Tạo Tác Trong Ngục Tối - Chapter 8

[Cập nhật lúc: 08:14 26/12/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 1
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 2
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 3
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 4
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 5
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 6
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 7
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 8
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 9
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 10
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 11
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 12
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 13
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 14
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 15
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 16
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 17
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 18
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 19
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 20
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 21
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 22
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 23
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 24
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 25
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 26
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 27
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 28
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 29
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 30
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 31
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 32
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 33
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 34
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 35
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 36
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 37
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 38
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 39
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 40
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 41
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 42
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 43
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 44
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 45
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 46
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 47
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 48
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 49
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 50
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 51
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 52
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 53
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 54
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 55
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 56
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 57
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 58
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 59
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 60
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 61
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 62
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 63
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 64
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 65
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 66
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 67
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 68
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 69
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 70
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 71
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 72
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 73
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 74
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 75
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 76
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 77
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 78
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 79
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 80
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 81
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 82
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 83
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 84
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 85
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 86
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 87
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 88
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 89
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 90
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 91
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 92
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 93
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 94
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 95
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 96
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 97
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 98
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 99
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 100
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 101
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 102
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 103
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 104
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 105
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 106
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 107
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 108
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 109
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 110
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 111
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 112
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 113
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 114
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 115
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 116
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 117
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 118
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 119
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 120
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 121
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 122
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 123
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 124
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 125
Tạo Tác Trong Ngục Tối chap 8 - Trang 126
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Lưu Tinh Ngọc Diệp Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
mời các đạo hữu vào KYVIEN.ORG để đàn ca sáo nhị độ kiếp phi thăng lên linh giới, tiếp thu tiên quang gột rửa xác phàm nhé
Author Trả lời
nguyen sen Thành viên 3 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
có 16chap chán thếemo
Author Trả lời
VN DevilBlade Thành viên 5 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
aura là cái gì mà bộ fantasy nào cũng có thế
 • Author
  Blood Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nó kiểu như nội công
 • Author
  B Blood Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nó kiểu như nội công ý
 • Author
  Đạt Đặng Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Nội công là tụ khí đan điền còn aura hình như là khí sinh ra trái tim.
 • Author
  Đạt Đặng Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Từ trái tim
 • Author
  FBI Fake Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Là hình thái cô đặc chực hạn của mana
 • Author
  ???? Undead Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Bạn có thể hiểu Aura là KI
 • Author
  Nguyễn Khánh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nó sinh ra từ trái tim nó như mana í
Author Trả lời
Thành viên 5 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
Chap11 đéo xem đc nè
Author Trả lời
Duy Diy Hephaestus Thành viên 5 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Em tưởng anh muốn thịt em hả
Author Trả lời
nguyễn thành Thành viên 5 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
tao bị lỗi không xem dc chúng mày ạ
 • Author
  . Có cái con củ kẹc Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Uk mày đen vai lon
 • Author
  nguyễn thành Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  chuyện tao là con trai chắc mày nhìn tên cũng biết nên là cái chuyện vãi lon làkhông thể xảy ra
Author Trả lời
๛๖ۣۜTạ¢ ๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜBαηɠツ_ R❂Sɛ ℙ么ℕⅅ么 Thành viên 5 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
ra tiếp đi ad
Author Trả lời
=) Tụi mày tuổi lồn Thành viên 5 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
Chap 11 dell xem đc
 • Author
  Trảm Phong Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Chap 11 lên google sợt, chọn link bên truyện tranh . audio là vô xem =]], mà bên đó quảng cáo vãi cảL , xem đỡ 1 chap mà tao tắt pop-up mỏi cả tay :))
Author Trả lời
B A Thành viên 5 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Thế lại tha cho nó vì lý do vớ vẩn j thế nó đòi giết mình mà lại bỏ qua dễ dàng thế à hay lại simp nhảm lol
 • Author
  Global Occult Coalition Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Đó chính là cách hầu hết truyện nigga của hàn, trung và nhật hoạt động.
  Main= simp chúa
 • Author
  key Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  giết làm gì ? giết xong bọn nó kéo đàn đi săn mình thì sao 1 cân hết 1 làng dc à, cứ lấy đồ rồi thả như mc làm là tốt 2 bên cũng éo bị sao cả việc lol gì phải làm nó nghiêm trọng lên, mà giờ cứ thả 1 đứa con gái là bị gọi là simp 2 thằng elf khác éo tồn tại luôn à
 • Author
  Cao Dat Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Dăm ba cái truyện đọc ức chế vcc, chuyển sang FFF trash hero đọc phê vcl, đụng vào main là pay màu
 • Author
  chẹp Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  như thằng trên coi FFF khỏi lo ức chếemo
 • Author
  B A Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Tôi k nói giết nó chỉ dù j nó cũng đòi giết mình ít ra cũng phải lấy cái cánh tay của nó khỏi bắn tên bừa bãi gặp ai cũng đòi giết đấy đi
Author Trả lời
AngentD . Thành viên 5 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Green lantern corp
Author Trả lời
Lê Đức Thành viên 5 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
Bình luận lúc 19 giây
Author Trả lời
Tô Nhân Thành viên 5 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
Yep :>> đợi mãi
Author Trả lời
Nguyá»…n Hòa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Ai muốn xem 11 12 13 14 15 16 vô wcomic.net
 • Author
  Fenrir Hắc Tinh Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Wcomic.net có cần mua ko
Author Trả lời
Nguyá»…n Hòa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Người ta chap 16 đây mới có chap 10
Author Trả lời
Thành viên 11 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
Hay quá ra thêm chap đi chờ mòn mỏi
 • Author
  Nguyá»…n Hòa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Người ta chap 16 đây mới có chap 10