Thạch Hắc Long Truyện

Thạch Hắc Long Truyện
Lượt xem: 8.350
Nội dung

Dịch Việt: Kiết Tường
Chỉnh sửa: Huyết Ma Thiên - Kiết Tường

Long Hổ Tam Hoàng - Thạch Hắc Long
Kim Chung đột phá thập nhị tầng?
Bộ ngoại truyện Long Hổ Môn miêu tả thêm về nhân vật Thạch Hắc Long trong Tân Tác Long Hổ Môn.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 93: Đại Kết Cục 15/03/15 3.130
Chapter 92: Ma Chung Hoành Không 15/03/15 3.074
Chapter 91: Sát cục không thoát 15/03/15 3.076
Chapter 90: Phá Độc Toái Kim Chung 15/03/15 3.057
Chapter 89: Độc Kim Chung VS Kinh Thiên Quyết ... 15/03/15 3.053
Chapter 88: Cái Thế Chiến Hùng 15/03/15 3.051
Chapter 87: Ai xuống địa ngục 15/03/15 3.060
Chapter 86: Quỷ Thần Tích Dịch Thiết Ngũ Lang ... 15/03/15 3.096
Chapter 85: Quỷ Nhãn Ma Đồng 15/03/15 3.046
Chapter 84: Tà Qui Tà - Ma Tùng Ma 15/03/15 3.053
Chapter 83 15/03/15 3.043
Chapter 82 15/03/15 3.055
Chapter 81 15/03/15 3.050
Chapter 79: 80 15/03/15 3.046
Chapter 78 15/03/15 3.048
Chapter 77 15/03/15 3.046
Chapter 76 15/03/15 3.045
Chapter 75 15/03/15 3.049
Chapter 74 15/03/15 3.064
Chapter 73 15/03/15 3.045
Chapter 72 15/03/15 3.053
Chapter 71 15/03/15 3.049
Chapter 70 15/03/15 3.056
Chapter 69 15/03/15 3.058
Chapter 68 15/03/15 3.051
Chapter 67 15/03/15 3.051
Chapter 66 15/03/15 3.052
Chapter 65 15/03/15 3.065
Chapter 64 15/03/15 3.071
Chapter 63 15/03/15 3.067
Chapter 62 15/03/15 3.055
Chapter 61 15/03/15 3.080
Chapter 60 15/03/15 3.057
Chapter 59 15/03/15 3.067
Chapter 58 15/03/15 3.060
Chapter 57 15/03/15 3.054
Chapter 56 15/03/15 3.056
Chapter 55 15/03/15 3.054
Chapter 54 15/03/15 3.054
Chapter 53 15/03/15 3.053
Chapter 52 15/03/15 3.051
Chapter 51 15/03/15 3.060
Chapter 50 15/03/15 3.059
Chapter 49 15/03/15 3.057
Chapter 48 15/03/15 3.055
Chapter 47 15/03/15 3.055
Chapter 46 15/03/15 3.053
Chapter 45 15/03/15 3.054
Chapter 44 15/03/15 3.062
Chapter 43 15/03/15 3.062
Chapter 42 15/03/15 3.062
Chapter 41 15/03/15 3.062
Chapter 40 15/03/15 3.081
Chapter 39 15/03/15 3.057
Chapter 38 15/03/15 3.056
Chapter 37 15/03/15 3.065
Chapter 36 15/03/15 3.123
Chapter 35 15/03/15 3.060
Chapter 34 15/03/15 3.058
Chapter 33 15/03/15 3.068
Chapter 32 15/03/15 3.056
Chapter 31 15/03/15 3.058
Chapter 30 15/03/15 3.059
Chapter 29 15/03/15 3.065
Chapter 28 15/03/15 3.059
Chapter 27 15/03/15 3.060
Chapter 26 15/03/15 3.062
Chapter 25 15/03/15 3.060
Chapter 24 15/03/15 3.055
Chapter 23 15/03/15 3.063
Chapter 22 15/03/15 3.064
Chapter 21 15/03/15 3.055
Chapter 20 15/03/15 3.050
Chapter 19 15/03/15 3.048
Chapter 18 15/03/15 3.048
Chapter 17 15/03/15 3.056
Chapter 16 15/03/15 3.049
Chapter 15 15/03/15 3.049
Chapter 14 15/03/15 3.052
Chapter 13 15/03/15 3.052
Chapter 12 15/03/15 3.051
Chapter 11 15/03/15 3.052
Chapter 10 15/03/15 3.048
Chapter 9 15/03/15 3.052
Chapter 8 15/03/15 3.048
Chapter 7 15/03/15 3.042
Chapter 6 15/03/15 3.048
Chapter 5 15/03/15 3.050
Chapter 4 15/03/15 3.051
Chapter 3 15/03/15 3.054
Chapter 2 15/03/15 3.054
Chapter 1 15/03/15 3.070
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch