The Sword of Emperor

The Sword of Emperor
Lượt xem: 8.640
Nội dung

Nội dung : Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà. Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu. Xem thêm

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 44 15/09/15 3.117
Chapter 43 14/09/15 3.125
Chapter 42.2 14/09/15 3.121
Chapter 42.1 14/06/15 3.104
Chapter 41 15/04/15 3.113
Chapter 40.2 11/04/15 3.112
Chapter 40.1 10/04/15 3.101
Chapter 39 07/04/15 3.097
Chapter 38 01/04/15 3.094
Chapter 37 30/03/15 3.079
Chapter 36 28/03/15 3.128
Chapter 35 27/03/15 3.100
Chapter 34 26/03/15 3.116
Chapter 33 25/03/15 3.110
Chapter 32 24/03/15 3.095
Chapter 31 22/03/15 3.107
Chapter 30.2 20/03/15 3.095
Chapter 30.1 19/03/15 3.105
Chapter 29.2 18/03/15 3.075
Chapter 29.1 17/03/15 3.094
Chapter 28 16/03/15 3.078
Chapter 27 16/03/15 3.077
Chapter 26.3 16/03/15 3.083
Chapter 26.2 16/03/15 3.098
Chapter 25.2 16/03/15 3.093
Chapter 25.1 16/03/15 3.091
Chapter 24 16/03/15 3.070
Chapter 23.2 16/03/15 3.087
Chapter 23.1 16/03/15 3.091
Chapter 22.2 16/03/15 3.086
Chapter 22.1 16/03/15 3.070
Chapter 21.2 16/03/15 3.072
Chapter 21.1 16/03/15 3.087
Chapter 20.2 16/03/15 3.082
Chapter 20.1 16/03/15 3.090
Chapter 19.2 16/03/15 3.085
Chapter 19 16/03/15 3.083
Chapter 18.2 16/03/15 3.081
Chapter 18.1 16/03/15 3.086
Chapter 17 16/03/15 3.082
Chapter 16 16/03/15 3.084
Chapter 15.2 16/03/15 3.079
Chapter 15.1 16/03/15 3.063
Chapter 14 16/03/15 3.069
Chapter 13 16/03/15 3.096
Chapter 12 16/03/15 3.083
Chapter 11 16/03/15 3.088
Chapter 10 16/03/15 3.095
Chapter 9 16/03/15 3.085
Chapter 8 16/03/15 3.086
Chapter 7.2 16/03/15 3.063
Chapter 7.1 16/03/15 3.083
Chapter 7 16/03/15 3.088
Chapter 6.2 16/03/15 3.083
Chapter 6.1 16/03/15 3.092
Chapter 5 16/03/15 3.086
Chapter 4 16/03/15 3.082
Chapter 3 16/03/15 3.086
Chapter 2 16/03/15 3.087
Chapter 1.3 16/03/15 3.084
Chapter 1.2 16/03/15 3.104
Chapter 1.1 16/03/15 3.114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch