The World God Only knows

The World God Only knows
Lượt xem: 10.412
Nội dung

Katsuragi Keima là cậu học sinh nổi tiếng với khả năng chinh phục các cô gái ảo trong dòng game hẹn hò. Một lần khi đang trả lời mail của các bạn say mê game, Keima nhận được bức mail với nội dung thách thức khả năng của cậu. Vừa chấp nhận lời thách thức thì bất ngờ, một cô bé tự xưng là Ác ma Địa Ngục xuất hiện. Keima bị đẩy vào tình huống buộc cậu phải dùng khả năng cưa cẩm trong game để chinh phục trái tim của các cô gái ngoài đời. Liệu Keima có còn vận dụng được kinh nghiệm... trong game khi đối mặt với người thật, việc thật không? Câu trả lời chắc chỉ có Thần mới biết. =)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 10/10/15 3.111
Chapter 268 10/10/15 3.055
Chapter 267 10/10/15 3.070
Chapter 266 10/10/15 3.019
Chapter 265 10/10/15 3.018
Chapter 264 10/10/15 3.018
Chapter 263 10/10/15 3.019
Chapter 262 10/10/15 3.020
Chapter 261 10/10/15 3.019
Chapter 260.5 10/10/15 3.019
Chapter 260 10/10/15 3.019
Chapter 259 10/10/15 3.019
Chapter 258 10/10/15 3.019
Chapter 257 10/10/15 3.019
Chapter 256 10/10/15 3.018
Chapter 255 10/10/15 3.020
Chapter 254 10/10/15 3.020
Chapter 253 10/10/15 3.020
Chapter 252 10/10/15 3.021
Chapter 251 10/10/15 3.021
Chapter 250 10/10/15 3.021
Chapter 249 10/10/15 3.021
Chapter 248 10/10/15 3.021
Chapter 247 10/10/15 3.020
Chapter 246 10/10/15 3.021
Chapter 245 10/10/15 3.020
Chapter 244 10/10/15 3.021
Chapter 243 10/10/15 3.021
Chapter 242 10/10/15 3.021
Chapter 241 10/10/15 3.021
Chapter 240 10/10/15 3.021
Chapter 239 10/10/15 3.021
Chapter 238 10/10/15 3.021
Chapter 237 10/10/15 3.021
Chapter 236 10/10/15 3.021
Chapter 235 10/10/15 3.021
Chapter 234 10/10/15 3.021
Chapter 233 10/10/15 3.020
Chapter 232 10/10/15 3.021
Chapter 231 10/10/15 3.022
Chapter 230 10/10/15 3.021
Chapter 229 10/10/15 3.021
Chapter 228 10/10/15 3.021
Chapter 227 10/10/15 3.022
Chapter 226 10/10/15 3.021
Chapter 225 10/10/15 3.021
Chapter 224 10/10/15 3.021
Chapter 223 10/10/15 3.022
Chapter 222 10/10/15 3.021
Chapter 221 10/10/15 3.021
Chapter 220 10/10/15 3.023
Chapter 219 10/10/15 3.019
Chapter 218 10/10/15 3.019
Chapter 217 10/10/15 3.018
Chapter 216 10/10/15 3.018
Chapter 215 10/10/15 3.019
Chapter 214 10/10/15 3.018
Chapter 213 10/10/15 3.018
Chapter 212 10/10/15 3.018
Chapter 211 10/10/15 3.019
Chapter 210 10/10/15 3.020
Chapter 209 10/10/15 3.021
Chapter 208 10/10/15 3.019
Chapter 207 10/10/15 3.019
Chapter 206 10/10/15 3.019
Chapter 205 10/10/15 3.020
Chapter 204 10/10/15 3.019
Chapter 203 10/10/15 3.019
Chapter 202 10/10/15 3.020
Chapter 201 10/10/15 3.019
Chapter 200 10/10/15 3.019
Chapter 199 10/10/15 3.020
Chapter 198 10/10/15 3.019
Chapter 197 10/10/15 3.019
Chapter 196 10/10/15 3.019
Chapter 195 10/10/15 3.019
Chapter 194 10/10/15 3.019
Chapter 193 10/10/15 3.018
Chapter 192 10/10/15 3.019
Chapter 191 10/10/15 3.020
Chapter 190 10/10/15 3.020
Chapter 189 10/10/15 3.019
Chapter 188 10/10/15 3.021
Chapter 187 10/10/15 3.019
Chapter 186 10/10/15 3.018
Chapter 185 10/10/15 3.019
Chapter 184 10/10/15 3.019
Chapter 183 10/10/15 3.019
Chapter 182 10/10/15 3.018
Chapter 181 10/10/15 3.020
Chapter 180 10/10/15 3.021
Chapter 179 10/10/15 3.019
Chapter 178 10/10/15 3.018
Chapter 177 10/10/15 3.018
Chapter 176 10/10/15 3.022
Chapter 175 10/10/15 3.020
Chapter 174 10/10/15 3.021
Chapter 173 10/10/15 3.021
Chapter 172 10/10/15 3.021
Chapter 171 10/10/15 3.022
Chapter 170 10/10/15 3.022
Chapter 169 10/10/15 3.020
Chapter 168 10/10/15 3.019
Chapter 167 10/10/15 3.020
Chapter 166 10/10/15 3.020
Chapter 165 10/10/15 3.020
Chapter 164 10/10/15 3.022
Chapter 163 10/10/15 3.020
Chapter 162 10/10/15 3.034
Chapter 161 10/10/15 3.021
Chapter 160 10/10/15 3.024
Chapter 159 10/10/15 3.022
Chapter 158 10/10/15 3.024
Chapter 157 10/10/15 3.023
Chapter 156 10/10/15 3.022
Chapter 155 10/10/15 3.022
Chapter 154 10/10/15 3.023
Chapter 153 10/10/15 3.022
Chapter 152 10/10/15 3.022
Chapter 151 10/10/15 3.023
Chapter 150 10/10/15 3.023
Chapter 149 10/10/15 3.022
Chapter 148 10/10/15 3.023
Chapter 147 10/10/15 3.022
Chapter 146 10/10/15 3.022
Chapter 145 10/10/15 3.024
Chapter 144 10/10/15 3.024
Chapter 143 10/10/15 3.031
Chapter 142 10/10/15 3.023
Chapter 141 10/10/15 3.021
Chapter 140 10/10/15 3.021
Chapter 139 10/10/15 3.022
Chapter 138 10/10/15 3.021
Chapter 137 10/10/15 3.022
Chapter 136 10/10/15 3.022
Chapter 135 10/10/15 3.022
Chapter 134 10/10/15 3.021
Chapter 133 10/10/15 3.021
Chapter 132 10/10/15 3.022
Chapter 131 10/10/15 3.021
Chapter 130 10/10/15 3.020
Chapter 129 10/10/15 3.020
Chapter 128 10/10/15 3.020
Chapter 127 10/10/15 3.021
Chapter 126 10/10/15 3.021
Chapter 125 10/10/15 3.022
Chapter 124 10/10/15 3.020
Chapter 123 10/10/15 3.022
Chapter 122 10/10/15 3.022
Chapter 121 10/10/15 3.022
Chapter 120 10/10/15 3.022
Chapter 119 10/10/15 3.021
Chapter 118 10/10/15 3.023
Chapter 117 10/10/15 3.022
Chapter 116 10/10/15 3.025
Chapter 115 10/10/15 3.024
Chapter 114 10/10/15 3.022
Chapter 113 10/10/15 3.021
Chapter 112 10/10/15 3.022
Chapter 111 10/10/15 3.021
Chapter 110 10/10/15 3.021
Chapter 109 10/10/15 3.022
Chapter 108 10/10/15 3.022
Chapter 107 10/10/15 3.022
Chapter 106 10/10/15 3.022
Chapter 105 10/10/15 3.021
Chapter 104 10/10/15 3.020
Chapter 103 10/10/15 3.018
Chapter 102 10/10/15 3.021
Chapter 101 10/10/15 3.021
Chapter 100 10/10/15 3.023
Chapter 99 10/10/15 3.020
Chapter 98 10/10/15 3.020
Chapter 97 10/10/15 3.022
Chapter 96.2 10/10/15 3.020
Chapter 96 10/10/15 3.018
Chapter 95 10/10/15 3.022
Chapter 94 10/10/15 3.019
Chapter 93 10/10/15 3.020
Chapter 92 10/10/15 3.020
Chapter 91 10/10/15 3.020
Chapter 90 10/10/15 3.020
Chapter 89 10/10/15 3.022
Chapter 88 10/10/15 3.022
Chapter 87 10/10/15 3.022
Chapter 86 10/10/15 3.022
Chapter 85 10/10/15 3.019
Chapter 84 10/10/15 3.022
Chapter 83 10/10/15 3.023
Chapter 82 10/10/15 3.022
Chapter 81 10/10/15 3.022
Chapter 80 10/10/15 3.026
Chapter 79 10/10/15 3.021
Chapter 78 10/10/15 3.020
Chapter 77 10/10/15 3.020
Chapter 76 10/10/15 3.020
Chapter 75 10/10/15 3.020
Chapter 74 10/10/15 3.020
Chapter 73 10/10/15 3.021
Chapter 72 10/10/15 3.021
Chapter 71 10/10/15 3.020
Chapter 70 10/10/15 3.021
Chapter 69 10/10/15 3.021
Chapter 68: Every Good Girl ... 15/03/15 3.036
Chapter 67: Ride My See-Saw 15/03/15 3.033
Chapter 66: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.031
Chapter 66: Nights in White ... 15/03/15 3.032
Chapter 65: Cô bạn hàng xóm ... 15/03/15 3.036
Chapter 64: Bước ngoặt 15/03/15 3.034
Chapter 63: Chạm trán (2) ... 15/03/15 3.036
Chapter 62: Chạm trán (1) ... 15/03/15 3.036
Chapter 61: Chuyện hai đứa ... 15/03/15 3.036
Chapter 60: Nghiệp chướng ... 15/03/15 3.039
Chapter 59: Hiểm họa 15/03/15 3.034
Chapter 58: Biến hình 15/03/15 3.038
Chapter 57: Tái ngộ 15/03/15 3.035
Chapter 56: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.035
Chapter 56: Hội "quét ... 15/03/15 3.035
Chapter 55: HELP! 15/03/15 3.036
Chapter 54: 4 cô gái và một ... 15/03/15 3.034
Chapter 53: Thoả nguyện dướ ... 15/03/15 3.034
Chapter 52: Theo đường vòng ... 15/03/15 3.034
Chapter 51: TOUCH 15/03/15 3.035
Chapter 50: H2O 15/03/15 3.033
Chapter 49: Hai cô nàng, mộ ... 15/03/15 3.036
Chapter 48: Sự tình của hai ... 15/03/15 3.036
Chapter 47: "Bạn gái&q ... 15/03/15 3.037
Chapter 46: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.045
Chapter 46: Mr. Moonlight 15/03/15 3.036
Chapter 45: Mặt trăng và ch ... 15/03/15 3.037
Chapter 44: Hai nửa vầng tr ... 15/03/15 3.034
Chapter 43: Moon Child 15/03/15 3.035
Chapter 42: Tiểu ác ma lại ... 15/03/15 3.034
Chapter 41: Mặt trời trong ... 15/03/15 3.037
Chapter 40: Scrapped Teache ... 15/03/15 3.031
Chapter 39: Thời nhiệt huyế ... 15/03/15 3.034
Chapter 38: School War 15/03/15 3.032
Chapter 37: Cô Nagase của l ... 15/03/15 3.034
Chapter 36: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.033
Chapter 36: Đôi mắt 24-bit ... 15/03/15 3.036
Chapter 35: Bình minh ló dạ ... 15/03/15 3.039
Chapter 34: Đánh đổ bức tườ ... 15/03/15 3.035
Chapter 33: Lần đầu đi mua ... 15/03/15 3.031
Chapter 32: Tiếng hát trong ... 15/03/15 3.037
Chapter 31: 10% Dự báo có m ... 15/03/15 3.035
Chapter 30: Trời quang mây ... 15/03/15 3.036
Chapter 29: Mưa vẫn rơi khi ... 15/03/15 3.036
Chapter 28: Cơn mưa đầu tuầ ... 15/03/15 3.035
Chapter 27: Trà cho 3 người ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.035
Chapter 26: Quận trưởng khô ... 15/03/15 3.038
Chapter 25: Quận trưởng bị ... 15/03/15 3.035
Chapter 24: Chuyện kể về Đị ... 15/03/15 3.040
Chapter 23: Đe dọa quận trư ... 15/03/15 3.041
Chapter 22: Quận trưởng đến ... 15/03/15 3.042
Chapter 21: Quyết định tron ... 15/03/15 3.043
Chapter 20: Chiến thắng tuy ... 15/03/15 3.043
Chapter 19: Một nửa tâm hồn ... 15/03/15 3.041
Chapter 18: Anh đào rộ nở ... 15/03/15 3.045
Chapter 17: Cuộc chiến khôn ... 15/03/15 3.049
Chapter 16: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.054
Chapter 16: Ngày cuối cùng ... 15/03/15 3.046
Chapter 15: Mở tung cánh cử ... 15/03/15 3.047
Chapter 14: Tiếng nói từ nộ ... 15/03/15 3.057
Chapter 13: Trong và ngoài ... 15/03/15 3.048
Chapter 12: Coupling/With 15/03/15 3.049
Chapter 11: Ely is so sweet 15/03/15 3.051
Chapter 10: Shining Star 15/03/15 3.051
Chapter 9: Mình chỉ là cái ... 15/03/15 3.057
Chapter 8: Up to Boy 15/03/15 3.051
Chapter 7: Idol Bomb!! 15/03/15 3.059
Chapter 6: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.051
Chapter 6: Cao hơn thần th ... 15/03/15 3.053
Chapter 5: Vì bữa tiệc vẫn ... 15/03/15 3.052
Chapter 4: Drive My Car 15/03/15 3.051
Chapter 3: Baby You Are A ... 15/03/15 3.049
Chapter 2: Ác ma vẫn có th ... 15/03/15 3.054
Chapter 1: Thế giới vận độ ... 15/03/15 3.068
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kakatunghb 22:00 24/05Báo vi phạm
Các bác đừng spoil End để mọi người còn đọc chứ

Còn bác nào chê End dở thì sau khi đọc chap cuối hãy xem lại chap 166, 167 rồi đến 189 sẽ thấy trọn vẹn ngay
AuthorTrả lời
sombun25251325 00:02 24/05Báo vi phạm
e ko bít mấy bác sao chứ e bức cmn xúc ghê ...

thứ nhất : bố của main ... nhân vật nhọ nhất bộ ... trước từng nghe đồn là rất quang trọng trong mối liên kết giửa người va quỷ ... thế mà h end vẫn chưa thấy mặt ổng

Thứ 2 : đoạn về erushi một nhân vật to lớn ... boss ẩn ... vậy mà doạn ấy lại rất sơ sài ... giống như làm cho có ..

thứ 3 : điều làm e bức xúc nhất o cái end là thằng main ...... nóa bỏ 2d mà yêu 3d ... ếu thể nào chấp nhận đươc

còn nhìn sơ thì end vẫn hay ... main chọn chihiro thì e cũng đoán ( dù thích bé shiori hơn ).. nóa giống cảm giác tội lội hơn .. dù sao có end vẫn hơn drop giữa chừng ...nhưng vân chốt 1 câu: END NHƯ SHIT
AuthorTrả lời
kakatunghb 01:10 22/05Báo vi phạm
Quá hoàn hảo, Quá tuyệt vời . Cả End em nghĩ cũng thật sự rất hay và hợp lý, bất ngờ mà đầy cảm xúc . Vậy mà các bác lại chê?!? ko hiểu nổi.

Dù sao thì Với e đây vẫn sẽ vĩnh viễn là một trong những bộ truyện hay nhất e từng đọc trong đời.
 • Author
  Ass_min 01:54 22/05Báo vi phạm
  1 fan quá khích chia sẻ
 • Author
  kakatunghb 19:46 22/05Báo vi phạm
 • Author
  Silvis Laws 23:04 22/05Báo vi phạm
  Anh cũng như chú cho đến khi đọc chap cuối
 • Author
  kakatunghb 11:46 23/05Báo vi phạm
  Nghệ thuật End cả đấy
 • Author
  Silvis Laws 20:42 24/05Báo vi phạm
  Nghệ thuật đến nổi muốn đồ sát cả nhà tác giả vì End như cái ***
 • Author
  kakatunghb 22:01 24/05Báo vi phạm
  Đọc lại các chap 166, 167 rồi 189 đi bác ko thể End khác
 • Author
  Silvis Laws 22:18 24/05Báo vi phạm
  Càng đọc càng muốn đập máy, nhớ lại cái end đó
 • Author
  kakatunghb 22:27 24/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Tiffany1211 00:55 21/05Báo vi phạm


xem các pác chê end dở cũng nản hk mún đọc
AuthorTrả lời
ohsac369 00:26 13/05Báo vi phạm
sau 2 ngày đọc cũng end....theo mình thấy tác gỉ bị lú lẫn rồi....thằng God lẽ ra phải có harem nữ thần....đây ...hết nói nỗi...đáng tiếc cho 1 bộ hay...end khi nào cũng phá hủy hết bộ truyện
AuthorTrả lời
sorata 15:18 06/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
namcan2000 21:17 15/03Báo vi phạm
truyện ko dịch nữa à?
 • Author
  nguyenhaitan97 22:45 23/03Báo vi phạm
  Hết r còn đâu mà dịch
AuthorTrả lời
Hashu 22:31 21/02Báo vi phạm
End thất vọng quá! Xem xong muốn tự kỉ cả tuần... Thôi thà rằng đứng đến với em nào để dàn harem mãi tồn tại. Mà đằng này, lại đến với em Chihiro, con bé mà người ta nói là vô dụng và vô duyên nhất truyện. Thật là muốn đập nát cái máy tính tình cảm của Tenri, Ayumi, trời ơi sâu nặng vậy mà... Ta ghét cái end. (Trên là ý kiến cá nhân không mang tính xúc phạm)
AuthorTrả lời
nguyenhaitan97 23:28 15/02Báo vi phạm
Thích nhân vật tsundere kiểu kusunoki 😂😂😂
AuthorTrả lời
G_O_D 23:43 27/01Báo vi phạm
hức hức hức
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:19 20/01Báo vi phạm
hay quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch