The God Of High School

The God Of High School
Lượt xem: 113.911
The God Of High School Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 296 2 ngày trước 3.585
Chapter 295 19:46 03/02 3.817
Chapter 294 00:03 28/01 3.998
Chapter 293 21:29 21/01 3.978
Chapter 292 21:29 21/01 3.849
Chapter 291 12:06 18/01 3.876
Chapter 290 12:18 17/01 3.798
Chapter 289 13:15 16/01 3.889
Chapter 288 13:15 16/01 3.761
Chapter 287 13:15 16/01 3.791
Chapter 286 13:15 16/01 3.656
Chapter 285 22:36 09/01 3.949
Chapter 284 20:47 07/01 3.912
Chapter 283 20:23 06/01 3.787
Chapter 282 12:09 05/01 3.783
Chapter 281 13:36 04/01 3.766
Chapter 280 19:44 03/01 3.830
Chapter 279 13:01 03/01 3.811
Chapter 278 12:56 02/01 3.883
Chapter 277 21:58 01/01 3.874
Chapter 276 31/12/16 3.731
Chapter 275 30/12/16 3.905
Chapter 274 01/12/16 3.935
Chapter 273 30/11/16 3.813
Chapter 272 26/11/16 3.825
Chapter 271 22/11/16 3.869
Chapter 270 20/11/16 3.807
Chapter 269 17/11/16 3.806
Chapter 268 15/11/16 3.775
Chapter 267 11/11/16 3.797
Chapter 266 10/11/16 3.775
Chapter 265 09/11/16 3.718
Chapter 264 08/11/16 3.692
Chapter 263 07/11/16 3.699
Chapter 262 06/11/16 3.682
Chapter 261 06/11/16 3.597
Chapter 260 31/10/16 3.775
Chapter 259 29/10/16 3.778
Chapter 258 28/10/16 3.717
Chapter 257 16/10/16 3.744
Chapter 256 14/10/16 3.759
Chapter 255 11/10/16 3.709
Chapter 254 06/10/16 3.677
Chapter 253 03/10/16 3.694
Chapter 252 28/09/16 3.635
Chapter 251 24/09/16 3.626
Chapter 250 18/09/16 3.673
Chapter 249 18/09/16 3.656
Chapter 248 11/09/16 3.619
Chapter 247 08/09/16 3.562
Chapter 246 05/09/16 3.544
Chapter 245 03/09/16 3.577
Chapter 244 29/08/16 3.498
Chapter 243 29/08/16 3.488
Chapter 242 28/08/16 3.547
Chapter 241 27/08/16 3.500
Chapter 240 19/08/16 3.584
Chapter 239 08/08/16 3.467
Chapter 238 05/08/16 3.549
Chapter 237 04/08/16 3.489
Chapter 236 02/08/16 3.447
Chapter 235 01/08/16 3.462
Chapter 234 01/08/16 3.454
Chapter 233 23/07/16 3.518
Chapter 232 21/07/16 3.491
Chapter 231 18/07/16 3.514
Chapter 230 18/07/16 3.731
Chapter 229 14/07/16 3.508
Chapter 228 13/07/16 3.492
Chapter 227 30/06/16 3.412
Chapter 226 30/06/16 3.368
Chapter 225 26/06/16 3.536
Chapter 224 26/06/16 3.456
Chapter 223 26/06/16 3.420
Chapter 222 22/06/16 3.471
Chapter 221 22/06/16 3.393
Chapter 220 22/06/16 3.437
Chapter 219 22/06/16 3.355
Chapter 218 22/06/16 3.320
Chapter 217 11/06/16 3.394
Chapter 216 27/03/16 3.442
Chapter 215 12/03/16 3.459
Chapter 214 15/12/15 3.423
Chapter 213 25/11/15 3.417
Chapter 212 24/11/15 3.401
Chapter 211 07/10/15 3.412
Chapter 210 21/09/15 3.421
Chapter 209 11/08/15 3.394
Chapter 208 08/08/15 3.330
Chapter 207 06/08/15 3.353
Chapter 206 02/08/15 3.348
Chapter 205 30/07/15 3.304
Chapter 204 29/07/15 3.291
Chapter 203 28/07/15 3.304
Chapter 202 27/07/15 3.305
Chapter 201 13/07/15 3.233
Chapter 200 15/06/15 3.273
Chapter 199 04/06/15 3.226
Chapter 198 02/06/15 3.223
Chapter 197 16/05/15 3.232
Chapter 196 03/05/15 3.223
Chapter 195 29/04/15 3.210
Chapter 194 25/04/15 3.195
Chapter 193 23/04/15 3.220
Chapter 192 21/04/15 3.221
Chapter 191 14/04/15 3.217
Chapter 190 13/04/15 3.232
Chapter 189 11/04/15 3.202
Chapter 188 08/04/15 3.201
Chapter 187 21/03/15 3.199
Chapter 186 19/03/15 3.200
Chapter 185 17/03/15 3.207
Chapter 184 16/03/15 3.216
Chapter 183 16/03/15 3.205
Chapter 182 16/03/15 3.207
Chapter 181 16/03/15 3.199
Chapter 180 16/03/15 3.223
Chapter 179 16/03/15 3.214
Chapter 178 16/03/15 3.202
Chapter 177 16/03/15 3.213
Chapter 176 16/03/15 3.217
Chapter 175 16/03/15 3.209
Chapter 174 16/03/15 3.210
Chapter 173 16/03/15 3.199
Chapter 172 16/03/15 3.195
Chapter 171 16/03/15 3.214
Chapter 170 16/03/15 3.250
Chapter 169 16/03/15 3.208
Chapter 168 16/03/15 3.223
Chapter 167 16/03/15 3.216
Chapter 166 16/03/15 3.229
Chapter 165 16/03/15 3.222
Chapter 164 16/03/15 3.209
Chapter 163 16/03/15 3.222
Chapter 162 16/03/15 3.225
Chapter 161 16/03/15 3.221
Chapter 160 16/03/15 3.236
Chapter 159 16/03/15 3.230
Chapter 158 16/03/15 3.231
Chapter 157 16/03/15 3.226
Chapter 156 16/03/15 3.242
Chapter 155 16/03/15 3.245
Chapter 154 16/03/15 3.209
Chapter 154 16/03/15 3.226
Chapter 153 16/03/15 3.264
Chapter 152 16/03/15 3.233
Chapter 151 16/03/15 3.237
Chapter 150 16/03/15 3.241
Chapter 149 16/03/15 3.205
Chapter 148 16/03/15 3.200
Chapter 147 16/03/15 3.192
Chapter 146 16/03/15 3.215
Chapter 145 16/03/15 3.255
Chapter 144 16/03/15 3.204
Chapter 143 16/03/15 3.215
Chapter 142 16/03/15 3.225
Chapter 141 16/03/15 3.224
Chapter 140 16/03/15 3.254
Chapter 139 16/03/15 3.241
Chapter 138 16/03/15 3.229
Chapter 137 16/03/15 3.224
Chapter 136 16/03/15 3.227
Chapter 135 16/03/15 3.227
Chapter 134 16/03/15 3.221
Chapter 133 16/03/15 3.227
Chapter 132 16/03/15 3.220
Chapter 131 16/03/15 3.224
Chapter 130 16/03/15 3.230
Chapter 129 16/03/15 3.199
Chapter 128 16/03/15 3.209
Chapter 127 16/03/15 3.213
Chapter 126 16/03/15 3.210
Chapter 125 16/03/15 3.214
Chapter 124 16/03/15 3.204
Chapter 123 16/03/15 3.224
Chapter 122 16/03/15 3.209
Chapter 121 16/03/15 3.210
Chapter 120 16/03/15 3.245
Chapter 119 16/03/15 3.231
Chapter 118 16/03/15 3.215
Chapter 117 16/03/15 3.228
Chapter 116 16/03/15 3.217
Chapter 115 16/03/15 3.223
Chapter 114 16/03/15 3.215
Chapter 113 16/03/15 3.227
Chapter 112 16/03/15 3.251
Chapter 111 16/03/15 3.249
Chapter 110 16/03/15 3.284
Chapter 109 16/03/15 3.264
Chapter 108 16/03/15 3.260
Chapter 107 16/03/15 3.245
Chapter 106 16/03/15 3.247
Chapter 105 16/03/15 3.247
Chapter 104 16/03/15 3.226
Chapter 103 16/03/15 3.218
Chapter 102 16/03/15 3.210
Chapter 101 16/03/15 3.227
Chapter 100 16/03/15 3.238
Chapter 99 16/03/15 3.215
Chapter 98 16/03/15 3.206
Chapter 97 16/03/15 3.202
Chapter 96 16/03/15 3.209
Chapter 95 16/03/15 3.274
Chapter 94 16/03/15 3.257
Chapter 93 16/03/15 3.244
Chapter 92 16/03/15 3.230
Chapter 91 16/03/15 3.236
Chapter 90 16/03/15 3.232
Chapter 89 16/03/15 3.241
Chapter 88 16/03/15 3.241
Chapter 87 16/03/15 3.230
Chapter 86 16/03/15 3.248
Chapter 85 16/03/15 3.239
Chapter 84 16/03/15 3.278
Chapter 83 16/03/15 3.247
Chapter 82 16/03/15 3.246
Chapter 81 16/03/15 3.240
Chapter 80 16/03/15 3.258
Chapter 79 16/03/15 3.252
Chapter 78 16/03/15 3.277
Chapter 77 16/03/15 3.267
Chapter 76 16/03/15 3.264
Chapter 75 16/03/15 3.300
Chapter 74 16/03/15 3.254
Chapter 73 16/03/15 3.255
Chapter 72 16/03/15 3.262
Chapter 71 16/03/15 3.284
Chapter 70 16/03/15 3.309
Chapter 69 16/03/15 3.303
Chapter 68 16/03/15 3.283
Chapter 67 16/03/15 3.259
Chapter 66 16/03/15 3.250
Chapter 65 16/03/15 3.257
Chapter 64 16/03/15 3.276
Chapter 63 16/03/15 3.253
Chapter 62 16/03/15 3.260
Chapter 61 16/03/15 3.251
Chapter 60 16/03/15 3.263
Chapter 59 16/03/15 3.245
Chapter 58 16/03/15 3.261
Chapter 57 16/03/15 3.240
Chapter 56 16/03/15 3.243
Chapter 55 16/03/15 3.258
Chapter 54 16/03/15 3.277
Chapter 53 16/03/15 3.262
Chapter 52 16/03/15 3.264
Chapter 51 16/03/15 3.264
Chapter 50 16/03/15 3.283
Chapter 49 16/03/15 3.263
Chapter 48 16/03/15 3.263
Chapter 47 16/03/15 3.252
Chapter 46 16/03/15 3.254
Chapter 45 16/03/15 3.270
Chapter 44 16/03/15 3.288
Chapter 43 16/03/15 3.286
Chapter 42 16/03/15 3.307
Chapter 41 16/03/15 3.317
Chapter 40 16/03/15 3.305
Chapter 39 16/03/15 3.287
Chapter 38 16/03/15 3.313
Chapter 37 16/03/15 3.298
Chapter 36 16/03/15 3.297
Chapter 35 16/03/15 3.296
Chapter 34 16/03/15 3.298
Chapter 33 16/03/15 3.282
Chapter 32 16/03/15 3.283
Chapter 31 16/03/15 3.295
Chapter 30 16/03/15 3.313
Chapter 29 16/03/15 3.325
Chapter 28 16/03/15 3.304
Chapter 27 16/03/15 3.307
Chapter 26 16/03/15 3.300
Chapter 25 16/03/15 3.342
Chapter 24 16/03/15 3.324
Chapter 23 16/03/15 3.348
Chapter 22 16/03/15 3.353
Chapter 21 16/03/15 3.342
Chapter 20 16/03/15 3.353
Chapter 19 16/03/15 3.350
Chapter 18 16/03/15 3.334
Chapter 17 16/03/15 3.332
Chapter 16 16/03/15 3.345
Chapter 15 16/03/15 3.345
Chapter 14 16/03/15 3.373
Chapter 13 16/03/15 3.409
Chapter 12 16/03/15 3.385
Chapter 11 16/03/15 3.371
Chapter 10 16/03/15 3.363
Chapter 9 16/03/15 3.353
Chapter 8 16/03/15 3.374
Chapter 7 16/03/15 3.381
Chapter 6 16/03/15 3.373
Chapter 5 16/03/15 3.375
Chapter 4 16/03/15 3.402
Chapter 3 16/03/15 3.420
Chapter 2 16/03/15 3.476
Chapter 1 16/03/15 3.661
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Ngọc Dũng 19:50 18/02Chapter 296Báo vi phạm
tưởng anh ấy là boss cuối chứ hóa ra là đồng minh 
AuthorTrả lời
Martin ( Xin Một Lần Thua ) 23:05 09/01Chapter 285Báo vi phạm
 Hay qá cảm ơn cậu càng nhanh càng tốt nhé 
AuthorTrả lời
Jin 03:19 08/01Chapter 284Báo vi phạm
Dm. 284 như 283.
AuthorTrả lời
aaaa 17:47 06/12/16Chapter 274Báo vi phạm
main đâu rồi
AuthorTrả lời
Tôn Ngộ Ghê 11:47 02/12/16Chapter 274Báo vi phạm
Cho tao biết High School chỗ nào thế ???
AuthorTrả lời
Đầu Đất 22:17 26/11/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Bố trẻ con thích đọc truyện 18:39 22/11/16Chapter 271Báo vi phạm
Này cân team kiểu gì, vớ vẩn lại cả team Thiên Đình vs 2 thanh niên kia về mới cân nổi. Nhớ nước mắm tam thái tử =))
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 11:03 07/11/16Chapter 263Báo vi phạm
2 thằng mạnh nhất cho afk trong vũ trụ để cân bằng cuộc chiến lớn ở trái đất !! buff quá tay nên ko được diễn :))
AuthorTrả lời
Anh vô đối lolololololololololololol 21:33 04/09/16Chapter 28Báo vi phạm
Nhờ vào chỉ dẫn của các hạ tôi đây đã lĩnh ngộ được võ này là loại võ hư cấu nhất bố mày từng thấy  🖕🏾🖕🏾🖕🏾😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👌👌👌👌👌🖕🏾🖕🏾 \/(0_0)\/

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch