Thị Trấn Tình Yêu

Thị Trấn Tình Yêu
Lượt xem: 16.312
Thị Trấn Tình Yêu Xếp hạng: 5/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 261.5 25/09/15 3.153
Chapter 261 25/09/15 3.126
Chapter 260 25/09/15 3.098
Chapter 259 25/09/15 3.057
Chapter 258 25/09/15 3.048
Chapter 257 25/09/15 3.051
Chapter 256 25/09/15 3.051
Chapter 255 25/09/15 3.060
Chapter 254 25/09/15 3.068
Chapter 253 25/09/15 3.047
Chapter 252 25/09/15 3.042
Chapter 251 25/09/15 3.042
Chapter 250 25/09/15 3.054
Chapter 249 25/09/15 3.044
Chapter 248 25/09/15 3.041
Chapter 247 25/09/15 3.045
Chapter 246 25/09/15 3.048
Chapter 245 25/09/15 3.043
Chapter 244 25/09/15 3.037
Chapter 243 25/09/15 3.037
Chapter 242 25/09/15 3.051
Chapter 241 25/09/15 3.039
Chapter 240 25/09/15 3.049
Chapter 239 25/09/15 3.044
Chapter 238 25/09/15 3.052
Chapter 237 25/09/15 3.053
Chapter 236 25/09/15 3.040
Chapter 235 25/09/15 3.055
Chapter 234 25/09/15 3.053
Chapter 233 25/09/15 3.048
Chapter 232 25/09/15 3.041
Chapter 231 25/09/15 3.049
Chapter 230 25/09/15 3.059
Chapter 229 25/09/15 3.054
Chapter 228 25/09/15 3.066
Chapter 227 25/09/15 3.055
Chapter 226 25/09/15 3.047
Chapter 225 25/09/15 3.043
Chapter 224 25/09/15 3.045
Chapter 223 25/09/15 3.050
Chapter 222 25/09/15 3.052
Chapter 221 25/09/15 3.051
Chapter 220 25/09/15 3.050
Chapter 219 25/09/15 3.046
Chapter 218 25/09/15 3.054
Chapter 217 25/09/15 3.054
Chapter 216 25/09/15 3.051
Chapter 215 25/09/15 3.054
Chapter 214 25/09/15 3.047
Chapter 213 25/09/15 3.050
Chapter 212 25/09/15 3.053
Chapter 211 25/09/15 3.051
Chapter 210 25/09/15 3.060
Chapter 209 25/09/15 3.055
Chapter 208 25/09/15 3.052
Chapter 207 25/09/15 3.043
Chapter 206 25/09/15 3.060
Chapter 205 25/09/15 3.056
Chapter 204 25/09/15 3.059
Chapter 203 25/09/15 3.059
Chapter 202 25/09/15 3.068
Chapter 201 25/09/15 3.068
Chapter 200 25/09/15 3.070
Chapter 199 25/09/15 3.047
Chapter 198 25/09/15 3.053
Chapter 197 25/09/15 3.045
Chapter 196 25/09/15 3.052
Chapter 195 25/09/15 3.049
Chapter 194 25/09/15 3.046
Chapter 193 25/09/15 3.052
Chapter 192 25/09/15 3.049
Chapter 191 25/09/15 3.064
Chapter 190 25/09/15 3.055
Chapter 189 25/09/15 3.049
Chapter 188 25/09/15 3.057
Chapter 187 25/09/15 3.049
Chapter 186 25/09/15 3.056
Chapter 185 25/09/15 3.050
Chapter 184 25/09/15 3.047
Chapter 183 25/09/15 3.044
Chapter 182 25/09/15 3.054
Chapter 181 25/09/15 3.041
Chapter 180 25/09/15 3.054
Chapter 179 25/09/15 3.044
Chapter 178 25/09/15 3.066
Chapter 177 25/09/15 3.046
Chapter 176 25/09/15 3.057
Chapter 175 25/09/15 3.053
Chapter 174 25/09/15 3.055
Chapter 173 25/09/15 3.051
Chapter 172 25/09/15 3.052
Chapter 171 25/09/15 3.055
Chapter 170 25/09/15 3.050
Chapter 169 25/09/15 3.055
Chapter 168 25/09/15 3.071
Chapter 167 25/09/15 3.054
Chapter 166 25/09/15 3.051
Chapter 165 25/09/15 3.046
Chapter 164 25/09/15 3.049
Chapter 163 25/09/15 3.049
Chapter 162 25/09/15 3.053
Chapter 161 25/09/15 3.054
Chapter 160 25/09/15 3.046
Chapter 159 25/09/15 3.042
Chapter 158 25/09/15 3.044
Chapter 157 25/09/15 3.054
Chapter 156 25/09/15 3.051
Chapter 155 25/09/15 3.103
Chapter 154 25/09/15 3.046
Chapter 153 25/09/15 3.046
Chapter 152 25/09/15 3.046
Chapter 151 25/09/15 3.047
Chapter 150 25/09/15 3.061
Chapter 149 25/09/15 3.050
Chapter 148 25/09/15 3.056
Chapter 147 25/09/15 3.053
Chapter 146 25/09/15 3.054
Chapter 145 25/09/15 3.043
Chapter 144 25/09/15 3.055
Chapter 143 25/09/15 3.052
Chapter 142 25/09/15 3.058
Chapter 141 25/09/15 3.052
Chapter 140 25/09/15 3.067
Chapter 139 25/09/15 3.055
Chapter 138 25/09/15 3.054
Chapter 137 25/09/15 3.044
Chapter 136 25/09/15 3.048
Chapter 135 25/09/15 3.047
Chapter 134 25/09/15 3.049
Chapter 133 25/09/15 3.045
Chapter 132 25/09/15 3.055
Chapter 131 25/09/15 3.050
Chapter 130 25/09/15 3.046
Chapter 129 25/09/15 3.041
Chapter 128 25/09/15 3.046
Chapter 127 25/09/15 3.071
Chapter 126 25/09/15 3.071
Chapter 125 25/09/15 3.065
Chapter 124 25/09/15 3.040
Chapter 123 25/09/15 3.061
Chapter 122 25/09/15 3.041
Chapter 121 25/09/15 3.053
Chapter 120 25/09/15 3.057
Chapter 119 25/09/15 3.052
Chapter 118 25/09/15 3.044
Chapter 117 25/09/15 3.041
Chapter 116 25/09/15 3.038
Chapter 115 25/09/15 3.042
Chapter 114 25/09/15 3.054
Chapter 113 25/09/15 3.039
Chapter 112 25/09/15 3.044
Chapter 111 25/09/15 3.045
Chapter 110 25/09/15 3.046
Chapter 109 25/09/15 3.044
Chapter 108 25/09/15 3.035
Chapter 107 25/09/15 3.034
Chapter 106 25/09/15 3.043
Chapter 105 25/09/15 3.042
Chapter 104 25/09/15 3.040
Chapter 103 25/09/15 3.039
Chapter 102 25/09/15 3.049
Chapter 101 25/09/15 3.066
Chapter 100 25/09/15 3.071
Chapter 99 25/09/15 3.042
Chapter 98 25/09/15 3.042
Chapter 97 25/09/15 3.035
Chapter 96 25/09/15 3.049
Chapter 95 25/09/15 3.045
Chapter 94 25/09/15 3.037
Chapter 93 25/09/15 3.037
Chapter 92 25/09/15 3.032
Chapter 91 25/09/15 3.033
Chapter 90 25/09/15 3.043
Chapter 89 25/09/15 3.037
Chapter 88 25/09/15 3.036
Chapter 87 25/09/15 3.061
Chapter 86 25/09/15 3.039
Chapter 85 25/09/15 3.040
Chapter 84 25/09/15 3.035
Chapter 83 25/09/15 3.042
Chapter 82 25/09/15 3.049
Chapter 81 25/09/15 3.043
Chapter 80 25/09/15 3.043
Chapter 79 25/09/15 3.048
Chapter 78 25/09/15 3.044
Chapter 77 25/09/15 3.037
Chapter 76 25/09/15 3.040
Chapter 75 25/09/15 3.044
Chapter 74 25/09/15 3.049
Chapter 73 25/09/15 3.043
Chapter 72 25/09/15 3.041
Chapter 71 25/09/15 3.044
Chapter 70 25/09/15 3.049
Chapter 69 25/09/15 3.039
Chapter 68 25/09/15 3.041
Chapter 67 25/09/15 3.040
Chapter 66 25/09/15 3.039
Chapter 65 25/09/15 3.042
Chapter 64 25/09/15 3.032
Chapter 63 25/09/15 3.040
Chapter 62 25/09/15 3.064
Chapter 61 25/09/15 3.048
Chapter 60 25/09/15 3.046
Chapter 59 25/09/15 3.051
Chapter 58 25/09/15 3.043
Chapter 57 25/09/15 3.041
Chapter 56 25/09/15 3.044
Chapter 55 25/09/15 3.046
Chapter 54 25/09/15 3.044
Chapter 53 25/09/15 3.042
Chapter 52 25/09/15 3.054
Chapter 51 25/09/15 3.038
Chapter 50 25/09/15 3.045
Chapter 49 25/09/15 3.033
Chapter 48 25/09/15 3.045
Chapter 47 25/09/15 3.028
Chapter 46 25/09/15 3.040
Chapter 45 25/09/15 3.033
Chapter 44 25/09/15 3.034
Chapter 43 25/09/15 3.035
Chapter 42 25/09/15 3.040
Chapter 41 25/09/15 3.039
Chapter 40 25/09/15 3.035
Chapter 39 25/09/15 3.033
Chapter 38 25/09/15 3.038
Chapter 37 25/09/15 3.034
Chapter 36 25/09/15 3.035
Chapter 35 25/09/15 3.042
Chapter 34 25/09/15 3.036
Chapter 33 25/09/15 3.039
Chapter 32 25/09/15 3.046
Chapter 31 25/09/15 3.041
Chapter 30 25/09/15 3.045
Chapter 29 25/09/15 3.046
Chapter 28 25/09/15 3.036
Chapter 27 25/09/15 3.034
Chapter 26 25/09/15 3.043
Chapter 25 25/09/15 3.039
Chapter 24 25/09/15 3.039
Chapter 23 25/09/15 3.040
Chapter 22 25/09/15 3.040
Chapter 21 25/09/15 3.043
Chapter 20 25/09/15 3.042
Chapter 19 25/09/15 3.042
Chapter 18 25/09/15 3.039
Chapter 17 25/09/15 3.040
Chapter 16 25/09/15 3.047
Chapter 15 25/09/15 3.046
Chapter 14 25/09/15 3.042
Chapter 13 25/09/15 3.045
Chapter 12 25/09/15 3.051
Chapter 11 25/09/15 3.063
Chapter 10 25/09/15 3.080
Chapter 9 25/09/15 3.071
Chapter 8 25/09/15 3.092
Chapter 7 25/09/15 3.086
Chapter 6 25/09/15 3.086
Chapter 5 25/09/15 3.088
Chapter 4 25/09/15 3.088
Chapter 3 25/09/15 3.112
Chapter 2 25/09/15 3.138
Chapter 1 25/09/15 3.220
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch