The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai

The World God Only Knows - Kami nomi zo Shiru Sekai
Lượt xem: 25.894
Nội dung

Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của mình. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.
Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận vì nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được tình yêu của họ.
Sau khi giải thích cho Elsie rằng mình chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận mình ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đã được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 268.5 16/10/15 3.254
Chapter 268: - END 16/10/15 3.284
Chapter 267 16/10/15 3.204
Chapter 266 16/10/15 3.134
Chapter 265 16/10/15 3.112
Chapter 264 16/10/15 3.113
Chapter 263 16/10/15 3.101
Chapter 262 16/10/15 3.107
Chapter 261 16/10/15 3.104
Chapter 260.5 16/10/15 3.101
Chapter 260 16/10/15 3.109
Chapter 259 16/10/15 3.145
Chapter 258 16/10/15 3.163
Chapter 257 16/10/15 3.100
Chapter 256 16/10/15 3.113
Chapter 255 16/10/15 3.102
Chapter 254 16/10/15 3.099
Chapter 253 16/10/15 3.108
Chapter 252 16/10/15 3.105
Chapter 251 16/10/15 3.095
Chapter 250 16/10/15 3.105
Chapter 249 16/10/15 3.093
Chapter 248 16/10/15 3.093
Chapter 247 16/10/15 3.091
Chapter 246 16/10/15 3.096
Chapter 245 16/10/15 3.102
Chapter 244 16/10/15 3.107
Chapter 243 16/10/15 3.090
Chapter 242 16/10/15 3.092
Chapter 241 16/10/15 3.106
Chapter 240 16/10/15 3.096
Chapter 239 16/10/15 3.100
Chapter 238 16/10/15 3.145
Chapter 237 16/10/15 3.095
Chapter 236 16/10/15 3.101
Chapter 235 16/10/15 3.101
Chapter 234 16/10/15 3.095
Chapter 233 16/10/15 3.099
Chapter 232 16/10/15 3.096
Chapter 231 16/10/15 3.097
Chapter 230 15/10/15 3.118
Chapter 229 15/10/15 3.101
Chapter 228 15/10/15 3.097
Chapter 227 15/10/15 3.099
Chapter 226 15/10/15 3.107
Chapter 225 15/10/15 3.097
Chapter 224 15/10/15 3.104
Chapter 223 15/10/15 3.105
Chapter 222 15/10/15 3.089
Chapter 221 15/10/15 3.118
Chapter 220 15/10/15 3.098
Chapter 219 15/10/15 3.102
Chapter 218 15/10/15 3.104
Chapter 217 15/10/15 3.105
Chapter 216 15/10/15 3.109
Chapter 215 15/10/15 3.112
Chapter 214 15/10/15 3.100
Chapter 213 15/10/15 3.106
Chapter 212 15/10/15 3.108
Chapter 211 15/10/15 3.109
Chapter 210 15/10/15 3.101
Chapter 209 15/10/15 3.103
Chapter 208 15/10/15 3.114
Chapter 207 15/10/15 3.118
Chapter 206 15/10/15 3.123
Chapter 205 15/10/15 3.145
Chapter 204 15/10/15 3.111
Chapter 203 15/10/15 3.112
Chapter 202 15/10/15 3.115
Chapter 201 15/10/15 3.313
Chapter 200 15/10/15 3.126
Chapter 199 15/10/15 3.099
Chapter 198 15/10/15 3.089
Chapter 197 15/10/15 3.082
Chapter 196 15/10/15 3.100
Chapter 195 15/10/15 3.108
Chapter 194 15/10/15 3.095
Chapter 193 15/10/15 3.101
Chapter 192 15/10/15 3.099
Chapter 191 15/10/15 3.083
Chapter 190 15/10/15 3.120
Chapter 189 15/10/15 3.137
Chapter 188 15/10/15 3.084
Chapter 187 15/10/15 3.094
Chapter 186 15/10/15 3.069
Chapter 185 15/10/15 3.055
Chapter 184 15/10/15 3.051
Chapter 183 15/10/15 3.046
Chapter 182 15/10/15 3.056
Chapter 181 15/10/15 3.049
Chapter 180 15/10/15 3.060
Chapter 179 15/10/15 3.050
Chapter 178 15/10/15 3.040
Chapter 177 15/10/15 3.036
Chapter 176 15/10/15 3.056
Chapter 175 15/10/15 3.052
Chapter 174 15/10/15 3.046
Chapter 173 15/10/15 3.045
Chapter 172 15/10/15 3.051
Chapter 171 15/10/15 3.051
Chapter 170 15/10/15 3.062
Chapter 169 15/10/15 3.061
Chapter 168 15/10/15 3.044
Chapter 167 15/10/15 3.065
Chapter 166 15/10/15 3.057
Chapter 165 15/10/15 3.055
Chapter 164 15/10/15 3.042
Chapter 163 15/10/15 3.048
Chapter 162 15/10/15 3.056
Chapter 161 15/10/15 3.046
Chapter 160 15/10/15 3.077
Chapter 159 15/10/15 3.049
Chapter 158 15/10/15 3.067
Chapter 157 15/10/15 3.041
Chapter 156 15/10/15 3.055
Chapter 155 15/10/15 3.046
Chapter 154 15/10/15 3.044
Chapter 153 15/10/15 3.048
Chapter 152 15/10/15 3.044
Chapter 151 15/10/15 3.048
Chapter 150 15/10/15 3.068
Chapter 149 15/10/15 3.066
Chapter 148 15/10/15 3.049
Chapter 147 15/10/15 3.065
Chapter 146 15/10/15 3.055
Chapter 145 15/10/15 3.053
Chapter 144 15/10/15 3.090
Chapter 143 15/10/15 3.059
Chapter 142 15/10/15 3.063
Chapter 141 15/10/15 3.048
Chapter 140 15/10/15 3.056
Chapter 139 15/10/15 3.056
Chapter 138 15/10/15 3.058
Chapter 137 15/10/15 3.073
Chapter 136 15/10/15 3.067
Chapter 135 15/10/15 3.068
Chapter 134 15/10/15 3.077
Chapter 133 15/10/15 3.067
Chapter 132 15/10/15 3.052
Chapter 131 15/10/15 3.049
Chapter 130 15/10/15 3.053
Chapter 129 15/10/15 3.066
Chapter 128 15/10/15 3.047
Chapter 127 15/10/15 3.051
Chapter 126 15/10/15 3.059
Chapter 125 15/10/15 3.074
Chapter 124 15/10/15 3.060
Chapter 123 15/10/15 3.054
Chapter 122 15/10/15 3.062
Chapter 121 15/10/15 3.063
Chapter 120 15/10/15 3.065
Chapter 119 15/10/15 3.058
Chapter 118 15/10/15 3.055
Chapter 117 15/10/15 3.061
Chapter 116 15/10/15 3.068
Chapter 115 15/10/15 3.076
Chapter 114 15/10/15 3.073
Chapter 113 15/10/15 3.069
Chapter 112 15/10/15 3.070
Chapter 111 15/10/15 3.063
Chapter 110 15/10/15 3.075
Chapter 109 15/10/15 3.062
Chapter 108 15/10/15 3.076
Chapter 107 15/10/15 3.072
Chapter 106 15/10/15 3.056
Chapter 105 15/10/15 3.067
Chapter 103 15/10/15 3.064
Chapter 102 15/10/15 3.108
Chapter 101 15/10/15 3.065
Chapter 100 15/10/15 3.094
Chapter 99 15/10/15 3.064
Chapter 98 15/10/15 3.056
Chapter 97 15/10/15 3.066
Chapter 96 15/10/15 3.077
Chapter 95 15/10/15 3.072
Chapter 94 15/10/15 3.057
Chapter 93 15/10/15 3.060
Chapter 92 15/10/15 3.063
Chapter 91 15/10/15 3.065
Chapter 90 15/10/15 3.079
Chapter 89 15/10/15 3.073
Chapter 88 15/10/15 3.083
Chapter 87 15/10/15 3.067
Chapter 86 15/10/15 3.073
Chapter 85 15/10/15 3.076
Chapter 84 15/10/15 3.072
Chapter 83 15/10/15 3.073
Chapter 82 15/10/15 3.070
Chapter 81 15/10/15 3.088
Chapter 80 15/10/15 3.090
Chapter 79 15/10/15 3.077
Chapter 78 15/10/15 3.082
Chapter 77 15/10/15 3.100
Chapter 76 15/10/15 3.072
Chapter 75 15/10/15 3.075
Chapter 74 15/10/15 3.082
Chapter 73 15/10/15 3.074
Chapter 72 15/10/15 3.092
Chapter 71 15/10/15 3.084
Chapter 70 15/10/15 3.088
Chapter 69 15/10/15 3.062
Chapter 68 15/10/15 3.066
Chapter 67 15/10/15 3.065
Chapter 66 15/10/15 3.057
Chapter 65 15/10/15 3.067
Chapter 64 15/10/15 3.064
Chapter 63 15/10/15 3.059
Chapter 62 15/10/15 3.064
Chapter 61 15/10/15 3.073
Chapter 60 15/10/15 3.060
Chapter 59 15/10/15 3.059
Chapter 58 15/10/15 3.066
Chapter 57 15/10/15 3.068
Chapter 56 15/10/15 3.097
Chapter 55 15/10/15 3.088
Chapter 54 15/10/15 3.077
Chapter 53 15/10/15 3.063
Chapter 52 15/10/15 3.078
Chapter 51 15/10/15 3.082
Chapter 50 15/10/15 3.098
Chapter 49 15/10/15 3.070
Chapter 48 15/10/15 3.076
Chapter 47 15/10/15 3.103
Chapter 46 15/10/15 3.083
Chapter 45 15/10/15 3.079
Chapter 44 15/10/15 3.065
Chapter 43 15/10/15 3.082
Chapter 42 15/10/15 3.093
Chapter 41 15/10/15 3.084
Chapter 40 15/10/15 3.084
Chapter 39 15/10/15 3.049
Chapter 38 15/10/15 3.057
Chapter 37 15/10/15 3.055
Chapter 36 15/10/15 3.053
Chapter 35 15/10/15 3.079
Chapter 34 15/10/15 3.067
Chapter 33 15/10/15 3.064
Chapter 32 15/10/15 3.059
Chapter 31 15/10/15 3.055
Chapter 30 15/10/15 3.067
Chapter 29 15/10/15 3.075
Chapter 28 15/10/15 3.086
Chapter 27 15/10/15 3.069
Chapter 26 15/10/15 3.078
Chapter 25 15/10/15 3.083
Chapter 24 15/10/15 3.074
Chapter 23 15/10/15 3.068
Chapter 22 15/10/15 3.083
Chapter 21 15/10/15 3.082
Chapter 20 15/10/15 3.096
Chapter 19 15/10/15 3.081
Chapter 18 15/10/15 3.090
Chapter 17 15/10/15 3.105
Chapter 16 15/10/15 3.131
Chapter 15 15/10/15 3.099
Chapter 14 15/10/15 3.085
Chapter 13 15/10/15 3.090
Chapter 12 15/10/15 3.086
Chapter 11 15/10/15 3.089
Chapter 10 15/10/15 3.089
Chapter 9 15/10/15 3.091
Chapter 8 15/10/15 3.093
Chapter 7 15/10/15 3.101
Chapter 6 15/10/15 3.092
Chapter 5 15/10/15 3.115
Chapter 4 15/10/15 3.115
Chapter 3 15/10/15 3.117
Chapter 2 15/10/15 3.133
Chapter 1 15/10/15 3.605
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch