The Sword of Emperor

The Sword of Emperor
Lượt xem: 9.236
Nội dung

Nội dung : Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu. Xem thêm

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 44 15/09/15 3.133
Chapter 43 14/09/15 3.137
Chapter 42.2 14/09/15 3.136
Chapter 42.1 14/06/15 3.119
Chapter 41 15/04/15 3.130
Chapter 40.2 11/04/15 3.123
Chapter 40.1 10/04/15 3.114
Chapter 39 07/04/15 3.111
Chapter 38 01/04/15 3.106
Chapter 37 30/03/15 3.091
Chapter 36 28/03/15 3.138
Chapter 35 27/03/15 3.113
Chapter 34 26/03/15 3.126
Chapter 33 25/03/15 3.120
Chapter 32 24/03/15 3.109
Chapter 31 22/03/15 3.122
Chapter 30.2 20/03/15 3.108
Chapter 30.1 19/03/15 3.115
Chapter 29.2 18/03/15 3.087
Chapter 29.1 17/03/15 3.104
Chapter 28 16/03/15 3.088
Chapter 27 16/03/15 3.090
Chapter 26.3 16/03/15 3.092
Chapter 26.2 16/03/15 3.107
Chapter 25.2 16/03/15 3.103
Chapter 25.1 16/03/15 3.110
Chapter 24 16/03/15 3.081
Chapter 23.2 16/03/15 3.100
Chapter 23.1 16/03/15 3.104
Chapter 22.2 16/03/15 3.094
Chapter 22.1 16/03/15 3.086
Chapter 21.2 16/03/15 3.082
Chapter 21.1 16/03/15 3.094
Chapter 20.2 16/03/15 3.091
Chapter 20.1 16/03/15 3.097
Chapter 19.2 16/03/15 3.092
Chapter 19 16/03/15 3.089
Chapter 18.2 16/03/15 3.086
Chapter 18.1 16/03/15 3.091
Chapter 17 16/03/15 3.090
Chapter 16 16/03/15 3.091
Chapter 15.2 16/03/15 3.083
Chapter 15.1 16/03/15 3.070
Chapter 14 16/03/15 3.077
Chapter 13 16/03/15 3.103
Chapter 12 16/03/15 3.089
Chapter 11 16/03/15 3.095
Chapter 10 16/03/15 3.101
Chapter 9 16/03/15 3.093
Chapter 8 16/03/15 3.091
Chapter 7.2 16/03/15 3.071
Chapter 7.1 16/03/15 3.086
Chapter 7 16/03/15 3.093
Chapter 6.2 16/03/15 3.090
Chapter 6.1 16/03/15 3.096
Chapter 5 16/03/15 3.092
Chapter 4 16/03/15 3.089
Chapter 3 16/03/15 3.094
Chapter 2 16/03/15 3.095
Chapter 1.3 16/03/15 3.091
Chapter 1.2 16/03/15 3.111
Chapter 1.1 16/03/15 3.126
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch