The God Of High School

The God Of High School
Lượt xem: 101.372
The God Of High School Xếp hạng: 3/5 - 1 Lượt đánh giá.
Nội dung

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 293 1 ngày trước 3.619
Chapter 292 1 ngày trước 3.598
Chapter 291 12:06 18/01 3.723
Chapter 290 12:18 17/01 3.679
Chapter 289 13:15 16/01 3.781
Chapter 288 13:15 16/01 3.660
Chapter 287 13:15 16/01 3.687
Chapter 286 13:15 16/01 3.544
Chapter 285 22:36 09/01 3.862
Chapter 284 20:47 07/01 3.834
Chapter 283 20:23 06/01 3.718
Chapter 282 12:09 05/01 3.718
Chapter 281 13:36 04/01 3.707
Chapter 280 19:44 03/01 3.766
Chapter 279 13:01 03/01 3.754
Chapter 278 12:56 02/01 3.822
Chapter 277 21:58 01/01 3.815
Chapter 276 31/12/16 3.680
Chapter 275 30/12/16 3.846
Chapter 274 01/12/16 3.884
Chapter 273 30/11/16 3.768
Chapter 272 26/11/16 3.778
Chapter 271 22/11/16 3.817
Chapter 270 20/11/16 3.762
Chapter 269 17/11/16 3.762
Chapter 268 15/11/16 3.733
Chapter 267 11/11/16 3.754
Chapter 266 10/11/16 3.738
Chapter 265 09/11/16 3.680
Chapter 264 08/11/16 3.656
Chapter 263 07/11/16 3.661
Chapter 262 06/11/16 3.649
Chapter 261 06/11/16 3.568
Chapter 260 31/10/16 3.746
Chapter 259 29/10/16 3.749
Chapter 258 28/10/16 3.687
Chapter 257 16/10/16 3.715
Chapter 256 14/10/16 3.726
Chapter 255 11/10/16 3.681
Chapter 254 06/10/16 3.647
Chapter 253 03/10/16 3.666
Chapter 252 28/09/16 3.602
Chapter 251 24/09/16 3.599
Chapter 250 18/09/16 3.641
Chapter 249 18/09/16 3.626
Chapter 248 11/09/16 3.590
Chapter 247 08/09/16 3.532
Chapter 246 05/09/16 3.515
Chapter 245 03/09/16 3.548
Chapter 244 29/08/16 3.468
Chapter 243 29/08/16 3.452
Chapter 242 28/08/16 3.515
Chapter 241 27/08/16 3.472
Chapter 240 19/08/16 3.552
Chapter 239 08/08/16 3.437
Chapter 238 05/08/16 3.520
Chapter 237 04/08/16 3.462
Chapter 236 02/08/16 3.418
Chapter 235 01/08/16 3.432
Chapter 234 01/08/16 3.426
Chapter 233 23/07/16 3.486
Chapter 232 21/07/16 3.463
Chapter 231 18/07/16 3.480
Chapter 230 18/07/16 3.672
Chapter 229 14/07/16 3.477
Chapter 228 13/07/16 3.460
Chapter 227 30/06/16 3.384
Chapter 226 30/06/16 3.338
Chapter 225 26/06/16 3.511
Chapter 224 26/06/16 3.432
Chapter 223 26/06/16 3.396
Chapter 222 22/06/16 3.443
Chapter 221 22/06/16 3.366
Chapter 220 22/06/16 3.411
Chapter 219 22/06/16 3.328
Chapter 218 22/06/16 3.294
Chapter 217 11/06/16 3.367
Chapter 216 27/03/16 3.414
Chapter 215 12/03/16 3.429
Chapter 214 15/12/15 3.394
Chapter 213 25/11/15 3.391
Chapter 212 24/11/15 3.379
Chapter 211 07/10/15 3.391
Chapter 210 21/09/15 3.395
Chapter 209 11/08/15 3.364
Chapter 208 08/08/15 3.308
Chapter 207 06/08/15 3.329
Chapter 206 02/08/15 3.326
Chapter 205 30/07/15 3.280
Chapter 204 29/07/15 3.271
Chapter 203 28/07/15 3.286
Chapter 202 27/07/15 3.284
Chapter 201 13/07/15 3.215
Chapter 200 15/06/15 3.254
Chapter 199 04/06/15 3.204
Chapter 198 02/06/15 3.200
Chapter 197 16/05/15 3.212
Chapter 196 03/05/15 3.203
Chapter 195 29/04/15 3.191
Chapter 194 25/04/15 3.178
Chapter 193 23/04/15 3.200
Chapter 192 21/04/15 3.197
Chapter 191 14/04/15 3.196
Chapter 190 13/04/15 3.210
Chapter 189 11/04/15 3.182
Chapter 188 08/04/15 3.184
Chapter 187 21/03/15 3.176
Chapter 186 19/03/15 3.178
Chapter 185 17/03/15 3.182
Chapter 184 16/03/15 3.196
Chapter 183 16/03/15 3.185
Chapter 182 16/03/15 3.189
Chapter 181 16/03/15 3.179
Chapter 180 16/03/15 3.200
Chapter 179 16/03/15 3.196
Chapter 178 16/03/15 3.185
Chapter 177 16/03/15 3.194
Chapter 176 16/03/15 3.194
Chapter 175 16/03/15 3.188
Chapter 174 16/03/15 3.189
Chapter 173 16/03/15 3.180
Chapter 172 16/03/15 3.174
Chapter 171 16/03/15 3.191
Chapter 170 16/03/15 3.221
Chapter 169 16/03/15 3.186
Chapter 168 16/03/15 3.199
Chapter 167 16/03/15 3.191
Chapter 166 16/03/15 3.209
Chapter 165 16/03/15 3.199
Chapter 164 16/03/15 3.185
Chapter 163 16/03/15 3.200
Chapter 162 16/03/15 3.202
Chapter 161 16/03/15 3.201
Chapter 160 16/03/15 3.211
Chapter 159 16/03/15 3.209
Chapter 158 16/03/15 3.208
Chapter 157 16/03/15 3.204
Chapter 156 16/03/15 3.218
Chapter 155 16/03/15 3.219
Chapter 154 16/03/15 3.189
Chapter 154 16/03/15 3.204
Chapter 153 16/03/15 3.239
Chapter 152 16/03/15 3.208
Chapter 151 16/03/15 3.218
Chapter 150 16/03/15 3.215
Chapter 149 16/03/15 3.184
Chapter 148 16/03/15 3.178
Chapter 147 16/03/15 3.171
Chapter 146 16/03/15 3.194
Chapter 145 16/03/15 3.228
Chapter 144 16/03/15 3.186
Chapter 143 16/03/15 3.195
Chapter 142 16/03/15 3.202
Chapter 141 16/03/15 3.202
Chapter 140 16/03/15 3.221
Chapter 139 16/03/15 3.213
Chapter 138 16/03/15 3.206
Chapter 137 16/03/15 3.194
Chapter 136 16/03/15 3.196
Chapter 135 16/03/15 3.195
Chapter 134 16/03/15 3.195
Chapter 133 16/03/15 3.198
Chapter 132 16/03/15 3.192
Chapter 131 16/03/15 3.198
Chapter 130 16/03/15 3.204
Chapter 129 16/03/15 3.176
Chapter 128 16/03/15 3.185
Chapter 127 16/03/15 3.189
Chapter 126 16/03/15 3.185
Chapter 125 16/03/15 3.193
Chapter 124 16/03/15 3.182
Chapter 123 16/03/15 3.200
Chapter 122 16/03/15 3.188
Chapter 121 16/03/15 3.188
Chapter 120 16/03/15 3.219
Chapter 119 16/03/15 3.205
Chapter 118 16/03/15 3.188
Chapter 117 16/03/15 3.197
Chapter 116 16/03/15 3.193
Chapter 115 16/03/15 3.198
Chapter 114 16/03/15 3.192
Chapter 113 16/03/15 3.203
Chapter 112 16/03/15 3.213
Chapter 111 16/03/15 3.218
Chapter 110 16/03/15 3.243
Chapter 109 16/03/15 3.235
Chapter 108 16/03/15 3.228
Chapter 107 16/03/15 3.219
Chapter 106 16/03/15 3.215
Chapter 105 16/03/15 3.215
Chapter 104 16/03/15 3.203
Chapter 103 16/03/15 3.191
Chapter 102 16/03/15 3.184
Chapter 101 16/03/15 3.205
Chapter 100 16/03/15 3.214
Chapter 99 16/03/15 3.196
Chapter 98 16/03/15 3.183
Chapter 97 16/03/15 3.182
Chapter 96 16/03/15 3.190
Chapter 95 16/03/15 3.245
Chapter 94 16/03/15 3.228
Chapter 93 16/03/15 3.219
Chapter 92 16/03/15 3.202
Chapter 91 16/03/15 3.210
Chapter 90 16/03/15 3.205
Chapter 89 16/03/15 3.215
Chapter 88 16/03/15 3.212
Chapter 87 16/03/15 3.203
Chapter 86 16/03/15 3.224
Chapter 85 16/03/15 3.213
Chapter 84 16/03/15 3.254
Chapter 83 16/03/15 3.220
Chapter 82 16/03/15 3.218
Chapter 81 16/03/15 3.212
Chapter 80 16/03/15 3.226
Chapter 79 16/03/15 3.221
Chapter 78 16/03/15 3.240
Chapter 77 16/03/15 3.236
Chapter 76 16/03/15 3.233
Chapter 75 16/03/15 3.262
Chapter 74 16/03/15 3.227
Chapter 73 16/03/15 3.227
Chapter 72 16/03/15 3.235
Chapter 71 16/03/15 3.253
Chapter 70 16/03/15 3.280
Chapter 69 16/03/15 3.270
Chapter 68 16/03/15 3.253
Chapter 67 16/03/15 3.233
Chapter 66 16/03/15 3.226
Chapter 65 16/03/15 3.234
Chapter 64 16/03/15 3.254
Chapter 63 16/03/15 3.227
Chapter 62 16/03/15 3.237
Chapter 61 16/03/15 3.229
Chapter 60 16/03/15 3.238
Chapter 59 16/03/15 3.222
Chapter 58 16/03/15 3.231
Chapter 57 16/03/15 3.213
Chapter 56 16/03/15 3.217
Chapter 55 16/03/15 3.231
Chapter 54 16/03/15 3.249
Chapter 53 16/03/15 3.229
Chapter 52 16/03/15 3.235
Chapter 51 16/03/15 3.236
Chapter 50 16/03/15 3.252
Chapter 49 16/03/15 3.231
Chapter 48 16/03/15 3.233
Chapter 47 16/03/15 3.224
Chapter 46 16/03/15 3.227
Chapter 45 16/03/15 3.239
Chapter 44 16/03/15 3.255
Chapter 43 16/03/15 3.255
Chapter 42 16/03/15 3.275
Chapter 41 16/03/15 3.280
Chapter 40 16/03/15 3.270
Chapter 39 16/03/15 3.253
Chapter 38 16/03/15 3.274
Chapter 37 16/03/15 3.262
Chapter 36 16/03/15 3.263
Chapter 35 16/03/15 3.260
Chapter 34 16/03/15 3.257
Chapter 33 16/03/15 3.245
Chapter 32 16/03/15 3.246
Chapter 31 16/03/15 3.258
Chapter 30 16/03/15 3.275
Chapter 29 16/03/15 3.280
Chapter 28 16/03/15 3.267
Chapter 27 16/03/15 3.257
Chapter 26 16/03/15 3.264
Chapter 25 16/03/15 3.300
Chapter 24 16/03/15 3.285
Chapter 23 16/03/15 3.307
Chapter 22 16/03/15 3.312
Chapter 21 16/03/15 3.298
Chapter 20 16/03/15 3.315
Chapter 19 16/03/15 3.307
Chapter 18 16/03/15 3.292
Chapter 17 16/03/15 3.288
Chapter 16 16/03/15 3.300
Chapter 15 16/03/15 3.299
Chapter 14 16/03/15 3.332
Chapter 13 16/03/15 3.357
Chapter 12 16/03/15 3.335
Chapter 11 16/03/15 3.324
Chapter 10 16/03/15 3.315
Chapter 9 16/03/15 3.305
Chapter 8 16/03/15 3.326
Chapter 7 16/03/15 3.328
Chapter 6 16/03/15 3.326
Chapter 5 16/03/15 3.327
Chapter 4 16/03/15 3.354
Chapter 3 16/03/15 3.364
Chapter 2 16/03/15 3.414
Chapter 1 16/03/15 3.572
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Martin ( Xin Một Lần Thua ) 23:05 09/01Chapter 285Báo vi phạm
 Hay qá cảm ơn cậu càng nhanh càng tốt nhé 
AuthorTrả lời
Jin 03:19 08/01Chapter 284Báo vi phạm
Dm. 284 như 283.
AuthorTrả lời
aaaa 17:47 06/12/16Chapter 274Báo vi phạm
main đâu rồi
AuthorTrả lời
Tôn Ngộ Ghê 11:47 02/12/16Chapter 274Báo vi phạm
Cho tao biết High School chỗ nào thế ???
AuthorTrả lời
Đầu Đất 22:17 26/11/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Bố trẻ con thích đọc truyện 18:39 22/11/16Chapter 271Báo vi phạm
Này cân team kiểu gì, vớ vẩn lại cả team Thiên Đình vs 2 thanh niên kia về mới cân nổi. Nhớ nước mắm tam thái tử =))
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 11:03 07/11/16Chapter 263Báo vi phạm
2 thằng mạnh nhất cho afk trong vũ trụ để cân bằng cuộc chiến lớn ở trái đất !! buff quá tay nên ko được diễn :))
AuthorTrả lời
Anh vô đối lolololololololololololol 21:33 04/09/16Chapter 28Báo vi phạm
Nhờ vào chỉ dẫn của các hạ tôi đây đã lĩnh ngộ được võ này là loại võ hư cấu nhất bố mày từng thấy  🖕🏾🖕🏾🖕🏾😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👌👌👌👌👌🖕🏾🖕🏾 \/(0_0)\/
AuthorTrả lời
luckyboy220491 20:05 28/03/16Báo vi phạm
đù má tưởng drop rồicố lên thớt có người vẫn theo dõi truyện này mà
AuthorTrả lời
sino.writer 17:02 28/03/16Báo vi phạm
đ*t con mẹ chửi cho nó mấy câu là nó xì chap ra liền , thằng lồl này thích bị chửi mới n**g
AuthorTrả lời
lunmajvl 11:19 28/03/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
123123hh 22:36 27/03/16Báo vi phạm
từ tháng 11 năm ngoái đến h cho dc 3 chap!!
AuthorTrả lời
Rain_s2 19:58 27/03/16Báo vi phạm
Bên Eng ra tới chap 251 luôn rồi, qua đó mà đọc các bác ạ
AuthorTrả lời
sino.writer 01:07 21/03/16Báo vi phạm
đ* má drop thì thông báo 1 tiếng để nhóm khác người ta làm , đ* má cái nhóm l** , đ* má tụi mày đ* má đ* má , đ* má thằng Tian.Rex
AuthorTrả lời
doithieutinhyeu 23:45 10/02/16Báo vi phạm
Từ khi thay thế main bằng phân thân. Cứ thấy chán chán sao á. Thích main cơ

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch