Thần Đồng Đất Việt

Thần Đồng Đất Việt
Lượt xem: 17.204
Thần Đồng Đất Việt Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 113 17/03/15 3.217
Chapter 112 17/03/15 3.155
Chapter 111 15/03/15 3.125
Chapter 110 15/03/15 3.115
Chapter 109 15/03/15 3.104
Chapter 108 15/03/15 3.091
Chapter 107 15/03/15 3.083
Chapter 106 17/03/15 3.091
Chapter 104 17/03/15 3.104
Chapter 103 17/03/15 3.120
Chapter 102 17/03/15 3.106
Chapter 101 15/03/15 3.114
Chapter 100 17/03/15 3.120
Chapter 99 17/03/15 3.119
Chapter 98 15/03/15 3.101
Chapter 97 17/03/15 3.111
Chapter 96 17/03/15 3.095
Chapter 95 15/03/15 3.094
Chapter 94 15/03/15 3.087
Chapter 93 15/03/15 3.100
Chapter 92 17/03/15 3.085
Chapter 91 15/03/15 3.087
Chapter 90 17/03/15 3.103
Chapter 89 17/03/15 3.112
Chapter 88 17/03/15 3.137
Chapter 87 17/03/15 3.107
Chapter 86 17/03/15 3.099
Chapter 85 17/03/15 3.113
Chapter 84 17/03/15 3.096
Chapter 83 17/03/15 3.112
Chapter 82 17/03/15 3.100
Chapter 81 17/03/15 3.122
Chapter 80 17/03/15 3.137
Chapter 79 17/03/15 3.092
Chapter 78 17/03/15 3.094
Chapter 77 17/03/15 3.097
Chapter 76 17/03/15 3.101
Chapter 75 17/03/15 3.107
Chapter 74 17/03/15 3.111
Chapter 73 17/03/15 3.109
Chapter 72 15/03/15 3.115
Chapter 71 17/03/15 3.145
Chapter 70 17/03/15 3.102
Chapter 69 17/03/15 3.103
Chapter 68 15/03/15 3.108
Chapter 67 17/03/15 3.093
Chapter 66 17/03/15 3.107
Chapter 65 17/03/15 3.113
Chapter 64 17/03/15 3.132
Chapter 63 15/03/15 3.143
Chapter 62 17/03/15 3.151
Chapter 61 15/03/15 3.135
Chapter 60 15/03/15 3.143
Chapter 59 15/03/15 3.141
Chapter 58 15/03/15 3.134
Chapter 57 17/03/15 3.138
Chapter 56 17/03/15 3.130
Chapter 55 15/03/15 3.134
Chapter 54 17/03/15 3.129
Chapter 53 17/03/15 3.125
Chapter 52 17/03/15 3.135
Chapter 51 17/03/15 3.144
Chapter 50 17/03/15 3.140
Chapter 49 15/03/15 3.174
Chapter 48 17/03/15 3.147
Chapter 47 17/03/15 3.142
Chapter 46 17/03/15 3.133
Chapter 45 15/03/15 3.156
Chapter 44 17/03/15 3.129
Chapter 43 17/03/15 3.145
Chapter 42 17/03/15 3.124
Chapter 41 15/03/15 3.127
Chapter 40 15/03/15 3.133
Chapter 39 15/03/15 3.116
Chapter 38 15/03/15 3.125
Chapter 37 15/03/15 3.142
Chapter 36 17/03/15 3.131
Chapter 35 17/03/15 3.124
Chapter 34 17/03/15 3.155
Chapter 33 17/03/15 3.159
Chapter 32 17/03/15 3.132
Chapter 31 17/03/15 3.122
Chapter 30 17/03/15 3.126
Chapter 29 17/03/15 3.131
Chapter 28 17/03/15 3.147
Chapter 27 17/03/15 3.130
Chapter 26 17/03/15 3.136
Chapter 25 17/03/15 3.145
Chapter 24 17/03/15 3.145
Chapter 23 17/03/15 3.129
Chapter 22 17/03/15 3.134
Chapter 21 17/03/15 3.144
Chapter 20 17/03/15 3.147
Chapter 19 17/03/15 3.150
Chapter 18 17/03/15 3.147
Chapter 17 17/03/15 3.146
Chapter 16 17/03/15 3.153
Chapter 15 17/03/15 3.134
Chapter 14 17/03/15 3.155
Chapter 13 17/03/15 3.146
Chapter 12 17/03/15 3.138
Chapter 11 17/03/15 3.145
Chapter 10 17/03/15 3.136
Chapter 9 17/03/15 3.137
Chapter 8 15/03/15 3.144
Chapter 7 17/03/15 3.152
Chapter 6 17/03/15 3.130
Chapter 5 15/03/15 3.162
Chapter 4 15/03/15 3.142
Chapter 3 15/03/15 3.138
Chapter 2 15/03/15 3.145
Chapter 1 15/03/15 3.169
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch