Thám Tử Kindaichi

Thám Tử Kindaichi
Lượt xem: 13.213
Thám Tử Kindaichi Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 204 15/03/15 3.150
Chapter 203 15/03/15 3.106
Chapter 202 15/03/15 3.086
Chapter 201 15/03/15 3.030
Chapter 200 15/03/15 3.028
Chapter 199 15/03/15 3.036
Chapter 198 15/03/15 3.031
Chapter 197 15/03/15 3.040
Chapter 196 15/03/15 3.035
Chapter 195 15/03/15 3.037
Chapter 194 15/03/15 3.033
Chapter 193 15/03/15 3.036
Chapter 192 15/03/15 3.032
Chapter 191 15/03/15 3.030
Chapter 190 15/03/15 3.030
Chapter 189 15/03/15 3.035
Chapter 188 15/03/15 3.031
Chapter 187 15/03/15 3.032
Chapter 186 15/03/15 3.038
Chapter 185 15/03/15 3.033
Chapter 184 15/03/15 3.038
Chapter 183 15/03/15 3.033
Chapter 182 15/03/15 3.031
Chapter 181 15/03/15 3.031
Chapter 180 15/03/15 3.035
Chapter 179 15/03/15 3.028
Chapter 178 15/03/15 3.030
Chapter 177 15/03/15 3.030
Chapter 176 15/03/15 3.037
Chapter 175 15/03/15 3.028
Chapter 174 15/03/15 3.028
Chapter 173 15/03/15 3.028
Chapter 172 15/03/15 3.035
Chapter 171 15/03/15 3.036
Chapter 170 15/03/15 3.036
Chapter 169 15/03/15 3.068
Chapter 168 15/03/15 3.086
Chapter 167 15/03/15 3.030
Chapter 166 15/03/15 3.030
Chapter 165 15/03/15 3.030
Chapter 164 15/03/15 3.046
Chapter 163 15/03/15 3.029
Chapter 162 15/03/15 3.032
Chapter 161 15/03/15 3.039
Chapter 160 15/03/15 3.043
Chapter 159 15/03/15 3.037
Chapter 158 15/03/15 3.037
Chapter 157 15/03/15 3.035
Chapter 156 15/03/15 3.038
Chapter 155 15/03/15 3.080
Chapter 154 15/03/15 3.044
Chapter 153 15/03/15 3.034
Chapter 152 15/03/15 3.041
Chapter 151 15/03/15 3.069
Chapter 150 15/03/15 3.041
Chapter 149 15/03/15 3.043
Chapter 148 15/03/15 3.044
Chapter 147 15/03/15 3.054
Chapter 146 15/03/15 3.050
Chapter 145 15/03/15 3.037
Chapter 144 15/03/15 3.049
Chapter 143 15/03/15 3.040
Chapter 142 15/03/15 3.059
Chapter 141 15/03/15 3.047
Chapter 140 15/03/15 3.053
Chapter 139 15/03/15 3.169
Chapter 138 15/03/15 3.064
Chapter 137 15/03/15 3.036
Chapter 136 15/03/15 3.043
Chapter 135 15/03/15 3.047
Chapter 134 15/03/15 3.041
Chapter 133 15/03/15 3.044
Chapter 132 15/03/15 3.042
Chapter 131 15/03/15 3.093
Chapter 130 15/03/15 3.045
Chapter 129 15/03/15 3.044
Chapter 128 15/03/15 3.040
Chapter 127 15/03/15 3.044
Chapter 126 15/03/15 3.044
Chapter 125 15/03/15 3.043
Chapter 124 15/03/15 3.042
Chapter 123 15/03/15 3.043
Chapter 122 15/03/15 3.044
Chapter 121 15/03/15 3.086
Chapter 120 15/03/15 3.047
Chapter 119 15/03/15 3.043
Chapter 118 15/03/15 3.054
Chapter 117 15/03/15 3.101
Chapter 116 15/03/15 3.043
Chapter 115 15/03/15 3.042
Chapter 114 15/03/15 3.039
Chapter 113 15/03/15 3.041
Chapter 112 15/03/15 3.043
Chapter 111 15/03/15 3.065
Chapter 110 15/03/15 3.053
Chapter 109 15/03/15 3.043
Chapter 108 15/03/15 3.032
Chapter 107 15/03/15 3.039
Chapter 106 15/03/15 3.082
Chapter 105 15/03/15 3.052
Chapter 104 15/03/15 3.039
Chapter 103 15/03/15 3.071
Chapter 102 15/03/15 3.042
Chapter 101 15/03/15 3.045
Chapter 100 15/03/15 3.037
Chapter 99 15/03/15 3.041
Chapter 98 15/03/15 3.042
Chapter 97 15/03/15 3.044
Chapter 96 15/03/15 3.040
Chapter 95 15/03/15 3.039
Chapter 94 15/03/15 3.042
Chapter 93 15/03/15 3.039
Chapter 92 15/03/15 3.046
Chapter 91 15/03/15 3.042
Chapter 90 15/03/15 3.046
Chapter 89 15/03/15 3.035
Chapter 88 15/03/15 3.032
Chapter 87 15/03/15 3.028
Chapter 86 15/03/15 3.035
Chapter 85 15/03/15 3.042
Chapter 84 15/03/15 3.036
Chapter 83 15/03/15 3.077
Chapter 82 15/03/15 3.044
Chapter 81 15/03/15 3.073
Chapter 80 15/03/15 3.038
Chapter 79 15/03/15 3.045
Chapter 78 15/03/15 3.042
Chapter 77 15/03/15 3.043
Chapter 76 15/03/15 3.073
Chapter 75 15/03/15 3.047
Chapter 74 15/03/15 3.088
Chapter 73 15/03/15 3.042
Chapter 72 15/03/15 3.033
Chapter 71 15/03/15 3.034
Chapter 70 15/03/15 3.032
Chapter 69 15/03/15 3.035
Chapter 68 15/03/15 3.032
Chapter 67 15/03/15 3.034
Chapter 66 15/03/15 3.035
Chapter 65 15/03/15 3.035
Chapter 64 15/03/15 3.039
Chapter 63 15/03/15 3.040
Chapter 62 15/03/15 3.047
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.043
Chapter 59 15/03/15 3.042
Chapter 58 15/03/15 3.064
Chapter 57 15/03/15 3.047
Chapter 56 15/03/15 3.052
Chapter 55 15/03/15 3.047
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.041
Chapter 52 15/03/15 3.053
Chapter 51 15/03/15 3.054
Chapter 50 15/03/15 3.051
Chapter 49 15/03/15 3.038
Chapter 48 15/03/15 3.037
Chapter 47 15/03/15 3.039
Chapter 46 15/03/15 3.035
Chapter 45 15/03/15 3.052
Chapter 44 15/03/15 3.052
Chapter 43 15/03/15 3.088
Chapter 42 15/03/15 3.045
Chapter 41 15/03/15 3.056
Chapter 40 15/03/15 3.046
Chapter 39 15/03/15 3.036
Chapter 38 15/03/15 3.046
Chapter 37 15/03/15 3.046
Chapter 36 15/03/15 3.038
Chapter 35 15/03/15 3.048
Chapter 34 15/03/15 3.046
Chapter 33 15/03/15 3.061
Chapter 32 15/03/15 3.046
Chapter 31 15/03/15 3.060
Chapter 30 15/03/15 3.053
Chapter 29 15/03/15 3.070
Chapter 28 15/03/15 3.057
Chapter 27 15/03/15 3.082
Chapter 26 15/03/15 3.079
Chapter 25 15/03/15 3.052
Chapter 24 15/03/15 3.054
Chapter 23 15/03/15 3.054
Chapter 22 15/03/15 3.108
Chapter 21 15/03/15 3.069
Chapter 20 15/03/15 3.063
Chapter 19 15/03/15 3.058
Chapter 18 15/03/15 3.054
Chapter 17 15/03/15 3.071
Chapter 16 15/03/15 3.085
Chapter 15 15/03/15 3.069
Chapter 14 15/03/15 3.059
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.073
Chapter 11 15/03/15 3.099
Chapter 10 15/03/15 3.079
Chapter 9 15/03/15 3.072
Chapter 8 15/03/15 3.074
Chapter 7 15/03/15 3.079
Chapter 6 15/03/15 3.077
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.079
Chapter 3 15/03/15 3.072
Chapter 2 15/03/15 3.086
Chapter 1 15/03/15 3.139
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch