Thám Tử Kindaichi

Thám Tử Kindaichi
Lượt xem: 11.572
Thám Tử Kindaichi Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 204 15/03/15 3.141
Chapter 203 15/03/15 3.101
Chapter 202 15/03/15 3.084
Chapter 201 15/03/15 3.028
Chapter 200 15/03/15 3.026
Chapter 199 15/03/15 3.031
Chapter 198 15/03/15 3.027
Chapter 197 15/03/15 3.034
Chapter 196 15/03/15 3.029
Chapter 195 15/03/15 3.031
Chapter 194 15/03/15 3.030
Chapter 193 15/03/15 3.029
Chapter 192 15/03/15 3.029
Chapter 191 15/03/15 3.026
Chapter 190 15/03/15 3.025
Chapter 189 15/03/15 3.030
Chapter 188 15/03/15 3.028
Chapter 187 15/03/15 3.028
Chapter 186 15/03/15 3.034
Chapter 185 15/03/15 3.029
Chapter 184 15/03/15 3.030
Chapter 183 15/03/15 3.025
Chapter 182 15/03/15 3.027
Chapter 181 15/03/15 3.028
Chapter 180 15/03/15 3.031
Chapter 179 15/03/15 3.023
Chapter 178 15/03/15 3.026
Chapter 177 15/03/15 3.026
Chapter 176 15/03/15 3.034
Chapter 175 15/03/15 3.026
Chapter 174 15/03/15 3.024
Chapter 173 15/03/15 3.025
Chapter 172 15/03/15 3.029
Chapter 171 15/03/15 3.032
Chapter 170 15/03/15 3.028
Chapter 169 15/03/15 3.059
Chapter 168 15/03/15 3.077
Chapter 167 15/03/15 3.024
Chapter 166 15/03/15 3.027
Chapter 165 15/03/15 3.025
Chapter 164 15/03/15 3.039
Chapter 163 15/03/15 3.026
Chapter 162 15/03/15 3.026
Chapter 161 15/03/15 3.034
Chapter 160 15/03/15 3.035
Chapter 159 15/03/15 3.034
Chapter 158 15/03/15 3.032
Chapter 157 15/03/15 3.030
Chapter 156 15/03/15 3.032
Chapter 155 15/03/15 3.073
Chapter 154 15/03/15 3.036
Chapter 153 15/03/15 3.026
Chapter 152 15/03/15 3.033
Chapter 151 15/03/15 3.064
Chapter 150 15/03/15 3.033
Chapter 149 15/03/15 3.037
Chapter 148 15/03/15 3.039
Chapter 147 15/03/15 3.050
Chapter 146 15/03/15 3.044
Chapter 145 15/03/15 3.032
Chapter 144 15/03/15 3.043
Chapter 143 15/03/15 3.035
Chapter 142 15/03/15 3.052
Chapter 141 15/03/15 3.041
Chapter 140 15/03/15 3.043
Chapter 139 15/03/15 3.148
Chapter 138 15/03/15 3.043
Chapter 137 15/03/15 3.029
Chapter 136 15/03/15 3.033
Chapter 135 15/03/15 3.039
Chapter 134 15/03/15 3.033
Chapter 133 15/03/15 3.037
Chapter 132 15/03/15 3.034
Chapter 131 15/03/15 3.073
Chapter 130 15/03/15 3.035
Chapter 129 15/03/15 3.037
Chapter 128 15/03/15 3.032
Chapter 127 15/03/15 3.036
Chapter 126 15/03/15 3.034
Chapter 125 15/03/15 3.034
Chapter 124 15/03/15 3.035
Chapter 123 15/03/15 3.035
Chapter 122 15/03/15 3.032
Chapter 121 15/03/15 3.076
Chapter 120 15/03/15 3.040
Chapter 119 15/03/15 3.037
Chapter 118 15/03/15 3.046
Chapter 117 15/03/15 3.095
Chapter 116 15/03/15 3.032
Chapter 115 15/03/15 3.031
Chapter 114 15/03/15 3.034
Chapter 113 15/03/15 3.035
Chapter 112 15/03/15 3.033
Chapter 111 15/03/15 3.055
Chapter 110 15/03/15 3.040
Chapter 109 15/03/15 3.036
Chapter 108 15/03/15 3.026
Chapter 107 15/03/15 3.032
Chapter 106 15/03/15 3.072
Chapter 105 15/03/15 3.041
Chapter 104 15/03/15 3.031
Chapter 103 15/03/15 3.062
Chapter 102 15/03/15 3.034
Chapter 101 15/03/15 3.039
Chapter 100 15/03/15 3.030
Chapter 99 15/03/15 3.032
Chapter 98 15/03/15 3.033
Chapter 97 15/03/15 3.035
Chapter 96 15/03/15 3.034
Chapter 95 15/03/15 3.029
Chapter 94 15/03/15 3.036
Chapter 93 15/03/15 3.032
Chapter 92 15/03/15 3.039
Chapter 91 15/03/15 3.033
Chapter 90 15/03/15 3.039
Chapter 89 15/03/15 3.029
Chapter 88 15/03/15 3.026
Chapter 87 15/03/15 3.023
Chapter 86 15/03/15 3.028
Chapter 85 15/03/15 3.035
Chapter 84 15/03/15 3.030
Chapter 83 15/03/15 3.071
Chapter 82 15/03/15 3.037
Chapter 81 15/03/15 3.065
Chapter 80 15/03/15 3.031
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.036
Chapter 77 15/03/15 3.035
Chapter 76 15/03/15 3.064
Chapter 75 15/03/15 3.043
Chapter 74 15/03/15 3.081
Chapter 73 15/03/15 3.033
Chapter 72 15/03/15 3.028
Chapter 71 15/03/15 3.028
Chapter 70 15/03/15 3.025
Chapter 69 15/03/15 3.026
Chapter 68 15/03/15 3.025
Chapter 67 15/03/15 3.028
Chapter 66 15/03/15 3.028
Chapter 65 15/03/15 3.029
Chapter 64 15/03/15 3.030
Chapter 63 15/03/15 3.034
Chapter 62 15/03/15 3.038
Chapter 61 15/03/15 3.031
Chapter 60 15/03/15 3.037
Chapter 59 15/03/15 3.036
Chapter 58 15/03/15 3.058
Chapter 57 15/03/15 3.042
Chapter 56 15/03/15 3.044
Chapter 55 15/03/15 3.039
Chapter 54 15/03/15 3.035
Chapter 53 15/03/15 3.034
Chapter 52 15/03/15 3.048
Chapter 51 15/03/15 3.048
Chapter 50 15/03/15 3.044
Chapter 49 15/03/15 3.031
Chapter 48 15/03/15 3.031
Chapter 47 15/03/15 3.036
Chapter 46 15/03/15 3.031
Chapter 45 15/03/15 3.045
Chapter 44 15/03/15 3.043
Chapter 43 15/03/15 3.081
Chapter 42 15/03/15 3.037
Chapter 41 15/03/15 3.051
Chapter 40 15/03/15 3.039
Chapter 39 15/03/15 3.031
Chapter 38 15/03/15 3.037
Chapter 37 15/03/15 3.039
Chapter 36 15/03/15 3.033
Chapter 35 15/03/15 3.041
Chapter 34 15/03/15 3.038
Chapter 33 15/03/15 3.051
Chapter 32 15/03/15 3.040
Chapter 31 15/03/15 3.052
Chapter 30 15/03/15 3.042
Chapter 29 15/03/15 3.061
Chapter 28 15/03/15 3.048
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.063
Chapter 25 15/03/15 3.043
Chapter 24 15/03/15 3.044
Chapter 23 15/03/15 3.044
Chapter 22 15/03/15 3.086
Chapter 21 15/03/15 3.057
Chapter 20 15/03/15 3.051
Chapter 19 15/03/15 3.043
Chapter 18 15/03/15 3.042
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.073
Chapter 15 15/03/15 3.055
Chapter 14 15/03/15 3.048
Chapter 13 15/03/15 3.047
Chapter 12 15/03/15 3.057
Chapter 11 15/03/15 3.074
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.056
Chapter 8 15/03/15 3.061
Chapter 7 15/03/15 3.065
Chapter 6 15/03/15 3.062
Chapter 5 15/03/15 3.067
Chapter 4 15/03/15 3.062
Chapter 3 15/03/15 3.058
Chapter 2 15/03/15 3.059
Chapter 1 15/03/15 3.108
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch