The Bride of the Water God

The Bride of the Water God
Lượt xem: 22.773
The Bride of the Water God Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Soah là cô gái ở 1 làng chài nhỏ. 1 hôm, thủy thần nổi giận và hạn hán kéo dài, tàn phá ngôi làng. Để làm nguôi giận thủy thần, họ đã gả Soah như 1 vật tế cầu mưa. Và cuộc sống của Soah ở dưới thủy cung bắt đầu....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 148 04/06/16 3.209
Chapter 147 29/05/16 3.134
Chapter 146 18/05/16 3.134
Chapter 145 17/05/16 3.119
Chapter 144 29/04/16 3.173
Chapter 143 27/04/16 3.146
Chapter 142 25/04/16 3.117
Chapter 141 23/04/16 3.111
Chapter 140 21/04/16 3.104
Chapter 139 19/04/16 3.104
Chapter 138 17/04/16 3.107
Chapter 137 15/04/16 3.112
Chapter 136 13/04/16 3.103
Chapter 135 11/04/16 3.107
Chapter 134 09/04/16 3.104
Chapter 133 07/04/16 3.106
Chapter 132 31/03/16 3.134
Chapter 131 30/03/16 3.137
Chapter 130 29/03/16 3.136
Chapter 129 19/03/16 3.128
Chapter 128 07/10/15 3.211
Chapter 127 05/10/15 3.149
Chapter 126 03/10/15 3.156
Chapter 125 20/09/15 3.125
Chapter 124 17/07/15 3.145
Chapter 123 24/06/15 3.120
Chapter 122 08/06/15 3.138
Chapter 121 19/05/15 3.121
Chapter 120 24/04/15 3.158
Chapter 119 18/03/15 3.126
Chapter 118 18/03/15 3.099
Chapter 117 18/03/15 3.113
Chapter 116 18/03/15 3.090
Chapter 115 18/03/15 3.090
Chapter 114 18/03/15 3.092
Chapter 113 18/03/15 3.098
Chapter 112 18/03/15 3.088
Chapter 111 18/03/15 3.091
Chapter 110 18/03/15 3.104
Chapter 109 18/03/15 3.081
Chapter 108 18/03/15 3.083
Chapter 107 18/03/15 3.087
Chapter 106 18/03/15 3.094
Chapter 105 18/03/15 3.102
Chapter 104 18/03/15 3.111
Chapter 103 18/03/15 3.097
Chapter 102 18/03/15 3.102
Chapter 101 18/03/15 3.117
Chapter 100 18/03/15 3.123
Chapter 99 18/03/15 3.105
Chapter 98 18/03/15 3.097
Chapter 97 18/03/15 3.097
Chapter 96 18/03/15 3.096
Chapter 95 18/03/15 3.096
Chapter 94 18/03/15 3.093
Chapter 93 18/03/15 3.098
Chapter 92 18/03/15 3.110
Chapter 91 18/03/15 3.103
Chapter 90 18/03/15 3.108
Chapter 89 18/03/15 3.124
Chapter 88 18/03/15 3.125
Chapter 87 18/03/15 3.114
Chapter 86 18/03/15 3.101
Chapter 85 18/03/15 3.106
Chapter 84 18/03/15 3.103
Chapter 83 18/03/15 3.107
Chapter 82 18/03/15 3.123
Chapter 81 18/03/15 3.122
Chapter 80 18/03/15 3.123
Chapter 79 18/03/15 3.106
Chapter 78 18/03/15 3.111
Chapter 77 18/03/15 3.101
Chapter 76 18/03/15 3.105
Chapter 75 18/03/15 3.111
Chapter 74 18/03/15 3.118
Chapter 73 18/03/15 3.125
Chapter 72 18/03/15 3.258
Chapter 71 18/03/15 3.122
Chapter 70 18/03/15 3.115
Chapter 69 18/03/15 3.112
Chapter 68 18/03/15 3.120
Chapter 67 18/03/15 3.118
Chapter 66 18/03/15 3.108
Chapter 65 18/03/15 3.111
Chapter 64 18/03/15 3.119
Chapter 63 18/03/15 3.117
Chapter 62 18/03/15 3.124
Chapter 61 18/03/15 3.130
Chapter 60 18/03/15 3.121
Chapter 59 18/03/15 3.113
Chapter 58 18/03/15 3.110
Chapter 57 18/03/15 3.114
Chapter 56 18/03/15 3.107
Chapter 55 18/03/15 3.122
Chapter 54 18/03/15 3.122
Chapter 53 18/03/15 3.121
Chapter 52 18/03/15 3.122
Chapter 51 18/03/15 3.122
Chapter 50 18/03/15 3.130
Chapter 49 18/03/15 3.126
Chapter 48 18/03/15 3.123
Chapter 47 18/03/15 3.131
Chapter 46 18/03/15 3.123
Chapter 45 18/03/15 3.130
Chapter 44 18/03/15 3.138
Chapter 43 18/03/15 3.130
Chapter 42 18/03/15 3.125
Chapter 41 18/03/15 3.135
Chapter 40 18/03/15 3.158
Chapter 39 18/03/15 3.139
Chapter 38 18/03/15 3.137
Chapter 37 18/03/15 3.135
Chapter 36 18/03/15 3.137
Chapter 35 18/03/15 3.144
Chapter 34 18/03/15 3.152
Chapter 33 18/03/15 3.139
Chapter 32 18/03/15 3.144
Chapter 31 18/03/15 3.139
Chapter 30 18/03/15 3.155
Chapter 29 18/03/15 3.149
Chapter 28 18/03/15 3.141
Chapter 27 18/03/15 3.157
Chapter 26 18/03/15 3.155
Chapter 25 18/03/15 3.158
Chapter 24 18/03/15 3.157
Chapter 23 18/03/15 3.150
Chapter 22 18/03/15 3.158
Chapter 21 18/03/15 3.164
Chapter 20 18/03/15 3.157
Chapter 19 18/03/15 3.160
Chapter 18 18/03/15 3.159
Chapter 17 18/03/15 3.180
Chapter 16 18/03/15 3.173
Chapter 15 18/03/15 3.172
Chapter 14 18/03/15 3.164
Chapter 13 18/03/15 3.173
Chapter 12 18/03/15 3.202
Chapter 11 18/03/15 3.200
Chapter 10 18/03/15 3.209
Chapter 9 18/03/15 3.200
Chapter 8 18/03/15 3.200
Chapter 7 18/03/15 3.214
Chapter 6 18/03/15 3.214
Chapter 5 18/03/15 3.221
Chapter 4 18/03/15 3.246
Chapter 3 18/03/15 3.240
Chapter 2 18/03/15 3.245
Chapter 1 18/03/15 3.293
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch