Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ
Nội dung

Một tuyệt tác của Kim lão tiên sinh, được Khưu Phúc Long thể hiện qua hình ảnh, bản dịch hoàn toàn mới của Kiết Tường tiên sinh, các anh em ủng hộ nhiệt tình nào

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 100 15/03/15 3.127
Chapter 99 15/03/15 3.096
Chapter 98 15/03/15 3.098
Chapter 97 15/03/15 3.076
Chapter 96 15/03/15 3.052
Chapter 95 15/03/15 3.047
Chapter 94 15/03/15 3.049
Chapter 93 15/03/15 3.045
Chapter 92 15/03/15 3.049
Chapter 91 15/03/15 3.047
Chapter 90 15/03/15 3.066
Chapter 89 15/03/15 3.058
Chapter 88 15/03/15 3.049
Chapter 87 15/03/15 3.051
Chapter 86 15/03/15 3.046
Chapter 85 15/03/15 3.046
Chapter 84 15/03/15 3.050
Chapter 83 15/03/15 3.048
Chapter 82 15/03/15 3.078
Chapter 81 15/03/15 3.058
Chapter 80 15/03/15 3.064
Chapter 79 15/03/15 3.049
Chapter 78 15/03/15 3.061
Chapter 77 15/03/15 3.099
Chapter 76 15/03/15 3.051
Chapter 75 15/03/15 3.120
Chapter 74 15/03/15 3.122
Chapter 73 15/03/15 3.073
Chapter 72 15/03/15 3.060
Chapter 71 15/03/15 3.062
Chapter 70 15/03/15 3.064
Chapter 69 15/03/15 3.050
Chapter 68 15/03/15 3.055
Chapter 67 15/03/15 3.075
Chapter 66 15/03/15 3.064
Chapter 65 15/03/15 3.081
Chapter 64 15/03/15 3.064
Chapter 63 15/03/15 3.066
Chapter 62 15/03/15 3.065
Chapter 61 15/03/15 3.072
Chapter 60 15/03/15 3.070
Chapter 59 15/03/15 3.117
Chapter 58 15/03/15 3.051
Chapter 57 15/03/15 3.074
Chapter 56 15/03/15 3.061
Chapter 55 15/03/15 3.096
Chapter 54 15/03/15 3.055
Chapter 53 15/03/15 3.055
Chapter 52 15/03/15 3.054
Chapter 51 15/03/15 3.049
Chapter 50 15/03/15 3.068
Chapter 49 15/03/15 3.060
Chapter 48 15/03/15 3.056
Chapter 47 15/03/15 3.067
Chapter 46 15/03/15 3.056
Chapter 45 15/03/15 3.048
Chapter 44 15/03/15 3.053
Chapter 43 15/03/15 3.072
Chapter 42 15/03/15 3.049
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.075
Chapter 39 15/03/15 3.098
Chapter 38 15/03/15 3.134
Chapter 37 15/03/15 3.080
Chapter 36 15/03/15 3.057
Chapter 35 15/03/15 3.062
Chapter 34 15/03/15 3.060
Chapter 33 15/03/15 3.061
Chapter 32 15/03/15 3.058
Chapter 31 15/03/15 3.062
Chapter 30 15/03/15 3.075
Chapter 29 15/03/15 3.072
Chapter 28 15/03/15 3.066
Chapter 27 15/03/15 3.057
Chapter 26 15/03/15 3.076
Chapter 25 15/03/15 3.068
Chapter 24 15/03/15 3.075
Chapter 23 15/03/15 3.064
Chapter 22 15/03/15 3.069
Chapter 21 15/03/15 3.070
Chapter 20 15/03/15 3.075
Chapter 19 15/03/15 3.068
Chapter 18 15/03/15 3.083
Chapter 17 15/03/15 3.077
Chapter 16 15/03/15 3.075
Chapter 15 15/03/15 3.076
Chapter 14 15/03/15 3.075
Chapter 13 15/03/15 3.086
Chapter 12 15/03/15 3.099
Chapter 11 15/03/15 3.080
Chapter 10 15/03/15 3.086
Chapter 9 15/03/15 3.078
Chapter 8 15/03/15 3.080
Chapter 7 15/03/15 3.082
Chapter 6 15/03/15 3.093
Chapter 5 15/03/15 3.085
Chapter 4 15/03/15 3.118
Chapter 3 15/03/15 3.095
Chapter 2 15/03/15 3.097
Chapter 1 15/03/15 3.142
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch