Thần Binh Huyền Kỳ I

Thần Binh Huyền Kỳ I
Lượt xem: 13.457
Nội dung

Thần Binh Huyền Kỳ là bộ truyện nổi danh của Hoàng Ngọc Lang. Thần Binh Huyền Kỳ tổng cộng đã xuất bản hơn 13 bộ. Trong đó, Khoa Huyễn Ký đã ngừng, Thần Binh F không ra nữa, còn lại đã kết thúc.
Bộ thứ nhất nói về Thiên Tinh bị trớ chú, đồng thời là sự xuất hiện của Hổ Phách, võ lâm quần hùng tranh nhau đoạt lấy. Nhân vật chính là Vấn Thiên là đầu bếp ở Bắc Minh Thế Gia, sau đó cùng Bắc Minh Thế Gia Đại Tiểu Thư là Bắc Minh Tuyết hành tẩu võ lâm, vô ý rơi vào sự tranh đoạt của Thần binh Hổ Phách, từ đó số mạng Nam Cung Vấn Thiên thay đổi.

Nội dung chính nói về truyền kỳ giang hồ Nam Cung Vấn Thiên quá trình trưởng thành, từ một đầu bếp trở thành võ lâm truyền kỳ diệt ma cứu thế. Nhân vật chính thông qua 10 thanh Thần binh,và khắc họa rõ các nhân vật trong giang hồ, từ tiểu tử nhỏ đến bá quyết thiên hạ tuyệt thế cường nhân, hoàng giả dã tâm cực lớn, nhân giả vì dân cứu thế.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 146 15/03/15 3.167
Chapter 145 15/03/15 3.101
Chapter 144 15/03/15 3.107
Chapter 143 15/03/15 3.074
Chapter 142 15/03/15 3.070
Chapter 141 15/03/15 3.071
Chapter 140 15/03/15 3.073
Chapter 139 15/03/15 3.066
Chapter 138 15/03/15 3.068
Chapter 137 15/03/15 3.066
Chapter 136 15/03/15 3.077
Chapter 135 15/03/15 3.067
Chapter 134 15/03/15 3.063
Chapter 133 15/03/15 3.072
Chapter 132 15/03/15 3.071
Chapter 131 15/03/15 3.077
Chapter 130 15/03/15 3.072
Chapter 129 15/03/15 3.068
Chapter 128 15/03/15 3.069
Chapter 127 15/03/15 3.064
Chapter 126 15/03/15 3.071
Chapter 125 15/03/15 3.065
Chapter 124 15/03/15 3.066
Chapter 123 15/03/15 3.074
Chapter 122 15/03/15 3.068
Chapter 121 15/03/15 3.063
Chapter 120 15/03/15 3.072
Chapter 119 15/03/15 3.067
Chapter 118 15/03/15 3.066
Chapter 117 15/03/15 3.068
Chapter 116 15/03/15 3.060
Chapter 115 15/03/15 3.069
Chapter 114 15/03/15 3.088
Chapter 113 15/03/15 3.061
Chapter 112 15/03/15 3.062
Chapter 111 15/03/15 3.064
Chapter 110 15/03/15 3.082
Chapter 109 15/03/15 3.064
Chapter 108 15/03/15 3.066
Chapter 107 15/03/15 3.068
Chapter 106 15/03/15 3.064
Chapter 105 15/03/15 3.066
Chapter 104 15/03/15 3.063
Chapter 103 15/03/15 3.063
Chapter 102 15/03/15 3.061
Chapter 101 15/03/15 3.066
Chapter 100 15/03/15 3.070
Chapter 99 15/03/15 3.063
Chapter 98 15/03/15 3.067
Chapter 97 15/03/15 3.066
Chapter 96 15/03/15 3.070
Chapter 95 15/03/15 3.074
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 15/03/15 3.063
Chapter 92 15/03/15 3.064
Chapter 91 15/03/15 3.069
Chapter 90 15/03/15 3.067
Chapter 89 15/03/15 3.071
Chapter 88 15/03/15 3.069
Chapter 87 15/03/15 3.092
Chapter 86 15/03/15 3.160
Chapter 85 15/03/15 3.064
Chapter 84 15/03/15 3.065
Chapter 83 15/03/15 3.065
Chapter 82 15/03/15 3.070
Chapter 81 15/03/15 3.068
Chapter 80 15/03/15 3.069
Chapter 79 15/03/15 3.074
Chapter 78 15/03/15 3.065
Chapter 77 15/03/15 3.064
Chapter 76 15/03/15 3.061
Chapter 75 15/03/15 3.066
Chapter 74 15/03/15 3.070
Chapter 73 15/03/15 3.062
Chapter 72 15/03/15 3.069
Chapter 71 15/03/15 3.065
Chapter 70 15/03/15 3.081
Chapter 69 15/03/15 3.061
Chapter 68 15/03/15 3.059
Chapter 67 15/03/15 3.065
Chapter 66 15/03/15 3.061
Chapter 65 15/03/15 3.062
Chapter 64 15/03/15 3.066
Chapter 63 15/03/15 3.069
Chapter 62 15/03/15 3.059
Chapter 61 15/03/15 3.064
Chapter 60 15/03/15 3.061
Chapter 59 15/03/15 3.059
Chapter 58 15/03/15 3.057
Chapter 57 15/03/15 3.065
Chapter 56 15/03/15 3.060
Chapter 55 15/03/15 3.065
Chapter 54 15/03/15 3.061
Chapter 53 15/03/15 3.056
Chapter 52 15/03/15 3.054
Chapter 51 15/03/15 3.056
Chapter 50 15/03/15 3.062
Chapter 49 15/03/15 3.064
Chapter 48 15/03/15 3.083
Chapter 47 15/03/15 3.077
Chapter 46 15/03/15 3.065
Chapter 45 15/03/15 3.073
Chapter 44 15/03/15 3.066
Chapter 43 15/03/15 3.074
Chapter 42 15/03/15 3.074
Chapter 41 15/03/15 3.074
Chapter 40 15/03/15 3.075
Chapter 39 15/03/15 3.071
Chapter 38 15/03/15 3.078
Chapter 37 15/03/15 3.091
Chapter 36 15/03/15 3.074
Chapter 35 15/03/15 3.074
Chapter 34 15/03/15 3.068
Chapter 33 15/03/15 3.074
Chapter 32 15/03/15 3.058
Chapter 31 15/03/15 3.066
Chapter 30 15/03/15 3.067
Chapter 29 15/03/15 3.068
Chapter 28 15/03/15 3.076
Chapter 27 15/03/15 3.066
Chapter 26 15/03/15 3.072
Chapter 25 15/03/15 3.067
Chapter 24 15/03/15 3.073
Chapter 23 15/03/15 3.074
Chapter 22 15/03/15 3.063
Chapter 21 15/03/15 3.066
Chapter 20 15/03/15 3.068
Chapter 19 15/03/15 3.061
Chapter 18 15/03/15 3.060
Chapter 17 15/03/15 3.073
Chapter 16 15/03/15 3.078
Chapter 15 15/03/15 3.077
Chapter 14 15/03/15 3.074
Chapter 13 15/03/15 3.076
Chapter 12 15/03/15 3.081
Chapter 11 15/03/15 3.083
Chapter 10 15/03/15 3.080
Chapter 9 15/03/15 3.079
Chapter 8 15/03/15 3.077
Chapter 7 15/03/15 3.077
Chapter 6 15/03/15 3.073
Chapter 5 15/03/15 3.087
Chapter 4 15/03/15 3.089
Chapter 3 15/03/15 3.092
Chapter 2 15/03/15 3.103
Chapter 1 15/03/15 3.161
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch