Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long
Lượt xem: 12.548
Nội dung

Truyện được xây dựng nội dung bởi Hoàng Ngọc Lang. Là hành trình trở thành Hoàng đế Đại Đường của Lý Thế Dân. Liệu vị Hoàng đế này sẽ trải qua những khó khăn gì để xưng đế?! Hồn ma Hạng Vũ cùng Lôi Đao chuyển thế phải chăng sẽ là 1 kẻ thù đáng sợ của Lý Thế Dân?!

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 102 03/02/16 3.208
Chapter 101 03/02/16 3.109
Chapter 100 03/02/16 3.118
Chapter 99 03/02/16 3.074
Chapter 98 03/02/16 3.071
Chapter 97 03/02/16 3.080
Chapter 96 03/02/16 3.072
Chapter 95 03/02/16 3.067
Chapter 94 03/02/16 3.070
Chapter 93 03/02/16 3.069
Chapter 92 03/02/16 3.081
Chapter 91 03/02/16 3.078
Chapter 90 18/03/15 3.124
Chapter 89 18/03/15 3.119
Chapter 88 18/03/15 3.132
Chapter 87 18/03/15 3.106
Chapter 86 18/03/15 3.085
Chapter 85 18/03/15 3.087
Chapter 84 18/03/15 3.088
Chapter 83 18/03/15 3.091
Chapter 82 18/03/15 3.093
Chapter 81 18/03/15 3.089
Chapter 80 18/03/15 3.103
Chapter 79 18/03/15 3.089
Chapter 78 18/03/15 3.090
Chapter 77 18/03/15 3.087
Chapter 76 18/03/15 3.082
Chapter 75 18/03/15 3.093
Chapter 74 18/03/15 3.093
Chapter 73 18/03/15 3.093
Chapter 72 18/03/15 3.089
Chapter 71 18/03/15 3.078
Chapter 70 18/03/15 3.097
Chapter 69 18/03/15 3.085
Chapter 68 18/03/15 3.092
Chapter 67 18/03/15 3.082
Chapter 66 18/03/15 3.086
Chapter 65 18/03/15 3.088
Chapter 64 18/03/15 3.079
Chapter 63 18/03/15 3.073
Chapter 62 18/03/15 3.081
Chapter 61 18/03/15 3.086
Chapter 60 18/03/15 3.101
Chapter 59 18/03/15 3.083
Chapter 58 18/03/15 3.086
Chapter 57 18/03/15 3.095
Chapter 56 18/03/15 3.095
Chapter 55 18/03/15 3.105
Chapter 54 18/03/15 3.084
Chapter 53 18/03/15 3.081
Chapter 52 18/03/15 3.079
Chapter 51 18/03/15 3.081
Chapter 50 18/03/15 3.103
Chapter 49 18/03/15 3.089
Chapter 48 18/03/15 3.102
Chapter 47 18/03/15 3.095
Chapter 46 18/03/15 3.106
Chapter 45 18/03/15 3.097
Chapter 44 18/03/15 3.092
Chapter 43 18/03/15 3.097
Chapter 42 18/03/15 3.109
Chapter 41 18/03/15 3.093
Chapter 40 18/03/15 3.101
Chapter 39 18/03/15 3.093
Chapter 38 18/03/15 3.099
Chapter 37 18/03/15 3.096
Chapter 36 18/03/15 3.098
Chapter 35 18/03/15 3.099
Chapter 34 18/03/15 3.093
Chapter 33 18/03/15 3.092
Chapter 32 18/03/15 3.099
Chapter 31 18/03/15 3.106
Chapter 30 18/03/15 3.101
Chapter 29 18/03/15 3.093
Chapter 28 18/03/15 3.091
Chapter 27 18/03/15 3.090
Chapter 26 18/03/15 3.097
Chapter 25 18/03/15 3.092
Chapter 24 18/03/15 3.093
Chapter 23 18/03/15 3.083
Chapter 22 18/03/15 3.092
Chapter 21 18/03/15 3.091
Chapter 20 18/03/15 3.092
Chapter 19 18/03/15 3.089
Chapter 18 18/03/15 3.087
Chapter 17 18/03/15 3.088
Chapter 16 18/03/15 3.085
Chapter 15 18/03/15 3.089
Chapter 14 18/03/15 3.099
Chapter 13 18/03/15 3.088
Chapter 12 18/03/15 3.089
Chapter 11 18/03/15 3.085
Chapter 10 18/03/15 3.094
Chapter 9 18/03/15 3.086
Chapter 8 18/03/15 3.083
Chapter 7 18/03/15 3.087
Chapter 6 18/03/15 3.108
Chapter 5 18/03/15 3.086
Chapter 4 18/03/15 3.091
Chapter 3 18/03/15 3.094
Chapter 2 18/03/15 3.115
Chapter 1 18/03/15 3.184
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch