Thạch Hắc Long Truyện

Thạch Hắc Long Truyện
Lượt xem: 8.838
Nội dung

Dịch Việt: Kiết Tường
Chỉnh sửa: Huyết Ma Thiên - Kiết Tường

Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long
Kim Chung đột phá thập nhị tầng?
Bộ ngoại truyện Long Hổ Môn miêu tả thêm về nhân vật Thạch Hắc Long trong Tân Tác Long Hổ Môn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 93: Đại Kết Cục 15/03/15 3.137
Chapter 92: Ma Chung Hoành Không 15/03/15 3.078
Chapter 91: Sát cục không thoát 15/03/15 3.080
Chapter 90: Phá Độc Toái Kim Chung 15/03/15 3.059
Chapter 89: Độc Kim Chung VS Kinh Thiên Quyết ... 15/03/15 3.055
Chapter 88: Cái Thế Chiến Hùng 15/03/15 3.053
Chapter 87: Ai xuống địa ngục 15/03/15 3.063
Chapter 86: Quỷ Thần Tích Dịch Thiết Ngũ Lang ... 15/03/15 3.103
Chapter 85: Quỷ Nhãn Ma Đồng 15/03/15 3.048
Chapter 84: Tà Qui Tà - Ma Tùng Ma 15/03/15 3.055
Chapter 83 15/03/15 3.045
Chapter 82 15/03/15 3.058
Chapter 81 15/03/15 3.053
Chapter 79: 80 15/03/15 3.048
Chapter 78 15/03/15 3.051
Chapter 77 15/03/15 3.050
Chapter 76 15/03/15 3.048
Chapter 75 15/03/15 3.053
Chapter 74 15/03/15 3.066
Chapter 73 15/03/15 3.048
Chapter 72 15/03/15 3.054
Chapter 71 15/03/15 3.052
Chapter 70 15/03/15 3.058
Chapter 69 15/03/15 3.060
Chapter 68 15/03/15 3.053
Chapter 67 15/03/15 3.054
Chapter 66 15/03/15 3.056
Chapter 65 15/03/15 3.072
Chapter 64 15/03/15 3.081
Chapter 63 15/03/15 3.075
Chapter 62 15/03/15 3.063
Chapter 61 15/03/15 3.088
Chapter 60 15/03/15 3.065
Chapter 59 15/03/15 3.078
Chapter 58 15/03/15 3.069
Chapter 57 15/03/15 3.063
Chapter 56 15/03/15 3.067
Chapter 55 15/03/15 3.065
Chapter 54 15/03/15 3.063
Chapter 53 15/03/15 3.062
Chapter 52 15/03/15 3.061
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.067
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.063
Chapter 47 15/03/15 3.062
Chapter 46 15/03/15 3.062
Chapter 45 15/03/15 3.063
Chapter 44 15/03/15 3.069
Chapter 43 15/03/15 3.070
Chapter 42 15/03/15 3.068
Chapter 41 15/03/15 3.068
Chapter 40 15/03/15 3.086
Chapter 39 15/03/15 3.064
Chapter 38 15/03/15 3.063
Chapter 37 15/03/15 3.073
Chapter 36 15/03/15 3.132
Chapter 35 15/03/15 3.066
Chapter 34 15/03/15 3.065
Chapter 33 15/03/15 3.076
Chapter 32 15/03/15 3.062
Chapter 31 15/03/15 3.066
Chapter 30 15/03/15 3.065
Chapter 29 15/03/15 3.071
Chapter 28 15/03/15 3.063
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.068
Chapter 25 15/03/15 3.068
Chapter 24 15/03/15 3.062
Chapter 23 15/03/15 3.068
Chapter 22 15/03/15 3.070
Chapter 21 15/03/15 3.059
Chapter 20 15/03/15 3.058
Chapter 19 15/03/15 3.054
Chapter 18 15/03/15 3.053
Chapter 17 15/03/15 3.061
Chapter 16 15/03/15 3.054
Chapter 15 15/03/15 3.054
Chapter 14 15/03/15 3.056
Chapter 13 15/03/15 3.055
Chapter 12 15/03/15 3.054
Chapter 11 15/03/15 3.055
Chapter 10 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.057
Chapter 8 15/03/15 3.049
Chapter 7 15/03/15 3.043
Chapter 6 15/03/15 3.050
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.052
Chapter 3 15/03/15 3.055
Chapter 2 15/03/15 3.054
Chapter 1 15/03/15 3.073
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch