The Legend of Maian

The Legend of Maian
Lượt xem: 7.542
Nội dung

Một nữ phù thủy mạnh mẽ, Feicia Rand Philistin, đã cố gắng để chinh phục các quốc gia của Shurian. Dưới trướng cô là các sinh vật ma quỷ và 11 hiệp sỹ reger đã khủng bố và hủy diệt cả shurian. Nhưng một Chiến binh đứng lên và nổi dậy chống lại sự áp bức và thống trị của cô. Người dân gọi anh ấy là Yongja Maian và cuối cùng anh đã phong ấn Feicia suốt 1000 năm. Một nghìn năm sau, Fenix Maian trong sai lầm lớn nhất của cuộc đời đã giải thoát cho Feicia ngay nghĩa địa của tổ tiên anh sau bao năm cố gắng gìn giữ phong ấn . Sau 1000 năm Feicia đã trở lại thế giới và mọi chuyện rắc rối bắt đầu...

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 75 17/03/15 3.062
Chapter 74 17/03/15 3.049
Chapter 73 17/03/15 3.056
Chapter 72 17/03/15 3.029
Chapter 71 17/03/15 3.030
Chapter 70 17/03/15 3.038
Chapter 69 17/03/15 3.033
Chapter 68 17/03/15 3.033
Chapter 67 17/03/15 3.100
Chapter 66 17/03/15 3.039
Chapter 65 17/03/15 3.035
Chapter 64 17/03/15 3.028
Chapter 63 17/03/15 3.050
Chapter 62 17/03/15 3.029
Chapter 61 17/03/15 3.028
Chapter 60 17/03/15 3.032
Chapter 59 17/03/15 3.028
Chapter 58 17/03/15 3.038
Chapter 57 17/03/15 3.029
Chapter 56 17/03/15 3.031
Chapter 55 17/03/15 3.031
Chapter 54 17/03/15 3.039
Chapter 53 17/03/15 3.029
Chapter 52 17/03/15 3.029
Chapter 51 17/03/15 3.035
Chapter 50 17/03/15 3.041
Chapter 49 17/03/15 3.033
Chapter 48 17/03/15 3.033
Chapter 47 17/03/15 3.027
Chapter 46 17/03/15 3.031
Chapter 45 17/03/15 3.027
Chapter 44 17/03/15 3.036
Chapter 43 17/03/15 3.027
Chapter 42 17/03/15 3.029
Chapter 41 17/03/15 3.028
Chapter 40 17/03/15 3.028
Chapter 39 17/03/15 3.027
Chapter 38 17/03/15 3.027
Chapter 37 17/03/15 3.026
Chapter 36 17/03/15 3.027
Chapter 35 17/03/15 3.027
Chapter 34 17/03/15 3.037
Chapter 33 17/03/15 3.029
Chapter 32 17/03/15 3.028
Chapter 31 17/03/15 3.027
Chapter 30 17/03/15 3.027
Chapter 29 17/03/15 3.026
Chapter 28 17/03/15 3.025
Chapter 27 17/03/15 3.027
Chapter 26 17/03/15 3.025
Chapter 25 17/03/15 3.026
Chapter 24 17/03/15 3.031
Chapter 23 17/03/15 3.030
Chapter 22 17/03/15 3.029
Chapter 21 17/03/15 3.029
Chapter 20 17/03/15 3.028
Chapter 19 17/03/15 3.027
Chapter 18 17/03/15 3.023
Chapter 17 17/03/15 3.025
Chapter 16 17/03/15 3.023
Chapter 15 17/03/15 3.026
Chapter 14 17/03/15 3.025
Chapter 13 17/03/15 3.022
Chapter 12 17/03/15 3.025
Chapter 11 17/03/15 3.023
Chapter 10 17/03/15 3.023
Chapter 9 17/03/15 3.027
Chapter 8 17/03/15 3.024
Chapter 7 17/03/15 3.023
Chapter 6 17/03/15 3.024
Chapter 5 17/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 075 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 074 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 073 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 072 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 071 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 070 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 069 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 068 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 067 15/03/15 3.025
Chapter 4: Chapter 066 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 065 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 064 15/03/15 3.031
Chapter 4: Chapter 063 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 062 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 061 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 060 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chapter 059 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 058 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 057 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 056 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 055 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 054 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 053 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 052 15/03/15 3.024
Chapter 4: Chapter 051 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 050 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 049 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chapter 048 15/03/15 3.031
Chapter 4: Chapter 047 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 046 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 045 15/03/15 3.031
Chapter 4: Chapter 044 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 043 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 042 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chapter 041 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 040 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 039 15/03/15 3.029
Chapter 4: Chapter 038 15/03/15 3.026
Chapter 4: Chapter 037 15/03/15 3.030
Chapter 4: Chapter 036 15/03/15 3.027
Chapter 4: Chapter 035 15/03/15 3.025
Chapter 4: Chapter 034 15/03/15 3.028
Chapter 4: Chapter 033 15/03/15 3.029
Chapter 4: Ch.032 15/03/15 3.030
Chapter 4: Ch.031 15/03/15 3.030
Chapter 4: Ch.030 15/03/15 3.032
Chapter 4: Ch.029 15/03/15 3.032
Chapter 4: Ch.028 15/03/15 3.031
Chapter 4: Ch.027 15/03/15 3.031
Chapter 4: Ch.026 15/03/15 3.030
Chapter 4: Ch.025 15/03/15 3.029
Chapter 4: Ch.024 15/03/15 3.032
Chapter 4: Ch.023 15/03/15 3.035
Chapter 4: Ch.022 15/03/15 3.032
Chapter 4: Ch.021 15/03/15 3.033
Chapter 3: Ch.020 15/03/15 3.035
Chapter 3: Ch.019 15/03/15 3.039
Chapter 3: Ch.018 15/03/15 3.040
Chapter 3: Ch.017 15/03/15 3.033
Chapter 3: Ch.016 15/03/15 3.035
Chapter 3: Ch.015 15/03/15 3.035
Chapter 3: Ch.014 15/03/15 3.034
Chapter 2: Ch.013 15/03/15 3.033
Chapter 2: Ch.012 15/03/15 3.034
Chapter 2: Ch.011 15/03/15 3.036
Chapter 2: Ch.010 15/03/15 3.038
Chapter 2: Ch.009 15/03/15 3.036
Chapter 2: Ch.008 15/03/15 3.036
Chapter 2: Ch.007 15/03/15 3.038
Chapter 1: Ch.006 15/03/15 3.045
Chapter 1: Ch.005 15/03/15 3.034
Chapter 1: Ch.004 15/03/15 3.045
Chapter 1: Ch.003 15/03/15 3.034
Chapter 1: Ch.002 15/03/15 3.035
Chapter 1: Ch.001 15/03/15 3.049
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
otaku 22:16 31/03/16Báo vi phạm
Ad coi lại xem dùm em chứ nhiều truyện hay mà cứ dịch giữa chừng rồi bỏ làm vừa nản vừa bực

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch