The Devil King Is Bored

The Devil King Is Bored
Lượt xem: 15.881
The Devil King Is Bored Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 147 10/12/16 3.151
Chapter 146 10/12/16 3.090
Chapter 145 31/12/15 3.118
Chapter 144 14/12/15 3.129
Chapter 143 10/12/16 3.019
Chapter 142 29/10/15 3.163
Chapter 141 20/09/15 3.174
Chapter 140 23/08/15 3.157
Chapter 139 17/08/15 3.179
Chapter 138 09/08/15 3.177
Chapter 137 02/08/15 3.183
Chapter 136 02/08/15 3.130
Chapter 135 02/08/15 3.185
Chapter 134 05/07/15 3.114
Chapter 133 29/06/15 3.101
Chapter 132 25/06/15 3.118
Chapter 131 13/06/15 3.150
Chapter 130 06/06/15 3.129
Chapter 129 06/06/15 3.096
Chapter 128 24/05/15 3.092
Chapter 127 17/05/15 3.086
Chapter 126 09/05/15 3.121
Chapter 125 09/05/15 3.094
Chapter 124 23/04/15 3.091
Chapter 123 14/04/15 3.107
Chapter 122 14/04/15 3.090
Chapter 121 28/03/15 3.107
Chapter 120 28/03/15 3.091
Chapter 119 21/03/15 3.112
Chapter 118 16/03/15 3.071
Chapter 117 16/03/15 3.071
Chapter 116 16/03/15 3.055
Chapter 115 16/03/15 3.067
Chapter 114 16/03/15 3.072
Chapter 113 16/03/15 3.065
Chapter 112 16/03/15 3.065
Chapter 111 16/03/15 3.063
Chapter 111 16/03/15 3.058
Chapter 110 16/03/15 3.059
Chapter 109 16/03/15 3.059
Chapter 108 16/03/15 3.070
Chapter 107 16/03/15 3.065
Chapter 106 16/03/15 3.061
Chapter 105 16/03/15 3.047
Chapter 104 16/03/15 3.058
Chapter 103 16/03/15 3.054
Chapter 102 16/03/15 3.058
Chapter 101 16/03/15 3.056
Chapter 100 16/03/15 3.064
Chapter 99 16/03/15 3.080
Chapter 98 16/03/15 3.052
Chapter 97 16/03/15 3.060
Chapter 96 16/03/15 3.069
Chapter 95.5 21/03/15 3.052
Chapter 95 16/03/15 3.053
Chapter 94 16/03/15 3.053
Chapter 93 16/03/15 3.069
Chapter 92 16/03/15 3.072
Chapter 91 16/03/15 3.054
Chapter 90 16/03/15 3.093
Chapter 89 16/03/15 3.060
Chapter 88 16/03/15 3.064
Chapter 87 16/03/15 3.066
Chapter 86 16/03/15 3.060
Chapter 85 16/03/15 3.065
Chapter 84 16/03/15 3.078
Chapter 83 16/03/15 3.067
Chapter 82 16/03/15 3.063
Chapter 81 16/03/15 3.059
Chapter 80 16/03/15 3.062
Chapter 79 16/03/15 3.078
Chapter 78 16/03/15 3.062
Chapter 77 16/03/15 3.058
Chapter 76 16/03/15 3.067
Chapter 75 16/03/15 3.091
Chapter 74 16/03/15 3.075
Chapter 73 16/03/15 3.063
Chapter 72 16/03/15 3.059
Chapter 71 16/03/15 3.057
Chapter 70 16/03/15 3.076
Chapter 69 16/03/15 3.072
Chapter 68 16/03/15 3.060
Chapter 67 16/03/15 3.058
Chapter 66 16/03/15 3.055
Chapter 65 16/03/15 3.058
Chapter 64 16/03/15 3.061
Chapter 63 16/03/15 3.065
Chapter 62 16/03/15 3.060
Chapter 61 16/03/15 3.080
Chapter 60 16/03/15 3.090
Chapter 59 16/03/15 3.059
Chapter 58 16/03/15 3.072
Chapter 57 16/03/15 3.062
Chapter 56 16/03/15 3.074
Chapter 55 16/03/15 3.059
Chapter 54 16/03/15 3.070
Chapter 53 16/03/15 3.064
Chapter 52 16/03/15 3.077
Chapter 51 16/03/15 3.063
Chapter 50 16/03/15 3.087
Chapter 49 16/03/15 3.065
Chapter 48 16/03/15 3.070
Chapter 47 16/03/15 3.063
Chapter 46 16/03/15 3.093
Chapter 45 16/03/15 3.075
Chapter 44 16/03/15 3.081
Chapter 43 16/03/15 3.070
Chapter 42 16/03/15 3.071
Chapter 41 16/03/15 3.081
Chapter 40 16/03/15 3.063
Chapter 39 16/03/15 3.080
Chapter 38 16/03/15 3.088
Chapter 37 16/03/15 3.082
Chapter 36 16/03/15 3.097
Chapter 35 16/03/15 3.103
Chapter 34 16/03/15 3.075
Chapter 33 16/03/15 3.093
Chapter 32 16/03/15 3.103
Chapter 31 16/03/15 3.087
Chapter 30 16/03/15 3.090
Chapter 29 16/03/15 3.090
Chapter 28 16/03/15 3.096
Chapter 27 16/03/15 3.107
Chapter 26 16/03/15 3.081
Chapter 25 16/03/15 3.078
Chapter 24 16/03/15 3.078
Chapter 23 16/03/15 3.085
Chapter 22 16/03/15 3.098
Chapter 21 16/03/15 3.109
Chapter 20 16/03/15 3.086
Chapter 19 16/03/15 3.084
Chapter 18 16/03/15 3.098
Chapter 17 16/03/15 3.088
Chapter 16 16/03/15 3.100
Chapter 15 16/03/15 3.105
Chapter 14 16/03/15 3.101
Chapter 13 16/03/15 3.100
Chapter 12 16/03/15 3.090
Chapter 11 16/03/15 3.111
Chapter 10 16/03/15 3.107
Chapter 9 16/03/15 3.103
Chapter 8 16/03/15 3.098
Chapter 7 16/03/15 3.115
Chapter 6 16/03/15 3.096
Chapter 5 16/03/15 3.121
Chapter 4 16/03/15 3.121
Chapter 3 16/03/15 3.117
Chapter 2 16/03/15 3.115
Chapter 1 15/03/15 3.160
Chapter 0 16/03/15 3.138
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
dendrobates 19:34 10/12/16Chapter 147Báo vi phạm
AuthorTrả lời
kienminhlo 02:01 16/02/16Báo vi phạm
Drop

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch