Thám Tử Kindaichi

Thám Tử Kindaichi
Lượt xem: 10.282
Thám Tử Kindaichi Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 204 15/03/15 3.127
Chapter 203 15/03/15 3.092
Chapter 202 15/03/15 3.078
Chapter 201 15/03/15 3.023
Chapter 200 15/03/15 3.021
Chapter 199 15/03/15 3.025
Chapter 198 15/03/15 3.021
Chapter 197 15/03/15 3.030
Chapter 196 15/03/15 3.023
Chapter 195 15/03/15 3.027
Chapter 194 15/03/15 3.023
Chapter 193 15/03/15 3.022
Chapter 192 15/03/15 3.022
Chapter 191 15/03/15 3.020
Chapter 190 15/03/15 3.020
Chapter 189 15/03/15 3.025
Chapter 188 15/03/15 3.023
Chapter 187 15/03/15 3.024
Chapter 186 15/03/15 3.030
Chapter 185 15/03/15 3.027
Chapter 184 15/03/15 3.026
Chapter 183 15/03/15 3.023
Chapter 182 15/03/15 3.023
Chapter 181 15/03/15 3.021
Chapter 180 15/03/15 3.026
Chapter 179 15/03/15 3.019
Chapter 178 15/03/15 3.022
Chapter 177 15/03/15 3.022
Chapter 176 15/03/15 3.031
Chapter 175 15/03/15 3.023
Chapter 174 15/03/15 3.021
Chapter 173 15/03/15 3.021
Chapter 172 15/03/15 3.026
Chapter 171 15/03/15 3.027
Chapter 170 15/03/15 3.023
Chapter 169 15/03/15 3.056
Chapter 168 15/03/15 3.071
Chapter 167 15/03/15 3.022
Chapter 166 15/03/15 3.024
Chapter 165 15/03/15 3.023
Chapter 164 15/03/15 3.036
Chapter 163 15/03/15 3.023
Chapter 162 15/03/15 3.024
Chapter 161 15/03/15 3.027
Chapter 160 15/03/15 3.030
Chapter 159 15/03/15 3.029
Chapter 158 15/03/15 3.026
Chapter 157 15/03/15 3.024
Chapter 156 15/03/15 3.027
Chapter 155 15/03/15 3.064
Chapter 154 15/03/15 3.025
Chapter 153 15/03/15 3.022
Chapter 152 15/03/15 3.027
Chapter 151 15/03/15 3.058
Chapter 150 15/03/15 3.027
Chapter 149 15/03/15 3.033
Chapter 148 15/03/15 3.035
Chapter 147 15/03/15 3.045
Chapter 146 15/03/15 3.040
Chapter 145 15/03/15 3.027
Chapter 144 15/03/15 3.034
Chapter 143 15/03/15 3.030
Chapter 142 15/03/15 3.049
Chapter 141 15/03/15 3.035
Chapter 140 15/03/15 3.037
Chapter 139 15/03/15 3.126
Chapter 138 15/03/15 3.035
Chapter 137 15/03/15 3.025
Chapter 136 15/03/15 3.029
Chapter 135 15/03/15 3.036
Chapter 134 15/03/15 3.029
Chapter 133 15/03/15 3.031
Chapter 132 15/03/15 3.030
Chapter 131 15/03/15 3.040
Chapter 130 15/03/15 3.031
Chapter 129 15/03/15 3.032
Chapter 128 15/03/15 3.028
Chapter 127 15/03/15 3.029
Chapter 126 15/03/15 3.030
Chapter 125 15/03/15 3.029
Chapter 124 15/03/15 3.031
Chapter 123 15/03/15 3.029
Chapter 122 15/03/15 3.028
Chapter 121 15/03/15 3.070
Chapter 120 15/03/15 3.036
Chapter 119 15/03/15 3.033
Chapter 118 15/03/15 3.037
Chapter 117 15/03/15 3.088
Chapter 116 15/03/15 3.028
Chapter 115 15/03/15 3.027
Chapter 114 15/03/15 3.030
Chapter 113 15/03/15 3.031
Chapter 112 15/03/15 3.028
Chapter 111 15/03/15 3.051
Chapter 110 15/03/15 3.037
Chapter 109 15/03/15 3.031
Chapter 108 15/03/15 3.022
Chapter 107 15/03/15 3.025
Chapter 106 15/03/15 3.067
Chapter 105 15/03/15 3.028
Chapter 104 15/03/15 3.027
Chapter 103 15/03/15 3.058
Chapter 102 15/03/15 3.029
Chapter 101 15/03/15 3.033
Chapter 100 15/03/15 3.025
Chapter 99 15/03/15 3.030
Chapter 98 15/03/15 3.029
Chapter 97 15/03/15 3.028
Chapter 96 15/03/15 3.027
Chapter 95 15/03/15 3.024
Chapter 94 15/03/15 3.030
Chapter 93 15/03/15 3.027
Chapter 92 15/03/15 3.031
Chapter 91 15/03/15 3.025
Chapter 90 15/03/15 3.031
Chapter 89 15/03/15 3.025
Chapter 88 15/03/15 3.020
Chapter 87 15/03/15 3.020
Chapter 86 15/03/15 3.026
Chapter 85 15/03/15 3.031
Chapter 84 15/03/15 3.025
Chapter 83 15/03/15 3.067
Chapter 82 15/03/15 3.032
Chapter 81 15/03/15 3.058
Chapter 80 15/03/15 3.027
Chapter 79 15/03/15 3.034
Chapter 78 15/03/15 3.031
Chapter 77 15/03/15 3.029
Chapter 76 15/03/15 3.054
Chapter 75 15/03/15 3.034
Chapter 74 15/03/15 3.074
Chapter 73 15/03/15 3.022
Chapter 72 15/03/15 3.022
Chapter 71 15/03/15 3.023
Chapter 70 15/03/15 3.022
Chapter 69 15/03/15 3.020
Chapter 68 15/03/15 3.020
Chapter 67 15/03/15 3.024
Chapter 66 15/03/15 3.023
Chapter 65 15/03/15 3.024
Chapter 64 15/03/15 3.024
Chapter 63 15/03/15 3.028
Chapter 62 15/03/15 3.032
Chapter 61 15/03/15 3.025
Chapter 60 15/03/15 3.029
Chapter 59 15/03/15 3.030
Chapter 58 15/03/15 3.054
Chapter 57 15/03/15 3.036
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 15/03/15 3.032
Chapter 54 15/03/15 3.027
Chapter 53 15/03/15 3.024
Chapter 52 15/03/15 3.039
Chapter 51 15/03/15 3.041
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.023
Chapter 48 15/03/15 3.024
Chapter 47 15/03/15 3.029
Chapter 46 15/03/15 3.025
Chapter 45 15/03/15 3.038
Chapter 44 15/03/15 3.035
Chapter 43 15/03/15 3.075
Chapter 42 15/03/15 3.032
Chapter 41 15/03/15 3.046
Chapter 40 15/03/15 3.031
Chapter 39 15/03/15 3.024
Chapter 38 15/03/15 3.029
Chapter 37 15/03/15 3.029
Chapter 36 15/03/15 3.029
Chapter 35 15/03/15 3.034
Chapter 34 15/03/15 3.026
Chapter 33 15/03/15 3.042
Chapter 32 15/03/15 3.029
Chapter 31 15/03/15 3.042
Chapter 30 15/03/15 3.031
Chapter 29 15/03/15 3.051
Chapter 28 15/03/15 3.034
Chapter 27 15/03/15 3.060
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.034
Chapter 24 15/03/15 3.036
Chapter 23 15/03/15 3.037
Chapter 22 15/03/15 3.072
Chapter 21 15/03/15 3.048
Chapter 20 15/03/15 3.044
Chapter 19 15/03/15 3.038
Chapter 18 15/03/15 3.037
Chapter 17 15/03/15 3.046
Chapter 16 15/03/15 3.063
Chapter 15 15/03/15 3.044
Chapter 14 15/03/15 3.041
Chapter 13 15/03/15 3.042
Chapter 12 15/03/15 3.045
Chapter 11 15/03/15 3.066
Chapter 10 15/03/15 3.053
Chapter 9 15/03/15 3.049
Chapter 8 15/03/15 3.055
Chapter 7 15/03/15 3.055
Chapter 6 15/03/15 3.056
Chapter 5 15/03/15 3.061
Chapter 4 15/03/15 3.057
Chapter 3 15/03/15 3.054
Chapter 2 15/03/15 3.054
Chapter 1 15/03/15 3.086
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch