Ties of Compassion

Ties of Compassion
Lượt xem: 3.554
Nội dung

Ryun là một  học sinh ù lì không có chí hướng. Min là bạn thuở nhỏ của cô, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu về sự nổi tiếng của mình.Đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ, những người họ gặp và cách họ lớn lên.Update: 2 chap/ngày

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 52 12:37 14/01 3.007
Chapter 51 12:37 14/01 3.002
Chapter 50 12:37 14/01 3.002
Chapter 49 12:37 14/01 3.000
Chapter 48 12:37 14/01 3.002
Chapter 47 12:37 14/01 3.001
Chapter 46 12:37 14/01 3.000
Chapter 45 12:37 14/01 3.001
Chapter 44 12:37 14/01 3.002
Chapter 43 09:56 07/01 3.007
Chapter 42 09:56 07/01 3.004
Chapter 41 09:56 07/01 3.005
Chapter 40 12:50 06/01 3.010
Chapter 39 12:50 06/01 3.006
Chapter 38 12:50 06/01 3.004
Chapter 37 12:50 06/01 3.003
Chapter 36 12:50 06/01 3.002
Chapter 35 10:15 05/01 3.005
Chapter 34 10:15 05/01 3.005
Chapter 33 10:15 05/01 3.002
Chapter 32 10:15 05/01 3.003
Chapter 31 10:15 05/01 3.003
Chapter 30 09:23 04/01 3.007
Chapter 29 09:23 04/01 3.005
Chapter 28 09:23 04/01 3.007
Chapter 27 09:23 04/01 3.002
Chapter 26 09:23 04/01 3.005
Chapter 25 09:23 04/01 3.002
Chapter 24 09:23 04/01 3.002
Chapter 23 09:23 04/01 3.002
Chapter 22 09:23 04/01 3.002
Chapter 21 09:23 04/01 3.002
Chapter 20 09:11 03/01 3.006
Chapter 19 09:11 03/01 3.005
Chapter 18 09:11 03/01 3.003
Chapter 17 09:11 03/01 3.002
Chapter 16 09:11 03/01 3.003
Chapter 15 09:11 03/01 3.004
Chapter 14 09:11 03/01 3.005
Chapter 13 09:11 03/01 3.003
Chapter 12 09:11 03/01 3.005
Chapter 11 16:57 01/01 3.013
Chapter 10 16:57 01/01 3.003
Chapter 9 16:57 01/01 3.004
Chapter 8 16:57 01/01 3.003
Chapter 7 16:57 01/01 3.002
Chapter 6 16:57 01/01 3.002
Chapter 5 28/12/16 3.018
Chapter 4 17/03/15 3.074
Chapter 3 17/03/15 3.072
Chapter 2 17/03/15 3.075
Chapter 1 17/03/15 3.140
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch