The Devil King Is Bored 2

The Devil King Is Bored 2
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương…

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 68 09/08/15 3.069
Chapter 67 02/08/15 3.060
Chapter 66 19/07/15 3.061
Chapter 65 12/07/15 3.054
Chapter 64 12/07/15 3.050
Chapter 63 29/06/15 3.053
Chapter 62 29/06/15 3.050
Chapter 61 13/06/15 3.052
Chapter 60 06/06/15 3.071
Chapter 59 01/06/15 3.057
Chapter 58 24/05/15 3.045
Chapter 57 17/05/15 3.046
Chapter 56 17/05/15 3.055
Chapter 55 17/05/15 3.057
Chapter 54 17/05/15 3.044
Chapter 53 17/05/15 3.047
Chapter 52 17/05/15 3.044
Chapter 51 17/05/15 3.045
Chapter 50 17/05/15 3.047
Chapter 49 17/05/15 3.048
Chapter 48 17/05/15 3.048
Chapter 47 17/05/15 3.066
Chapter 46 17/05/15 3.074
Chapter 45 17/05/15 3.043
Chapter 44 17/05/15 3.041
Chapter 43 17/05/15 3.037
Chapter 42 21/03/15 3.049
Chapter 41 21/03/15 3.050
Chapter 40 21/03/15 3.051
Chapter 39 21/03/15 3.044
Chapter 38 21/03/15 3.052
Chapter 37 21/03/15 3.044
Chapter 36 21/03/15 3.044
Chapter 35 21/03/15 3.046
Chapter 34 21/03/15 3.050
Chapter 33 21/03/15 3.045
Chapter 32 21/03/15 3.051
Chapter 31 21/03/15 3.047
Chapter 30 21/03/15 3.049
Chapter 29 21/03/15 3.048
Chapter 28 21/03/15 3.044
Chapter 27 21/03/15 3.045
Chapter 26 21/03/15 3.048
Chapter 25.5 21/03/15 3.048
Chapter 25 21/03/15 3.045
Chapter 24 21/03/15 3.046
Chapter 23 21/03/15 3.046
Chapter 22 21/03/15 3.046
Chapter 21 21/03/15 3.058
Chapter 20 21/03/15 3.047
Chapter 19 21/03/15 3.044
Chapter 18 21/03/15 3.046
Chapter 17 21/03/15 3.042
Chapter 16 21/03/15 3.049
Chapter 15 21/03/15 3.046
Chapter 14 21/03/15 3.049
Chapter 13 21/03/15 3.040
Chapter 12 21/03/15 3.048
Chapter 11 21/03/15 3.046
Chapter 10 21/03/15 3.046
Chapter 9 21/03/15 3.050
Chapter 8 21/03/15 3.051
Chapter 7 21/03/15 3.049
Chapter 6 21/03/15 3.052
Chapter 5 21/03/15 3.057
Chapter 4 21/03/15 3.055
Chapter 3 21/03/15 3.046
Chapter 2 21/03/15 3.047
Chapter 1 21/03/15 3.053
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch