The God Of High School

The God Of High School
Lượt xem: 50.376
Nội dung

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 257 18:09 16/10 3.421
Chapter 256 23:16 14/10 3.511
Chapter 255 21:13 11/10 3.473
Chapter 254 21:36 06/10 3.477
Chapter 253 20:32 03/10 3.496
Chapter 252 13:07 28/09 3.451
Chapter 251 21:30 24/09 3.451
Chapter 250 20:40 18/09 3.477
Chapter 249 13:20 18/09 3.497
Chapter 248 21:30 11/09 3.469
Chapter 247 23:42 08/09 3.416
Chapter 246 23:31 05/09 3.407
Chapter 245 23:20 03/09 3.434
Chapter 244 17:04 29/08 3.368
Chapter 243 01:03 29/08 3.347
Chapter 242 09:37 28/08 3.406
Chapter 241 15:45 27/08 3.365
Chapter 240 23:31 19/08 3.426
Chapter 239 08:32 08/08 3.332
Chapter 238 22:10 05/08 3.415
Chapter 237 12:37 04/08 3.365
Chapter 236 11:00 02/08 3.322
Chapter 235 10:41 01/08 3.339
Chapter 234 08:23 01/08 3.335
Chapter 233 22:16 23/07 3.396
Chapter 232 23:27 21/07 3.364
Chapter 231 08:39 18/07 3.371
Chapter 230 08:39 18/07 3.503
Chapter 229 21:44 14/07 3.372
Chapter 228 20:52 13/07 3.362
Chapter 227 09:12 30/06 3.300
Chapter 226 09:12 30/06 3.259
Chapter 225 11:22 26/06 3.420
Chapter 224 11:22 26/06 3.343
Chapter 223 11:22 26/06 3.304
Chapter 222 23:35 22/06 3.342
Chapter 221 23:35 22/06 3.273
Chapter 220 23:35 22/06 3.312
Chapter 219 23:35 22/06 3.239
Chapter 218 23:35 22/06 3.213
Chapter 217 14:14 11/06 3.291
Chapter 216 01:20 27/03 3.328
Chapter 215 19:49 12/03 3.334
Chapter 214 15/12/15 3.319
Chapter 213 25/11/15 3.306
Chapter 212 24/11/15 3.304
Chapter 211 07/10/15 3.311
Chapter 210 21/09/15 3.315
Chapter 209 11/08/15 3.283
Chapter 208 08/08/15 3.226
Chapter 207 06/08/15 3.253
Chapter 206 02/08/15 3.257
Chapter 205 30/07/15 3.206
Chapter 204 29/07/15 3.197
Chapter 203 28/07/15 3.202
Chapter 202 27/07/15 3.208
Chapter 201 13/07/15 3.143
Chapter 200 15/06/15 3.169
Chapter 199 04/06/15 3.140
Chapter 198 02/06/15 3.135
Chapter 197 16/05/15 3.147
Chapter 196 03/05/15 3.134
Chapter 195 29/04/15 3.124
Chapter 194 25/04/15 3.112
Chapter 193 23/04/15 3.132
Chapter 192 21/04/15 3.122
Chapter 191 14/04/15 3.124
Chapter 190 13/04/15 3.130
Chapter 189 11/04/15 3.117
Chapter 188 08/04/15 3.119
Chapter 187 21/03/15 3.118
Chapter 186 19/03/15 3.112
Chapter 185 17/03/15 3.119
Chapter 184 16/03/15 3.134
Chapter 183 16/03/15 3.120
Chapter 182 16/03/15 3.125
Chapter 181 16/03/15 3.117
Chapter 180 16/03/15 3.134
Chapter 179 16/03/15 3.121
Chapter 178 16/03/15 3.120
Chapter 177 16/03/15 3.122
Chapter 176 16/03/15 3.119
Chapter 175 16/03/15 3.106
Chapter 174 16/03/15 3.119
Chapter 173 16/03/15 3.113
Chapter 172 16/03/15 3.104
Chapter 171 16/03/15 3.117
Chapter 170 16/03/15 3.137
Chapter 169 16/03/15 3.112
Chapter 168 16/03/15 3.119
Chapter 167 16/03/15 3.116
Chapter 166 16/03/15 3.137
Chapter 165 16/03/15 3.125
Chapter 164 16/03/15 3.118
Chapter 163 16/03/15 3.119
Chapter 162 16/03/15 3.127
Chapter 161 16/03/15 3.129
Chapter 160 16/03/15 3.125
Chapter 159 16/03/15 3.131
Chapter 158 16/03/15 3.129
Chapter 157 16/03/15 3.120
Chapter 156 16/03/15 3.132
Chapter 155 16/03/15 3.129
Chapter 154 16/03/15 3.118
Chapter 154 16/03/15 3.125
Chapter 153 16/03/15 3.151
Chapter 152 16/03/15 3.125
Chapter 151 16/03/15 3.133
Chapter 150 16/03/15 3.129
Chapter 149 16/03/15 3.116
Chapter 148 16/03/15 3.115
Chapter 147 16/03/15 3.109
Chapter 146 16/03/15 3.125
Chapter 145 16/03/15 3.123
Chapter 144 16/03/15 3.116
Chapter 143 16/03/15 3.130
Chapter 142 16/03/15 3.137
Chapter 141 16/03/15 3.123
Chapter 140 16/03/15 3.119
Chapter 139 16/03/15 3.129
Chapter 138 16/03/15 3.120
Chapter 137 16/03/15 3.112
Chapter 136 16/03/15 3.116
Chapter 135 16/03/15 3.114
Chapter 134 16/03/15 3.122
Chapter 133 16/03/15 3.123
Chapter 132 16/03/15 3.118
Chapter 131 16/03/15 3.123
Chapter 130 16/03/15 3.122
Chapter 129 16/03/15 3.108
Chapter 128 16/03/15 3.106
Chapter 127 16/03/15 3.112
Chapter 126 16/03/15 3.113
Chapter 125 16/03/15 3.114
Chapter 124 16/03/15 3.112
Chapter 123 16/03/15 3.126
Chapter 122 16/03/15 3.113
Chapter 121 16/03/15 3.116
Chapter 120 16/03/15 3.138
Chapter 119 16/03/15 3.127
Chapter 118 16/03/15 3.116
Chapter 117 16/03/15 3.122
Chapter 116 16/03/15 3.120
Chapter 115 16/03/15 3.123
Chapter 114 16/03/15 3.125
Chapter 113 16/03/15 3.126
Chapter 112 16/03/15 3.125
Chapter 111 16/03/15 3.126
Chapter 110 16/03/15 3.140
Chapter 109 16/03/15 3.140
Chapter 108 16/03/15 3.137
Chapter 107 16/03/15 3.132
Chapter 106 16/03/15 3.128
Chapter 105 16/03/15 3.125
Chapter 104 16/03/15 3.123
Chapter 103 16/03/15 3.109
Chapter 102 16/03/15 3.110
Chapter 101 16/03/15 3.128
Chapter 100 16/03/15 3.127
Chapter 99 16/03/15 3.121
Chapter 98 16/03/15 3.109
Chapter 97 16/03/15 3.112
Chapter 96 16/03/15 3.111
Chapter 95 16/03/15 3.134
Chapter 94 16/03/15 3.121
Chapter 93 16/03/15 3.139
Chapter 92 16/03/15 3.117
Chapter 91 16/03/15 3.125
Chapter 90 16/03/15 3.120
Chapter 89 16/03/15 3.124
Chapter 88 16/03/15 3.129
Chapter 87 16/03/15 3.126
Chapter 86 16/03/15 3.149
Chapter 85 16/03/15 3.124
Chapter 84 16/03/15 3.168
Chapter 83 16/03/15 3.148
Chapter 82 16/03/15 3.145
Chapter 81 16/03/15 3.140
Chapter 80 16/03/15 3.142
Chapter 79 16/03/15 3.142
Chapter 78 16/03/15 3.157
Chapter 77 16/03/15 3.140
Chapter 76 16/03/15 3.145
Chapter 75 16/03/15 3.151
Chapter 74 16/03/15 3.137
Chapter 73 16/03/15 3.138
Chapter 72 16/03/15 3.142
Chapter 71 16/03/15 3.160
Chapter 70 16/03/15 3.167
Chapter 69 16/03/15 3.158
Chapter 68 16/03/15 3.153
Chapter 67 16/03/15 3.138
Chapter 66 16/03/15 3.132
Chapter 65 16/03/15 3.137
Chapter 64 16/03/15 3.156
Chapter 63 16/03/15 3.135
Chapter 62 16/03/15 3.141
Chapter 61 16/03/15 3.138
Chapter 60 16/03/15 3.140
Chapter 59 16/03/15 3.130
Chapter 58 16/03/15 3.130
Chapter 57 16/03/15 3.119
Chapter 56 16/03/15 3.123
Chapter 55 16/03/15 3.133
Chapter 54 16/03/15 3.148
Chapter 53 16/03/15 3.133
Chapter 52 16/03/15 3.132
Chapter 51 16/03/15 3.142
Chapter 50 16/03/15 3.147
Chapter 49 16/03/15 3.135
Chapter 48 16/03/15 3.136
Chapter 47 16/03/15 3.129
Chapter 46 16/03/15 3.132
Chapter 45 16/03/15 3.135
Chapter 44 16/03/15 3.144
Chapter 43 16/03/15 3.143
Chapter 42 16/03/15 3.154
Chapter 41 16/03/15 3.154
Chapter 40 16/03/15 3.160
Chapter 39 16/03/15 3.147
Chapter 38 16/03/15 3.151
Chapter 37 16/03/15 3.153
Chapter 36 16/03/15 3.153
Chapter 35 16/03/15 3.152
Chapter 34 16/03/15 3.146
Chapter 33 16/03/15 3.134
Chapter 32 16/03/15 3.130
Chapter 31 16/03/15 3.145
Chapter 30 16/03/15 3.148
Chapter 29 16/03/15 3.144
Chapter 28 16/03/15 3.151
Chapter 27 16/03/15 3.151
Chapter 26 16/03/15 3.151
Chapter 25 16/03/15 3.171
Chapter 24 16/03/15 3.158
Chapter 23 16/03/15 3.174
Chapter 22 16/03/15 3.169
Chapter 21 16/03/15 3.169
Chapter 20 16/03/15 3.179
Chapter 19 16/03/15 3.164
Chapter 18 16/03/15 3.158
Chapter 17 16/03/15 3.164
Chapter 16 16/03/15 3.159
Chapter 15 16/03/15 3.170
Chapter 14 16/03/15 3.202
Chapter 13 16/03/15 3.211
Chapter 12 16/03/15 3.190
Chapter 11 16/03/15 3.184
Chapter 10 16/03/15 3.179
Chapter 9 16/03/15 3.172
Chapter 8 16/03/15 3.186
Chapter 7 16/03/15 3.181
Chapter 6 16/03/15 3.181
Chapter 5 16/03/15 3.175
Chapter 4 16/03/15 3.202
Chapter 3 16/03/15 3.206
Chapter 2 16/03/15 3.222
Chapter 1 16/03/15 3.278
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Anh vô đối lolololololololololololol 21:33 04/09Chapter 28Báo vi phạm
Nhờ vào chỉ dẫn của các hạ tôi đây đã lĩnh ngộ được võ này là loại võ hư cấu nhất bố mày từng thấy  🖕🏾🖕🏾🖕🏾😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👌👌👌👌👌🖕🏾🖕🏾 \/(0_0)\/
AuthorTrả lời
luckyboy220491 20:05 28/03Báo vi phạm
đù má tưởng drop rồicố lên thớt có người vẫn theo dõi truyện này mà
AuthorTrả lời
sino.writer 17:02 28/03Báo vi phạm
đ*t con mẹ chửi cho nó mấy câu là nó xì chap ra liền , thằng lồl này thích bị chửi mới n**g
AuthorTrả lời
lunmajvl 11:19 28/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
123123hh 22:36 27/03Báo vi phạm
từ tháng 11 năm ngoái đến h cho dc 3 chap!!
AuthorTrả lời
Rain_s2 19:58 27/03Báo vi phạm
Bên Eng ra tới chap 251 luôn rồi, qua đó mà đọc các bác ạ
AuthorTrả lời
sino.writer 01:07 21/03Báo vi phạm
đ* má drop thì thông báo 1 tiếng để nhóm khác người ta làm , đ* má cái nhóm l** , đ* má tụi mày đ* má đ* má , đ* má thằng Tian.Rex
AuthorTrả lời
lala123 19:37 26/02Báo vi phạm
DROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP
AuthorTrả lời
doithieutinhyeu 23:45 10/02Báo vi phạm
Từ khi thay thế main bằng phân thân. Cứ thấy chán chán sao á. Thích main cơ
AuthorTrả lời
kingoftheworld 22:51 03/02Báo vi phạm
drop thật à
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 04:48 31/01Báo vi phạm
đợi main thật ra mà dài cả cổ
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 03:27 31/01Báo vi phạm
lau quá
AuthorTrả lời
kingoftheworld 19:36 06/01Báo vi phạm
drop à, dafuq?
AuthorTrả lời
hein0121 10:35 01/01Báo vi phạm
truyện này còn dịch k vậy thớt

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch