The Devil King Is Bored

The Devil King Is Bored
The Devil King Is Bored Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 147 10/12/16 3.156
Chapter 146 10/12/16 3.092
Chapter 145 31/12/15 3.121
Chapter 144 14/12/15 3.132
Chapter 143 10/12/16 3.023
Chapter 142 29/10/15 3.168
Chapter 141 20/09/15 3.178
Chapter 140 23/08/15 3.161
Chapter 139 17/08/15 3.183
Chapter 138 09/08/15 3.181
Chapter 137 02/08/15 3.189
Chapter 136 02/08/15 3.135
Chapter 135 02/08/15 3.189
Chapter 134 05/07/15 3.118
Chapter 133 29/06/15 3.105
Chapter 132 25/06/15 3.122
Chapter 131 13/06/15 3.160
Chapter 130 06/06/15 3.134
Chapter 129 06/06/15 3.100
Chapter 128 24/05/15 3.096
Chapter 127 17/05/15 3.089
Chapter 126 09/05/15 3.124
Chapter 125 09/05/15 3.097
Chapter 124 23/04/15 3.094
Chapter 123 14/04/15 3.111
Chapter 122 14/04/15 3.093
Chapter 121 28/03/15 3.111
Chapter 120 28/03/15 3.095
Chapter 119 21/03/15 3.116
Chapter 118 16/03/15 3.075
Chapter 117 16/03/15 3.074
Chapter 116 16/03/15 3.058
Chapter 115 16/03/15 3.069
Chapter 114 16/03/15 3.074
Chapter 113 16/03/15 3.068
Chapter 112 16/03/15 3.069
Chapter 111 16/03/15 3.067
Chapter 111 16/03/15 3.062
Chapter 110 16/03/15 3.063
Chapter 109 16/03/15 3.062
Chapter 108 16/03/15 3.071
Chapter 107 16/03/15 3.066
Chapter 106 16/03/15 3.062
Chapter 105 16/03/15 3.049
Chapter 104 16/03/15 3.060
Chapter 103 16/03/15 3.055
Chapter 102 16/03/15 3.059
Chapter 101 16/03/15 3.058
Chapter 100 16/03/15 3.066
Chapter 99 16/03/15 3.082
Chapter 98 16/03/15 3.054
Chapter 97 16/03/15 3.062
Chapter 96 16/03/15 3.070
Chapter 95.5 21/03/15 3.054
Chapter 95 16/03/15 3.055
Chapter 94 16/03/15 3.053
Chapter 93 16/03/15 3.069
Chapter 92 16/03/15 3.073
Chapter 91 16/03/15 3.055
Chapter 90 16/03/15 3.095
Chapter 89 16/03/15 3.061
Chapter 88 16/03/15 3.065
Chapter 87 16/03/15 3.067
Chapter 86 16/03/15 3.062
Chapter 85 16/03/15 3.067
Chapter 84 16/03/15 3.079
Chapter 83 16/03/15 3.073
Chapter 82 16/03/15 3.068
Chapter 81 16/03/15 3.061
Chapter 80 16/03/15 3.064
Chapter 79 16/03/15 3.080
Chapter 78 16/03/15 3.064
Chapter 77 16/03/15 3.060
Chapter 76 16/03/15 3.068
Chapter 75 16/03/15 3.092
Chapter 74 16/03/15 3.076
Chapter 73 16/03/15 3.066
Chapter 72 16/03/15 3.061
Chapter 71 16/03/15 3.057
Chapter 70 16/03/15 3.078
Chapter 69 16/03/15 3.075
Chapter 68 16/03/15 3.061
Chapter 67 16/03/15 3.059
Chapter 66 16/03/15 3.058
Chapter 65 16/03/15 3.059
Chapter 64 16/03/15 3.063
Chapter 63 16/03/15 3.066
Chapter 62 16/03/15 3.065
Chapter 61 16/03/15 3.085
Chapter 60 16/03/15 3.092
Chapter 59 16/03/15 3.060
Chapter 58 16/03/15 3.074
Chapter 57 16/03/15 3.064
Chapter 56 16/03/15 3.077
Chapter 55 16/03/15 3.062
Chapter 54 16/03/15 3.072
Chapter 53 16/03/15 3.066
Chapter 52 16/03/15 3.078
Chapter 51 16/03/15 3.065
Chapter 50 16/03/15 3.089
Chapter 49 16/03/15 3.067
Chapter 48 16/03/15 3.072
Chapter 47 16/03/15 3.065
Chapter 46 16/03/15 3.095
Chapter 45 16/03/15 3.078
Chapter 44 16/03/15 3.083
Chapter 43 16/03/15 3.072
Chapter 42 16/03/15 3.075
Chapter 41 16/03/15 3.082
Chapter 40 16/03/15 3.066
Chapter 39 16/03/15 3.081
Chapter 38 16/03/15 3.090
Chapter 37 16/03/15 3.088
Chapter 36 16/03/15 3.100
Chapter 35 16/03/15 3.107
Chapter 34 16/03/15 3.078
Chapter 33 16/03/15 3.095
Chapter 32 16/03/15 3.106
Chapter 31 16/03/15 3.090
Chapter 30 16/03/15 3.092
Chapter 29 16/03/15 3.093
Chapter 28 16/03/15 3.100
Chapter 27 16/03/15 3.112
Chapter 26 16/03/15 3.085
Chapter 25 16/03/15 3.082
Chapter 24 16/03/15 3.080
Chapter 23 16/03/15 3.088
Chapter 22 16/03/15 3.101
Chapter 21 16/03/15 3.113
Chapter 20 16/03/15 3.088
Chapter 19 16/03/15 3.087
Chapter 18 16/03/15 3.100
Chapter 17 16/03/15 3.091
Chapter 16 16/03/15 3.103
Chapter 15 16/03/15 3.107
Chapter 14 16/03/15 3.103
Chapter 13 16/03/15 3.103
Chapter 12 16/03/15 3.097
Chapter 11 16/03/15 3.114
Chapter 10 16/03/15 3.112
Chapter 9 16/03/15 3.107
Chapter 8 16/03/15 3.102
Chapter 7 16/03/15 3.119
Chapter 6 16/03/15 3.100
Chapter 5 16/03/15 3.125
Chapter 4 16/03/15 3.128
Chapter 3 16/03/15 3.123
Chapter 2 16/03/15 3.122
Chapter 1 15/03/15 3.174
Chapter 0 16/03/15 3.154
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
dendrobates 19:34 10/12/16Chapter 147Báo vi phạm

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch