The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai

The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai

Nội dung

Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của mình. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.
Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận vì nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được tình yêu của họ.
Sau khi giải thích cho Elsie rằng mình chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận mình ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đã được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.

Danh sách chương

Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 16/10/15 3.280
Chapter 268: - END 16/10/15 3.318
Chapter 267 16/10/15 3.225
Chapter 266 16/10/15 3.150
Chapter 265 16/10/15 3.126
Chapter 264 16/10/15 3.124
Chapter 263 16/10/15 3.111
Chapter 262 16/10/15 3.119
Chapter 261 16/10/15 3.115
Chapter 260.5 16/10/15 3.109
Chapter 260 16/10/15 3.118
Chapter 259 16/10/15 3.153
Chapter 258 16/10/15 3.173
Chapter 257 16/10/15 3.108
Chapter 256 16/10/15 3.122
Chapter 255 16/10/15 3.111
Chapter 254 16/10/15 3.109
Chapter 253 16/10/15 3.117
Chapter 252 16/10/15 3.115
Chapter 251 16/10/15 3.104
Chapter 250 16/10/15 3.117
Chapter 249 16/10/15 3.101
Chapter 248 16/10/15 3.102
Chapter 247 16/10/15 3.099
Chapter 246 16/10/15 3.105
Chapter 245 16/10/15 3.111
Chapter 244 16/10/15 3.115
Chapter 243 16/10/15 3.099
Chapter 242 16/10/15 3.101
Chapter 241 16/10/15 3.119
Chapter 240 16/10/15 3.105
Chapter 239 16/10/15 3.109
Chapter 238 16/10/15 3.158
Chapter 237 16/10/15 3.106
Chapter 236 16/10/15 3.109
Chapter 235 16/10/15 3.110
Chapter 234 16/10/15 3.102
Chapter 233 16/10/15 3.109
Chapter 232 16/10/15 3.108
Chapter 231 16/10/15 3.108
Chapter 230 15/10/15 3.128
Chapter 229 15/10/15 3.108
Chapter 228 15/10/15 3.104
Chapter 227 15/10/15 3.107
Chapter 226 15/10/15 3.115
Chapter 225 15/10/15 3.107
Chapter 224 15/10/15 3.112
Chapter 223 15/10/15 3.115
Chapter 222 15/10/15 3.097
Chapter 221 15/10/15 3.129
Chapter 220 15/10/15 3.109
Chapter 219 15/10/15 3.113
Chapter 218 15/10/15 3.113
Chapter 217 15/10/15 3.114
Chapter 216 15/10/15 3.120
Chapter 215 15/10/15 3.121
Chapter 214 15/10/15 3.110
Chapter 213 15/10/15 3.114
Chapter 212 15/10/15 3.119
Chapter 211 15/10/15 3.118
Chapter 210 15/10/15 3.110
Chapter 209 15/10/15 3.114
Chapter 208 15/10/15 3.124
Chapter 207 15/10/15 3.126
Chapter 206 15/10/15 3.133
Chapter 205 15/10/15 3.153
Chapter 204 15/10/15 3.121
Chapter 203 15/10/15 3.121
Chapter 202 15/10/15 3.124
Chapter 201 15/10/15 3.325
Chapter 200 15/10/15 3.136
Chapter 199 15/10/15 3.107
Chapter 198 15/10/15 3.098
Chapter 197 15/10/15 3.090
Chapter 196 15/10/15 3.110
Chapter 195 15/10/15 3.116
Chapter 194 15/10/15 3.105
Chapter 193 15/10/15 3.109
Chapter 192 15/10/15 3.107
Chapter 191 15/10/15 3.090
Chapter 190 15/10/15 3.129
Chapter 189 15/10/15 3.146
Chapter 188 15/10/15 3.090
Chapter 187 15/10/15 3.100
Chapter 186 15/10/15 3.075
Chapter 185 15/10/15 3.061
Chapter 184 15/10/15 3.056
Chapter 183 15/10/15 3.052
Chapter 182 15/10/15 3.062
Chapter 181 15/10/15 3.055
Chapter 180 15/10/15 3.067
Chapter 179 15/10/15 3.056
Chapter 178 15/10/15 3.046
Chapter 177 15/10/15 3.044
Chapter 176 15/10/15 3.060
Chapter 175 15/10/15 3.056
Chapter 174 15/10/15 3.052
Chapter 173 15/10/15 3.049
Chapter 172 15/10/15 3.056
Chapter 171 15/10/15 3.055
Chapter 170 15/10/15 3.068
Chapter 169 15/10/15 3.066
Chapter 168 15/10/15 3.049
Chapter 167 15/10/15 3.071
Chapter 166 15/10/15 3.061
Chapter 165 15/10/15 3.059
Chapter 164 15/10/15 3.046
Chapter 163 15/10/15 3.052
Chapter 162 15/10/15 3.061
Chapter 161 15/10/15 3.050
Chapter 160 15/10/15 3.081
Chapter 159 15/10/15 3.055
Chapter 158 15/10/15 3.073
Chapter 157 15/10/15 3.046
Chapter 156 15/10/15 3.060
Chapter 155 15/10/15 3.050
Chapter 154 15/10/15 3.049
Chapter 153 15/10/15 3.052
Chapter 152 15/10/15 3.048
Chapter 151 15/10/15 3.052
Chapter 150 15/10/15 3.073
Chapter 149 15/10/15 3.070
Chapter 148 15/10/15 3.053
Chapter 147 15/10/15 3.070
Chapter 146 15/10/15 3.061
Chapter 145 15/10/15 3.057
Chapter 144 15/10/15 3.095
Chapter 143 15/10/15 3.065
Chapter 142 15/10/15 3.068
Chapter 141 15/10/15 3.054
Chapter 140 15/10/15 3.061
Chapter 139 15/10/15 3.061
Chapter 138 15/10/15 3.064
Chapter 137 15/10/15 3.078
Chapter 136 15/10/15 3.073
Chapter 135 15/10/15 3.074
Chapter 134 15/10/15 3.082
Chapter 133 15/10/15 3.072
Chapter 132 15/10/15 3.056
Chapter 131 15/10/15 3.053
Chapter 130 15/10/15 3.058
Chapter 129 15/10/15 3.071
Chapter 128 15/10/15 3.052
Chapter 127 15/10/15 3.055
Chapter 126 15/10/15 3.063
Chapter 125 15/10/15 3.080
Chapter 124 15/10/15 3.065
Chapter 123 15/10/15 3.058
Chapter 122 15/10/15 3.067
Chapter 121 15/10/15 3.068
Chapter 120 15/10/15 3.070
Chapter 119 15/10/15 3.062
Chapter 118 15/10/15 3.059
Chapter 117 15/10/15 3.063
Chapter 116 15/10/15 3.072
Chapter 115 15/10/15 3.082
Chapter 114 15/10/15 3.079
Chapter 113 15/10/15 3.074
Chapter 112 15/10/15 3.074
Chapter 111 15/10/15 3.069
Chapter 110 15/10/15 3.080
Chapter 109 15/10/15 3.067
Chapter 108 15/10/15 3.081
Chapter 107 15/10/15 3.077
Chapter 106 15/10/15 3.060
Chapter 105 15/10/15 3.072
Chapter 103 15/10/15 3.069
Chapter 102 15/10/15 3.113
Chapter 101 15/10/15 3.070
Chapter 100 15/10/15 3.101
Chapter 99 15/10/15 3.069
Chapter 98 15/10/15 3.060
Chapter 97 15/10/15 3.072
Chapter 96 15/10/15 3.085
Chapter 95 15/10/15 3.079
Chapter 94 15/10/15 3.063
Chapter 93 15/10/15 3.067
Chapter 92 15/10/15 3.068
Chapter 91 15/10/15 3.071
Chapter 90 15/10/15 3.086
Chapter 89 15/10/15 3.078
Chapter 88 15/10/15 3.087
Chapter 87 15/10/15 3.074
Chapter 86 15/10/15 3.078
Chapter 85 15/10/15 3.083
Chapter 84 15/10/15 3.078
Chapter 83 15/10/15 3.080
Chapter 82 15/10/15 3.076
Chapter 81 15/10/15 3.096
Chapter 80 15/10/15 3.097
Chapter 79 15/10/15 3.083
Chapter 78 15/10/15 3.086
Chapter 77 15/10/15 3.106
Chapter 76 15/10/15 3.078
Chapter 75 15/10/15 3.080
Chapter 74 15/10/15 3.085
Chapter 73 15/10/15 3.078
Chapter 72 15/10/15 3.096
Chapter 71 15/10/15 3.088
Chapter 70 15/10/15 3.092
Chapter 69 15/10/15 3.066
Chapter 68 15/10/15 3.070
Chapter 67 15/10/15 3.069
Chapter 66 15/10/15 3.061
Chapter 65 15/10/15 3.072
Chapter 64 15/10/15 3.069
Chapter 63 15/10/15 3.062
Chapter 62 15/10/15 3.066
Chapter 61 15/10/15 3.076
Chapter 60 15/10/15 3.064
Chapter 59 15/10/15 3.061
Chapter 58 15/10/15 3.069
Chapter 57 15/10/15 3.071
Chapter 56 15/10/15 3.109
Chapter 55 15/10/15 3.093
Chapter 54 15/10/15 3.082
Chapter 53 15/10/15 3.068
Chapter 52 15/10/15 3.080
Chapter 51 15/10/15 3.086
Chapter 50 15/10/15 3.104
Chapter 49 15/10/15 3.075
Chapter 48 15/10/15 3.080
Chapter 47 15/10/15 3.120
Chapter 46 15/10/15 3.095
Chapter 45 15/10/15 3.093
Chapter 44 15/10/15 3.073
Chapter 43 15/10/15 3.090
Chapter 42 15/10/15 3.101
Chapter 41 15/10/15 3.092
Chapter 40 15/10/15 3.089
Chapter 39 15/10/15 3.051
Chapter 38 15/10/15 3.060
Chapter 37 15/10/15 3.063
Chapter 36 15/10/15 3.056
Chapter 35 15/10/15 3.084
Chapter 34 15/10/15 3.070
Chapter 33 15/10/15 3.068
Chapter 32 15/10/15 3.062
Chapter 31 15/10/15 3.057
Chapter 30 15/10/15 3.078
Chapter 29 15/10/15 3.086
Chapter 28 15/10/15 3.098
Chapter 27 15/10/15 3.079
Chapter 26 15/10/15 3.087
Chapter 25 15/10/15 3.091
Chapter 24 15/10/15 3.080
Chapter 23 15/10/15 3.074
Chapter 22 15/10/15 3.090
Chapter 21 15/10/15 3.092
Chapter 20 15/10/15 3.104
Chapter 19 15/10/15 3.089
Chapter 18 15/10/15 3.100
Chapter 17 15/10/15 3.115
Chapter 16 15/10/15 3.141
Chapter 15 15/10/15 3.109
Chapter 14 15/10/15 3.095
Chapter 13 15/10/15 3.101
Chapter 12 15/10/15 3.096
Chapter 11 15/10/15 3.098
Chapter 10 15/10/15 3.097
Chapter 9 15/10/15 3.100
Chapter 8 15/10/15 3.100
Chapter 7 15/10/15 3.110
Chapter 6 15/10/15 3.101
Chapter 5 15/10/15 3.125
Chapter 4 15/10/15 3.125
Chapter 3 15/10/15 3.130
Chapter 2 15/10/15 3.151
Chapter 1 15/10/15 3.701
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch