The God Of High School

The God Of High School
Lượt xem: 70.622
Nội dung

Một Trận Chiến Giữa Các Học Sinh Trên Thế Giới

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 274 2 ngày trước 3.557
Chapter 273 17:31 30/11 3.571
Chapter 272 19:11 26/11 3.627
Chapter 271 18:10 22/11 3.678
Chapter 270 17:36 20/11 3.632
Chapter 269 00:08 17/11 3.669
Chapter 268 23:08 15/11 3.649
Chapter 267 23:59 11/11 3.665
Chapter 266 22:24 10/11 3.648
Chapter 265 13:27 09/11 3.587
Chapter 264 13:16 08/11 3.576
Chapter 263 10:52 07/11 3.585
Chapter 262 10:28 06/11 3.576
Chapter 261 10:28 06/11 3.484
Chapter 260 11:22 31/10 3.655
Chapter 259 13:08 29/10 3.666
Chapter 258 08:49 28/10 3.618
Chapter 257 18:09 16/10 3.648
Chapter 256 23:16 14/10 3.657
Chapter 255 21:13 11/10 3.609
Chapter 254 21:36 06/10 3.583
Chapter 253 20:32 03/10 3.602
Chapter 252 13:07 28/09 3.542
Chapter 251 21:30 24/09 3.539
Chapter 250 20:40 18/09 3.567
Chapter 249 13:20 18/09 3.567
Chapter 248 21:30 11/09 3.528
Chapter 247 23:42 08/09 3.482
Chapter 246 23:31 05/09 3.461
Chapter 245 23:20 03/09 3.499
Chapter 244 17:04 29/08 3.420
Chapter 243 01:03 29/08 3.402
Chapter 242 09:37 28/08 3.463
Chapter 241 15:45 27/08 3.419
Chapter 240 23:31 19/08 3.486
Chapter 239 08:32 08/08 3.385
Chapter 238 22:10 05/08 3.467
Chapter 237 12:37 04/08 3.414
Chapter 236 11:00 02/08 3.371
Chapter 235 10:41 01/08 3.384
Chapter 234 08:23 01/08 3.376
Chapter 233 22:16 23/07 3.440
Chapter 232 23:27 21/07 3.411
Chapter 231 08:39 18/07 3.422
Chapter 230 08:39 18/07 3.580
Chapter 229 21:44 14/07 3.418
Chapter 228 20:52 13/07 3.400
Chapter 227 09:12 30/06 3.336
Chapter 226 09:12 30/06 3.293
Chapter 225 11:22 26/06 3.463
Chapter 224 11:22 26/06 3.382
Chapter 223 11:22 26/06 3.347
Chapter 222 23:35 22/06 3.384
Chapter 221 23:35 22/06 3.308
Chapter 220 23:35 22/06 3.359
Chapter 219 23:35 22/06 3.276
Chapter 218 23:35 22/06 3.249
Chapter 217 14:14 11/06 3.326
Chapter 216 01:20 27/03 3.364
Chapter 215 19:49 12/03 3.374
Chapter 214 15/12/15 3.353
Chapter 213 25/11/15 3.349
Chapter 212 24/11/15 3.339
Chapter 211 07/10/15 3.343
Chapter 210 21/09/15 3.345
Chapter 209 11/08/15 3.310
Chapter 208 08/08/15 3.258
Chapter 207 06/08/15 3.286
Chapter 206 02/08/15 3.285
Chapter 205 30/07/15 3.238
Chapter 204 29/07/15 3.226
Chapter 203 28/07/15 3.232
Chapter 202 27/07/15 3.237
Chapter 201 13/07/15 3.169
Chapter 200 15/06/15 3.197
Chapter 199 04/06/15 3.166
Chapter 198 02/06/15 3.158
Chapter 197 16/05/15 3.170
Chapter 196 03/05/15 3.155
Chapter 195 29/04/15 3.143
Chapter 194 25/04/15 3.134
Chapter 193 23/04/15 3.155
Chapter 192 21/04/15 3.146
Chapter 191 14/04/15 3.147
Chapter 190 13/04/15 3.151
Chapter 189 11/04/15 3.139
Chapter 188 08/04/15 3.141
Chapter 187 21/03/15 3.133
Chapter 186 19/03/15 3.131
Chapter 185 17/03/15 3.137
Chapter 184 16/03/15 3.152
Chapter 183 16/03/15 3.139
Chapter 182 16/03/15 3.144
Chapter 181 16/03/15 3.136
Chapter 180 16/03/15 3.156
Chapter 179 16/03/15 3.144
Chapter 178 16/03/15 3.140
Chapter 177 16/03/15 3.143
Chapter 176 16/03/15 3.138
Chapter 175 16/03/15 3.125
Chapter 174 16/03/15 3.138
Chapter 173 16/03/15 3.131
Chapter 172 16/03/15 3.124
Chapter 171 16/03/15 3.142
Chapter 170 16/03/15 3.159
Chapter 169 16/03/15 3.133
Chapter 168 16/03/15 3.143
Chapter 167 16/03/15 3.140
Chapter 166 16/03/15 3.160
Chapter 165 16/03/15 3.148
Chapter 164 16/03/15 3.135
Chapter 163 16/03/15 3.144
Chapter 162 16/03/15 3.147
Chapter 161 16/03/15 3.151
Chapter 160 16/03/15 3.156
Chapter 159 16/03/15 3.155
Chapter 158 16/03/15 3.155
Chapter 157 16/03/15 3.142
Chapter 156 16/03/15 3.158
Chapter 155 16/03/15 3.152
Chapter 154 16/03/15 3.137
Chapter 154 16/03/15 3.147
Chapter 153 16/03/15 3.173
Chapter 152 16/03/15 3.148
Chapter 151 16/03/15 3.154
Chapter 150 16/03/15 3.154
Chapter 149 16/03/15 3.134
Chapter 148 16/03/15 3.135
Chapter 147 16/03/15 3.128
Chapter 146 16/03/15 3.146
Chapter 145 16/03/15 3.151
Chapter 144 16/03/15 3.135
Chapter 143 16/03/15 3.147
Chapter 142 16/03/15 3.158
Chapter 141 16/03/15 3.146
Chapter 140 16/03/15 3.148
Chapter 139 16/03/15 3.155
Chapter 138 16/03/15 3.148
Chapter 137 16/03/15 3.140
Chapter 136 16/03/15 3.141
Chapter 135 16/03/15 3.136
Chapter 134 16/03/15 3.144
Chapter 133 16/03/15 3.147
Chapter 132 16/03/15 3.139
Chapter 131 16/03/15 3.145
Chapter 130 16/03/15 3.148
Chapter 129 16/03/15 3.129
Chapter 128 16/03/15 3.129
Chapter 127 16/03/15 3.136
Chapter 126 16/03/15 3.132
Chapter 125 16/03/15 3.139
Chapter 124 16/03/15 3.131
Chapter 123 16/03/15 3.149
Chapter 122 16/03/15 3.136
Chapter 121 16/03/15 3.139
Chapter 120 16/03/15 3.161
Chapter 119 16/03/15 3.154
Chapter 118 16/03/15 3.140
Chapter 117 16/03/15 3.145
Chapter 116 16/03/15 3.142
Chapter 115 16/03/15 3.144
Chapter 114 16/03/15 3.143
Chapter 113 16/03/15 3.149
Chapter 112 16/03/15 3.153
Chapter 111 16/03/15 3.159
Chapter 110 16/03/15 3.179
Chapter 109 16/03/15 3.176
Chapter 108 16/03/15 3.169
Chapter 107 16/03/15 3.162
Chapter 106 16/03/15 3.161
Chapter 105 16/03/15 3.158
Chapter 104 16/03/15 3.152
Chapter 103 16/03/15 3.136
Chapter 102 16/03/15 3.136
Chapter 101 16/03/15 3.155
Chapter 100 16/03/15 3.153
Chapter 99 16/03/15 3.145
Chapter 98 16/03/15 3.132
Chapter 97 16/03/15 3.136
Chapter 96 16/03/15 3.138
Chapter 95 16/03/15 3.167
Chapter 94 16/03/15 3.159
Chapter 93 16/03/15 3.163
Chapter 92 16/03/15 3.146
Chapter 91 16/03/15 3.153
Chapter 90 16/03/15 3.149
Chapter 89 16/03/15 3.161
Chapter 88 16/03/15 3.160
Chapter 87 16/03/15 3.151
Chapter 86 16/03/15 3.174
Chapter 85 16/03/15 3.155
Chapter 84 16/03/15 3.196
Chapter 83 16/03/15 3.170
Chapter 82 16/03/15 3.168
Chapter 81 16/03/15 3.161
Chapter 80 16/03/15 3.168
Chapter 79 16/03/15 3.172
Chapter 78 16/03/15 3.182
Chapter 77 16/03/15 3.181
Chapter 76 16/03/15 3.181
Chapter 75 16/03/15 3.196
Chapter 74 16/03/15 3.171
Chapter 73 16/03/15 3.171
Chapter 72 16/03/15 3.172
Chapter 71 16/03/15 3.193
Chapter 70 16/03/15 3.208
Chapter 69 16/03/15 3.196
Chapter 68 16/03/15 3.191
Chapter 67 16/03/15 3.175
Chapter 66 16/03/15 3.165
Chapter 65 16/03/15 3.169
Chapter 64 16/03/15 3.189
Chapter 63 16/03/15 3.166
Chapter 62 16/03/15 3.177
Chapter 61 16/03/15 3.169
Chapter 60 16/03/15 3.176
Chapter 59 16/03/15 3.163
Chapter 58 16/03/15 3.166
Chapter 57 16/03/15 3.155
Chapter 56 16/03/15 3.163
Chapter 55 16/03/15 3.171
Chapter 54 16/03/15 3.185
Chapter 53 16/03/15 3.170
Chapter 52 16/03/15 3.174
Chapter 51 16/03/15 3.176
Chapter 50 16/03/15 3.187
Chapter 49 16/03/15 3.177
Chapter 48 16/03/15 3.173
Chapter 47 16/03/15 3.163
Chapter 46 16/03/15 3.167
Chapter 45 16/03/15 3.175
Chapter 44 16/03/15 3.185
Chapter 43 16/03/15 3.185
Chapter 42 16/03/15 3.204
Chapter 41 16/03/15 3.204
Chapter 40 16/03/15 3.204
Chapter 39 16/03/15 3.191
Chapter 38 16/03/15 3.204
Chapter 37 16/03/15 3.194
Chapter 36 16/03/15 3.197
Chapter 35 16/03/15 3.196
Chapter 34 16/03/15 3.194
Chapter 33 16/03/15 3.183
Chapter 32 16/03/15 3.178
Chapter 31 16/03/15 3.193
Chapter 30 16/03/15 3.198
Chapter 29 16/03/15 3.195
Chapter 28 16/03/15 3.196
Chapter 27 16/03/15 3.193
Chapter 26 16/03/15 3.200
Chapter 25 16/03/15 3.226
Chapter 24 16/03/15 3.212
Chapter 23 16/03/15 3.230
Chapter 22 16/03/15 3.229
Chapter 21 16/03/15 3.222
Chapter 20 16/03/15 3.239
Chapter 19 16/03/15 3.227
Chapter 18 16/03/15 3.218
Chapter 17 16/03/15 3.218
Chapter 16 16/03/15 3.221
Chapter 15 16/03/15 3.229
Chapter 14 16/03/15 3.259
Chapter 13 16/03/15 3.279
Chapter 12 16/03/15 3.256
Chapter 11 16/03/15 3.251
Chapter 10 16/03/15 3.240
Chapter 9 16/03/15 3.232
Chapter 8 16/03/15 3.247
Chapter 7 16/03/15 3.246
Chapter 6 16/03/15 3.248
Chapter 5 16/03/15 3.243
Chapter 4 16/03/15 3.270
Chapter 3 16/03/15 3.273
Chapter 2 16/03/15 3.310
Chapter 1 16/03/15 3.404
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Tôn Ngộ Ghê 11:47 02/12Chapter 274Báo vi phạm
Cho tao biết High School chỗ nào thế ???
AuthorTrả lời
Đầu Đất 22:17 26/11Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Bố trẻ con thích đọc truyện 18:39 22/11Chapter 271Báo vi phạm
Này cân team kiểu gì, vớ vẩn lại cả team Thiên Đình vs 2 thanh niên kia về mới cân nổi. Nhớ nước mắm tam thái tử =))
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 11:03 07/11Chapter 263Báo vi phạm
2 thằng mạnh nhất cho afk trong vũ trụ để cân bằng cuộc chiến lớn ở trái đất !! buff quá tay nên ko được diễn :))
AuthorTrả lời
Anh vô đối lolololololololololololol 21:33 04/09Chapter 28Báo vi phạm
Nhờ vào chỉ dẫn của các hạ tôi đây đã lĩnh ngộ được võ này là loại võ hư cấu nhất bố mày từng thấy  🖕🏾🖕🏾🖕🏾😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👌👌👌👌👌🖕🏾🖕🏾 \/(0_0)\/
AuthorTrả lời
luckyboy220491 20:05 28/03Báo vi phạm
đù má tưởng drop rồicố lên thớt có người vẫn theo dõi truyện này mà
AuthorTrả lời
sino.writer 17:02 28/03Báo vi phạm
đ*t con mẹ chửi cho nó mấy câu là nó xì chap ra liền , thằng lồl này thích bị chửi mới n**g
AuthorTrả lời
lunmajvl 11:19 28/03Báo vi phạm
AuthorTrả lời
123123hh 22:36 27/03Báo vi phạm
từ tháng 11 năm ngoái đến h cho dc 3 chap!!
AuthorTrả lời
Rain_s2 19:58 27/03Báo vi phạm
Bên Eng ra tới chap 251 luôn rồi, qua đó mà đọc các bác ạ
AuthorTrả lời
sino.writer 01:07 21/03Báo vi phạm
đ* má drop thì thông báo 1 tiếng để nhóm khác người ta làm , đ* má cái nhóm l** , đ* má tụi mày đ* má đ* má , đ* má thằng Tian.Rex
AuthorTrả lời
doithieutinhyeu 23:45 10/02Báo vi phạm
Từ khi thay thế main bằng phân thân. Cứ thấy chán chán sao á. Thích main cơ
AuthorTrả lời
kingoftheworld 22:51 03/02Báo vi phạm
drop thật à
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 04:48 31/01Báo vi phạm
đợi main thật ra mà dài cả cổ
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 03:27 31/01Báo vi phạm
lau quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch