The Bride of the Water God

The Bride of the Water God
The Bride of the Water God Xếp hạng: 5/5 - 2 Lượt đánh giá.

Nội dung

Soah là cô gái ở 1 làng chài nhỏ. 1 hôm, thủy thần nổi giận và hạn hán kéo dài, tàn phá ngôi làng. Để làm nguôi giận thủy thần, họ đã gả Soah như 1 vật tế cầu mưa. Và cuộc sống của Soah ở dưới thủy cung bắt đầu....

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 148 04/06/16 3.271
Chapter 147 29/05/16 3.153
Chapter 146 18/05/16 3.150
Chapter 145 17/05/16 3.135
Chapter 144 29/04/16 3.187
Chapter 143 27/04/16 3.160
Chapter 142 25/04/16 3.131
Chapter 141 23/04/16 3.126
Chapter 140 21/04/16 3.119
Chapter 139 19/04/16 3.117
Chapter 138 17/04/16 3.119
Chapter 137 15/04/16 3.126
Chapter 136 13/04/16 3.117
Chapter 135 11/04/16 3.120
Chapter 134 09/04/16 3.117
Chapter 133 07/04/16 3.120
Chapter 132 31/03/16 3.156
Chapter 131 30/03/16 3.154
Chapter 130 29/03/16 3.155
Chapter 129 19/03/16 3.143
Chapter 128 07/10/15 3.224
Chapter 127 05/10/15 3.162
Chapter 126 03/10/15 3.167
Chapter 125 20/09/15 3.140
Chapter 124 17/07/15 3.158
Chapter 123 24/06/15 3.131
Chapter 122 08/06/15 3.149
Chapter 121 19/05/15 3.133
Chapter 120 24/04/15 3.170
Chapter 119 18/03/15 3.137
Chapter 118 18/03/15 3.111
Chapter 117 18/03/15 3.127
Chapter 116 18/03/15 3.103
Chapter 115 18/03/15 3.106
Chapter 114 18/03/15 3.106
Chapter 113 18/03/15 3.114
Chapter 112 18/03/15 3.105
Chapter 111 18/03/15 3.106
Chapter 110 18/03/15 3.122
Chapter 109 18/03/15 3.097
Chapter 108 18/03/15 3.098
Chapter 107 18/03/15 3.101
Chapter 106 18/03/15 3.109
Chapter 105 18/03/15 3.117
Chapter 104 18/03/15 3.128
Chapter 103 18/03/15 3.112
Chapter 102 18/03/15 3.117
Chapter 101 18/03/15 3.132
Chapter 100 18/03/15 3.138
Chapter 99 18/03/15 3.117
Chapter 98 18/03/15 3.109
Chapter 97 18/03/15 3.110
Chapter 96 18/03/15 3.111
Chapter 95 18/03/15 3.112
Chapter 94 18/03/15 3.109
Chapter 93 18/03/15 3.115
Chapter 92 18/03/15 3.135
Chapter 91 18/03/15 3.127
Chapter 90 18/03/15 3.131
Chapter 89 18/03/15 3.144
Chapter 88 18/03/15 3.156
Chapter 87 18/03/15 3.135
Chapter 86 18/03/15 3.123
Chapter 85 18/03/15 3.125
Chapter 84 18/03/15 3.125
Chapter 83 18/03/15 3.129
Chapter 82 18/03/15 3.146
Chapter 81 18/03/15 3.142
Chapter 80 18/03/15 3.147
Chapter 79 18/03/15 3.127
Chapter 78 18/03/15 3.132
Chapter 77 18/03/15 3.122
Chapter 76 18/03/15 3.125
Chapter 75 18/03/15 3.135
Chapter 74 18/03/15 3.142
Chapter 73 18/03/15 3.145
Chapter 72 18/03/15 3.282
Chapter 71 18/03/15 3.145
Chapter 70 18/03/15 3.138
Chapter 69 18/03/15 3.134
Chapter 68 18/03/15 3.143
Chapter 67 18/03/15 3.140
Chapter 66 18/03/15 3.128
Chapter 65 18/03/15 3.134
Chapter 64 18/03/15 3.147
Chapter 63 18/03/15 3.142
Chapter 62 18/03/15 3.149
Chapter 61 18/03/15 3.157
Chapter 60 18/03/15 3.144
Chapter 59 18/03/15 3.136
Chapter 58 18/03/15 3.132
Chapter 57 18/03/15 3.137
Chapter 56 18/03/15 3.129
Chapter 55 18/03/15 3.148
Chapter 54 18/03/15 3.149
Chapter 53 18/03/15 3.146
Chapter 52 18/03/15 3.146
Chapter 51 18/03/15 3.155
Chapter 50 18/03/15 3.155
Chapter 49 18/03/15 3.151
Chapter 48 18/03/15 3.146
Chapter 47 18/03/15 3.155
Chapter 46 18/03/15 3.148
Chapter 45 18/03/15 3.161
Chapter 44 18/03/15 3.164
Chapter 43 18/03/15 3.156
Chapter 42 18/03/15 3.153
Chapter 41 18/03/15 3.165
Chapter 40 18/03/15 3.187
Chapter 39 18/03/15 3.167
Chapter 38 18/03/15 3.165
Chapter 37 18/03/15 3.165
Chapter 36 18/03/15 3.166
Chapter 35 18/03/15 3.171
Chapter 34 18/03/15 3.183
Chapter 33 18/03/15 3.167
Chapter 32 18/03/15 3.174
Chapter 31 18/03/15 3.171
Chapter 30 18/03/15 3.183
Chapter 29 18/03/15 3.177
Chapter 28 18/03/15 3.169
Chapter 27 18/03/15 3.185
Chapter 26 18/03/15 3.185
Chapter 25 18/03/15 3.187
Chapter 24 18/03/15 3.194
Chapter 23 18/03/15 3.181
Chapter 22 18/03/15 3.186
Chapter 21 18/03/15 3.191
Chapter 20 18/03/15 3.190
Chapter 19 18/03/15 3.186
Chapter 18 18/03/15 3.189
Chapter 17 18/03/15 3.207
Chapter 16 18/03/15 3.207
Chapter 15 18/03/15 3.204
Chapter 14 18/03/15 3.195
Chapter 13 18/03/15 3.206
Chapter 12 18/03/15 3.244
Chapter 11 18/03/15 3.243
Chapter 10 18/03/15 3.255
Chapter 9 18/03/15 3.243
Chapter 8 18/03/15 3.245
Chapter 7 18/03/15 3.255
Chapter 6 18/03/15 3.263
Chapter 5 18/03/15 3.276
Chapter 4 18/03/15 3.293
Chapter 3 18/03/15 3.298
Chapter 2 18/03/15 3.307
Chapter 1 18/03/15 3.379
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Kim ngoc 01:58 05/02Chapter 148Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Kim ngoc 01:58 05/02Chapter 148Báo vi phạm
Ủi sao hết khúc hấp dẫn vậy

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch