Thợ Săn Ẩm Thực

Thợ Săn Ẩm Thực
Thợ Săn Ẩm Thực Xếp hạng: 3,7/5 - 6 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weeky Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 396 17/11/16 5.789
Chapter 395 13/11/16 6.297
Chapter 394 03/11/16 6.036
Chapter 393 28/10/16 5.450
Chapter 392 24/10/16 7.235
Chapter 391 15/10/16 8.898
Chapter 390 06/10/16 6.119
Chapter 389 29/09/16 4.713
Chapter 388 21/09/16 4.898
Chapter 387 14/09/16 5.637
Chapter 386 08/09/16 5.176
Chapter 385 01/09/16 4.566
Chapter 384 19/08/16 5.004
Chapter 383 19/08/16 4.748
Chapter 382 05/08/16 4.642
Chapter 381 29/07/16 4.482
Chapter 380 21/07/16 5.418
Chapter 379 14/07/16 4.236
Chapter 378 07/07/16 3.868
Chapter 377 07/07/16 3.519
Chapter 376 07/07/16 3.427
Chapter 375 07/07/16 3.429
Chapter 374 07/07/16 3.375
Chapter 373 07/07/16 3.340
Chapter 372 07/07/16 3.330
Chapter 371 07/07/16 3.338
Chapter 370 07/07/16 3.416
Chapter 369 07/07/16 3.315
Chapter 368 07/07/16 3.325
Chapter 367 07/07/16 3.356
Chapter 366 07/07/16 3.355
Chapter 365 07/07/16 3.359
Chapter 364 07/07/16 3.347
Chapter 363 07/07/16 3.344
Chapter 362 07/07/16 3.336
Chapter 361 07/07/16 3.334
Chapter 360 07/07/16 3.339
Chapter 359 07/07/16 3.289
Chapter 358 07/07/16 3.318
Chapter 357 07/07/16 3.316
Chapter 356 07/07/16 3.315
Chapter 355 07/07/16 3.335
Chapter 354 07/07/16 3.323
Chapter 353 07/07/16 3.312
Chapter 352 07/07/16 3.318
Chapter 351 07/07/16 3.296
Chapter 350 07/07/16 3.344
Chapter 349 07/07/16 3.280
Chapter 348 07/07/16 3.271
Chapter 347 07/07/16 3.283
Chapter 346 07/07/16 3.275
Chapter 345 07/07/16 3.290
Chapter 344 07/07/16 3.272
Chapter 343 07/07/16 3.286
Chapter 342 07/07/16 3.292
Chapter 341 07/07/16 3.299
Chapter 340 07/07/16 3.328
Chapter 339 07/07/16 3.285
Chapter 338 07/07/16 3.280
Chapter 337 07/07/16 3.288
Chapter 336 07/07/16 3.275
Chapter 335 07/07/16 3.304
Chapter 334 07/07/16 3.270
Chapter 333 07/07/16 3.258
Chapter 332 07/07/16 3.277
Chapter 331 07/07/16 3.256
Chapter 330 07/07/16 3.289
Chapter 329 07/07/16 3.246
Chapter 328 07/07/16 3.257
Chapter 327 07/07/16 3.259
Chapter 326 07/07/16 3.265
Chapter 325 07/07/16 3.275
Chapter 324 07/07/16 3.288
Chapter 323 07/07/16 3.306
Chapter 322 07/07/16 3.294
Chapter 321 07/07/16 3.296
Chapter 320 07/07/16 3.325
Chapter 319 07/07/16 3.325
Chapter 318 07/07/16 3.278
Chapter 317 07/07/16 3.297
Chapter 316 07/07/16 3.279
Chapter 315 07/07/16 3.273
Chapter 314 07/07/16 3.265
Chapter 313 07/07/16 3.267
Chapter 312 07/07/16 3.270
Chapter 311 07/07/16 3.265
Chapter 310 07/07/16 3.281
Chapter 309 07/07/16 3.247
Chapter 308 07/07/16 3.248
Chapter 307 07/07/16 3.258
Chapter 306 07/07/16 3.244
Chapter 305 07/07/16 3.246
Chapter 304 07/07/16 3.251
Chapter 303 07/07/16 3.249
Chapter 302 07/07/16 3.255
Chapter 301 07/07/16 3.274
Chapter 300 07/07/16 3.298
Chapter 299 07/07/16 3.265
Chapter 298 07/07/16 3.238
Chapter 297 07/07/16 3.243
Chapter 296 07/07/16 3.247
Chapter 295 07/07/16 3.264
Chapter 294 07/07/16 3.271
Chapter 293 07/07/16 3.298
Chapter 292 07/07/16 3.293
Chapter 291 07/07/16 3.316
Chapter 290 07/07/16 3.332
Chapter 289 07/07/16 3.285
Chapter 288 07/07/16 3.276
Chapter 287 07/07/16 3.287
Chapter 286 07/07/16 3.291
Chapter 285 07/07/16 3.275
Chapter 284 07/07/16 3.251
Chapter 283 07/07/16 3.244
Chapter 282 07/07/16 3.243
Chapter 281 07/07/16 3.257
Chapter 280 07/07/16 3.278
Chapter 279 07/07/16 3.250
Chapter 278 07/07/16 3.245
Chapter 277 07/07/16 3.263
Chapter 276 07/07/16 3.281
Chapter 275 07/07/16 3.279
Chapter 274 07/07/16 3.243
Chapter 273 07/07/16 3.248
Chapter 272 07/07/16 3.258
Chapter 271 07/07/16 3.267
Chapter 270 07/07/16 3.303
Chapter 269 07/07/16 3.282
Chapter 268 07/07/16 3.282
Chapter 267 07/07/16 3.284
Chapter 266 07/07/16 3.295
Chapter 265 07/07/16 3.292
Chapter 264 07/07/16 3.287
Chapter 263 07/07/16 3.316
Chapter 262 07/07/16 3.291
Chapter 261 07/07/16 3.277
Chapter 260 07/07/16 3.313
Chapter 259 07/07/16 3.261
Chapter 258 07/07/16 3.256
Chapter 257 07/07/16 3.269
Chapter 256 07/07/16 3.261
Chapter 255 07/07/16 3.264
Chapter 254 07/07/16 3.241
Chapter 253 07/07/16 3.244
Chapter 252 07/07/16 3.241
Chapter 251 07/07/16 3.255
Chapter 250 07/07/16 3.287
Chapter 249 07/07/16 3.232
Chapter 248 07/07/16 3.249
Chapter 247 07/07/16 3.246
Chapter 246 07/07/16 3.290
Chapter 245 07/07/16 3.257
Chapter 244 07/07/16 3.248
Chapter 243 07/07/16 3.238
Chapter 242 07/07/16 3.249
Chapter 241 07/07/16 3.248
Chapter 240 07/07/16 3.271
Chapter 239 07/07/16 3.246
Chapter 238 07/07/16 3.231
Chapter 237 07/07/16 3.222
Chapter 236 07/07/16 3.226
Chapter 235 07/07/16 3.237
Chapter 234 07/07/16 3.239
Chapter 233 07/07/16 3.226
Chapter 232 07/07/16 3.241
Chapter 231 07/07/16 3.232
Chapter 230 07/07/16 3.260
Chapter 229 07/07/16 3.218
Chapter 228 07/07/16 3.229
Chapter 227 07/07/16 3.235
Chapter 226 07/07/16 3.238
Chapter 225 07/07/16 3.242
Chapter 224 07/07/16 3.219
Chapter 223 07/07/16 3.226
Chapter 222 07/07/16 3.233
Chapter 221 07/07/16 3.245
Chapter 220 07/07/16 3.256
Chapter 219 07/07/16 3.216
Chapter 218 07/07/16 3.216
Chapter 217 07/07/16 3.221
Chapter 216 07/07/16 3.244
Chapter 215 07/07/16 3.239
Chapter 214 07/07/16 3.231
Chapter 213 07/07/16 3.238
Chapter 212 07/07/16 3.216
Chapter 211 07/07/16 3.211
Chapter 210 07/07/16 3.246
Chapter 209 07/07/16 3.230
Chapter 208 07/07/16 3.233
Chapter 207 07/07/16 3.225
Chapter 206 07/07/16 3.217
Chapter 205 07/07/16 3.219
Chapter 204 07/07/16 3.211
Chapter 203 07/07/16 3.214
Chapter 202 07/07/16 3.208
Chapter 201 07/07/16 3.218
Chapter 200 07/07/16 3.258
Chapter 199 07/07/16 3.198
Chapter 198 07/07/16 3.199
Chapter 197 07/07/16 3.201
Chapter 196 07/07/16 3.216
Chapter 195 07/07/16 3.240
Chapter 194 07/07/16 3.221
Chapter 193 07/07/16 3.216
Chapter 192 07/07/16 3.224
Chapter 191 07/07/16 3.218
Chapter 190 07/07/16 3.224
Chapter 189 07/07/16 3.199
Chapter 188 07/07/16 3.198
Chapter 187 07/07/16 3.185
Chapter 186 07/07/16 3.187
Chapter 185 07/07/16 3.194
Chapter 184 07/07/16 3.189
Chapter 183 07/07/16 3.184
Chapter 182 07/07/16 3.190
Chapter 181 07/07/16 3.193
Chapter 180 07/07/16 3.229
Chapter 179 07/07/16 3.229
Chapter 178 07/07/16 3.222
Chapter 177 07/07/16 3.231
Chapter 176 07/07/16 3.244
Chapter 175 07/07/16 3.236
Chapter 174 07/07/16 3.213
Chapter 173 07/07/16 3.211
Chapter 172 07/07/16 3.208
Chapter 171 07/07/16 3.222
Chapter 170 07/07/16 3.249
Chapter 169 07/07/16 3.209
Chapter 168 07/07/16 3.199
Chapter 167 07/07/16 3.205
Chapter 166 07/07/16 3.196
Chapter 165 07/07/16 3.209
Chapter 164 07/07/16 3.190
Chapter 163 07/07/16 3.188
Chapter 162 07/07/16 3.211
Chapter 161 07/07/16 3.218
Chapter 160 07/07/16 3.253
Chapter 159 07/07/16 3.203
Chapter 158 07/07/16 3.202
Chapter 157 07/07/16 3.197
Chapter 156 07/07/16 3.215
Chapter 155 07/07/16 3.216
Chapter 154 07/07/16 3.201
Chapter 153 07/07/16 3.219
Chapter 152 07/07/16 3.209
Chapter 151 07/07/16 3.195
Chapter 150 07/07/16 3.217
Chapter 149 07/07/16 3.214
Chapter 148 07/07/16 3.241
Chapter 147 07/07/16 3.209
Chapter 146 07/07/16 3.211
Chapter 145 07/07/16 3.242
Chapter 144 07/07/16 3.214
Chapter 143 07/07/16 3.213
Chapter 142 07/07/16 3.206
Chapter 141 07/07/16 3.205
Chapter 140 07/07/16 3.230
Chapter 139 07/07/16 3.212
Chapter 138 07/07/16 3.201
Chapter 137 07/07/16 3.199
Chapter 136 07/07/16 3.195
Chapter 135 07/07/16 3.202
Chapter 134 07/07/16 3.203
Chapter 133 07/07/16 3.186
Chapter 132 07/07/16 3.183
Chapter 131 07/07/16 3.194
Chapter 130 07/07/16 3.222
Chapter 129 07/07/16 3.216
Chapter 128 07/07/16 3.218
Chapter 127 07/07/16 3.207
Chapter 126 07/07/16 3.201
Chapter 125 07/07/16 3.217
Chapter 124 07/07/16 3.211
Chapter 123 07/07/16 3.210
Chapter 122 07/07/16 3.199
Chapter 121 07/07/16 3.197
Chapter 120 07/07/16 3.227
Chapter 119 07/07/16 3.196
Chapter 118 07/07/16 3.215
Chapter 117 07/07/16 3.206
Chapter 116 07/07/16 3.197
Chapter 115 07/07/16 3.212
Chapter 114 07/07/16 3.235
Chapter 113 07/07/16 3.223
Chapter 112 07/07/16 3.219
Chapter 111 07/07/16 3.225
Chapter 110 07/07/16 3.240
Chapter 109 07/07/16 3.220
Chapter 108 07/07/16 3.206
Chapter 107 07/07/16 3.208
Chapter 106 07/07/16 3.209
Chapter 105 07/07/16 3.207
Chapter 104 07/07/16 3.200
Chapter 103 07/07/16 3.228
Chapter 102 07/07/16 3.233
Chapter 101 07/07/16 3.238
Chapter 100 07/07/16 3.275
Chapter 99 07/07/16 3.247
Chapter 98 07/07/16 3.243
Chapter 97 07/07/16 3.232
Chapter 96 07/07/16 3.221
Chapter 95 07/07/16 3.241
Chapter 94 07/07/16 3.222
Chapter 93 07/07/16 3.253
Chapter 92 07/07/16 3.214
Chapter 91 07/07/16 3.206
Chapter 90 07/07/16 3.227
Chapter 89 07/07/16 3.202
Chapter 88 07/07/16 3.192
Chapter 87 07/07/16 3.187
Chapter 86 07/07/16 3.188
Chapter 85 07/07/16 3.181
Chapter 84 07/07/16 3.182
Chapter 83 07/07/16 3.191
Chapter 82 07/07/16 3.186
Chapter 81 07/07/16 3.197
Chapter 80 07/07/16 3.213
Chapter 79 07/07/16 3.191
Chapter 78 07/07/16 3.177
Chapter 77 07/07/16 3.183
Chapter 76 07/07/16 3.191
Chapter 75 07/07/16 3.190
Chapter 74 07/07/16 3.206
Chapter 73 07/07/16 3.203
Chapter 72 07/07/16 3.210
Chapter 71 07/07/16 3.216
Chapter 70 07/07/16 3.232
Chapter 69 07/07/16 3.214
Chapter 68 07/07/16 3.210
Chapter 67 07/07/16 3.245
Chapter 66 07/07/16 3.247
Chapter 65 07/07/16 3.242
Chapter 64 07/07/16 3.232
Chapter 63 07/07/16 3.240
Chapter 62 07/07/16 3.224
Chapter 61 07/07/16 3.224
Chapter 60 07/07/16 3.241
Chapter 59 07/07/16 3.248
Chapter 58 07/07/16 3.221
Chapter 57 07/07/16 3.219
Chapter 56 07/07/16 3.230
Chapter 55 07/07/16 3.286
Chapter 54 07/07/16 3.259
Chapter 53 07/07/16 3.242
Chapter 52 07/07/16 3.233
Chapter 51 07/07/16 3.234
Chapter 50 07/07/16 3.250
Chapter 49 07/07/16 3.210
Chapter 48 07/07/16 3.214
Chapter 47 07/07/16 3.222
Chapter 46 07/07/16 3.219
Chapter 45 07/07/16 3.226
Chapter 44 07/07/16 3.225
Chapter 43 07/07/16 3.227
Chapter 42 07/07/16 3.220
Chapter 41 07/07/16 3.249
Chapter 40 07/07/16 3.263
Chapter 39 07/07/16 3.236
Chapter 38 07/07/16 3.232
Chapter 37 07/07/16 3.228
Chapter 36 07/07/16 3.260
Chapter 35 07/07/16 3.253
Chapter 34 07/07/16 3.240
Chapter 33 07/07/16 3.236
Chapter 32 07/07/16 3.243
Chapter 31 07/07/16 3.269
Chapter 30 07/07/16 3.306
Chapter 29 07/07/16 3.270
Chapter 28 07/07/16 3.271
Chapter 27 07/07/16 3.267
Chapter 26 07/07/16 3.276
Chapter 25 07/07/16 3.281
Chapter 24 07/07/16 3.275
Chapter 23 07/07/16 3.286
Chapter 22 07/07/16 3.276
Chapter 21 07/07/16 3.286
Chapter 20 07/07/16 3.307
Chapter 19 07/07/16 3.294
Chapter 18 07/07/16 3.290
Chapter 17 07/07/16 3.287
Chapter 16 07/07/16 3.282
Chapter 15 07/07/16 3.285
Chapter 14 07/07/16 3.291
Chapter 13 07/07/16 3.275
Chapter 12 07/07/16 3.263
Chapter 11 07/07/16 3.261
Chapter 10 07/07/16 3.298
Chapter 9 07/07/16 3.298
Chapter 8 07/07/16 3.307
Chapter 7 07/07/16 3.326
Chapter 6 07/07/16 3.312
Chapter 5 07/07/16 3.317
Chapter 4 07/07/16 3.314
Chapter 3 07/07/16 3.340
Chapter 2 07/07/16 3.387
Chapter 1 07/07/16 3.551
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
AuthorTrả lời
Kiss 14:08 29/01Chapter 266
Truyện rất hay chương này cũng chưa dịch admin khắc phục nhé
AuthorTrả lời
Kiss 12:05 28/01Chapter 234Báo vi phạm
Sao trang này ko dịch vậy admin
AuthorTrả lời
Giang 19:09 13/11/16Chapter 395Báo vi phạm
giờ a Tỏi bá nhất vũ trụ rồi, nên truyện đã kết thúc
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:15 28/10/16Chapter 393Báo vi phạm
Boss cuối 1 hít. ^^
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:14 28/10/16Chapter 393Báo vi phạm
Bát vương 1 con 1 hít, 4 Hoàng thì 3 Hoàng gục từ s đầu tiên. ^^
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 18:50 27/10/16Chapter 393Báo vi phạm
vl hóa ra neo như kiểu không gian chừa đồ :)) tất cả đồ ăn của nó ăn còn nguyên khi nó chết sẽ nổ ra tất cả những gì nó ăn trong đời :)) thế mà cứ như kẻ hủy diệt ăn tất cả đến khi biến mất tác giả tổ lái vkl
 • Author
  Bát Vương 18:58 27/10/16Báo vi phạm
  Đi đâu cũng gặp bọn Người Trong Ao Tù, bọn mày đừng theo tao nữa có được không?(khuôn mặt này là tao đéo phải nói đùa)
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 13:25 28/10/16Báo vi phạm
  phiêu bạt đi ngang qua thôi ahiihihi 
AuthorTrả lời
Acacia 22:28 20/10/16Chapter 392Báo vi phạm
Xcmn .. quỷ trắng là ACACIA phần thiện.. khá là chắc kèo với quan điểm này vì mái tóc
AuthorTrả lời
ao xoong chao 23:07 14/10/16Chapter 391Báo vi phạm
dkm cang ngay thuc an cua bon nay cang kho hieu. an kieu rat tam than luon
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 22:12 13/10/16Chapter 391Báo vi phạm
bao giờ mới cho biết con quỷ thứ 3 mà midora cũng sợ nó như nào đây ? XCM tác giả kéo dài vl
AuthorTrả lời
Comic 17:24 13/10/16Chapter 391Báo vi phạm
Trộm đc mấy ảnh nhanh thế
AuthorTrả lời
midora 22:36 05/10/16Chapter 390Báo vi phạm
ơ đệt. thằng tỏi làm phát cụt chim thằng cu bố nó. sau đó thì đút mồm cắn luôn.....quá là vãi lìn rùi 
 • Author
  Ghoul 00:35 06/10/16Báo vi phạm
  đấy là cái đuôi ,nhìn kiểu đéo gì ra cái chym thế
AuthorTrả lời
k2kissno4 12:15 03/10/16Chapter 389Báo vi phạm
nhanh lên team ơi, tks các bạn
AuthorTrả lời
Dk 12:28 15/09/16Chapter 387Báo vi phạm
Hay nhưng đợi sốt ruột quá, thanks nhóm dịch
AuthorTrả lời
Cute 13:20 20/08/16Chapter 384Báo vi phạm
Main hì ăn hành mít,trong người 3 con quỉ mà ăn uống thiếu chất quá ko đủ nuôi 3 con,hà hà
AuthorTrả lời
Khán Giả 17:39 05/08/16Chapter 382Báo vi phạm
mong chở được biết con quỷ thứ 3 của tỏi thế nào quá!! vừa xuất hiện có 1 khung tranh nhỏ đã kinh quá rồi!!

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện

Bình luận mới

loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch