The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai

The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai
Lượt xem: 22.939
Nội dung

Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của mình. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.
Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận vì nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được tình yêu của họ.
Sau khi giải thích cho Elsie rằng mình chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận mình ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đã được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 16/10/15 3.211
Chapter 268: - END 16/10/15 3.228
Chapter 267 16/10/15 3.169
Chapter 266 16/10/15 3.112
Chapter 265 16/10/15 3.093
Chapter 264 16/10/15 3.095
Chapter 263 16/10/15 3.083
Chapter 262 16/10/15 3.086
Chapter 261 16/10/15 3.087
Chapter 260.5 16/10/15 3.086
Chapter 260 16/10/15 3.094
Chapter 259 16/10/15 3.129
Chapter 258 16/10/15 3.147
Chapter 257 16/10/15 3.082
Chapter 256 16/10/15 3.096
Chapter 255 16/10/15 3.088
Chapter 254 16/10/15 3.082
Chapter 253 16/10/15 3.091
Chapter 252 16/10/15 3.091
Chapter 251 16/10/15 3.081
Chapter 250 16/10/15 3.090
Chapter 249 16/10/15 3.081
Chapter 248 16/10/15 3.080
Chapter 247 16/10/15 3.080
Chapter 246 16/10/15 3.079
Chapter 245 16/10/15 3.089
Chapter 244 16/10/15 3.095
Chapter 243 16/10/15 3.078
Chapter 242 16/10/15 3.079
Chapter 241 16/10/15 3.094
Chapter 240 16/10/15 3.081
Chapter 239 16/10/15 3.082
Chapter 238 16/10/15 3.128
Chapter 237 16/10/15 3.081
Chapter 236 16/10/15 3.087
Chapter 235 16/10/15 3.088
Chapter 234 16/10/15 3.080
Chapter 233 16/10/15 3.086
Chapter 232 16/10/15 3.084
Chapter 231 16/10/15 3.086
Chapter 230 15/10/15 3.105
Chapter 229 15/10/15 3.087
Chapter 228 15/10/15 3.080
Chapter 227 15/10/15 3.086
Chapter 226 15/10/15 3.096
Chapter 225 15/10/15 3.083
Chapter 224 15/10/15 3.092
Chapter 223 15/10/15 3.087
Chapter 222 15/10/15 3.075
Chapter 221 15/10/15 3.105
Chapter 220 15/10/15 3.084
Chapter 219 15/10/15 3.089
Chapter 218 15/10/15 3.093
Chapter 217 15/10/15 3.092
Chapter 216 15/10/15 3.094
Chapter 215 15/10/15 3.097
Chapter 214 15/10/15 3.084
Chapter 213 15/10/15 3.094
Chapter 212 15/10/15 3.094
Chapter 211 15/10/15 3.096
Chapter 210 15/10/15 3.090
Chapter 209 15/10/15 3.091
Chapter 208 15/10/15 3.103
Chapter 207 15/10/15 3.103
Chapter 206 15/10/15 3.102
Chapter 205 15/10/15 3.129
Chapter 204 15/10/15 3.100
Chapter 203 15/10/15 3.099
Chapter 202 15/10/15 3.096
Chapter 201 15/10/15 3.256
Chapter 200 15/10/15 3.106
Chapter 199 15/10/15 3.082
Chapter 198 15/10/15 3.076
Chapter 197 15/10/15 3.066
Chapter 196 15/10/15 3.083
Chapter 195 15/10/15 3.087
Chapter 194 15/10/15 3.074
Chapter 193 15/10/15 3.081
Chapter 192 15/10/15 3.081
Chapter 191 15/10/15 3.061
Chapter 190 15/10/15 3.099
Chapter 189 15/10/15 3.114
Chapter 188 15/10/15 3.066
Chapter 187 15/10/15 3.079
Chapter 186 15/10/15 3.063
Chapter 185 15/10/15 3.047
Chapter 184 15/10/15 3.042
Chapter 183 15/10/15 3.042
Chapter 182 15/10/15 3.050
Chapter 181 15/10/15 3.043
Chapter 180 15/10/15 3.053
Chapter 179 15/10/15 3.043
Chapter 178 15/10/15 3.035
Chapter 177 15/10/15 3.033
Chapter 176 15/10/15 3.052
Chapter 175 15/10/15 3.048
Chapter 174 15/10/15 3.042
Chapter 173 15/10/15 3.039
Chapter 172 15/10/15 3.047
Chapter 171 15/10/15 3.040
Chapter 170 15/10/15 3.057
Chapter 169 15/10/15 3.052
Chapter 168 15/10/15 3.038
Chapter 167 15/10/15 3.058
Chapter 166 15/10/15 3.052
Chapter 165 15/10/15 3.048
Chapter 164 15/10/15 3.036
Chapter 163 15/10/15 3.042
Chapter 162 15/10/15 3.051
Chapter 161 15/10/15 3.043
Chapter 160 15/10/15 3.069
Chapter 159 15/10/15 3.043
Chapter 158 15/10/15 3.059
Chapter 157 15/10/15 3.036
Chapter 156 15/10/15 3.051
Chapter 155 15/10/15 3.039
Chapter 154 15/10/15 3.039
Chapter 153 15/10/15 3.042
Chapter 152 15/10/15 3.037
Chapter 151 15/10/15 3.041
Chapter 150 15/10/15 3.060
Chapter 149 15/10/15 3.056
Chapter 148 15/10/15 3.043
Chapter 147 15/10/15 3.057
Chapter 146 15/10/15 3.048
Chapter 145 15/10/15 3.048
Chapter 144 15/10/15 3.081
Chapter 143 15/10/15 3.053
Chapter 142 15/10/15 3.053
Chapter 141 15/10/15 3.044
Chapter 140 15/10/15 3.046
Chapter 139 15/10/15 3.048
Chapter 138 15/10/15 3.048
Chapter 137 15/10/15 3.066
Chapter 136 15/10/15 3.058
Chapter 135 15/10/15 3.061
Chapter 134 15/10/15 3.067
Chapter 133 15/10/15 3.059
Chapter 132 15/10/15 3.046
Chapter 131 15/10/15 3.042
Chapter 130 15/10/15 3.046
Chapter 129 15/10/15 3.061
Chapter 128 15/10/15 3.042
Chapter 127 15/10/15 3.043
Chapter 126 15/10/15 3.051
Chapter 125 15/10/15 3.066
Chapter 124 15/10/15 3.052
Chapter 123 15/10/15 3.048
Chapter 122 15/10/15 3.056
Chapter 121 15/10/15 3.056
Chapter 120 15/10/15 3.058
Chapter 119 15/10/15 3.053
Chapter 118 15/10/15 3.049
Chapter 117 15/10/15 3.056
Chapter 116 15/10/15 3.062
Chapter 115 15/10/15 3.070
Chapter 114 15/10/15 3.065
Chapter 113 15/10/15 3.064
Chapter 112 15/10/15 3.062
Chapter 111 15/10/15 3.058
Chapter 110 15/10/15 3.069
Chapter 109 15/10/15 3.058
Chapter 108 15/10/15 3.071
Chapter 107 15/10/15 3.065
Chapter 106 15/10/15 3.052
Chapter 105 15/10/15 3.061
Chapter 103 15/10/15 3.057
Chapter 102 15/10/15 3.098
Chapter 101 15/10/15 3.060
Chapter 100 15/10/15 3.086
Chapter 99 15/10/15 3.059
Chapter 98 15/10/15 3.051
Chapter 97 15/10/15 3.061
Chapter 96 15/10/15 3.070
Chapter 95 15/10/15 3.068
Chapter 94 15/10/15 3.052
Chapter 93 15/10/15 3.055
Chapter 92 15/10/15 3.059
Chapter 91 15/10/15 3.059
Chapter 90 15/10/15 3.072
Chapter 89 15/10/15 3.067
Chapter 88 15/10/15 3.074
Chapter 87 15/10/15 3.063
Chapter 86 15/10/15 3.069
Chapter 85 15/10/15 3.072
Chapter 84 15/10/15 3.069
Chapter 83 15/10/15 3.068
Chapter 82 15/10/15 3.064
Chapter 81 15/10/15 3.083
Chapter 80 15/10/15 3.080
Chapter 79 15/10/15 3.068
Chapter 78 15/10/15 3.075
Chapter 77 15/10/15 3.092
Chapter 76 15/10/15 3.070
Chapter 75 15/10/15 3.070
Chapter 74 15/10/15 3.076
Chapter 73 15/10/15 3.068
Chapter 72 15/10/15 3.080
Chapter 71 15/10/15 3.077
Chapter 70 15/10/15 3.080
Chapter 69 15/10/15 3.058
Chapter 68 15/10/15 3.061
Chapter 67 15/10/15 3.062
Chapter 66 15/10/15 3.055
Chapter 65 15/10/15 3.063
Chapter 64 15/10/15 3.058
Chapter 63 15/10/15 3.054
Chapter 62 15/10/15 3.057
Chapter 61 15/10/15 3.068
Chapter 60 15/10/15 3.055
Chapter 59 15/10/15 3.054
Chapter 58 15/10/15 3.062
Chapter 57 15/10/15 3.063
Chapter 56 15/10/15 3.077
Chapter 55 15/10/15 3.081
Chapter 54 15/10/15 3.070
Chapter 53 15/10/15 3.057
Chapter 52 15/10/15 3.071
Chapter 51 15/10/15 3.075
Chapter 50 15/10/15 3.087
Chapter 49 15/10/15 3.067
Chapter 48 15/10/15 3.071
Chapter 47 15/10/15 3.077
Chapter 46 15/10/15 3.073
Chapter 45 15/10/15 3.068
Chapter 44 15/10/15 3.055
Chapter 43 15/10/15 3.074
Chapter 42 15/10/15 3.085
Chapter 41 15/10/15 3.073
Chapter 40 15/10/15 3.080
Chapter 39 15/10/15 3.044
Chapter 38 15/10/15 3.051
Chapter 37 15/10/15 3.049
Chapter 36 15/10/15 3.049
Chapter 35 15/10/15 3.074
Chapter 34 15/10/15 3.062
Chapter 33 15/10/15 3.061
Chapter 32 15/10/15 3.056
Chapter 31 15/10/15 3.053
Chapter 30 15/10/15 3.063
Chapter 29 15/10/15 3.055
Chapter 28 15/10/15 3.070
Chapter 27 15/10/15 3.059
Chapter 26 15/10/15 3.066
Chapter 25 15/10/15 3.072
Chapter 24 15/10/15 3.063
Chapter 23 15/10/15 3.057
Chapter 22 15/10/15 3.067
Chapter 21 15/10/15 3.067
Chapter 20 15/10/15 3.081
Chapter 19 15/10/15 3.069
Chapter 18 15/10/15 3.076
Chapter 17 15/10/15 3.092
Chapter 16 15/10/15 3.113
Chapter 15 15/10/15 3.084
Chapter 14 15/10/15 3.072
Chapter 13 15/10/15 3.071
Chapter 12 15/10/15 3.072
Chapter 11 15/10/15 3.076
Chapter 10 15/10/15 3.074
Chapter 9 15/10/15 3.077
Chapter 8 15/10/15 3.083
Chapter 7 15/10/15 3.086
Chapter 6 15/10/15 3.081
Chapter 5 15/10/15 3.101
Chapter 4 15/10/15 3.095
Chapter 3 15/10/15 3.102
Chapter 2 15/10/15 3.112
Chapter 1 15/10/15 3.475
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch