Thạch Hắc Long Truyện

Thạch Hắc Long Truyện
Nội dung

Dịch Việt: Kiết Tường
Chỉnh sửa: Huyết Ma Thiên - Kiết Tường

Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long
Kim Chung đột phá thập nhị tầng?
Bộ ngoại truyện Long Hổ Môn miêu tả thêm về nhân vật Thạch Hắc Long trong Tân Tác Long Hổ Môn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 93: Đại Kết Cục 15/03/15 3.166
Chapter 92: Ma Chung Hoành Không 15/03/15 3.088
Chapter 91: Sát cục không thoát 15/03/15 3.090
Chapter 90: Phá Độc Toái Kim Chung 15/03/15 3.068
Chapter 89: Độc Kim Chung VS Kinh Thiên Quyết ... 15/03/15 3.066
Chapter 88: Cái Thế Chiến Hùng 15/03/15 3.064
Chapter 87: Ai xuống địa ngục 15/03/15 3.074
Chapter 86: Quỷ Thần Tích Dịch Thiết Ngũ Lang ... 15/03/15 3.119
Chapter 85: Quỷ Nhãn Ma Đồng 15/03/15 3.057
Chapter 84: Tà Qui Tà - Ma Tùng Ma 15/03/15 3.067
Chapter 83 15/03/15 3.054
Chapter 82 15/03/15 3.066
Chapter 81 15/03/15 3.061
Chapter 79: 80 15/03/15 3.059
Chapter 78 15/03/15 3.059
Chapter 77 15/03/15 3.057
Chapter 76 15/03/15 3.055
Chapter 75 15/03/15 3.061
Chapter 74 15/03/15 3.075
Chapter 73 15/03/15 3.057
Chapter 72 15/03/15 3.060
Chapter 71 15/03/15 3.058
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.070
Chapter 68 15/03/15 3.064
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.075
Chapter 65 15/03/15 3.086
Chapter 64 15/03/15 3.094
Chapter 63 15/03/15 3.090
Chapter 62 15/03/15 3.078
Chapter 61 15/03/15 3.102
Chapter 60 15/03/15 3.080
Chapter 59 15/03/15 3.096
Chapter 58 15/03/15 3.084
Chapter 57 15/03/15 3.079
Chapter 56 15/03/15 3.082
Chapter 55 15/03/15 3.077
Chapter 54 15/03/15 3.075
Chapter 53 15/03/15 3.070
Chapter 52 15/03/15 3.073
Chapter 51 15/03/15 3.084
Chapter 50 15/03/15 3.076
Chapter 49 15/03/15 3.075
Chapter 48 15/03/15 3.077
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.074
Chapter 45 15/03/15 3.071
Chapter 44 15/03/15 3.079
Chapter 43 15/03/15 3.078
Chapter 42 15/03/15 3.080
Chapter 41 15/03/15 3.078
Chapter 40 15/03/15 3.103
Chapter 39 15/03/15 3.078
Chapter 38 15/03/15 3.078
Chapter 37 15/03/15 3.088
Chapter 36 15/03/15 3.143
Chapter 35 15/03/15 3.079
Chapter 34 15/03/15 3.074
Chapter 33 15/03/15 3.088
Chapter 32 15/03/15 3.071
Chapter 31 15/03/15 3.080
Chapter 30 15/03/15 3.078
Chapter 29 15/03/15 3.083
Chapter 28 15/03/15 3.074
Chapter 27 15/03/15 3.079
Chapter 26 15/03/15 3.079
Chapter 25 15/03/15 3.083
Chapter 24 15/03/15 3.074
Chapter 23 15/03/15 3.082
Chapter 22 15/03/15 3.084
Chapter 21 15/03/15 3.069
Chapter 20 15/03/15 3.072
Chapter 19 15/03/15 3.063
Chapter 18 15/03/15 3.064
Chapter 17 15/03/15 3.068
Chapter 16 15/03/15 3.065
Chapter 15 15/03/15 3.067
Chapter 14 15/03/15 3.064
Chapter 13 15/03/15 3.062
Chapter 12 15/03/15 3.063
Chapter 11 15/03/15 3.063
Chapter 10 15/03/15 3.060
Chapter 9 15/03/15 3.066
Chapter 8 15/03/15 3.057
Chapter 7 15/03/15 3.053
Chapter 6 15/03/15 3.057
Chapter 5 15/03/15 3.064
Chapter 4 15/03/15 3.063
Chapter 3 15/03/15 3.069
Chapter 2 15/03/15 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.086
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch