Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
Lượt xem: 18.100
Nội dung

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 214 15/03/15 3.178
Chapter 213 15/03/15 3.145
Chapter 212 15/03/15 3.106
Chapter 211 15/03/15 3.073
Chapter 210 15/03/15 3.074
Chapter 209 15/03/15 3.068
Chapter 208 15/03/15 3.060
Chapter 207 15/03/15 3.062
Chapter 206 15/03/15 3.063
Chapter 205 15/03/15 3.080
Chapter 204 15/03/15 3.057
Chapter 203 15/03/15 3.067
Chapter 202 15/03/15 3.062
Chapter 201 15/03/15 3.061
Chapter 200 15/03/15 3.075
Chapter 199 15/03/15 3.055
Chapter 198 15/03/15 3.053
Chapter 197 15/03/15 3.054
Chapter 196 15/03/15 3.065
Chapter 195 15/03/15 3.058
Chapter 194 15/03/15 3.054
Chapter 193 15/03/15 3.055
Chapter 192 15/03/15 3.058
Chapter 191 15/03/15 3.062
Chapter 190 15/03/15 3.073
Chapter 189 15/03/15 3.054
Chapter 188 15/03/15 3.062
Chapter 187 15/03/15 3.056
Chapter 186 15/03/15 3.059
Chapter 185 15/03/15 3.061
Chapter 184 15/03/15 3.053
Chapter 183 15/03/15 3.060
Chapter 182 15/03/15 3.056
Chapter 181 15/03/15 3.057
Chapter 180 15/03/15 3.061
Chapter 179 15/03/15 3.045
Chapter 178 15/03/15 3.051
Chapter 177 15/03/15 3.053
Chapter 176 15/03/15 3.052
Chapter 175 15/03/15 3.054
Chapter 174 15/03/15 3.063
Chapter 173 15/03/15 3.059
Chapter 172 15/03/15 3.064
Chapter 171 15/03/15 3.060
Chapter 170 15/03/15 3.059
Chapter 169 15/03/15 3.058
Chapter 168 15/03/15 3.056
Chapter 167 15/03/15 3.055
Chapter 166 15/03/15 3.057
Chapter 165 15/03/15 3.073
Chapter 164 15/03/15 3.069
Chapter 163 15/03/15 3.062
Chapter 162 15/03/15 3.057
Chapter 161 15/03/15 3.057
Chapter 160 15/03/15 3.089
Chapter 159 15/03/15 3.069
Chapter 158 15/03/15 3.084
Chapter 157 15/03/15 3.066
Chapter 156 15/03/15 3.067
Chapter 155 15/03/15 3.078
Chapter 154 15/03/15 3.074
Chapter 153 15/03/15 3.070
Chapter 152 15/03/15 3.070
Chapter 151 15/03/15 3.068
Chapter 150 15/03/15 3.066
Chapter 149 15/03/15 3.074
Chapter 148 15/03/15 3.062
Chapter 147 15/03/15 3.068
Chapter 146 15/03/15 3.059
Chapter 145 15/03/15 3.064
Chapter 144 15/03/15 3.060
Chapter 143 15/03/15 3.064
Chapter 142 15/03/15 3.070
Chapter 141 15/03/15 3.072
Chapter 140 15/03/15 3.066
Chapter 139 15/03/15 3.063
Chapter 138 15/03/15 3.068
Chapter 137 15/03/15 3.084
Chapter 136 15/03/15 3.058
Chapter 135 15/03/15 3.057
Chapter 134 15/03/15 3.062
Chapter 133 15/03/15 3.061
Chapter 132 15/03/15 3.063
Chapter 131 15/03/15 3.062
Chapter 130 15/03/15 3.064
Chapter 129 15/03/15 3.076
Chapter 128 15/03/15 3.060
Chapter 127 15/03/15 3.063
Chapter 126 15/03/15 3.068
Chapter 125 15/03/15 3.110
Chapter 124 15/03/15 3.065
Chapter 123 15/03/15 3.063
Chapter 122 15/03/15 3.064
Chapter 121 15/03/15 3.061
Chapter 120 15/03/15 3.064
Chapter 119 15/03/15 3.058
Chapter 118 15/03/15 3.056
Chapter 117 15/03/15 3.061
Chapter 116 15/03/15 3.060
Chapter 115 15/03/15 3.079
Chapter 114 15/03/15 3.085
Chapter 113 15/03/15 3.064
Chapter 112 15/03/15 3.088
Chapter 111 15/03/15 3.170
Chapter 110 15/03/15 3.080
Chapter 109 15/03/15 3.058
Chapter 108 15/03/15 3.060
Chapter 107 15/03/15 3.058
Chapter 106 15/03/15 3.062
Chapter 105 15/03/15 3.071
Chapter 104 15/03/15 3.066
Chapter 103 15/03/15 3.062
Chapter 102 15/03/15 3.067
Chapter 101 15/03/15 3.066
Chapter 100 15/03/15 3.074
Chapter 99 15/03/15 3.081
Chapter 98 15/03/15 3.083
Chapter 97 15/03/15 3.081
Chapter 96 15/03/15 3.081
Chapter 95 15/03/15 3.065
Chapter 94 15/03/15 3.069
Chapter 93 15/03/15 3.056
Chapter 92 15/03/15 3.056
Chapter 91 15/03/15 3.060
Chapter 90 15/03/15 3.070
Chapter 89 15/03/15 3.055
Chapter 88 15/03/15 3.057
Chapter 87 15/03/15 3.056
Chapter 86 15/03/15 3.057
Chapter 85 15/03/15 3.061
Chapter 84 15/03/15 3.058
Chapter 83 15/03/15 3.059
Chapter 82 15/03/15 3.055
Chapter 81 15/03/15 3.053
Chapter 80 15/03/15 3.057
Chapter 79 15/03/15 3.057
Chapter 78 15/03/15 3.055
Chapter 77 15/03/15 3.057
Chapter 76 15/03/15 3.061
Chapter 75 15/03/15 3.067
Chapter 74 15/03/15 3.055
Chapter 73 15/03/15 3.053
Chapter 72 15/03/15 3.057
Chapter 71 15/03/15 3.053
Chapter 70 15/03/15 3.067
Chapter 69 15/03/15 3.054
Chapter 68 15/03/15 3.055
Chapter 67 15/03/15 3.057
Chapter 66 15/03/15 3.055
Chapter 65 15/03/15 3.067
Chapter 64 15/03/15 3.058
Chapter 63 15/03/15 3.060
Chapter 62 15/03/15 3.064
Chapter 61 15/03/15 3.060
Chapter 60 15/03/15 3.071
Chapter 59 15/03/15 3.058
Chapter 58 15/03/15 3.055
Chapter 57 15/03/15 3.057
Chapter 56 15/03/15 3.062
Chapter 55 15/03/15 3.087
Chapter 54 15/03/15 3.064
Chapter 53 15/03/15 3.073
Chapter 52 15/03/15 3.091
Chapter 51 15/03/15 3.070
Chapter 50 15/03/15 3.080
Chapter 49 15/03/15 3.063
Chapter 48 15/03/15 3.062
Chapter 47 15/03/15 3.068
Chapter 46 15/03/15 3.102
Chapter 45 15/03/15 3.061
Chapter 44 15/03/15 3.066
Chapter 43 15/03/15 3.073
Chapter 42 15/03/15 3.067
Chapter 41 15/03/15 3.070
Chapter 40 15/03/15 3.066
Chapter 39 15/03/15 3.061
Chapter 38 15/03/15 3.060
Chapter 37 15/03/15 3.055
Chapter 36 15/03/15 3.055
Chapter 35 15/03/15 3.061
Chapter 34 15/03/15 3.064
Chapter 33 15/03/15 3.065
Chapter 32 15/03/15 3.069
Chapter 31 15/03/15 3.065
Chapter 30 15/03/15 3.070
Chapter 29 15/03/15 3.066
Chapter 28 15/03/15 3.060
Chapter 27 15/03/15 3.064
Chapter 26 15/03/15 3.069
Chapter 25 15/03/15 3.073
Chapter 24 15/03/15 3.066
Chapter 23 15/03/15 3.065
Chapter 22 15/03/15 3.072
Chapter 21 15/03/15 3.075
Chapter 20 15/03/15 3.074
Chapter 19 15/03/15 3.066
Chapter 18 15/03/15 3.074
Chapter 17 15/03/15 3.071
Chapter 16 15/03/15 3.076
Chapter 15 15/03/15 3.084
Chapter 14 15/03/15 3.073
Chapter 13 15/03/15 3.065
Chapter 12 15/03/15 3.071
Chapter 11 15/03/15 3.069
Chapter 10 15/03/15 3.059
Chapter 10 15/03/15 3.062
Chapter 9 15/03/15 3.051
Chapter 9 15/03/15 3.063
Chapter 8 15/03/15 3.060
Chapter 8 15/03/15 3.072
Chapter 7 15/03/15 3.052
Chapter 7 15/03/15 3.073
Chapter 6 15/03/15 3.063
Chapter 6 15/03/15 3.071
Chapter 5 15/03/15 3.067
Chapter 5 15/03/15 3.077
Chapter 4 15/03/15 3.065
Chapter 4 15/03/15 3.081
Chapter 3 15/03/15 3.084
Chapter 3 15/03/15 3.082
Chapter 2 15/03/15 3.107
Chapter 2 15/03/15 3.085
Chapter 1: - Mở đầu 15/03/15 3.107
Chapter 1 15/03/15 3.082
Chapter 0 21/03/15 3.090
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch