/03/15 3.102
Chapter 73 15/03/15 3.291
Chapter 72 15/03/15 3.120
Chapter 71 15/03/15 3.074
Chapter 70 15/03/15 3.073
Chapter 69 15/03/15 3.077
Chapter 68 15/03/15 3.080
Chapter 67 15/03/15 3.076
Chapter 66 15/03/15 3.094
Chapter 65 15/03/15 3.107
Chapter 64 15/03/15 3.119
Chapter 63 15/03/15 3.210
Chapter 62 15/03/15 3.087
Chapter 61 15/03/15 3.109
Chapter 60 15/03/15 3.075
Chapter 59 15/03/15 3.108
Chapter 58 15/03/15 3.053
Chapter 57 15/03/15 3.074
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.077
Chapter 54 15/03/15 3.073
Chapter 53 15/03/15 3.116
Chapter 52 15/03/15 3.072
Chapter 51 15/03/15 3.079
Chapter 50 15/03/15 3.119
Chapter 49 15/03/15 3.105
Chapter 48 15/03/15 3.101
Chapter 47 15/03/15 3.071
Chapter 46 15/03/15 3.112
Chapter 45 15/03/15 3.080
Chapter 44 15/03/15 3.116
Chapter 43 15/03/15 3.078
Chapter 42 15/03/15 3.062
Chapter 41 15/03/15 3.192
Chapter 40 15/03/15 3.168
Chapter 39 15/03/15 3.082
Chapter 38 15/03/15 3.082
Chapter 37 15/03/15 3.080
Chapter 36 15/03/15 3.103
Chapter 35 15/03/15 3.060
Chapter 34 15/03/15 3.081
Chapter 33 15/03/15 3.078
Chapter 32 15/03/15 3.091
Chapter 31 15/03/15 3.107
Chapter 30 15/03/15 3.106
Chapter 29 15/03/15 3.073
Chapter 28 15/03/15 3.080
Chapter 27 15/03/15 3.093
Chapter 26 15/03/15 3.061
Chapter 25 15/03/15 3.086
Chapter 24 15/03/15 3.082
Chapter 23 15/03/15 3.085
Chapter 22 15/03/15 3.183
Chapter 21 15/03/15 3.062
Chapter 20 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.062
Chapter 18 15/03/15 3.085
Chapter 17 15/03/15 3.080
Chapter 16 15/03/15 3.083
Chapter 15 15/03/15 3.088
Chapter 14 15/03/15 3.124
Chapter 13 15/03/15 3.090
Chapter 12 15/03/15 3.074
Chapter 11 15/03/15 3.092
Chapter 10 15/03/15 3.106
Chapter 9 15/03/15 3.102
Chapter 8 15/03/15 3.118
Chapter 7 15/03/15 3.116
Chapter 6 15/03/15 3.129
Chapter 5 15/03/15 3.094
Chapter 4 15/03/15 3.116
Chapter 3 15/03/15 3.106
Chapter 2 15/03/15 3.148
Chapter 1 15/03/15 3.323
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch