Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
Lượt xem: 15.763
Nội dung

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 214 15/03/15 3.154
Chapter 213 15/03/15 3.130
Chapter 212 15/03/15 3.094
Chapter 211 15/03/15 3.061
Chapter 210 15/03/15 3.061
Chapter 209 15/03/15 3.057
Chapter 208 15/03/15 3.047
Chapter 207 15/03/15 3.049
Chapter 206 15/03/15 3.052
Chapter 205 15/03/15 3.070
Chapter 204 15/03/15 3.047
Chapter 203 15/03/15 3.053
Chapter 202 15/03/15 3.053
Chapter 201 15/03/15 3.051
Chapter 200 15/03/15 3.064
Chapter 199 15/03/15 3.047
Chapter 198 15/03/15 3.045
Chapter 197 15/03/15 3.047
Chapter 196 15/03/15 3.058
Chapter 195 15/03/15 3.048
Chapter 194 15/03/15 3.047
Chapter 193 15/03/15 3.047
Chapter 192 15/03/15 3.048
Chapter 191 15/03/15 3.052
Chapter 190 15/03/15 3.060
Chapter 189 15/03/15 3.044
Chapter 188 15/03/15 3.051
Chapter 187 15/03/15 3.048
Chapter 186 15/03/15 3.050
Chapter 185 15/03/15 3.052
Chapter 184 15/03/15 3.045
Chapter 183 15/03/15 3.049
Chapter 182 15/03/15 3.048
Chapter 181 15/03/15 3.049
Chapter 180 15/03/15 3.053
Chapter 179 15/03/15 3.038
Chapter 178 15/03/15 3.044
Chapter 177 15/03/15 3.043
Chapter 176 15/03/15 3.045
Chapter 175 15/03/15 3.047
Chapter 174 15/03/15 3.052
Chapter 173 15/03/15 3.049
Chapter 172 15/03/15 3.051
Chapter 171 15/03/15 3.052
Chapter 170 15/03/15 3.051
Chapter 169 15/03/15 3.051
Chapter 168 15/03/15 3.047
Chapter 167 15/03/15 3.048
Chapter 166 15/03/15 3.049
Chapter 165 15/03/15 3.060
Chapter 164 15/03/15 3.055
Chapter 163 15/03/15 3.052
Chapter 162 15/03/15 3.049
Chapter 161 15/03/15 3.046
Chapter 160 15/03/15 3.069
Chapter 159 15/03/15 3.057
Chapter 158 15/03/15 3.071
Chapter 157 15/03/15 3.054
Chapter 156 15/03/15 3.051
Chapter 155 15/03/15 3.063
Chapter 154 15/03/15 3.061
Chapter 153 15/03/15 3.056
Chapter 152 15/03/15 3.057
Chapter 151 15/03/15 3.054
Chapter 150 15/03/15 3.054
Chapter 149 15/03/15 3.059
Chapter 148 15/03/15 3.049
Chapter 147 15/03/15 3.057
Chapter 146 15/03/15 3.047
Chapter 145 15/03/15 3.050
Chapter 144 15/03/15 3.051
Chapter 143 15/03/15 3.055
Chapter 142 15/03/15 3.057
Chapter 141 15/03/15 3.060
Chapter 140 15/03/15 3.055
Chapter 139 15/03/15 3.053
Chapter 138 15/03/15 3.059
Chapter 137 15/03/15 3.074
Chapter 136 15/03/15 3.049
Chapter 135 15/03/15 3.048
Chapter 134 15/03/15 3.049
Chapter 133 15/03/15 3.051
Chapter 132 15/03/15 3.053
Chapter 131 15/03/15 3.051
Chapter 130 15/03/15 3.053
Chapter 129 15/03/15 3.063
Chapter 128 15/03/15 3.048
Chapter 127 15/03/15 3.051
Chapter 126 15/03/15 3.055
Chapter 125 15/03/15 3.098
Chapter 124 15/03/15 3.056
Chapter 123 15/03/15 3.052
Chapter 122 15/03/15 3.054
Chapter 121 15/03/15 3.051
Chapter 120 15/03/15 3.053
Chapter 119 15/03/15 3.049
Chapter 118 15/03/15 3.049
Chapter 117 15/03/15 3.054
Chapter 116 15/03/15 3.053
Chapter 115 15/03/15 3.068
Chapter 114 15/03/15 3.074
Chapter 113 15/03/15 3.053
Chapter 112 15/03/15 3.074
Chapter 111 15/03/15 3.152
Chapter 110 15/03/15 3.067
Chapter 109 15/03/15 3.046
Chapter 108 15/03/15 3.048
Chapter 107 15/03/15 3.049
Chapter 106 15/03/15 3.051
Chapter 105 15/03/15 3.058
Chapter 104 15/03/15 3.053
Chapter 103 15/03/15 3.050
Chapter 102 15/03/15 3.055
Chapter 101 15/03/15 3.056
Chapter 100 15/03/15 3.062
Chapter 99 15/03/15 3.069
Chapter 98 15/03/15 3.075
Chapter 97 15/03/15 3.072
Chapter 96 15/03/15 3.066
Chapter 95 15/03/15 3.056
Chapter 94 15/03/15 3.062
Chapter 93 15/03/15 3.049
Chapter 92 15/03/15 3.050
Chapter 91 15/03/15 3.051
Chapter 90 15/03/15 3.060
Chapter 89 15/03/15 3.048
Chapter 88 15/03/15 3.046
Chapter 87 15/03/15 3.048
Chapter 86 15/03/15 3.047
Chapter 85 15/03/15 3.047
Chapter 84 15/03/15 3.050
Chapter 83 15/03/15 3.051
Chapter 82 15/03/15 3.047
Chapter 81 15/03/15 3.046
Chapter 80 15/03/15 3.050
Chapter 79 15/03/15 3.048
Chapter 78 15/03/15 3.048
Chapter 77 15/03/15 3.049
Chapter 76 15/03/15 3.053
Chapter 75 15/03/15 3.058
Chapter 74 15/03/15 3.046
Chapter 73 15/03/15 3.045
Chapter 72 15/03/15 3.048
Chapter 71 15/03/15 3.046
Chapter 70 15/03/15 3.061
Chapter 69 15/03/15 3.044
Chapter 68 15/03/15 3.045
Chapter 67 15/03/15 3.049
Chapter 66 15/03/15 3.048
Chapter 65 15/03/15 3.059
Chapter 64 15/03/15 3.054
Chapter 63 15/03/15 3.052
Chapter 62 15/03/15 3.055
Chapter 61 15/03/15 3.054
Chapter 60 15/03/15 3.064
Chapter 59 15/03/15 3.048
Chapter 58 15/03/15 3.049
Chapter 57 15/03/15 3.049
Chapter 56 15/03/15 3.054
Chapter 55 15/03/15 3.074
Chapter 54 15/03/15 3.051
Chapter 53 15/03/15 3.058
Chapter 52 15/03/15 3.074
Chapter 51 15/03/15 3.057
Chapter 50 15/03/15 3.057
Chapter 49 15/03/15 3.052
Chapter 48 15/03/15 3.053
Chapter 47 15/03/15 3.053
Chapter 46 15/03/15 3.087
Chapter 45 15/03/15 3.052
Chapter 44 15/03/15 3.053
Chapter 43 15/03/15 3.059
Chapter 42 15/03/15 3.052
Chapter 41 15/03/15 3.061
Chapter 40 15/03/15 3.055
Chapter 39 15/03/15 3.050
Chapter 38 15/03/15 3.054
Chapter 37 15/03/15 3.049
Chapter 36 15/03/15 3.049
Chapter 35 15/03/15 3.054
Chapter 34 15/03/15 3.053
Chapter 33 15/03/15 3.053
Chapter 32 15/03/15 3.062
Chapter 31 15/03/15 3.058
Chapter 30 15/03/15 3.060
Chapter 29 15/03/15 3.057
Chapter 28 15/03/15 3.052
Chapter 27 15/03/15 3.054
Chapter 26 15/03/15 3.054
Chapter 25 15/03/15 3.063
Chapter 24 15/03/15 3.055
Chapter 23 15/03/15 3.053
Chapter 22 15/03/15 3.061
Chapter 21 15/03/15 3.060
Chapter 20 15/03/15 3.062
Chapter 19 15/03/15 3.055
Chapter 18 15/03/15 3.059
Chapter 17 15/03/15 3.059
Chapter 16 15/03/15 3.060
Chapter 15 15/03/15 3.072
Chapter 14 15/03/15 3.063
Chapter 13 15/03/15 3.057
Chapter 12 15/03/15 3.064
Chapter 11 15/03/15 3.063
Chapter 10 15/03/15 3.055
Chapter 10 15/03/15 3.054
Chapter 9 15/03/15 3.042
Chapter 9 15/03/15 3.055
Chapter 8 15/03/15 3.046
Chapter 8 15/03/15 3.062
Chapter 7 15/03/15 3.045
Chapter 7 15/03/15 3.062
Chapter 6 15/03/15 3.054
Chapter 6 15/03/15 3.063
Chapter 5 15/03/15 3.057
Chapter 5 15/03/15 3.068
Chapter 4 15/03/15 3.058
Chapter 4 15/03/15 3.071
Chapter 3 15/03/15 3.074
Chapter 3 15/03/15 3.073
Chapter 2 15/03/15 3.094
Chapter 2 15/03/15 3.073
Chapter 1: - Mở đầu 15/03/15 3.094
Chapter 1 15/03/15 3.071
Chapter 0 21/03/15 3.075
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch