Thế Giới Không Hoàn Hảo - Chapter 210

[Cập nhật lúc: 23:37 07/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
May88
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 1
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 2
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 3
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 4
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 5
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 6
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 7
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 8
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 9
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 10
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 11
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 12
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 13
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 14
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 15
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 16
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 17
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 18
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 19
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 20
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 21
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 22
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 23
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 24
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 25
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 26
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 27
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 28
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 29
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 30
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 31
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 32
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 33
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 34
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 35
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 36
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 37
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 38
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 39
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 40
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 41
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 42
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 43
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 44
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 45
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 46
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 47
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 48
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 49
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 50
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 51
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 52
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 53
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 54
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 55
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 56
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 57
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 58
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 59
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 60
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 61
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 62
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 63
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 64
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 65
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 66
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 67
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 68
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 69
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 70
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 71
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 72
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 73
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 74
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 75
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 76
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 77
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 78
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 79
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 80
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 81
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 82
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 83
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 84
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 85
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 86
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 87
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 88
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 89
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 90
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 91
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 92
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 93
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 94
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 95
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 96
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 97
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 98
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 99
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 100
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 101
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 102
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 103
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 104
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 105
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 106
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 107
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 108
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 109
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 110
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 111
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 112
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 113
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 114
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 115
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 116
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 117
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 118
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 119
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 120
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 121
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 122
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 123
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 124
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 125
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 126
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 127
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 128
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 129
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 130
Thế Giới Không Hoàn Hảo chap 210 - Trang 131
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Lam Ngoc Thành viên 24 phút trước Chapter 212 Báo vi phạm
Đợi tác giả buff cho main cái IQ , chứ đừng buff sức mạnh nữa, nó ngu quá rồi
Author Trả lời
My Eyes Thành viên 57 phút trước Chapter 212 Báo vi phạm
Địt mẹ mấy tk ngu ở phía dưới chưa từng bị bắt nạt thì câm mõm vào.t thời cấp 2 toàn bị hội đồng dội nước,cho người tắm mực bút đây nè.mà bọn nó chỉ bị kỉ luật 1 tuần rồi xong.may lúc bọn nó bị kỉ luật là lớp 9 ko t chết thật luôn.t cực kì ghét và muốn giết bọn bắt nạt lắm luôn.t nghĩ là mấy con chó cứ thích bắt nạt người khác để vui trong khi đéo nghĩ người bị bắt nạt có vui ko.t là nghĩ về cha mẹ ko t vác dao chém thật.
Author Trả lời
Đặng Hồng Thái Thành viên 9 giờ trước Chapter 124 Báo vi phạm
nhận thức của main chậm quá
 • Author
  My Eyes Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Nó kiểu như từ đáy xã hội bị áp bức khi còn là 1 đứa trẻ.nhận đc sức mạnh rồi trả thù.sinh ra lòng thỏa mãn.và ngày càng muốn hơn.nên lạc lối.
Author Trả lời
Viet anh Thành viên 9 giờ trước Chapter 212 Báo vi phạm
Đợi tác giả buff iq cho main thôi chứ nó bá quá rồi
Author Trả lời
võ huy Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
chắc tập cuối drama ngập phổi hoặc 1 cái kết happy ending cho main (mong là vậy)
Author Trả lời
CHIA SẺ LÀ CÓ TÂM Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
Raw Eng đến chap 223 cho anh em :
https://s.id/khong-hoan-hao-Eng
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
 • Author
  T Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Uy tín
Author Trả lời
Nhiên Vãn Thành viên 16 giờ trước Chapter 39 Báo vi phạm
chừng nào main bá vậy ae?
 • Author
  Tạc Thiên Bang- Rimuru Seigono Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  Nói chung main có năng lực sao chép năng lực của người khác hiện tại giới hạn là 4 năng lực
 • Author
  MMM 173 Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  main chán ăn cháo hành
 • Author
  Kanade Shio Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Cứ đọc tiếp đi hiện tại đang trùm hội học sinh
 • Author
  Թ♄ù ᒪ@n Ô Đ@ ☨ư Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  sao chép + cường hoá năng lực , hiện tại thì giới hạn sao chép là 3 hay 4 năng lực gì đấy
 • Author
  ha Ken Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Copy. Mà nó lv 6,5 hoặc 7,5 thôi. Lên nữa bá vcl. Có thể copy năng lực mà nó thấy thôi
 • Author
  Thiên thần Geisha Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Bạn coi đến chap 100+ gì đó main mới đánh nha
Author Trả lời
Kanade Shio Thành viên 18 giờ trước Chapter 211 Báo vi phạm
Con nu9 hãm lìn lúc có sức mạnh cứ nhoi nhoi bên main mà ko làm gì với lũ royal hay tình trạng đó, giờ còn muốn khuyên nhủ main vì nó hành lại hết lũ lìn hãm não kia, ơ công lý cc
Author Trả lời
Tạ Đức Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
Dell hiểu sao lúc amin vừa vào học thì bị hành như chó mà dell thấy khu an toàn nào nhỉ 
 Xong amin lên làm kinh thì nó lại xây lên nhà an toàn emo
Author Trả lời
Bình luận Thành viên 1 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
Sao nhiều người chê john thế này thế nọ thế sao không nghĩ là main bị ám ảnh cưỡng chế do chính quyền + thêm bị bắt nạt sml nữa nên mới có anh main như vậy nhểemo
 • Author
  Hoàng Khánh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Do đám bạn phế sml ra éo giúp đc gì điển hình là con n9 tra rồi éo kêu để đó tế à
Author Trả lời
error 404 Thành viên 1 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
Cứ thích đùa vs cái chết:)
Author Trả lời
The Shadow (B M) Thành viên 1 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
TNT Thành viên 1 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
Tui thấy mấy bạn chửi quá khứ của main thì thấy hài thật 
Bắt một thằng nhóc phải nghĩ theo hướng trưởng thành mà lắng nghe người khác các bạn thử xem là hồi còn là một thằng nhóc thì các bạn có nghĩ được như bây h có chịu nghe người khác không mà còn bày đặt chử main 😑😑😑😑😑😑......
Author Trả lời
KimNgân Quang Thành viên 1 ngày trước Chapter 211 Báo vi phạm
Bọn royal lúc đầu cũng đánh nhau trút giận lên người khác đến lúc bị ăn hành thì cho là thằng John đánh người vô lý chứ lúc trước nó ko làm gì thì để yên đi nhưng chúng nó vẫn khiến main tức giận.Sau khi ăn hành dài dài thì lập ra cnat nhằm xem đó là chính nghĩa rồi bỏ qua tội lỗi của quá khứ à phải ăn hành chúng nó mới khôn dc.
Author Trả lời
Nguyá»…n Tiến Việt Thành viên 1 ngày trước Chapter 132 Báo vi phạm
Thằng main này trẩu quá nhiều lúc thấy tức ghê
 • Author
  ha Ken Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Máy thằng đọc mà ko dùng não thì hay nói như chú lắm