The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai

The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai
Lượt xem: 23.672
Nội dung

Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của mình. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.
Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận vì nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được tình yêu của họ.
Sau khi giải thích cho Elsie rằng mình chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận mình ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đã được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 16/10/15 3.224
Chapter 268: - END 16/10/15 3.250
Chapter 267 16/10/15 3.182
Chapter 266 16/10/15 3.122
Chapter 265 16/10/15 3.100
Chapter 264 16/10/15 3.101
Chapter 263 16/10/15 3.090
Chapter 262 16/10/15 3.094
Chapter 261 16/10/15 3.092
Chapter 260.5 16/10/15 3.088
Chapter 260 16/10/15 3.096
Chapter 259 16/10/15 3.134
Chapter 258 16/10/15 3.149
Chapter 257 16/10/15 3.088
Chapter 256 16/10/15 3.101
Chapter 255 16/10/15 3.091
Chapter 254 16/10/15 3.085
Chapter 253 16/10/15 3.095
Chapter 252 16/10/15 3.094
Chapter 251 16/10/15 3.083
Chapter 250 16/10/15 3.093
Chapter 249 16/10/15 3.083
Chapter 248 16/10/15 3.082
Chapter 247 16/10/15 3.082
Chapter 246 16/10/15 3.081
Chapter 245 16/10/15 3.091
Chapter 244 16/10/15 3.097
Chapter 243 16/10/15 3.080
Chapter 242 16/10/15 3.081
Chapter 241 16/10/15 3.097
Chapter 240 16/10/15 3.083
Chapter 239 16/10/15 3.085
Chapter 238 16/10/15 3.132
Chapter 237 16/10/15 3.084
Chapter 236 16/10/15 3.090
Chapter 235 16/10/15 3.092
Chapter 234 16/10/15 3.083
Chapter 233 16/10/15 3.089
Chapter 232 16/10/15 3.088
Chapter 231 16/10/15 3.089
Chapter 230 15/10/15 3.108
Chapter 229 15/10/15 3.089
Chapter 228 15/10/15 3.083
Chapter 227 15/10/15 3.088
Chapter 226 15/10/15 3.097
Chapter 225 15/10/15 3.085
Chapter 224 15/10/15 3.093
Chapter 223 15/10/15 3.091
Chapter 222 15/10/15 3.077
Chapter 221 15/10/15 3.107
Chapter 220 15/10/15 3.086
Chapter 219 15/10/15 3.091
Chapter 218 15/10/15 3.094
Chapter 217 15/10/15 3.093
Chapter 216 15/10/15 3.097
Chapter 215 15/10/15 3.099
Chapter 214 15/10/15 3.086
Chapter 213 15/10/15 3.095
Chapter 212 15/10/15 3.096
Chapter 211 15/10/15 3.097
Chapter 210 15/10/15 3.091
Chapter 209 15/10/15 3.092
Chapter 208 15/10/15 3.104
Chapter 207 15/10/15 3.107
Chapter 206 15/10/15 3.105
Chapter 205 15/10/15 3.131
Chapter 204 15/10/15 3.101
Chapter 203 15/10/15 3.100
Chapter 202 15/10/15 3.100
Chapter 201 15/10/15 3.285
Chapter 200 15/10/15 3.112
Chapter 199 15/10/15 3.085
Chapter 198 15/10/15 3.078
Chapter 197 15/10/15 3.067
Chapter 196 15/10/15 3.087
Chapter 195 15/10/15 3.090
Chapter 194 15/10/15 3.078
Chapter 193 15/10/15 3.086
Chapter 192 15/10/15 3.084
Chapter 191 15/10/15 3.068
Chapter 190 15/10/15 3.104
Chapter 189 15/10/15 3.122
Chapter 188 15/10/15 3.071
Chapter 187 15/10/15 3.083
Chapter 186 15/10/15 3.066
Chapter 185 15/10/15 3.047
Chapter 184 15/10/15 3.045
Chapter 183 15/10/15 3.043
Chapter 182 15/10/15 3.051
Chapter 181 15/10/15 3.043
Chapter 180 15/10/15 3.055
Chapter 179 15/10/15 3.044
Chapter 178 15/10/15 3.036
Chapter 177 15/10/15 3.033
Chapter 176 15/10/15 3.052
Chapter 175 15/10/15 3.048
Chapter 174 15/10/15 3.044
Chapter 173 15/10/15 3.039
Chapter 172 15/10/15 3.048
Chapter 171 15/10/15 3.044
Chapter 170 15/10/15 3.057
Chapter 169 15/10/15 3.056
Chapter 168 15/10/15 3.039
Chapter 167 15/10/15 3.060
Chapter 166 15/10/15 3.054
Chapter 165 15/10/15 3.051
Chapter 164 15/10/15 3.038
Chapter 163 15/10/15 3.043
Chapter 162 15/10/15 3.051
Chapter 161 15/10/15 3.043
Chapter 160 15/10/15 3.071
Chapter 159 15/10/15 3.045
Chapter 158 15/10/15 3.062
Chapter 157 15/10/15 3.037
Chapter 156 15/10/15 3.052
Chapter 155 15/10/15 3.039
Chapter 154 15/10/15 3.039
Chapter 153 15/10/15 3.043
Chapter 152 15/10/15 3.038
Chapter 151 15/10/15 3.042
Chapter 150 15/10/15 3.061
Chapter 149 15/10/15 3.059
Chapter 148 15/10/15 3.043
Chapter 147 15/10/15 3.059
Chapter 146 15/10/15 3.050
Chapter 145 15/10/15 3.048
Chapter 144 15/10/15 3.083
Chapter 143 15/10/15 3.054
Chapter 142 15/10/15 3.056
Chapter 141 15/10/15 3.044
Chapter 140 15/10/15 3.047
Chapter 139 15/10/15 3.052
Chapter 138 15/10/15 3.051
Chapter 137 15/10/15 3.069
Chapter 136 15/10/15 3.062
Chapter 135 15/10/15 3.063
Chapter 134 15/10/15 3.071
Chapter 133 15/10/15 3.061
Chapter 132 15/10/15 3.047
Chapter 131 15/10/15 3.043
Chapter 130 15/10/15 3.049
Chapter 129 15/10/15 3.062
Chapter 128 15/10/15 3.044
Chapter 127 15/10/15 3.045
Chapter 126 15/10/15 3.055
Chapter 125 15/10/15 3.068
Chapter 124 15/10/15 3.054
Chapter 123 15/10/15 3.050
Chapter 122 15/10/15 3.060
Chapter 121 15/10/15 3.059
Chapter 120 15/10/15 3.062
Chapter 119 15/10/15 3.056
Chapter 118 15/10/15 3.051
Chapter 117 15/10/15 3.057
Chapter 116 15/10/15 3.063
Chapter 115 15/10/15 3.072
Chapter 114 15/10/15 3.068
Chapter 113 15/10/15 3.066
Chapter 112 15/10/15 3.064
Chapter 111 15/10/15 3.059
Chapter 110 15/10/15 3.071
Chapter 109 15/10/15 3.059
Chapter 108 15/10/15 3.072
Chapter 107 15/10/15 3.067
Chapter 106 15/10/15 3.052
Chapter 105 15/10/15 3.062
Chapter 103 15/10/15 3.060
Chapter 102 15/10/15 3.103
Chapter 101 15/10/15 3.061
Chapter 100 15/10/15 3.088
Chapter 99 15/10/15 3.061
Chapter 98 15/10/15 3.052
Chapter 97 15/10/15 3.063
Chapter 96 15/10/15 3.073
Chapter 95 15/10/15 3.069
Chapter 94 15/10/15 3.052
Chapter 93 15/10/15 3.056
Chapter 92 15/10/15 3.059
Chapter 91 15/10/15 3.060
Chapter 90 15/10/15 3.075
Chapter 89 15/10/15 3.069
Chapter 88 15/10/15 3.077
Chapter 87 15/10/15 3.065
Chapter 86 15/10/15 3.069
Chapter 85 15/10/15 3.072
Chapter 84 15/10/15 3.069
Chapter 83 15/10/15 3.069
Chapter 82 15/10/15 3.066
Chapter 81 15/10/15 3.085
Chapter 80 15/10/15 3.083
Chapter 79 15/10/15 3.071
Chapter 78 15/10/15 3.077
Chapter 77 15/10/15 3.095
Chapter 76 15/10/15 3.070
Chapter 75 15/10/15 3.071
Chapter 74 15/10/15 3.078
Chapter 73 15/10/15 3.070
Chapter 72 15/10/15 3.084
Chapter 71 15/10/15 3.078
Chapter 70 15/10/15 3.083
Chapter 69 15/10/15 3.059
Chapter 68 15/10/15 3.062
Chapter 67 15/10/15 3.062
Chapter 66 15/10/15 3.055
Chapter 65 15/10/15 3.064
Chapter 64 15/10/15 3.058
Chapter 63 15/10/15 3.054
Chapter 62 15/10/15 3.060
Chapter 61 15/10/15 3.069
Chapter 60 15/10/15 3.056
Chapter 59 15/10/15 3.054
Chapter 58 15/10/15 3.062
Chapter 57 15/10/15 3.063
Chapter 56 15/10/15 3.078
Chapter 55 15/10/15 3.082
Chapter 54 15/10/15 3.071
Chapter 53 15/10/15 3.057
Chapter 52 15/10/15 3.073
Chapter 51 15/10/15 3.077
Chapter 50 15/10/15 3.090
Chapter 49 15/10/15 3.068
Chapter 48 15/10/15 3.073
Chapter 47 15/10/15 3.081
Chapter 46 15/10/15 3.078
Chapter 45 15/10/15 3.072
Chapter 44 15/10/15 3.058
Chapter 43 15/10/15 3.078
Chapter 42 15/10/15 3.087
Chapter 41 15/10/15 3.078
Chapter 40 15/10/15 3.081
Chapter 39 15/10/15 3.046
Chapter 38 15/10/15 3.052
Chapter 37 15/10/15 3.051
Chapter 36 15/10/15 3.049
Chapter 35 15/10/15 3.077
Chapter 34 15/10/15 3.064
Chapter 33 15/10/15 3.062
Chapter 32 15/10/15 3.056
Chapter 31 15/10/15 3.053
Chapter 30 15/10/15 3.064
Chapter 29 15/10/15 3.056
Chapter 28 15/10/15 3.074
Chapter 27 15/10/15 3.059
Chapter 26 15/10/15 3.070
Chapter 25 15/10/15 3.073
Chapter 24 15/10/15 3.065
Chapter 23 15/10/15 3.059
Chapter 22 15/10/15 3.071
Chapter 21 15/10/15 3.069
Chapter 20 15/10/15 3.085
Chapter 19 15/10/15 3.071
Chapter 18 15/10/15 3.077
Chapter 17 15/10/15 3.093
Chapter 16 15/10/15 3.117
Chapter 15 15/10/15 3.087
Chapter 14 15/10/15 3.075
Chapter 13 15/10/15 3.074
Chapter 12 15/10/15 3.075
Chapter 11 15/10/15 3.080
Chapter 10 15/10/15 3.078
Chapter 9 15/10/15 3.084
Chapter 8 15/10/15 3.087
Chapter 7 15/10/15 3.093
Chapter 6 15/10/15 3.085
Chapter 5 15/10/15 3.106
Chapter 4 15/10/15 3.102
Chapter 3 15/10/15 3.108
Chapter 2 15/10/15 3.117
Chapter 1 15/10/15 3.523
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch