The Devil King Is Bored

The Devil King Is Bored
Lượt xem: 14.165
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 145 31/12/15 3.091
Chapter 144 14/12/15 3.105
Chapter 142 29/10/15 3.145
Chapter 141 20/09/15 3.157
Chapter 140 23/08/15 3.137
Chapter 139 17/08/15 3.162
Chapter 138 09/08/15 3.159
Chapter 137 02/08/15 3.166
Chapter 136 02/08/15 3.116
Chapter 135 02/08/15 3.170
Chapter 134 05/07/15 3.099
Chapter 133 29/06/15 3.088
Chapter 132 25/06/15 3.106
Chapter 131 13/06/15 3.139
Chapter 130 06/06/15 3.112
Chapter 129 06/06/15 3.088
Chapter 128 24/05/15 3.083
Chapter 127 17/05/15 3.079
Chapter 126 09/05/15 3.113
Chapter 125 09/05/15 3.088
Chapter 124 23/04/15 3.084
Chapter 123 14/04/15 3.101
Chapter 122 14/04/15 3.085
Chapter 121 28/03/15 3.103
Chapter 120 28/03/15 3.086
Chapter 119 21/03/15 3.107
Chapter 118 16/03/15 3.065
Chapter 117 16/03/15 3.066
Chapter 116 16/03/15 3.052
Chapter 115 16/03/15 3.064
Chapter 114 16/03/15 3.068
Chapter 113 16/03/15 3.061
Chapter 112 16/03/15 3.061
Chapter 111 16/03/15 3.059
Chapter 111 16/03/15 3.054
Chapter 110 16/03/15 3.051
Chapter 109 16/03/15 3.053
Chapter 108 16/03/15 3.066
Chapter 107 16/03/15 3.062
Chapter 106 16/03/15 3.057
Chapter 105 16/03/15 3.043
Chapter 104 16/03/15 3.053
Chapter 103 16/03/15 3.050
Chapter 102 16/03/15 3.054
Chapter 101 16/03/15 3.051
Chapter 100 16/03/15 3.059
Chapter 99 16/03/15 3.075
Chapter 98 16/03/15 3.048
Chapter 97 16/03/15 3.057
Chapter 96 16/03/15 3.066
Chapter 95.5 21/03/15 3.048
Chapter 95 16/03/15 3.050
Chapter 94 16/03/15 3.051
Chapter 93 16/03/15 3.065
Chapter 92 16/03/15 3.069
Chapter 91 16/03/15 3.050
Chapter 90 16/03/15 3.085
Chapter 89 16/03/15 3.055
Chapter 88 16/03/15 3.060
Chapter 87 16/03/15 3.059
Chapter 86 16/03/15 3.055
Chapter 85 16/03/15 3.059
Chapter 84 16/03/15 3.073
Chapter 83 16/03/15 3.061
Chapter 82 16/03/15 3.056
Chapter 81 16/03/15 3.053
Chapter 80 16/03/15 3.058
Chapter 79 16/03/15 3.072
Chapter 78 16/03/15 3.059
Chapter 77 16/03/15 3.054
Chapter 76 16/03/15 3.063
Chapter 75 16/03/15 3.084
Chapter 74 16/03/15 3.070
Chapter 73 16/03/15 3.057
Chapter 72 16/03/15 3.055
Chapter 71 16/03/15 3.052
Chapter 70 16/03/15 3.070
Chapter 69 16/03/15 3.066
Chapter 68 16/03/15 3.054
Chapter 67 16/03/15 3.054
Chapter 66 16/03/15 3.050
Chapter 65 16/03/15 3.053
Chapter 64 16/03/15 3.057
Chapter 63 16/03/15 3.056
Chapter 62 16/03/15 3.054
Chapter 61 16/03/15 3.071
Chapter 60 16/03/15 3.084
Chapter 59 16/03/15 3.055
Chapter 58 16/03/15 3.066
Chapter 57 16/03/15 3.057
Chapter 56 16/03/15 3.068
Chapter 55 16/03/15 3.051
Chapter 54 16/03/15 3.063
Chapter 53 16/03/15 3.056
Chapter 52 16/03/15 3.070
Chapter 51 16/03/15 3.056
Chapter 50 16/03/15 3.076
Chapter 49 16/03/15 3.056
Chapter 48 16/03/15 3.059
Chapter 47 16/03/15 3.053
Chapter 46 16/03/15 3.082
Chapter 45 16/03/15 3.062
Chapter 44 16/03/15 3.071
Chapter 43 16/03/15 3.059
Chapter 42 16/03/15 3.058
Chapter 41 16/03/15 3.072
Chapter 40 16/03/15 3.053
Chapter 39 16/03/15 3.072
Chapter 38 16/03/15 3.073
Chapter 37 16/03/15 3.070
Chapter 36 16/03/15 3.085
Chapter 35 16/03/15 3.086
Chapter 34 16/03/15 3.063
Chapter 33 16/03/15 3.079
Chapter 32 16/03/15 3.088
Chapter 31 16/03/15 3.071
Chapter 30 16/03/15 3.075
Chapter 29 16/03/15 3.078
Chapter 28 16/03/15 3.078
Chapter 27 16/03/15 3.086
Chapter 26 16/03/15 3.066
Chapter 25 16/03/15 3.063
Chapter 24 16/03/15 3.065
Chapter 23 16/03/15 3.067
Chapter 22 16/03/15 3.079
Chapter 21 16/03/15 3.093
Chapter 20 16/03/15 3.072
Chapter 19 16/03/15 3.070
Chapter 18 16/03/15 3.086
Chapter 17 16/03/15 3.073
Chapter 16 16/03/15 3.086
Chapter 15 16/03/15 3.092
Chapter 14 16/03/15 3.087
Chapter 13 16/03/15 3.084
Chapter 12 16/03/15 3.076
Chapter 11 16/03/15 3.096
Chapter 10 16/03/15 3.089
Chapter 9 16/03/15 3.088
Chapter 8 16/03/15 3.084
Chapter 7 16/03/15 3.098
Chapter 6 16/03/15 3.080
Chapter 5 16/03/15 3.103
Chapter 4 16/03/15 3.100
Chapter 3 16/03/15 3.095
Chapter 2 16/03/15 3.088
Chapter 1 15/03/15 3.122
Chapter 0 16/03/15 3.110
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kienminhlo 02:01 16/02Báo vi phạm
Drop

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch