Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
Nội dung

Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm...
Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng....

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 214 15/03/15 3.238
Chapter 213 15/03/15 3.176
Chapter 212 15/03/15 3.130
Chapter 211 15/03/15 3.093
Chapter 210 15/03/15 3.095
Chapter 209 15/03/15 3.091
Chapter 208 15/03/15 3.088
Chapter 207 15/03/15 3.084
Chapter 206 15/03/15 3.087
Chapter 205 15/03/15 3.103
Chapter 204 15/03/15 3.076
Chapter 203 15/03/15 3.086
Chapter 202 15/03/15 3.084
Chapter 201 15/03/15 3.082
Chapter 200 15/03/15 3.105
Chapter 199 15/03/15 3.075
Chapter 198 15/03/15 3.073
Chapter 197 15/03/15 3.072
Chapter 196 15/03/15 3.082
Chapter 195 15/03/15 3.074
Chapter 194 15/03/15 3.069
Chapter 193 15/03/15 3.100
Chapter 192 15/03/15 3.076
Chapter 191 15/03/15 3.078
Chapter 190 15/03/15 3.096
Chapter 189 15/03/15 3.071
Chapter 188 15/03/15 3.081
Chapter 187 15/03/15 3.074
Chapter 186 15/03/15 3.077
Chapter 185 15/03/15 3.079
Chapter 184 15/03/15 3.068
Chapter 183 15/03/15 3.078
Chapter 182 15/03/15 3.078
Chapter 181 15/03/15 3.084
Chapter 180 15/03/15 3.086
Chapter 179 15/03/15 3.064
Chapter 178 15/03/15 3.069
Chapter 177 15/03/15 3.068
Chapter 176 15/03/15 3.070
Chapter 175 15/03/15 3.073
Chapter 174 15/03/15 3.081
Chapter 173 15/03/15 3.080
Chapter 172 15/03/15 3.085
Chapter 171 15/03/15 3.078
Chapter 170 15/03/15 3.076
Chapter 169 15/03/15 3.076
Chapter 168 15/03/15 3.076
Chapter 167 15/03/15 3.071
Chapter 166 15/03/15 3.074
Chapter 165 15/03/15 3.097
Chapter 164 15/03/15 3.094
Chapter 163 15/03/15 3.080
Chapter 162 15/03/15 3.082
Chapter 161 15/03/15 3.083
Chapter 160 15/03/15 3.138
Chapter 159 15/03/15 3.105
Chapter 158 15/03/15 3.115
Chapter 157 15/03/15 3.095
Chapter 156 15/03/15 3.090
Chapter 155 15/03/15 3.108
Chapter 154 15/03/15 3.099
Chapter 153 15/03/15 3.091
Chapter 152 15/03/15 3.096
Chapter 151 15/03/15 3.098
Chapter 150 15/03/15 3.095
Chapter 149 15/03/15 3.104
Chapter 148 15/03/15 3.085
Chapter 147 15/03/15 3.095
Chapter 146 15/03/15 3.088
Chapter 145 15/03/15 3.093
Chapter 144 15/03/15 3.087
Chapter 143 15/03/15 3.089
Chapter 142 15/03/15 3.099
Chapter 141 15/03/15 3.104
Chapter 140 15/03/15 3.093
Chapter 139 15/03/15 3.090
Chapter 138 15/03/15 3.092
Chapter 137 15/03/15 3.109
Chapter 136 15/03/15 3.079
Chapter 135 15/03/15 3.081
Chapter 134 15/03/15 3.086
Chapter 133 15/03/15 3.083
Chapter 132 15/03/15 3.088
Chapter 131 15/03/15 3.085
Chapter 130 15/03/15 3.087
Chapter 129 15/03/15 3.100
Chapter 128 15/03/15 3.084
Chapter 127 15/03/15 3.087
Chapter 126 15/03/15 3.093
Chapter 125 15/03/15 3.137
Chapter 124 15/03/15 3.092
Chapter 123 15/03/15 3.085
Chapter 122 15/03/15 3.093
Chapter 121 15/03/15 3.086
Chapter 120 15/03/15 3.092
Chapter 119 15/03/15 3.081
Chapter 118 15/03/15 3.080
Chapter 117 15/03/15 3.090
Chapter 116 15/03/15 3.081
Chapter 115 15/03/15 3.105
Chapter 114 15/03/15 3.108
Chapter 113 15/03/15 3.091
Chapter 112 15/03/15 3.114
Chapter 111 15/03/15 3.205
Chapter 110 15/03/15 3.105
Chapter 109 15/03/15 3.077
Chapter 108 15/03/15 3.079
Chapter 107 15/03/15 3.079
Chapter 106 15/03/15 3.083
Chapter 105 15/03/15 3.106
Chapter 104 15/03/15 3.091
Chapter 103 15/03/15 3.085
Chapter 102 15/03/15 3.092
Chapter 101 15/03/15 3.094
Chapter 100 15/03/15 3.106
Chapter 99 15/03/15 3.107
Chapter 98 15/03/15 3.110
Chapter 97 15/03/15 3.105
Chapter 96 15/03/15 3.107
Chapter 95 15/03/15 3.097
Chapter 94 15/03/15 3.091
Chapter 93 15/03/15 3.078
Chapter 92 15/03/15 3.078
Chapter 91 15/03/15 3.081
Chapter 90 15/03/15 3.101
Chapter 89 15/03/15 3.077
Chapter 88 15/03/15 3.084
Chapter 87 15/03/15 3.081
Chapter 86 15/03/15 3.081
Chapter 85 15/03/15 3.086
Chapter 84 15/03/15 3.078
Chapter 83 15/03/15 3.082
Chapter 82 15/03/15 3.079
Chapter 81 15/03/15 3.075
Chapter 80 15/03/15 3.081
Chapter 79 15/03/15 3.083
Chapter 78 15/03/15 3.079
Chapter 77 15/03/15 3.084
Chapter 76 15/03/15 3.090
Chapter 75 15/03/15 3.093
Chapter 74 15/03/15 3.078
Chapter 73 15/03/15 3.077
Chapter 72 15/03/15 3.086
Chapter 71 15/03/15 3.090
Chapter 70 15/03/15 3.097
Chapter 69 15/03/15 3.080
Chapter 68 15/03/15 3.080
Chapter 67 15/03/15 3.082
Chapter 66 15/03/15 3.077
Chapter 65 15/03/15 3.093
Chapter 64 15/03/15 3.091
Chapter 63 15/03/15 3.081
Chapter 62 15/03/15 3.087
Chapter 61 15/03/15 3.090
Chapter 60 15/03/15 3.093
Chapter 59 15/03/15 3.080
Chapter 58 15/03/15 3.077
Chapter 57 15/03/15 3.086
Chapter 56 15/03/15 3.089
Chapter 55 15/03/15 3.116
Chapter 54 15/03/15 3.092
Chapter 53 15/03/15 3.106
Chapter 52 15/03/15 3.119
Chapter 51 15/03/15 3.096
Chapter 50 15/03/15 3.107
Chapter 49 15/03/15 3.082
Chapter 48 15/03/15 3.085
Chapter 47 15/03/15 3.091
Chapter 46 15/03/15 3.146
Chapter 45 15/03/15 3.081
Chapter 44 15/03/15 3.088
Chapter 43 15/03/15 3.094
Chapter 42 15/03/15 3.089
Chapter 41 15/03/15 3.094
Chapter 40 15/03/15 3.087
Chapter 39 15/03/15 3.079
Chapter 38 15/03/15 3.086
Chapter 37 15/03/15 3.074
Chapter 36 15/03/15 3.081
Chapter 35 15/03/15 3.089
Chapter 34 15/03/15 3.090
Chapter 33 15/03/15 3.087
Chapter 32 15/03/15 3.089
Chapter 31 15/03/15 3.089
Chapter 30 15/03/15 3.100
Chapter 29 15/03/15 3.089
Chapter 28 15/03/15 3.083
Chapter 27 15/03/15 3.089
Chapter 26 15/03/15 3.095
Chapter 25 15/03/15 3.099
Chapter 24 15/03/15 3.084
Chapter 23 15/03/15 3.088
Chapter 22 15/03/15 3.090
Chapter 21 15/03/15 3.092
Chapter 20 15/03/15 3.097
Chapter 19 15/03/15 3.084
Chapter 18 15/03/15 3.100
Chapter 17 15/03/15 3.094
Chapter 16 15/03/15 3.099
Chapter 15 15/03/15 3.107
Chapter 14 15/03/15 3.092
Chapter 13 15/03/15 3.085
Chapter 12 15/03/15 3.087
Chapter 11 15/03/15 3.090
Chapter 10 15/03/15 3.072
Chapter 10 15/03/15 3.077
Chapter 9 15/03/15 3.063
Chapter 9 15/03/15 3.081
Chapter 8 15/03/15 3.076
Chapter 8 15/03/15 3.095
Chapter 7 15/03/15 3.066
Chapter 7 15/03/15 3.092
Chapter 6 15/03/15 3.079
Chapter 6 15/03/15 3.091
Chapter 5 15/03/15 3.083
Chapter 5 15/03/15 3.096
Chapter 4 15/03/15 3.083
Chapter 4 15/03/15 3.105
Chapter 3 15/03/15 3.105
Chapter 3 15/03/15 3.108
Chapter 2 15/03/15 3.134
Chapter 2 15/03/15 3.109
Chapter 1: - Mở đầu 15/03/15 3.144
Chapter 1 15/03/15 3.118
Chapter 0 21/03/15 3.137
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch