Tháp Kỳ

Tháp Kỳ
Lượt xem: 49.985
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 233 17:38 13/11 3.141
Chapter 232 08:03 05/11 3.175
Chapter 231 16:14 03/11 3.168
Chapter 230 19:33 27/10 3.179
Chapter 229 19:10 25/10 3.171
Chapter 228 17:36 09/10 3.173
Chapter 227 17:27 08/10 3.172
Chapter 226 19:53 29/09 3.234
Chapter 225 16:23 24/09 3.206
Chapter 224 19:39 23/09 3.199
Chapter 223 19:29 16/09 3.201
Chapter 222 18:44 16/09 3.150
Chapter 221 19:21 14/09 3.178
Chapter 220 16:29 04/09 3.220
Chapter 219 17:16 02/09 3.208
Chapter 218 20:12 28/08 3.216
Chapter 217 20:07 27/08 3.207
Chapter 216 20:07 27/08 3.143
Chapter 215 17:59 21/08 3.192
Chapter 214 17:03 20/08 3.190
Chapter 213 17:37 14/08 3.185
Chapter 212 21:45 29/07 3.193
Chapter 211 16:14 29/07 3.169
Chapter 210 19:09 16/07 3.179
Chapter 209 16:27 09/07 3.187
Chapter 208 16:48 08/07 3.175
Chapter 207 16:31 03/07 3.155
Chapter 206 16:29 02/07 3.166
Chapter 205 19:05 22/06 3.148
Chapter 204 16:07 21/06 3.165
Chapter 203 19:35 17/06 3.150
Chapter 202 19:38 27/05 3.177
Chapter 201 14:29 27/05 3.186
Chapter 200 18:16 17/05 3.175
Chapter 199 18:28 12/05 3.168
Chapter 198 19:09 10/05 3.158
Chapter 197 16:51 04/05 3.195
Chapter 196 17:49 03/05 3.179
Chapter 195 18:21 25/03 3.183
Chapter 194 17:13 27/02 3.183
Chapter 193 13:46 31/01 3.211
Chapter 192 18:35 28/01 3.199
Chapter 191 15:44 22/01 3.188
Chapter 190 19:16 15/01 3.195
Chapter 189 31/12/15 3.208
Chapter 188 21/12/15 3.221
Chapter 187 17/12/15 3.205
Chapter 186 17/12/15 3.201
Chapter 185 15/12/15 3.205
Chapter 184 15/12/15 3.186
Chapter 183 02/12/15 3.217
Chapter 182 26/11/15 3.217
Chapter 181 25/11/15 3.209
Chapter 180 23/11/15 3.234
Chapter 179 18/11/15 3.204
Chapter 178 17/11/15 3.212
Chapter 177 12/11/15 3.215
Chapter 176 11/11/15 3.247
Chapter 175 10/11/15 3.208
Chapter 174 09/11/15 3.222
Chapter 173 07/11/15 3.210
Chapter 172 03/11/15 3.232
Chapter 171 02/11/15 3.189
Chapter 170 28/10/15 3.224
Chapter 169 27/10/15 3.198
Chapter 168 23/10/15 3.208
Chapter 167 12/10/15 3.243
Chapter 166 02/10/15 3.235
Chapter 165 01/10/15 3.211
Chapter 164 27/09/15 3.207
Chapter 163 21/09/15 3.199
Chapter 162 18/09/15 3.201
Chapter 161 17/09/15 3.230
Chapter 160 12/09/15 3.242
Chapter 159 08/09/15 3.231
Chapter 158 04/09/15 3.238
Chapter 157 03/09/15 3.210
Chapter 156 31/08/15 3.270
Chapter 155 27/08/15 3.250
Chapter 154 25/08/15 3.241
Chapter 153 21/08/15 3.220
Chapter 152 18/08/15 3.231
Chapter 151 11/08/15 3.230
Chapter 150 05/08/15 3.242
Chapter 149 28/07/15 3.215
Chapter 148 23/07/15 3.184
Chapter 147 15/07/15 3.198
Chapter 146 13/07/15 3.200
Chapter 145 07/07/15 3.217
Chapter 144 02/07/15 3.175
Chapter 143 29/06/15 3.174
Chapter 142 23/06/15 3.189
Chapter 141 17/06/15 3.180
Chapter 140 12/06/15 3.193
Chapter 139 10/06/15 3.175
Chapter 138 05/06/15 3.183
Chapter 137 01/06/15 3.195
Chapter 136 29/05/15 3.184
Chapter 135 27/05/15 3.218
Chapter 134 26/05/15 3.215
Chapter 133 19/05/15 3.195
Chapter 132 14/05/15 3.227
Chapter 131 10/05/15 3.203
Chapter 130 08/05/15 3.216
Chapter 129 03/05/15 3.204
Chapter 128 30/04/15 3.190
Chapter 127 30/04/15 3.185
Chapter 126 27/04/15 3.206
Chapter 125 25/04/15 3.189
Chapter 124 23/04/15 3.224
Chapter 123 17/04/15 3.228
Chapter 122 15/04/15 3.202
Chapter 121 09/04/15 3.191
Chapter 120 08/04/15 3.186
Chapter 119 02/04/15 3.182
Chapter 118 30/03/15 3.185
Chapter 117 25/03/15 3.195
Chapter 116 23/03/15 3.173
Chapter 115 19/03/15 3.187
Chapter 114 16/03/15 3.171
Chapter 113 16/03/15 3.161
Chapter 112 15/03/15 3.157
Chapter 111 15/03/15 3.167
Chapter 110 15/03/15 3.166
Chapter 109 15/03/15 3.149
Chapter 108 15/03/15 3.152
Chapter 107 15/03/15 3.150
Chapter 106 15/03/15 3.157
Chapter 105 15/03/15 3.150
Chapter 104 15/03/15 3.155
Chapter 103 15/03/15 3.169
Chapter 102 15/03/15 3.159
Chapter 101 15/03/15 3.229
Chapter 100 15/03/15 3.178
Chapter 99 15/03/15 3.146
Chapter 98 15/03/15 3.167
Chapter 97 15/03/15 3.187
Chapter 96 15/03/15 3.164
Chapter 95 15/03/15 3.162
Chapter 94 15/03/15 3.166
Chapter 93 15/03/15 3.183
Chapter 92 15/03/15 3.182
Chapter 91 15/03/15 3.176
Chapter 90 15/03/15 3.178
Chapter 89 15/03/15 3.176
Chapter 88 15/03/15 3.169
Chapter 87 15/03/15 3.165
Chapter 86 15/03/15 3.180
Chapter 85 15/03/15 3.163
Chapter 84 15/03/15 3.177
Chapter 83 15/03/15 3.162
Chapter 82 15/03/15 3.191
Chapter 81 15/03/15 3.169
Chapter 80 15/03/15 3.177
Chapter 79 15/03/15 3.157
Chapter 78 15/03/15 3.178
Chapter 77 15/03/15 3.156
Chapter 76 15/03/15 3.162
Chapter 75 15/03/15 3.176
Chapter 74 15/03/15 3.162
Chapter 73 15/03/15 3.159
Chapter 72 15/03/15 3.160
Chapter 71 15/03/15 3.175
Chapter 70 15/03/15 3.203
Chapter 69 15/03/15 3.184
Chapter 68 15/03/15 3.171
Chapter 67 15/03/15 3.179
Chapter 66 15/03/15 3.181
Chapter 65 15/03/15 3.182
Chapter 64 15/03/15 3.186
Chapter 63 15/03/15 3.174
Chapter 62 15/03/15 3.172
Chapter 61 15/03/15 3.188
Chapter 60 15/03/15 3.179
Chapter 59 15/03/15 3.170
Chapter 58 15/03/15 3.170
Chapter 57 15/03/15 3.175
Chapter 56 15/03/15 3.173
Chapter 55 15/03/15 3.183
Chapter 54 15/03/15 3.180
Chapter 53 15/03/15 3.161
Chapter 52 15/03/15 3.179
Chapter 51 15/03/15 3.198
Chapter 50 15/03/15 3.194
Chapter 49 15/03/15 3.200
Chapter 48 15/03/15 3.188
Chapter 47 15/03/15 3.176
Chapter 46 15/03/15 3.178
Chapter 45 15/03/15 3.185
Chapter 44 15/03/15 3.199
Chapter 43 15/03/15 3.194
Chapter 42 15/03/15 3.185
Chapter 41 15/03/15 3.193
Chapter 40 15/03/15 3.199
Chapter 39 15/03/15 3.200
Chapter 38 15/03/15 3.187
Chapter 37 15/03/15 3.199
Chapter 36 15/03/15 3.207
Chapter 35 15/03/15 3.212
Chapter 34 15/03/15 3.198
Chapter 33 15/03/15 3.188
Chapter 32 15/03/15 3.185
Chapter 31 15/03/15 3.207
Chapter 30 15/03/15 3.194
Chapter 29 15/03/15 3.189
Chapter 28 15/03/15 3.194
Chapter 27 15/03/15 3.188
Chapter 26 21:05 29/09 3.019
Chapter 26 21:05 29/09 3.015
Chapter 26 15/03/15 3.163
Chapter 25 21:05 29/09 3.020
Chapter 25 21:05 29/09 3.014
Chapter 25 15/03/15 3.184
Chapter 24 21:05 29/09 3.016
Chapter 24 21:05 29/09 3.014
Chapter 24 15/03/15 3.195
Chapter 23 21:05 29/09 3.040
Chapter 23 21:05 29/09 3.016
Chapter 23 15/03/15 3.196
Chapter 22 21:05 29/09 3.020
Chapter 22 21:05 29/09 3.013
Chapter 22 15/03/15 3.205
Chapter 22 15/03/15 3.190
Chapter 21 21:05 29/09 3.019
Chapter 21 21:05 29/09 3.010
Chapter 21 15/03/15 3.202
Chapter 21 15/03/15 3.208
Chapter 20 21:05 29/09 3.020
Chapter 20 21:05 29/09 3.013
Chapter 20 15/03/15 3.204
Chapter 20 15/03/15 3.226
Chapter 19 21:05 29/09 3.016
Chapter 19 21:05 29/09 3.011
Chapter 19 15/03/15 3.213
Chapter 18 21:05 29/09 3.022
Chapter 18 21:05 29/09 3.014
Chapter 18 15/03/15 3.209
Chapter 17 21:05 29/09 3.021
Chapter 17 21:05 29/09 3.012
Chapter 17 15/03/15 3.202
Chapter 16 21:05 29/09 3.020
Chapter 16 21:05 29/09 3.013
Chapter 16 15/03/15 3.214
Chapter 15 21:05 29/09 3.020
Chapter 15 21:05 29/09 3.012
Chapter 15 15/03/15 3.196
Chapter 14 21:05 29/09 3.015
Chapter 14 21:05 29/09 3.009
Chapter 14 15/03/15 3.214
Chapter 13 21:05 29/09 3.015
Chapter 13 21:05 29/09 3.014
Chapter 13 15/03/15 3.217
Chapter 12 21:05 29/09 3.017
Chapter 12 21:05 29/09 3.012
Chapter 12 15/03/15 3.230
Chapter 11 21:05 29/09 3.017
Chapter 11 21:05 29/09 3.014
Chapter 11 15/03/15 3.235
Chapter 10 21:05 29/09 3.024
Chapter 10 21:05 29/09 3.014
Chapter 10 15/03/15 3.231
Chapter 9 21:05 29/09 3.019
Chapter 9 21:05 29/09 3.015
Chapter 9 15/03/15 3.238
Chapter 8 21:05 29/09 3.017
Chapter 8 21:05 29/09 3.012
Chapter 8 15/03/15 3.247
Chapter 7 21:05 29/09 3.018
Chapter 7 21:05 29/09 3.016
Chapter 7 15/03/15 3.240
Chapter 6 21:05 29/09 3.020
Chapter 6 21:05 29/09 3.019
Chapter 6 15/03/15 3.242
Chapter 5 21:05 29/09 3.020
Chapter 5 21:05 29/09 3.019
Chapter 5 15/03/15 3.279
Chapter 4 21:05 29/09 3.017
Chapter 4 21:05 29/09 3.025
Chapter 4 15/03/15 3.278
Chapter 3 21:05 29/09 3.022
Chapter 3 21:05 29/09 3.027
Chapter 3 15/03/15 3.277
Chapter 2 21:05 29/09 3.026
Chapter 2 21:05 29/09 3.036
Chapter 2 15/03/15 3.344
Chapter 1 21:05 29/09 3.051
Chapter 1 21:05 29/09 3.049
Chapter 1 15/03/15 3.436
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Dan 17:36 09/07Chapter 209Báo vi phạm
Bộ này vừa chậm vừa ngắn. Chắc đú theo 1 hit!
  • Author
    aaaaaa 19:18 16/07Báo vi phạm
    do dịch chậm thôi chứ raw 300 chap r
AuthorTrả lời
bạn xem 17:43 08/07Chapter 208Báo vi phạm
bác ad nettruyen biết tiếng trung k dịch bộ này đê
AuthorTrả lời
leoric9x 00:00 30/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Dan 16:55 27/05Báo vi phạm
Thằng main trí nhớ vkl nhỉ, tránh đc đến già luôn!
AuthorTrả lời
congnv 10:06 12/05Báo vi phạm
truyện toàn chém gió, nhiều chữ quá rồi.
AuthorTrả lời
masterut 20:52 26/03Báo vi phạm
?? Chưa dc 1 cái lăn chuột
AuthorTrả lời
Wish 21:03 29/02Báo vi phạm
t main đc buff nhiều nhưng vẫn quá ngu
AuthorTrả lời
gonz1324 19:17 01/01Báo vi phạm
Một cái lăn chuột

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch