The World God Only knows

The World God Only knows
Lượt xem: 11.204
Nội dung

Katsuragi Keima là cậu học sinh nổi tiếng với khả năng chinh phục các cô gái ảo trong dòng game hẹn hò. Một lần khi đang trả lời mail của các bạn say mê game, Keima nhận được bức mail với nội dung thách thức khả năng của cậu. Vừa chấp nhận lời thách thức thì bất ngờ, một cô bé tự xưng là Ác ma Địa Ngục xuất hiện. Keima bị đẩy vào tình huống buộc cậu phải dùng khả năng cưa cẩm trong game để chinh phục trái tim của các cô gái ngoài đời. Liệu Keima có còn vận dụng được kinh nghiệm... trong game khi đối mặt với người thật, việc thật không? Câu trả lời chắc chỉ có Thần mới biết. =)

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 10/10/15 3.112
Chapter 268 10/10/15 3.058
Chapter 267 10/10/15 3.073
Chapter 266 10/10/15 3.021
Chapter 265 10/10/15 3.020
Chapter 264 10/10/15 3.020
Chapter 263 10/10/15 3.022
Chapter 262 10/10/15 3.022
Chapter 261 10/10/15 3.021
Chapter 260.5 10/10/15 3.023
Chapter 260 10/10/15 3.020
Chapter 259 10/10/15 3.021
Chapter 258 10/10/15 3.021
Chapter 257 10/10/15 3.021
Chapter 256 10/10/15 3.020
Chapter 255 10/10/15 3.022
Chapter 254 10/10/15 3.022
Chapter 253 10/10/15 3.023
Chapter 252 10/10/15 3.024
Chapter 251 10/10/15 3.024
Chapter 250 10/10/15 3.023
Chapter 249 10/10/15 3.024
Chapter 248 10/10/15 3.024
Chapter 247 10/10/15 3.023
Chapter 246 10/10/15 3.024
Chapter 245 10/10/15 3.023
Chapter 244 10/10/15 3.025
Chapter 243 10/10/15 3.024
Chapter 242 10/10/15 3.024
Chapter 241 10/10/15 3.024
Chapter 240 10/10/15 3.024
Chapter 239 10/10/15 3.024
Chapter 238 10/10/15 3.024
Chapter 237 10/10/15 3.023
Chapter 236 10/10/15 3.024
Chapter 235 10/10/15 3.024
Chapter 234 10/10/15 3.026
Chapter 233 10/10/15 3.023
Chapter 232 10/10/15 3.023
Chapter 231 10/10/15 3.024
Chapter 230 10/10/15 3.024
Chapter 229 10/10/15 3.024
Chapter 228 10/10/15 3.024
Chapter 227 10/10/15 3.024
Chapter 226 10/10/15 3.024
Chapter 225 10/10/15 3.026
Chapter 224 10/10/15 3.023
Chapter 223 10/10/15 3.027
Chapter 222 10/10/15 3.024
Chapter 221 10/10/15 3.024
Chapter 220 10/10/15 3.026
Chapter 219 10/10/15 3.021
Chapter 218 10/10/15 3.021
Chapter 217 10/10/15 3.022
Chapter 216 10/10/15 3.020
Chapter 215 10/10/15 3.022
Chapter 214 10/10/15 3.022
Chapter 213 10/10/15 3.024
Chapter 212 10/10/15 3.022
Chapter 211 10/10/15 3.023
Chapter 210 10/10/15 3.024
Chapter 209 10/10/15 3.025
Chapter 208 10/10/15 3.023
Chapter 207 10/10/15 3.023
Chapter 206 10/10/15 3.022
Chapter 205 10/10/15 3.022
Chapter 204 10/10/15 3.022
Chapter 203 10/10/15 3.022
Chapter 202 10/10/15 3.023
Chapter 201 10/10/15 3.021
Chapter 200 10/10/15 3.022
Chapter 199 10/10/15 3.023
Chapter 198 10/10/15 3.022
Chapter 197 10/10/15 3.022
Chapter 196 10/10/15 3.022
Chapter 195 10/10/15 3.022
Chapter 194 10/10/15 3.022
Chapter 193 10/10/15 3.022
Chapter 192 10/10/15 3.022
Chapter 191 10/10/15 3.023
Chapter 190 10/10/15 3.024
Chapter 189 10/10/15 3.023
Chapter 188 10/10/15 3.025
Chapter 187 10/10/15 3.023
Chapter 186 10/10/15 3.023
Chapter 185 10/10/15 3.022
Chapter 184 10/10/15 3.023
Chapter 183 10/10/15 3.022
Chapter 182 10/10/15 3.022
Chapter 181 10/10/15 3.022
Chapter 180 10/10/15 3.024
Chapter 179 10/10/15 3.021
Chapter 178 10/10/15 3.022
Chapter 177 10/10/15 3.021
Chapter 176 10/10/15 3.024
Chapter 175 10/10/15 3.023
Chapter 174 10/10/15 3.023
Chapter 173 10/10/15 3.024
Chapter 172 10/10/15 3.024
Chapter 171 10/10/15 3.025
Chapter 170 10/10/15 3.024
Chapter 169 10/10/15 3.022
Chapter 168 10/10/15 3.023
Chapter 167 10/10/15 3.023
Chapter 166 10/10/15 3.023
Chapter 165 10/10/15 3.023
Chapter 164 10/10/15 3.025
Chapter 163 10/10/15 3.023
Chapter 162 10/10/15 3.036
Chapter 161 10/10/15 3.023
Chapter 160 10/10/15 3.026
Chapter 159 10/10/15 3.024
Chapter 158 10/10/15 3.026
Chapter 157 10/10/15 3.025
Chapter 156 10/10/15 3.025
Chapter 155 10/10/15 3.024
Chapter 154 10/10/15 3.026
Chapter 153 10/10/15 3.024
Chapter 152 10/10/15 3.026
Chapter 151 10/10/15 3.025
Chapter 150 10/10/15 3.025
Chapter 149 10/10/15 3.024
Chapter 148 10/10/15 3.026
Chapter 147 10/10/15 3.027
Chapter 146 10/10/15 3.024
Chapter 145 10/10/15 3.027
Chapter 144 10/10/15 3.026
Chapter 143 10/10/15 3.034
Chapter 142 10/10/15 3.025
Chapter 141 10/10/15 3.023
Chapter 140 10/10/15 3.023
Chapter 139 10/10/15 3.024
Chapter 138 10/10/15 3.023
Chapter 137 10/10/15 3.024
Chapter 136 10/10/15 3.025
Chapter 135 10/10/15 3.024
Chapter 134 10/10/15 3.024
Chapter 133 10/10/15 3.024
Chapter 132 10/10/15 3.025
Chapter 131 10/10/15 3.024
Chapter 130 10/10/15 3.023
Chapter 129 10/10/15 3.023
Chapter 128 10/10/15 3.022
Chapter 127 10/10/15 3.023
Chapter 126 10/10/15 3.023
Chapter 125 10/10/15 3.024
Chapter 124 10/10/15 3.023
Chapter 123 10/10/15 3.024
Chapter 122 10/10/15 3.024
Chapter 121 10/10/15 3.025
Chapter 120 10/10/15 3.025
Chapter 119 10/10/15 3.024
Chapter 118 10/10/15 3.025
Chapter 117 10/10/15 3.024
Chapter 116 10/10/15 3.027
Chapter 115 10/10/15 3.026
Chapter 114 10/10/15 3.024
Chapter 113 10/10/15 3.024
Chapter 112 10/10/15 3.025
Chapter 111 10/10/15 3.023
Chapter 110 10/10/15 3.023
Chapter 109 10/10/15 3.025
Chapter 108 10/10/15 3.024
Chapter 107 10/10/15 3.025
Chapter 106 10/10/15 3.025
Chapter 105 10/10/15 3.023
Chapter 104 10/10/15 3.023
Chapter 103 10/10/15 3.022
Chapter 102 10/10/15 3.024
Chapter 101 10/10/15 3.025
Chapter 100 10/10/15 3.026
Chapter 99 10/10/15 3.026
Chapter 98 10/10/15 3.025
Chapter 97 10/10/15 3.026
Chapter 96.2 10/10/15 3.023
Chapter 96 10/10/15 3.022
Chapter 95 10/10/15 3.025
Chapter 94 10/10/15 3.023
Chapter 93 10/10/15 3.025
Chapter 92 10/10/15 3.025
Chapter 91 10/10/15 3.023
Chapter 90 10/10/15 3.026
Chapter 89 10/10/15 3.028
Chapter 88 10/10/15 3.027
Chapter 87 10/10/15 3.026
Chapter 86 10/10/15 3.028
Chapter 85 10/10/15 3.025
Chapter 84 10/10/15 3.026
Chapter 83 10/10/15 3.028
Chapter 82 10/10/15 3.026
Chapter 81 10/10/15 3.027
Chapter 80 10/10/15 3.031
Chapter 79 10/10/15 3.025
Chapter 78 10/10/15 3.024
Chapter 77 10/10/15 3.024
Chapter 76 10/10/15 3.024
Chapter 75 10/10/15 3.024
Chapter 74 10/10/15 3.027
Chapter 73 10/10/15 3.035
Chapter 72 10/10/15 3.026
Chapter 71 10/10/15 3.030
Chapter 70 10/10/15 3.025
Chapter 69 10/10/15 3.024
Chapter 68: Every Good Girl ... 15/03/15 3.039
Chapter 67: Ride My See-Saw 15/03/15 3.035
Chapter 66: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.033
Chapter 66: Nights in White ... 15/03/15 3.036
Chapter 65: Cô bạn hàng xóm ... 15/03/15 3.038
Chapter 64: Bước ngoặt 15/03/15 3.036
Chapter 63: Chạm trán (2) ... 15/03/15 3.038
Chapter 62: Chạm trán (1) ... 15/03/15 3.038
Chapter 61: Chuyện hai đứa ... 15/03/15 3.039
Chapter 60: Nghiệp chướng ... 15/03/15 3.041
Chapter 59: Hiểm họa 15/03/15 3.035
Chapter 58: Biến hình 15/03/15 3.041
Chapter 57: Tái ngộ 15/03/15 3.037
Chapter 56: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.037
Chapter 56: Hội "quét ... 15/03/15 3.037
Chapter 55: HELP! 15/03/15 3.038
Chapter 54: 4 cô gái và một ... 15/03/15 3.036
Chapter 53: Thoả nguyện dướ ... 15/03/15 3.036
Chapter 52: Theo đường vòng ... 15/03/15 3.036
Chapter 51: TOUCH 15/03/15 3.037
Chapter 50: H2O 15/03/15 3.035
Chapter 49: Hai cô nàng, mộ ... 15/03/15 3.039
Chapter 48: Sự tình của hai ... 15/03/15 3.041
Chapter 47: "Bạn gái&q ... 15/03/15 3.039
Chapter 46: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.047
Chapter 46: Mr. Moonlight 15/03/15 3.039
Chapter 45: Mặt trăng và ch ... 15/03/15 3.041
Chapter 44: Hai nửa vầng tr ... 15/03/15 3.037
Chapter 43: Moon Child 15/03/15 3.037
Chapter 42: Tiểu ác ma lại ... 15/03/15 3.036
Chapter 41: Mặt trời trong ... 15/03/15 3.039
Chapter 40: Scrapped Teache ... 15/03/15 3.032
Chapter 39: Thời nhiệt huyế ... 15/03/15 3.035
Chapter 38: School War 15/03/15 3.033
Chapter 37: Cô Nagase của l ... 15/03/15 3.036
Chapter 36: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.035
Chapter 36: Đôi mắt 24-bit ... 15/03/15 3.037
Chapter 35: Bình minh ló dạ ... 15/03/15 3.040
Chapter 34: Đánh đổ bức tườ ... 15/03/15 3.035
Chapter 33: Lần đầu đi mua ... 15/03/15 3.031
Chapter 32: Tiếng hát trong ... 15/03/15 3.037
Chapter 31: 10% Dự báo có m ... 15/03/15 3.036
Chapter 30: Trời quang mây ... 15/03/15 3.036
Chapter 29: Mưa vẫn rơi khi ... 15/03/15 3.036
Chapter 28: Cơn mưa đầu tuầ ... 15/03/15 3.035
Chapter 27: Trà cho 3 người ... 15/03/15 3.036
Chapter 27: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.035
Chapter 26: Quận trưởng khô ... 15/03/15 3.040
Chapter 25: Quận trưởng bị ... 15/03/15 3.037
Chapter 24: Chuyện kể về Đị ... 15/03/15 3.041
Chapter 23: Đe dọa quận trư ... 15/03/15 3.044
Chapter 22: Quận trưởng đến ... 15/03/15 3.043
Chapter 21: Quyết định tron ... 15/03/15 3.044
Chapter 20: Chiến thắng tuy ... 15/03/15 3.045
Chapter 19: Một nửa tâm hồn ... 15/03/15 3.043
Chapter 18: Anh đào rộ nở ... 15/03/15 3.048
Chapter 17: Cuộc chiến khôn ... 15/03/15 3.054
Chapter 16: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.056
Chapter 16: Ngày cuối cùng ... 15/03/15 3.048
Chapter 15: Mở tung cánh cử ... 15/03/15 3.048
Chapter 14: Tiếng nói từ nộ ... 15/03/15 3.058
Chapter 13: Trong và ngoài ... 15/03/15 3.051
Chapter 12: Coupling/With 15/03/15 3.050
Chapter 11: Ely is so sweet 15/03/15 3.055
Chapter 10: Shining Star 15/03/15 3.052
Chapter 9: Mình chỉ là cái ... 15/03/15 3.058
Chapter 8: Up to Boy 15/03/15 3.052
Chapter 7: Idol Bomb!! 15/03/15 3.060
Chapter 6: Phần phụ lục ... 15/03/15 3.052
Chapter 6: Cao hơn thần th ... 15/03/15 3.054
Chapter 5: Vì bữa tiệc vẫn ... 15/03/15 3.055
Chapter 4: Drive My Car 15/03/15 3.054
Chapter 3: Baby You Are A ... 15/03/15 3.053
Chapter 2: Ác ma vẫn có th ... 15/03/15 3.060
Chapter 1: Thế giới vận độ ... 15/03/15 3.076
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
kakatunghb 22:00 24/05Báo vi phạm
Các bác đừng spoil End để mọi người còn đọc chứ

Còn bác nào chê End dở thì sau khi đọc chap cuối hãy xem lại chap 166, 167 rồi đến 189 sẽ thấy trọn vẹn ngay
AuthorTrả lời
sombun25251325 00:02 24/05Báo vi phạm
e ko bít mấy bác sao chứ e bức cmn xúc ghê ...

thứ nhất : bố của main ... nhân vật nhọ nhất bộ ... trước từng nghe đồn là rất quang trọng trong mối liên kết giửa người va quỷ ... thế mà h end vẫn chưa thấy mặt ổng

Thứ 2 : đoạn về erushi một nhân vật to lớn ... boss ẩn ... vậy mà doạn ấy lại rất sơ sài ... giống như làm cho có ..

thứ 3 : điều làm e bức xúc nhất o cái end là thằng main ...... nóa bỏ 2d mà yêu 3d ... ếu thể nào chấp nhận đươc

còn nhìn sơ thì end vẫn hay ... main chọn chihiro thì e cũng đoán ( dù thích bé shiori hơn ).. nóa giống cảm giác tội lội hơn .. dù sao có end vẫn hơn drop giữa chừng ...nhưng vân chốt 1 câu: END NHƯ SHIT
AuthorTrả lời
kakatunghb 01:10 22/05Báo vi phạm
Quá hoàn hảo, Quá tuyệt vời . Cả End em nghĩ cũng thật sự rất hay và hợp lý, bất ngờ mà đầy cảm xúc . Vậy mà các bác lại chê?!? ko hiểu nổi.

Dù sao thì Với e đây vẫn sẽ vĩnh viễn là một trong những bộ truyện hay nhất e từng đọc trong đời.
 • Author
  Ass_min 01:54 22/05Báo vi phạm
  1 fan quá khích chia sẻ
 • Author
  kakatunghb 19:46 22/05Báo vi phạm
 • Author
  Silvis Laws 23:04 22/05Báo vi phạm
  Anh cũng như chú cho đến khi đọc chap cuối
 • Author
  kakatunghb 11:46 23/05Báo vi phạm
  Nghệ thuật End cả đấy
 • Author
  Silvis Laws 20:42 24/05Báo vi phạm
  Nghệ thuật đến nổi muốn đồ sát cả nhà tác giả vì End như cái ***
 • Author
  kakatunghb 22:01 24/05Báo vi phạm
  Đọc lại các chap 166, 167 rồi 189 đi bác ko thể End khác
 • Author
  Silvis Laws 22:18 24/05Báo vi phạm
  Càng đọc càng muốn đập máy, nhớ lại cái end đó
 • Author
  kakatunghb 22:27 24/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
Tiffany1211 00:55 21/05Báo vi phạm


xem các pác chê end dở cũng nản hk mún đọc
AuthorTrả lời
ohsac369 00:26 13/05Báo vi phạm
sau 2 ngày đọc cũng end....theo mình thấy tác gỉ bị lú lẫn rồi....thằng God lẽ ra phải có harem nữ thần....đây ...hết nói nỗi...đáng tiếc cho 1 bộ hay...end khi nào cũng phá hủy hết bộ truyện
AuthorTrả lời
sorata 15:18 06/05Báo vi phạm
AuthorTrả lời
namcan2000 21:17 15/03Báo vi phạm
truyện ko dịch nữa à?
 • Author
  nguyenhaitan97 22:45 23/03Báo vi phạm
  Hết r còn đâu mà dịch
AuthorTrả lời
Hashu 22:31 21/02Báo vi phạm
End thất vọng quá! Xem xong muốn tự kỉ cả tuần... Thôi thà rằng đứng đến với em nào để dàn harem mãi tồn tại. Mà đằng này, lại đến với em Chihiro, con bé mà người ta nói là vô dụng và vô duyên nhất truyện. Thật là muốn đập nát cái máy tính tình cảm của Tenri, Ayumi, trời ơi sâu nặng vậy mà... Ta ghét cái end. (Trên là ý kiến cá nhân không mang tính xúc phạm)
AuthorTrả lời
nguyenhaitan97 23:28 15/02Báo vi phạm
Thích nhân vật tsundere kiểu kusunoki 😂😂😂
AuthorTrả lời
G_O_D 23:43 27/01Báo vi phạm
hức hức hức
AuthorTrả lời
vetthuongdaulong_1 00:19 20/01Báo vi phạm
hay quá

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch