Thạch Hắc Long Truyện

Thạch Hắc Long Truyện
Lượt xem: 9.299
Nội dung

Dịch Việt: Kiết Tường
Chỉnh sửa: Huyết Ma Thiên - Kiết Tường

Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long
Kim Chung đột phá thập nhị tầng?
Bộ ngoại truyện Long Hổ Môn miêu tả thêm về nhân vật Thạch Hắc Long trong Tân Tác Long Hổ Môn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 93: Đại Kết Cục 15/03/15 3.160
Chapter 92: Ma Chung Hoành Không 15/03/15 3.084
Chapter 91: Sát cục không thoát 15/03/15 3.086
Chapter 90: Phá Độc Toái Kim Chung 15/03/15 3.065
Chapter 89: Độc Kim Chung VS Kinh Thiên Quyết ... 15/03/15 3.063
Chapter 88: Cái Thế Chiến Hùng 15/03/15 3.060
Chapter 87: Ai xuống địa ngục 15/03/15 3.069
Chapter 86: Quỷ Thần Tích Dịch Thiết Ngũ Lang ... 15/03/15 3.115
Chapter 85: Quỷ Nhãn Ma Đồng 15/03/15 3.055
Chapter 84: Tà Qui Tà - Ma Tùng Ma 15/03/15 3.062
Chapter 83 15/03/15 3.051
Chapter 82 15/03/15 3.063
Chapter 81 15/03/15 3.058
Chapter 79: 80 15/03/15 3.054
Chapter 78 15/03/15 3.057
Chapter 77 15/03/15 3.054
Chapter 76 15/03/15 3.052
Chapter 75 15/03/15 3.058
Chapter 74 15/03/15 3.072
Chapter 73 15/03/15 3.054
Chapter 72 15/03/15 3.057
Chapter 71 15/03/15 3.054
Chapter 70 15/03/15 3.063
Chapter 69 15/03/15 3.065
Chapter 68 15/03/15 3.060
Chapter 67 15/03/15 3.063
Chapter 66 15/03/15 3.067
Chapter 65 15/03/15 3.080
Chapter 64 15/03/15 3.089
Chapter 63 15/03/15 3.085
Chapter 62 15/03/15 3.070
Chapter 61 15/03/15 3.095
Chapter 60 15/03/15 3.073
Chapter 59 15/03/15 3.085
Chapter 58 15/03/15 3.074
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.072
Chapter 55 15/03/15 3.069
Chapter 54 15/03/15 3.067
Chapter 53 15/03/15 3.063
Chapter 52 15/03/15 3.064
Chapter 51 15/03/15 3.074
Chapter 50 15/03/15 3.070
Chapter 49 15/03/15 3.065
Chapter 48 15/03/15 3.067
Chapter 47 15/03/15 3.067
Chapter 46 15/03/15 3.067
Chapter 45 15/03/15 3.064
Chapter 44 15/03/15 3.073
Chapter 43 15/03/15 3.073
Chapter 42 15/03/15 3.071
Chapter 41 15/03/15 3.071
Chapter 40 15/03/15 3.093
Chapter 39 15/03/15 3.066
Chapter 38 15/03/15 3.069
Chapter 37 15/03/15 3.078
Chapter 36 15/03/15 3.136
Chapter 35 15/03/15 3.068
Chapter 34 15/03/15 3.068
Chapter 33 15/03/15 3.080
Chapter 32 15/03/15 3.065
Chapter 31 15/03/15 3.073
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.075
Chapter 28 15/03/15 3.067
Chapter 27 15/03/15 3.068
Chapter 26 15/03/15 3.073
Chapter 25 15/03/15 3.071
Chapter 24 15/03/15 3.068
Chapter 23 15/03/15 3.073
Chapter 22 15/03/15 3.075
Chapter 21 15/03/15 3.064
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.057
Chapter 18 15/03/15 3.056
Chapter 17 15/03/15 3.062
Chapter 16 15/03/15 3.056
Chapter 15 15/03/15 3.057
Chapter 14 15/03/15 3.057
Chapter 13 15/03/15 3.057
Chapter 12 15/03/15 3.056
Chapter 11 15/03/15 3.059
Chapter 10 15/03/15 3.053
Chapter 9 15/03/15 3.060
Chapter 8 15/03/15 3.051
Chapter 7 15/03/15 3.048
Chapter 6 15/03/15 3.053
Chapter 5 15/03/15 3.055
Chapter 4 15/03/15 3.057
Chapter 3 15/03/15 3.064
Chapter 2 15/03/15 3.061
Chapter 1 15/03/15 3.081
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch