Tiểu Hoà Thượng

Tiểu Hoà Thượng
Lượt xem: 9.228
Nội dung

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 18/03/15 3.214
Chapter 157 18/03/15 3.099
Chapter 156 18/03/15 3.079
Chapter 155 18/03/15 3.042
Chapter 154 18/03/15 3.051
Chapter 153 18/03/15 3.048
Chapter 152 15/03/15 3.037
Chapter 151 15/03/15 3.041
Chapter 150 15/03/15 3.035
Chapter 149 15/03/15 3.038
Chapter 148 15/03/15 3.034
Chapter 147 15/03/15 3.035
Chapter 146 15/03/15 3.033
Chapter 145 15/03/15 3.043
Chapter 144 15/03/15 3.035
Chapter 143 15/03/15 3.035
Chapter 142 15/03/15 3.033
Chapter 141 15/03/15 3.038
Chapter 140 15/03/15 3.038
Chapter 139 15/03/15 3.039
Chapter 138 15/03/15 3.036
Chapter 137 15/03/15 3.036
Chapter 136 15/03/15 3.034
Chapter 135 15/03/15 3.035
Chapter 134 15/03/15 3.039
Chapter 133 15/03/15 3.036
Chapter 132 15/03/15 3.032
Chapter 131 15/03/15 3.041
Chapter 130 15/03/15 3.041
Chapter 129 15/03/15 3.033
Chapter 128 15/03/15 3.038
Chapter 127 15/03/15 3.031
Chapter 126 15/03/15 3.033
Chapter 125 15/03/15 3.034
Chapter 124 15/03/15 3.032
Chapter 123 15/03/15 3.035
Chapter 122 15/03/15 3.036
Chapter 121 15/03/15 3.035
Chapter 120 15/03/15 3.034
Chapter 119 15/03/15 3.037
Chapter 118 15/03/15 3.035
Chapter 117 15/03/15 3.040
Chapter 116 15/03/15 3.042
Chapter 115 15/03/15 3.035
Chapter 114 15/03/15 3.034
Chapter 113 15/03/15 3.034
Chapter 112 15/03/15 3.033
Chapter 111 15/03/15 3.036
Chapter 110 15/03/15 3.038
Chapter 109 15/03/15 3.038
Chapter 108 15/03/15 3.036
Chapter 107 15/03/15 3.036
Chapter 106 15/03/15 3.035
Chapter 105 15/03/15 3.033
Chapter 104 15/03/15 3.038
Chapter 103 15/03/15 3.053
Chapter 102 15/03/15 3.034
Chapter 101 15/03/15 3.032
Chapter 100 15/03/15 3.038
Chapter 99 15/03/15 3.029
Chapter 98 15/03/15 3.043
Chapter 97 15/03/15 3.032
Chapter 96 15/03/15 3.033
Chapter 95 15/03/15 3.034
Chapter 94 15/03/15 3.031
Chapter 93 15/03/15 3.033
Chapter 92 15/03/15 3.035
Chapter 91 15/03/15 3.035
Chapter 90 15/03/15 3.035
Chapter 89 15/03/15 3.033
Chapter 88 15/03/15 3.031
Chapter 87 15/03/15 3.032
Chapter 86 15/03/15 3.033
Chapter 85 15/03/15 3.037
Chapter 84 15/03/15 3.035
Chapter 83 15/03/15 3.033
Chapter 82 15/03/15 3.036
Chapter 81 15/03/15 3.037
Chapter 80 15/03/15 3.035
Chapter 79 15/03/15 3.033
Chapter 78 15/03/15 3.035
Chapter 77 15/03/15 3.032
Chapter 76 15/03/15 3.033
Chapter 75 15/03/15 3.037
Chapter 74 15/03/15 3.033
Chapter 73 15/03/15 3.035
Chapter 72 15/03/15 3.035
Chapter 71 15/03/15 3.043
Chapter 70 15/03/15 3.035
Chapter 69 15/03/15 3.033
Chapter 68 15/03/15 3.033
Chapter 67 15/03/15 3.030
Chapter 66 15/03/15 3.034
Chapter 65 15/03/15 3.033
Chapter 64 15/03/15 3.035
Chapter 63 15/03/15 3.032
Chapter 62 15/03/15 3.031
Chapter 61 15/03/15 3.036
Chapter 60 15/03/15 3.031
Chapter 59 15/03/15 3.029
Chapter 58 15/03/15 3.030
Chapter 57 15/03/15 3.036
Chapter 56 15/03/15 3.039
Chapter 55 15/03/15 3.042
Chapter 54 15/03/15 3.036
Chapter 53 15/03/15 3.032
Chapter 52 15/03/15 3.033
Chapter 51 15/03/15 3.038
Chapter 50 15/03/15 3.033
Chapter 49 15/03/15 3.031
Chapter 48 15/03/15 3.069
Chapter 47 15/03/15 3.032
Chapter 46 15/03/15 3.031
Chapter 45 15/03/15 3.040
Chapter 44 15/03/15 3.031
Chapter 43 15/03/15 3.050
Chapter 42 15/03/15 3.032
Chapter 41 15/03/15 3.030
Chapter 40 15/03/15 3.032
Chapter 39 15/03/15 3.032
Chapter 38 15/03/15 3.031
Chapter 37 15/03/15 3.031
Chapter 36 15/03/15 3.033
Chapter 35 15/03/15 3.031
Chapter 34 15/03/15 3.032
Chapter 33 15/03/15 3.032
Chapter 32 15/03/15 3.033
Chapter 31 15/03/15 3.031
Chapter 30 15/03/15 3.038
Chapter 29 15/03/15 3.049
Chapter 28 15/03/15 3.035
Chapter 27 15/03/15 3.043
Chapter 26 15/03/15 3.042
Chapter 25 15/03/15 3.046
Chapter 24 15/03/15 3.053
Chapter 23 15/03/15 3.037
Chapter 22 15/03/15 3.044
Chapter 21 15/03/15 3.042
Chapter 20 15/03/15 3.040
Chapter 19 15/03/15 3.036
Chapter 18 15/03/15 3.036
Chapter 17 15/03/15 3.041
Chapter 16 15/03/15 3.037
Chapter 15 15/03/15 3.036
Chapter 14 15/03/15 3.044
Chapter 13 15/03/15 3.038
Chapter 12 15/03/15 3.040
Chapter 11 15/03/15 3.035
Chapter 10 15/03/15 3.043
Chapter 9 15/03/15 3.034
Chapter 8 15/03/15 3.059
Chapter 7 15/03/15 3.113
Chapter 6 15/03/15 3.102
Chapter 5 15/03/15 3.040
Chapter 4 15/03/15 3.051
Chapter 3 15/03/15 3.044
Chapter 2 15/03/15 3.040
Chapter 1 15/03/15 3.062
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch