Thị Trấn Tình Yêu

Thị Trấn Tình Yêu
Lượt xem: 19.321
Thị Trấn Tình Yêu Xếp hạng: 5/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 261.5 25/09/15 3.175
Chapter 261 25/09/15 3.152
Chapter 260 25/09/15 3.117
Chapter 259 25/09/15 3.070
Chapter 258 25/09/15 3.059
Chapter 257 25/09/15 3.066
Chapter 256 25/09/15 3.068
Chapter 255 25/09/15 3.072
Chapter 254 25/09/15 3.075
Chapter 253 25/09/15 3.054
Chapter 252 25/09/15 3.051
Chapter 251 25/09/15 3.049
Chapter 250 25/09/15 3.065
Chapter 249 25/09/15 3.050
Chapter 248 25/09/15 3.047
Chapter 247 25/09/15 3.053
Chapter 246 25/09/15 3.058
Chapter 245 25/09/15 3.053
Chapter 244 25/09/15 3.047
Chapter 243 25/09/15 3.049
Chapter 242 25/09/15 3.062
Chapter 241 25/09/15 3.048
Chapter 240 25/09/15 3.064
Chapter 239 25/09/15 3.054
Chapter 238 25/09/15 3.063
Chapter 237 25/09/15 3.068
Chapter 236 25/09/15 3.051
Chapter 235 25/09/15 3.071
Chapter 234 25/09/15 3.066
Chapter 233 25/09/15 3.059
Chapter 232 25/09/15 3.051
Chapter 231 25/09/15 3.059
Chapter 230 25/09/15 3.074
Chapter 229 25/09/15 3.069
Chapter 228 25/09/15 3.079
Chapter 227 25/09/15 3.067
Chapter 226 25/09/15 3.060
Chapter 225 25/09/15 3.056
Chapter 224 25/09/15 3.057
Chapter 223 25/09/15 3.064
Chapter 222 25/09/15 3.063
Chapter 221 25/09/15 3.062
Chapter 220 25/09/15 3.066
Chapter 219 25/09/15 3.061
Chapter 218 25/09/15 3.068
Chapter 217 25/09/15 3.066
Chapter 216 25/09/15 3.064
Chapter 215 25/09/15 3.070
Chapter 214 25/09/15 3.057
Chapter 213 25/09/15 3.065
Chapter 212 25/09/15 3.067
Chapter 211 25/09/15 3.067
Chapter 210 25/09/15 3.075
Chapter 209 25/09/15 3.066
Chapter 208 25/09/15 3.062
Chapter 207 25/09/15 3.051
Chapter 206 25/09/15 3.074
Chapter 205 25/09/15 3.074
Chapter 204 25/09/15 3.077
Chapter 203 25/09/15 3.074
Chapter 202 25/09/15 3.084
Chapter 201 25/09/15 3.083
Chapter 200 25/09/15 3.088
Chapter 199 25/09/15 3.060
Chapter 198 25/09/15 3.067
Chapter 197 25/09/15 3.057
Chapter 196 25/09/15 3.065
Chapter 195 25/09/15 3.065
Chapter 194 25/09/15 3.059
Chapter 193 25/09/15 3.067
Chapter 192 25/09/15 3.062
Chapter 191 25/09/15 3.078
Chapter 190 25/09/15 3.070
Chapter 189 25/09/15 3.063
Chapter 188 25/09/15 3.069
Chapter 187 25/09/15 3.061
Chapter 186 25/09/15 3.070
Chapter 185 25/09/15 3.065
Chapter 184 25/09/15 3.063
Chapter 183 25/09/15 3.054
Chapter 182 25/09/15 3.064
Chapter 181 25/09/15 3.051
Chapter 180 25/09/15 3.067
Chapter 179 25/09/15 3.055
Chapter 178 25/09/15 3.080
Chapter 177 25/09/15 3.059
Chapter 176 25/09/15 3.069
Chapter 175 25/09/15 3.066
Chapter 174 25/09/15 3.070
Chapter 173 25/09/15 3.065
Chapter 172 25/09/15 3.065
Chapter 171 25/09/15 3.067
Chapter 170 25/09/15 3.059
Chapter 169 25/09/15 3.064
Chapter 168 25/09/15 3.084
Chapter 167 25/09/15 3.063
Chapter 166 25/09/15 3.061
Chapter 165 25/09/15 3.056
Chapter 164 25/09/15 3.061
Chapter 163 25/09/15 3.058
Chapter 162 25/09/15 3.063
Chapter 161 25/09/15 3.063
Chapter 160 25/09/15 3.055
Chapter 159 25/09/15 3.050
Chapter 158 25/09/15 3.052
Chapter 157 25/09/15 3.065
Chapter 156 25/09/15 3.058
Chapter 155 25/09/15 3.115
Chapter 154 25/09/15 3.055
Chapter 153 25/09/15 3.056
Chapter 152 25/09/15 3.056
Chapter 151 25/09/15 3.058
Chapter 150 25/09/15 3.075
Chapter 149 25/09/15 3.068
Chapter 148 25/09/15 3.064
Chapter 147 25/09/15 3.062
Chapter 146 25/09/15 3.063
Chapter 145 25/09/15 3.052
Chapter 144 25/09/15 3.063
Chapter 143 25/09/15 3.060
Chapter 142 25/09/15 3.069
Chapter 141 25/09/15 3.059
Chapter 140 25/09/15 3.077
Chapter 139 25/09/15 3.065
Chapter 138 25/09/15 3.065
Chapter 137 25/09/15 3.055
Chapter 136 25/09/15 3.059
Chapter 135 25/09/15 3.057
Chapter 134 25/09/15 3.057
Chapter 133 25/09/15 3.056
Chapter 132 25/09/15 3.069
Chapter 131 25/09/15 3.062
Chapter 130 25/09/15 3.056
Chapter 129 25/09/15 3.050
Chapter 128 25/09/15 3.056
Chapter 127 25/09/15 3.080
Chapter 126 25/09/15 3.084
Chapter 125 25/09/15 3.077
Chapter 124 25/09/15 3.048
Chapter 123 25/09/15 3.073
Chapter 122 25/09/15 3.051
Chapter 121 25/09/15 3.063
Chapter 120 25/09/15 3.069
Chapter 119 25/09/15 3.064
Chapter 118 25/09/15 3.055
Chapter 117 25/09/15 3.051
Chapter 116 25/09/15 3.046
Chapter 115 25/09/15 3.052
Chapter 114 25/09/15 3.064
Chapter 113 25/09/15 3.047
Chapter 112 25/09/15 3.054
Chapter 111 25/09/15 3.056
Chapter 110 25/09/15 3.058
Chapter 109 25/09/15 3.055
Chapter 108 25/09/15 3.051
Chapter 107 25/09/15 3.051
Chapter 106 25/09/15 3.057
Chapter 105 25/09/15 3.050
Chapter 104 25/09/15 3.047
Chapter 103 25/09/15 3.046
Chapter 102 25/09/15 3.061
Chapter 101 25/09/15 3.076
Chapter 100 25/09/15 3.083
Chapter 99 25/09/15 3.048
Chapter 98 25/09/15 3.046
Chapter 97 25/09/15 3.043
Chapter 96 25/09/15 3.054
Chapter 95 25/09/15 3.053
Chapter 94 25/09/15 3.044
Chapter 93 25/09/15 3.046
Chapter 92 25/09/15 3.040
Chapter 91 25/09/15 3.042
Chapter 90 25/09/15 3.051
Chapter 89 25/09/15 3.042
Chapter 88 25/09/15 3.042
Chapter 87 25/09/15 3.068
Chapter 86 25/09/15 3.046
Chapter 85 25/09/15 3.048
Chapter 84 25/09/15 3.042
Chapter 83 25/09/15 3.048
Chapter 82 25/09/15 3.057
Chapter 81 25/09/15 3.050
Chapter 80 25/09/15 3.051
Chapter 79 25/09/15 3.056
Chapter 78 25/09/15 3.052
Chapter 77 25/09/15 3.044
Chapter 76 25/09/15 3.053
Chapter 75 25/09/15 3.055
Chapter 74 25/09/15 3.061
Chapter 73 25/09/15 3.056
Chapter 72 25/09/15 3.052
Chapter 71 25/09/15 3.058
Chapter 70 25/09/15 3.063
Chapter 69 25/09/15 3.047
Chapter 68 25/09/15 3.051
Chapter 67 25/09/15 3.049
Chapter 66 25/09/15 3.050
Chapter 65 25/09/15 3.054
Chapter 64 25/09/15 3.040
Chapter 63 25/09/15 3.049
Chapter 62 25/09/15 3.076
Chapter 61 25/09/15 3.060
Chapter 60 25/09/15 3.054
Chapter 59 25/09/15 3.064
Chapter 58 25/09/15 3.052
Chapter 57 25/09/15 3.049
Chapter 56 25/09/15 3.056
Chapter 55 25/09/15 3.057
Chapter 54 25/09/15 3.053
Chapter 53 25/09/15 3.050
Chapter 52 25/09/15 3.062
Chapter 51 25/09/15 3.048
Chapter 50 25/09/15 3.056
Chapter 49 25/09/15 3.041
Chapter 48 25/09/15 3.054
Chapter 47 25/09/15 3.036
Chapter 46 25/09/15 3.050
Chapter 45 25/09/15 3.043
Chapter 44 25/09/15 3.044
Chapter 43 25/09/15 3.042
Chapter 42 25/09/15 3.051
Chapter 41 25/09/15 3.049
Chapter 40 25/09/15 3.046
Chapter 39 25/09/15 3.045
Chapter 38 25/09/15 3.049
Chapter 37 25/09/15 3.043
Chapter 36 25/09/15 3.047
Chapter 35 25/09/15 3.055
Chapter 34 25/09/15 3.047
Chapter 33 25/09/15 3.050
Chapter 32 25/09/15 3.059
Chapter 31 25/09/15 3.052
Chapter 30 25/09/15 3.059
Chapter 29 25/09/15 3.059
Chapter 28 25/09/15 3.046
Chapter 27 25/09/15 3.045
Chapter 26 25/09/15 3.055
Chapter 25 25/09/15 3.050
Chapter 24 25/09/15 3.050
Chapter 23 25/09/15 3.050
Chapter 22 25/09/15 3.049
Chapter 21 25/09/15 3.052
Chapter 20 25/09/15 3.054
Chapter 19 25/09/15 3.052
Chapter 18 25/09/15 3.050
Chapter 17 25/09/15 3.050
Chapter 16 25/09/15 3.060
Chapter 15 25/09/15 3.057
Chapter 14 25/09/15 3.051
Chapter 13 25/09/15 3.055
Chapter 12 25/09/15 3.064
Chapter 11 25/09/15 3.084
Chapter 10 25/09/15 3.117
Chapter 9 25/09/15 3.084
Chapter 8 25/09/15 3.108
Chapter 7 25/09/15 3.098
Chapter 6 25/09/15 3.099
Chapter 5 25/09/15 3.105
Chapter 4 25/09/15 3.105
Chapter 3 25/09/15 3.132
Chapter 2 25/09/15 3.158
Chapter 1 25/09/15 3.263
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch