Thám Tử Kindaichi

Thám Tử Kindaichi
Lượt xem: 15.163
Thám Tử Kindaichi Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 204 15/03/15 3.173
Chapter 203 15/03/15 3.117
Chapter 202 15/03/15 3.092
Chapter 201 15/03/15 3.032
Chapter 200 15/03/15 3.033
Chapter 199 15/03/15 3.039
Chapter 198 15/03/15 3.032
Chapter 197 15/03/15 3.042
Chapter 196 15/03/15 3.039
Chapter 195 15/03/15 3.041
Chapter 194 15/03/15 3.039
Chapter 193 15/03/15 3.044
Chapter 192 15/03/15 3.035
Chapter 191 15/03/15 3.033
Chapter 190 15/03/15 3.033
Chapter 189 15/03/15 3.036
Chapter 188 15/03/15 3.032
Chapter 187 15/03/15 3.036
Chapter 186 15/03/15 3.042
Chapter 185 15/03/15 3.034
Chapter 184 15/03/15 3.041
Chapter 183 15/03/15 3.036
Chapter 182 15/03/15 3.035
Chapter 181 15/03/15 3.038
Chapter 180 15/03/15 3.042
Chapter 179 15/03/15 3.031
Chapter 178 15/03/15 3.036
Chapter 177 15/03/15 3.034
Chapter 176 15/03/15 3.044
Chapter 175 15/03/15 3.039
Chapter 174 15/03/15 3.038
Chapter 173 15/03/15 3.035
Chapter 172 15/03/15 3.040
Chapter 171 15/03/15 3.043
Chapter 170 15/03/15 3.044
Chapter 169 15/03/15 3.075
Chapter 168 15/03/15 3.094
Chapter 167 15/03/15 3.037
Chapter 166 15/03/15 3.040
Chapter 165 15/03/15 3.037
Chapter 164 15/03/15 3.051
Chapter 163 15/03/15 3.034
Chapter 162 15/03/15 3.041
Chapter 161 15/03/15 3.049
Chapter 160 15/03/15 3.050
Chapter 159 15/03/15 3.043
Chapter 158 15/03/15 3.045
Chapter 157 15/03/15 3.043
Chapter 156 15/03/15 3.047
Chapter 155 15/03/15 3.089
Chapter 154 15/03/15 3.050
Chapter 153 15/03/15 3.039
Chapter 152 15/03/15 3.050
Chapter 151 15/03/15 3.084
Chapter 150 15/03/15 3.051
Chapter 149 15/03/15 3.051
Chapter 148 15/03/15 3.051
Chapter 147 15/03/15 3.060
Chapter 146 15/03/15 3.056
Chapter 145 15/03/15 3.046
Chapter 144 15/03/15 3.059
Chapter 143 15/03/15 3.045
Chapter 142 15/03/15 3.065
Chapter 141 15/03/15 3.053
Chapter 140 15/03/15 3.060
Chapter 139 15/03/15 3.190
Chapter 138 15/03/15 3.075
Chapter 137 15/03/15 3.047
Chapter 136 15/03/15 3.051
Chapter 135 15/03/15 3.057
Chapter 134 15/03/15 3.049
Chapter 133 15/03/15 3.050
Chapter 132 15/03/15 3.050
Chapter 131 15/03/15 3.105
Chapter 130 15/03/15 3.057
Chapter 129 15/03/15 3.052
Chapter 128 15/03/15 3.047
Chapter 127 15/03/15 3.051
Chapter 126 15/03/15 3.054
Chapter 125 15/03/15 3.053
Chapter 124 15/03/15 3.050
Chapter 123 15/03/15 3.052
Chapter 122 15/03/15 3.049
Chapter 121 15/03/15 3.097
Chapter 120 15/03/15 3.055
Chapter 119 15/03/15 3.054
Chapter 118 15/03/15 3.067
Chapter 117 15/03/15 3.108
Chapter 116 15/03/15 3.057
Chapter 115 15/03/15 3.051
Chapter 114 15/03/15 3.047
Chapter 113 15/03/15 3.048
Chapter 112 15/03/15 3.057
Chapter 111 15/03/15 3.081
Chapter 110 15/03/15 3.066
Chapter 109 15/03/15 3.050
Chapter 108 15/03/15 3.040
Chapter 107 15/03/15 3.049
Chapter 106 15/03/15 3.093
Chapter 105 15/03/15 3.068
Chapter 104 15/03/15 3.051
Chapter 103 15/03/15 3.085
Chapter 102 15/03/15 3.050
Chapter 101 15/03/15 3.054
Chapter 100 15/03/15 3.053
Chapter 99 15/03/15 3.054
Chapter 98 15/03/15 3.052
Chapter 97 15/03/15 3.051
Chapter 96 15/03/15 3.046
Chapter 95 15/03/15 3.050
Chapter 94 15/03/15 3.056
Chapter 93 15/03/15 3.049
Chapter 92 15/03/15 3.057
Chapter 91 15/03/15 3.053
Chapter 90 15/03/15 3.060
Chapter 89 15/03/15 3.046
Chapter 88 15/03/15 3.043
Chapter 87 15/03/15 3.038
Chapter 86 15/03/15 3.047
Chapter 85 15/03/15 3.056
Chapter 84 15/03/15 3.048
Chapter 83 15/03/15 3.089
Chapter 82 15/03/15 3.054
Chapter 81 15/03/15 3.083
Chapter 80 15/03/15 3.047
Chapter 79 15/03/15 3.052
Chapter 78 15/03/15 3.051
Chapter 77 15/03/15 3.054
Chapter 76 15/03/15 3.089
Chapter 75 15/03/15 3.057
Chapter 74 15/03/15 3.097
Chapter 73 15/03/15 3.062
Chapter 72 15/03/15 3.051
Chapter 71 15/03/15 3.046
Chapter 70 15/03/15 3.042
Chapter 69 15/03/15 3.043
Chapter 68 15/03/15 3.042
Chapter 67 15/03/15 3.045
Chapter 66 15/03/15 3.042
Chapter 65 15/03/15 3.063
Chapter 64 15/03/15 3.054
Chapter 63 15/03/15 3.051
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.065
Chapter 59 15/03/15 3.058
Chapter 58 15/03/15 3.082
Chapter 57 15/03/15 3.063
Chapter 56 15/03/15 3.066
Chapter 55 15/03/15 3.063
Chapter 54 15/03/15 3.055
Chapter 53 15/03/15 3.052
Chapter 52 15/03/15 3.063
Chapter 51 15/03/15 3.068
Chapter 50 15/03/15 3.063
Chapter 49 15/03/15 3.050
Chapter 48 15/03/15 3.049
Chapter 47 15/03/15 3.050
Chapter 46 15/03/15 3.050
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.063
Chapter 43 15/03/15 3.096
Chapter 42 15/03/15 3.050
Chapter 41 15/03/15 3.064
Chapter 40 15/03/15 3.054
Chapter 39 15/03/15 3.053
Chapter 38 15/03/15 3.069
Chapter 37 15/03/15 3.056
Chapter 36 15/03/15 3.044
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.053
Chapter 33 15/03/15 3.072
Chapter 32 15/03/15 3.056
Chapter 31 15/03/15 3.068
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.080
Chapter 28 15/03/15 3.069
Chapter 27 15/03/15 3.100
Chapter 26 15/03/15 3.087
Chapter 25 15/03/15 3.059
Chapter 24 15/03/15 3.059
Chapter 23 15/03/15 3.062
Chapter 22 15/03/15 3.124
Chapter 21 15/03/15 3.082
Chapter 20 15/03/15 3.074
Chapter 19 15/03/15 3.071
Chapter 18 15/03/15 3.066
Chapter 17 15/03/15 3.085
Chapter 16 15/03/15 3.092
Chapter 15 15/03/15 3.075
Chapter 14 15/03/15 3.064
Chapter 13 15/03/15 3.078
Chapter 12 15/03/15 3.080
Chapter 11 15/03/15 3.108
Chapter 10 15/03/15 3.084
Chapter 9 15/03/15 3.077
Chapter 8 15/03/15 3.078
Chapter 7 15/03/15 3.084
Chapter 6 15/03/15 3.083
Chapter 5 15/03/15 3.096
Chapter 4 15/03/15 3.084
Chapter 3 15/03/15 3.081
Chapter 2 15/03/15 3.100
Chapter 1 15/03/15 3.168
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch