Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Thuyền Viễn Xứ - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 12:46 18/03/2015]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 1
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 2
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 3
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 4
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 5
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 6
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 7
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 8
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 9
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 10
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 11
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 12
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 13
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 14
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 15
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 16
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 17
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 18
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 19
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 20
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 21
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 22
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 23
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 24
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 25
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 26
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 27
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 28
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 29
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 30
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 31
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 32
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 33
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 34
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 35
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 36
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 37
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 38
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 39
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 40
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 41
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 42
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 43
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 44
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 45
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 46
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 47
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 48
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 49
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 50
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 51
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 52
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 53
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 54
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 55
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 56
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 57
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 58
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 59
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 60
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 61
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 62
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 63
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 64
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 65
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 66
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 67
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 68
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 69
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 70
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 71
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 72
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 73
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 74
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 75
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 76
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 77
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 78
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 79
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 80
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 81
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 82
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 83
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 84
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 85
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 86
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 87
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 88
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 89
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 90
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 91
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 92
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 93
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 94
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 95
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 96
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 97
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 98
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 99
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 100
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 101
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 102
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 103
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 104
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 105
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 106
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 107
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 108
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 109
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 110
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 111
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 112
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 113
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 114
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 115
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 116
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 117
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 118
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 119
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 120
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 121
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 122
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 123
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 124
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 125
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 126
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 127
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 128
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 129
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 130
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 131
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 132
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 133
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 134
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 135
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 136
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 137
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 138
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 139
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 140
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 141
Thuyền Viễn Xứ chap 9 - Trang 142
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Naaa Ẩn danh 21:22 28/01 Chapter 10 Báo vi phạm
Má oi hay dã man luôn í . Truyện có nút thắt vừa phải . Xây dựng tính cách của nữ 9 và nam 9 rất hay . Kết quá lãng mạng
Author Trả lời
Kawai Baka Thành viên 21:16 17/01 Chapter 10 Báo vi phạm
chuyện hay vl,xây dựng nhân vật cũng rất hợp lí trừ con em của nam8 và mấy thằng lưu manh kia thì t thấy ai cx tốt hết nhưng chỉ vì tình mà chọn những lối đi khác nhau thôi,nhưng mà những nv phụ đã suy nghĩ kĩ lại giống như câu ns quay đầu là bờ ấy.....Câu chuyện đầy tính nhân văn và rất thực tế nên t xếp laoji chuyện này max hay
Author Trả lời
Ss Ẩn danh 21:14 26/04/19 Chapter 10 Báo vi phạm
Hay quá đi má ơi
Author Trả lời
Ụh Ẩn danh 19:26 13/04/19 Chapter 10 Báo vi phạm
Hãy :v túi xem đi xem lại luôn
Author Trả lời
Cat_Mya Ẩn danh 14:47 29/12/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Truyện hay đến nỗi mà tôi xem đi xem lại vẫn hayemo
  • Author
    Haizzzz Ẩn danh 02:12 30/12/18 Báo vi phạm
    Too xem  hon 8 lan roi ma van chua chan
Author Trả lời
Miki Ẩn danh 12:27 25/12/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Hay quá......emo
Nhưng sao ngắn dữemo
Author Trả lời
bee Ẩn danh 22:19 29/11/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Truyện hay mà hơi ngắn :(((
Author Trả lời
Trang Ẩn danh 11:59 10/11/18 Chapter 3 Báo vi phạm
Hay quá điemo
Author Trả lời
P Ẩn danh 03:05 27/10/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Ưa bộ này nhât nè emo
Author Trả lời
chi Ẩn danh 15:26 12/08/18 Chapter 10 Báo vi phạm
cốt truyện hay đơn giản xúc tích ngắn gọn tóm lại là oke
Author Trả lời
Ika Hà Thành viên 08:07 03/08/18 Báo vi phạm
Ngọt quá 😋
Author Trả lời
~_~ Ẩn danh 21:50 29/07/18 Chapter 10 Báo vi phạm
happy ending!! hay quá!!huhu!!
Author Trả lời
N Ẩn danh 09:38 09/07/18 Chapter 10 Báo vi phạm
Hic..truyện thôi mà có cần cảm động z ko Hy Kok và Ye Un tuy ko có đc người mình yeu nhưg chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là chính mình hạnh phúc rồi...đặc biệt là Ye un   họ đúng là những người bạn tốt thật sự.... CẢM ĐỘNG WÁ ĐI!!!!emo
Author Trả lời
T Ẩn danh 16:28 13/05/18 Chapter 10 Báo vi phạm
hay lắm kết cũng tuyệt vời luônemoemoemo
emoemoemo
Author Trả lời
Carasuma Ẩn danh 14:15 11/05/18 Báo vi phạm
Hay mừ