The Sword of Emperor

The Sword of Emperor
Lượt xem: 9.064
Nội dung

Nội dung : Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu. Xem thêm

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 44 15/09/15 3.129
Chapter 43 14/09/15 3.132
Chapter 42.2 14/09/15 3.131
Chapter 42.1 14/06/15 3.114
Chapter 41 15/04/15 3.124
Chapter 40.2 11/04/15 3.119
Chapter 40.1 10/04/15 3.109
Chapter 39 07/04/15 3.107
Chapter 38 01/04/15 3.101
Chapter 37 30/03/15 3.087
Chapter 36 28/03/15 3.135
Chapter 35 27/03/15 3.108
Chapter 34 26/03/15 3.124
Chapter 33 25/03/15 3.117
Chapter 32 24/03/15 3.105
Chapter 31 22/03/15 3.118
Chapter 30.2 20/03/15 3.105
Chapter 30.1 19/03/15 3.112
Chapter 29.2 18/03/15 3.084
Chapter 29.1 17/03/15 3.101
Chapter 28 16/03/15 3.085
Chapter 27 16/03/15 3.086
Chapter 26.3 16/03/15 3.090
Chapter 26.2 16/03/15 3.104
Chapter 25.2 16/03/15 3.101
Chapter 25.1 16/03/15 3.105
Chapter 24 16/03/15 3.077
Chapter 23.2 16/03/15 3.095
Chapter 23.1 16/03/15 3.101
Chapter 22.2 16/03/15 3.091
Chapter 22.1 16/03/15 3.081
Chapter 21.2 16/03/15 3.078
Chapter 21.1 16/03/15 3.093
Chapter 20.2 16/03/15 3.089
Chapter 20.1 16/03/15 3.095
Chapter 19.2 16/03/15 3.089
Chapter 19 16/03/15 3.088
Chapter 18.2 16/03/15 3.085
Chapter 18.1 16/03/15 3.090
Chapter 17 16/03/15 3.089
Chapter 16 16/03/15 3.089
Chapter 15.2 16/03/15 3.082
Chapter 15.1 16/03/15 3.069
Chapter 14 16/03/15 3.075
Chapter 13 16/03/15 3.100
Chapter 12 16/03/15 3.087
Chapter 11 16/03/15 3.093
Chapter 10 16/03/15 3.099
Chapter 9 16/03/15 3.090
Chapter 8 16/03/15 3.090
Chapter 7.2 16/03/15 3.069
Chapter 7.1 16/03/15 3.086
Chapter 7 16/03/15 3.091
Chapter 6.2 16/03/15 3.089
Chapter 6.1 16/03/15 3.095
Chapter 5 16/03/15 3.090
Chapter 4 16/03/15 3.087
Chapter 3 16/03/15 3.092
Chapter 2 16/03/15 3.094
Chapter 1.3 16/03/15 3.091
Chapter 1.2 16/03/15 3.109
Chapter 1.1 16/03/15 3.123
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch