Tiểu Hoà Thượng

Tiểu Hoà Thượng
Lượt xem: 8.686
Nội dung

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 18/03/15 3.190
Chapter 157 18/03/15 3.088
Chapter 156 18/03/15 3.077
Chapter 155 18/03/15 3.039
Chapter 154 18/03/15 3.049
Chapter 153 18/03/15 3.044
Chapter 152 15/03/15 3.035
Chapter 151 15/03/15 3.035
Chapter 150 15/03/15 3.034
Chapter 149 15/03/15 3.034
Chapter 148 15/03/15 3.032
Chapter 147 15/03/15 3.031
Chapter 146 15/03/15 3.031
Chapter 145 15/03/15 3.040
Chapter 144 15/03/15 3.030
Chapter 143 15/03/15 3.033
Chapter 142 15/03/15 3.032
Chapter 141 15/03/15 3.035
Chapter 140 15/03/15 3.035
Chapter 139 15/03/15 3.035
Chapter 138 15/03/15 3.033
Chapter 137 15/03/15 3.034
Chapter 136 15/03/15 3.033
Chapter 135 15/03/15 3.034
Chapter 134 15/03/15 3.033
Chapter 133 15/03/15 3.035
Chapter 132 15/03/15 3.031
Chapter 131 15/03/15 3.036
Chapter 130 15/03/15 3.040
Chapter 129 15/03/15 3.032
Chapter 128 15/03/15 3.037
Chapter 127 15/03/15 3.030
Chapter 126 15/03/15 3.032
Chapter 125 15/03/15 3.032
Chapter 124 15/03/15 3.030
Chapter 123 15/03/15 3.033
Chapter 122 15/03/15 3.034
Chapter 121 15/03/15 3.033
Chapter 120 15/03/15 3.031
Chapter 119 15/03/15 3.033
Chapter 118 15/03/15 3.032
Chapter 117 15/03/15 3.035
Chapter 116 15/03/15 3.038
Chapter 115 15/03/15 3.032
Chapter 114 15/03/15 3.032
Chapter 113 15/03/15 3.032
Chapter 112 15/03/15 3.031
Chapter 111 15/03/15 3.033
Chapter 110 15/03/15 3.035
Chapter 109 15/03/15 3.035
Chapter 108 15/03/15 3.034
Chapter 107 15/03/15 3.033
Chapter 106 15/03/15 3.033
Chapter 105 15/03/15 3.031
Chapter 104 15/03/15 3.036
Chapter 103 15/03/15 3.047
Chapter 102 15/03/15 3.030
Chapter 101 15/03/15 3.030
Chapter 100 15/03/15 3.035
Chapter 99 15/03/15 3.027
Chapter 98 15/03/15 3.040
Chapter 97 15/03/15 3.029
Chapter 96 15/03/15 3.030
Chapter 95 15/03/15 3.030
Chapter 94 15/03/15 3.029
Chapter 93 15/03/15 3.030
Chapter 92 15/03/15 3.032
Chapter 91 15/03/15 3.033
Chapter 90 15/03/15 3.032
Chapter 89 15/03/15 3.031
Chapter 88 15/03/15 3.029
Chapter 87 15/03/15 3.030
Chapter 86 15/03/15 3.031
Chapter 85 15/03/15 3.032
Chapter 84 15/03/15 3.030
Chapter 83 15/03/15 3.029
Chapter 82 15/03/15 3.031
Chapter 81 15/03/15 3.032
Chapter 80 15/03/15 3.029
Chapter 79 15/03/15 3.028
Chapter 78 15/03/15 3.031
Chapter 77 15/03/15 3.029
Chapter 76 15/03/15 3.028
Chapter 75 15/03/15 3.033
Chapter 74 15/03/15 3.030
Chapter 73 15/03/15 3.031
Chapter 72 15/03/15 3.031
Chapter 71 15/03/15 3.040
Chapter 70 15/03/15 3.030
Chapter 69 15/03/15 3.031
Chapter 68 15/03/15 3.030
Chapter 67 15/03/15 3.028
Chapter 66 15/03/15 3.032
Chapter 65 15/03/15 3.030
Chapter 64 15/03/15 3.033
Chapter 63 15/03/15 3.030
Chapter 62 15/03/15 3.029
Chapter 61 15/03/15 3.031
Chapter 60 15/03/15 3.029
Chapter 59 15/03/15 3.027
Chapter 58 15/03/15 3.028
Chapter 57 15/03/15 3.032
Chapter 56 15/03/15 3.036
Chapter 55 15/03/15 3.039
Chapter 54 15/03/15 3.033
Chapter 53 15/03/15 3.030
Chapter 52 15/03/15 3.031
Chapter 51 15/03/15 3.034
Chapter 50 15/03/15 3.031
Chapter 49 15/03/15 3.029
Chapter 48 15/03/15 3.066
Chapter 47 15/03/15 3.029
Chapter 46 15/03/15 3.028
Chapter 45 15/03/15 3.036
Chapter 44 15/03/15 3.028
Chapter 43 15/03/15 3.047
Chapter 42 15/03/15 3.029
Chapter 41 15/03/15 3.027
Chapter 40 15/03/15 3.029
Chapter 39 15/03/15 3.029
Chapter 38 15/03/15 3.028
Chapter 37 15/03/15 3.028
Chapter 36 15/03/15 3.029
Chapter 35 15/03/15 3.028
Chapter 34 15/03/15 3.029
Chapter 33 15/03/15 3.029
Chapter 32 15/03/15 3.030
Chapter 31 15/03/15 3.028
Chapter 30 15/03/15 3.034
Chapter 29 15/03/15 3.041
Chapter 28 15/03/15 3.032
Chapter 27 15/03/15 3.040
Chapter 26 15/03/15 3.037
Chapter 25 15/03/15 3.042
Chapter 24 15/03/15 3.049
Chapter 23 15/03/15 3.034
Chapter 22 15/03/15 3.038
Chapter 21 15/03/15 3.036
Chapter 20 15/03/15 3.036
Chapter 19 15/03/15 3.032
Chapter 18 15/03/15 3.032
Chapter 17 15/03/15 3.036
Chapter 16 15/03/15 3.034
Chapter 15 15/03/15 3.033
Chapter 14 15/03/15 3.040
Chapter 13 15/03/15 3.034
Chapter 12 15/03/15 3.035
Chapter 11 15/03/15 3.032
Chapter 10 15/03/15 3.039
Chapter 9 15/03/15 3.031
Chapter 8 15/03/15 3.055
Chapter 7 15/03/15 3.104
Chapter 6 15/03/15 3.092
Chapter 5 15/03/15 3.035
Chapter 4 15/03/15 3.047
Chapter 3 15/03/15 3.041
Chapter 2 15/03/15 3.035
Chapter 1 15/03/15 3.054
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Các bạn nhấn tất cả quảng cáo Mỗi ngày 1 lần để ủng hộ website nhé

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch