Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm

Thứ Sáu: Những Câu Chuyện Cấm
Nội dung

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 50 25/05/16 3.052
Chapter 49 24/05/16 3.049
Chapter 48 24/05/16 3.040
Chapter 47 22/05/16 3.045
Chapter 46 21/05/16 3.042
Chapter 45 20/05/16 3.048
Chapter 44 19/05/16 3.053
Chapter 43 18/05/16 3.041
Chapter 42 17/05/16 3.092
Chapter 41 16/05/16 3.053
Chapter 40 14/05/16 3.056
Chapter 39 13/05/16 3.040
Chapter 38 12/05/16 3.051
Chapter 37 11/05/16 3.044
Chapter 36 10/05/16 3.050
Chapter 35 09/05/16 3.045
Chapter 34 08/05/16 3.077
Chapter 33 07/05/16 3.083
Chapter 32 06/05/16 3.070
Chapter 31 05/05/16 3.062
Chapter 30 04/05/16 3.053
Chapter 29 30/04/16 3.063
Chapter 28 26/04/16 3.084
Chapter 27 23/10/15 3.150
Chapter 26 22/10/15 3.139
Chapter 25 21/10/15 3.160
Chapter 24 20/10/15 3.111
Chapter 23 14/10/15 3.123
Chapter 22 14/10/15 3.135
Chapter 21 11/10/15 3.127
Chapter 20 09/10/15 3.145
Chapter 19 10/10/15 3.132
Chapter 18 11/10/15 3.083
Chapter 17 11/10/15 3.093
Chapter 16 11/10/15 3.137
Chapter 15 01/10/15 3.215
Chapter 14 01/10/15 3.168
Chapter 13 01/10/15 3.157
Chapter 12 13/10/15 3.080
Chapter 11 13/10/15 3.100
Chapter 10 07/10/15 3.138
Chapter 9 05/10/15 3.118
Chapter 8 05/10/15 3.138
Chapter 7 04/10/15 3.112
Chapter 6 03/10/15 3.162
Chapter 5 30/09/15 3.232
Chapter 4 30/09/15 3.212
Chapter 3 25/09/15 3.304
Chapter 2 23/09/15 3.408
Chapter 1 23/09/15 3.519
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch