Thợ Săn Ẩm Thực

Thợ Săn Ẩm Thực
Lượt xem: 70.852
Thợ Săn Ẩm Thực Xếp hạng: 4/5 - 4 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weeky Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 392: Raw 2 ngày trước 5.462
Chapter 391 18:29 15/10 8.417
Chapter 390 13:44 06/10 5.750
Chapter 389 18:12 29/09 4.444
Chapter 388 18:18 21/09 4.638
Chapter 387 22:46 14/09 5.397
Chapter 386 18:20 08/09 4.945
Chapter 385 17:53 01/09 4.325
Chapter 384 20:46 19/08 4.767
Chapter 383 07:45 19/08 4.532
Chapter 382 08:53 05/08 4.426
Chapter 381 08:58 29/07 4.274
Chapter 380 23:09 21/07 5.192
Chapter 379 09:48 14/07 4.054
Chapter 378 22:40 07/07 3.685
Chapter 377 09:32 07/07 3.337
Chapter 376 09:32 07/07 3.242
Chapter 375 09:32 07/07 3.238
Chapter 374 09:32 07/07 3.200
Chapter 373 09:32 07/07 3.167
Chapter 372 09:32 07/07 3.162
Chapter 371 09:32 07/07 3.158
Chapter 370 09:32 07/07 3.204
Chapter 369 09:32 07/07 3.137
Chapter 368 09:32 07/07 3.142
Chapter 367 09:32 07/07 3.158
Chapter 366 09:32 07/07 3.152
Chapter 365 09:32 07/07 3.163
Chapter 364 09:32 07/07 3.153
Chapter 363 09:32 07/07 3.145
Chapter 362 09:32 07/07 3.151
Chapter 361 09:32 07/07 3.148
Chapter 360 09:32 07/07 3.148
Chapter 359 09:32 07/07 3.109
Chapter 358 09:32 07/07 3.118
Chapter 357 09:32 07/07 3.120
Chapter 356 09:32 07/07 3.134
Chapter 355 09:32 07/07 3.138
Chapter 354 09:32 07/07 3.134
Chapter 353 09:32 07/07 3.129
Chapter 352 09:32 07/07 3.129
Chapter 351 09:32 07/07 3.123
Chapter 350 09:32 07/07 3.141
Chapter 349 09:32 07/07 3.111
Chapter 348 09:32 07/07 3.113
Chapter 347 09:32 07/07 3.112
Chapter 346 09:32 07/07 3.109
Chapter 345 09:32 07/07 3.121
Chapter 344 09:32 07/07 3.106
Chapter 343 09:32 07/07 3.112
Chapter 342 09:32 07/07 3.120
Chapter 341 09:32 07/07 3.114
Chapter 340 09:32 07/07 3.138
Chapter 339 09:32 07/07 3.115
Chapter 338 09:32 07/07 3.110
Chapter 337 09:32 07/07 3.115
Chapter 336 09:32 07/07 3.108
Chapter 335 09:32 07/07 3.122
Chapter 334 09:32 07/07 3.101
Chapter 333 09:32 07/07 3.102
Chapter 332 09:32 07/07 3.117
Chapter 331 09:32 07/07 3.107
Chapter 330 09:32 07/07 3.121
Chapter 329 09:32 07/07 3.099
Chapter 328 09:32 07/07 3.107
Chapter 327 09:32 07/07 3.104
Chapter 326 09:32 07/07 3.103
Chapter 325 09:32 07/07 3.101
Chapter 324 09:32 07/07 3.105
Chapter 323 09:32 07/07 3.118
Chapter 322 09:32 07/07 3.109
Chapter 321 09:32 07/07 3.107
Chapter 320 09:32 07/07 3.122
Chapter 319 09:32 07/07 3.125
Chapter 318 09:32 07/07 3.105
Chapter 317 09:32 07/07 3.116
Chapter 316 09:32 07/07 3.103
Chapter 315 09:32 07/07 3.104
Chapter 314 09:32 07/07 3.099
Chapter 313 09:32 07/07 3.096
Chapter 312 09:32 07/07 3.100
Chapter 311 09:32 07/07 3.098
Chapter 310 09:32 07/07 3.109
Chapter 309 09:32 07/07 3.090
Chapter 308 09:32 07/07 3.093
Chapter 307 09:32 07/07 3.096
Chapter 306 09:32 07/07 3.091
Chapter 305 09:32 07/07 3.092
Chapter 304 09:32 07/07 3.098
Chapter 303 09:32 07/07 3.089
Chapter 302 09:32 07/07 3.097
Chapter 301 09:32 07/07 3.100
Chapter 300 09:32 07/07 3.110
Chapter 299 09:32 07/07 3.094
Chapter 298 09:32 07/07 3.076
Chapter 297 09:32 07/07 3.084
Chapter 296 09:32 07/07 3.084
Chapter 295 09:32 07/07 3.097
Chapter 294 09:32 07/07 3.094
Chapter 293 09:32 07/07 3.112
Chapter 292 09:32 07/07 3.104
Chapter 291 09:32 07/07 3.107
Chapter 290 09:32 07/07 3.107
Chapter 289 09:32 07/07 3.094
Chapter 288 09:32 07/07 3.099
Chapter 287 09:32 07/07 3.106
Chapter 286 09:32 07/07 3.102
Chapter 285 09:32 07/07 3.100
Chapter 284 09:32 07/07 3.098
Chapter 283 09:32 07/07 3.085
Chapter 282 09:32 07/07 3.088
Chapter 281 09:32 07/07 3.085
Chapter 280 09:32 07/07 3.097
Chapter 279 09:32 07/07 3.086
Chapter 278 09:32 07/07 3.085
Chapter 277 09:32 07/07 3.090
Chapter 276 09:32 07/07 3.098
Chapter 275 09:32 07/07 3.104
Chapter 274 09:32 07/07 3.090
Chapter 273 09:32 07/07 3.084
Chapter 272 09:32 07/07 3.100
Chapter 271 09:32 07/07 3.104
Chapter 270 09:32 07/07 3.110
Chapter 269 09:32 07/07 3.102
Chapter 268 09:32 07/07 3.098
Chapter 267 09:32 07/07 3.110
Chapter 266 09:32 07/07 3.114
Chapter 265 09:32 07/07 3.115
Chapter 264 09:32 07/07 3.116
Chapter 263 09:32 07/07 3.122
Chapter 262 09:32 07/07 3.117
Chapter 261 09:32 07/07 3.109
Chapter 260 09:32 07/07 3.123
Chapter 259 09:32 07/07 3.100
Chapter 258 09:32 07/07 3.099
Chapter 257 09:32 07/07 3.105
Chapter 256 09:32 07/07 3.094
Chapter 255 09:32 07/07 3.098
Chapter 254 09:32 07/07 3.091
Chapter 253 09:32 07/07 3.084
Chapter 252 09:32 07/07 3.095
Chapter 251 09:32 07/07 3.099
Chapter 250 09:32 07/07 3.109
Chapter 249 09:32 07/07 3.095
Chapter 248 09:32 07/07 3.100
Chapter 247 09:32 07/07 3.098
Chapter 246 09:32 07/07 3.103
Chapter 245 09:32 07/07 3.104
Chapter 244 09:32 07/07 3.099
Chapter 243 09:32 07/07 3.092
Chapter 242 09:32 07/07 3.099
Chapter 241 09:32 07/07 3.100
Chapter 240 09:32 07/07 3.100
Chapter 239 09:32 07/07 3.099
Chapter 238 09:32 07/07 3.084
Chapter 237 09:32 07/07 3.083
Chapter 236 09:32 07/07 3.081
Chapter 235 09:32 07/07 3.091
Chapter 234 09:32 07/07 3.088
Chapter 233 09:32 07/07 3.083
Chapter 232 09:32 07/07 3.100
Chapter 231 09:32 07/07 3.089
Chapter 230 09:32 07/07 3.106
Chapter 229 09:32 07/07 3.086
Chapter 228 09:32 07/07 3.086
Chapter 227 09:32 07/07 3.088
Chapter 226 09:32 07/07 3.104
Chapter 225 09:31 07/07 3.096
Chapter 224 09:31 07/07 3.088
Chapter 223 09:31 07/07 3.093
Chapter 222 09:31 07/07 3.099
Chapter 221 09:31 07/07 3.104
Chapter 220 09:31 07/07 3.102
Chapter 219 09:31 07/07 3.090
Chapter 218 09:31 07/07 3.088
Chapter 217 09:31 07/07 3.091
Chapter 216 09:31 07/07 3.104
Chapter 215 09:31 07/07 3.095
Chapter 214 09:31 07/07 3.103
Chapter 213 09:31 07/07 3.104
Chapter 212 09:31 07/07 3.094
Chapter 211 09:31 07/07 3.086
Chapter 210 09:31 07/07 3.100
Chapter 209 09:31 07/07 3.091
Chapter 208 09:31 07/07 3.090
Chapter 207 09:31 07/07 3.085
Chapter 206 09:31 07/07 3.085
Chapter 205 09:31 07/07 3.093
Chapter 204 09:31 07/07 3.089
Chapter 203 09:31 07/07 3.088
Chapter 202 09:31 07/07 3.085
Chapter 201 09:31 07/07 3.084
Chapter 200 09:31 07/07 3.096
Chapter 199 09:31 07/07 3.072
Chapter 198 09:31 07/07 3.076
Chapter 197 09:31 07/07 3.079
Chapter 196 09:31 07/07 3.088
Chapter 195 09:31 07/07 3.095
Chapter 194 09:31 07/07 3.086
Chapter 193 09:31 07/07 3.083
Chapter 192 09:31 07/07 3.094
Chapter 191 09:31 07/07 3.087
Chapter 190 09:31 07/07 3.088
Chapter 189 09:31 07/07 3.079
Chapter 188 09:31 07/07 3.074
Chapter 187 09:31 07/07 3.070
Chapter 186 09:31 07/07 3.074
Chapter 185 09:31 07/07 3.073
Chapter 184 09:31 07/07 3.069
Chapter 183 09:31 07/07 3.067
Chapter 182 09:31 07/07 3.071
Chapter 181 09:31 07/07 3.078
Chapter 180 09:31 07/07 3.085
Chapter 179 09:31 07/07 3.082
Chapter 178 09:31 07/07 3.074
Chapter 177 09:31 07/07 3.083
Chapter 176 09:31 07/07 3.093
Chapter 175 09:31 07/07 3.095
Chapter 174 09:31 07/07 3.077
Chapter 173 09:31 07/07 3.074
Chapter 172 09:31 07/07 3.076
Chapter 171 09:31 07/07 3.084
Chapter 170 09:31 07/07 3.085
Chapter 169 09:31 07/07 3.079
Chapter 168 09:31 07/07 3.077
Chapter 167 09:31 07/07 3.088
Chapter 166 09:31 07/07 3.077
Chapter 165 09:31 07/07 3.090
Chapter 164 09:31 07/07 3.080
Chapter 163 09:31 07/07 3.081
Chapter 162 09:31 07/07 3.092
Chapter 161 09:31 07/07 3.092
Chapter 160 09:31 07/07 3.106
Chapter 159 09:31 07/07 3.083
Chapter 158 09:31 07/07 3.080
Chapter 157 09:31 07/07 3.080
Chapter 156 09:31 07/07 3.089
Chapter 155 09:31 07/07 3.082
Chapter 154 09:31 07/07 3.083
Chapter 153 09:31 07/07 3.087
Chapter 152 09:31 07/07 3.091
Chapter 151 09:31 07/07 3.083
Chapter 150 09:31 07/07 3.090
Chapter 149 09:31 07/07 3.083
Chapter 148 09:31 07/07 3.098
Chapter 147 09:31 07/07 3.080
Chapter 146 09:31 07/07 3.079
Chapter 145 09:31 07/07 3.104
Chapter 144 09:31 07/07 3.082
Chapter 143 09:31 07/07 3.078
Chapter 142 09:31 07/07 3.083
Chapter 141 09:31 07/07 3.081
Chapter 140 09:31 07/07 3.083
Chapter 139 09:31 07/07 3.078
Chapter 138 09:31 07/07 3.070
Chapter 137 09:31 07/07 3.068
Chapter 136 09:31 07/07 3.072
Chapter 135 09:31 07/07 3.076
Chapter 134 09:31 07/07 3.072
Chapter 133 09:31 07/07 3.071
Chapter 132 09:31 07/07 3.068
Chapter 131 09:31 07/07 3.083
Chapter 130 09:31 07/07 3.089
Chapter 129 09:31 07/07 3.086
Chapter 128 09:31 07/07 3.082
Chapter 127 09:31 07/07 3.087
Chapter 126 09:31 07/07 3.080
Chapter 125 09:31 07/07 3.092
Chapter 124 09:31 07/07 3.086
Chapter 123 09:31 07/07 3.086
Chapter 122 09:31 07/07 3.080
Chapter 121 09:31 07/07 3.079
Chapter 120 09:31 07/07 3.097
Chapter 119 09:31 07/07 3.074
Chapter 118 09:31 07/07 3.086
Chapter 117 09:31 07/07 3.083
Chapter 116 09:31 07/07 3.073
Chapter 115 09:31 07/07 3.087
Chapter 114 09:31 07/07 3.095
Chapter 113 09:31 07/07 3.084
Chapter 112 09:31 07/07 3.091
Chapter 111 09:31 07/07 3.088
Chapter 110 09:31 07/07 3.096
Chapter 109 09:31 07/07 3.085
Chapter 108 09:31 07/07 3.079
Chapter 107 09:31 07/07 3.081
Chapter 106 09:31 07/07 3.079
Chapter 105 09:31 07/07 3.083
Chapter 104 09:31 07/07 3.082
Chapter 103 09:31 07/07 3.091
Chapter 102 09:31 07/07 3.095
Chapter 101 09:31 07/07 3.095
Chapter 100 09:31 07/07 3.114
Chapter 99 09:31 07/07 3.096
Chapter 98 09:31 07/07 3.097
Chapter 97 09:31 07/07 3.098
Chapter 96 09:31 07/07 3.088
Chapter 95 09:31 07/07 3.100
Chapter 94 09:31 07/07 3.091
Chapter 93 09:31 07/07 3.102
Chapter 92 09:31 07/07 3.088
Chapter 91 09:31 07/07 3.092
Chapter 90 09:31 07/07 3.100
Chapter 89 09:31 07/07 3.089
Chapter 88 09:31 07/07 3.082
Chapter 87 09:31 07/07 3.081
Chapter 86 09:31 07/07 3.084
Chapter 85 09:31 07/07 3.079
Chapter 84 09:31 07/07 3.082
Chapter 83 09:31 07/07 3.082
Chapter 82 09:31 07/07 3.075
Chapter 81 09:31 07/07 3.082
Chapter 80 09:31 07/07 3.093
Chapter 79 09:31 07/07 3.085
Chapter 78 09:31 07/07 3.074
Chapter 77 09:31 07/07 3.081
Chapter 76 09:31 07/07 3.081
Chapter 75 09:31 07/07 3.084
Chapter 74 09:31 07/07 3.090
Chapter 73 09:31 07/07 3.086
Chapter 72 09:31 07/07 3.093
Chapter 71 09:31 07/07 3.100
Chapter 70 09:31 07/07 3.113
Chapter 69 09:31 07/07 3.096
Chapter 68 09:31 07/07 3.094
Chapter 67 09:31 07/07 3.109
Chapter 66 09:31 07/07 3.107
Chapter 65 09:31 07/07 3.100
Chapter 64 09:31 07/07 3.102
Chapter 63 09:31 07/07 3.100
Chapter 62 09:31 07/07 3.097
Chapter 61 09:31 07/07 3.102
Chapter 60 09:31 07/07 3.108
Chapter 59 09:31 07/07 3.100
Chapter 58 09:31 07/07 3.098
Chapter 57 09:31 07/07 3.092
Chapter 56 09:31 07/07 3.099
Chapter 55 09:31 07/07 3.132
Chapter 54 09:31 07/07 3.109
Chapter 53 09:31 07/07 3.104
Chapter 52 09:31 07/07 3.099
Chapter 51 09:31 07/07 3.103
Chapter 50 09:31 07/07 3.105
Chapter 49 09:31 07/07 3.090
Chapter 48 09:31 07/07 3.089
Chapter 47 09:31 07/07 3.096
Chapter 46 09:31 07/07 3.096
Chapter 45 09:31 07/07 3.093
Chapter 44 09:31 07/07 3.092
Chapter 43 09:31 07/07 3.099
Chapter 42 09:31 07/07 3.093
Chapter 41 09:31 07/07 3.108
Chapter 40 09:31 07/07 3.108
Chapter 39 09:31 07/07 3.098
Chapter 38 09:31 07/07 3.103
Chapter 37 09:31 07/07 3.098
Chapter 36 09:31 07/07 3.103
Chapter 35 09:31 07/07 3.111
Chapter 34 09:31 07/07 3.105
Chapter 33 09:31 07/07 3.096
Chapter 32 09:31 07/07 3.109
Chapter 31 09:31 07/07 3.122
Chapter 30 09:31 07/07 3.136
Chapter 29 09:31 07/07 3.118
Chapter 28 09:31 07/07 3.115
Chapter 27 09:30 07/07 3.116
Chapter 26 09:30 07/07 3.117
Chapter 25 09:30 07/07 3.124
Chapter 24 09:30 07/07 3.118
Chapter 23 09:30 07/07 3.127
Chapter 22 09:30 07/07 3.129
Chapter 21 09:30 07/07 3.131
Chapter 20 09:30 07/07 3.127
Chapter 19 09:30 07/07 3.139
Chapter 18 09:30 07/07 3.128
Chapter 17 09:30 07/07 3.138
Chapter 16 09:30 07/07 3.136
Chapter 15 09:30 07/07 3.123
Chapter 14 09:30 07/07 3.133
Chapter 13 09:30 07/07 3.128
Chapter 12 09:30 07/07 3.125
Chapter 11 09:30 07/07 3.125
Chapter 10 09:30 07/07 3.134
Chapter 9 09:30 07/07 3.138
Chapter 8 09:30 07/07 3.137
Chapter 7 09:30 07/07 3.146
Chapter 6 09:30 07/07 3.148
Chapter 5 09:30 07/07 3.144
Chapter 4 09:30 07/07 3.136
Chapter 3 09:30 07/07 3.155
Chapter 2 09:30 07/07 3.190
Chapter 1 09:30 07/07 3.216
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Acacia 22:28 20/10Chapter 392Báo vi phạm
Xcmn .. quỷ trắng là ACACIA phần thiện.. khá là chắc kèo với quan điểm này vì mái tóc
AuthorTrả lời
ao xoong chao 23:07 14/10Chapter 391Báo vi phạm
dkm cang ngay thuc an cua bon nay cang kho hieu. an kieu rat tam than luon
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 22:12 13/10Chapter 391Báo vi phạm
bao giờ mới cho biết con quỷ thứ 3 mà midora cũng sợ nó như nào đây ? XCM tác giả kéo dài vl
AuthorTrả lời
Comic 17:24 13/10Chapter 391Báo vi phạm
Trộm đc mấy ảnh nhanh thế
AuthorTrả lời
midora 22:36 05/10Chapter 390Báo vi phạm
ơ đệt. thằng tỏi làm phát cụt chim thằng cu bố nó. sau đó thì đút mồm cắn luôn.....quá là vãi lìn rùi 
  • Author
    Ghoul 00:35 06/10Báo vi phạm
    đấy là cái đuôi ,nhìn kiểu đéo gì ra cái chym thế
AuthorTrả lời
k2kissno4 12:15 03/10Chapter 389Báo vi phạm
nhanh lên team ơi, tks các bạn
AuthorTrả lời
Dk 12:28 15/09Chapter 387Báo vi phạm
Hay nhưng đợi sốt ruột quá, thanks nhóm dịch
AuthorTrả lời
Cute 13:20 20/08Chapter 384Báo vi phạm
Main hì ăn hành mít,trong người 3 con quỉ mà ăn uống thiếu chất quá ko đủ nuôi 3 con,hà hà
AuthorTrả lời
Khán Giả 17:39 05/08Chapter 382Báo vi phạm
mong chở được biết con quỷ thứ 3 của tỏi thế nào quá!! vừa xuất hiện có 1 khung tranh nhỏ đã kinh quá rồi!!
AuthorTrả lời
Big fan 15:35 22/07Chapter 380Báo vi phạm
đìu, sống không thể buff mạnh được, buff mạnh nhất là sau khi chết thôi. Dự sống lại tỏi ăn hành 1  chap nữa mới bật lại được.
AuthorTrả lời
Phongsaco 11:17 22/07Chapter 380Báo vi phạm
 nhìn còn hàng thứ 3 của Tỏi kinh vãi đái -_- nó định ăn neo rồi bật kèo đây nà
AuthorTrả lời
aaaaa 23:55 21/07Chapter 380Báo vi phạm
buff hơi hư cấu rồi đấy
AuthorTrả lời
koko 14:32 14/07Chapter 373Báo vi phạm
ờ thì...hay

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch