Thị Trấn Tình Yêu

Thị Trấn Tình Yêu
Lượt xem: 17.397
Thị Trấn Tình Yêu Xếp hạng: 5/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 261.5 25/09/15 3.161
Chapter 261 25/09/15 3.133
Chapter 260 25/09/15 3.104
Chapter 259 25/09/15 3.061
Chapter 258 25/09/15 3.051
Chapter 257 25/09/15 3.057
Chapter 256 25/09/15 3.055
Chapter 255 25/09/15 3.064
Chapter 254 25/09/15 3.070
Chapter 253 25/09/15 3.048
Chapter 252 25/09/15 3.044
Chapter 251 25/09/15 3.043
Chapter 250 25/09/15 3.055
Chapter 249 25/09/15 3.045
Chapter 248 25/09/15 3.042
Chapter 247 25/09/15 3.046
Chapter 246 25/09/15 3.051
Chapter 245 25/09/15 3.045
Chapter 244 25/09/15 3.039
Chapter 243 25/09/15 3.039
Chapter 242 25/09/15 3.053
Chapter 241 25/09/15 3.041
Chapter 240 25/09/15 3.052
Chapter 239 25/09/15 3.046
Chapter 238 25/09/15 3.054
Chapter 237 25/09/15 3.057
Chapter 236 25/09/15 3.042
Chapter 235 25/09/15 3.059
Chapter 234 25/09/15 3.058
Chapter 233 25/09/15 3.053
Chapter 232 25/09/15 3.044
Chapter 231 25/09/15 3.053
Chapter 230 25/09/15 3.063
Chapter 229 25/09/15 3.057
Chapter 228 25/09/15 3.069
Chapter 227 25/09/15 3.059
Chapter 226 25/09/15 3.050
Chapter 225 25/09/15 3.046
Chapter 224 25/09/15 3.048
Chapter 223 25/09/15 3.055
Chapter 222 25/09/15 3.055
Chapter 221 25/09/15 3.054
Chapter 220 25/09/15 3.055
Chapter 219 25/09/15 3.051
Chapter 218 25/09/15 3.058
Chapter 217 25/09/15 3.058
Chapter 216 25/09/15 3.054
Chapter 215 25/09/15 3.058
Chapter 214 25/09/15 3.049
Chapter 213 25/09/15 3.054
Chapter 212 25/09/15 3.056
Chapter 211 25/09/15 3.056
Chapter 210 25/09/15 3.064
Chapter 209 25/09/15 3.057
Chapter 208 25/09/15 3.055
Chapter 207 25/09/15 3.045
Chapter 206 25/09/15 3.064
Chapter 205 25/09/15 3.063
Chapter 204 25/09/15 3.064
Chapter 203 25/09/15 3.064
Chapter 202 25/09/15 3.073
Chapter 201 25/09/15 3.073
Chapter 200 25/09/15 3.077
Chapter 199 25/09/15 3.050
Chapter 198 25/09/15 3.058
Chapter 197 25/09/15 3.048
Chapter 196 25/09/15 3.055
Chapter 195 25/09/15 3.054
Chapter 194 25/09/15 3.049
Chapter 193 25/09/15 3.055
Chapter 192 25/09/15 3.052
Chapter 191 25/09/15 3.067
Chapter 190 25/09/15 3.059
Chapter 189 25/09/15 3.053
Chapter 188 25/09/15 3.061
Chapter 187 25/09/15 3.053
Chapter 186 25/09/15 3.061
Chapter 185 25/09/15 3.054
Chapter 184 25/09/15 3.052
Chapter 183 25/09/15 3.047
Chapter 182 25/09/15 3.057
Chapter 181 25/09/15 3.044
Chapter 180 25/09/15 3.059
Chapter 179 25/09/15 3.047
Chapter 178 25/09/15 3.070
Chapter 177 25/09/15 3.049
Chapter 176 25/09/15 3.061
Chapter 175 25/09/15 3.056
Chapter 174 25/09/15 3.058
Chapter 173 25/09/15 3.055
Chapter 172 25/09/15 3.056
Chapter 171 25/09/15 3.059
Chapter 170 25/09/15 3.052
Chapter 169 25/09/15 3.057
Chapter 168 25/09/15 3.075
Chapter 167 25/09/15 3.056
Chapter 166 25/09/15 3.053
Chapter 165 25/09/15 3.049
Chapter 164 25/09/15 3.051
Chapter 163 25/09/15 3.051
Chapter 162 25/09/15 3.055
Chapter 161 25/09/15 3.057
Chapter 160 25/09/15 3.048
Chapter 159 25/09/15 3.044
Chapter 158 25/09/15 3.046
Chapter 157 25/09/15 3.059
Chapter 156 25/09/15 3.054
Chapter 155 25/09/15 3.108
Chapter 154 25/09/15 3.048
Chapter 153 25/09/15 3.048
Chapter 152 25/09/15 3.048
Chapter 151 25/09/15 3.049
Chapter 150 25/09/15 3.066
Chapter 149 25/09/15 3.053
Chapter 148 25/09/15 3.058
Chapter 147 25/09/15 3.056
Chapter 146 25/09/15 3.056
Chapter 145 25/09/15 3.045
Chapter 144 25/09/15 3.057
Chapter 143 25/09/15 3.054
Chapter 142 25/09/15 3.060
Chapter 141 25/09/15 3.054
Chapter 140 25/09/15 3.070
Chapter 139 25/09/15 3.058
Chapter 138 25/09/15 3.056
Chapter 137 25/09/15 3.046
Chapter 136 25/09/15 3.052
Chapter 135 25/09/15 3.049
Chapter 134 25/09/15 3.051
Chapter 133 25/09/15 3.049
Chapter 132 25/09/15 3.061
Chapter 131 25/09/15 3.054
Chapter 130 25/09/15 3.049
Chapter 129 25/09/15 3.044
Chapter 128 25/09/15 3.049
Chapter 127 25/09/15 3.075
Chapter 126 25/09/15 3.075
Chapter 125 25/09/15 3.067
Chapter 124 25/09/15 3.043
Chapter 123 25/09/15 3.066
Chapter 122 25/09/15 3.044
Chapter 121 25/09/15 3.057
Chapter 120 25/09/15 3.061
Chapter 119 25/09/15 3.057
Chapter 118 25/09/15 3.048
Chapter 117 25/09/15 3.045
Chapter 116 25/09/15 3.041
Chapter 115 25/09/15 3.047
Chapter 114 25/09/15 3.058
Chapter 113 25/09/15 3.042
Chapter 112 25/09/15 3.048
Chapter 111 25/09/15 3.050
Chapter 110 25/09/15 3.052
Chapter 109 25/09/15 3.048
Chapter 108 25/09/15 3.042
Chapter 107 25/09/15 3.042
Chapter 106 25/09/15 3.049
Chapter 105 25/09/15 3.045
Chapter 104 25/09/15 3.043
Chapter 103 25/09/15 3.042
Chapter 102 25/09/15 3.053
Chapter 101 25/09/15 3.073
Chapter 100 25/09/15 3.076
Chapter 99 25/09/15 3.046
Chapter 98 25/09/15 3.045
Chapter 97 25/09/15 3.040
Chapter 96 25/09/15 3.052
Chapter 95 25/09/15 3.048
Chapter 94 25/09/15 3.040
Chapter 93 25/09/15 3.041
Chapter 92 25/09/15 3.035
Chapter 91 25/09/15 3.037
Chapter 90 25/09/15 3.047
Chapter 89 25/09/15 3.040
Chapter 88 25/09/15 3.040
Chapter 87 25/09/15 3.065
Chapter 86 25/09/15 3.044
Chapter 85 25/09/15 3.045
Chapter 84 25/09/15 3.039
Chapter 83 25/09/15 3.045
Chapter 82 25/09/15 3.054
Chapter 81 25/09/15 3.047
Chapter 80 25/09/15 3.049
Chapter 79 25/09/15 3.054
Chapter 78 25/09/15 3.050
Chapter 77 25/09/15 3.041
Chapter 76 25/09/15 3.048
Chapter 75 25/09/15 3.050
Chapter 74 25/09/15 3.055
Chapter 73 25/09/15 3.050
Chapter 72 25/09/15 3.048
Chapter 71 25/09/15 3.053
Chapter 70 25/09/15 3.057
Chapter 69 25/09/15 3.044
Chapter 68 25/09/15 3.046
Chapter 67 25/09/15 3.046
Chapter 66 25/09/15 3.045
Chapter 65 25/09/15 3.047
Chapter 64 25/09/15 3.036
Chapter 63 25/09/15 3.044
Chapter 62 25/09/15 3.070
Chapter 61 25/09/15 3.055
Chapter 60 25/09/15 3.050
Chapter 59 25/09/15 3.056
Chapter 58 25/09/15 3.047
Chapter 57 25/09/15 3.045
Chapter 56 25/09/15 3.052
Chapter 55 25/09/15 3.051
Chapter 54 25/09/15 3.050
Chapter 53 25/09/15 3.046
Chapter 52 25/09/15 3.058
Chapter 51 25/09/15 3.042
Chapter 50 25/09/15 3.050
Chapter 49 25/09/15 3.037
Chapter 48 25/09/15 3.049
Chapter 47 25/09/15 3.033
Chapter 46 25/09/15 3.046
Chapter 45 25/09/15 3.038
Chapter 44 25/09/15 3.039
Chapter 43 25/09/15 3.040
Chapter 42 25/09/15 3.046
Chapter 41 25/09/15 3.044
Chapter 40 25/09/15 3.040
Chapter 39 25/09/15 3.038
Chapter 38 25/09/15 3.043
Chapter 37 25/09/15 3.039
Chapter 36 25/09/15 3.040
Chapter 35 25/09/15 3.048
Chapter 34 25/09/15 3.041
Chapter 33 25/09/15 3.044
Chapter 32 25/09/15 3.051
Chapter 31 25/09/15 3.047
Chapter 30 25/09/15 3.051
Chapter 29 25/09/15 3.051
Chapter 28 25/09/15 3.041
Chapter 27 25/09/15 3.039
Chapter 26 25/09/15 3.048
Chapter 25 25/09/15 3.044
Chapter 24 25/09/15 3.044
Chapter 23 25/09/15 3.045
Chapter 22 25/09/15 3.045
Chapter 21 25/09/15 3.048
Chapter 20 25/09/15 3.047
Chapter 19 25/09/15 3.047
Chapter 18 25/09/15 3.044
Chapter 17 25/09/15 3.045
Chapter 16 25/09/15 3.053
Chapter 15 25/09/15 3.051
Chapter 14 25/09/15 3.047
Chapter 13 25/09/15 3.050
Chapter 12 25/09/15 3.057
Chapter 11 25/09/15 3.069
Chapter 10 25/09/15 3.086
Chapter 9 25/09/15 3.076
Chapter 8 25/09/15 3.098
Chapter 7 25/09/15 3.091
Chapter 6 25/09/15 3.092
Chapter 5 25/09/15 3.097
Chapter 4 25/09/15 3.094
Chapter 3 25/09/15 3.119
Chapter 2 25/09/15 3.144
Chapter 1 25/09/15 3.234
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch