Thần Cấp Ngư Phu - Chapter 57

[Cập nhật lúc: 12:16 20/06/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 1
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 2
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 3
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 4
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 5
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 6
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 7
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 8
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 9
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 10
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 11
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 12
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 13
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 14
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 15
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 16
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 17
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 18
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 19
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 20
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 21
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 22
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 23
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 24
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 25
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 26
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 27
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 28
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 29
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 30
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 31
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 32
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 33
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 34
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 35
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 36
Thần Cấp Ngư Phu chap 57 - Trang 37
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG -​ CREWMATE VIỆT CỘNG ︻╦╤─ ҉ Thành viên 5 giờ trước Chapter 120 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
☭ Ghost☭ Thành viên 6 giờ trước Chapter 120 Báo vi phạm
Rồi có khi mấy thg kia kêu ng r khinh thường main r đánh nhau sơ sơ lại kêu thêm boss tới r boss lại quỳ lạy van xin main. Môtip ko baoh khá đc;-;
Author Trả lời
Zros Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Tui khuyên bạn đừng ấn, xin đấy!!!⊙﹏⊙
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 15 web khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 • Author
  Hồng Duy Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Tính xuống mà nghĩ lại
Author Trả lời
Mai Vy Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
❅Tập tiếp theo mới cập nhập nè: https://by.com.vn/truyen-moi-online
Author Trả lời
Trần Hữu Nhân Thành viên 8 giờ trước Chapter 3 Báo vi phạm
bình thường tăng trưởng kích thích, cho ăn dư có 1 chút thôi đã bị lên báo rồi, thằng này cho cá ăn tăng trưởng như vậy thì phải báo công an. =))
Author Trả lời
Vô Tâm Thành viên 2 ngày trước Chapter 98 Báo vi phạm
haizzz có thế thôi cx lm căng tất cả là tại thg trans dịch ngu gây war chứ đâu phải tại truyện đâu chán mấy thanh niên vô hưởng ứng
 • Author
  LOL Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  mà truyện của nó làm cho nước nó xem, mấy thanh niên kia chửi hay tẩy chay cũng chả ảnh hưởng miếng cơm tác giả =))
 • Author
  .ًًًٌٌٌَُُُُُّو jack là thằng đầu buồi Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  emomấy thằng thiểu năng=]]
   tẩy chay ạ
 • Author
  I l Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  T nghĩ là thằng dịch cố ý để cho có nhiều người đọc truyện :))
Author Trả lời
Vô Tâm Thành viên 2 ngày trước Chapter 77 Báo vi phạm
??? cái j đây truyện j vậy đây là đâu tui là ai
Author Trả lời
Jerry Nguyễn Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Chấp 97,98 xúc phạm Việt Nam 🇻🇳 đề nghị tẩy chay tác giả
 • Author
  :> Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  emo THẬT SAO
  TUI K ĐỂ Ý LẮM NÊN K BẾT
 • Author
  Bad Sorrow Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  đó là thật và truyện này ngày càng nhảm nhí vlemo
 • Author
  TẠC THIÊN BANG'S PHÀM CHÓ ĐIÊN Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  nó xúc phạm cả quả đầu mà biết bao ae vẫn đang dùngemo
 • Author
  Pham Trung Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Việt kiều trong truyện có chút sai sai emo
 • Author
  Vu Hong Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc tap bình luận này là ki muốn đọc nx r emo
 • Author
  Z z z Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  /// day mn ko sao dau
 • Author
  EX kkaj Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Bn nào biết tiếng trung sang bản trung đọc xem có đúng ko rồi mới nói 

  theo mình thấy là do th dịch truyện
 • Author
  VQ Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Cho mình hỏi đoạn nào xúc phạm việt nam vậy
Author Trả lời
Đỗ Thiện Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Mà cười đâu hết cả hàm
Author Trả lời
Huyền Mộng Lan Thành viên 3 ngày trước Chapter 119 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
.. . Thành viên 3 ngày trước Chapter 119 Báo vi phạm
Chịch gái đi tml
Author Trả lời
Vo Duc Thành viên 3 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
HKT 🤣🤣
Author Trả lời
Pham Trung Thành viên 3 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG -​ CREWMATE VIỆT CỘNG ︻╦╤─ ҉ Thành viên 3 ngày trước Chapter 119 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
máy địt Cổ đại Thành viên 3 ngày trước Chapter 97 Báo vi phạm
Đọc đến đây tao cho nhận xét chuyện này ( mấy cái loại rác rưởi toxic câm mẹ mồm vào ) Cái chuyện này nó rác từ đầu đến cuối luôn mới vào mở đầu truyện lấy đc cái cuốn bí kíp trả làm cái lồn gì tự dung mạnh vl ra xong bằng 1 cách thần kì nào đó nó lại bá lên khung khiếp ko ai đánh nổi nb phụ thì vẽ như cho có đéo có 1 tí chăm chút nào nv phản diện thì đéo bao giờ chăm chút đc hình như bọn tầu này nó có thiện cảm với phe phản diện ấy bộ đéo nào tao cũng thấy phản diện vẽ nó tệ hãi não thì ngu hơn cả chó main thì lại bá quá mức đéo ai đánh lại bảo sao chuyện tầu ngập chàn trên cái web nettruyen này mà đéo có bộ nào nó ra hồn cả có 1 số thì tao thấy nó còn coi đc chứ chuyện tầu nó đéo bao giờ bằng chuyện nhật hay hàn
 • Author
  Zen Shas Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Rác thì ban đừng đọc đọc đến chấp 97 roi mới nói truyện rác 
  Nếu rác thì đừng đọc từ  vào
 • Author
  Channel Luc06_ Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Tuy rác nhưng nó làm mình tò mò :)) mấy ông tác giả giỏi trò gây tò mò lắm
 • Author
  I l Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Tự chui vào đọc xong tức cl, ai làm gì m, chúng nó chửi cũng ko lq đến m, m chửi cũng ko lq đến t nhưng t giống m thích đi phê bình người khác :)) đc cái t ko tức mà t vui vl