The Bride of the Water God

The Bride of the Water God
Lượt xem: 20.237
The Bride of the Water God Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Soah là cô gái ở 1 làng chài nhỏ. 1 hôm, thủy thần nổi giận và hạn hán kéo dài, tàn phá ngôi làng. Để làm nguôi giận thủy thần, họ đã gả Soah như 1 vật tế cầu mưa. Và cuộc sống của Soah ở dưới thủy cung bắt đầu....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 148 10:26 04/06 3.165
Chapter 147 09:37 29/05 3.119
Chapter 146 09:51 18/05 3.117
Chapter 145 21:19 17/05 3.102
Chapter 144 20:10 29/04 3.148
Chapter 143 20:12 27/04 3.129
Chapter 142 20:13 25/04 3.102
Chapter 141 20:13 23/04 3.096
Chapter 140 20:10 21/04 3.090
Chapter 139 20:16 19/04 3.092
Chapter 138 20:10 17/04 3.097
Chapter 137 20:13 15/04 3.102
Chapter 136 20:09 13/04 3.092
Chapter 135 20:13 11/04 3.095
Chapter 134 20:12 09/04 3.094
Chapter 133 20:15 07/04 3.097
Chapter 132 20:13 31/03 3.117
Chapter 131 20:14 30/03 3.126
Chapter 130 09:43 29/03 3.122
Chapter 129 12:47 19/03 3.118
Chapter 128 07/10/15 3.200
Chapter 127 05/10/15 3.139
Chapter 126 03/10/15 3.146
Chapter 125 20/09/15 3.118
Chapter 124 17/07/15 3.138
Chapter 123 24/06/15 3.109
Chapter 122 08/06/15 3.128
Chapter 121 19/05/15 3.113
Chapter 120 24/04/15 3.146
Chapter 119 18/03/15 3.119
Chapter 118 18/03/15 3.095
Chapter 117 18/03/15 3.103
Chapter 116 18/03/15 3.082
Chapter 115 18/03/15 3.085
Chapter 114 18/03/15 3.084
Chapter 113 18/03/15 3.094
Chapter 112 18/03/15 3.081
Chapter 111 18/03/15 3.085
Chapter 110 18/03/15 3.098
Chapter 109 18/03/15 3.074
Chapter 108 18/03/15 3.077
Chapter 107 18/03/15 3.081
Chapter 106 18/03/15 3.084
Chapter 105 18/03/15 3.095
Chapter 104 18/03/15 3.101
Chapter 103 18/03/15 3.089
Chapter 102 18/03/15 3.091
Chapter 101 18/03/15 3.109
Chapter 100 18/03/15 3.112
Chapter 99 18/03/15 3.093
Chapter 98 18/03/15 3.089
Chapter 97 18/03/15 3.085
Chapter 96 18/03/15 3.086
Chapter 95 18/03/15 3.084
Chapter 94 18/03/15 3.085
Chapter 93 18/03/15 3.090
Chapter 92 18/03/15 3.101
Chapter 91 18/03/15 3.095
Chapter 90 18/03/15 3.098
Chapter 89 18/03/15 3.117
Chapter 88 18/03/15 3.113
Chapter 87 18/03/15 3.107
Chapter 86 18/03/15 3.093
Chapter 85 18/03/15 3.098
Chapter 84 18/03/15 3.094
Chapter 83 18/03/15 3.096
Chapter 82 18/03/15 3.110
Chapter 81 18/03/15 3.108
Chapter 80 18/03/15 3.109
Chapter 79 18/03/15 3.097
Chapter 78 18/03/15 3.099
Chapter 77 18/03/15 3.091
Chapter 76 18/03/15 3.093
Chapter 75 18/03/15 3.101
Chapter 74 18/03/15 3.109
Chapter 73 18/03/15 3.111
Chapter 72 18/03/15 3.247
Chapter 71 18/03/15 3.111
Chapter 70 18/03/15 3.102
Chapter 69 18/03/15 3.101
Chapter 68 18/03/15 3.108
Chapter 67 18/03/15 3.105
Chapter 66 18/03/15 3.094
Chapter 65 18/03/15 3.095
Chapter 64 18/03/15 3.105
Chapter 63 18/03/15 3.103
Chapter 62 18/03/15 3.109
Chapter 61 18/03/15 3.115
Chapter 60 18/03/15 3.106
Chapter 59 18/03/15 3.102
Chapter 58 18/03/15 3.094
Chapter 57 18/03/15 3.099
Chapter 56 18/03/15 3.092
Chapter 55 18/03/15 3.099
Chapter 54 18/03/15 3.106
Chapter 53 18/03/15 3.105
Chapter 52 18/03/15 3.105
Chapter 51 18/03/15 3.106
Chapter 50 18/03/15 3.109
Chapter 49 18/03/15 3.108
Chapter 48 18/03/15 3.102
Chapter 47 18/03/15 3.109
Chapter 46 18/03/15 3.101
Chapter 45 18/03/15 3.110
Chapter 44 18/03/15 3.114
Chapter 43 18/03/15 3.111
Chapter 42 18/03/15 3.105
Chapter 41 18/03/15 3.112
Chapter 40 18/03/15 3.129
Chapter 39 18/03/15 3.118
Chapter 38 18/03/15 3.114
Chapter 37 18/03/15 3.111
Chapter 36 18/03/15 3.113
Chapter 35 18/03/15 3.123
Chapter 34 18/03/15 3.130
Chapter 33 18/03/15 3.116
Chapter 32 18/03/15 3.120
Chapter 31 18/03/15 3.119
Chapter 30 18/03/15 3.130
Chapter 29 18/03/15 3.120
Chapter 28 18/03/15 3.119
Chapter 27 18/03/15 3.125
Chapter 26 18/03/15 3.126
Chapter 25 18/03/15 3.132
Chapter 24 18/03/15 3.130
Chapter 23 18/03/15 3.126
Chapter 22 18/03/15 3.137
Chapter 21 18/03/15 3.136
Chapter 20 18/03/15 3.133
Chapter 19 18/03/15 3.133
Chapter 18 18/03/15 3.132
Chapter 17 18/03/15 3.155
Chapter 16 18/03/15 3.147
Chapter 15 18/03/15 3.148
Chapter 14 18/03/15 3.141
Chapter 13 18/03/15 3.149
Chapter 12 18/03/15 3.169
Chapter 11 18/03/15 3.163
Chapter 10 18/03/15 3.172
Chapter 9 18/03/15 3.162
Chapter 8 18/03/15 3.163
Chapter 7 18/03/15 3.177
Chapter 6 18/03/15 3.176
Chapter 5 18/03/15 3.183
Chapter 4 18/03/15 3.204
Chapter 3 18/03/15 3.192
Chapter 2 18/03/15 3.195
Chapter 1 18/03/15 3.231
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch