Thủ Lĩnh Chunja - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 12:48 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 1
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 2
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 3
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 4
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 5
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 6
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 7
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 8
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 9
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 10
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 11
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 12
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 13
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 14
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 15
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 16
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 17
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 18
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 19
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 20
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 21
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 22
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 23
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 24
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 25
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 26
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 27
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 28
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 29
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 30
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 31
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 32
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 33
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 34
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 35
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 36
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 37
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 38
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 39
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 40
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 41
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 42
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 43
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 44
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 45
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 46
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 47
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 48
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 49
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 50
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 51
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 52
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 53
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 54
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 55
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 56
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 57
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 58
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 59
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 60
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 61
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 62
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 63
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 64
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 65
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 66
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 67
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 68
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 69
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 70
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 71
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 72
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 73
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 74
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 75
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 76
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 77
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 78
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 79
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 80
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 81
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 82
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 83
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 84
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 85
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 86
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 87
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 88
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 89
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 90
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 91
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 92
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 93
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 94
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 95
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 96
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 97
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 98
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 99
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 100
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 101
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 102
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 103
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 104
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 105
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 106
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 107
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 108
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 109
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 110
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 111
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 112
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 113
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 114
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 115
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 116
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 117
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 118
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 119
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 120
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 121
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 122
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 123
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 124
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 125
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 126
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 127
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 128
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 129
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 130
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 131
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 132
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 133
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 134
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 135
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 136
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 137
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 138
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 139
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 140
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 141
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 142
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 143
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 144
Thủ Lĩnh Chunja chap 9 - Trang 145
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
leslie Ẩn danh 00:27 10/09 Chapter 11 Báo vi phạm
Bố tưởng BE chứ lãng phí cảm tình huhuemo
Author Trả lời
Aiko Ẩn danh 03:50 24/08 Chapter 11 Báo vi phạm
cảm giác hơi nhàm chút
Author Trả lời
lala Ẩn danh 20:34 22/02 Chapter 11 Báo vi phạm
cam dong con ko aemo
Author Trả lời
lấp lánh Ẩn danh 18:38 02/02 Báo vi phạm
Hay quá, xin cho mình hỏi có truyện nào của hwang mi ri hay nữa k
 • Author
  Công Ty Trym gay Ẩn danh 18:40 16/02 Báo vi phạm
  Công chúa giả mạo, Cô nàng xinh đẹp, Hồng tiểu thư, Cuộc sống của tôi, Say say say..
 • Author
  Dương Ẩn danh 20:04 22/02 Báo vi phạm
  Bốn chàng hào hoa. Anh chàng đẹp gái. Hoa hồng tặng anh. Dạ khúc .Nữ hoàng rất rối.tiểu tử quậy.. . .Hay lắm bn đọc ik
Author Trả lời
☆Gacha Minatoyu♡ Ẩn danh 17:06 14/09/18 Chapter 4 Báo vi phạm
Hay quá nhưng sao thấy ngáo ngáo sao ấy
Author Trả lời
umi Ẩn danh 18:16 02/09/18 Chapter 1 Báo vi phạm
mjk đọc tên truyện tưởng nữ9 mạnh mẽ lắm chứ....sao yếu z
 • Author
  Bạch Dương Ẩn danh 15:18 25/06 Báo vi phạm
  chun Ja là trên trường mà bn chứ có phải là tên nhân vật chính dau bn emo
 • Author
  Bạch Dương Ẩn danh 20:31 27/06 Báo vi phạm
  là tên trường nhé ghi nhầm emo
 • Author
  Yes or No? Ẩn danh 14:09 18/08 Báo vi phạm
  Sau này nó mạnh mà má :)))
Author Trả lời
Yeeu Han Seo Ẩn danh 22:32 19/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
- tuy là nv phụ mà t vẫn thích thầy vs Chunja hơn
Author Trả lời
chi Ẩn danh 08:18 19/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
kết thúc cũng có hậu
Author Trả lời
Chun ja Ẩn danh 09:16 18/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
Truyện này hơi nhàm!!! Mà cũng hay
Author Trả lời
Faii Thành viên 21:38 13/07/18 Báo vi phạm
Truyện này đọc n lần rồi mà thấy vẫn hay emo
Author Trả lời
Nhi Ẩn danh 21:09 11/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
- Hay!
Author Trả lời
mh Ẩn danh 23:22 07/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
tác giả truyện này cx rảnh hán phết đm tạo ra thằng ju won se r thik con n9 xong r nữu chính k thik nó cuối cùng là sao đây đjt mẹ tạo r nhân vạt nào đấy thì phải cs phân vai đàng hoàng chứ mẹ cái thằng ju won se đù mẹ xuất hiên cs nửa trang tập mẹ thế tạo r j rảnh hán r con n9 sau khi bik na9 chết đm từ 1 đứa chuyên bắ nạt r thành thũ lĩnh là sao chap cuối sao nó dell hiểu cái nỗi j lun
 • Author
  hm Thành viên 21:44 13/07/18 Báo vi phạm
  ghi cái mẹ gì vậy ? đọc thì đọc, không đọc thì thôi biến, đọc xong rồi không hiểu nội dung mà ở đây sủa cái gì, chất vấn cái gì, chửi cái gì ? emo
 • Author
  Ẩn danh 15:46 27/10/18 Báo vi phạm
  Ghi đúng tả giùm cái đi, nói cả tràng mà chẳng hiểu gì cả emo
Author Trả lời
Fie Ẩn danh 12:32 06/07/18 Chapter 2 Báo vi phạm
Điên quá
Author Trả lời
JiminPhuong Ẩn danh 16:26 04/07/18 Chapter 11 Báo vi phạm
hay quá ikkkkkk, mk cực kì thik truyện này, lãng mạn, cảm động, ý nghĩa, đoạn cuối lúc thk nam9 tưởng chết oy ngồi khóc như đúng rồi, hóa ra ch chết lm ng ta thấy zui mak cx vừa thấy tức, iu nữ 9 nè, cute, lòng tốt, wowww, iu tác giả vì đã ra bộ truyện này ạ, camsahamita emo
Author Trả lời
abc Ẩn danh 17:10 21/05/18 Chapter 11 Báo vi phạm
ai không có kiên nhẫn làm ơn đừng đọc bộ mày, tôi đã bỏ ra 2h để đọc nó và tôi cảm thấy mình quá lãng phí thời gian, ghét con nu9 cực cực kì, bánh bèo quá đáng rồi đấy bitch