Thị Trấn Tình Yêu

Thị Trấn Tình Yêu
Thị Trấn Tình Yêu Xếp hạng: 5/5 - 3 Lượt đánh giá.
Nội dung

Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 261.5 25/09/15 3.194
Chapter 261 25/09/15 3.173
Chapter 260 25/09/15 3.133
Chapter 259 25/09/15 3.078
Chapter 258 25/09/15 3.068
Chapter 257 25/09/15 3.076
Chapter 256 25/09/15 3.076
Chapter 255 25/09/15 3.081
Chapter 254 25/09/15 3.083
Chapter 253 25/09/15 3.060
Chapter 252 25/09/15 3.058
Chapter 251 25/09/15 3.055
Chapter 250 25/09/15 3.070
Chapter 249 25/09/15 3.055
Chapter 248 25/09/15 3.055
Chapter 247 25/09/15 3.062
Chapter 246 25/09/15 3.065
Chapter 245 25/09/15 3.061
Chapter 244 25/09/15 3.054
Chapter 243 25/09/15 3.056
Chapter 242 25/09/15 3.069
Chapter 241 25/09/15 3.055
Chapter 240 25/09/15 3.070
Chapter 239 25/09/15 3.061
Chapter 238 25/09/15 3.069
Chapter 237 25/09/15 3.075
Chapter 236 25/09/15 3.056
Chapter 235 25/09/15 3.078
Chapter 234 25/09/15 3.072
Chapter 233 25/09/15 3.065
Chapter 232 25/09/15 3.057
Chapter 231 25/09/15 3.070
Chapter 230 25/09/15 3.083
Chapter 229 25/09/15 3.076
Chapter 228 25/09/15 3.087
Chapter 227 25/09/15 3.075
Chapter 226 25/09/15 3.067
Chapter 225 25/09/15 3.063
Chapter 224 25/09/15 3.066
Chapter 223 25/09/15 3.073
Chapter 222 25/09/15 3.072
Chapter 221 25/09/15 3.071
Chapter 220 25/09/15 3.074
Chapter 219 25/09/15 3.068
Chapter 218 25/09/15 3.074
Chapter 217 25/09/15 3.073
Chapter 216 25/09/15 3.070
Chapter 215 25/09/15 3.077
Chapter 214 25/09/15 3.065
Chapter 213 25/09/15 3.073
Chapter 212 25/09/15 3.074
Chapter 211 25/09/15 3.077
Chapter 210 25/09/15 3.085
Chapter 209 25/09/15 3.077
Chapter 208 25/09/15 3.077
Chapter 207 25/09/15 3.063
Chapter 206 25/09/15 3.086
Chapter 205 25/09/15 3.086
Chapter 204 25/09/15 3.090
Chapter 203 25/09/15 3.086
Chapter 202 25/09/15 3.095
Chapter 201 25/09/15 3.096
Chapter 200 25/09/15 3.102
Chapter 199 25/09/15 3.072
Chapter 198 25/09/15 3.076
Chapter 197 25/09/15 3.068
Chapter 196 25/09/15 3.076
Chapter 195 25/09/15 3.077
Chapter 194 25/09/15 3.068
Chapter 193 25/09/15 3.076
Chapter 192 25/09/15 3.071
Chapter 191 25/09/15 3.088
Chapter 190 25/09/15 3.083
Chapter 189 25/09/15 3.075
Chapter 188 25/09/15 3.083
Chapter 187 25/09/15 3.072
Chapter 186 25/09/15 3.081
Chapter 185 25/09/15 3.079
Chapter 184 25/09/15 3.073
Chapter 183 25/09/15 3.065
Chapter 182 25/09/15 3.076
Chapter 181 25/09/15 3.063
Chapter 180 25/09/15 3.079
Chapter 179 25/09/15 3.065
Chapter 178 25/09/15 3.091
Chapter 177 25/09/15 3.070
Chapter 176 25/09/15 3.081
Chapter 175 25/09/15 3.081
Chapter 174 25/09/15 3.083
Chapter 173 25/09/15 3.079
Chapter 172 25/09/15 3.077
Chapter 171 25/09/15 3.077
Chapter 170 25/09/15 3.066
Chapter 169 25/09/15 3.072
Chapter 168 25/09/15 3.092
Chapter 167 25/09/15 3.072
Chapter 166 25/09/15 3.068
Chapter 165 25/09/15 3.062
Chapter 164 25/09/15 3.069
Chapter 163 25/09/15 3.064
Chapter 162 25/09/15 3.070
Chapter 161 25/09/15 3.072
Chapter 160 25/09/15 3.060
Chapter 159 25/09/15 3.056
Chapter 158 25/09/15 3.058
Chapter 157 25/09/15 3.071
Chapter 156 25/09/15 3.063
Chapter 155 25/09/15 3.122
Chapter 154 25/09/15 3.060
Chapter 153 25/09/15 3.061
Chapter 152 25/09/15 3.062
Chapter 151 25/09/15 3.065
Chapter 150 25/09/15 3.082
Chapter 149 25/09/15 3.073
Chapter 148 25/09/15 3.070
Chapter 147 25/09/15 3.068
Chapter 146 25/09/15 3.070
Chapter 145 25/09/15 3.059
Chapter 144 25/09/15 3.069
Chapter 143 25/09/15 3.065
Chapter 142 25/09/15 3.072
Chapter 141 25/09/15 3.063
Chapter 140 25/09/15 3.081
Chapter 139 25/09/15 3.067
Chapter 138 25/09/15 3.067
Chapter 137 25/09/15 3.059
Chapter 136 25/09/15 3.063
Chapter 135 25/09/15 3.060
Chapter 134 25/09/15 3.059
Chapter 133 25/09/15 3.060
Chapter 132 25/09/15 3.075
Chapter 131 25/09/15 3.068
Chapter 130 25/09/15 3.059
Chapter 129 25/09/15 3.054
Chapter 128 25/09/15 3.058
Chapter 127 25/09/15 3.084
Chapter 126 25/09/15 3.088
Chapter 125 25/09/15 3.080
Chapter 124 25/09/15 3.052
Chapter 123 25/09/15 3.077
Chapter 122 25/09/15 3.053
Chapter 121 25/09/15 3.067
Chapter 120 25/09/15 3.072
Chapter 119 25/09/15 3.067
Chapter 118 25/09/15 3.058
Chapter 117 25/09/15 3.053
Chapter 116 25/09/15 3.048
Chapter 115 25/09/15 3.056
Chapter 114 25/09/15 3.068
Chapter 113 25/09/15 3.050
Chapter 112 25/09/15 3.057
Chapter 111 25/09/15 3.059
Chapter 110 25/09/15 3.061
Chapter 109 25/09/15 3.058
Chapter 108 25/09/15 3.056
Chapter 107 25/09/15 3.064
Chapter 106 25/09/15 3.065
Chapter 105 25/09/15 3.060
Chapter 104 25/09/15 3.054
Chapter 103 25/09/15 3.055
Chapter 102 25/09/15 3.069
Chapter 101 25/09/15 3.083
Chapter 100 25/09/15 3.093
Chapter 99 25/09/15 3.055
Chapter 98 25/09/15 3.052
Chapter 97 25/09/15 3.049
Chapter 96 25/09/15 3.060
Chapter 95 25/09/15 3.060
Chapter 94 25/09/15 3.049
Chapter 93 25/09/15 3.051
Chapter 92 25/09/15 3.046
Chapter 91 25/09/15 3.048
Chapter 90 25/09/15 3.058
Chapter 89 25/09/15 3.047
Chapter 88 25/09/15 3.048
Chapter 87 25/09/15 3.074
Chapter 86 25/09/15 3.053
Chapter 85 25/09/15 3.055
Chapter 84 25/09/15 3.047
Chapter 83 25/09/15 3.054
Chapter 82 25/09/15 3.063
Chapter 81 25/09/15 3.054
Chapter 80 25/09/15 3.056
Chapter 79 25/09/15 3.062
Chapter 78 25/09/15 3.056
Chapter 77 25/09/15 3.047
Chapter 76 25/09/15 3.057
Chapter 75 25/09/15 3.059
Chapter 74 25/09/15 3.065
Chapter 73 25/09/15 3.059
Chapter 72 25/09/15 3.056
Chapter 71 25/09/15 3.061
Chapter 70 25/09/15 3.065
Chapter 69 25/09/15 3.051
Chapter 68 25/09/15 3.053
Chapter 67 25/09/15 3.053
Chapter 66 25/09/15 3.052
Chapter 65 25/09/15 3.056
Chapter 64 25/09/15 3.042
Chapter 63 25/09/15 3.050
Chapter 62 25/09/15 3.079
Chapter 61 25/09/15 3.062
Chapter 60 25/09/15 3.056
Chapter 59 25/09/15 3.066
Chapter 58 25/09/15 3.053
Chapter 57 25/09/15 3.052
Chapter 56 25/09/15 3.059
Chapter 55 25/09/15 3.060
Chapter 54 25/09/15 3.056
Chapter 53 25/09/15 3.053
Chapter 52 25/09/15 3.065
Chapter 51 25/09/15 3.050
Chapter 50 25/09/15 3.058
Chapter 49 25/09/15 3.043
Chapter 48 25/09/15 3.057
Chapter 47 25/09/15 3.039
Chapter 46 25/09/15 3.054
Chapter 45 25/09/15 3.048
Chapter 44 25/09/15 3.047
Chapter 43 25/09/15 3.044
Chapter 42 25/09/15 3.057
Chapter 41 25/09/15 3.051
Chapter 40 25/09/15 3.051
Chapter 39 25/09/15 3.049
Chapter 38 25/09/15 3.053
Chapter 37 25/09/15 3.048
Chapter 36 25/09/15 3.050
Chapter 35 25/09/15 3.061
Chapter 34 25/09/15 3.052
Chapter 33 25/09/15 3.054
Chapter 32 25/09/15 3.067
Chapter 31 25/09/15 3.058
Chapter 30 25/09/15 3.065
Chapter 29 25/09/15 3.064
Chapter 28 25/09/15 3.051
Chapter 27 25/09/15 3.050
Chapter 26 25/09/15 3.060
Chapter 25 25/09/15 3.055
Chapter 24 25/09/15 3.055
Chapter 23 25/09/15 3.057
Chapter 22 25/09/15 3.056
Chapter 21 25/09/15 3.058
Chapter 20 25/09/15 3.062
Chapter 19 25/09/15 3.060
Chapter 18 25/09/15 3.056
Chapter 17 25/09/15 3.056
Chapter 16 25/09/15 3.067
Chapter 15 25/09/15 3.065
Chapter 14 25/09/15 3.060
Chapter 13 25/09/15 3.062
Chapter 12 25/09/15 3.072
Chapter 11 25/09/15 3.092
Chapter 10 25/09/15 3.126
Chapter 9 25/09/15 3.093
Chapter 8 25/09/15 3.117
Chapter 7 25/09/15 3.107
Chapter 6 25/09/15 3.109
Chapter 5 25/09/15 3.116
Chapter 4 25/09/15 3.115
Chapter 3 25/09/15 3.148
Chapter 2 25/09/15 3.176
Chapter 1 25/09/15 3.301
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch