Tân Tây Du Ký

Tân Tây Du Ký
Lượt xem: 12.314
Nội dung

Tân Tây Du Ký  là câu chuyện thuộc thể loại truyện tranh hài hước. Các bạn chắc đã quá quen thuộc với các nhân vật Đường Tam Tạng,Tôn Ngộ Không,Trư Bát Giới và Sa Tăng, bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Đường Tam Tạng đi lấy kinh ở thế kỉ 21,cùng nhau vào xem nào. Đường Tam Tạng đi lấy kinh ở thế kỉ 21,chuyện gì sẽ đến với Đường Tăng đây.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 107 17/03/15 3.236
Chapter 106 17/03/15 3.122
Chapter 105 15/03/15 3.108
Chapter 104 15/03/15 3.064
Chapter 103 15/03/15 3.049
Chapter 102 15/03/15 3.057
Chapter 101 15/03/15 3.071
Chapter 100 15/03/15 3.048
Chapter 99 15/03/15 3.064
Chapter 98 15/03/15 3.043
Chapter 97 15/03/15 3.076
Chapter 96 15/03/15 3.061
Chapter 95 15/03/15 3.049
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 15/03/15 3.058
Chapter 92 15/03/15 3.064
Chapter 91 15/03/15 3.042
Chapter 90 15/03/15 3.055
Chapter 89 15/03/15 3.066
Chapter 88 15/03/15 3.042
Chapter 87 15/03/15 3.039
Chapter 86 15/03/15 3.056
Chapter 85 15/03/15 3.046
Chapter 84 15/03/15 3.063
Chapter 83 15/03/15 3.077
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.063
Chapter 80 15/03/15 3.073
Chapter 79 15/03/15 3.133
Chapter 78 15/03/15 3.075
Chapter 77 15/03/15 3.065
Chapter 76 15/03/15 3.051
Chapter 75 15/03/15 3.067
Chapter 74 15/03/15 3.096
Chapter 73 15/03/15 3.275
Chapter 72 15/03/15 3.112
Chapter 71 15/03/15 3.067
Chapter 70 15/03/15 3.066
Chapter 69 15/03/15 3.072
Chapter 68 15/03/15 3.073
Chapter 67 15/03/15 3.070
Chapter 66 15/03/15 3.089
Chapter 65 15/03/15 3.096
Chapter 64 15/03/15 3.111
Chapter 63 15/03/15 3.200
Chapter 62 15/03/15 3.081
Chapter 61 15/03/15 3.103
Chapter 60 15/03/15 3.071
Chapter 59 15/03/15 3.102
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.069
Chapter 56 15/03/15 3.051
Chapter 55 15/03/15 3.072
Chapter 54 15/03/15 3.069
Chapter 53 15/03/15 3.112
Chapter 52 15/03/15 3.068
Chapter 51 15/03/15 3.075
Chapter 50 15/03/15 3.114
Chapter 49 15/03/15 3.101
Chapter 48 15/03/15 3.097
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.107
Chapter 45 15/03/15 3.076
Chapter 44 15/03/15 3.113
Chapter 43 15/03/15 3.074
Chapter 42 15/03/15 3.057
Chapter 41 15/03/15 3.187
Chapter 40 15/03/15 3.162
Chapter 39 15/03/15 3.078
Chapter 38 15/03/15 3.078
Chapter 37 15/03/15 3.076
Chapter 36 15/03/15 3.099
Chapter 35 15/03/15 3.056
Chapter 34 15/03/15 3.078
Chapter 33 15/03/15 3.075
Chapter 32 15/03/15 3.085
Chapter 31 15/03/15 3.102
Chapter 30 15/03/15 3.100
Chapter 29 15/03/15 3.067
Chapter 28 15/03/15 3.072
Chapter 27 15/03/15 3.085
Chapter 26 15/03/15 3.056
Chapter 25 15/03/15 3.081
Chapter 24 15/03/15 3.076
Chapter 23 15/03/15 3.080
Chapter 22 15/03/15 3.177
Chapter 21 15/03/15 3.056
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.057
Chapter 18 15/03/15 3.081
Chapter 17 15/03/15 3.075
Chapter 16 15/03/15 3.078
Chapter 15 15/03/15 3.083
Chapter 14 15/03/15 3.118
Chapter 13 15/03/15 3.085
Chapter 12 15/03/15 3.068
Chapter 11 15/03/15 3.087
Chapter 10 15/03/15 3.100
Chapter 9 15/03/15 3.097
Chapter 8 15/03/15 3.111
Chapter 7 15/03/15 3.111
Chapter 6 15/03/15 3.123
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.110
Chapter 3 15/03/15 3.096
Chapter 2 15/03/15 3.135
Chapter 1 15/03/15 3.278
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch