Tháp Kỳ

Tháp Kỳ
Lượt xem: 51.339
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 233 13/11/16 3.157
Chapter 232 05/11/16 3.187
Chapter 231 03/11/16 3.177
Chapter 230 27/10/16 3.190
Chapter 229 25/10/16 3.178
Chapter 228 09/10/16 3.179
Chapter 227 08/10/16 3.177
Chapter 226 29/09/16 3.241
Chapter 225 24/09/16 3.213
Chapter 224 23/09/16 3.205
Chapter 223 16/09/16 3.206
Chapter 222 16/09/16 3.156
Chapter 221 14/09/16 3.183
Chapter 220 04/09/16 3.227
Chapter 219 02/09/16 3.214
Chapter 218 28/08/16 3.222
Chapter 217 27/08/16 3.213
Chapter 216 27/08/16 3.149
Chapter 215 21/08/16 3.199
Chapter 214 20/08/16 3.198
Chapter 213 14/08/16 3.191
Chapter 212 29/07/16 3.198
Chapter 211 29/07/16 3.173
Chapter 210 16/07/16 3.184
Chapter 209 09/07/16 3.200
Chapter 208 08/07/16 3.181
Chapter 207 03/07/16 3.158
Chapter 206 02/07/16 3.170
Chapter 205 22/06/16 3.152
Chapter 204 21/06/16 3.169
Chapter 203 17/06/16 3.154
Chapter 202 27/05/16 3.183
Chapter 201 27/05/16 3.192
Chapter 200 17/05/16 3.179
Chapter 199 12/05/16 3.172
Chapter 198 10/05/16 3.163
Chapter 197 04/05/16 3.200
Chapter 196 03/05/16 3.186
Chapter 195 25/03/16 3.188
Chapter 194 27/02/16 3.188
Chapter 193 31/01/16 3.215
Chapter 192 28/01/16 3.204
Chapter 191 22/01/16 3.192
Chapter 190 15/01/16 3.199
Chapter 189 31/12/15 3.213
Chapter 188 21/12/15 3.226
Chapter 187 17/12/15 3.210
Chapter 186 17/12/15 3.206
Chapter 185 15/12/15 3.208
Chapter 184 15/12/15 3.190
Chapter 183 02/12/15 3.224
Chapter 182 26/11/15 3.222
Chapter 181 25/11/15 3.213
Chapter 180 23/11/15 3.240
Chapter 179 18/11/15 3.208
Chapter 178 17/11/15 3.217
Chapter 177 12/11/15 3.219
Chapter 176 11/11/15 3.254
Chapter 175 10/11/15 3.211
Chapter 174 09/11/15 3.228
Chapter 173 07/11/15 3.215
Chapter 172 03/11/15 3.238
Chapter 171 02/11/15 3.192
Chapter 170 28/10/15 3.229
Chapter 169 27/10/15 3.203
Chapter 168 23/10/15 3.214
Chapter 167 12/10/15 3.250
Chapter 166 02/10/15 3.242
Chapter 165 01/10/15 3.216
Chapter 164 27/09/15 3.212
Chapter 163 21/09/15 3.204
Chapter 162 18/09/15 3.206
Chapter 161 17/09/15 3.234
Chapter 160 12/09/15 3.248
Chapter 159 08/09/15 3.236
Chapter 158 04/09/15 3.247
Chapter 157 03/09/15 3.214
Chapter 156 31/08/15 3.275
Chapter 155 27/08/15 3.255
Chapter 154 25/08/15 3.245
Chapter 153 21/08/15 3.223
Chapter 152 18/08/15 3.234
Chapter 151 11/08/15 3.236
Chapter 150 05/08/15 3.248
Chapter 149 28/07/15 3.220
Chapter 148 23/07/15 3.189
Chapter 147 15/07/15 3.202
Chapter 146 13/07/15 3.205
Chapter 145 07/07/15 3.222
Chapter 144 02/07/15 3.181
Chapter 143 29/06/15 3.180
Chapter 142 23/06/15 3.193
Chapter 141 17/06/15 3.185
Chapter 140 12/06/15 3.198
Chapter 139 10/06/15 3.181
Chapter 138 05/06/15 3.188
Chapter 137 01/06/15 3.200
Chapter 136 29/05/15 3.189
Chapter 135 27/05/15 3.223
Chapter 134 26/05/15 3.221
Chapter 133 19/05/15 3.201
Chapter 132 14/05/15 3.232
Chapter 131 10/05/15 3.207
Chapter 130 08/05/15 3.222
Chapter 129 03/05/15 3.208
Chapter 128 30/04/15 3.194
Chapter 127 30/04/15 3.189
Chapter 126 27/04/15 3.212
Chapter 125 25/04/15 3.194
Chapter 124 23/04/15 3.228
Chapter 123 17/04/15 3.233
Chapter 122 15/04/15 3.208
Chapter 121 09/04/15 3.197
Chapter 120 08/04/15 3.193
Chapter 119 02/04/15 3.189
Chapter 118 30/03/15 3.190
Chapter 117 25/03/15 3.200
Chapter 116 23/03/15 3.178
Chapter 115 19/03/15 3.195
Chapter 114 16/03/15 3.175
Chapter 113 16/03/15 3.167
Chapter 112 15/03/15 3.163
Chapter 111 15/03/15 3.174
Chapter 110 15/03/15 3.171
Chapter 109 15/03/15 3.155
Chapter 108 15/03/15 3.158
Chapter 107 15/03/15 3.154
Chapter 106 15/03/15 3.163
Chapter 105 15/03/15 3.155
Chapter 104 15/03/15 3.160
Chapter 103 15/03/15 3.174
Chapter 102 15/03/15 3.164
Chapter 101 15/03/15 3.239
Chapter 100 15/03/15 3.186
Chapter 99 15/03/15 3.152
Chapter 98 15/03/15 3.174
Chapter 97 15/03/15 3.195
Chapter 96 15/03/15 3.172
Chapter 95 15/03/15 3.168
Chapter 94 15/03/15 3.172
Chapter 93 15/03/15 3.191
Chapter 92 15/03/15 3.191
Chapter 91 15/03/15 3.181
Chapter 90 15/03/15 3.184
Chapter 89 15/03/15 3.180
Chapter 88 15/03/15 3.174
Chapter 87 15/03/15 3.169
Chapter 86 15/03/15 3.185
Chapter 85 15/03/15 3.169
Chapter 84 15/03/15 3.181
Chapter 83 15/03/15 3.168
Chapter 82 15/03/15 3.195
Chapter 81 15/03/15 3.173
Chapter 80 15/03/15 3.181
Chapter 79 15/03/15 3.161
Chapter 78 15/03/15 3.183
Chapter 77 15/03/15 3.162
Chapter 76 15/03/15 3.168
Chapter 75 15/03/15 3.184
Chapter 74 15/03/15 3.167
Chapter 73 15/03/15 3.164
Chapter 72 15/03/15 3.166
Chapter 71 15/03/15 3.179
Chapter 70 15/03/15 3.207
Chapter 69 15/03/15 3.188
Chapter 68 15/03/15 3.175
Chapter 67 15/03/15 3.182
Chapter 66 15/03/15 3.185
Chapter 65 15/03/15 3.186
Chapter 64 15/03/15 3.189
Chapter 63 15/03/15 3.178
Chapter 62 15/03/15 3.177
Chapter 61 15/03/15 3.192
Chapter 60 15/03/15 3.183
Chapter 59 15/03/15 3.175
Chapter 58 15/03/15 3.173
Chapter 57 15/03/15 3.179
Chapter 56 15/03/15 3.178
Chapter 55 15/03/15 3.188
Chapter 54 15/03/15 3.185
Chapter 53 15/03/15 3.165
Chapter 52 15/03/15 3.182
Chapter 51 15/03/15 3.203
Chapter 50 15/03/15 3.198
Chapter 49 15/03/15 3.205
Chapter 48 15/03/15 3.192
Chapter 47 15/03/15 3.180
Chapter 46 15/03/15 3.182
Chapter 45 15/03/15 3.189
Chapter 44 15/03/15 3.204
Chapter 43 15/03/15 3.197
Chapter 42 15/03/15 3.189
Chapter 41 15/03/15 3.197
Chapter 40 15/03/15 3.203
Chapter 39 15/03/15 3.202
Chapter 38 15/03/15 3.192
Chapter 37 15/03/15 3.201
Chapter 36 15/03/15 3.209
Chapter 35 15/03/15 3.216
Chapter 34 15/03/15 3.202
Chapter 33 15/03/15 3.192
Chapter 32 15/03/15 3.188
Chapter 31 15/03/15 3.211
Chapter 30 15/03/15 3.199
Chapter 29 15/03/15 3.192
Chapter 28 15/03/15 3.198
Chapter 27 15/03/15 3.192
Chapter 26 29/09/16 3.022
Chapter 26 29/09/16 3.017
Chapter 26 15/03/15 3.165
Chapter 25 29/09/16 3.023
Chapter 25 29/09/16 3.016
Chapter 25 15/03/15 3.188
Chapter 24 29/09/16 3.019
Chapter 24 29/09/16 3.017
Chapter 24 15/03/15 3.197
Chapter 23 29/09/16 3.047
Chapter 23 29/09/16 3.019
Chapter 23 15/03/15 3.200
Chapter 22 29/09/16 3.023
Chapter 22 29/09/16 3.015
Chapter 22 15/03/15 3.209
Chapter 22 15/03/15 3.193
Chapter 21 29/09/16 3.023
Chapter 21 29/09/16 3.012
Chapter 21 15/03/15 3.204
Chapter 21 15/03/15 3.210
Chapter 20 29/09/16 3.023
Chapter 20 29/09/16 3.014
Chapter 20 15/03/15 3.206
Chapter 20 15/03/15 3.229
Chapter 19 29/09/16 3.021
Chapter 19 29/09/16 3.014
Chapter 19 15/03/15 3.216
Chapter 18 29/09/16 3.025
Chapter 18 29/09/16 3.018
Chapter 18 15/03/15 3.213
Chapter 17 29/09/16 3.024
Chapter 17 29/09/16 3.014
Chapter 17 15/03/15 3.203
Chapter 16 29/09/16 3.024
Chapter 16 29/09/16 3.016
Chapter 16 15/03/15 3.216
Chapter 15 29/09/16 3.023
Chapter 15 29/09/16 3.017
Chapter 15 15/03/15 3.197
Chapter 14 29/09/16 3.018
Chapter 14 29/09/16 3.012
Chapter 14 15/03/15 3.218
Chapter 13 29/09/16 3.019
Chapter 13 29/09/16 3.017
Chapter 13 15/03/15 3.221
Chapter 12 29/09/16 3.020
Chapter 12 29/09/16 3.015
Chapter 12 15/03/15 3.232
Chapter 11 29/09/16 3.020
Chapter 11 29/09/16 3.016
Chapter 11 15/03/15 3.238
Chapter 10 29/09/16 3.029
Chapter 10 29/09/16 3.015
Chapter 10 15/03/15 3.234
Chapter 9 29/09/16 3.024
Chapter 9 29/09/16 3.016
Chapter 9 15/03/15 3.242
Chapter 8 29/09/16 3.021
Chapter 8 29/09/16 3.014
Chapter 8 15/03/15 3.249
Chapter 7 29/09/16 3.024
Chapter 7 29/09/16 3.020
Chapter 7 15/03/15 3.242
Chapter 6 29/09/16 3.024
Chapter 6 29/09/16 3.021
Chapter 6 15/03/15 3.244
Chapter 5 29/09/16 3.023
Chapter 5 29/09/16 3.021
Chapter 5 15/03/15 3.281
Chapter 4 29/09/16 3.022
Chapter 4 29/09/16 3.030
Chapter 4 15/03/15 3.283
Chapter 3 29/09/16 3.026
Chapter 3 29/09/16 3.030
Chapter 3 15/03/15 3.282
Chapter 2 29/09/16 3.030
Chapter 2 29/09/16 3.040
Chapter 2 15/03/15 3.351
Chapter 1 29/09/16 3.055
Chapter 1 29/09/16 3.056
Chapter 1 15/03/15 3.450
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Dan 17:36 09/07/16Chapter 209Báo vi phạm
Bộ này vừa chậm vừa ngắn. Chắc đú theo 1 hit!
  • Author
    aaaaaa 19:18 16/07/16Báo vi phạm
    do dịch chậm thôi chứ raw 300 chap r
AuthorTrả lời
bạn xem 17:43 08/07/16Chapter 208Báo vi phạm
bác ad nettruyen biết tiếng trung k dịch bộ này đê
AuthorTrả lời
leoric9x 00:00 30/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Dan 16:55 27/05/16Báo vi phạm
Thằng main trí nhớ vkl nhỉ, tránh đc đến già luôn!
AuthorTrả lời
congnv 10:06 12/05/16Báo vi phạm
truyện toàn chém gió, nhiều chữ quá rồi.
AuthorTrả lời
masterut 20:52 26/03/16Báo vi phạm
?? Chưa dc 1 cái lăn chuột
AuthorTrả lời
Wish 21:03 29/02/16Báo vi phạm
t main đc buff nhiều nhưng vẫn quá ngu
AuthorTrả lời
gonz1324 19:17 01/01/16Báo vi phạm
Một cái lăn chuột

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch