The Dragon Next Door

The Dragon Next Door
Nội dung

Mời các bạn gặp anh hàng xóm của tôi - một tiểu thuyết gia, một tên đãng trí, mượn đồ rồi ỉm luôn, hắn thích chơi game MMORPGs, v...v. và cái quan trọng nhất : hắn là RỒNG.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 84 19:23 17/02 3.196
Chapter 83 31/12/16 3.205
Chapter 82 31/12/16 3.111
Chapter 81 31/12/16 3.083
Chapter 80 31/12/16 3.055
Chapter 78 31/12/16 3.036
Chapter 77 31/12/16 3.038
Chapter 75 31/12/16 3.036
Chapter 74 31/12/16 3.030
Chapter 73 31/12/16 3.034
Chapter 72 31/12/16 3.031
Chapter 71 31/12/16 3.031
Chapter 70 31/12/16 3.032
Chapter 69 31/12/16 3.031
Chapter 68 31/12/16 3.031
Chapter 67 31/12/16 3.047
Chapter 57 23:21 17/02 3.019
Chapter 56.6 17/03/15 3.161
Chapter 56.5 17/03/15 3.138
Chapter 56 17/03/15 3.134
Chapter 55 17/03/15 3.073
Chapter 54 17/03/15 3.068
Chapter 53 17/03/15 3.069
Chapter 52 17/03/15 3.061
Chapter 51 17/03/15 3.069
Chapter 50 17/03/15 3.091
Chapter 49 17/03/15 3.067
Chapter 48 17/03/15 3.077
Chapter 47 17/03/15 3.074
Chapter 46 17/03/15 3.076
Chapter 45 17/03/15 3.075
Chapter 44 17/03/15 3.071
Chapter 43 17/03/15 3.068
Chapter 42 17/03/15 3.061
Chapter 41 17/03/15 3.063
Chapter 40 17/03/15 3.069
Chapter 39 17/03/15 3.068
Chapter 38 17/03/15 3.066
Chapter 37 17/03/15 3.069
Chapter 36 17/03/15 3.071
Chapter 35 17/03/15 3.074
Chapter 34 17/03/15 3.073
Chapter 33 17/03/15 3.065
Chapter 32 17/03/15 3.070
Chapter 31 17/03/15 3.070
Chapter 30 17/03/15 3.068
Chapter 29 17/03/15 3.067
Chapter 28 17/03/15 3.080
Chapter 27 17/03/15 3.081
Chapter 26 17/03/15 3.069
Chapter 25 17/03/15 3.066
Chapter 24 17/03/15 3.070
Chapter 23 17/03/15 3.069
Chapter 22 17/03/15 3.073
Chapter 21 17/03/15 3.075
Chapter 20 17/03/15 3.077
Chapter 19 31/07/16 3.026
Chapter 18 31/07/16 3.029
Chapter 17 17/03/15 3.066
Chapter 16 17/03/15 3.064
Chapter 15 17/03/15 3.067
Chapter 14 17/03/15 3.069
Chapter 13 17/03/15 3.071
Chapter 12 17/03/15 3.069
Chapter 11 17/03/15 3.071
Chapter 10 17/03/15 3.071
Chapter 9 17/03/15 3.081
Chapter 8 17/03/15 3.061
Chapter 7 17/03/15 3.063
Chapter 6 17/03/15 3.067
Chapter 5 17/03/15 3.077
Chapter 4 17/03/15 3.081
Chapter 3 17/03/15 3.080
Chapter 2 17/03/15 3.093
Chapter 1 17/03/15 3.120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch