Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
Lượt xem: 20.368
Nội dung

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 214 15/03/15 3.205
Chapter 213 15/03/15 3.157
Chapter 212 15/03/15 3.116
Chapter 211 15/03/15 3.080
Chapter 210 15/03/15 3.081
Chapter 209 15/03/15 3.075
Chapter 208 15/03/15 3.068
Chapter 207 15/03/15 3.072
Chapter 206 15/03/15 3.075
Chapter 205 15/03/15 3.091
Chapter 204 15/03/15 3.065
Chapter 203 15/03/15 3.076
Chapter 202 15/03/15 3.070
Chapter 201 15/03/15 3.069
Chapter 200 15/03/15 3.088
Chapter 199 15/03/15 3.064
Chapter 198 15/03/15 3.061
Chapter 197 15/03/15 3.063
Chapter 196 15/03/15 3.073
Chapter 195 15/03/15 3.064
Chapter 194 15/03/15 3.061
Chapter 193 15/03/15 3.064
Chapter 192 15/03/15 3.067
Chapter 191 15/03/15 3.069
Chapter 190 15/03/15 3.083
Chapter 189 15/03/15 3.061
Chapter 188 15/03/15 3.069
Chapter 187 15/03/15 3.063
Chapter 186 15/03/15 3.065
Chapter 185 15/03/15 3.067
Chapter 184 15/03/15 3.060
Chapter 183 15/03/15 3.067
Chapter 182 15/03/15 3.063
Chapter 181 15/03/15 3.067
Chapter 180 15/03/15 3.070
Chapter 179 15/03/15 3.054
Chapter 178 15/03/15 3.057
Chapter 177 15/03/15 3.059
Chapter 176 15/03/15 3.059
Chapter 175 15/03/15 3.063
Chapter 174 15/03/15 3.070
Chapter 173 15/03/15 3.065
Chapter 172 15/03/15 3.072
Chapter 171 15/03/15 3.065
Chapter 170 15/03/15 3.064
Chapter 169 15/03/15 3.063
Chapter 168 15/03/15 3.061
Chapter 167 15/03/15 3.060
Chapter 166 15/03/15 3.062
Chapter 165 15/03/15 3.079
Chapter 164 15/03/15 3.078
Chapter 163 15/03/15 3.067
Chapter 162 15/03/15 3.066
Chapter 161 15/03/15 3.063
Chapter 160 15/03/15 3.110
Chapter 159 15/03/15 3.087
Chapter 158 15/03/15 3.098
Chapter 157 15/03/15 3.075
Chapter 156 15/03/15 3.075
Chapter 155 15/03/15 3.092
Chapter 154 15/03/15 3.083
Chapter 153 15/03/15 3.079
Chapter 152 15/03/15 3.082
Chapter 151 15/03/15 3.076
Chapter 150 15/03/15 3.074
Chapter 149 15/03/15 3.086
Chapter 148 15/03/15 3.071
Chapter 147 15/03/15 3.075
Chapter 146 15/03/15 3.066
Chapter 145 15/03/15 3.074
Chapter 144 15/03/15 3.068
Chapter 143 15/03/15 3.074
Chapter 142 15/03/15 3.083
Chapter 141 15/03/15 3.081
Chapter 140 15/03/15 3.075
Chapter 139 15/03/15 3.074
Chapter 138 15/03/15 3.077
Chapter 137 15/03/15 3.094
Chapter 136 15/03/15 3.066
Chapter 135 15/03/15 3.065
Chapter 134 15/03/15 3.070
Chapter 133 15/03/15 3.071
Chapter 132 15/03/15 3.074
Chapter 131 15/03/15 3.072
Chapter 130 15/03/15 3.075
Chapter 129 15/03/15 3.086
Chapter 128 15/03/15 3.069
Chapter 127 15/03/15 3.073
Chapter 126 15/03/15 3.078
Chapter 125 15/03/15 3.122
Chapter 124 15/03/15 3.078
Chapter 123 15/03/15 3.074
Chapter 122 15/03/15 3.078
Chapter 121 15/03/15 3.073
Chapter 120 15/03/15 3.076
Chapter 119 15/03/15 3.067
Chapter 118 15/03/15 3.067
Chapter 117 15/03/15 3.070
Chapter 116 15/03/15 3.069
Chapter 115 15/03/15 3.088
Chapter 114 15/03/15 3.096
Chapter 113 15/03/15 3.079
Chapter 112 15/03/15 3.100
Chapter 111 15/03/15 3.194
Chapter 110 15/03/15 3.092
Chapter 109 15/03/15 3.068
Chapter 108 15/03/15 3.069
Chapter 107 15/03/15 3.069
Chapter 106 15/03/15 3.073
Chapter 105 15/03/15 3.086
Chapter 104 15/03/15 3.079
Chapter 103 15/03/15 3.075
Chapter 102 15/03/15 3.082
Chapter 101 15/03/15 3.083
Chapter 100 15/03/15 3.092
Chapter 99 15/03/15 3.093
Chapter 98 15/03/15 3.097
Chapter 97 15/03/15 3.095
Chapter 96 15/03/15 3.092
Chapter 95 15/03/15 3.081
Chapter 94 15/03/15 3.079
Chapter 93 15/03/15 3.068
Chapter 92 15/03/15 3.067
Chapter 91 15/03/15 3.070
Chapter 90 15/03/15 3.083
Chapter 89 15/03/15 3.065
Chapter 88 15/03/15 3.072
Chapter 87 15/03/15 3.069
Chapter 86 15/03/15 3.066
Chapter 85 15/03/15 3.073
Chapter 84 15/03/15 3.068
Chapter 83 15/03/15 3.068
Chapter 82 15/03/15 3.066
Chapter 81 15/03/15 3.064
Chapter 80 15/03/15 3.066
Chapter 79 15/03/15 3.070
Chapter 78 15/03/15 3.067
Chapter 77 15/03/15 3.069
Chapter 76 15/03/15 3.077
Chapter 75 15/03/15 3.079
Chapter 74 15/03/15 3.068
Chapter 73 15/03/15 3.064
Chapter 72 15/03/15 3.073
Chapter 71 15/03/15 3.077
Chapter 70 15/03/15 3.082
Chapter 69 15/03/15 3.067
Chapter 68 15/03/15 3.068
Chapter 67 15/03/15 3.069
Chapter 66 15/03/15 3.065
Chapter 65 15/03/15 3.078
Chapter 64 15/03/15 3.074
Chapter 63 15/03/15 3.070
Chapter 62 15/03/15 3.074
Chapter 61 15/03/15 3.070
Chapter 60 15/03/15 3.078
Chapter 59 15/03/15 3.066
Chapter 58 15/03/15 3.063
Chapter 57 15/03/15 3.067
Chapter 56 15/03/15 3.073
Chapter 55 15/03/15 3.099
Chapter 54 15/03/15 3.075
Chapter 53 15/03/15 3.088
Chapter 52 15/03/15 3.103
Chapter 51 15/03/15 3.079
Chapter 50 15/03/15 3.089
Chapter 49 15/03/15 3.071
Chapter 48 15/03/15 3.070
Chapter 47 15/03/15 3.076
Chapter 46 15/03/15 3.122
Chapter 45 15/03/15 3.067
Chapter 44 15/03/15 3.074
Chapter 43 15/03/15 3.080
Chapter 42 15/03/15 3.074
Chapter 41 15/03/15 3.078
Chapter 40 15/03/15 3.073
Chapter 39 15/03/15 3.068
Chapter 38 15/03/15 3.069
Chapter 37 15/03/15 3.063
Chapter 36 15/03/15 3.068
Chapter 35 15/03/15 3.073
Chapter 34 15/03/15 3.075
Chapter 33 15/03/15 3.074
Chapter 32 15/03/15 3.078
Chapter 31 15/03/15 3.078
Chapter 30 15/03/15 3.082
Chapter 29 15/03/15 3.075
Chapter 28 15/03/15 3.067
Chapter 27 15/03/15 3.075
Chapter 26 15/03/15 3.078
Chapter 25 15/03/15 3.083
Chapter 24 15/03/15 3.074
Chapter 23 15/03/15 3.072
Chapter 22 15/03/15 3.079
Chapter 21 15/03/15 3.081
Chapter 20 15/03/15 3.079
Chapter 19 15/03/15 3.072
Chapter 18 15/03/15 3.081
Chapter 17 15/03/15 3.075
Chapter 16 15/03/15 3.082
Chapter 15 15/03/15 3.091
Chapter 14 15/03/15 3.079
Chapter 13 15/03/15 3.072
Chapter 12 15/03/15 3.079
Chapter 11 15/03/15 3.077
Chapter 10 15/03/15 3.064
Chapter 10 15/03/15 3.069
Chapter 9 15/03/15 3.056
Chapter 9 15/03/15 3.071
Chapter 8 15/03/15 3.066
Chapter 8 15/03/15 3.082
Chapter 7 15/03/15 3.057
Chapter 7 15/03/15 3.082
Chapter 6 15/03/15 3.071
Chapter 6 15/03/15 3.081
Chapter 5 15/03/15 3.074
Chapter 5 15/03/15 3.089
Chapter 4 15/03/15 3.075
Chapter 4 15/03/15 3.096
Chapter 3 15/03/15 3.094
Chapter 3 15/03/15 3.096
Chapter 2 15/03/15 3.121
Chapter 2 15/03/15 3.096
Chapter 1: - Mở đầu 15/03/15 3.125
Chapter 1 15/03/15 3.103
Chapter 0 21/03/15 3.111
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch