Tháp Kỳ

Tháp Kỳ
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 233 13/11/16 3.172
Chapter 232 05/11/16 3.196
Chapter 231 03/11/16 3.183
Chapter 230 27/10/16 3.198
Chapter 229 25/10/16 3.185
Chapter 228 09/10/16 3.186
Chapter 227 08/10/16 3.184
Chapter 226 29/09/16 3.248
Chapter 225 24/09/16 3.220
Chapter 224 23/09/16 3.213
Chapter 223 16/09/16 3.212
Chapter 222 16/09/16 3.162
Chapter 221 14/09/16 3.189
Chapter 220 04/09/16 3.233
Chapter 219 02/09/16 3.222
Chapter 218 28/08/16 3.230
Chapter 217 27/08/16 3.220
Chapter 216 27/08/16 3.155
Chapter 215 21/08/16 3.205
Chapter 214 20/08/16 3.205
Chapter 213 14/08/16 3.198
Chapter 212 29/07/16 3.205
Chapter 211 29/07/16 3.181
Chapter 210 16/07/16 3.191
Chapter 209 09/07/16 3.217
Chapter 208 08/07/16 3.189
Chapter 207 03/07/16 3.165
Chapter 206 02/07/16 3.178
Chapter 205 22/06/16 3.160
Chapter 204 21/06/16 3.175
Chapter 203 17/06/16 3.162
Chapter 202 27/05/16 3.191
Chapter 201 27/05/16 3.199
Chapter 200 17/05/16 3.189
Chapter 199 12/05/16 3.177
Chapter 198 10/05/16 3.168
Chapter 197 04/05/16 3.205
Chapter 196 03/05/16 3.194
Chapter 195 25/03/16 3.195
Chapter 194 27/02/16 3.195
Chapter 193 31/01/16 3.220
Chapter 192 28/01/16 3.210
Chapter 191 22/01/16 3.198
Chapter 190 15/01/16 3.206
Chapter 189 31/12/15 3.219
Chapter 188 21/12/15 3.232
Chapter 187 17/12/15 3.216
Chapter 186 17/12/15 3.213
Chapter 185 15/12/15 3.215
Chapter 184 15/12/15 3.196
Chapter 183 02/12/15 3.232
Chapter 182 26/11/15 3.230
Chapter 181 25/11/15 3.220
Chapter 180 23/11/15 3.247
Chapter 179 18/11/15 3.216
Chapter 178 17/11/15 3.224
Chapter 177 12/11/15 3.226
Chapter 176 11/11/15 3.263
Chapter 175 10/11/15 3.217
Chapter 174 09/11/15 3.235
Chapter 173 07/11/15 3.220
Chapter 172 03/11/15 3.244
Chapter 171 02/11/15 3.198
Chapter 170 28/10/15 3.235
Chapter 169 27/10/15 3.209
Chapter 168 23/10/15 3.222
Chapter 167 12/10/15 3.257
Chapter 166 02/10/15 3.246
Chapter 165 01/10/15 3.221
Chapter 164 27/09/15 3.217
Chapter 163 21/09/15 3.211
Chapter 162 18/09/15 3.214
Chapter 161 17/09/15 3.241
Chapter 160 12/09/15 3.257
Chapter 159 08/09/15 3.245
Chapter 158 04/09/15 3.255
Chapter 157 03/09/15 3.219
Chapter 156 31/08/15 3.279
Chapter 155 27/08/15 3.258
Chapter 154 25/08/15 3.249
Chapter 153 21/08/15 3.226
Chapter 152 18/08/15 3.238
Chapter 151 11/08/15 3.240
Chapter 150 05/08/15 3.252
Chapter 149 28/07/15 3.224
Chapter 148 23/07/15 3.193
Chapter 147 15/07/15 3.205
Chapter 146 13/07/15 3.208
Chapter 145 07/07/15 3.227
Chapter 144 02/07/15 3.185
Chapter 143 29/06/15 3.183
Chapter 142 23/06/15 3.197
Chapter 141 17/06/15 3.188
Chapter 140 12/06/15 3.201
Chapter 139 10/06/15 3.185
Chapter 138 05/06/15 3.193
Chapter 137 01/06/15 3.204
Chapter 136 29/05/15 3.192
Chapter 135 27/05/15 3.227
Chapter 134 26/05/15 3.225
Chapter 133 19/05/15 3.206
Chapter 132 14/05/15 3.235
Chapter 131 10/05/15 3.210
Chapter 130 08/05/15 3.227
Chapter 129 03/05/15 3.212
Chapter 128 30/04/15 3.198
Chapter 127 30/04/15 3.192
Chapter 126 27/04/15 3.216
Chapter 125 25/04/15 3.197
Chapter 124 23/04/15 3.232
Chapter 123 17/04/15 3.238
Chapter 122 15/04/15 3.212
Chapter 121 09/04/15 3.201
Chapter 120 08/04/15 3.197
Chapter 119 02/04/15 3.193
Chapter 118 30/03/15 3.195
Chapter 117 25/03/15 3.205
Chapter 116 23/03/15 3.184
Chapter 115 19/03/15 3.199
Chapter 114 16/03/15 3.179
Chapter 113 16/03/15 3.172
Chapter 112 15/03/15 3.166
Chapter 111 15/03/15 3.180
Chapter 110 15/03/15 3.176
Chapter 109 15/03/15 3.160
Chapter 108 15/03/15 3.162
Chapter 107 15/03/15 3.157
Chapter 106 15/03/15 3.169
Chapter 105 15/03/15 3.159
Chapter 104 15/03/15 3.163
Chapter 103 15/03/15 3.177
Chapter 102 15/03/15 3.167
Chapter 101 15/03/15 3.249
Chapter 100 15/03/15 3.190
Chapter 99 15/03/15 3.157
Chapter 98 15/03/15 3.179
Chapter 97 15/03/15 3.201
Chapter 96 15/03/15 3.177
Chapter 95 15/03/15 3.174
Chapter 94 15/03/15 3.177
Chapter 93 15/03/15 3.196
Chapter 92 15/03/15 3.196
Chapter 91 15/03/15 3.185
Chapter 90 15/03/15 3.190
Chapter 89 15/03/15 3.185
Chapter 88 15/03/15 3.178
Chapter 87 15/03/15 3.173
Chapter 86 15/03/15 3.189
Chapter 85 15/03/15 3.175
Chapter 84 15/03/15 3.185
Chapter 83 15/03/15 3.172
Chapter 82 15/03/15 3.199
Chapter 81 15/03/15 3.178
Chapter 80 15/03/15 3.187
Chapter 79 15/03/15 3.167
Chapter 78 15/03/15 3.187
Chapter 77 15/03/15 3.166
Chapter 76 15/03/15 3.172
Chapter 75 15/03/15 3.189
Chapter 74 15/03/15 3.172
Chapter 73 15/03/15 3.170
Chapter 72 15/03/15 3.171
Chapter 71 15/03/15 3.184
Chapter 70 15/03/15 3.213
Chapter 69 15/03/15 3.193
Chapter 68 15/03/15 3.180
Chapter 67 15/03/15 3.187
Chapter 66 15/03/15 3.193
Chapter 65 15/03/15 3.192
Chapter 64 15/03/15 3.196
Chapter 63 15/03/15 3.183
Chapter 62 15/03/15 3.182
Chapter 61 15/03/15 3.197
Chapter 60 15/03/15 3.188
Chapter 59 15/03/15 3.180
Chapter 58 15/03/15 3.178
Chapter 57 15/03/15 3.185
Chapter 56 15/03/15 3.182
Chapter 55 15/03/15 3.192
Chapter 54 15/03/15 3.192
Chapter 53 15/03/15 3.170
Chapter 52 15/03/15 3.187
Chapter 51 15/03/15 3.208
Chapter 50 15/03/15 3.205
Chapter 49 15/03/15 3.210
Chapter 48 15/03/15 3.198
Chapter 47 15/03/15 3.186
Chapter 46 15/03/15 3.187
Chapter 45 15/03/15 3.194
Chapter 44 15/03/15 3.208
Chapter 43 15/03/15 3.202
Chapter 42 15/03/15 3.195
Chapter 41 15/03/15 3.202
Chapter 40 15/03/15 3.210
Chapter 39 15/03/15 3.207
Chapter 38 15/03/15 3.197
Chapter 37 15/03/15 3.205
Chapter 36 15/03/15 3.216
Chapter 35 15/03/15 3.222
Chapter 34 15/03/15 3.206
Chapter 33 15/03/15 3.196
Chapter 32 15/03/15 3.192
Chapter 31 15/03/15 3.216
Chapter 30 15/03/15 3.204
Chapter 29 15/03/15 3.195
Chapter 28 15/03/15 3.201
Chapter 27 15/03/15 3.195
Chapter 26 29/09/16 3.025
Chapter 26 29/09/16 3.017
Chapter 26 15/03/15 3.166
Chapter 25 29/09/16 3.024
Chapter 25 29/09/16 3.019
Chapter 25 15/03/15 3.191
Chapter 24 29/09/16 3.021
Chapter 24 29/09/16 3.018
Chapter 24 15/03/15 3.200
Chapter 23 29/09/16 3.048
Chapter 23 29/09/16 3.022
Chapter 23 15/03/15 3.203
Chapter 22 29/09/16 3.025
Chapter 22 29/09/16 3.015
Chapter 22 15/03/15 3.210
Chapter 22 15/03/15 3.194
Chapter 21 29/09/16 3.025
Chapter 21 29/09/16 3.014
Chapter 21 15/03/15 3.206
Chapter 21 15/03/15 3.213
Chapter 20 29/09/16 3.025
Chapter 20 29/09/16 3.015
Chapter 20 15/03/15 3.208
Chapter 20 15/03/15 3.231
Chapter 19 29/09/16 3.022
Chapter 19 29/09/16 3.016
Chapter 19 15/03/15 3.218
Chapter 18 29/09/16 3.027
Chapter 18 29/09/16 3.019
Chapter 18 15/03/15 3.214
Chapter 17 29/09/16 3.025
Chapter 17 29/09/16 3.016
Chapter 17 15/03/15 3.205
Chapter 16 29/09/16 3.026
Chapter 16 29/09/16 3.017
Chapter 16 15/03/15 3.218
Chapter 15 29/09/16 3.024
Chapter 15 29/09/16 3.019
Chapter 15 15/03/15 3.199
Chapter 14 29/09/16 3.020
Chapter 14 29/09/16 3.013
Chapter 14 15/03/15 3.219
Chapter 13 29/09/16 3.020
Chapter 13 29/09/16 3.019
Chapter 13 15/03/15 3.223
Chapter 12 29/09/16 3.023
Chapter 12 29/09/16 3.017
Chapter 12 15/03/15 3.235
Chapter 11 29/09/16 3.023
Chapter 11 29/09/16 3.016
Chapter 11 15/03/15 3.240
Chapter 10 29/09/16 3.031
Chapter 10 29/09/16 3.017
Chapter 10 15/03/15 3.237
Chapter 9 29/09/16 3.029
Chapter 9 29/09/16 3.019
Chapter 9 15/03/15 3.247
Chapter 8 29/09/16 3.026
Chapter 8 29/09/16 3.016
Chapter 8 15/03/15 3.252
Chapter 7 29/09/16 3.028
Chapter 7 29/09/16 3.025
Chapter 7 15/03/15 3.246
Chapter 6 29/09/16 3.029
Chapter 6 29/09/16 3.023
Chapter 6 15/03/15 3.247
Chapter 5 29/09/16 3.029
Chapter 5 29/09/16 3.024
Chapter 5 15/03/15 3.288
Chapter 4 29/09/16 3.026
Chapter 4 29/09/16 3.034
Chapter 4 15/03/15 3.287
Chapter 3 29/09/16 3.030
Chapter 3 29/09/16 3.034
Chapter 3 15/03/15 3.290
Chapter 2 29/09/16 3.037
Chapter 2 29/09/16 3.046
Chapter 2 15/03/15 3.361
Chapter 1 29/09/16 3.064
Chapter 1 29/09/16 3.065
Chapter 1 15/03/15 3.466
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Dan 17:36 09/07/16Chapter 209Báo vi phạm
Bộ này vừa chậm vừa ngắn. Chắc đú theo 1 hit!
  • Author
    aaaaaa 19:18 16/07/16Báo vi phạm
    do dịch chậm thôi chứ raw 300 chap r
AuthorTrả lời
bạn xem 17:43 08/07/16Chapter 208Báo vi phạm
bác ad nettruyen biết tiếng trung k dịch bộ này đê
AuthorTrả lời
Dan 16:55 27/05/16Báo vi phạm
Thằng main trí nhớ vkl nhỉ, tránh đc đến già luôn!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch