Thần Binh Huyền Kỳ II

Thần Binh Huyền Kỳ II
Lượt xem: 9.551
Nội dung

Vấn Thiên sau nửa năm tu luyện đã được thăng chức lên làm Võ Lâm Minh Chủ, đối phó với Tà Đế. Trước khi bắt đầu cuộc chiến đẫm máu tiếp theo mở màn cho thế giới Thần Binh 2 này, Vấn Thiên cùng với Thiết Tâm, đã làm gì?! Thiết Tâm đoạn tuyệt tình nghĩa với Vấn Thiên, giờ đây đã vung kiếm trảm sát người võ lâm không hề nương, nhưng sao khi thấy cô gái thần bí và Vấn Thiên hôn nhau, lại có cảm giác ghen?! Thần Binh Huyền Kỳ 2 đã trở lại...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 17/03/15 3.134
Chapter 99 17/03/15 3.116
Chapter 98 17/03/15 3.112
Chapter 97 17/03/15 3.064
Chapter 96 17/03/15 3.059
Chapter 95 17/03/15 3.056
Chapter 94 17/03/15 3.059
Chapter 93 17/03/15 3.062
Chapter 92 17/03/15 3.065
Chapter 91 17/03/15 3.057
Chapter 90 17/03/15 3.057
Chapter 89 17/03/15 3.056
Chapter 88 17/03/15 3.055
Chapter 87 17/03/15 3.057
Chapter 86 17/03/15 3.055
Chapter 85 17/03/15 3.056
Chapter 84 17/03/15 3.054
Chapter 83 17/03/15 3.059
Chapter 82 17/03/15 3.060
Chapter 81 17/03/15 3.058
Chapter 80 17/03/15 3.069
Chapter 79 17/03/15 3.058
Chapter 78 17/03/15 3.062
Chapter 77 17/03/15 3.076
Chapter 76 17/03/15 3.073
Chapter 75 17/03/15 3.070
Chapter 74 17/03/15 3.060
Chapter 73 17/03/15 3.062
Chapter 72 17/03/15 3.064
Chapter 71 17/03/15 3.063
Chapter 70 17/03/15 3.079
Chapter 69 17/03/15 3.063
Chapter 68 17/03/15 3.065
Chapter 67 17/03/15 3.064
Chapter 66 17/03/15 3.061
Chapter 65 17/03/15 3.059
Chapter 64 17/03/15 3.060
Chapter 63 17/03/15 3.057
Chapter 62 17/03/15 3.057
Chapter 61 17/03/15 3.054
Chapter 60 17/03/15 3.064
Chapter 59 17/03/15 3.056
Chapter 58 17/03/15 3.051
Chapter 57 17/03/15 3.053
Chapter 56 17/03/15 3.055
Chapter 55 17/03/15 3.059
Chapter 54 17/03/15 3.057
Chapter 53 17/03/15 3.058
Chapter 52 17/03/15 3.063
Chapter 51 17/03/15 3.059
Chapter 50 17/03/15 3.068
Chapter 49 17/03/15 3.054
Chapter 48 17/03/15 3.054
Chapter 47 17/03/15 3.054
Chapter 46 17/03/15 3.052
Chapter 45 17/03/15 3.057
Chapter 44 17/03/15 3.057
Chapter 43 17/03/15 3.060
Chapter 42 17/03/15 3.060
Chapter 41 17/03/15 3.060
Chapter 40 17/03/15 3.066
Chapter 39 17/03/15 3.063
Chapter 38 17/03/15 3.065
Chapter 37 17/03/15 3.074
Chapter 36 17/03/15 3.065
Chapter 35 17/03/15 3.063
Chapter 34 17/03/15 3.060
Chapter 33 17/03/15 3.055
Chapter 32 17/03/15 3.059
Chapter 31 17/03/15 3.063
Chapter 30 17/03/15 3.065
Chapter 29 17/03/15 3.068
Chapter 28 17/03/15 3.069
Chapter 27 17/03/15 3.064
Chapter 26 17/03/15 3.065
Chapter 25 17/03/15 3.064
Chapter 24 17/03/15 3.071
Chapter 23 17/03/15 3.068
Chapter 22 17/03/15 3.075
Chapter 21 17/03/15 3.070
Chapter 20 17/03/15 3.068
Chapter 19 17/03/15 3.069
Chapter 18 17/03/15 3.065
Chapter 17 17/03/15 3.067
Chapter 16 17/03/15 3.066
Chapter 15 17/03/15 3.071
Chapter 14 17/03/15 3.086
Chapter 13 17/03/15 3.067
Chapter 12 17/03/15 3.073
Chapter 11 17/03/15 3.067
Chapter 10 17/03/15 3.071
Chapter 9 17/03/15 3.063
Chapter 8 17/03/15 3.063
Chapter 7 17/03/15 3.072
Chapter 6 17/03/15 3.075
Chapter 5 17/03/15 3.069
Chapter 4 17/03/15 3.067
Chapter 3 17/03/15 3.079
Chapter 2 17/03/15 3.086
Chapter 1 17/03/15 3.116
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch