Thợ Săn Ẩm Thực

Thợ Săn Ẩm Thực
Lượt xem: 130.134
Thợ Săn Ẩm Thực Xếp hạng: 3,7/5 - 6 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weeky Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 396 17/11/16 5.651
Chapter 395 13/11/16 6.207
Chapter 394 03/11/16 5.960
Chapter 393 28/10/16 5.376
Chapter 392 24/10/16 7.171
Chapter 391 15/10/16 8.844
Chapter 390 06/10/16 6.069
Chapter 389 29/09/16 4.667
Chapter 388 21/09/16 4.852
Chapter 387 14/09/16 5.590
Chapter 386 08/09/16 5.133
Chapter 385 01/09/16 4.519
Chapter 384 19/08/16 4.958
Chapter 383 19/08/16 4.703
Chapter 382 05/08/16 4.599
Chapter 381 29/07/16 4.437
Chapter 380 21/07/16 5.373
Chapter 379 14/07/16 4.193
Chapter 378 07/07/16 3.829
Chapter 377 07/07/16 3.477
Chapter 376 07/07/16 3.384
Chapter 375 07/07/16 3.387
Chapter 374 07/07/16 3.334
Chapter 373 07/07/16 3.296
Chapter 372 07/07/16 3.290
Chapter 371 07/07/16 3.293
Chapter 370 07/07/16 3.373
Chapter 369 07/07/16 3.277
Chapter 368 07/07/16 3.284
Chapter 367 07/07/16 3.310
Chapter 366 07/07/16 3.314
Chapter 365 07/07/16 3.318
Chapter 364 07/07/16 3.306
Chapter 363 07/07/16 3.303
Chapter 362 07/07/16 3.302
Chapter 361 07/07/16 3.295
Chapter 360 07/07/16 3.304
Chapter 359 07/07/16 3.259
Chapter 358 07/07/16 3.286
Chapter 357 07/07/16 3.277
Chapter 356 07/07/16 3.276
Chapter 355 07/07/16 3.293
Chapter 354 07/07/16 3.283
Chapter 353 07/07/16 3.275
Chapter 352 07/07/16 3.279
Chapter 351 07/07/16 3.260
Chapter 350 07/07/16 3.301
Chapter 349 07/07/16 3.244
Chapter 348 07/07/16 3.237
Chapter 347 07/07/16 3.248
Chapter 346 07/07/16 3.235
Chapter 345 07/07/16 3.251
Chapter 344 07/07/16 3.234
Chapter 343 07/07/16 3.248
Chapter 342 07/07/16 3.251
Chapter 341 07/07/16 3.256
Chapter 340 07/07/16 3.279
Chapter 339 07/07/16 3.243
Chapter 338 07/07/16 3.234
Chapter 337 07/07/16 3.242
Chapter 336 07/07/16 3.235
Chapter 335 07/07/16 3.257
Chapter 334 07/07/16 3.228
Chapter 333 07/07/16 3.220
Chapter 332 07/07/16 3.238
Chapter 331 07/07/16 3.227
Chapter 330 07/07/16 3.257
Chapter 329 07/07/16 3.217
Chapter 328 07/07/16 3.224
Chapter 327 07/07/16 3.220
Chapter 326 07/07/16 3.221
Chapter 325 07/07/16 3.234
Chapter 324 07/07/16 3.247
Chapter 323 07/07/16 3.264
Chapter 322 07/07/16 3.251
Chapter 321 07/07/16 3.257
Chapter 320 07/07/16 3.282
Chapter 319 07/07/16 3.281
Chapter 318 07/07/16 3.238
Chapter 317 07/07/16 3.256
Chapter 316 07/07/16 3.234
Chapter 315 07/07/16 3.232
Chapter 314 07/07/16 3.226
Chapter 313 07/07/16 3.222
Chapter 312 07/07/16 3.228
Chapter 311 07/07/16 3.221
Chapter 310 07/07/16 3.238
Chapter 309 07/07/16 3.202
Chapter 308 07/07/16 3.210
Chapter 307 07/07/16 3.217
Chapter 306 07/07/16 3.204
Chapter 305 07/07/16 3.204
Chapter 304 07/07/16 3.212
Chapter 303 07/07/16 3.206
Chapter 302 07/07/16 3.212
Chapter 301 07/07/16 3.228
Chapter 300 07/07/16 3.250
Chapter 299 07/07/16 3.222
Chapter 298 07/07/16 3.195
Chapter 297 07/07/16 3.205
Chapter 296 07/07/16 3.205
Chapter 295 07/07/16 3.221
Chapter 294 07/07/16 3.227
Chapter 293 07/07/16 3.256
Chapter 292 07/07/16 3.250
Chapter 291 07/07/16 3.266
Chapter 290 07/07/16 3.280
Chapter 289 07/07/16 3.241
Chapter 288 07/07/16 3.235
Chapter 287 07/07/16 3.250
Chapter 286 07/07/16 3.245
Chapter 285 07/07/16 3.234
Chapter 284 07/07/16 3.214
Chapter 283 07/07/16 3.201
Chapter 282 07/07/16 3.201
Chapter 281 07/07/16 3.216
Chapter 280 07/07/16 3.233
Chapter 279 07/07/16 3.203
Chapter 278 07/07/16 3.204
Chapter 277 07/07/16 3.220
Chapter 276 07/07/16 3.235
Chapter 275 07/07/16 3.233
Chapter 274 07/07/16 3.205
Chapter 273 07/07/16 3.211
Chapter 272 07/07/16 3.220
Chapter 271 07/07/16 3.232
Chapter 270 07/07/16 3.257
Chapter 269 07/07/16 3.246
Chapter 268 07/07/16 3.235
Chapter 267 07/07/16 3.247
Chapter 266 07/07/16 3.246
Chapter 265 07/07/16 3.249
Chapter 264 07/07/16 3.246
Chapter 263 07/07/16 3.277
Chapter 262 07/07/16 3.251
Chapter 261 07/07/16 3.240
Chapter 260 07/07/16 3.270
Chapter 259 07/07/16 3.225
Chapter 258 07/07/16 3.223
Chapter 257 07/07/16 3.233
Chapter 256 07/07/16 3.224
Chapter 255 07/07/16 3.228
Chapter 254 07/07/16 3.206
Chapter 253 07/07/16 3.213
Chapter 252 07/07/16 3.208
Chapter 251 07/07/16 3.221
Chapter 250 07/07/16 3.252
Chapter 249 07/07/16 3.205
Chapter 248 07/07/16 3.222
Chapter 247 07/07/16 3.216
Chapter 246 07/07/16 3.254
Chapter 245 07/07/16 3.225
Chapter 244 07/07/16 3.216
Chapter 243 07/07/16 3.209
Chapter 242 07/07/16 3.218
Chapter 241 07/07/16 3.217
Chapter 240 07/07/16 3.237
Chapter 239 07/07/16 3.214
Chapter 238 07/07/16 3.200
Chapter 237 07/07/16 3.189
Chapter 236 07/07/16 3.195
Chapter 235 07/07/16 3.204
Chapter 234 07/07/16 3.201
Chapter 233 07/07/16 3.196
Chapter 232 07/07/16 3.210
Chapter 231 07/07/16 3.203
Chapter 230 07/07/16 3.230
Chapter 229 07/07/16 3.189
Chapter 228 07/07/16 3.200
Chapter 227 07/07/16 3.204
Chapter 226 07/07/16 3.208
Chapter 225 07/07/16 3.208
Chapter 224 07/07/16 3.190
Chapter 223 07/07/16 3.196
Chapter 222 07/07/16 3.202
Chapter 221 07/07/16 3.218
Chapter 220 07/07/16 3.225
Chapter 219 07/07/16 3.193
Chapter 218 07/07/16 3.190
Chapter 217 07/07/16 3.195
Chapter 216 07/07/16 3.219
Chapter 215 07/07/16 3.211
Chapter 214 07/07/16 3.210
Chapter 213 07/07/16 3.213
Chapter 212 07/07/16 3.196
Chapter 211 07/07/16 3.187
Chapter 210 07/07/16 3.216
Chapter 209 07/07/16 3.200
Chapter 208 07/07/16 3.206
Chapter 207 07/07/16 3.196
Chapter 206 07/07/16 3.186
Chapter 205 07/07/16 3.192
Chapter 204 07/07/16 3.188
Chapter 203 07/07/16 3.187
Chapter 202 07/07/16 3.181
Chapter 201 07/07/16 3.193
Chapter 200 07/07/16 3.227
Chapter 199 07/07/16 3.172
Chapter 198 07/07/16 3.172
Chapter 197 07/07/16 3.175
Chapter 196 07/07/16 3.192
Chapter 195 07/07/16 3.212
Chapter 194 07/07/16 3.197
Chapter 193 07/07/16 3.191
Chapter 192 07/07/16 3.196
Chapter 191 07/07/16 3.196
Chapter 190 07/07/16 3.199
Chapter 189 07/07/16 3.175
Chapter 188 07/07/16 3.172
Chapter 187 07/07/16 3.163
Chapter 186 07/07/16 3.166
Chapter 185 07/07/16 3.170
Chapter 184 07/07/16 3.165
Chapter 183 07/07/16 3.158
Chapter 182 07/07/16 3.169
Chapter 181 07/07/16 3.170
Chapter 180 07/07/16 3.206
Chapter 179 07/07/16 3.201
Chapter 178 07/07/16 3.192
Chapter 177 07/07/16 3.202
Chapter 176 07/07/16 3.215
Chapter 175 07/07/16 3.210
Chapter 174 07/07/16 3.191
Chapter 173 07/07/16 3.187
Chapter 172 07/07/16 3.183
Chapter 171 07/07/16 3.199
Chapter 170 07/07/16 3.222
Chapter 169 07/07/16 3.187
Chapter 168 07/07/16 3.176
Chapter 167 07/07/16 3.182
Chapter 166 07/07/16 3.171
Chapter 165 07/07/16 3.189
Chapter 164 07/07/16 3.168
Chapter 163 07/07/16 3.169
Chapter 162 07/07/16 3.190
Chapter 161 07/07/16 3.191
Chapter 160 07/07/16 3.220
Chapter 159 07/07/16 3.181
Chapter 158 07/07/16 3.176
Chapter 157 07/07/16 3.173
Chapter 156 07/07/16 3.189
Chapter 155 07/07/16 3.190
Chapter 154 07/07/16 3.176
Chapter 153 07/07/16 3.190
Chapter 152 07/07/16 3.183
Chapter 151 07/07/16 3.172
Chapter 150 07/07/16 3.190
Chapter 149 07/07/16 3.184
Chapter 148 07/07/16 3.212
Chapter 147 07/07/16 3.185
Chapter 146 07/07/16 3.182
Chapter 145 07/07/16 3.212
Chapter 144 07/07/16 3.185
Chapter 143 07/07/16 3.183
Chapter 142 07/07/16 3.180
Chapter 141 07/07/16 3.178
Chapter 140 07/07/16 3.200
Chapter 139 07/07/16 3.184
Chapter 138 07/07/16 3.172
Chapter 137 07/07/16 3.170
Chapter 136 07/07/16 3.168
Chapter 135 07/07/16 3.175
Chapter 134 07/07/16 3.166
Chapter 133 07/07/16 3.157
Chapter 132 07/07/16 3.154
Chapter 131 07/07/16 3.169
Chapter 130 07/07/16 3.192
Chapter 129 07/07/16 3.188
Chapter 128 07/07/16 3.190
Chapter 127 07/07/16 3.181
Chapter 126 07/07/16 3.173
Chapter 125 07/07/16 3.190
Chapter 124 07/07/16 3.187
Chapter 123 07/07/16 3.185
Chapter 122 07/07/16 3.173
Chapter 121 07/07/16 3.169
Chapter 120 07/07/16 3.199
Chapter 119 07/07/16 3.169
Chapter 118 07/07/16 3.182
Chapter 117 07/07/16 3.177
Chapter 116 07/07/16 3.171
Chapter 115 07/07/16 3.183
Chapter 114 07/07/16 3.196
Chapter 113 07/07/16 3.189
Chapter 112 07/07/16 3.190
Chapter 111 07/07/16 3.196
Chapter 110 07/07/16 3.208
Chapter 109 07/07/16 3.190
Chapter 108 07/07/16 3.179
Chapter 107 07/07/16 3.181
Chapter 106 07/07/16 3.179
Chapter 105 07/07/16 3.180
Chapter 104 07/07/16 3.172
Chapter 103 07/07/16 3.201
Chapter 102 07/07/16 3.208
Chapter 101 07/07/16 3.206
Chapter 100 07/07/16 3.239
Chapter 99 07/07/16 3.212
Chapter 98 07/07/16 3.210
Chapter 97 07/07/16 3.200
Chapter 96 07/07/16 3.190
Chapter 95 07/07/16 3.206
Chapter 94 07/07/16 3.190
Chapter 93 07/07/16 3.224
Chapter 92 07/07/16 3.181
Chapter 91 07/07/16 3.179
Chapter 90 07/07/16 3.197
Chapter 89 07/07/16 3.175
Chapter 88 07/07/16 3.163
Chapter 87 07/07/16 3.161
Chapter 86 07/07/16 3.161
Chapter 85 07/07/16 3.156
Chapter 84 07/07/16 3.155
Chapter 83 07/07/16 3.162
Chapter 82 07/07/16 3.154
Chapter 81 07/07/16 3.167
Chapter 80 07/07/16 3.182
Chapter 79 07/07/16 3.164
Chapter 78 07/07/16 3.153
Chapter 77 07/07/16 3.158
Chapter 76 07/07/16 3.160
Chapter 75 07/07/16 3.164
Chapter 74 07/07/16 3.173
Chapter 73 07/07/16 3.171
Chapter 72 07/07/16 3.180
Chapter 71 07/07/16 3.181
Chapter 70 07/07/16 3.199
Chapter 69 07/07/16 3.185
Chapter 68 07/07/16 3.180
Chapter 67 07/07/16 3.207
Chapter 66 07/07/16 3.210
Chapter 65 07/07/16 3.207
Chapter 64 07/07/16 3.197
Chapter 63 07/07/16 3.206
Chapter 62 07/07/16 3.190
Chapter 61 07/07/16 3.191
Chapter 60 07/07/16 3.210
Chapter 59 07/07/16 3.217
Chapter 58 07/07/16 3.191
Chapter 57 07/07/16 3.185
Chapter 56 07/07/16 3.193
Chapter 55 07/07/16 3.249
Chapter 54 07/07/16 3.225
Chapter 53 07/07/16 3.207
Chapter 52 07/07/16 3.197
Chapter 51 07/07/16 3.200
Chapter 50 07/07/16 3.215
Chapter 49 07/07/16 3.175
Chapter 48 07/07/16 3.182
Chapter 47 07/07/16 3.189
Chapter 46 07/07/16 3.187
Chapter 45 07/07/16 3.192
Chapter 44 07/07/16 3.192
Chapter 43 07/07/16 3.195
Chapter 42 07/07/16 3.185
Chapter 41 07/07/16 3.213
Chapter 40 07/07/16 3.225
Chapter 39 07/07/16 3.205
Chapter 38 07/07/16 3.198
Chapter 37 07/07/16 3.195
Chapter 36 07/07/16 3.221
Chapter 35 07/07/16 3.217
Chapter 34 07/07/16 3.200
Chapter 33 07/07/16 3.198
Chapter 32 07/07/16 3.208
Chapter 31 07/07/16 3.232
Chapter 30 07/07/16 3.270
Chapter 29 07/07/16 3.238
Chapter 28 07/07/16 3.238
Chapter 27 07/07/16 3.230
Chapter 26 07/07/16 3.245
Chapter 25 07/07/16 3.248
Chapter 24 07/07/16 3.242
Chapter 23 07/07/16 3.252
Chapter 22 07/07/16 3.243
Chapter 21 07/07/16 3.252
Chapter 20 07/07/16 3.272
Chapter 19 07/07/16 3.262
Chapter 18 07/07/16 3.255
Chapter 17 07/07/16 3.255
Chapter 16 07/07/16 3.251
Chapter 15 07/07/16 3.244
Chapter 14 07/07/16 3.253
Chapter 13 07/07/16 3.241
Chapter 12 07/07/16 3.232
Chapter 11 07/07/16 3.229
Chapter 10 07/07/16 3.260
Chapter 9 07/07/16 3.257
Chapter 8 07/07/16 3.269
Chapter 7 07/07/16 3.287
Chapter 6 07/07/16 3.277
Chapter 5 07/07/16 3.279
Chapter 4 07/07/16 3.270
Chapter 3 07/07/16 3.300
Chapter 2 07/07/16 3.344
Chapter 1 07/07/16 3.462
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Giang 19:09 13/11/16Chapter 395Báo vi phạm
giờ a Tỏi bá nhất vũ trụ rồi, nên truyện đã kết thúc
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:15 28/10/16Chapter 393Báo vi phạm
Boss cuối 1 hít. ^^
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:14 28/10/16Chapter 393Báo vi phạm
Bát vương 1 con 1 hít, 4 Hoàng thì 3 Hoàng gục từ s đầu tiên. ^^
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 18:50 27/10/16Chapter 393Báo vi phạm
vl hóa ra neo như kiểu không gian chừa đồ :)) tất cả đồ ăn của nó ăn còn nguyên khi nó chết sẽ nổ ra tất cả những gì nó ăn trong đời :)) thế mà cứ như kẻ hủy diệt ăn tất cả đến khi biến mất tác giả tổ lái vkl
 • Author
  Bát Vương 18:58 27/10/16Báo vi phạm
  Đi đâu cũng gặp bọn Người Trong Ao Tù, bọn mày đừng theo tao nữa có được không?(khuôn mặt này là tao đéo phải nói đùa)
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 13:25 28/10/16Báo vi phạm
  phiêu bạt đi ngang qua thôi ahiihihi 
AuthorTrả lời
Acacia 22:28 20/10/16Chapter 392Báo vi phạm
Xcmn .. quỷ trắng là ACACIA phần thiện.. khá là chắc kèo với quan điểm này vì mái tóc
AuthorTrả lời
ao xoong chao 23:07 14/10/16Chapter 391Báo vi phạm
dkm cang ngay thuc an cua bon nay cang kho hieu. an kieu rat tam than luon
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 22:12 13/10/16Chapter 391Báo vi phạm
bao giờ mới cho biết con quỷ thứ 3 mà midora cũng sợ nó như nào đây ? XCM tác giả kéo dài vl
AuthorTrả lời
Comic 17:24 13/10/16Chapter 391Báo vi phạm
Trộm đc mấy ảnh nhanh thế
AuthorTrả lời
midora 22:36 05/10/16Chapter 390Báo vi phạm
ơ đệt. thằng tỏi làm phát cụt chim thằng cu bố nó. sau đó thì đút mồm cắn luôn.....quá là vãi lìn rùi 
 • Author
  Ghoul 00:35 06/10/16Báo vi phạm
  đấy là cái đuôi ,nhìn kiểu đéo gì ra cái chym thế
AuthorTrả lời
k2kissno4 12:15 03/10/16Chapter 389Báo vi phạm
nhanh lên team ơi, tks các bạn
AuthorTrả lời
Dk 12:28 15/09/16Chapter 387Báo vi phạm
Hay nhưng đợi sốt ruột quá, thanks nhóm dịch
AuthorTrả lời
Cute 13:20 20/08/16Chapter 384Báo vi phạm
Main hì ăn hành mít,trong người 3 con quỉ mà ăn uống thiếu chất quá ko đủ nuôi 3 con,hà hà
AuthorTrả lời
Khán Giả 17:39 05/08/16Chapter 382Báo vi phạm
mong chở được biết con quỷ thứ 3 của tỏi thế nào quá!! vừa xuất hiện có 1 khung tranh nhỏ đã kinh quá rồi!!
AuthorTrả lời
Big fan 15:35 22/07/16Chapter 380Báo vi phạm
đìu, sống không thể buff mạnh được, buff mạnh nhất là sau khi chết thôi. Dự sống lại tỏi ăn hành 1  chap nữa mới bật lại được.
AuthorTrả lời
Phongsaco 11:17 22/07/16Chapter 380Báo vi phạm
 nhìn còn hàng thứ 3 của Tỏi kinh vãi đái -_- nó định ăn neo rồi bật kèo đây nà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch