Ties of Compassion

Ties of Compassion
Lượt xem: 3.625
Nội dung

Ryun là một  học sinh ù lì không có chí hướng. Min là bạn thuở nhỏ của cô, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu về sự nổi tiếng của mình.Đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ, những người họ gặp và cách họ lớn lên.Update: 2 chap/ngày

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 52 12:37 14/01 3.008
Chapter 51 12:37 14/01 3.004
Chapter 50 12:37 14/01 3.003
Chapter 49 12:37 14/01 3.001
Chapter 48 12:37 14/01 3.003
Chapter 47 12:37 14/01 3.002
Chapter 46 12:37 14/01 3.001
Chapter 45 12:37 14/01 3.002
Chapter 44 12:37 14/01 3.002
Chapter 43 09:56 07/01 3.008
Chapter 42 09:56 07/01 3.005
Chapter 41 09:56 07/01 3.006
Chapter 40 12:50 06/01 3.011
Chapter 39 12:50 06/01 3.007
Chapter 38 12:50 06/01 3.005
Chapter 37 12:50 06/01 3.004
Chapter 36 12:50 06/01 3.003
Chapter 35 10:15 05/01 3.006
Chapter 34 10:15 05/01 3.006
Chapter 33 10:15 05/01 3.004
Chapter 32 10:15 05/01 3.004
Chapter 31 10:15 05/01 3.004
Chapter 30 09:23 04/01 3.008
Chapter 29 09:23 04/01 3.006
Chapter 28 09:23 04/01 3.008
Chapter 27 09:23 04/01 3.003
Chapter 26 09:23 04/01 3.006
Chapter 25 09:23 04/01 3.003
Chapter 24 09:23 04/01 3.003
Chapter 23 09:23 04/01 3.003
Chapter 22 09:23 04/01 3.003
Chapter 21 09:23 04/01 3.004
Chapter 20 09:11 03/01 3.006
Chapter 19 09:11 03/01 3.006
Chapter 18 09:11 03/01 3.004
Chapter 17 09:11 03/01 3.003
Chapter 16 09:11 03/01 3.004
Chapter 15 09:11 03/01 3.006
Chapter 14 09:11 03/01 3.008
Chapter 13 09:11 03/01 3.004
Chapter 12 09:11 03/01 3.006
Chapter 11 16:57 01/01 3.014
Chapter 10 16:57 01/01 3.004
Chapter 9 16:57 01/01 3.005
Chapter 8 16:57 01/01 3.004
Chapter 7 16:57 01/01 3.003
Chapter 6 16:57 01/01 3.003
Chapter 5 28/12/16 3.019
Chapter 4 17/03/15 3.074
Chapter 3 17/03/15 3.073
Chapter 2 17/03/15 3.082
Chapter 1 17/03/15 3.151
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch