The Devil King Is Bored

The Devil King Is Bored
Lượt xem: 14.300
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 145 31/12/15 3.093
Chapter 144 14/12/15 3.107
Chapter 142 29/10/15 3.145
Chapter 141 20/09/15 3.159
Chapter 140 23/08/15 3.138
Chapter 139 17/08/15 3.163
Chapter 138 09/08/15 3.162
Chapter 137 02/08/15 3.167
Chapter 136 02/08/15 3.116
Chapter 135 02/08/15 3.172
Chapter 134 05/07/15 3.102
Chapter 133 29/06/15 3.091
Chapter 132 25/06/15 3.108
Chapter 131 13/06/15 3.141
Chapter 130 06/06/15 3.118
Chapter 129 06/06/15 3.089
Chapter 128 24/05/15 3.084
Chapter 127 17/05/15 3.079
Chapter 126 09/05/15 3.114
Chapter 125 09/05/15 3.088
Chapter 124 23/04/15 3.084
Chapter 123 14/04/15 3.102
Chapter 122 14/04/15 3.085
Chapter 121 28/03/15 3.103
Chapter 120 28/03/15 3.086
Chapter 119 21/03/15 3.107
Chapter 118 16/03/15 3.066
Chapter 117 16/03/15 3.068
Chapter 116 16/03/15 3.052
Chapter 115 16/03/15 3.064
Chapter 114 16/03/15 3.069
Chapter 113 16/03/15 3.062
Chapter 112 16/03/15 3.061
Chapter 111 16/03/15 3.059
Chapter 111 16/03/15 3.054
Chapter 110 16/03/15 3.053
Chapter 109 16/03/15 3.056
Chapter 108 16/03/15 3.066
Chapter 107 16/03/15 3.062
Chapter 106 16/03/15 3.057
Chapter 105 16/03/15 3.043
Chapter 104 16/03/15 3.053
Chapter 103 16/03/15 3.050
Chapter 102 16/03/15 3.054
Chapter 101 16/03/15 3.051
Chapter 100 16/03/15 3.059
Chapter 99 16/03/15 3.077
Chapter 98 16/03/15 3.048
Chapter 97 16/03/15 3.057
Chapter 96 16/03/15 3.066
Chapter 95.5 21/03/15 3.048
Chapter 95 16/03/15 3.050
Chapter 94 16/03/15 3.051
Chapter 93 16/03/15 3.065
Chapter 92 16/03/15 3.069
Chapter 91 16/03/15 3.050
Chapter 90 16/03/15 3.086
Chapter 89 16/03/15 3.056
Chapter 88 16/03/15 3.061
Chapter 87 16/03/15 3.059
Chapter 86 16/03/15 3.055
Chapter 85 16/03/15 3.060
Chapter 84 16/03/15 3.073
Chapter 83 16/03/15 3.062
Chapter 82 16/03/15 3.056
Chapter 81 16/03/15 3.053
Chapter 80 16/03/15 3.058
Chapter 79 16/03/15 3.073
Chapter 78 16/03/15 3.059
Chapter 77 16/03/15 3.054
Chapter 76 16/03/15 3.063
Chapter 75 16/03/15 3.085
Chapter 74 16/03/15 3.070
Chapter 73 16/03/15 3.058
Chapter 72 16/03/15 3.055
Chapter 71 16/03/15 3.052
Chapter 70 16/03/15 3.070
Chapter 69 16/03/15 3.066
Chapter 68 16/03/15 3.054
Chapter 67 16/03/15 3.054
Chapter 66 16/03/15 3.050
Chapter 65 16/03/15 3.053
Chapter 64 16/03/15 3.057
Chapter 63 16/03/15 3.056
Chapter 62 16/03/15 3.054
Chapter 61 16/03/15 3.071
Chapter 60 16/03/15 3.084
Chapter 59 16/03/15 3.055
Chapter 58 16/03/15 3.067
Chapter 57 16/03/15 3.057
Chapter 56 16/03/15 3.068
Chapter 55 16/03/15 3.051
Chapter 54 16/03/15 3.064
Chapter 53 16/03/15 3.056
Chapter 52 16/03/15 3.070
Chapter 51 16/03/15 3.056
Chapter 50 16/03/15 3.076
Chapter 49 16/03/15 3.056
Chapter 48 16/03/15 3.059
Chapter 47 16/03/15 3.053
Chapter 46 16/03/15 3.082
Chapter 45 16/03/15 3.064
Chapter 44 16/03/15 3.071
Chapter 43 16/03/15 3.059
Chapter 42 16/03/15 3.058
Chapter 41 16/03/15 3.072
Chapter 40 16/03/15 3.053
Chapter 39 16/03/15 3.072
Chapter 38 16/03/15 3.077
Chapter 37 16/03/15 3.070
Chapter 36 16/03/15 3.086
Chapter 35 16/03/15 3.088
Chapter 34 16/03/15 3.063
Chapter 33 16/03/15 3.079
Chapter 32 16/03/15 3.089
Chapter 31 16/03/15 3.074
Chapter 30 16/03/15 3.076
Chapter 29 16/03/15 3.079
Chapter 28 16/03/15 3.080
Chapter 27 16/03/15 3.089
Chapter 26 16/03/15 3.068
Chapter 25 16/03/15 3.065
Chapter 24 16/03/15 3.067
Chapter 23 16/03/15 3.072
Chapter 22 16/03/15 3.085
Chapter 21 16/03/15 3.096
Chapter 20 16/03/15 3.073
Chapter 19 16/03/15 3.071
Chapter 18 16/03/15 3.087
Chapter 17 16/03/15 3.074
Chapter 16 16/03/15 3.088
Chapter 15 16/03/15 3.093
Chapter 14 16/03/15 3.088
Chapter 13 16/03/15 3.085
Chapter 12 16/03/15 3.077
Chapter 11 16/03/15 3.097
Chapter 10 16/03/15 3.090
Chapter 9 16/03/15 3.090
Chapter 8 16/03/15 3.087
Chapter 7 16/03/15 3.102
Chapter 6 16/03/15 3.082
Chapter 5 16/03/15 3.105
Chapter 4 16/03/15 3.102
Chapter 3 16/03/15 3.097
Chapter 2 16/03/15 3.090
Chapter 1 15/03/15 3.126
Chapter 0 16/03/15 3.114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kienminhlo 02:01 16/02Báo vi phạm
Drop

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch