Thợ Săn Ẩm Thực

Thợ Săn Ẩm Thực
Lượt xem: 118.376
Thợ Săn Ẩm Thực Xếp hạng: 3,7/5 - 6 Lượt đánh giá.
Nội dung

Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weeky Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi .

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 396 16:27 17/11 5.474
Chapter 395 13:55 13/11 6.118
Chapter 394 13:12 03/11 5.886
Chapter 393 12:53 28/10 5.310
Chapter 392 12:33 24/10 7.102
Chapter 391 18:29 15/10 8.794
Chapter 390 13:44 06/10 6.010
Chapter 389 18:12 29/09 4.611
Chapter 388 18:18 21/09 4.796
Chapter 387 22:46 14/09 5.537
Chapter 386 18:20 08/09 5.083
Chapter 385 17:53 01/09 4.471
Chapter 384 20:46 19/08 4.912
Chapter 383 07:45 19/08 4.663
Chapter 382 08:53 05/08 4.560
Chapter 381 08:58 29/07 4.397
Chapter 380 23:09 21/07 5.331
Chapter 379 09:48 14/07 4.154
Chapter 378 22:40 07/07 3.791
Chapter 377 09:32 07/07 3.443
Chapter 376 09:32 07/07 3.352
Chapter 375 09:32 07/07 3.345
Chapter 374 09:32 07/07 3.298
Chapter 373 09:32 07/07 3.262
Chapter 372 09:32 07/07 3.256
Chapter 371 09:32 07/07 3.256
Chapter 370 09:32 07/07 3.333
Chapter 369 09:32 07/07 3.243
Chapter 368 09:32 07/07 3.242
Chapter 367 09:32 07/07 3.264
Chapter 366 09:32 07/07 3.264
Chapter 365 09:32 07/07 3.275
Chapter 364 09:32 07/07 3.259
Chapter 363 09:32 07/07 3.257
Chapter 362 09:32 07/07 3.259
Chapter 361 09:32 07/07 3.254
Chapter 360 09:32 07/07 3.261
Chapter 359 09:32 07/07 3.219
Chapter 358 09:32 07/07 3.237
Chapter 357 09:32 07/07 3.239
Chapter 356 09:32 07/07 3.237
Chapter 355 09:32 07/07 3.254
Chapter 354 09:32 07/07 3.243
Chapter 353 09:32 07/07 3.237
Chapter 352 09:32 07/07 3.245
Chapter 351 09:32 07/07 3.229
Chapter 350 09:32 07/07 3.266
Chapter 349 09:32 07/07 3.211
Chapter 348 09:32 07/07 3.207
Chapter 347 09:32 07/07 3.210
Chapter 346 09:32 07/07 3.198
Chapter 345 09:32 07/07 3.215
Chapter 344 09:32 07/07 3.200
Chapter 343 09:32 07/07 3.210
Chapter 342 09:32 07/07 3.214
Chapter 341 09:32 07/07 3.213
Chapter 340 09:32 07/07 3.233
Chapter 339 09:32 07/07 3.206
Chapter 338 09:32 07/07 3.198
Chapter 337 09:32 07/07 3.208
Chapter 336 09:32 07/07 3.204
Chapter 335 09:32 07/07 3.225
Chapter 334 09:32 07/07 3.198
Chapter 333 09:32 07/07 3.190
Chapter 332 09:32 07/07 3.203
Chapter 331 09:32 07/07 3.193
Chapter 330 09:32 07/07 3.222
Chapter 329 09:32 07/07 3.187
Chapter 328 09:32 07/07 3.191
Chapter 327 09:32 07/07 3.188
Chapter 326 09:32 07/07 3.188
Chapter 325 09:32 07/07 3.194
Chapter 324 09:32 07/07 3.212
Chapter 323 09:32 07/07 3.223
Chapter 322 09:32 07/07 3.212
Chapter 321 09:32 07/07 3.214
Chapter 320 09:32 07/07 3.241
Chapter 319 09:32 07/07 3.236
Chapter 318 09:32 07/07 3.201
Chapter 317 09:32 07/07 3.220
Chapter 316 09:32 07/07 3.204
Chapter 315 09:32 07/07 3.198
Chapter 314 09:32 07/07 3.194
Chapter 313 09:32 07/07 3.190
Chapter 312 09:32 07/07 3.197
Chapter 311 09:32 07/07 3.190
Chapter 310 09:32 07/07 3.205
Chapter 309 09:32 07/07 3.173
Chapter 308 09:32 07/07 3.177
Chapter 307 09:32 07/07 3.186
Chapter 306 09:32 07/07 3.176
Chapter 305 09:32 07/07 3.175
Chapter 304 09:32 07/07 3.180
Chapter 303 09:32 07/07 3.172
Chapter 302 09:32 07/07 3.183
Chapter 301 09:32 07/07 3.196
Chapter 300 09:32 07/07 3.209
Chapter 299 09:32 07/07 3.195
Chapter 298 09:32 07/07 3.163
Chapter 297 09:32 07/07 3.175
Chapter 296 09:32 07/07 3.170
Chapter 295 09:32 07/07 3.191
Chapter 294 09:32 07/07 3.189
Chapter 293 09:32 07/07 3.222
Chapter 292 09:32 07/07 3.213
Chapter 291 09:32 07/07 3.226
Chapter 290 09:32 07/07 3.232
Chapter 289 09:32 07/07 3.202
Chapter 288 09:32 07/07 3.201
Chapter 287 09:32 07/07 3.216
Chapter 286 09:32 07/07 3.209
Chapter 285 09:32 07/07 3.198
Chapter 284 09:32 07/07 3.183
Chapter 283 09:32 07/07 3.172
Chapter 282 09:32 07/07 3.172
Chapter 281 09:32 07/07 3.179
Chapter 280 09:32 07/07 3.198
Chapter 279 09:32 07/07 3.176
Chapter 278 09:32 07/07 3.173
Chapter 277 09:32 07/07 3.186
Chapter 276 09:32 07/07 3.199
Chapter 275 09:32 07/07 3.199
Chapter 274 09:32 07/07 3.172
Chapter 273 09:32 07/07 3.177
Chapter 272 09:32 07/07 3.186
Chapter 271 09:32 07/07 3.199
Chapter 270 09:32 07/07 3.213
Chapter 269 09:32 07/07 3.206
Chapter 268 09:32 07/07 3.199
Chapter 267 09:32 07/07 3.210
Chapter 266 09:32 07/07 3.201
Chapter 265 09:32 07/07 3.207
Chapter 264 09:32 07/07 3.205
Chapter 263 09:32 07/07 3.231
Chapter 262 09:32 07/07 3.209
Chapter 261 09:32 07/07 3.201
Chapter 260 09:32 07/07 3.222
Chapter 259 09:32 07/07 3.185
Chapter 258 09:32 07/07 3.181
Chapter 257 09:32 07/07 3.194
Chapter 256 09:32 07/07 3.187
Chapter 255 09:32 07/07 3.189
Chapter 254 09:32 07/07 3.172
Chapter 253 09:32 07/07 3.177
Chapter 252 09:32 07/07 3.175
Chapter 251 09:32 07/07 3.183
Chapter 250 09:32 07/07 3.209
Chapter 249 09:32 07/07 3.174
Chapter 248 09:32 07/07 3.188
Chapter 247 09:32 07/07 3.186
Chapter 246 09:32 07/07 3.220
Chapter 245 09:32 07/07 3.192
Chapter 244 09:32 07/07 3.182
Chapter 243 09:32 07/07 3.179
Chapter 242 09:32 07/07 3.184
Chapter 241 09:32 07/07 3.188
Chapter 240 09:32 07/07 3.204
Chapter 239 09:32 07/07 3.187
Chapter 238 09:32 07/07 3.170
Chapter 237 09:32 07/07 3.166
Chapter 236 09:32 07/07 3.166
Chapter 235 09:32 07/07 3.174
Chapter 234 09:32 07/07 3.177
Chapter 233 09:32 07/07 3.169
Chapter 232 09:32 07/07 3.185
Chapter 231 09:32 07/07 3.176
Chapter 230 09:32 07/07 3.205
Chapter 229 09:32 07/07 3.164
Chapter 228 09:32 07/07 3.175
Chapter 227 09:32 07/07 3.172
Chapter 226 09:32 07/07 3.181
Chapter 225 09:31 07/07 3.179
Chapter 224 09:31 07/07 3.165
Chapter 223 09:31 07/07 3.170
Chapter 222 09:31 07/07 3.180
Chapter 221 09:31 07/07 3.189
Chapter 220 09:31 07/07 3.194
Chapter 219 09:31 07/07 3.169
Chapter 218 09:31 07/07 3.167
Chapter 217 09:31 07/07 3.168
Chapter 216 09:31 07/07 3.188
Chapter 215 09:31 07/07 3.182
Chapter 214 09:31 07/07 3.179
Chapter 213 09:31 07/07 3.179
Chapter 212 09:31 07/07 3.168
Chapter 211 09:31 07/07 3.158
Chapter 210 09:31 07/07 3.185
Chapter 209 09:31 07/07 3.172
Chapter 208 09:31 07/07 3.178
Chapter 207 09:31 07/07 3.165
Chapter 206 09:31 07/07 3.165
Chapter 205 09:31 07/07 3.171
Chapter 204 09:31 07/07 3.166
Chapter 203 09:31 07/07 3.161
Chapter 202 09:31 07/07 3.159
Chapter 201 09:31 07/07 3.167
Chapter 200 09:31 07/07 3.186
Chapter 199 09:31 07/07 3.145
Chapter 198 09:31 07/07 3.150
Chapter 197 09:31 07/07 3.156
Chapter 196 09:31 07/07 3.167
Chapter 195 09:31 07/07 3.186
Chapter 194 09:31 07/07 3.173
Chapter 193 09:31 07/07 3.167
Chapter 192 09:31 07/07 3.171
Chapter 191 09:31 07/07 3.168
Chapter 190 09:31 07/07 3.172
Chapter 189 09:31 07/07 3.151
Chapter 188 09:31 07/07 3.147
Chapter 187 09:31 07/07 3.139
Chapter 186 09:31 07/07 3.143
Chapter 185 09:31 07/07 3.145
Chapter 184 09:31 07/07 3.143
Chapter 183 09:31 07/07 3.138
Chapter 182 09:31 07/07 3.143
Chapter 181 09:31 07/07 3.145
Chapter 180 09:31 07/07 3.168
Chapter 179 09:31 07/07 3.166
Chapter 178 09:31 07/07 3.154
Chapter 177 09:31 07/07 3.168
Chapter 176 09:31 07/07 3.177
Chapter 175 09:31 07/07 3.178
Chapter 174 09:31 07/07 3.163
Chapter 173 09:31 07/07 3.154
Chapter 172 09:31 07/07 3.152
Chapter 171 09:31 07/07 3.162
Chapter 170 09:31 07/07 3.174
Chapter 169 09:31 07/07 3.150
Chapter 168 09:31 07/07 3.148
Chapter 167 09:31 07/07 3.154
Chapter 166 09:31 07/07 3.142
Chapter 165 09:31 07/07 3.158
Chapter 164 09:31 07/07 3.145
Chapter 163 09:31 07/07 3.144
Chapter 162 09:31 07/07 3.162
Chapter 161 09:31 07/07 3.162
Chapter 160 09:31 07/07 3.192
Chapter 159 09:31 07/07 3.152
Chapter 158 09:31 07/07 3.152
Chapter 157 09:31 07/07 3.147
Chapter 156 09:31 07/07 3.165
Chapter 155 09:31 07/07 3.162
Chapter 154 09:31 07/07 3.154
Chapter 153 09:31 07/07 3.166
Chapter 152 09:31 07/07 3.163
Chapter 151 09:31 07/07 3.156
Chapter 150 09:31 07/07 3.165
Chapter 149 09:31 07/07 3.156
Chapter 148 09:31 07/07 3.184
Chapter 147 09:31 07/07 3.158
Chapter 146 09:31 07/07 3.159
Chapter 145 09:31 07/07 3.189
Chapter 144 09:31 07/07 3.159
Chapter 143 09:31 07/07 3.157
Chapter 142 09:31 07/07 3.157
Chapter 141 09:31 07/07 3.154
Chapter 140 09:31 07/07 3.178
Chapter 139 09:31 07/07 3.163
Chapter 138 09:31 07/07 3.151
Chapter 137 09:31 07/07 3.150
Chapter 136 09:31 07/07 3.149
Chapter 135 09:31 07/07 3.155
Chapter 134 09:31 07/07 3.151
Chapter 133 09:31 07/07 3.144
Chapter 132 09:31 07/07 3.135
Chapter 131 09:31 07/07 3.152
Chapter 130 09:31 07/07 3.172
Chapter 129 09:31 07/07 3.165
Chapter 128 09:31 07/07 3.168
Chapter 127 09:31 07/07 3.163
Chapter 126 09:31 07/07 3.153
Chapter 125 09:31 07/07 3.171
Chapter 124 09:31 07/07 3.164
Chapter 123 09:31 07/07 3.163
Chapter 122 09:31 07/07 3.154
Chapter 121 09:31 07/07 3.150
Chapter 120 09:31 07/07 3.176
Chapter 119 09:31 07/07 3.143
Chapter 118 09:31 07/07 3.159
Chapter 117 09:31 07/07 3.155
Chapter 116 09:31 07/07 3.149
Chapter 115 09:31 07/07 3.166
Chapter 114 09:31 07/07 3.175
Chapter 113 09:31 07/07 3.168
Chapter 112 09:31 07/07 3.169
Chapter 111 09:31 07/07 3.175
Chapter 110 09:31 07/07 3.186
Chapter 109 09:31 07/07 3.169
Chapter 108 09:31 07/07 3.160
Chapter 107 09:31 07/07 3.161
Chapter 106 09:31 07/07 3.158
Chapter 105 09:31 07/07 3.162
Chapter 104 09:31 07/07 3.158
Chapter 103 09:31 07/07 3.178
Chapter 102 09:31 07/07 3.186
Chapter 101 09:31 07/07 3.182
Chapter 100 09:31 07/07 3.209
Chapter 99 09:31 07/07 3.191
Chapter 98 09:31 07/07 3.189
Chapter 97 09:31 07/07 3.178
Chapter 96 09:31 07/07 3.170
Chapter 95 09:31 07/07 3.187
Chapter 94 09:31 07/07 3.170
Chapter 93 09:31 07/07 3.194
Chapter 92 09:31 07/07 3.164
Chapter 91 09:31 07/07 3.163
Chapter 90 09:31 07/07 3.180
Chapter 89 09:31 07/07 3.157
Chapter 88 09:31 07/07 3.150
Chapter 87 09:31 07/07 3.146
Chapter 86 09:31 07/07 3.148
Chapter 85 09:31 07/07 3.140
Chapter 84 09:31 07/07 3.144
Chapter 83 09:31 07/07 3.145
Chapter 82 09:31 07/07 3.143
Chapter 81 09:31 07/07 3.154
Chapter 80 09:31 07/07 3.168
Chapter 79 09:31 07/07 3.150
Chapter 78 09:31 07/07 3.142
Chapter 77 09:31 07/07 3.147
Chapter 76 09:31 07/07 3.146
Chapter 75 09:31 07/07 3.152
Chapter 74 09:31 07/07 3.157
Chapter 73 09:31 07/07 3.154
Chapter 72 09:31 07/07 3.164
Chapter 71 09:31 07/07 3.162
Chapter 70 09:31 07/07 3.182
Chapter 69 09:31 07/07 3.169
Chapter 68 09:31 07/07 3.162
Chapter 67 09:31 07/07 3.185
Chapter 66 09:31 07/07 3.188
Chapter 65 09:31 07/07 3.183
Chapter 64 09:31 07/07 3.179
Chapter 63 09:31 07/07 3.185
Chapter 62 09:31 07/07 3.173
Chapter 61 09:31 07/07 3.176
Chapter 60 09:31 07/07 3.186
Chapter 59 09:31 07/07 3.197
Chapter 58 09:31 07/07 3.172
Chapter 57 09:31 07/07 3.164
Chapter 56 09:31 07/07 3.174
Chapter 55 09:31 07/07 3.222
Chapter 54 09:31 07/07 3.199
Chapter 53 09:31 07/07 3.185
Chapter 52 09:31 07/07 3.178
Chapter 51 09:31 07/07 3.181
Chapter 50 09:31 07/07 3.188
Chapter 49 09:31 07/07 3.162
Chapter 48 09:31 07/07 3.165
Chapter 47 09:31 07/07 3.171
Chapter 46 09:31 07/07 3.171
Chapter 45 09:31 07/07 3.175
Chapter 44 09:31 07/07 3.168
Chapter 43 09:31 07/07 3.183
Chapter 42 09:31 07/07 3.174
Chapter 41 09:31 07/07 3.198
Chapter 40 09:31 07/07 3.205
Chapter 39 09:31 07/07 3.191
Chapter 38 09:31 07/07 3.180
Chapter 37 09:31 07/07 3.178
Chapter 36 09:31 07/07 3.197
Chapter 35 09:31 07/07 3.199
Chapter 34 09:31 07/07 3.183
Chapter 33 09:31 07/07 3.183
Chapter 32 09:31 07/07 3.191
Chapter 31 09:31 07/07 3.209
Chapter 30 09:31 07/07 3.242
Chapter 29 09:31 07/07 3.214
Chapter 28 09:31 07/07 3.212
Chapter 27 09:30 07/07 3.208
Chapter 26 09:30 07/07 3.220
Chapter 25 09:30 07/07 3.224
Chapter 24 09:30 07/07 3.218
Chapter 23 09:30 07/07 3.228
Chapter 22 09:30 07/07 3.220
Chapter 21 09:30 07/07 3.224
Chapter 20 09:30 07/07 3.243
Chapter 19 09:30 07/07 3.236
Chapter 18 09:30 07/07 3.228
Chapter 17 09:30 07/07 3.229
Chapter 16 09:30 07/07 3.226
Chapter 15 09:30 07/07 3.216
Chapter 14 09:30 07/07 3.228
Chapter 13 09:30 07/07 3.215
Chapter 12 09:30 07/07 3.207
Chapter 11 09:30 07/07 3.205
Chapter 10 09:30 07/07 3.233
Chapter 9 09:30 07/07 3.231
Chapter 8 09:30 07/07 3.239
Chapter 7 09:30 07/07 3.253
Chapter 6 09:30 07/07 3.249
Chapter 5 09:30 07/07 3.249
Chapter 4 09:30 07/07 3.239
Chapter 3 09:30 07/07 3.263
Chapter 2 09:30 07/07 3.306
Chapter 1 09:30 07/07 3.385
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé
AuthorTrả lời
Giang 19:09 13/11Chapter 395Báo vi phạm
giờ a Tỏi bá nhất vũ trụ rồi, nên truyện đã kết thúc
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:15 28/10Chapter 393Báo vi phạm
Boss cuối 1 hít. ^^
AuthorTrả lời
ChiKhanh 17:14 28/10Chapter 393Báo vi phạm
Bát vương 1 con 1 hít, 4 Hoàng thì 3 Hoàng gục từ s đầu tiên. ^^
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 18:50 27/10Chapter 393Báo vi phạm
vl hóa ra neo như kiểu không gian chừa đồ :)) tất cả đồ ăn của nó ăn còn nguyên khi nó chết sẽ nổ ra tất cả những gì nó ăn trong đời :)) thế mà cứ như kẻ hủy diệt ăn tất cả đến khi biến mất tác giả tổ lái vkl
 • Author
  Bát Vương 18:58 27/10Báo vi phạm
  Đi đâu cũng gặp bọn Người Trong Ao Tù, bọn mày đừng theo tao nữa có được không?(khuôn mặt này là tao đéo phải nói đùa)
 • Author
  Đại Phạn (Phar_A_Tit) 13:25 28/10Báo vi phạm
  phiêu bạt đi ngang qua thôi ahiihihi 
AuthorTrả lời
Acacia 22:28 20/10Chapter 392Báo vi phạm
Xcmn .. quỷ trắng là ACACIA phần thiện.. khá là chắc kèo với quan điểm này vì mái tóc
AuthorTrả lời
ao xoong chao 23:07 14/10Chapter 391Báo vi phạm
dkm cang ngay thuc an cua bon nay cang kho hieu. an kieu rat tam than luon
AuthorTrả lời
Đại Phạn (Phar_A_Tit) 22:12 13/10Chapter 391Báo vi phạm
bao giờ mới cho biết con quỷ thứ 3 mà midora cũng sợ nó như nào đây ? XCM tác giả kéo dài vl
AuthorTrả lời
Comic 17:24 13/10Chapter 391Báo vi phạm
Trộm đc mấy ảnh nhanh thế
AuthorTrả lời
midora 22:36 05/10Chapter 390Báo vi phạm
ơ đệt. thằng tỏi làm phát cụt chim thằng cu bố nó. sau đó thì đút mồm cắn luôn.....quá là vãi lìn rùi 
 • Author
  Ghoul 00:35 06/10Báo vi phạm
  đấy là cái đuôi ,nhìn kiểu đéo gì ra cái chym thế
AuthorTrả lời
k2kissno4 12:15 03/10Chapter 389Báo vi phạm
nhanh lên team ơi, tks các bạn
AuthorTrả lời
Dk 12:28 15/09Chapter 387Báo vi phạm
Hay nhưng đợi sốt ruột quá, thanks nhóm dịch
AuthorTrả lời
Cute 13:20 20/08Chapter 384Báo vi phạm
Main hì ăn hành mít,trong người 3 con quỉ mà ăn uống thiếu chất quá ko đủ nuôi 3 con,hà hà
AuthorTrả lời
Khán Giả 17:39 05/08Chapter 382Báo vi phạm
mong chở được biết con quỷ thứ 3 của tỏi thế nào quá!! vừa xuất hiện có 1 khung tranh nhỏ đã kinh quá rồi!!
AuthorTrả lời
Big fan 15:35 22/07Chapter 380Báo vi phạm
đìu, sống không thể buff mạnh được, buff mạnh nhất là sau khi chết thôi. Dự sống lại tỏi ăn hành 1  chap nữa mới bật lại được.
AuthorTrả lời
Phongsaco 11:17 22/07Chapter 380Báo vi phạm
 nhìn còn hàng thứ 3 của Tỏi kinh vãi đái -_- nó định ăn neo rồi bật kèo đây nà

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch