The World God Only knows

The World God Only knows
Lượt xem: 11.762
Nội dung

Katsuragi Keima là cậu học sinh nổi tiếng với khả năng chinh phục các cô gái ảo trong dòng game hẹn hò. Một lần khi đang trả lời mail của các bạn say mê game, Keima nhận được bức mail với nội dung thách thức khả năng của cậu. Vừa chấp nhận lời thách thức thì bất ngờ, một cô bé tự xưng là Ác ma Địa Ngục xuất hiện. Keima bị đẩy vào tình huống buộc cậu phải dùng khả năng cưa cẩm trong game để chinh phục trái tim của các cô gái ngoài đời. Liệu Keima có còn vận dụng được kinh nghiệm... trong game khi đối mặt với người thật, việc thật không? Câu trả lời chắc chỉ có Thần mới biết. =)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 10/10/15 3.119
Chapter 268 10/10/15 3.065
Chapter 267 10/10/15 3.083
Chapter 266 10/10/15 3.025
Chapter 265 10/10/15 3.022
Chapter 264 10/10/15 3.022
Chapter 263 10/10/15 3.024
Chapter 262 10/10/15 3.025
Chapter 261 10/10/15 3.024
Chapter 260.5 10/10/15 3.025
Chapter 260 10/10/15 3.023
Chapter 259 10/10/15 3.023
Chapter 258 10/10/15 3.024
Chapter 257 10/10/15 3.023
Chapter 256 10/10/15 3.023
Chapter 255 10/10/15 3.024
Chapter 254 10/10/15 3.026
Chapter 253 10/10/15 3.025
Chapter 252 10/10/15 3.026
Chapter 251 10/10/15 3.026
Chapter 250 10/10/15 3.027
Chapter 249 10/10/15 3.027
Chapter 248 10/10/15 3.027
Chapter 247 10/10/15 3.026
Chapter 246 10/10/15 3.026
Chapter 245 10/10/15 3.025
Chapter 244 10/10/15 3.026
Chapter 243 10/10/15 3.026
Chapter 242 10/10/15 3.027
Chapter 241 10/10/15 3.025
Chapter 240 10/10/15 3.025
Chapter 239 10/10/15 3.027
Chapter 238 10/10/15 3.026
Chapter 237 10/10/15 3.025
Chapter 236 10/10/15 3.025
Chapter 235 10/10/15 3.026
Chapter 234 10/10/15 3.030
Chapter 233 10/10/15 3.025
Chapter 232 10/10/15 3.027
Chapter 231 10/10/15 3.027
Chapter 230 10/10/15 3.026
Chapter 229 10/10/15 3.026
Chapter 228 10/10/15 3.026
Chapter 227 10/10/15 3.026
Chapter 226 10/10/15 3.025
Chapter 225 10/10/15 3.029
Chapter 224 10/10/15 3.026
Chapter 223 10/10/15 3.028
Chapter 222 10/10/15 3.026
Chapter 221 10/10/15 3.025
Chapter 220 10/10/15 3.027
Chapter 219 10/10/15 3.023
Chapter 218 10/10/15 3.023
Chapter 217 10/10/15 3.024
Chapter 216 10/10/15 3.022
Chapter 215 10/10/15 3.023
Chapter 214 10/10/15 3.024
Chapter 213 10/10/15 3.025
Chapter 212 10/10/15 3.025
Chapter 211 10/10/15 3.024
Chapter 210 10/10/15 3.025
Chapter 209 10/10/15 3.027
Chapter 208 10/10/15 3.024
Chapter 207 10/10/15 3.025
Chapter 206 10/10/15 3.024
Chapter 205 10/10/15 3.024
Chapter 204 10/10/15 3.023
Chapter 203 10/10/15 3.023
Chapter 202 10/10/15 3.025
Chapter 201 10/10/15 3.023
Chapter 200 10/10/15 3.025
Chapter 199 10/10/15 3.024
Chapter 198 10/10/15 3.023
Chapter 197 10/10/15 3.024
Chapter 196 10/10/15 3.023
Chapter 195 10/10/15 3.023
Chapter 194 10/10/15 3.023
Chapter 193 10/10/15 3.023
Chapter 192 10/10/15 3.024
Chapter 191 10/10/15 3.027
Chapter 190 10/10/15 3.027
Chapter 189 10/10/15 3.025
Chapter 188 10/10/15 3.027
Chapter 187 10/10/15 3.025
Chapter 186 10/10/15 3.025
Chapter 185 10/10/15 3.025
Chapter 184 10/10/15 3.025
Chapter 183 10/10/15 3.024
Chapter 182 10/10/15 3.023
Chapter 181 10/10/15 3.024
Chapter 180 10/10/15 3.027
Chapter 179 10/10/15 3.023
Chapter 178 10/10/15 3.025
Chapter 177 10/10/15 3.022
Chapter 176 10/10/15 3.027
Chapter 175 10/10/15 3.024
Chapter 174 10/10/15 3.025
Chapter 173 10/10/15 3.026
Chapter 172 10/10/15 3.026
Chapter 171 10/10/15 3.027
Chapter 170 10/10/15 3.027
Chapter 169 10/10/15 3.024
Chapter 168 10/10/15 3.025
Chapter 167 10/10/15 3.025
Chapter 166 10/10/15 3.026
Chapter 165 10/10/15 3.024
Chapter 164 10/10/15 3.028
Chapter 163 10/10/15 3.024
Chapter 162 10/10/15 3.039
Chapter 161 10/10/15 3.026
Chapter 160 10/10/15 3.030
Chapter 159 10/10/15 3.026
Chapter 158 10/10/15 3.028
Chapter 157 10/10/15 3.028
Chapter 156 10/10/15 3.026
Chapter 155 10/10/15 3.026
Chapter 154 10/10/15 3.027
Chapter 153 10/10/15 3.027
Chapter 152 10/10/15 3.027
Chapter 151 10/10/15 3.028
Chapter 150 10/10/15 3.027
Chapter 149 10/10/15 3.025
Chapter 148 10/10/15 3.029
Chapter 147 10/10/15 3.030
Chapter 146 10/10/15 3.028
Chapter 145 10/10/15 3.028
Chapter 144 10/10/15 3.027
Chapter 143 10/10/15 3.035
Chapter 142 10/10/15 3.027
Chapter 141 10/10/15 3.025
Chapter 140 10/10/15 3.026
Chapter 139 10/10/15 3.027
Chapter 138 10/10/15 3.024
Chapter 137 10/10/15 3.027
Chapter 136 10/10/15 3.027
Chapter 135 10/10/15 3.027
Chapter 134 10/10/15 3.027
Chapter 133 10/10/15 3.026
Chapter 132 10/10/15 3.026
Chapter 131 10/10/15 3.025
Chapter 130 10/10/15 3.025
Chapter 129 10/10/15 3.025
Chapter 128 10/10/15 3.024
Chapter 127 10/10/15 3.026
Chapter 126 10/10/15 3.026
Chapter 125 10/10/15 3.027
Chapter 124 10/10/15 3.024
Chapter 123 10/10/15 3.026
Chapter 122 10/10/15 3.027
Chapter 121 10/10/15 3.026
Chapter 120 10/10/15 3.026
Chapter 119 10/10/15 3.025
Chapter 118 10/10/15 3.026
Chapter 117 10/10/15 3.028
Chapter 116 10/10/15 3.029
Chapter 115 10/10/15 3.029
Chapter 114 10/10/15 3.025
Chapter 113 10/10/15 3.028
Chapter 112 10/10/15 3.026
Chapter 111 10/10/15 3.026
Chapter 110 10/10/15 3.027
Chapter 109 10/10/15 3.027
Chapter 108 10/10/15 3.028
Chapter 107 10/10/15 3.027
Chapter 106 10/10/15 3.026
Chapter 105 10/10/15 3.026
Chapter 104 10/10/15 3.027
Chapter 103 10/10/15 3.023
Chapter 102 10/10/15 3.027
Chapter 101 10/10/15 3.026
Chapter 100 10/10/15 3.028
Chapter 99 10/10/15 3.028
Chapter 98 10/10/15 3.027
Chapter 97 10/10/15 3.029
Chapter 96.2 10/10/15 3.024
Chapter 96 10/10/15 3.024
Chapter 95 10/10/15 3.029
Chapter 94 10/10/15 3.025
Chapter 93 10/10/15 3.028
Chapter 92 10/10/15 3.029
Chapter 91 10/10/15 3.026
Chapter 90 10/10/15 3.028
Chapter 89 10/10/15 3.029
Chapter 88 10/10/15 3.029
Chapter 87 10/10/15 3.028
Chapter 86 10/10/15 3.030
Chapter 85 10/10/15 3.027
Chapter 84 10/10/15 3.030
Chapter 83 10/10/15 3.029
Chapter 82 10/10/15 3.027
Chapter 81 10/10/15 3.031
Chapter 80 10/10/15 3.032
Chapter 79 10/10/15 3.026
Chapter 78 10/10/15 3.026
Chapter 77 10/10/15 3.027
Chapter 76 10/10/15 3.027
Chapter 75 10/10/15 3.027
Chapter 74 10/10/15 3.031
Chapter 73 10/10/15 3.037
Chapter 72 10/10/15 3.029
Chapter 71 10/10/15 3.036
Chapter 70 10/10/15 3.027
Chapter 69 10/10/15 3.027
Chapter 68: Every Good Girl ... 15/03/15 3.042
Chapter 67: Ride My See-Saw 15/03/15 3.035
Chapter 66: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.033
Chapter 66: Nights in White ... 15/03/15 3.037
Chapter 65: Cô bạn hàng xóm ... 15/03/15 3.039
Chapter 64: Bước ngoặt 15/03/15 3.036
Chapter 63: Chạm trán (2) ... 15/03/15 3.038
Chapter 62: Chạm trán (1) ... 15/03/15 3.039
Chapter 61: Chuyện hai đứa ... 15/03/15 3.039
Chapter 60: Nghiệp chướng ... 15/03/15 3.042
Chapter 59: Hiểm họa 15/03/15 3.036
Chapter 58: Biến hình 15/03/15 3.041
Chapter 57: Tái ngộ 15/03/15 3.038
Chapter 56: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.041
Chapter 56: Hội "quét ... 15/03/15 3.038
Chapter 55: HELP! 15/03/15 3.039
Chapter 54: 4 cô gái và một ... 15/03/15 3.040
Chapter 53: Thoả nguyện dướ ... 15/03/15 3.040
Chapter 52: Theo đường vòng ... 15/03/15 3.039
Chapter 51: TOUCH 15/03/15 3.038
Chapter 50: H2O 15/03/15 3.036
Chapter 49: Hai cô nàng, mộ ... 15/03/15 3.041
Chapter 48: Sự tình của hai ... 15/03/15 3.042
Chapter 47: "Bạn gái&q ... 15/03/15 3.041
Chapter 46: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.048
Chapter 46: Mr. Moonlight 15/03/15 3.042
Chapter 45: Mặt trăng và ch ... 15/03/15 3.043
Chapter 44: Hai nửa vầng tr ... 15/03/15 3.039
Chapter 43: Moon Child 15/03/15 3.040
Chapter 42: Tiểu ác ma lại ... 15/03/15 3.038
Chapter 41: Mặt trời trong ... 15/03/15 3.040
Chapter 40: Scrapped Teache ... 15/03/15 3.033
Chapter 39: Thời nhiệt huyế ... 15/03/15 3.038
Chapter 38: School War 15/03/15 3.034
Chapter 37: Cô Nagase của l ... 15/03/15 3.037
Chapter 36: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.036
Chapter 36: Đôi mắt 24-bit ... 15/03/15 3.037
Chapter 35: Bình minh ló dạ ... 15/03/15 3.040
Chapter 34: Đánh đổ bức tườ ... 15/03/15 3.036
Chapter 33: Lần đầu đi mua ... 15/03/15 3.032
Chapter 32: Tiếng hát trong ... 15/03/15 3.037
Chapter 31: 10% Dự báo có m ... 15/03/15 3.036
Chapter 30: Trời quang mây ... 15/03/15 3.037
Chapter 29: Mưa vẫn rơi khi ... 15/03/15 3.038
Chapter 28: Cơn mưa đầu tuầ ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Trà cho 3 người ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.036
Chapter 26: Quận trưởng khô ... 15/03/15 3.040
Chapter 25: Quận trưởng bị ... 15/03/15 3.037
Chapter 24: Chuyện kể về Đị ... 15/03/15 3.041
Chapter 23: Đe dọa quận trư ... 15/03/15 3.045
Chapter 22: Quận trưởng đến ... 15/03/15 3.045
Chapter 21: Quyết định tron ... 15/03/15 3.044
Chapter 20: Chiến thắng tuy ... 15/03/15 3.046
Chapter 19: Một nửa tâm hồn ... 15/03/15 3.044
Chapter 18: Anh đào rộ nở ... 15/03/15 3.050
Chapter 17: Cuộc chiến khôn ... 15/03/15 3.059
Chapter 16: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.060
Chapter 16: Ngày cuối cùng ... 15/03/15 3.048
Chapter 15: Mở tung cánh cử ... 15/03/15 3.049
Chapter 14: Tiếng nói từ nộ ... 15/03/15 3.059
Chapter 13: Trong và ngoài ... 15/03/15 3.052
Chapter 12: Coupling/With 15/03/15 3.051
Chapter 11: Ely is so sweet 15/03/15 3.056
Chapter 10: Shining Star 15/03/15 3.053
Chapter 9: Mình chỉ là cái ... 15/03/15 3.059
Chapter 8: Up to Boy 15/03/15 3.053
Chapter 7: Idol Bomb!! 15/03/15 3.063
Chapter 6: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.053
Chapter 6: Cao hơn thần th ... 15/03/15 3.054
Chapter 5: Vì bữa tiệc vẫn ... 15/03/15 3.057
Chapter 4: Drive My Car 15/03/15 3.055
Chapter 3: Baby You Are A ... 15/03/15 3.054
Chapter 2: Ác ma vẫn có th ... 15/03/15 3.060
Chapter 1: Thế giới vận độ ... 15/03/15 3.078
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
kakatunghb 22:00 24/05/16Báo vi phạm
Các bác đừng spoil End để mọi người còn đọc chứ

Còn bác nào chê End dở thì sau khi đọc chap cuối hãy xem lại chap 166, 167 rồi đến 189 sẽ thấy trọn vẹn ngay
AuthorTrả lời
sombun25251325 00:02 24/05/16Báo vi phạm
e ko bít mấy bác sao chứ e bức cmn xúc ghê ...

thứ nhất : bố của main ... nhân vật nhọ nhất bộ ... trước từng nghe đồn là rất quang trọng trong mối liên kết giửa người va quỷ ... thế mà h end vẫn chưa thấy mặt ổng

Thứ 2 : đoạn về erushi một nhân vật to lớn ... boss ẩn ... vậy mà doạn ấy lại rất sơ sài ... giống như làm cho có ..

thứ 3 : điều làm e bức xúc nhất o cái end là thằng main ...... nóa bỏ 2d mà yêu 3d ... ếu thể nào chấp nhận đươc

còn nhìn sơ thì end vẫn hay ... main chọn chihiro thì e cũng đoán ( dù thích bé shiori hơn ).. nóa giống cảm giác tội lội hơn .. dù sao có end vẫn hơn drop giữa chừng ...nhưng vân chốt 1 câu: END NHƯ SHIT
AuthorTrả lời
kakatunghb 01:10 22/05/16Báo vi phạm
Quá hoàn hảo, Quá tuyệt vời . Cả End em nghĩ cũng thật sự rất hay và hợp lý, bất ngờ mà đầy cảm xúc . Vậy mà các bác lại chê?!? ko hiểu nổi.

Dù sao thì Với e đây vẫn sẽ vĩnh viễn là một trong những bộ truyện hay nhất e từng đọc trong đời.
 • Author
  Ass_min 01:54 22/05/16Báo vi phạm
  1 fan quá khích chia sẻ
 • Author
  kakatunghb 19:46 22/05/16Báo vi phạm
 • Author
  Silvis Laws 23:04 22/05/16Báo vi phạm
  Anh cũng như chú cho đến khi đọc chap cuối
 • Author
  kakatunghb 11:46 23/05/16Báo vi phạm
  Nghệ thuật End cả đấy
 • Author
  Silvis Laws 20:42 24/05/16Báo vi phạm
  Nghệ thuật đến nổi muốn đồ sát cả nhà tác giả vì End như cái ***
 • Author
  kakatunghb 22:01 24/05/16Báo vi phạm
  Đọc lại các chap 166, 167 rồi 189 đi bác ko thể End khác
 • Author
  Silvis Laws 22:18 24/05/16Báo vi phạm
  Càng đọc càng muốn đập máy, nhớ lại cái end đó
 • Author
  kakatunghb 22:27 24/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Tiffany1211 00:55 21/05/16Báo vi phạm


xem các pác chê end dở cũng nản hk mún đọc
AuthorTrả lời
ohsac369 00:26 13/05/16Báo vi phạm
sau 2 ngày đọc cũng end....theo mình thấy tác gỉ bị lú lẫn rồi....thằng God lẽ ra phải có harem nữ thần....đây ...hết nói nỗi...đáng tiếc cho 1 bộ hay...end khi nào cũng phá hủy hết bộ truyện
AuthorTrả lời
sorata 15:18 06/05/16Báo vi phạm
AuthorTrả lời
namcan2000 21:17 15/03/16Báo vi phạm
truyện ko dịch nữa à?
 • Author
  nguyenhaitan97 22:45 23/03/16Báo vi phạm
  Hết r còn đâu mà dịch
AuthorTrả lời
Hashu 22:31 21/02/16Báo vi phạm
End thất vọng quá! Xem xong muốn tự kỉ cả tuần... Thôi thà rằng đứng đến với em nào để dàn harem mãi tồn tại. Mà đằng này, lại đến với em Chihiro, con bé mà người ta nói là vô dụng và vô duyên nhất truyện. Thật là muốn đập nát cái máy tính tình cảm của Tenri, Ayumi, trời ơi sâu nặng vậy mà... Ta ghét cái end. (Trên là ý kiến cá nhân không mang tính xúc phạm)
AuthorTrả lời
nguyenhaitan97 23:28 15/02/16Báo vi phạm
Thích nhân vật tsundere kiểu kusunoki 😂😂😂
AuthorTrả lời
G_O_D 23:43 27/01/16Báo vi phạm
hức hức hức
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:19 20/01/16Báo vi phạm
hay quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch