The World God Only knows

The World God Only knows
Lượt xem: 12.110
Nội dung

Katsuragi Keima là cậu học sinh nổi tiếng với khả năng chinh phục các cô gái ảo trong dòng game hẹn hò. Một lần khi đang trả lời mail của các bạn say mê game, Keima nhận được bức mail với nội dung thách thức khả năng của cậu. Vừa chấp nhận lời thách thức thì bất ngờ, một cô bé tự xưng là Ác ma Địa Ngục xuất hiện. Keima bị đẩy vào tình huống buộc cậu phải dùng khả năng cưa cẩm trong game để chinh phục trái tim của các cô gái ngoài đời. Liệu Keima có còn vận dụng được kinh nghiệm... trong game khi đối mặt với người thật, việc thật không? Câu trả lời chắc chỉ có Thần mới biết. =)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 10/10/15 3.123
Chapter 268 10/10/15 3.068
Chapter 267 10/10/15 3.086
Chapter 266 10/10/15 3.027
Chapter 265 10/10/15 3.024
Chapter 264 10/10/15 3.024
Chapter 263 10/10/15 3.025
Chapter 262 10/10/15 3.026
Chapter 261 10/10/15 3.025
Chapter 260.5 10/10/15 3.027
Chapter 260 10/10/15 3.023
Chapter 259 10/10/15 3.024
Chapter 258 10/10/15 3.025
Chapter 257 10/10/15 3.023
Chapter 256 10/10/15 3.024
Chapter 255 10/10/15 3.025
Chapter 254 10/10/15 3.027
Chapter 253 10/10/15 3.026
Chapter 252 10/10/15 3.027
Chapter 251 10/10/15 3.027
Chapter 250 10/10/15 3.029
Chapter 249 10/10/15 3.030
Chapter 248 10/10/15 3.030
Chapter 247 10/10/15 3.028
Chapter 246 10/10/15 3.028
Chapter 245 10/10/15 3.026
Chapter 244 10/10/15 3.027
Chapter 243 10/10/15 3.029
Chapter 242 10/10/15 3.029
Chapter 241 10/10/15 3.026
Chapter 240 10/10/15 3.027
Chapter 239 10/10/15 3.032
Chapter 238 10/10/15 3.029
Chapter 237 10/10/15 3.029
Chapter 236 10/10/15 3.027
Chapter 235 10/10/15 3.028
Chapter 234 10/10/15 3.033
Chapter 233 10/10/15 3.028
Chapter 232 10/10/15 3.031
Chapter 231 10/10/15 3.030
Chapter 230 10/10/15 3.028
Chapter 229 10/10/15 3.028
Chapter 228 10/10/15 3.027
Chapter 227 10/10/15 3.028
Chapter 226 10/10/15 3.027
Chapter 225 10/10/15 3.032
Chapter 224 10/10/15 3.028
Chapter 223 10/10/15 3.030
Chapter 222 10/10/15 3.028
Chapter 221 10/10/15 3.026
Chapter 220 10/10/15 3.028
Chapter 219 10/10/15 3.025
Chapter 218 10/10/15 3.025
Chapter 217 10/10/15 3.026
Chapter 216 10/10/15 3.024
Chapter 215 10/10/15 3.024
Chapter 214 10/10/15 3.026
Chapter 213 10/10/15 3.027
Chapter 212 10/10/15 3.027
Chapter 211 10/10/15 3.026
Chapter 210 10/10/15 3.026
Chapter 209 10/10/15 3.030
Chapter 208 10/10/15 3.026
Chapter 207 10/10/15 3.026
Chapter 206 10/10/15 3.026
Chapter 205 10/10/15 3.025
Chapter 204 10/10/15 3.024
Chapter 203 10/10/15 3.026
Chapter 202 10/10/15 3.026
Chapter 201 10/10/15 3.023
Chapter 200 10/10/15 3.026
Chapter 199 10/10/15 3.025
Chapter 198 10/10/15 3.025
Chapter 197 10/10/15 3.026
Chapter 196 10/10/15 3.023
Chapter 195 10/10/15 3.024
Chapter 194 10/10/15 3.023
Chapter 193 10/10/15 3.023
Chapter 192 10/10/15 3.025
Chapter 191 10/10/15 3.028
Chapter 190 10/10/15 3.028
Chapter 189 10/10/15 3.027
Chapter 188 10/10/15 3.027
Chapter 187 10/10/15 3.026
Chapter 186 10/10/15 3.027
Chapter 185 10/10/15 3.026
Chapter 184 10/10/15 3.026
Chapter 183 10/10/15 3.024
Chapter 182 10/10/15 3.023
Chapter 181 10/10/15 3.025
Chapter 180 10/10/15 3.027
Chapter 179 10/10/15 3.024
Chapter 178 10/10/15 3.026
Chapter 177 10/10/15 3.022
Chapter 176 10/10/15 3.028
Chapter 175 10/10/15 3.024
Chapter 174 10/10/15 3.026
Chapter 173 10/10/15 3.027
Chapter 172 10/10/15 3.030
Chapter 171 10/10/15 3.029
Chapter 170 10/10/15 3.029
Chapter 169 10/10/15 3.026
Chapter 168 10/10/15 3.028
Chapter 167 10/10/15 3.026
Chapter 166 10/10/15 3.027
Chapter 165 10/10/15 3.025
Chapter 164 10/10/15 3.031
Chapter 163 10/10/15 3.026
Chapter 162 10/10/15 3.041
Chapter 161 10/10/15 3.028
Chapter 160 10/10/15 3.033
Chapter 159 10/10/15 3.028
Chapter 158 10/10/15 3.030
Chapter 157 10/10/15 3.030
Chapter 156 10/10/15 3.028
Chapter 155 10/10/15 3.028
Chapter 154 10/10/15 3.028
Chapter 153 10/10/15 3.029
Chapter 152 10/10/15 3.029
Chapter 151 10/10/15 3.030
Chapter 150 10/10/15 3.029
Chapter 149 10/10/15 3.027
Chapter 148 10/10/15 3.031
Chapter 147 10/10/15 3.031
Chapter 146 10/10/15 3.030
Chapter 145 10/10/15 3.029
Chapter 144 10/10/15 3.028
Chapter 143 10/10/15 3.037
Chapter 142 10/10/15 3.029
Chapter 141 10/10/15 3.027
Chapter 140 10/10/15 3.029
Chapter 139 10/10/15 3.030
Chapter 138 10/10/15 3.027
Chapter 137 10/10/15 3.028
Chapter 136 10/10/15 3.028
Chapter 135 10/10/15 3.030
Chapter 134 10/10/15 3.029
Chapter 133 10/10/15 3.028
Chapter 132 10/10/15 3.028
Chapter 131 10/10/15 3.027
Chapter 130 10/10/15 3.027
Chapter 129 10/10/15 3.028
Chapter 128 10/10/15 3.026
Chapter 127 10/10/15 3.029
Chapter 126 10/10/15 3.027
Chapter 125 10/10/15 3.029
Chapter 124 10/10/15 3.026
Chapter 123 10/10/15 3.027
Chapter 122 10/10/15 3.029
Chapter 121 10/10/15 3.026
Chapter 120 10/10/15 3.027
Chapter 119 10/10/15 3.025
Chapter 118 10/10/15 3.026
Chapter 117 10/10/15 3.030
Chapter 116 10/10/15 3.030
Chapter 115 10/10/15 3.031
Chapter 114 10/10/15 3.027
Chapter 113 10/10/15 3.029
Chapter 112 10/10/15 3.028
Chapter 111 10/10/15 3.028
Chapter 110 10/10/15 3.028
Chapter 109 10/10/15 3.028
Chapter 108 10/10/15 3.029
Chapter 107 10/10/15 3.027
Chapter 106 10/10/15 3.026
Chapter 105 10/10/15 3.027
Chapter 104 10/10/15 3.028
Chapter 103 10/10/15 3.023
Chapter 102 10/10/15 3.028
Chapter 101 10/10/15 3.026
Chapter 100 10/10/15 3.029
Chapter 99 10/10/15 3.028
Chapter 98 10/10/15 3.028
Chapter 97 10/10/15 3.030
Chapter 96.2 10/10/15 3.025
Chapter 96 10/10/15 3.025
Chapter 95 10/10/15 3.030
Chapter 94 10/10/15 3.026
Chapter 93 10/10/15 3.029
Chapter 92 10/10/15 3.030
Chapter 91 10/10/15 3.027
Chapter 90 10/10/15 3.029
Chapter 89 10/10/15 3.029
Chapter 88 10/10/15 3.031
Chapter 87 10/10/15 3.028
Chapter 86 10/10/15 3.031
Chapter 85 10/10/15 3.028
Chapter 84 10/10/15 3.031
Chapter 83 10/10/15 3.029
Chapter 82 10/10/15 3.027
Chapter 81 10/10/15 3.032
Chapter 80 10/10/15 3.032
Chapter 79 10/10/15 3.027
Chapter 78 10/10/15 3.027
Chapter 77 10/10/15 3.027
Chapter 76 10/10/15 3.027
Chapter 75 10/10/15 3.029
Chapter 74 10/10/15 3.032
Chapter 73 10/10/15 3.038
Chapter 72 10/10/15 3.030
Chapter 71 10/10/15 3.038
Chapter 70 10/10/15 3.028
Chapter 69 10/10/15 3.028
Chapter 68: Every Good Girl ... 15/03/15 3.042
Chapter 67: Ride My See-Saw 15/03/15 3.035
Chapter 66: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.033
Chapter 66: Nights in White ... 15/03/15 3.038
Chapter 65: Cô bạn hàng xóm ... 15/03/15 3.040
Chapter 64: Bước ngoặt 15/03/15 3.036
Chapter 63: Chạm trán (2) ... 15/03/15 3.038
Chapter 62: Chạm trán (1) ... 15/03/15 3.039
Chapter 61: Chuyện hai đứa ... 15/03/15 3.039
Chapter 60: Nghiệp chướng ... 15/03/15 3.042
Chapter 59: Hiểm họa 15/03/15 3.037
Chapter 58: Biến hình 15/03/15 3.041
Chapter 57: Tái ngộ 15/03/15 3.039
Chapter 56: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.041
Chapter 56: Hội "quét ... 15/03/15 3.039
Chapter 55: HELP! 15/03/15 3.039
Chapter 54: 4 cô gái và một ... 15/03/15 3.042
Chapter 53: Thoả nguyện dướ ... 15/03/15 3.041
Chapter 52: Theo đường vòng ... 15/03/15 3.039
Chapter 51: TOUCH 15/03/15 3.038
Chapter 50: H2O 15/03/15 3.036
Chapter 49: Hai cô nàng, mộ ... 15/03/15 3.041
Chapter 48: Sự tình của hai ... 15/03/15 3.043
Chapter 47: "Bạn gái&q ... 15/03/15 3.042
Chapter 46: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.048
Chapter 46: Mr. Moonlight 15/03/15 3.044
Chapter 45: Mặt trăng và ch ... 15/03/15 3.044
Chapter 44: Hai nửa vầng tr ... 15/03/15 3.039
Chapter 43: Moon Child 15/03/15 3.041
Chapter 42: Tiểu ác ma lại ... 15/03/15 3.039
Chapter 41: Mặt trời trong ... 15/03/15 3.040
Chapter 40: Scrapped Teache ... 15/03/15 3.033
Chapter 39: Thời nhiệt huyế ... 15/03/15 3.039
Chapter 38: School War 15/03/15 3.034
Chapter 37: Cô Nagase của l ... 15/03/15 3.037
Chapter 36: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.037
Chapter 36: Đôi mắt 24-bit ... 15/03/15 3.037
Chapter 35: Bình minh ló dạ ... 15/03/15 3.040
Chapter 34: Đánh đổ bức tườ ... 15/03/15 3.036
Chapter 33: Lần đầu đi mua ... 15/03/15 3.033
Chapter 32: Tiếng hát trong ... 15/03/15 3.037
Chapter 31: 10% Dự báo có m ... 15/03/15 3.036
Chapter 30: Trời quang mây ... 15/03/15 3.037
Chapter 29: Mưa vẫn rơi khi ... 15/03/15 3.039
Chapter 28: Cơn mưa đầu tuầ ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Trà cho 3 người ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.036
Chapter 26: Quận trưởng khô ... 15/03/15 3.041
Chapter 25: Quận trưởng bị ... 15/03/15 3.037
Chapter 24: Chuyện kể về Đị ... 15/03/15 3.041
Chapter 23: Đe dọa quận trư ... 15/03/15 3.046
Chapter 22: Quận trưởng đến ... 15/03/15 3.045
Chapter 21: Quyết định tron ... 15/03/15 3.044
Chapter 20: Chiến thắng tuy ... 15/03/15 3.047
Chapter 19: Một nửa tâm hồn ... 15/03/15 3.044
Chapter 18: Anh đào rộ nở ... 15/03/15 3.051
Chapter 17: Cuộc chiến khôn ... 15/03/15 3.060
Chapter 16: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.061
Chapter 16: Ngày cuối cùng ... 15/03/15 3.048
Chapter 15: Mở tung cánh cử ... 15/03/15 3.050
Chapter 14: Tiếng nói từ nộ ... 15/03/15 3.060
Chapter 13: Trong và ngoài ... 15/03/15 3.053
Chapter 12: Coupling/With 15/03/15 3.051
Chapter 11: Ely is so sweet 15/03/15 3.057
Chapter 10: Shining Star 15/03/15 3.053
Chapter 9: Mình chỉ là cái ... 15/03/15 3.060
Chapter 8: Up to Boy 15/03/15 3.053
Chapter 7: Idol Bomb!! 15/03/15 3.063
Chapter 6: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.054
Chapter 6: Cao hơn thần th ... 15/03/15 3.054
Chapter 5: Vì bữa tiệc vẫn ... 15/03/15 3.057
Chapter 4: Drive My Car 15/03/15 3.056
Chapter 3: Baby You Are A ... 15/03/15 3.055
Chapter 2: Ác ma vẫn có th ... 15/03/15 3.062
Chapter 1: Thế giới vận độ ... 15/03/15 3.087
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch