Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ
Lượt xem: 8.667
Nội dung

Một tuyệt tác của Kim lão tiên sinh, được Khưu Phúc Long thể hiện qua hình ảnh, bản dịch hoàn toàn mới của Kiết Tường tiên sinh, các anh em ủng hộ nhiệt tình nào

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.115
Chapter 99 15/03/15 3.087
Chapter 98 15/03/15 3.091
Chapter 97 15/03/15 3.068
Chapter 96 15/03/15 3.046
Chapter 95 15/03/15 3.041
Chapter 94 15/03/15 3.043
Chapter 93 15/03/15 3.038
Chapter 92 15/03/15 3.042
Chapter 91 15/03/15 3.038
Chapter 90 15/03/15 3.057
Chapter 89 15/03/15 3.048
Chapter 88 15/03/15 3.041
Chapter 87 15/03/15 3.041
Chapter 86 15/03/15 3.037
Chapter 85 15/03/15 3.039
Chapter 84 15/03/15 3.042
Chapter 83 15/03/15 3.041
Chapter 82 15/03/15 3.064
Chapter 81 15/03/15 3.046
Chapter 80 15/03/15 3.050
Chapter 79 15/03/15 3.040
Chapter 78 15/03/15 3.051
Chapter 77 15/03/15 3.090
Chapter 76 15/03/15 3.043
Chapter 75 15/03/15 3.107
Chapter 74 15/03/15 3.109
Chapter 73 15/03/15 3.059
Chapter 72 15/03/15 3.046
Chapter 71 15/03/15 3.051
Chapter 70 15/03/15 3.055
Chapter 69 15/03/15 3.042
Chapter 68 15/03/15 3.045
Chapter 67 15/03/15 3.062
Chapter 66 15/03/15 3.053
Chapter 65 15/03/15 3.062
Chapter 64 15/03/15 3.050
Chapter 63 15/03/15 3.049
Chapter 62 15/03/15 3.045
Chapter 61 15/03/15 3.047
Chapter 60 15/03/15 3.045
Chapter 59 15/03/15 3.097
Chapter 58 15/03/15 3.035
Chapter 57 15/03/15 3.058
Chapter 56 15/03/15 3.046
Chapter 55 15/03/15 3.084
Chapter 54 15/03/15 3.041
Chapter 53 15/03/15 3.040
Chapter 52 15/03/15 3.043
Chapter 51 15/03/15 3.037
Chapter 50 15/03/15 3.047
Chapter 49 15/03/15 3.044
Chapter 48 15/03/15 3.041
Chapter 47 15/03/15 3.052
Chapter 46 15/03/15 3.040
Chapter 45 15/03/15 3.034
Chapter 44 15/03/15 3.043
Chapter 43 15/03/15 3.060
Chapter 42 15/03/15 3.041
Chapter 41 15/03/15 3.049
Chapter 40 15/03/15 3.052
Chapter 39 15/03/15 3.067
Chapter 38 15/03/15 3.113
Chapter 37 15/03/15 3.062
Chapter 36 15/03/15 3.045
Chapter 35 15/03/15 3.052
Chapter 34 15/03/15 3.050
Chapter 33 15/03/15 3.049
Chapter 32 15/03/15 3.043
Chapter 31 15/03/15 3.046
Chapter 30 15/03/15 3.056
Chapter 29 15/03/15 3.055
Chapter 28 15/03/15 3.051
Chapter 27 15/03/15 3.044
Chapter 26 15/03/15 3.060
Chapter 25 15/03/15 3.053
Chapter 24 15/03/15 3.055
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.051
Chapter 21 15/03/15 3.049
Chapter 20 15/03/15 3.054
Chapter 19 15/03/15 3.049
Chapter 18 15/03/15 3.060
Chapter 17 15/03/15 3.057
Chapter 16 15/03/15 3.057
Chapter 15 15/03/15 3.056
Chapter 14 15/03/15 3.059
Chapter 13 15/03/15 3.067
Chapter 12 15/03/15 3.083
Chapter 11 15/03/15 3.066
Chapter 10 15/03/15 3.067
Chapter 9 15/03/15 3.061
Chapter 8 15/03/15 3.065
Chapter 7 15/03/15 3.066
Chapter 6 15/03/15 3.072
Chapter 5 15/03/15 3.067
Chapter 4 15/03/15 3.103
Chapter 3 15/03/15 3.077
Chapter 2 15/03/15 3.077
Chapter 1 15/03/15 3.106
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch