The Devil King Is Bored season 2-season 3

The Devil King Is Bored season 2-season 3
Lượt xem: 5.086
Nội dung

Câu truyện xoay quanh sự buốn chán và tính cách bẩn bựa của Ma Vương...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 68 17/08/15 3.080
Chapter 67 17/08/15 3.067
Chapter 66 17/08/15 3.075
Chapter 65 17/08/15 3.031
Chapter 64 17/08/15 3.025
Chapter 63 17/08/15 3.028
Chapter 62 17/08/15 3.027
Chapter 61 17/08/15 3.030
Chapter 60 17/08/15 3.024
Chapter 59 17/08/15 3.028
Chapter 58 17/08/15 3.024
Chapter 57 17/08/15 3.030
Chapter 56 17/08/15 3.025
Chapter 55 17/08/15 3.025
Chapter 54 17/08/15 3.024
Chapter 53 17/08/15 3.023
Chapter 51 17/08/15 3.030
Chapter 50 17/08/15 3.047
Chapter 49 17/08/15 3.024
Chapter 48 17/08/15 3.024
Chapter 47 17/08/15 3.024
Chapter 46 17/08/15 3.024
Chapter 45 17/08/15 3.036
Chapter 44 17/08/15 3.026
Chapter 43 17/08/15 3.031
Chapter 42 17/08/15 3.025
Chapter 41 17/08/15 3.038
Chapter 40 17/08/15 3.026
Chapter 39 17/08/15 3.025
Chapter 38 17/08/15 3.029
Chapter 37 17/08/15 3.024
Chapter 36 17/08/15 3.023
Chapter 35 17/08/15 3.030
Chapter 34 17/08/15 3.028
Chapter 33 17/08/15 3.029
Chapter 32 17/08/15 3.025
Chapter 31 17/08/15 3.027
Chapter 30 17/08/15 3.024
Chapter 29 17/08/15 3.024
Chapter 28 17/08/15 3.030
Chapter 27 17/08/15 3.024
Chapter 26 17/08/15 3.026
Chapter 25.5 17/08/15 3.028
Chapter 25 17/08/15 3.027
Chapter 24 17/08/15 3.023
Chapter 23 17/08/15 3.029
Chapter 22 17/08/15 3.030
Chapter 21 17/08/15 3.026
Chapter 20 17/08/15 3.027
Chapter 19 17/08/15 3.029
Chapter 18 17/08/15 3.026
Chapter 17 17/08/15 3.026
Chapter 16 17/08/15 3.025
Chapter 15 17/08/15 3.027
Chapter 14 17/08/15 3.028
Chapter 13 17/08/15 3.027
Chapter 12 17/08/15 3.028
Chapter 11 17/08/15 3.024
Chapter 10 17/08/15 3.044
Chapter 9 17/08/15 3.025
Chapter 8 17/08/15 3.024
Chapter 7 17/08/15 3.033
Chapter 6 17/08/15 3.049
Chapter 5 17/08/15 3.028
Chapter 4 17/08/15 3.028
Chapter 3 17/08/15 3.050
Chapter 2 17/08/15 3.042
Chapter 1 17/08/15 3.044
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch