The Devil King Is Bored season 2

The Devil King Is Bored season 2
Lượt xem: 6.871
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 67 02/08/15 3.107
Chapter 66 20/07/15 3.136
Chapter 65 13/07/15 3.085
Chapter 64 09/07/15 3.074
Chapter 63 29/06/15 3.045
Chapter 62 25/06/15 3.061
Chapter 61 14/06/15 3.050
Chapter 60 06/06/15 3.052
Chapter 59 01/06/15 3.056
Chapter 58 24/05/15 3.047
Chapter 57 18/05/15 3.054
Chapter 56 18/05/15 3.067
Chapter 55 02/05/15 3.058
Chapter 54 28/04/15 3.060
Chapter 53 14/04/15 3.074
Chapter 51 14/04/15 3.079
Chapter 50 14/04/15 3.076
Chapter 49 14/04/15 3.057
Chapter 48 14/04/15 3.059
Chapter 47 18/03/15 3.067
Chapter 46 18/03/15 3.071
Chapter 45 18/03/15 3.053
Chapter 44 18/03/15 3.061
Chapter 43 18/03/15 3.050
Chapter 42 18/03/15 3.061
Chapter 41 18/03/15 3.062
Chapter 40 18/03/15 3.081
Chapter 39 18/03/15 3.045
Chapter 38 18/03/15 3.048
Chapter 37 18/03/15 3.049
Chapter 36 18/03/15 3.053
Chapter 35 18/03/15 3.055
Chapter 34 18/03/15 3.048
Chapter 33 18/03/15 3.051
Chapter 32 18/03/15 3.045
Chapter 31 18/03/15 3.046
Chapter 30 18/03/15 3.060
Chapter 29 18/03/15 3.051
Chapter 28 18/03/15 3.050
Chapter 27 18/03/15 3.051
Chapter 26 18/03/15 3.051
Chapter 25.5 18/03/15 3.048
Chapter 25 18/03/15 3.047
Chapter 24 18/03/15 3.052
Chapter 23 18/03/15 3.044
Chapter 22 18/03/15 3.046
Chapter 21 18/03/15 3.051
Chapter 20 18/03/15 3.056
Chapter 19 18/03/15 3.056
Chapter 18 18/03/15 3.045
Chapter 17 18/03/15 3.049
Chapter 16 18/03/15 3.047
Chapter 15 18/03/15 3.048
Chapter 14 18/03/15 3.052
Chapter 13 18/03/15 3.051
Chapter 12 18/03/15 3.051
Chapter 11 18/03/15 3.047
Chapter 10 18/03/15 3.050
Chapter 9 18/03/15 3.052
Chapter 8 18/03/15 3.053
Chapter 7 18/03/15 3.070
Chapter 6 17/03/15 3.046
Chapter 5 17/03/15 3.050
Chapter 4 17/03/15 3.051
Chapter 3 17/03/15 3.052
Chapter 2 17/03/15 3.063
Chapter 1 17/03/15 3.088
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch