Tiểu Hoà Thượng

Tiểu Hoà Thượng
Lượt xem: 9.752
Nội dung

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 18/03/15 3.245
Chapter 157 18/03/15 3.112
Chapter 156 18/03/15 3.086
Chapter 155 18/03/15 3.047
Chapter 154 18/03/15 3.055
Chapter 153 18/03/15 3.055
Chapter 152 15/03/15 3.040
Chapter 151 15/03/15 3.044
Chapter 150 15/03/15 3.039
Chapter 149 15/03/15 3.041
Chapter 148 15/03/15 3.041
Chapter 147 15/03/15 3.039
Chapter 146 15/03/15 3.037
Chapter 145 15/03/15 3.046
Chapter 144 15/03/15 3.039
Chapter 143 15/03/15 3.038
Chapter 142 15/03/15 3.036
Chapter 141 15/03/15 3.041
Chapter 140 15/03/15 3.042
Chapter 139 15/03/15 3.044
Chapter 138 15/03/15 3.039
Chapter 137 15/03/15 3.040
Chapter 136 15/03/15 3.037
Chapter 135 15/03/15 3.038
Chapter 134 15/03/15 3.042
Chapter 133 15/03/15 3.039
Chapter 132 15/03/15 3.035
Chapter 131 15/03/15 3.045
Chapter 130 15/03/15 3.044
Chapter 129 15/03/15 3.036
Chapter 128 15/03/15 3.044
Chapter 127 15/03/15 3.034
Chapter 126 15/03/15 3.036
Chapter 125 15/03/15 3.038
Chapter 124 15/03/15 3.036
Chapter 123 15/03/15 3.038
Chapter 122 15/03/15 3.041
Chapter 121 15/03/15 3.037
Chapter 120 15/03/15 3.036
Chapter 119 15/03/15 3.040
Chapter 118 15/03/15 3.037
Chapter 117 15/03/15 3.042
Chapter 116 15/03/15 3.044
Chapter 115 15/03/15 3.037
Chapter 114 15/03/15 3.037
Chapter 113 15/03/15 3.037
Chapter 112 15/03/15 3.035
Chapter 111 15/03/15 3.038
Chapter 110 15/03/15 3.040
Chapter 109 15/03/15 3.040
Chapter 108 15/03/15 3.038
Chapter 107 15/03/15 3.039
Chapter 106 15/03/15 3.037
Chapter 105 15/03/15 3.035
Chapter 104 15/03/15 3.040
Chapter 103 15/03/15 3.058
Chapter 102 15/03/15 3.039
Chapter 101 15/03/15 3.035
Chapter 100 15/03/15 3.043
Chapter 99 15/03/15 3.031
Chapter 98 15/03/15 3.047
Chapter 97 15/03/15 3.036
Chapter 96 15/03/15 3.036
Chapter 95 15/03/15 3.037
Chapter 94 15/03/15 3.033
Chapter 93 15/03/15 3.036
Chapter 92 15/03/15 3.038
Chapter 91 15/03/15 3.037
Chapter 90 15/03/15 3.038
Chapter 89 15/03/15 3.035
Chapter 88 15/03/15 3.033
Chapter 87 15/03/15 3.035
Chapter 86 15/03/15 3.035
Chapter 85 15/03/15 3.039
Chapter 84 15/03/15 3.037
Chapter 83 15/03/15 3.035
Chapter 82 15/03/15 3.038
Chapter 81 15/03/15 3.040
Chapter 80 15/03/15 3.039
Chapter 79 15/03/15 3.036
Chapter 78 15/03/15 3.038
Chapter 77 15/03/15 3.034
Chapter 76 15/03/15 3.036
Chapter 75 15/03/15 3.040
Chapter 74 15/03/15 3.037
Chapter 73 15/03/15 3.038
Chapter 72 15/03/15 3.037
Chapter 71 15/03/15 3.045
Chapter 70 15/03/15 3.037
Chapter 69 15/03/15 3.035
Chapter 68 15/03/15 3.036
Chapter 67 15/03/15 3.032
Chapter 66 15/03/15 3.036
Chapter 65 15/03/15 3.037
Chapter 64 15/03/15 3.037
Chapter 63 15/03/15 3.034
Chapter 62 15/03/15 3.033
Chapter 61 15/03/15 3.039
Chapter 60 15/03/15 3.033
Chapter 59 15/03/15 3.034
Chapter 58 15/03/15 3.032
Chapter 57 15/03/15 3.040
Chapter 56 15/03/15 3.042
Chapter 55 15/03/15 3.044
Chapter 54 15/03/15 3.039
Chapter 53 15/03/15 3.034
Chapter 52 15/03/15 3.035
Chapter 51 15/03/15 3.041
Chapter 50 15/03/15 3.035
Chapter 49 15/03/15 3.033
Chapter 48 15/03/15 3.073
Chapter 47 15/03/15 3.034
Chapter 46 15/03/15 3.033
Chapter 45 15/03/15 3.042
Chapter 44 15/03/15 3.033
Chapter 43 15/03/15 3.053
Chapter 42 15/03/15 3.034
Chapter 41 15/03/15 3.032
Chapter 40 15/03/15 3.034
Chapter 39 15/03/15 3.034
Chapter 38 15/03/15 3.034
Chapter 37 15/03/15 3.033
Chapter 36 15/03/15 3.035
Chapter 35 15/03/15 3.034
Chapter 34 15/03/15 3.036
Chapter 33 15/03/15 3.034
Chapter 32 15/03/15 3.035
Chapter 31 15/03/15 3.033
Chapter 30 15/03/15 3.041
Chapter 29 15/03/15 3.055
Chapter 28 15/03/15 3.039
Chapter 27 15/03/15 3.046
Chapter 26 15/03/15 3.046
Chapter 25 15/03/15 3.049
Chapter 24 15/03/15 3.057
Chapter 23 15/03/15 3.040
Chapter 22 15/03/15 3.047
Chapter 21 15/03/15 3.045
Chapter 20 15/03/15 3.043
Chapter 19 15/03/15 3.039
Chapter 18 15/03/15 3.041
Chapter 17 15/03/15 3.044
Chapter 16 15/03/15 3.040
Chapter 15 15/03/15 3.039
Chapter 14 15/03/15 3.049
Chapter 13 15/03/15 3.041
Chapter 12 15/03/15 3.043
Chapter 11 15/03/15 3.038
Chapter 10 15/03/15 3.046
Chapter 9 15/03/15 3.037
Chapter 8 15/03/15 3.062
Chapter 7 15/03/15 3.117
Chapter 6 15/03/15 3.107
Chapter 5 15/03/15 3.044
Chapter 4 15/03/15 3.054
Chapter 3 15/03/15 3.047
Chapter 2 15/03/15 3.043
Chapter 1 15/03/15 3.070
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch