Tiểu Hoà Thượng

Tiểu Hoà Thượng
Nội dung

Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.

Danh sách chương
Tên chương Ngày cập nhật Lượt xem
Chapter 158 18/03/15 3.275
Chapter 157 18/03/15 3.120
Chapter 156 18/03/15 3.093
Chapter 155 18/03/15 3.048
Chapter 154 18/03/15 3.057
Chapter 153 18/03/15 3.056
Chapter 152 15/03/15 3.041
Chapter 151 15/03/15 3.046
Chapter 150 15/03/15 3.040
Chapter 149 15/03/15 3.041
Chapter 148 15/03/15 3.042
Chapter 147 15/03/15 3.040
Chapter 146 15/03/15 3.038
Chapter 145 15/03/15 3.046
Chapter 144 15/03/15 3.042
Chapter 143 15/03/15 3.040
Chapter 142 15/03/15 3.038
Chapter 141 15/03/15 3.045
Chapter 140 15/03/15 3.043
Chapter 139 15/03/15 3.046
Chapter 138 15/03/15 3.040
Chapter 137 15/03/15 3.041
Chapter 136 15/03/15 3.039
Chapter 135 15/03/15 3.038
Chapter 134 15/03/15 3.044
Chapter 133 15/03/15 3.042
Chapter 132 15/03/15 3.039
Chapter 131 15/03/15 3.049
Chapter 130 15/03/15 3.047
Chapter 129 15/03/15 3.039
Chapter 128 15/03/15 3.048
Chapter 127 15/03/15 3.038
Chapter 126 15/03/15 3.039
Chapter 125 15/03/15 3.041
Chapter 124 15/03/15 3.039
Chapter 123 15/03/15 3.042
Chapter 122 15/03/15 3.045
Chapter 121 15/03/15 3.041
Chapter 120 15/03/15 3.038
Chapter 119 15/03/15 3.042
Chapter 118 15/03/15 3.040
Chapter 117 15/03/15 3.045
Chapter 116 15/03/15 3.046
Chapter 115 15/03/15 3.039
Chapter 114 15/03/15 3.040
Chapter 113 15/03/15 3.040
Chapter 112 15/03/15 3.038
Chapter 111 15/03/15 3.042
Chapter 110 15/03/15 3.044
Chapter 109 15/03/15 3.045
Chapter 108 15/03/15 3.042
Chapter 107 15/03/15 3.044
Chapter 106 15/03/15 3.040
Chapter 105 15/03/15 3.038
Chapter 104 15/03/15 3.043
Chapter 103 15/03/15 3.063
Chapter 102 15/03/15 3.045
Chapter 101 15/03/15 3.039
Chapter 100 15/03/15 3.048
Chapter 99 15/03/15 3.034
Chapter 98 15/03/15 3.050
Chapter 97 15/03/15 3.039
Chapter 96 15/03/15 3.039
Chapter 95 15/03/15 3.040
Chapter 94 15/03/15 3.036
Chapter 93 15/03/15 3.039
Chapter 92 15/03/15 3.041
Chapter 91 15/03/15 3.040
Chapter 90 15/03/15 3.041
Chapter 89 15/03/15 3.038
Chapter 88 15/03/15 3.035
Chapter 87 15/03/15 3.037
Chapter 86 15/03/15 3.038
Chapter 85 15/03/15 3.041
Chapter 84 15/03/15 3.039
Chapter 83 15/03/15 3.038
Chapter 82 15/03/15 3.041
Chapter 81 15/03/15 3.042
Chapter 80 15/03/15 3.043
Chapter 79 15/03/15 3.041
Chapter 78 15/03/15 3.042
Chapter 77 15/03/15 3.036
Chapter 76 15/03/15 3.037
Chapter 75 15/03/15 3.043
Chapter 74 15/03/15 3.041
Chapter 73 15/03/15 3.041
Chapter 72 15/03/15 3.041
Chapter 71 15/03/15 3.046
Chapter 70 15/03/15 3.040
Chapter 69 15/03/15 3.039
Chapter 68 15/03/15 3.042
Chapter 67 15/03/15 3.035
Chapter 66 15/03/15 3.040
Chapter 65 15/03/15 3.040
Chapter 64 15/03/15 3.040
Chapter 63 15/03/15 3.038
Chapter 62 15/03/15 3.035
Chapter 61 15/03/15 3.041
Chapter 60 15/03/15 3.036
Chapter 59 15/03/15 3.037
Chapter 58 15/03/15 3.036
Chapter 57 15/03/15 3.043
Chapter 56 15/03/15 3.045
Chapter 55 15/03/15 3.046
Chapter 54 15/03/15 3.042
Chapter 53 15/03/15 3.036
Chapter 52 15/03/15 3.038
Chapter 51 15/03/15 3.046
Chapter 50 15/03/15 3.039
Chapter 49 15/03/15 3.036
Chapter 48 15/03/15 3.077
Chapter 47 15/03/15 3.039
Chapter 46 15/03/15 3.037
Chapter 45 15/03/15 3.046
Chapter 44 15/03/15 3.036
Chapter 43 15/03/15 3.057
Chapter 42 15/03/15 3.038
Chapter 41 15/03/15 3.037
Chapter 40 15/03/15 3.037
Chapter 39 15/03/15 3.038
Chapter 38 15/03/15 3.038
Chapter 37 15/03/15 3.036
Chapter 36 15/03/15 3.038
Chapter 35 15/03/15 3.039
Chapter 34 15/03/15 3.040
Chapter 33 15/03/15 3.037
Chapter 32 15/03/15 3.039
Chapter 31 15/03/15 3.037
Chapter 30 15/03/15 3.046
Chapter 29 15/03/15 3.063
Chapter 28 15/03/15 3.045
Chapter 27 15/03/15 3.051
Chapter 26 15/03/15 3.052
Chapter 25 15/03/15 3.054
Chapter 24 15/03/15 3.063
Chapter 23 15/03/15 3.046
Chapter 22 15/03/15 3.053
Chapter 21 15/03/15 3.051
Chapter 20 15/03/15 3.049
Chapter 19 15/03/15 3.045
Chapter 18 15/03/15 3.048
Chapter 17 15/03/15 3.049
Chapter 16 15/03/15 3.046
Chapter 15 15/03/15 3.045
Chapter 14 15/03/15 3.056
Chapter 13 15/03/15 3.050
Chapter 12 15/03/15 3.048
Chapter 11 15/03/15 3.046
Chapter 10 15/03/15 3.053
Chapter 9 15/03/15 3.042
Chapter 8 15/03/15 3.071
Chapter 7 15/03/15 3.124
Chapter 6 15/03/15 3.117
Chapter 5 15/03/15 3.053
Chapter 4 15/03/15 3.060
Chapter 3 15/03/15 3.050
Chapter 2 15/03/15 3.046
Chapter 1 15/03/15 3.077
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
loadingĐang xử lý
Like PAGE để ủng hộ nhóm dịch