Thần Binh Huyền Kỳ II

Thần Binh Huyền Kỳ II
Nội dung

Vấn Thiên sau nửa năm tu luyện đã được thăng chức lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đối phó với Tà Đế. Trước khi bắt đầu cuộc chiến đẫm máu tiếp theo mở màn cho thế giới Thần Binh 2 này, Vấn Thiên cùng với Thiết Tâm, đã làm gì?! Thiết Tâm đoạn tuyệt tình nghĩa với Vấn Thiên, giờ đây đã vung kiếm trảm sát người võ lâm không hề nương, nhưng sao khi thấy cô gái thần bí và Vấn Thiên hôn nhau, lại có cảm giác ghen?! Thần Binh Huyền Kỳ 2 đã trở lại...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 17/03/15 3.161
Chapter 99 17/03/15 3.127
Chapter 98 17/03/15 3.126
Chapter 97 17/03/15 3.074
Chapter 96 17/03/15 3.068
Chapter 95 17/03/15 3.065
Chapter 94 17/03/15 3.068
Chapter 93 17/03/15 3.070
Chapter 92 17/03/15 3.073
Chapter 91 17/03/15 3.065
Chapter 90 17/03/15 3.066
Chapter 89 17/03/15 3.064
Chapter 88 17/03/15 3.065
Chapter 87 17/03/15 3.066
Chapter 86 17/03/15 3.061
Chapter 85 17/03/15 3.063
Chapter 84 17/03/15 3.063
Chapter 83 17/03/15 3.068
Chapter 82 17/03/15 3.070
Chapter 81 17/03/15 3.067
Chapter 80 17/03/15 3.080
Chapter 79 17/03/15 3.067
Chapter 78 17/03/15 3.071
Chapter 77 17/03/15 3.086
Chapter 76 17/03/15 3.082
Chapter 75 17/03/15 3.078
Chapter 74 17/03/15 3.068
Chapter 73 17/03/15 3.071
Chapter 72 17/03/15 3.073
Chapter 71 17/03/15 3.074
Chapter 70 17/03/15 3.090
Chapter 69 17/03/15 3.071
Chapter 68 17/03/15 3.073
Chapter 67 17/03/15 3.074
Chapter 66 17/03/15 3.071
Chapter 65 17/03/15 3.068
Chapter 64 17/03/15 3.068
Chapter 63 17/03/15 3.064
Chapter 62 17/03/15 3.066
Chapter 61 17/03/15 3.062
Chapter 60 17/03/15 3.072
Chapter 59 17/03/15 3.063
Chapter 58 17/03/15 3.059
Chapter 57 17/03/15 3.061
Chapter 56 17/03/15 3.064
Chapter 55 17/03/15 3.066
Chapter 54 17/03/15 3.068
Chapter 53 17/03/15 3.067
Chapter 52 17/03/15 3.074
Chapter 51 17/03/15 3.073
Chapter 50 17/03/15 3.079
Chapter 49 17/03/15 3.063
Chapter 48 17/03/15 3.062
Chapter 47 17/03/15 3.061
Chapter 46 17/03/15 3.059
Chapter 45 17/03/15 3.065
Chapter 44 17/03/15 3.065
Chapter 43 17/03/15 3.066
Chapter 42 17/03/15 3.067
Chapter 41 17/03/15 3.066
Chapter 40 17/03/15 3.072
Chapter 39 17/03/15 3.072
Chapter 38 17/03/15 3.073
Chapter 37 17/03/15 3.097
Chapter 36 17/03/15 3.078
Chapter 35 17/03/15 3.073
Chapter 34 17/03/15 3.070
Chapter 33 17/03/15 3.065
Chapter 32 17/03/15 3.070
Chapter 31 17/03/15 3.073
Chapter 30 17/03/15 3.077
Chapter 29 17/03/15 3.077
Chapter 28 17/03/15 3.078
Chapter 27 17/03/15 3.074
Chapter 26 17/03/15 3.073
Chapter 25 17/03/15 3.073
Chapter 24 17/03/15 3.079
Chapter 23 17/03/15 3.075
Chapter 22 17/03/15 3.083
Chapter 21 17/03/15 3.078
Chapter 20 17/03/15 3.075
Chapter 19 17/03/15 3.077
Chapter 18 17/03/15 3.073
Chapter 17 17/03/15 3.076
Chapter 16 17/03/15 3.075
Chapter 15 17/03/15 3.082
Chapter 14 17/03/15 3.096
Chapter 13 17/03/15 3.077
Chapter 12 17/03/15 3.084
Chapter 11 17/03/15 3.077
Chapter 10 17/03/15 3.079
Chapter 9 17/03/15 3.070
Chapter 8 17/03/15 3.074
Chapter 7 17/03/15 3.082
Chapter 6 17/03/15 3.084
Chapter 5 17/03/15 3.079
Chapter 4 17/03/15 3.077
Chapter 3 17/03/15 3.087
Chapter 2 17/03/15 3.095
Chapter 1 17/03/15 3.139
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch